Update: 19 Januari 2013 11:40:21

DÉsa Wisata

Ku Godi Suwarna

Désa Sukarmaju haneuteun. Saprak urang dayeuh resep arulin ka lembur. Jlug-jleg tempat pangbeberah manah. Jang Rohéndi muka lahan “Strowbéri Memetik Sendiri’. Suksés. Cép Sohiba ngolah sawah bapana. Dipétak-pétak. Der dijieun “Pangurekan”. Teu burung pada ngadeugdeug. Jadi duit. Bi Lasih beuki mindeng sindir-sampir ka Mang Sodik. Salakina. Komo sanggeus Kang Sukmana muka lapak “Maraban Ingon-Ingon” mah, nu pitana digunting ku Pa Bupati. “Ingon-ingon diparaban ku tatamu. Parabna kudu dibeuli. Jaba dikarcis. Ingon-ingon lalintuh. Saku merekis!” Bi Lasih semu nyungcung. “Geus milikna wé, Lasih…” omong Mang Sodik. Heuay. Tuluy gégétrét. “Milikna, milikna! Mikir geuraaan!” Bi Lasih ngajéngkat. Mang Sodik ngahuhuleng. Bingung. Da puguh ukur boga kebon angar nu teu bisa dipelakan. Ukur haur nu ngadalapur. Isukna, Mang Sodik singkil. Ngabebenah kebon awina. Ngaborong koréd ti panday. Gidig deui ka kebon awi nu geus dipager. Koréd dijajarkeun. Di lawang kebonna, Mang Sodik masang plang badag. Diaksaraan: “Dolbon: Modol di Kebon. Menggali Sendiri. Nikmatnyaaah…!”

Koméntar kana ieu Fikmin:
Teu aya komentar.
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI