Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 18 Oktober 2013 02:00:26
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Jumaah, 04 Oktober 2013 10:47
Deni Prayoga: " Assalamualaikum, hatur nuhun sateuacanna ,, punten bade tumaros upami bade uplod fikmin kumaha carana,naha di posting di grup Facebook atanapi tiasa di web ieu ..? abdi tos nyobi join group fiksi mini basa sunda pamugi tiasa saenggalana di confirm.. hatur..."
Kemis, 03 Oktober 2013 16:17
Heni Nuraeni Huzein: " Punten,kumaha carana Fikmin abdi tiasa katingal dinu web,teras naha badé noong komentar teu tiasa aya nu tiasa ngabantos ....hatur..."
Saptu, 21 Séptémber 2013 18:47
Andiany A. Matahari: " Assalamualaikum wr. Wb.... Salam pangwanoh.. Hatur nuhuuun kana panganken..."
Jumaah, 06 Séptémber 2013 21:42
Syihabudin Syihab: " Assalamu'alaikum...Sampurasun...nepangkeun salam pangwanoh...hatur nuhun kana pangangken..."
Senén, 26 Agustus 2013 00:29
N'da Kamandanu: " Assalam muallaikum ..sampurasun ampun paralun....haturnuhun tos di angkeun.....mugi gusti nangtayungan urang balarea... Salam pangwanoh ti..."
Jumaah, 26 Juli 2013 11:41
De Sopandi: " Assalamualaikum wr wb.... hatur nuhun kana pangangkenan...mudah- mudahn janten amal nusae pikeun urang..."
Ahad, 14 Juli 2013 19:12
Nyai Endit: " Baraya FBS, salira tiasa oge ngagabung di lapak nu aya di facebook. Ieu alamatna: http://www.facebook.com/groups/fikminsunda/ Atuh nu hoyong katingal karyana, eusian heula data salira. Carana: saparantos log in ka dieu, teras paluruh jenengan salira. Kitu (asana..."
Kemis, 11 Juli 2013 12:29
Teh Ning: " assalamu alaikum..sampurasun..kumaha ieu teh, formuliurna teu kapendak..."

Patriot Proklamasi

Kénging Godi Suwarna
Dipidangkeun dina lapak 06 April 2013 10:46:33

Mang Jumadi. Jelemana jangkung badag. Geblag-geblig. Nyuruduk ka pabrik aci. “Batur Juma’ahan, ilaing kalah ngaradu! Kurang ajar!” pokna. Iteuk ruyungna dihuak-hiuk. Nu keur ngadu katawuran. Mang Jumadi. Tuluy ngagedig ka sawah. Ngalabrak nu keur talandur. Ngagantawang: “Titah saha tandur? Can aya béwara ti pamaréntah, deuleu! Cabutaaan!” Nu keur tandur tingpuringis. Nyarabutan binih paré nu karék ceb. Mang Jumadi. Peutingna ngontrol Pos Ronda. Kosong. “Batur mah bajoang ngusir penjajah! Kagila-gila teuing, siah!” pokna bari ngagujubar-gujubarkeun nu bagéan ngaronda peuting harita. Mang Jumadi. Tengah peuting ngajorag imah Nyi Randa. Nyorowok bari gegedor: “Teu gableg cedo, siah! Kéna-kéna diarantep!” Pa Kuwu ngabelesat tina jandéla. Ngabecir. Sabeuleugeunjeur. Ibur salelembur. Yén Mang Jumadi dumadak owah. “Teu hadé diantep! Kudu dipasung!” ceuk Pa Kuwu dina rapat di balédésa. Bring. Urang lembur ngepung imah Mang Jumadi. Kasampak keur ugal-ugil. Bari ngahariring Garuda Pancasila. Nancebkeun plang. Diaksaraan: Indonésia Pasti Jaya. Nu ngepung ngarembang kadu. Mang Jumadi ngahormat plang.