Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 06 Agustus 2016 02:59:25
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Jumaah, 30 Désémber 2016 06:12
Dayat Iskandar: " Combrek! Lir obor baralak. Ngaguruh sagebragan, tuluy simpe. Balik ka asalna...."
Salasa, 20 Désémber 2016 01:21
Atton Rustoni: " Sampurasun... Assalamualaikum... Seja nyungkeun widi amengan, tur Ngiring ngaderes di palih dieu. Hatur..."
Rebo, 14 Désémber 2016 08:33
Oten Ariskov: " Assalamu'alaikum....."
Salasa, 06 Désémber 2016 18:28
Prana Husni: " sampurasun. ngiring..."
Senén, 05 Désémber 2016 10:30
Hamim Wiramihardja Coèlho: " Sampurasun.... Ngiring ngaderes deui di palih dieu...."
Saptu, 12 Novémber 2016 23:37
Ajang Yustiana: " fikminna kerén, fikminerna gé kerén-kerén. Fbs mémang kerén,..."
Salasa, 08 Novémber 2016 02:32
Harry Ferdiansyah: " Assalamualaikum wr wb ngiringan..."
Jumaah, 21 Oktober 2016 20:03
Asep Saepudin: " Assalamu'alaikum Wr. Wb. Sampurasun, nepangkan sim kuring wasta Asep Saepudin, linggihna di Kertasari Kabupaten Bandung, seja ngiring aub kalayan diwuwuh ku tali silatuahim mugia aya dina jembar kawilujengan,..."

Profil Pangarang • Dede Zulfan


FBS

Hana nguni hana mangké, tan hana nguni tan hana mangké. Aya ma beuheula aya nu ayeuna, hanteu ma beuheula hanteu nu ayeuna. Hana tunggak hana watang, tan hana tunggak tan hana watang. Hana ma tunggulna aya nu catangna.

Fikmin Karya Dede Zulfan (15 Naskah)


No Tanggal Judul Jml Koméntar Jml Kecap Petingan Jml Karakter
1. 01-09-2013 Dalem Brata 0 149 1.151
2. 28-08-2013 Kebo Mulih Pakandangan 0 150 1.121
3. 25-08-2013 Jadi Asistén Imajinér Bujangga Manik (2) 0 150 1.232
4. 06-08-2013 Aom Sentanu 0 150
Petingan
1.107
5. 03-08-2013 After Earth 0 151 1.356
6. 02-08-2013 Bujangga Manik Kapulesan (1) 0 151 1.249
7. 31-07-2013 Nyadap Kawung 0 147 1.146
8. 28-07-2013 Hacktivist 0 138 1.122
9. 27-07-2013 Surat Balesan Ti Maronggé 0 129 857
10. 01-07-2013 Suksési 0 150 1.131
11. 30-06-2013 SMS 0 84 729
12. 29-06-2013 Ngalintar II 0 151 1.275
13. 25-06-2013 Ngalintar I 0 150
Petingan
1.168
14. 24-06-2013 Pais Belut Balakutak 0 150 1.190
15. 23-06-2013 Bangsat 0 148 1.181