Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 17 Oktober 2013 23:10:17
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Jumaah, 04 Oktober 2013 10:47
Deni Prayoga: " Assalamualaikum, hatur nuhun sateuacanna ,, punten bade tumaros upami bade uplod fikmin kumaha carana,naha di posting di grup Facebook atanapi tiasa di web ieu ..? abdi tos nyobi join group fiksi mini basa sunda pamugi tiasa saenggalana di confirm.. hatur..."
Kemis, 03 Oktober 2013 16:17
Heni Nuraeni Huzein: " Punten,kumaha carana Fikmin abdi tiasa katingal dinu web,teras naha badé noong komentar teu tiasa aya nu tiasa ngabantos ....hatur..."
Saptu, 21 Séptémber 2013 18:47
Andiany A. Matahari: " Assalamualaikum wr. Wb.... Salam pangwanoh.. Hatur nuhuuun kana panganken..."
Jumaah, 06 Séptémber 2013 21:42
Syihabudin Syihab: " Assalamu'alaikum...Sampurasun...nepangkeun salam pangwanoh...hatur nuhun kana pangangken..."
Senén, 26 Agustus 2013 00:29
N'da Kamandanu: " Assalam muallaikum ..sampurasun ampun paralun....haturnuhun tos di angkeun.....mugi gusti nangtayungan urang balarea... Salam pangwanoh ti..."
Jumaah, 26 Juli 2013 11:41
De Sopandi: " Assalamualaikum wr wb.... hatur nuhun kana pangangkenan...mudah- mudahn janten amal nusae pikeun urang..."
Ahad, 14 Juli 2013 19:12
Nyai Endit: " Baraya FBS, salira tiasa oge ngagabung di lapak nu aya di facebook. Ieu alamatna: http://www.facebook.com/groups/fikminsunda/ Atuh nu hoyong katingal karyana, eusian heula data salira. Carana: saparantos log in ka dieu, teras paluruh jenengan salira. Kitu (asana..."
Kemis, 11 Juli 2013 12:29
Teh Ning: " assalamu alaikum..sampurasun..kumaha ieu teh, formuliurna teu kapendak..."

Lalakon Bumi Ageungan

Kénging Godi Suwarna
Dipidangkeun dina lapak 20 April 2013 21:44:43

Keur genah-genah jogéd. Aing. Na atuh, dampal suku ujug-ujug nyérését. Kacugak. “Teu nganggé sendal?” Jiiih, enya wé. Sendal aing ka mana? Dodongkoan di pangjogédan. Kadupakan. Nyundul bujur. “Sendal? Tuh, di ditu!” Gidig ka panuduhan. Aya nu keur uplek. Disidik-sidik. Horéng aing. Anteng guntreng jeung nu montok. Nu keur umat-imut. Panonna burahay. Sihungna néngtét. Aing mundur. Méh tigujubar ka kolam renang. Rénghap-ranjug. Dangdutan terus gumuruh. “Sendal? Payuneun kamar Admin!” Gidig deui. Alak-ilik. Teu sabeulah-beulah acan. Kalah mireng nu sesegor di kamar. Ditoong. Horéng aing deui baé. Keur digugulung biduan. Nu létahna nyagak. Susuna ngarumbay. Meulit. Ngabakutet awak. Aing burial-buncelik. “Sendal aing di manaaa?” Aing nyorowok maratan nu keur gumuruh. “Di dieueueu!” Aya nu némbalan. Ngaweuhan. Aing curinghak. Ngagidig muru lebah-lebahna. Mongkléng. Bororaah nénjo sendal. Teu kadeuleu irung-irung acan. “Sendaaal..!” Aing cumeluk. “Kuk!” cenah. Aing tanggah. Bréh. Bet katémbong Sendal ngempur di ponclot masjid. Gusti, geuning itu aya abdi kumalayang nyiar bulan!