Update: 20 Januari 2013 13:10:19

Malem Minggu

Ku Godi Suwarna

Néng Ratih élékésékéng di tepas. Nganti nu rék ngapélan. Rut-rét. Ka jalan. Kana kembang nu karék meunang nyusun dina pasna. “Tah, ka Cép Soni mah panuju, Nénéng..!” kitu ceuk bapana nu biasana galak. Iwal ninina nu keukeuh teu doa téh. Duka kunaon. 20.00. Pas. Néng Ratih umat-imut. Ngambung kembang. Tatanggahan kana lalangit. Cakcak rapang. Disarada. Bangun nu milu balegér. Kapireng sora mobil eureun di buruan. Sora bél. Néng Ratih giak. Muka panto. Cép Soni nyéréngéh di lawang. Persis wé Brad Pitt. Néng Ratih rampang-reumpeung. “Mangga ling…” ukur sakitu-kituna. Da imbitna ujug-ujug disada. Beuneur pisan. Teu kakémot. “Aduuh..!” beuki geumpeur. Beuki brat-brét-brot. Peledek. Tepas ngelun. Halimunan. Semu héjo. Kembang dumadak tingkulahék. Gararing. Cakcak murukpluk. Néng Ratih méh ngarumpuyuk. Tapi imbitna terus disada. Na atuh, Cép Soni bet robah wujud: huluna nyucunguk, awakna ngabayawak. Ngajol. Kabur tina jandéla. “Nya, cekéng gé? Untung hidep boga ajian ti Aki…” ceuk ninina nu ngelol ti patengahan.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Lalat Socrates: heuheu seger deui yeuhhh manyun teh......
 2. Dewi Ratna Damayanti: whuahahahahahhahaha.... saktitah ajian teh, dugi kakitunanya
 3. Acep Zoni Saeful Mubarok: hahahaha... ajian pamungkas eta mah... memang bahan peledek leuwih hebat tinimbang bahan peledak hahaha
 4. Nyai Endit: "Nuhun, nini..,nuhun, aki. Untung weh abdi gaduh nini sareng aki"
 5. Teti Taryani: Ahahahah.... uji kasakten, eleh jajaten... Nembe muka aya nu brat-bret-brot kieu...
 6. Yuharno Uyuh ONod: Hadduhh, Ajian Aki, dukduk dalikduk, sangu buruk jadi..., heheh
 7. Uzanx Boam Hardrocker: naha nya kang,,abi tara gaduh malem minggu
 8. Ika Boga Fierdatama: Aya saena teu kakemot...alahbatan ti kitu panginten neng ratih nu kakemot ku cep soni mamalihan nu ngajirim saestuna rupina mung jurig panampakkan..
 9. Nazarudin Azhar: Paur matak radiasi wé warnana héjo kitu mah...héhé. Pungkasanana asik, janten kaungkab tah saha saleresna nu apél téh :D
 10. Rin Riani: Seukeut soca batin ma nini,.....
 11. Endah Dinda Jenura: ni kieu-kieu teuing fikmin teh, wkwkwk! seger... segeeerr...
 12. Godi Suwarna: Ki Lalat Socrates:"Numawi, uing ge manyun wae ti barang Jerman keok, Ang...!"
 13. Rudy Crysara: rupina mah elekesekeng teh teu kiat nahan pi_____eun..hahaha??
 14. El Hijar: beuki yakin wae yayi mah. sapinter-pinterna budak ngora, matih mah aya di kolot. kitu saur pun nini oge... seger jasa, kaambung dugi ka dieu.... hahaha...
 15. Cep Simi: "Basa harita teh abdi kaleresan aya wagelan, teu tiasa apel. Tos ngaSMS nanging teu dibales, nelepon oge teu diangkat. Anu apel ka Neng Ratih mah duka saha." cep simi ngangles. *eh, naha janten cep simi?*
 16. Godi Suwarna: Dewi Ratna Damayanti:"Nguping wartos mah guru ngoiay ge sami sok tara kakemot da. Kitu saur, Ang Ging Ginanjar ge..."
 17. Godi Suwarna: Acep Zoni Saeful Mubarok:"Bahan peledek langkung paten batan bahan peledak.. dicatet, Ang... heuheu.."
 18. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Yaktos, kitu we carana mah, Nyai...! Tangtos Nyai mah langkung tarik da imbitna ge langkung ageung..."
 19. Irman Dimyatie: :"Kecap HITUT teh deukeut jeung kecap dina basa Inggris HIT OUT. Teuing nu mana nu nurutan. 'Hitut' nu rongkah sok ngakibatkeun MELEDEK, sedengkeun 'hit out' hartina MELEDAK. Tina kecap jeung harti antara basa Sunda jeung basa Inggris estu deukeut pisan. Uing curiga, jigana akina Neng Ratih teh turunan Inggris. Buktina, eta sakadang incu diwaris elmu nu bisa 'meledak' nu ngakibatkeun 'meledek'. Sungguh edun jasa. Ayeuna, kunaon warna radiasina 'hejo'? Uing nyimpulkeun yen Si Nyai saacan kadatangan Cep Soni teh geus dibere dahar ku ninina 'Beuleum Peuteuy'. Uninga panginten warna peuteuy, hejo! Teras uninga panginten kumaha 'seungit'-na eta si hejo teh. Tah, sakitu heula we komen ti uing nu rarasaan mah asa daria pisan, Ang."
 20. Godi Suwarna: Teti Taryani:"Mangga, ah...! Mending dikaluarkeun ayeuna we, batan engke dina Nyiar Lumar mah..."
 21. Godi Suwarna: Yuharno Uyuh:"Sangu buruk campur endog kacingcalang, Ang...!"
 22. Godi Suwarna: Uzanx Boam:"Nya moal malem mingguan da Ujang mah boson...!"
 23. Godi Suwarna: Ika Boga Fierdatama:"Taaah, yaktooos...! Kitu pisan...! Ku ajian si Endog Buruk mah sagala nu nyumput bakal nalembrak..."
 24. Agustin Hartati: Brad Pitt barobah jadi Bayawak.... hebring lalakon Neng Ratih...Nuhun.
 25. Godi Suwarna: Rin Riani:" Seukeut soca batin Ma Nini, loncer klep imbit putuna. Klop...!"
 26. Dewi Ratna Damayanti: eitttt... dimamana tukang olah ragamah sehat lahir batin kang. pan 'dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat' komo ngojaymah....
 27. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Pasti moal percanten. Ieu teh oleh-oleh ti Melbourne, Kuyank! Sumpahna ge sing daek demi...!"
 28. Irman Dimyatie: Teh Agustin Hartati:"Ngaran Brad Pitt teh aya maknana. Brad = Bayawak Darat. Pitt = kajepit, kacepet. Jadi, waktos aya sesuatu yang meledek teh, tangtos bakal ngarobah wujud Brad Pitt janten bayawak. Nu heran mah, naha ninina meni apal saha Cep Soni, tapi ieu mah sanes Rak Buku Soni nya?! Ku sim uing teu acan karampa, palebah mana dina carita di luhur nu nuduhkeun yen si nini bisa apal kana karakter asli Cep Soni. Ke, urang baca deui. Urang imeutan deui. Resep lah. Asa teka-teki nu ieu mah hehehe..."
 29. Godi Suwarna: Rudy Crysara:"Taaah, yaktos, kitu pisan, Ang...! Moal samata-mata elekesekeng upami teu nahan tenaga dalam mah..."
 30. Godi Suwarna: Ibnu Hijar Apandi:"Kateguh, eung..! Kenging mulungan tina dongeng hapeuk, Ang...!"
 31. Endah Dinda Jenura: boa-boa akina Nen Ratih teh Semar, sabekok alam dunya poek, wkwkwk!
 32. Rudi Riadi: haha...imbit nu beuneur tangtos hitutna ge beuneur. Ceuk sim uingah Sapertos nu heureuy fikmin teh, Kang prabu, padahal mah daria pisan. Upami teu lepat dina novel MERCEDES 190 Karya kasepuhan Bapa Rustandi Kartakusumah, anjeunna ngutip ucapan salahsawios filsuf perancis: Cinta sajati mah nyaeta cinta nu 'sok sanajan', sanes nu 'ku sabab'. Kabuktosan ku dina ieu fikmin, cintana Cep Soni teh cintana 'ku sabab' keneh, dibere hitut langsung ill fill. Kitu kamandang ti sim uing (mraktekkeun hasil diskusi nu dijejeran ku Kang Hawe Setiawan).
 33. Godi Suwarna: Cep Simi:"Haha...! Tiasa janten maksadna mah Cep Simi. Ari nu norojol bet Cep Soni..."
 34. Godi Suwarna: Irman N Dimyatie:"Nyaan, Mang Irman mah...! Jero komenna. Ma'lum sami-sami boson. Heuheu..."
 35. Irman Dimyatie: Ang Godi Suwarna:"Deuh...! Aingah, hanas komen bebeakan, dijawab meni pondok. Halah meni terlalu kacida, Ang."
 36. Godi Suwarna: Dewi Ratna Damayanti:"Justru dina 'tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat' teh bobosna sok beuki tarik. Upami bobosna pas dina cai pasti ngaberekbek. Nya..? Ngangken we, Nenk..."
 37. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Sumpah, kawitna mah judulna teh 'Ratih Kudapawana'. Nami marga nu tarik peledek. Pembela orang-orang tertindas..."
 38. Godi Suwarna: Irman N Dimyatie:"Haha...! Da mung ukur jalmi boson nu tiasa milosopikeun hitut mah, Mang Ir.."
 39. Irman Dimyatie: Ang Godi Suwarna:"Hmmm... asa panasaran uingah. Jigana, uing rada sapamadegan jeung komenna Ang Rudi Riadi. Loba lalaki (kecuali uing), nu bogohna ka awewe teh lantaran aya 'harepan', hayang meunangkeun awewe nu sampurna sagalana. Palebah Cep Simi... eh Cep Rak Buku Soni... Halah salah ketik wae, maksud uing palebah Cep Soni nu miharep meunangkeun awewe nu sampurna.. Ternyata TEU LULUS ujian. Saha nu boga dosa (pagawean)? Uing curiga, ieu pagawean ninina! Ninina hayang ngayakinkeun yen lalaki model Cep Soni mah lain lalaki sajati nu daek narima 'kakurangan' awewe. Cukup dibere 'hitut' wae geus kabur. Sirah nu nyungunguk jeung awak nu ngabayawak, eta mah sakadar simbol. lain saenyana. Sifat cucunguk jeung bayawak kumaha? Pan urang geus apal. Intina, Si Nini geus ngarencanakeun eta kajadian ku cara 'ngabaruang' incuna sina hitut. Aya beja dibere hui Cilembu nu sumogol. Tah, jigana kamandang nu ieu mah asup kana logikana, Ang."
 40. Godi Suwarna: Irman N Dimyatie:"Siiip dekh, Mang Ir....! Nyanggakeun ka pamiarsa bae. Bade dibeureum, bade dihejo, bade diusap, bade dibekok, nyanggakeun ka nu maraca...! Sim uing nampi kamandangna, nyanggakeun hitut Neng Ratih..."
 41. Irman Dimyatie: "Katampi hitutna, nyanggakeun bauna hehehe...!"
 42. Dewi Ratna Damayanti: nu sehatmah sanes ngaberekbek kang godi tapi ngaburial.
 43. Godi Suwarna: :"Ka nu tos kalomen teras arical tina lapak, sim uing neda pangapunten da tangtos can tiasa males komen. Keun, da engke ge sok tingpucunghul deui..."
 44. Godi Suwarna: Dewi Ratna Damayanti:"Kitu..? Ooh, paingan saur Aa Ging Ginanjar atuh. Ulah milu ka kolam renang, Si Eta mah sok ngaburial, kitu saurna..."
 45. Godi Suwarna: Irman N Dimyatie:"Hatur nuhun, Mang Ir...! Sami-sami meledos dekh... heuheu..."
 46. Abu Ainun: Bekok istri mah langkung sakti, rada hangseur. Kitu kasauran Aki Jenat...!
 47. Tiktik Rusyani: muhun ieu teh kang Godi, komen abdi jol ngereles weh, padahal tadi teh handapeun Aceuk Teti Taryani.
 48. Dedi Rosala: brat-bret-brot alias boson...awewe nurustunjung kitu. haha. wilujeng kang Prabu.
 49. Eboed Eman Budiman: Samabek-mabekna hitut Neng Ratih, moal sabau hitut Neng Dewi Persik heuheu...
 50. Meila Handayani: ayank joyok ihh...hihihihii gagah jigana boga ajian kitu...
 51. Hadi Aks: Hahaha... Sono kana fikmin2 Aang nu amis-amis kieu teh pun uing mah. Bari pungkasna angger asa dibaledog gelas. Edun dech!
 52. Uzanx Boam Hardrocker: naon boson teh kang ?
 53. Safrina Soemadipradja Noorman: haha... peryogi tah ajian pendeteksi bayawak-na neng ratih teh...utamina mah kanggo para abg ....(:
 54. Ki Hasan: Upama walirang mah, nu meledekna asa hitut endog buruk, koneng kelir haseupna teh. Jigana ieu mah bahan dasar hitutna tina lalab pupucukan.
 55. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Bekok Neng Ratih teh tetela alahbatan senjata Cakra. Tiasa mulangkeun nu malihwarni...! Duka teh bekokna Neng Diyang.. heuheu..."
 56. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Namina teh Ajian Semar Buruk, Nyimas...!"
 57. Godi Suwarna: Abu Ainun:"Da uhun eta teh, ang Abu..! Duka, tah, naha nu boson lebet keneh kana kolom nu bade diwayuh ku Ang Abu...?"
 58. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Numawi, 'Aceuk..! Angger seueur nu arical komen teh. kantenan jempol mah. Murukpluk kawas cakcak nu kabekok ku Neng Ratih. Can damang geuning FB teh. haruuuh..."
 59. Abu Ainun: Godi Suwarna: Sagedeengeunnana Ang, caket pisan. Mung moal ngawayuh nu kitu mah, sanaos ngarendeng ge...hehehe
 60. Godi Suwarna: Dedi Rosala:"Takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar tea, Ang..! Tos kitu titistulisna..."
 61. Meila Handayani: ayank..komen uing meni teu dijawab ih..menta ateuh ajianna jang ngabekok si Endah Dinda Jenura hiihihihii
 62. Godi Suwarna: Meila Handayani:"Numawi, seueur nu arical komen teh, Ayank..! Kawas nu kabekok ku Neng Ratih. Okeh, siap dekh..! Ke dina Nyiar Lumar aji bekok dilungsurkeun ka Ayank. Teras, ke cobian bekok Mang Nana Sukmana, sugan we janten Brad Pitt.."
 63. Godi Suwarna: 'Eboed' Eman Budiman:"Neng Dewi Persik mah teu bau bobosna teh, Ang..! Tapi, si Enenk eta mah sok ageung kokopetna. Jorok pisan..."
 64. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Nyingcet heula tina Tukang Parahu, Adi...! Ngarah teu ngacamata kuda teuing. Proses deui. Keun, sugan engke mah Tukang Parahu teh teu daria bae. Karunya. Capeeun..."
 65. Ki Hasan: Kang Godi Suwarna, boa enya penting nyingcet heula teh. Keur nyingkahan sangkan nu maca teu boseneun. Keur uing salaku nu maca, barang breh muka lapak, ari manggih judul nu sarua teh, ukur beda nomerna, lila-lila asa bosen. Boa salian penting dina urusan ngareka eusi caritana, milih judul ge aya pangaruhna ka nu maca. Najan tokoh jagoanan eta-eta keneh, mun judulna disaluyukeun sareng topikna mah jiga moal karasa bosen teuing. Karasa ku uing nalika nongton serial filem"Kung Fu: The Legend Continues" atawa "Little House on the Prairie", eh resep we najan puluhan sesi ge.
 66. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Tah, tah, boa uhun kitu, Ki...! Bosen ku judul nu sarua. Angot mun mostingna mindeng teuing mah. Numawi, uingah ditungtut we najan Tukang Parahu metet keneh di dapur. Hayoh we diutak-atik najan aya nu umurna geus bubulanan ge. Nyeta, ayeuna-ayeuna mah uing teh resep keneh ngarevisi batan mostingkeun. Asa boga cocooan. Itung-itung ngalatih 'kapekaan' kana milih-milih diksi, bari ngiker-ngiker sangkan leuwih padet jeung dramatis. Tah, fikmin nu ieu mah ti mimiti dikarang tepi ka dipostingkeun teh ngan ukur tilu puluh menit. Heureuy ieuh, kitu pikiran teh. Tapi, barang tos diposting, barang diilo deui, tetela rea pisan kakurangna..."
 67. Irman Dimyatie: :"Beu...! Eta Aang meni brat-bret-brot dina komenna. Tuh, nya saha geuning nu boson teh."
 68. Irman Dimyatie: :"Brat = 1, Bret = 2, Brot = 3. Tah dugi ka 3X komen lebetna, Ang."
 69. Godi Suwarna: Irman N Dimyatie:"Astagaaaaa...! Uhun we geuning. Ari nu brat-bret-brot mani murudul. Ari nu leungit, leungit tanpa lebih. Poe ieu, sababaraha komen uing kana karya batur laleungitan. Meunang hese-hese mikir. Capeee dekh...!"
 70. Irman Dimyatie: :"Hareeng keneh FB teh geuning. Jempol oge maruragan jiga kembang samoja..."
 71. Godi Suwarna: Safrina Soemadipradja Noorman:"Yaktos, Bu Nenenk...! Cobi para ABG teh diwirid Ajian Endog Buruk ku Bu Saf. Supados teu kataripu ku nu siga Cep Soni.. hehe..."
 72. Acep Zoni Saeful Mubarok: Bahan-bahan jetu: cilembu 1 Kg+Endog Asin 7 siki+jengkol 1 kg... mangga cobian...jegukeun dipayuneun mitoha... hahaha
 73. Acep Zoni Saeful Mubarok: jegurkeun dipayuneun mitoha.... hahaha
 74. Godi Suwarna: Acep Zoni Saeful Mubarok:"Hahaha..! Resepna dicatet, Yi Haj..! Siap diledakkan di payuneun mertua..."
 75. Nana Sukmana: Halaah, sim uing nu nuju jangar ngemutan mobil sareng kanca anu bade arangkat Nyiar Lumar, dipaparin fikmin model kieu. Nu kawitna bade ngalenggerek teh janten cenghar deui. Jangar Kakang Perbu. Teu kabujeng macaan fikmin. Nu ieu ge meh teu kacaba. Da unggal muka lapak, nu dipencrong teh BEWARA NYIAR LUMAR. Bilih teu aya nu sarumping. Alhamdulillah, nu kacatet mah toa aya 30 jalmi. Mung duka cios kana beus duka henteu. Pami kirang ti 60 jalmi mah bakal kana minibus bae. Ngabring! Piduana di Wali Astanagede, yeuh!. Sim uing saparakanca ti Bandung sing Lancar. Kaleresan ngabandang Kang H. Usep Romli ieu teh.
 76. Rohendi Pandeglang: bagooor, naha karek kabaca ku kula ieu teh... halah "JANGJAWOKAN KUNYUK MEJUS" eta mah mun di dieu mah Ka Godi Suwarna, lain ukur bolay nu ngalamar, tapi bisa bolay tender, bolay pangkat, bolay meunang pilkada, bolay kawin ka anak Abah Gede heuheu.
 77. Rak Buku Soni: hahahahahahahahahahahahaha asa emut ka fiksi Kafka. Sae Ang Godi Suwarna
 78. Kokom Komariah: Jetu oge elmu ti si aki teh nya..untung ..
 79. Didin Tulus: Nuju jaga stan Iket Sunda di Gramedia. Tunduh tunduh tunduh maca ieu....huhahahahahahahahahahaha...mangkaning loba jelema atuh naringalikeun ka uing....gancang ditungkup, Hufh!
 80. Didin Tulus: Kang Godi Suwarna abdi hoyong terang batik Has Ciamis.Kagungan teu?
 81. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Halah, etah komen Jang Rudi karek katingal. Ngiles sawengi, da kamari teh kareret. Jaba hebring komenna ge. Mani milosopis kuntul baris...! Hatur nuhun, Jang Rud...! Diuantos di Nyiar Lumar. Bilih bade ngeresakeun ngaos fikmin payuneun karuhun, diantos di Nyiar Lumar...! Okeh..?"
 82. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Santai ajah, Mang Na..! Atur napas. Tenjrag bumii 3 kali bari sambat jenengan Prabu Siritwangi...! Jangan hiroowkaaaan....!"
 83. Neneng Sitanggang: Kang Godi Suwarna, dugi kakitu nya..... na hehehehe..
 84. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Haha...! Pas pisan tah; Kunyuk Mejus. Naha sarua, nya..? Di lembur uing ge bobos teh nya mejus tea. Ngan mejus mah leuwih-leuwih ti biuk...."
 85. Godi Suwarna: Rak Buku Soni:"Kafka, yayi..? Weiis, heded tah. Cobi diguar rada panjang, palih mana 'ngafka-na' ieu fikmin...?"
 86. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Taaah, perkawis ajian Kunyuk Mejus mah tiasa tepangan Jaro Rohendi Pandeglang. Aya di anjeunna, Nyimas..."
 87. Godi Suwarna: Didin Tulus:"Alah, kacipta eta nu ujug-ujug nyakakak. kade, ah..! Heuheu...! Tah, perkawis batik Ciamis mah sim uing teu gaduh nu aslina. Eta mah kedah ti para teureuh santana Galuh, Ang..."
 88. Badru Tamam Mifka: hehe hitut neng Ratihna ngaluarkeun radiasi gamma, jiga film si hulk.
 89. Godi Suwarna: Badru Tamam Mifka:"Aeh, uhun, nya..? Hejo-hejo kitu mah si Hulk tea...! Heuheu..."
 90. Senny Suzan Alwasilah: Cep Soni Farid Maulana... Heuheu...
 91. Godi Suwarna: Senny Suzan Alwasilah:"Sumpahna ge sing daek demi, Nenenk..! Sim uingah teu nyebat Cep Soni farid Maulana..! hehe..."
 92. Maman Gantra: Kayungyun gaduh tuang eyang teh, Neng Ratih. Seueur elmuna...
 93. Yuharno Uyuh ONod: Benten., dukdalikduk Maha Guru mah..., heheh
 94. Senny Suzan Alwasilah: Hehehe... Apan abdi anu nyebat Cep Soni Farid Maulana mah, Aa Godi. Hehe
 95. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Hehe..! Nyingcet heula, Ang..! Rada cape ngawelah wae Tukang Parahu..."
 96. Godi Suwarna: Yuharno Uyuh:"Numawi, nu ieu teh rusuh teuing mosting, Ang..! Seueur kakiranganana. Teu kakemot..!"
 97. Maman Gantra: Yaktos, Kang Prebu. Sanaos kalebet fikmin heureuy, tetep seueur pulunganeunnana. (Mung, punten, internet sim kuring leplepan ieu teh. Teu acan sadayana postingan kabukaan...)
 98. Godi Suwarna: Maman Gantra:":Jiiih, sami geuning...! Apan FB-na ge nuju teu damang, Ang...! Cape-cape uing ngomen bet seueur nu ngahariang duka ka mana...! Kamari mah kalah aral..."
 99. Muhammad Shohiba Nu'man: Nembe ngalongok deui lapak, ari breh Neng Ratih kalayan Bobos Aheng-na.. Heuheu..
 100. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Sigana, batan ka cep Soni, neng ratih teh langkung pas kangge jang Nu'man. Tangtos Ujang mah bakal kiat ku nu meledek..."
 101. Muhammad Shohiba Nu'man: InsyaAlloh sigana kiat ku peledekna mah.. Mung dina perkawis brat bret brot-na hungkul. Haruh! heuheu
 102. Yanti Sri Budiarti: Iiiiih...! Mureeeeel...!
 103. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:" Keun, nu brat-bret-brotna mah cuang haturkeun ka Abi Cepian Ibn Al-khairi...! Heuheu..."
 104. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Bujeng-bujeng nu maca, sim uing ge nu ngarangna murel kacida..."
 105. Godi Suwarna: Agustin Hartati:"Walah, komenna nembe kaaos, Bu Nenenk..! dipilarian ti kamari. Brad Pitt janten bayawak. Duka upami nu kabekokna komodo mah, boa bakal robih janten Johni Depp.."
 106. Maman Gantra: Kang Prebu, abdi nembe nga-inbox ka salira. Punten pisan tos ngarewong....
 107. Godi Suwarna: Kokom Komariah:"Numawi, ulah sok nyapirakeun ka aki-aki sapertos sim uing...! Heuheu..."
 108. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Gusti, aya ku hilap. Tadi tos diunduh teras diaos. Bray kana FB deui bet kalah ngomen kana fikmin. Seratan Ang Man okeh pisan. Panuju, dekh...! Mung acara nu di Melbourne teh IFLIT sanes ITLIF..."
 109. Godi Suwarna: Neneng Sitanggang:"Yaktos, dugi ka kitu. Tapi mugi-mugi we ulah mung sakitu-kituna.. hehe..."
 110. Rak Buku Soni: eta anu asa janten cucunguk tea. Abdi emut kadinya, tangtos bae benten ari soal wanda mah. Akang Godi Suwarna gaduh ciri khas nyalira, asyik. Eta atuh si Soni teh bet teu disatujuan ku akina Neng Ratih hahaha
 111. Ida Nurulhuda: Haduuh halaahh...,,tos sono kana fikmin kakang,tos lami teu tiasa mesbook,komo mikmin mah...,eta ajian halimuna,,wariskeun atuh ka abdi ,,,
 112. Godi Suwarna: Rak Buku Soni:"Aeeh, uhun, nya...! Rupina Abah kafka ge sieun ku cucunguk, siga uing... hehe..."
 113. Godi Suwarna: Ida Nurulhuda:"Jiiih, geuning..? Kunaon teu tiasa mesbuk...? Teu kenging ku Si Ayank..? Deudeuh teuing..."
 114. Budi Mugia Raspati: Heuheu basajan nu ieu mah Kang Prebu, mung angger we kana ngagilek mah
 115. Ida Nurulhuda: Manawi,,,akun nu abi nu ti payun aya nu ngonci,teu tiasa di buka...,hiks
 116. Irman Dimyatie: Teh Ida Nurulhuda:"Kawas lain teureuh Panjalu wae. Kirim we maung panjalu ka nu ngonci teh. Kerekeb tah jalma kurang ajar teh."
 117. Rak Buku Soni: uhun hahahaha
 118. Rudy Crysara: Fikmin kange nyiar lumer ieu teh malam minggu
 119. Godi Suwarna: Rudy Crysara:"Waaah, fikmin ieu diaos di Nyiar Lumar mah atuh ke karuhun tingcakakak. Ulah, ah...! Bilih tatamu sarieuneun. Hehe..."
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI