Update: 20 Januari 2013 13:10:19

Tukang Parahu Vi

Ku Godi Suwarna

Tengah peuting. Keur tibra. Di saung sisi bangawan. Tukang Parahu ngoréjat. Enya wé. Aya sémah ngajaranteng. Papakéan sarwa bodas. “Anteurkeun ka peuntas, Mang!” omong sémah. Manéhna dadaligdeugan. Lulungu. Bréh. Bangawan hurung caina. Badis nu keur kahuruan. Manéhna rumégag. Tapi teu burung hanjat kana parahu. Sémah naluturkeun. Laju parahu diwelah. Nurih bangawan nu ngagugudag. Bruh-bréh. Pirang-pirang mayit ngangkleung. Lir dihuru ku létah cai nu ngabebela. Gumuruh jero bangawan: sada dunga, sada mantra, awor jeung nu tingjarerit. Beuki nengah. Beuki atra. Babatang teu puguh rupa. Tingkuniang bangun nyiar pamuntangan. Kapireng sémah nu nginghak. “Jep, Nyai! Geus takdir urang!” ceuk nu ngupahan. Beuki deukeut. Beuki ébréh. Darat dirurub halimun. Marakbak katojo bulan. Jog, anjog ka nu dijugjug. Sémah sung-song. Malayar. “Sing panjang umur, Mang! Tong kawas uing!” omong sémah. Tuluy laleyur. Jaradi halimun. Kumalayang. Awor jeung halimun kandel nu gumulung satungtung deuleu. Tukang Parahu ngahuleng. Mencrong kembang sakeupeulan. Nyawang bulan. Nu rarengat. Garetihan.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Iwan Hanjuang: ke heula ah , moal waka rusuh ngomen jero deui wae yeuh..
 2. Maman Gantra: Edun, Kang Prebu. Rupina, dugi ka danget ieu, episode ieu yeuh nu pangedunna. Wilujeng!
 3. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Santai ajah, Amang...! Sumangga, icip-icip heula nyarengan cikopi sareng surutu. Da meuyeumna ge lami pisan nu ieu mah..."
 4. Rohendi Pandeglang: Bagoor, bener-bener jero. Meuntaskeun nu deuk ngahgiang, teuing ku takdir teuing ku polahna.
 5. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Hatur nuhun, Ang..! Kieu geuning ngagarap serial mah. Kalan-kalan ngaguruh umpal-umpalan, kalan-kalan ngajumbleng kawas nu teu usik teu malik. Pangalaman munggaran kangge sim uingah..."
 6. Iis Nur Aisyah: Seueur muka kamus abdi mah maosna ogé, namung vocabulary bahasa Sunda nambihan.
 7. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Bagoooor, Jarooo...! Ngetrukkeun jampe pamake tepi ka gogobrot kesang. Dipeuyeum aya kana sabulanna. Subuh-subuh turun wangsit yen ieu fikmin kudu diposting poe ieu. Nyanggakeun..."
 8. Rifan Sahrony: Kakang Perb.Godi Suwarna. Berekah gening, Gan. Tos anjog kana evisod genep. Nanging anu ieu mah rada hareugeu'eun, dina bangawan patulayah mayit, bade di tengetan heula, manawi.
 9. Godi Suwarna: Iis Nur Aisyah:"Taaah, eta, Bu Nenk..! Kamus. Dugi ka cetuk huis kieu ge mun sim uing ngarang teu weleh ngareretan kana kamus. Untung dina web fikminsunda.com tos aya kamus kenging nyantelkeun Ang Dadan Sutisna. Janten langkung praktis..."
 10. Godi Suwarna: Rifan Sahrony:"Deeer, Ang, lenyepan. Pirage ungkara kenging ngarang manusa, piraku teras boboleh. Etang-etang ngasah 'weruh di semuna' tea..."
 11. Dadah Hidayat: Gan, kinten-kintenna bakal janten novel moal ieu fikmin teh? Mugi wae nya. Hoyong terang.
 12. Rudi Riadi: Nu katewak ku sim uing mah 'maranehna" teh Prabu Linggabuana (?) saparakanca nu tiwas di palagan Bubat. Koncina aya dina tungtung ungkara: "Mencrong kembang sakeupeulan. Nyawang bulan. Nu rarengat. Garetihan." Sang Raja anu seungit ngambuang dugi ka kenging gelar Siliwangi. Atanapi 'kembang' di dinya tiasa janten Citraresmi nu diupahan ku salahsahiji semah: “Jep, Nyai! Geus takdir urang!”
 13. Godi Suwarna: Dadah Hidayat:" Hehe...! Fikmin mah nya fikmin we, Ang..! Ditamatkeun unggal sekuel. Sanaos pondok, mugi-mugi we eusina mah langkung jembar batan novel..."
 14. Hadi Aks: Ngajempolan heula ah! Rada lung-leng nu ieu mah. Sukma nu marulang ti Bubat kitu?
 15. Tatang Sumarsono: Tah, ku nu ieu mah jol-jol aya piceurikeun nu nyelek, Ang.
 16. Iwan Hanjuang: Sari pati fikmin ieu ceuk amang mah, kudu asak jeujeuhan, sagala rupa peristiwa sabenerna teu bisa diteumbleuhkeun dasar ieu mah geus titis tulis ti ajali kudu kieu, eta mah miceun salasah perjalanan nasib bongan teu waspada, hebring pisan MISI ANU KUDU DITEPIKEUN , sigana TUKANG PARAHU VI geus rek nepi ka FINIS.
 17. Rico Almunawar: aya w tukang parahu,saliwat mah jiga mistis,ngimpi,atawa lamunan......ken w ah datereh bijil fajar.......
 18. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Siiiip dekh. Jaaang...! Hatur nuhun tos nyurahan fikmin uing. Yaktos, kedah kitu, kedah ludeung dina nyurahan. Ulah kedah dihuapan wae ku pangarang. Ngan, uingah moal ngaenyakeun, moal nyalahkeun kana tafsir Jang Rudi. Eta mah nyanggakeun bae..."
 19. Rico Almunawar: kela kang Godi Suwarna ulah waka beurang ketang,mungkin teu lamun tukang parahu eta ngambah jomantara........sugan w,teu ti kusruk kawas sukoi...hehehehe..
 20. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Tiasa janten kitu, Adi..! Tapi, nu tos kantenan pisan mah ieu teh fikmin...! Heuheu..."
 21. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Nya kitu tea, Ang...! Urang nu tos cueut sok ngaleketey mun maca karangan kawas kieu. Sok rus-ras. Gustiii..."
 22. Wawan Setiawan Husin: DorPol, fIKMIN TOP MARKOTOP, POL ABIIIESSZZ. Godring sing kenging Magsaysay nya, engke urang ulin ka Pilipina. Sim uing suka pisan "Tuluy laleyur', geus sabaraha las taun teu ngadenge/maca kecap "laleyur" dina komunikasi (lisan at tulisan). Kaduana, "Jaradi halimun", leyur (mencair - jenukna 'laleyur'), menguap menjadi gas (jaradi halimun - halimun sbagai gas, sanes "kabut"). Ohoiiiiiii ........Nini Aheng, Nini Anteh, Aki Coelho, Gan Kafka,Cep Shakespeare, Ki Ambri.....incu anjeun Goding Suwarning geus bisa nganjang ti zat padat, ka zat cair, ka zat gas.... Wowowow..... it's cool... it's excellent ceuk Randy Jackson ti American Idol mah! Fikmin Odol ehh.... punten Idol....lah! Jempol saPARAHUUUUUU.....terus leyur .... tanda syukur!
 23. Wawan Setiawan Husin: Enya Tang, uing jadi ajag: hhhhhhhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnngggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!
 24. Dadah Hidayat: Tapi pipanteseun sigana upami diterbitkeu jadi sabuku nya Gan
 25. Dadah Hidayat: Tapi pipanteseun sigana upami diterbitkeu jadi sabuku nya Gan
 26. Mohammad Ridwan Trijana: Beuki anteb, Ang Godi Suwarna! Matak kaleleban. Lalakon nu ngahalimun, ngahaseup, raratanana ngaguliweng dina pangancikan sewang-sewangan. Siiiiiiiiiip Aaaang......! Moal kesel ngilu lalayar, kajeun kabeh laleyur....!!!
 27. Dadah Hidayat: Tapi pipanteseun sigana upami diterbitkeu jadi sabuku nya Gan
 28. Acep Zoni Saeful Mubarok: Te+O+Pe Saurna bade aya acara di Tasik
 29. Munggaran Alfatih Z: duh..mani asa muringkak macana ge kang, fikmin nu ngandung magis, mantaaaaaaappppp
 30. Muhammad Shohiba Nu'man: Duh.. Beuki jero bae, Kang Prab! Eungap pisan karaosna neuleuman bangawan nu ieu mah, ngangres! Bet janten rus-ras kana balai nu anyar kajantenan di nagri urang. Bawiraos, ku fikmin ieu mah nu janten tukang parahu teh nyatana dipasrahkeun kana lelembutan nu maracana pisan. Haruh.. Ieung..
 31. Nazarudin Azhar: Sihir kecap. Sihir fikmin! Betah, genah. Serial Tukang Parahu kedah janten sabukueun, beuki anteng ngawelah parahuna, beuki kabandang nu milu ngangkleung ka jauhna...
 32. Nyai Endit: Ngiring ngedalkeun nu aya dina sawangan. Saparantos maos TUKANG PARAHU VI, Nyai mah bet ras emutan teh kieu, eta bangawan teh ibaratna naraka. Mun hayang ka sawarga, tinangtu kudu ngaliwatan jambatan Shirat (Didieu Nyai gaduh emutan, parahu teh minangka jambatan Shirat).
 33. Godi Suwarna: Rico Almunawar:"Cuang ngalalana, Ang...! Dina mistis, dina ngimpi, dina lamunan. Teu kedah sieun tikusruk upami dina hiji waktos Tukang Parahu ngajak ngalalana ka Jabaning Langit, nepangan Sunan Ambu..."
 34. Ahmad Fawzy Imron: Fikmin saha wae nu nganggo parabot sajak, estu bakal karaos pisan aweuhannana. Kantenan ieu mah seratan Kang Godi nu tos ngancik dina maqom karesian dina sajak sunda. Hiji hal nu paling pikabitaeun tina ieu fikmin : ku parabot sajak nu ngan tilu opat kecap, bet asa kacandak ngawirahma sadaya kalimahna. Pikabitaeun pisan..
 35. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Siiip dekh, Amaaang...! Hatur nuhun tafsirna. Mugia kumis sing langkung meles...! Heuheu..."
 36. Is Tuning: ... waktu nu ngancik dina jirim Tukang parahu, alam ngajanggélék jadi Bangawan marilu nyakséni kana sagala mangrupa kajadian, ngajajap jeung meuntaskeun hiji kahirupan ka kahirupan lianna, bari ngantét-ngantékeun jadi sarupaning carita...
 37. Deden Abdul Aziz: Asa keur 'maca' lukisan. Lukisan 'Parahu', Kakang Prabu...
 38. Ki Hasan: Ieu teh upama ninggali jalan carita mah, asa sarimbag jiga carita tukang ojeg nu nganteurkeun nu geulis peuting-peuting, eureun lebah pajaratan heubeul. Ngan duka kumaha, diolah ku Kang Godi Suwarna bet matak kalinglap pisan. Muriding-muringkak-na teh kalah asa manjang jaba lewang ka jauhna. Nyaan najan sok resep ngoconan nu herang di-ayank-ayank, lebah nulis mah Amang Godi teh tahan banting, teu kagoda ku nu komen, najan loba komen kaditu-kadieu, baris kumaha carita si Tukang Parahu saterusna, barang pung ngapung deui carita saterusna teu kaduga ngadugana.
 39. Godi Suwarna: Wawan Setiawan Husin:"Jaman uing belekesenteng, Ang Suhu sering medar perkawis 'jalan' perkawis 'koan', perkawis 'kasunyatan', perkawis 'ingsun medal', kalan uing nu bengal sok dihariringan bari dipencetan ku salira, malah sering dugi ka digaplok nyaanan pisan. Pangalaman sareng piwuruk nu namper dugi ka ayeuna. Perkawis 'jalan' beuki bray-brayan sabada uing maca novel kameumeut, Musashi. Ti harita uing sok mapandekeun 'jalan pedang'-na Musashi sareng 'jalan ungkara' para pangarang. Abot ngajalananan, Ang..! Nanging, berekah, upami urang tos tiasa neguh sawatara 'koan' kahirupan, 'jalan' teh asa tambih ngabulungbung. Tah, dina fikmin, 'jalan ungkara' uing tos anjog, bari teu dihaja tea, ka hiji bangawan nu aya tukang parahuan. Neda, pidu'ana, mugia Tukang Parahu sing tiasa meuntaskeun fikmin Sunda kana manah nu maraca..."
 40. Metty Azmira: Bangawan naon nya? Citanduy, Citarum, atawa "Cikahuripan"? Tiasa wae eta tukang parahu teh "personifikasi" saripati Ki Sunda, meuntaskeun seler Sunda ti jaman bihari tug ka kiwari. Mun jaman bihari mah "setting"na digambarkeun ku perlayana Prabu Wangi & Citraresmi di palagan Bubat, kiwari mah digambarkeun ku mahabuna budaya2 deungeun (junti) nu nalikung budaya Sunda (jati). Sapertos kagambar dina kalimah : “Sing panjang umur, Mang! Tong kawas uing!” omong sémah. Mugia Ki/Ni Sunda sing terus nanjeur, rahayu dugi ka ahir jaman.
 41. Wawan Setiawan Husin: Ki Hasan, nuhun "teu kaduga... ngadugana", sing "jamuga ku jamugana", "sing lestreng ku hideung melesna".... hatur tengkuy pisangng!
 42. Akang Remi: Seueur nu kasidem di jeroeun jerona, Wa. Seueur teuing pihartoseun nu kaserepna, kumargi kitu bade dicandak keur sa-abdieun wae, nu karaos langkung luyu geusan ajieun diri sorangan. Sakti pisan, Wa Godi!
 43. Wawan Setiawan Husin: Cep Deden Abdul Azis, enya "maca" Tukang Parahu, "ngadengekeun" fikmin, dibaca ku tukang parahu, ngaderes ungkara, bisa oge "mikminkeun" tukang parahu, atawa ngaGodikeun tukang parahu. Tengkuy "maca"na!
 44. Wawan Setiawan Husin: GodSu: go, go, go....!
 45. Godi Suwarna: Dadah Hidayat:"Cuang raraoskeun, cuang tingal, dugi ka mana ngangkleungna parahu. Mugia tiasa dugikeun ka janten buku. Saayeunaeun mah sina ngangkleung di bangawan fikmin we, Ang..."
 46. Dewi Ratna Damayanti: Aya cisosa nu nyangkrung, teu wasa kudu jadi saksi nu beuki pohara ti jaman kajaman...
 47. Ki Hasan: Aya nu rada katewak, dina ungkara: [Malayar.] jeung [Mencrong kembang sakeupeulan.] Sok remen kadongengkeun duit nu salin jinis jadi kalakay.
 48. Godi Suwarna: Mohammad Ridwan Trijana:"Hatur nuhun, Aaaang...! Lalakon nu 'ngahalimun' nu 'ngahaseup'. Tos aya deui wae istilah gedengeun istilah fikmin kayas. Mugia 'haseup'na teu matak peurih kana soca. Heuheu..."
 49. Godi Suwarna: Acep Zoni Saeful Mubarok:" Hatur nuuuh, Ang Haj...! Acara tos lumangsung tadi wengi di pendopo Tasik..."
 50. Godi Suwarna: Munggaran Alfatih Z:"Numawi, apan mikmin teh ngetrukeun rupining jampe pamake, kalebet mapatkeun Asihan Si Jaran Guyang alias jampe pamelet... hehe..."
 51. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Ke la, Jang...! Naha komen Ujang jeung komen Nenk Munggaran Alfatih Z, mani pairing-iring kitu? Siga nu meunang dami.. heuheu.."
 52. Muhammad Shohiba Nu'man: Tos ti dituna bae panginten, Kang, kedah silih tuturkeun kalangkang, aeh, komentar maksad teh. he he.. *) duh, ingah.. beda rasa ti tadi keneh.. (kabur heula ah.. oal aleg kaya kieu mah..) Heuheu..
 53. Ki Hasan: Ari Kang Muhammad Shohiba Nu'man direremokeun teh kalah ngejat. Tuh Mark Zuckerberg ge tos ngiringkeun amoy, piraku teu matak kabita. Hehehe
 54. Is Tuning: Mang Nu'man, sim uing siap jadi tim sukses dina raraga ngareremokeun... ;)
 55. Munggaran Alfatih Z: euh..geuning nuju rame aya naon nya ieu teh #Luak lieuk#
 56. Is Tuning: teu aya nanaon, nuju lalajo mang Nu'man nu lulumpatan.
 57. Yayan 'Bedog' Supriatna: Jero lan lega jasa ambahanana. Ja kula jadi kumalayang sawangan macana, burung.
 58. Endah Dinda Jenura: tah ari kana mayar-mayar kitu mah jol teg we ieu teh Charon tea, nu kantos diobrolkeun dina Tukang Parahu I, nu nganteurkeun arwah-arwah ka alamna tea... keueungna top.
 59. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Hatuuur nuhuuun, 'Jaaang...! Keur garenah hate ieu teh pedah buku sajak NGABUNGBANG tos direuah-reuah. Ti juhlas taun katukang uing resep pisan kana sajak-sajak Ujang nu ayeuna geus 'diimahan', geus naretep, moal kadungsang-dungsang. Tah, tina genah hate tea, nya ieu fikmin ge diapungkeun. Tadina mah moal waka ayeuna. Sumpahna ge sing daek demi...! Uing mani hayang ngagerewek ka para fikminer: 'Baracaaa Ngabungbaaang, 'Daaaak!' "Tah, muga-muga we si Tukang Parahu isuk jaganing geto bakal kabukukeun oge, sina naretep di hiji 'imah' nu dicita-citakeun ku saban pangarang. Tapi duka, da geuning beuki dieu kalah beuki hese bae medalkeun buku-buku Sunda teh. Padahal, apan sering aya harewos ka urang, yen duit keur buku Sunda teh aya, malah milyar-milyar kitu. Ka teuing diparake nanahaon bae eta teh..."
 60. Nazarudin Azhar: Hehehe, tah eta Kang. Milyar, haduh, duka ka mana leorna tah... Kedah janten sabukueun si mang Iyang mah, Kang...
 61. Muhammad Shohiba Nu'man: Asli. Karaos pisan magisna pisan ieu fikmin..
 62. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:" Taaah, eta, Charon, nu ngalangkang basa uing ngiker-ngiker lalampahan Tukang Parahu salajengna. Geuning saur Endah, aya talari urang Yunani jaman baheula, yen lamun maot panonna sok ditutupan ku koin. Maksudna jangeun mayar ka Charon si Tukang Parahu. Nya kitu, mimitina mah 'semah-semah' dina ieu fikmin teh malayar ku koin ka Si Mang Iyang. Tapi, dipikir-pikir deui asa kirang nyunda. Nya digentos we ku kembang, sapertos nu tos dibahas ku Ki Hasan." "Teras, keur leutik uing sok ningal lukisan Michelangelo, nu saur Endah mah judulna teh Last Judgment, dina buku Sejarah Dunia karangan urang Walanda, kagungan Pun Bapa. Lian ti eta, kacipta bae lukisan Inferno karya Botticelli, nu ngagambarkeun jalmi-jalmi digalebruskeun kana bangawan naraka. Janten, pas pisan komen Deden Abdul Aziz yen ieu fikmin siga lukisan, da basa keur ngarangna oge eta dua lukisan teh ngelemeng bae. Tapi, tangtos we ku uing 'di-Sunda-keun."
 63. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Weeeiis, eta geuning tafsir Nyai 'ni hebring kitu...! Resep lah uingah ka nu ludeung nyurahan teh. Tah, para pamaca sastra Sunda aranglangka nu laludeung nyurahan sorangan, da eta sering teuing 'dihuapan' ku pangarang dina karya-karyana. Mun manggih karangan nu rada beda ti sasari, nu teu ngahuapan, aranjeunna sok langsung baringung. Sanaos tos aya kereteg kana eusina, tara wantun 'berkamandang'. Nyai mah karaos pe-de banged, bari puguh dasarna. Teu asal pe-de. Siiip dekh...!"
 64. Endang Kasupardi: ngahelas abdi mah ku ieu fikmin. asa nyrucud kieu yeuh...moal kitu akang kumargi nuju teu raraos janten nyawang kadinya....mugi sing panjang yuswa bari sehat.......amin
 65. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Basa Sunda teh 'merdu', kitu saur Nenk Sandra Fiona urang Ustrali. Sigana aya leres oge eta pamendak teh. Sigana, karuhun urang mah resep 'ngalagu'. Eta we, kalan-kalan di urang mah benten lembur tos benten lentong. Ngawirahma, dilaeu-laeu. Jaman Walanda, pangajaran nanahaon bae sok ngangge pupuh, da sepuh-sepuh urang raresep hahariringan. Tah, nya cuang tabeuh we basa Sunda teh, Yi Haj...! Sina teras ngawirahma. Mung, tangtos urang kedah kagungan metronom dina manah sewang-sewang..."
 66. Maman Gantra: Duka tos sabaraha balikan maca ieu fikmin ti siang keneh. Ditambihan ku koment-koment nu aya, janten beuki edun karaosna. (Mung, aya nu "aheng" Kang Godi: Ti bada asar, abdi hoyong mostingkeun ieu fikmin dina wall sorangan. Teu tiasa bae. Mozillana langsung crash. Disyareatan naon, Kang? Atanapi pedah teu neda widi heula ka nu kagunganna? Hehehe...)
 67. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Siiip dekh, Ang Man..! Genah teh kana hate mun aya nu nyarios: 'Duka tos sabaraha balikan maca ieu fikmin ti siang keneh'. Da uhun atuh. Pangarang puluhan balik maca karya sorangan sateuacan diumumkeun, ngesang badag ngesang lembut lebah ngeditna. Upami nu maca bulak-balik macana (mugi-mugi tina bakat ku resep) eta teh ubar kacapena pangarang. Saur Ang Tatang Sumarsono mah; mani asa dijelemakeun. Nyaan, Ang..! Upami palay tiasa mosting dina wall, cobi abdas heula, Ang Man..! Heuheu.."
 68. Godi Suwarna: Is Tuning:"Okeeeeh, Maaang Iiiis...! Ma'lum sufi (suka fikmin) tafsirna ge mani lekoh kitu. Hatuur nuhuuun...! Janten hoyong lalayaran di Darma. Tos lami teu ngalanto ka palih dinya. Padahal caket ti lembur uing teh..."
 69. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Mun Ang Acep Zamzam Noor sok sering kacaturkeun 'ngalukis' dina sajak-sajakna, nya cuang nyobian urang ge 'ngalukis' dina fikmin. Kitu nu dipigawe ku uing waktu ngarang ieu fikmin..."
 70. Endah Dinda Jenura: dina Last Judgement-na Michelangelo mah Charon teh digambarkeun bengis kacida, dayung nu kawitna diangge nurih bangawan (duh, eta ungkara) teh malah diangge pakarang kanggo nyieuh-nyieuhkeun panumpangna, siga nu dibubat-babet kitu... seyem. atuh paroman Charon ge matak seber jalmi-jalmi nu gancang sawan. palih dieu panginten bentenna gambaran tukang parahu Charon sareng gambaran abi pribadi ngeunaan tukang parahu Mang Iyang nu tos kapameng diwawaas siga Gandalf, hahha! ketang hoyongna mah Mang Iyang teh pameunteuna bear marahmay, teu sawios rada-rada sendu siga Xabi Alonso ge, rido, heuheu!
 71. Godi Suwarna: Ki Hasan:" Yaktos pisan eta teh, Ki..! Saleresna, ti barang lapak urang ngadeg, tos seueur fikminer nu ngararap tema sapertos dina ieu fikmin. Tingkolebat oge carios puriding puringkak sanesna nu kantos kapireng, nu kantos kabaca. Mung, duka kunaon bet kitu jantenna. Uing ge heran sorangan, Ki..! Kantenan, uing ngabandungan pisan usulan ti para fikminer kana lalakon Mang Iyang salajengna. Nanging, kalan-kalan, bujeng-bujeng ku nu sanes, dalah ku pangarangna sorangan, si Tokoh teh sok sesah dikenyed, sesah dilelempeng, sok mawa karep sorangan..."
 72. Deden Abdul Aziz: Cidran, si Tukang Parahu dina trilogi Lord of The Rings JJ Tolkien oge katawisna gagasan ti Charon. Damelna meuntas-meuntaskeun tokoh nu 'tos dugi kana waktosna' ti middle earth ka grey haven. Adegan matak nyegruk nalika Gandalf, Elrond, Galadriel+Celebron, Bilbo, jeung Frodo ngangkleung diceungceurikan trio hobit Sama, Merry, Pipin. Duh, boa Kangjeng Nabi Nuh teh Charon keneh...
 73. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Ke, dupi gambar jalmi nagog, panonna ditutupan sabeulah, nu sabeulah deui molotot seyem teh dina Inferno atanapi dina The Last Judgment...? Hilap deui. Ma'lum tos puuhan taun teu ningal eta lukisan. Dua lukisan teh ngahiji, ngagebleg. Cobi atuh, mun tiasa mah, eta dua lukisan teh di pajang di dieu. Di-link-keun tea kitu? Tapi, ulah ari matak awon kana lapak urang mah..."
 74. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Halaaah, uhun etah...! Inget ayeuna mah! Cidran! Nyaan, adegan eta teh dibacana ge bulak-balik. Ras ka diri sorangan, salaku Gandalf, Yi Perbu salaku Elrond, nu tos dugi kana waktosna ngangkleung tumpak parahu Mang Cidran. Gustiiii...."
 75. Endah Dinda Jenura: nutupan soca, nu hiji deui molotot bari sampeanna ditangkelan ku dua jalmi sanes, sanes? eta dina Last Judgement oge, ngagambarkeun jalmi nu sieun ku dosa-dosana, saurna mah... tapi mung sakitu bae katerang abi mah, teu ngalagkungan Google, heuheu! pokona mah fikmin Akang empol keueungna!
 76. Godi Suwarna: Metty Azmira:"Nyaan, fikmin teh najan sauted, horeng tiasa disurahan rupi-rupi, bari tiasa benten-benten. Siiip dekh, Bu Nenenk..! Hatur nuhun...! Baktos ka Tuang Raka..."
 77. Irman Dimyatie: :"Halah...! Karek kabuka nu ieu. Peuting tadi karek mulang ti gunung. Cape keneh. Mukaan FBS sakeudeung. Ngomen saayana. Tunduh. Goledag. Karek muka deui ayeuna. Bray nu ieu. Beu..! Tinggaleun yeuh. Parahu kaburu ka tengah. Digupayan. Tukang parahu jongjon ngawelah ka tengah. Antare tapi jentre. Panumpangna araheng. pating gurilap awakna. Aya hawa goib museur di sabudeureun kuring nu neuteup lajuna parahu. Disidik-sidik, naha parahu teh teu antel kana cai? Ngalayang luhureun cai..!!! Naha? Teu karasa tuur nyorodcod. Bru kuring nyuuh kana lemah. Barang cengkat deui. Tukang parahu keur ngajega hareupeun bari ngasongkeun leungeun rek mantuan kuring hudang..."
 78. Wawan Setiawan Husin: Deden Abdul Azis, enya tangtos Tolkien ke kirlang (kirang langkung amat bisa jadi) ka inspirasian ku Charon (mitologi Yunani),ti Wikipedia, karya Alexander Liovchenko:iasa ditoong di http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lytovchenko_Olexandr_Kharon.jpg
 79. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Uhun, da kitu mungguh ngapresiasi kasenian mah. 'Diseuseup' keur sadirieun. Dilenyepan dugi ka namper dina dasar hate. Teras ngancik 'di bawah sadar'. Kawas uing keur leutik resep mencrong lukisan Last Judgment jeun Inferno. Ti 'bawah sadar', teh bet mucunghul deui dina ieu fikmin..."
 80. Godi Suwarna: Dewi Ratna Damayanti:"Taaah, upami Ayank tos tiasa ngembeng cisoca waktos ngapresiasi kesenian, eta teh sae pisan. Malah, Kang Rustandi Kartakusumah, nalika jumeneng keneh, sok ngahucuhkeun para pangarang anom sina ngadarangukeun tembang. "Sing tepi ka ceurik' saur anjeunna. Taya sanes, eta teh kangge ngalatih manah supados 'peka'. 'Kapekaan' teh modal dasar kangge kreativitas..."
 81. Elih Mulyawati: Pami .. Maos hayang meuntas .. Asa maos lalakon.. Resi nu cikal Bakal lahirna Bambang Aswatama...
 82. Eboed Eman Budiman: "Tah kudu kieu ari mikmin téh" ceuk uing "Enya, uing gé apal. Tapi hayang mikmin siga kieu téh diajarna gé kudu getol" ceuk uing ogé "Nya sok atuh geura soson-soson diajar" ceuk uing deui "Pan ieu gé eukeur, moal bisa ku sakeudeung atuh mikmin siga kieu mah. Biheung bisa biheung henteu" ceuk uing rada muncereng Halaaahhh... Gan Godi, fikmin salira ngajantenkeun pacentalan antawis sim uing sareng pun uing, heuheu
 83. Irman Dimyatie: Ang 'Eboed' Eman Budiman:"Gaya Ang Is Tuning dianggé ku salira hahahaha....."
 84. Dewi Ratna Damayanti: Haduh.. Meni sesah gening nya.. Mangkaning abimah teuas.. Kumaha tah.. Maca seratan ayank deui we ah sugan we tiasa gogoakan
 85. Wawan Setiawan Husin: teuas. maksad enenk!?
 86. Godi Suwarna: Yayan 'Bedog' Supriatna:"Jero tur lega ambahan teh kaleresan we setingna bangawan. Da upami seug ngalalakonna disolokan mah pasti moal tiasa kieu, Ang Yan..! Hehe.."
 87. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Saur Ki Hasan tea mah, mangsa bulan ngebrak usum fikmin-fikmin kayas. Tah, dina usum poek bulan kawas kiwari, tingpucunghul fikmin mistis. Katambih-tambih aya komen ti Nenk Munggaran Alfatih Z nu pairing-iring pisan jeung komen Jang Nu'man. Nya tangtos karaos pisan mistisna. heuheu..."
 88. Is Tuning: Komen pairing-iring antawis Kang Muhammad Shohiba Nu'man sareng Neng Munggaran Alfatih Z téh boa hiji totondén nya Kang Godi Suwarna ? ;)
 89. Munggaran Alfatih Z: hahha deuh..kakang perbu Godi Suwarna mani ku keukeuh eta, kaleresan we ieu mah ngunclungkeun komenna patutur2, tapi leres da mengandung magis tingkat dewa tah fikminn teh, mantaaaappp
 90. Munggaran Alfatih Z: gustiiiiiiiiiii ieuh mamangna c jay geuning kalahka mucunghul didieu kanga Is Tuning
 91. Is Tuning: Kamana nya Mang Nu'man téh ? *luak lieuk.
 92. Godi Suwarna: Endang Kasupardi:"Perkawis 'pati' teh tos janten tema kameumeut ti jaman sim uing nuju belekesenteng. Saur para 'pengamat' sastra, seueur sajak-sajak sim uing nu temana pati. Teu sadar kawitna mah. Barang dideres deui, singhoreng uhun we geuning. Rupina perkawis pati teh tos ngancik di 'bawah sadar' sim uing sabada ditilar maot ku Pun Paman, idola sim uing jaman keur budak, manjang dugi ka kiwari. Tah, sagedengeun tema pati tea, aya deui nu sering mucunghul dina sajak-sajak, nya eta tema cinta. Saur para ahli, pati sareng cinta teh kawas 'dua sisi tina hiji duit kencring'. Patukang tonggong namung sagojod keneh. Duka teh teuing atuh. Nyanggakeun ka para ahli we, ah..."
 93. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Dupi bangawan aheng dina mitologi Yunani teh namina Styx tea kitu..?"
 94. Endah Dinda Jenura: uhuuuuuunn.... Styx. lokasina di dasar bumi, wilayah kakawasaan Hades, pami teu lepat mah.
 95. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Siiip dekh...! Uingah sok pabeulit sareng Steak..."
 96. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Siiip dekh, Mang Ir..! Tos ti gunung mah tangtos rea oleh-oleh fikminkeuneun. Diantos karya-karyana. Malah nyarpon we atuh sakantenan. Geura..."
 97. Godi Suwarna: Elih Mulyawati:"Tiasa janten kana kitu, Bu Nenk..! Unggal pamaca kagungan kasang tukang pangaweruhna, bacaanana sewang-sewangan. Kesanna ge sok benten-benten dina ngapresiasi kasenian..."
 98. Godi Suwarna: 'Eboed' Eman Budiman:"Ulah hilap kana jurus rusiah karuhun: 'Asal Keyeng Tangtu Pareng.' Ti kawit ngadegna ieu lapak, sim uing ngabandungan para fikminer. Nu kawitna seueur nu tatalegtogan dina mikmin, lami-lami mah janten halebring oge. Nanging, nu tos hebring teh seueur oge nu teras ngahariang duka ka mana. Seueur fikminer 'berbakat' nu kandeg di tengah jalan. Janten, kedah disarengan oge ku leukeun, tahan banting, intens...."
 99. Irman Dimyatie: Ang Godi Suwarna:"Nuju kutrat-kotrét ieu gé, Ang. Betah kénéh mikmin."
 100. Teti Taryani: Teu wareg-wareg maos lalakon Mang Iyang teh. Beuki lami beuki pogot. Mung teu wantun ngabayangkeun bangke nu patulayah mah Kang Godi Suwarna...
 101. Uzanx Boam Hardrocker: leuh garétihan
 102. Godi Suwarna: Dewi Ratna Damayanti:"Teuas, nyah..? Yaaah, ma'lum jagoan ngojay, tangtos we teuas sagala rupina...."
 103. Godi Suwarna: Munggaran Alfatih Z:"Yaktos, eta mah keleresan tea. Nanging, tina kaleresan teh apan sok aya nu teras leres-leres. Heuheu..."
 104. Godi Suwarna: Is Tuning:"Jang Nu'man mah nuju nyempod di para, Mang Is...! Duka kunaon eta budak teh..."
 105. Elih Mulyawati: Kataji... Kang
 106. Godi Suwarna: Teti Taryani:"Sami, sim uing ge teu wareg-wareg, Aceuk..! Teu wareg-wareg ngarang Tukang Parahu. Asa teu acan pas bae. Unggal mosting, unggal karaos kakirangna. Halaaah...."
 107. Godi Suwarna: Uzanx Boam:"Teu getihan mah moal rame, Ang..! Hehe.."
 108. Godi Suwarna: Elih Mulyawati:"Hatur nuhun, Bu Nenk..! Mugia Bu Nenk teu bosen ngaosna. da seueur keneh Tukang Parahu nu bade midang. Antosan.."
 109. Uzanx Boam Hardrocker: asik,,ke aya deui tukang parahuna !
 110. Dewi Ratna Damayanti: Hahahaha... Henteu kang godiii. Teu jagoaoan ngojay ah.. Mung teuas balas ku lumpat bae, gkgkgk..
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI