Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 18 Oktober 2013 01:50:18
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Jumaah, 04 Oktober 2013 10:47
Deni Prayoga: " Assalamualaikum, hatur nuhun sateuacanna ,, punten bade tumaros upami bade uplod fikmin kumaha carana,naha di posting di grup Facebook atanapi tiasa di web ieu ..? abdi tos nyobi join group fiksi mini basa sunda pamugi tiasa saenggalana di confirm.. hatur..."
Kemis, 03 Oktober 2013 16:17
Heni Nuraeni Huzein: " Punten,kumaha carana Fikmin abdi tiasa katingal dinu web,teras naha badé noong komentar teu tiasa aya nu tiasa ngabantos ....hatur..."
Saptu, 21 Séptémber 2013 18:47
Andiany A. Matahari: " Assalamualaikum wr. Wb.... Salam pangwanoh.. Hatur nuhuuun kana panganken..."
Jumaah, 06 Séptémber 2013 21:42
Syihabudin Syihab: " Assalamu'alaikum...Sampurasun...nepangkeun salam pangwanoh...hatur nuhun kana pangangken..."
Senén, 26 Agustus 2013 00:29
N'da Kamandanu: " Assalam muallaikum ..sampurasun ampun paralun....haturnuhun tos di angkeun.....mugi gusti nangtayungan urang balarea... Salam pangwanoh ti..."
Jumaah, 26 Juli 2013 11:41
De Sopandi: " Assalamualaikum wr wb.... hatur nuhun kana pangangkenan...mudah- mudahn janten amal nusae pikeun urang..."
Ahad, 14 Juli 2013 19:12
Nyai Endit: " Baraya FBS, salira tiasa oge ngagabung di lapak nu aya di facebook. Ieu alamatna: http://www.facebook.com/groups/fikminsunda/ Atuh nu hoyong katingal karyana, eusian heula data salira. Carana: saparantos log in ka dieu, teras paluruh jenengan salira. Kitu (asana..."
Kemis, 11 Juli 2013 12:29
Teh Ning: " assalamu alaikum..sampurasun..kumaha ieu teh, formuliurna teu kapendak..."

“tuluuung..! Tuluuung..!”

Kénging Godi Suwarna
Dipidangkeun dina lapak 23 Maret 2013 10:59:59

Culang-cileung. Gusti. Geuning aya satengahing leuweung ganggong. Leuweung nu rembet kacida. “Mana babaturan sia nu majar seja buméla?” kapireng nu nyoara. Ngagerem. Rét. Gebeg. Maung! Buluna bungur. Nyanggéréngan. Belesat. Lumpat. Sakalumpat-lampét. Maung ngudag. Gagauran. Maung ngagabrug. Koréjat. Beunta. Luak-lieuk. Taya leuweung. Taya maung. “Haruuuh! Ngimpi…” Rénghap-ranjug. Gogobrot késang. Jung nangtung. Jumarigjeug. Kaluar ti kamar. Bréh. Di tengah imah, aya oray badag naker. Sisitna kayas. Sungutna samutut. Ku Abah. Ambu. Si Nyai. Nu tingkerejet. Berebet ka dapur. Rék nyokot hihid. Bréh. Bet réa ajag. Warna-warni. Tingkodomang tina kulkas. Tingcungungung. Mabur ti dapur. Diudag mangpirang ajag. Baju kacapluk. Calana morosot. Lumpat ditataranjang. Di puseur dayeuh nu meuweuh. Aya Déwi. Néng Ratih. Tingcikikik. Tarutunjuk ka nu gubal-gabél. Terus ngaberetek. Gubrag. Nyah. Lilir. Gogodeg bari tuluy ngusap beungeut. “Ngimpi..!” Culang-cileung. Gusti. Geuning aya satengahing leuweung ganggong. Leuweung nu rembet kacida. “Mana babaturan sia nu majar seja buméla?” kapireng nu nyoara. Ngagerem. Rét. Gebeg. Maung!