Update: 21 Januari 2013 09:20:20

Tukang Parahu V

Ku Godi Suwarna

Keur ngalamun sisi bangawan. Nganti muatan. Na atuh, cai ujug-ujug léb-léban. Caah! Tukang Parahu curinghak. Rarat-rérét. “Ké, naha caah téh bet ti hilir heula?” manéhna gogodeg. Caah beuki gedé baé. Lembur kakeueum. Jalma katawuran. Tinggéréwék. Tingjarerit. “Sing caringcing, ‘Luuur! Angkara ngawasa dunyaaa!” kapireng nu ngagorowok tukangeunana. Barang dilieuk. Bréh. Pendék. Betekok. Goréng sopak. “Sukasrana?” manéhna ngagerendeng. “Uhun, Mang! Anteur uing ka hilir!” walon Sukasrana bari unggah kana parahu. Gasik manéhna ngawelah. Ngalabrak ombak ti hilir. “Aya naon ieu téh, Jang?” manéhna panasaran. “Si Sasrabahu ngabendung bangawan, Mang!” ceuk Sukasrana. Enya wé. Sasrabahu ngabugigag mendet bangawan. Para Gegedén jaler istri keur malacangkrama. Kasaktén téh ngan sakadar dipaké sarukan-sukan. “Goblooog, siaaah! Rasakeun wawales aiiing!” Sukasrana ngagorowok. Luncat narajang bendungan. Leuwih rikat batan tatit. Sasrabahu ngagurinjal. Ngajungkiring tanding gunung. Ger tarung patutunggalan. Parahu nyisi. Tukang Parahu ngajanteng. Nyakséni nu keur madungdung. Ti poé ka poé. Ti taun ka taun. Ti abad ka abad.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Hadi Aks: Wah, edaaaannnn...Ang!
 2. Endang Kasupardi: naker pisan ieu mah...
 3. Ahmad Fawzy Imron: 'perang saudara' nu tos aya contona ti jaman nabi adam...bakal liren mun qiyamah tos cunduk waktosna.
 4. Rohendi Pandeglang: Eta tukang parahu, ngacacang loba pangalamanna, ti tangkuban parahu ka babad lokapala. Doangna Ka Perbu keur ngagundukkeun Tukang Parahu. Hingga medal buku "Parahu jeung Tukangna"
 5. Maman Gantra: Eng ing eng... Ngawitan campuh yeuh katingalina mah... Hehehe..
 6. Yayan 'Bedog' Supriatna: Edun ..pohara jasa
 7. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Tadina mah moal waka diposting ayeuna, Adi! Ari pek lapak asa tiiseun. Nge-test minangkana mah. Araya geuning. Rek dibetot deui ka dapur, kagok, ah..!".."
 8. Rudi Riadi: Aneh. Fikmin nu sakieu heureutna, bet tiasa karagum gumuruhna ku Kang prabu mah.
 9. Deden Abdul Aziz: Wah, tinggaleun parahu yeuh, Yayi. Tos seep lima tikang parahu geuning. Serial nan menawan, can kaudag. Nungguan serial Gunung Rakutak, ah
 10. Godi Suwarna: Endang Kasupardi:"Hatur nuhun, Aaaang...! Landong kesel mayunan libur..."
 11. Esép Muhammad Zaini: Pantesan perang teh teu eureun-eureun. Inggeung wae alam dunya teh. Da ieu sasakalana nya, Kakang Perbu?
 12. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Kaleresan gaduh tokoh kameumeut ti dunya wayang: Sukasrana nu ngemasi pati kapanah ku rakana tea. Krunyaaaa teh, Yi Haj...! Numawi, keun dina fikmin mah sina ngamuk..."
 13. Nana Sukmana: Ideu muruluk teras, yeuh. Mani teu séép-séép! Rohaka pisan!
 14. Jaladara Nitis: Haruh...! Ajian tiwikrama nu diwatek ku Arjuna sastrabahu, jadi eleh badag jeung legana ku ieu fikmin mah sigana. Mung, Bangbang Somantri nuju kamaana Gan, naha teu nyarengan rayina gening nya? Hehe.. Nyanggakeun jempolna ah!!
 15. Irman Dimyatie: :"Teu kabayang kumaha tarungna. Nu hiji sagede gunung, nu hiji deui sagede pelok. Halah fikmin pisan ieu mah Ang Prabu!"
 16. Entjep Sunardhi: Kaparigelan dalang jeung wayangna teu datang sagawayah. Awor. Lir gula jeung peueut. Hasil nyuprih diri nyungsi sajatining lilinggeran. Bati kabita, bari teu suda upaya. Nuhun Ang Prabu.
 17. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Heuheu...! Uhun geuning, yeuh...! Singhoreng Tukang Parahu teh bet teras ngajak asruk-asrukan. Kapaksa kedah ditutur-tutur cape-cape oge...! Sugan we janten sabukueun..."
 18. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Hahaha...! Nu campuhna mah batur, Ang Man...! Tukang Parahu mah seja nyakseni bae..."
 19. Muhammad Shohiba Nu'man: Waaah.. Beuki aheng bae, Kang Prab! Masing kalah kumaha ge da moal matak bosen nuturkeunana. Sing nyaan. Kalah ka panasaran! Haruuh... uingah.. kumaha atuh kumaha.. Ieung..!
 20. Dewi Ratna Damayanti: Eduuun,.. edun edun..edun.. Langkung edun tinu kamari.. Sìganamah padungdungna ge da moal liren dugi ka jaga! sagala eureun!
 21. Hadi Aks: Genahna fikmin-fikmin Aang teh, imajina ngabiur ngajak ngalanglang ka mana-mana; ka Amerika Latin (bag. IV nu kamari), ka Nagri Maespati nu ayeuna -- tapii teu matak ngahuleng anu nyurahan. Sasrabahu teh nu ngadegkeun Partey Nasdem di Maespati rupina. Ari Sukasrana, nya uing-uing nu parendek, nu darukdek heureut sagala rupa. Peot jeung ngaplek sagala rupa.
 22. Badru Tamam Mifka: Boa2 Kakang Somantri na nyamar jadi tukang parahu, tukang parahu nyamar jadi Kakang Godi Suwarna hehe... Sip, bade dilenyepan heula..
 23. Irman Dimyatie: :"Jadi lumpat kana partéy sagala si Aka mah hehehehe.... Aéh kétang ari nyurahan mah bébas-bébas waé nya."
 24. Rico Almunawar: Godi Suwarna,tukang parahu teu seepen gas elpiji margi nganggo kai ngawelah na...hehhehe....
 25. Dewi Ratna Damayanti: Abimah ayeuna bingung, jadi curiga. Saha sabenerna kang Godi Suwarna teh..
 26. Budi Mugia Raspati: Bati olohok, "grafik"na beuki naek wae, beuki motekar!, teu sabar ku jilid VI-na!
 27. Didin Tulus: Har! Naha jadi ngacapruk kuring maca teh. Ari maca fikmin Kang Godi Suwarna tapi pipikiran uing kana buku-buku carita Somantri ngenger, Arjuna Sasrabahu, Anak Bajang Menggiring Angin, Sangkuriang...ah lieur kitu uing teh?.
 28. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: tambih yahud....
 29. Dadah Hidayat: Kumaha ngumpulkeun ideuna ieu teh Gan? Teras prosna naha ngaguluyur kitu wae wae atanapi diceungceum heula dina tulisan, pasti nu ka 6 tos aya.
 30. Endah Dinda Jenura: janten sigana ieu mah, perang dunya ka-III di Tukang Parahu 6, makin seruuuu...
 31. Akang Remi: Lalakon kahirupan nu teu kantos robah, kitu jeung kitu we salawasna.Ti poé ka poé. Ti taun ka taun. Ti abad ka abad. Mangka tos teu gelar deui nabi, saha nu baris ngalelempeng atuh? Sukasrana?
 32. Tien Widartini Darodji: Wuuuuusss nu galungan mang abad-abad, beu!
 33. Teti Taryani: Mingkin aheeng...
 34. Mohammad Ridwan Trijana: Hadeuh...kesang badag kesang lembut! Di tengahna maca teh pakepuk-jujuralitan, ditungtungna simpe, leuleus bari ngaheruk. Duh, aheng kieu yeuh fikmin! Siiip ang Godi Suwarna. Welah deui ah,...!
 35. Tiktik Rusyani: Moal ngomen ah, diantos weh buku kumpulan fikminna.
 36. Godi Suwarna: Yayan 'Bedog' Supriatna:"Ngawawaas tina dongeng nu tos waas. Mugia sing teras waas. Pidu'ana, Aaaang..."
 37. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Jang Rud ge tangtos uninga, ti jaman keur ngora uing resep pisan kana nyarpon nu endingna gumuruh. Kasampeur deui dina novel. Anehna, ari nyajak mah bet hese rek digumuruhkeun teh. Dina sajak mah kitu we; teu weleh nyuuh, teu weleh sesegruk. Ayeuna, nu gumuruh teh kasampeur deui dina fikmin. Boa ngan ukur aweuhanana da lapakna geureut tea. Tapi mugi-mugi ieu 'aweuhan' teh sing langkung gumuruh dina implengan Jang Rudi..."
 38. Endang Kasupardi: motah puguhan dina hate abdi mah. na ari abdi ngadambel mah datar teras yeuh...kumaha ieu teh?
 39. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Numatak, sakumaha sibukna ge ulah sok joledar kana ieu lapak, Yayi...! Tambih seueur fikmin hebring karya para fikminer. Bakat ku rea, kalan-kalan uingah sok bingung kudu ngomen nu kumaha deui. "Nyaan, uing kabita pisan tah ku seting gunung Rakutak. Kantenan di sawang ti bumina Jang Muhammad Shohiba Nu'man mah endah kacida. Sawah nu ngumpak, kebon, pasir, hulu Citarum, lembur nu tingrunggunuk, pasantren, talaga jeung kebo liar nu kacipta tina carita pribumi. Jaba gunung Rakutak teh namper dina hate uing da baheula sering kasebut-sebut dina mediamasa salaku tempat bajoang DI/TII." "Tah, basa urang meuting di bumi Jang Nu'man tea, subuh-subuh uing mireng soanten Kartosuwiryo ngagentraan, ngaweuhan ti gunung Rakutak. Waas jeung keueung. Singhoreng ngimpi. Barang hudang, horeng sora speker masjid, sora aki-aki keur pupujian, sora nu rebek jeung bangun nu kabulusan. Heuheu...." "Keun, ah, sina diulik kunu kagungan wewengkon..."
 40. Tatang Sumarsono: Tabé! Najan karék lima, tapi tukang parahu téh teuing ku jarambah jeung nalaktak. Uing anu sapopoé ngarit di sisi bagawan remen pisan hareugeueun mireungeuh rupa-rupa pamolah jeung sulan-salin jinisna. Keun baé sateterusna jadi tukang parahu gé, da puguh di dinya loba ungkara jeung carita nu ngangkleung dina bagawan. Mun aya nu ngaku-ngaku satria bari tumpak kuda hayangeun dipangmeuntaskeun, alusna mah paluruh heula masing asak, bisi kabelejog, Ang. Urang téh ulah kawas nu enggeus-enggeus.
 41. Ki Hasan: Gelo pisan! Sakitu we heula komenna. Hehehe
 42. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Gustiii, uing ngalimba maca komen Ang Tang...! Muriding, Ang..! Duka, da geuning geus kolot kieu teh uingah kalah jadi cengeng kacida. Nyeta, rada aneh oge Tukang Parahu teh, Ang! Bet jadi manjang. Rea nu teu kapikir ti anggalna; Upamana, dumuk di hiji tempat, tapi bisa aya di mana-mana. Sigana, keur aki-aki siga urang mah cocok pisan jadi 'tukang parahu' teh..! Cuang sakali sewang we, Ang! Mun uing cape ngawelah, uing nu bagean ngarit, Ang Tang nu ngawelah. Bari cuang silih elingan, bising aya satria nu tumpak kuda tea. Taah, nu kitu mah cuang kelebekeun we ku duaan. Heuheu..."
 43. Godi Suwarna: Ésép Muhammad Zaini:"Kana kitu rupina, Ang..! Ngarang sasakala enggal. Sasakala perang abadi si Leutik sareng si Badag. Heuheuy!"
 44. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Numawi, manjang geuning, yeuh...! Cita-cita ti jaman ngawitan nyarpon, hoyong gaduh tokoh maneuh. Kalaksanakeun dina fikmin mah, yeuh. Nikmaaaaat, mang Na...!"
 45. Godi Suwarna: Jaladara Nitis:"Fikmin teh jiga noong kana 'liang indung budak', sanaos ukuranana mung sa-inci - lima inci, di lebetna mah estuning euyeub ku rupining kahirupan, pati, bagja-cilaka. Hehe.."
 46. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Si Leutik jeung Si Badag tea tarungna ge mang-abad-abad, Mang...! Sapertos urang-urang salaku Si Leutik, bajoang di lapak fikmin, ngamumule basa Sunda satengahing gumuruh aweuhan global, Si Badag nu kumawasa. Jaba diarancunan, digaroda, ku papada lapak Sunda. Abot. Tapi apabolehbuat dekh...! Majuuu peruuuut...! Pantaaat munduuuur....!"
 47. Tien Widartini Darodji: Haaaaahahahaha aya aya wae!
 48. Irman Dimyatie: :"Hahahaha.... Tahan godaan!"
 49. Godi Suwarna: Entjep Sunardhi:"Taaah, eta, Ang...! Dongeng nu janten tatapakanana teh. Ti kawit nyarpon, sim uingah hoyong naker janten juru dongeng kawas sepuh-sepuh di lembur. Dina mikmin ge eta kahoyong teh bet tambih nyongsrong..."
 50. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Teu kahaja meunang Tukang Parahu teh, Jang..! Sumpahna ge sing daek demi...!! Nyeta, tina macet teu bisa mikmin. Guligah kabina-bina. Terus diheujeun-heujeun, bakat ku hayang mikmin. Bet ngolebat; Tukang Parahu...! Sakolebat pisan. Untung karawel keneh. Teras diwawaas. Sang Penambang dina novel Siddhartha, Herman Hesse, campur jeung Sangkuriang nu ngancik dina diri uing keneh. Tukang Parahu nu aya di hiji tempat, bet terus ngangkleung, ka mana-mendi, ngajak nyaba ka sim uing salaku aki-aki pangsiunan, nu gawena ngajemprak bari ngome bulu kelek. Heuheuy..!" "Tah, Jang Nu'man nu ngageugeuh gunung Rakutak, tos sakedahna ngawawaas eta tempat. Tiasa ngobrol sareng para kasepuhan di lembur, lalakon jaman DI/TII, napak lacak Eyang Karto, sasakala eta wewengkon. Kedah sering siram, ngalokat diri di hulu Citarum. Kantenan upami bari kagungan munding abur di lengkob gunung, budeureun talaga tea. Tiasa tapa di sisi talaga, sakantenan bari munding guling. Sim uing siap nyarengan....!"
 51. Maman Gantra: Muhun, nya. Nembe emut: Wewengkon Ciparay teh kantos janten pangulinan pasukanna Mama Karto. Hatur nuhun, Kang, asa diemutan... Mugia Kang Nu'man kersa ngafikminkeun "kesan dan pesan"-nya ngeunaan ieu sajaroh. Diantos, Kang...
 52. Godi Suwarna: Dewi Ratna Damayanti:" Di nu ieu mah aya gelutan, nya, 'Yank..? Mang Iyang ge kapungkurna mah tukang gelut da, Ayank..! Nanging, ayeuna mah mang Iyangna tos ingsyaf. Tos tara buk-bek. Mung ukur ngawelah bari ngabandungan nu jarogol. Aya resep. Aya geuleuh. Aya keueung..."
 53. Wawan Renggo: Kiwari rakyat Sunda keur tarung padungdung jeung pangusaha PT. GRPP nu geus ngagunasika Gn Tangkuban Parahu..Pamugi kang Godi tiasa nyerat perkawis ieu kanggo ngelingan inohong2 Sunda yen sarakanna nu jadi umbul Sunda geus digunasika !! Waktu ada pertemuan hari selasa, 15 Mei, antara masyarakat Subang dg derektur BKSDA di Polres Subang, nampak fihak BKSDA membela PT.GRPP dg mengatakan bhwa pengelolaan TWA Gn Tangkuban Parahu sdh dpt ijin dari WAKIL GUBERNUR JABAR (Dede Yusuf). Apakah SAH dlm konteks ketatanegaraan KETIKA GUBERNUR JAWA BARAT TIDAK MEMBERIKAN IJIN REKOMENDASI BAGI PT.GRPP MALAH WAKIL GUBERNUR YG MEMBERIKAN IJIN REKOMENDASI KEPADA PT.GRPP ??
 54. Muhammad Shohiba Nu'man: Kang Prabu Godi Suwarna miwah Kang Maman Gantra.. Hatur nuhun pangdeudeulna. Duh, nyaeta abdi ge da nembe ka emutan kamari. Basa ngariung sareng Kakang Prabu tea. Janten rusras kana carita sepuh ngeunaan DI. Seueur. Seueur pisan carita nu -sigana- teu kantos kacarioskeun na buku-buku sajarah.
 55. Hadi Aks: Wawan Renggo: Wah, aya ci Abah euy! Cing, cing...dongeng ti pakaleran etah serat jntn fikmin moal teu edun! Si Eteh si ganas madu mah, si aang nu ngaroplos di Ereten mah, si 'dunungan' Abah nu dibui mah (hihihi), beu etah sakitu mtk pikabitaeunana. Nyitak aktor mah apan tos pirang-pirang sanes....mikmin Bah, mikmin ayn mah! Diantos ku pun uing!
 56. Rohendi Pandeglang: Bah Wawan Renggo, Gubernur jeung Wakil sapaket. salaku kapala pamarentahan. Idealna mah teu bisa kitu. tapi ja loba nu geus teu dalit, komo deukeut2 kana ahir jabatan mah. tapi ari kira-kira teu ngarugikeun alam, teu ngurangan devisa daerah, malah nguntungkeun bari ngajaga kalestarian mah. hade bae. meureun. salam Bah.
 57. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Jaman keur ngora mah ngarang teh nyaan kumaha aing, kajeun batur teu ngalartieun yang penting aheng. heuheu..! Tah, kadieunakeun mah uing ge resep ngarang, mulung tina kajadian sapopoe, bari diwawaas deui, model dina carpon Bagawan Hadim AKS. Langkung 'cair'. Malah aya nu diencerkeun pisan kawas dina carpon Jeket Kulit. Sigana, ayeuna prosesna awor dina fikmin nu cek adi : 'imajina ngabiur ngajak ngalanglang ka mana-mana; ka Amerika Latin (bag. IV nu kamari), ka Nagri Maespati nu ayeuna -- tapii teu matak ngahuleng anu nyurahan." "Kedah nganjang ka bumina Jang Muhammad Shohiba Nu'man. Waas, Adi...! Kantenan, upami diwawaas ku Di Jaro mah tangtos murudul fikmin teh. Kacipta ku uing aya serial fikmin 'Siluman Gunung Rakutak', sejenis Jin penjaga lingkungan, nu ngajagi wewengkon tina rupining kajahatan. Raja Jin-na ngaranna Shohibad, kabogohna Ratu Ipri nu katelah Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu tea.. haha.."
 58. Muhammad Shohiba Nu'man: Duh, uingah.. heuheu
 59. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Hah? ...
 60. Hadi Aks: Beu..kabita tah Ang! hayang temen bisa tepung jeung Jin Shohinbad ti Gunung Rakutak. Adi kakara engeuh, paingan geus heubeul ngaleungit Raja Jin di Gunung Rakata. Horeng ayeuna bumetah di Gunung Rakutak! Keur cicing di laut Banten mah ngaranna Raden Budug (sanes Shohinbad), ari kabogohna Nyi Siti Munigar tea (sanes Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu) nu ngawasa laut kulon.
 61. Dadah Hidayat: Hag ciah.
 62. Wawan Setiawan Husin: kado khusus ang Godii:Syair Perahu – Hamzah Fansuri Tiasa diteuleuman langkung jero di http://aamovi.wordpress.com/2008/01/06/syair-perahu-hamzah-fansuri/ Inilah gerangan suatu madah mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah i’tikat diperbetuli sudah Wahai muda kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda arif-budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman, alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. …… Kenali dirimu, hai anak dagang! di balik papan tidur telentang, kelam dan dingin bukan kepalang, dengan siapa lawan berbincang? La ilaha illallahu itulah firman, Tuhan itulah pergantungan alam sekalian, iman tersurat pada hati insap, siang dan malam jangan dilalaikan. La ilaha illallahu itu terlalu nyata, tauhid ma’rifat semata-mata, memandang yang gaib semuanya rata, lenyapkan ke sana sekalian kita. La ilaha illallahu itu janganlah kaupermudah-mudah, sekalian makhluk ke sana berpindah, da’im dan ka’im jangan berubah, khalak di sana dengan La ilaha illallahu. La ilaha illallahu itu jangan kaulalaikan, siang dan malam jangan kau sunyikan, selama hidup juga engkau pakaikan, Allah dan rasul juga yang menyampaikan. La ilaha illallahu itu kata yang teguh, memadamkan cahaya sekalian rusuh, jin dan syaitan sekalian musuh, hendak membawa dia bersungguh-sungguh. La ilaha illallahu itu kesudahan kata, tauhid ma’rifat semata-mata. hapuskan hendak sekalian perkara, hamba dan Tuhan tiada berbeda. La ilaha illallahu itu tempat mengintai, medan yang kadim tempat berdamai, wujud Allah terlalu bitai, siang dan malam jangan bercerai. La ilaha illallahu itu tempat musyahadah, menyatakan tauhid jangan berubah, sempurnalah jalan iman yang mudah, pertemuan Tuhan terlalu susah.
 63. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Hah? Raden Budug...? Whahahaha...! Nyaan, edun eta jenengan ti pakulonan. Raden Budug. Ongkoh Raden tapi budug. Kacipta gegetretna we eta Si Raden. Heuheu.."
 64. Wawan Setiawan Husin: fikmin teh jigana mah salah sawios jambatan aktualisasi diri (Abraham Maslow), fikminers sadaya...wilujeng! der wee atuh teras jedar, jedur, jedor, ...GELEGEEER WEEE AH!
 65. Godi Suwarna: Wawan Setiawan Husin:"Weiiiis, ieu mah tutungkusan Tukang Parahu pisan. Hatur rewu nuhun, Ang Suhu! Langsung didonlod. 'Jalan pedang, jalan parahu, jalan ungkara' horeng eta-eta keneh, Ang...! Sim uing teu weleh neneda jampe Ang Suhu, nu sapertos Syair Perahu...."
 66. Eboed Eman Budiman: Halaaahhhh..... kakantun, nembe maos yeuh. Sanes waktos mah simuing bade nyobian nepungkeun Sangkuriang sareng tokoh wayang, wios kitu Gan Godi Suwarna ??? heuheu...
 67. Wawan Setiawan Husin: @Dewi Ratna Damayanti, dina majalah Mangle taun (..!?) kantos abdi maos Carpon (kang Mien Resmana asana mah nu nyeratna teh) nu temana kr.lkg. “anak ulama ageung anu janten sinden kahot”. Tungtungna teh sinden naroskeun ”Saha ari kuring?” Patarosan DRD analogi sareng eusi carpon di luhur, mung naroskeunana “Saha ari kang Godi”. Patarosan DRD, sae pisan. Perenial sinareng eksistensialis. Komen sim uing, mugya aya mangpaatna! Nuhun, neng Dewi!
 68. Godi Suwarna: Badru Tamam Mifka:"Haha..! Tiasa janten tah. Silih titis, teras netes janten fikmin nu aya gelutan, nu ngahijikeun rupi-rupi elmu gelut, ti kawit jurus Kho Ping Ho dugi ka jurus Nagabumi Seno. Heuheu..."
 69. Godi Suwarna: Rico Almunawar:"Tukang Parahu teaaa ramah lingkungan, Yayi...! Haha.."
 70. Irman Dimyatie: :"Ang, kumaha usulan uing sangkan Mang Iyang ditepungkeun jeung Aladin?"
 71. Godi Suwarna: Budi Mugia Raspati:"Boa ieu puncakna. Boa enjing mah teu rame. Sadaya-daya, teu langkung Tukang Parahu we uingah, Ang..."
 72. Godi Suwarna: Didin Tulus:"Ngajak nyaba, ngalalana, ngajajah milangan kori tea, Ang...! Kitu maksadna mah fikmin-fikmin sim uing teh. Namung, duka tah upami nu diajak nyabana alimeun mah. Tah, upami Ang Din ngaraos lieur ku fikmin uing, cobi abdas heula, teras aos deui fikminna. Hehe.."
 73. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Tambih yahud, tambih empuk, begitulah adanya Nyimas Kangjeng Putri Jin. Heuheu.."
 74. Wawan Setiawan Husin: kakara maca TP IV n V, tapi sakanyaho uingah, da ari tukang parahu mah ang God, apal ka cai, apal ka bumi, apal ka nu dijeroeun cai, di luhureun cai, di sabudeureun cai, apal ka walungan, laut, sagara, jadi istilahna, ku "bauna" oge, jadi atoh en resep ningali Tukang Parahu ngawelah sinareng teuleum. Wow, keyen bangetzzz! Abisssszzzzin, abissszzzinnn, meeeen!
 75. Godi Suwarna: Dadah Hidayat:"Proses kengingna Tukang Parahu mah tos sering dipedar di ieu lapak. Tangtos diceungceum heula, dipeuyeum, diukar-iker deui. Diudat-edit deui, milari diksi nu langkung pas kana hatena. Teras nyeukeutan ungkara luyu sareng lalakonna. Ku proses sapertos kitu teh urang bakal langkung 'peka' dina mikmin nu salajengna. Kitu nu karaos ku sim uing dina ngarang..."
 76. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Taaah, uhuuun, nya...? Teraskeun wae kana perang dunya ka 3 kitu...? Ke, cuang emutan heula, Nenenk...!"
 77. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Sateuacan sumping teras tepang sareng Juru Lempeng mah nya cuang ngalelempeng karep we lanan. Kitu rupina, Ang..!"
 78. Godi Suwarna: Tien Widartini Darodji:"Uhun, 'Ceuk...! Nu galungan mangabad-abad. Nanging, aya lawanna; Cinta Abadi Tukang Parahu. Antos medalna di ieu lapak. Heuheu.."
 79. Tien Widartini Darodji: Sok atuh diantos
 80. Godi Suwarna: Teti Taryani:"Makin aheng, makin seksi dekh, 'Aceuk..!"
 81. Wawan Setiawan Husin: jalan pedang, jalan ungkara, jalan parahu, nya eta-eta keneh we hehehehehehe.... JALAN, ANG JALAN!
 82. Godi Suwarna: Mohammad Ridwan Trijana:"Nya kitu, kalan-kalan urang teh kedah jungkir-balik, dibuntang-banting, dipungkas ku nu ngajelegur, bitu. Ka dituna, mugi-mugi sing dugi ka 'pencerahan'..."
 83. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Pidu'ana we, Aceuk...! Mugia ieu Tukang Parahu sing manjang. Atanapi bakal aya deui serial sanesna nu sami matak pogotna. Duka teh teuing...! Teu langkung kereteg bae..."
 84. Godi Suwarna: Endang Kasupardi:"Saleresna, Ang Endang teh tos hatam dina basa sareng tehnik mangarang mah. Kantun ngareka-reka carios, supados unik atanapi aheng..."
 85. Didin Tulus: Kang Godi Suwarna justru ku ayana carita-carita kang godi fikmin teh jadi hirup jeung euyeub. Sim Abdi mah nganuhunkeun pisan ku ayana carita samodel kieu da tacan tangtos upami ngahaja milari bukuna mah. Maksad sim abdi, sanes carita kang Godi ngacapruk. tapi sim abdi nu ngacapruk sorangan sabot maos parahu v tapi pipikiran abdi kamana mendi ahirna narembongan deui carita-carita Sukrasana ngenger, Anak Bajang Menggiring Angin, jeung Sangkuriang. Jadi sajeroning maca fikmin anu ditulis ku para fikminer sok kadang kala aya bae anu kungsi dibaca dina bacaan lianna. kitu kang. Hapunten bilih aya salah tafsir abdi nyeratna.
 86. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Numawi, waktos uing nganjang ka bumi Jang Nu'man, ngajegir pisan gunung Rakutak. Bet ras ka jaman DI, nu baheula sering kabaca dina koran jeung majalah. Uing usul ka Jang Nu'man, supados anjeunna nyusud lacak saung-saung Eyang Karto di gunung Rakutak.Kangge tempat jaroh. Jang Nu'man nu nguncenanana. Hehe.."
 87. Godi Suwarna: Wawan Renggo:"Deeer, laaah...! Lawaaaan, Yayiiii...! Tah, ke mun Yi Perbu nyalon bupati Subang, uing siap jadi team cukces dekh..."
 88. Nazarudin Azhar: Si Emang Parahu beuki nganclang, beuki resep nuturkeunana. Hiji waktu boa panggih jeung Nabi Enuh, hehe... Hiji hal nu tiasa janten catetan tina nganclangna Si Emang, nyaeta kaweruh pangarang kana sagala rupa nu bisa dijieun sumber carita. Wawasan, tah eta, tangka si Emang bisa ngaringkang laluasa tina dongeng ti Sunda, tepung jeung generasi punk, jeung pamingpin gerilya, ayeuna aya di nagri wayang... Sedaaap!
 89. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Taaah, eta, 'Jang...! Fikmin nu dipulung ti jaman harita. Nyobian ngarang nu fakmin. Tangtos dina olahan jang Nu'man nan bermanah kayas, sing sarwa leleb, misterius, 'berhalimun', sakumaha umumna urang gunung. Geuraa, 'Jaaang..."
 90. Godi Suwarna: Wawan Setiawan Husin:"Siiip dekh...! Kitu sigana, Ang Suhu...! Hiduuuup Masloooow....! Hiduuup galoooow...! Heuheu...."
 91. Godi Suwarna: Tien Widartini Darodji:"Ke, atuh, sabar, nya, 'Ceuk...! Si Aceuk mah mani teu sabaran! Engke wengi we bari sakantenan moro Yahudi...! Heuheu..."
 92. Godi Suwarna: 'Eboed' Eman Budiman:"Bade nepangkeun Sangkuriang sareng sasaha, sareng nanaon oge, nya bebas we, Ang...! Sangkuriang mah da kagungan sakumna urang Sunda. Der, ah...."
 93. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Fikmin Tukang Parahu tepang sareng Aladin nuju diemutan. Nu tos kacipta tepang sareng Sinbad. Pirameeun sigana.."
 94. Irman Dimyatie: :"Halah...!!! Nuhun, Ang. Diantos pisan. Sinbad ampir mirip sareng Aladin dina kaahenganana. Meni tos teu sabar yeuh...."
 95. Godi Suwarna: Didin Tulus:"Ngartos pisan uing kana maksad Ang Din teh. Mung, supados langkung jelas ka pamiarsa, nya dieleketek ku sim uing dina komen di luhur. Teu burung murudul komen daria ti Ang Din, lenyepaneun nu maraos. Hatur nuhuuun, Aaaaang...!"
 96. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Nyeta janten nganclang geuning Mang Iyang teh. Tapi angger dumukna mah di hiji tempat, di bangawan. Teu kapikir ti anggalna bakal tiasa kitu. Nyabit-nyabit sawatara tokoh, ukur saliwat-saliwat. Itung-itung pamuka lawang ka nu maraca, kangge ngencarkeun imajinasi. Untung bareto teu bauan maca teh. Naon we dibaca. Kalebet buku Kho Ping Ho. Ke, antos, sekuel Mang Iyang tepang sareng Bu Kek Siansu... Heuheu..."
 97. Ihung Cianda: anjir...*uing mencrong komputer bari unggut-unggutan...
 98. Irman Dimyatie: :"Halah..! Jigana rame mun tarung jeung Pendekar Super Sakti Suma Han. Teu kabayang ahli sihir panggih jeung jawara penakluk jin - siluman. Bakal pirameeun deui tah. Moal saat-saat jigana, Ang. Boa serialna nepi ka Tukang Parahu ka-sabaraha boa."
 99. Godi Suwarna: Ihung Cianda:"Cobi lebet ka web fikminsunda.com. Tiasa diaos Tukang Parahu ti ka hiji. Kedah teras diteuleuman. Supados lancar kana karir, kana ngarang, kana ngadamel budak..."
 100. Ki Hasan: Tadi teh karek dideres sabalikan. Ukur bisa ngomen, "Gelo pisan!" Teu bisa ngomen panjang, da kudu rada rineh. Dibalikan deui, make timer, ti mimiti 6:17 nepi ka 6:44 karek tamat. Pilihan judul make nomer teh, sok rada ngabaruang ka nu maca. Sabab daek teu daek ngagiring kapanasaran nu maca pikeun neangan nomor samemehna. Katinggalina Kang Godi Suwarna geus boga niat ti anggalna, ieu carita teh bakal nyambung. Da geus dinomeran ti anggal keneh. Dina nomor munggaran katara ngawanohkeun heula ka nu maca saha ari si Tukang Parahu. Dina serial saterusna mah Si Tukang Parahu sina lampar, nyaba kamana-mana. Uing jadi inget kana obrolan jeung Kang Tatang Sumarsono, perkara fikmin nu teu-salancar tea. Tangtuna meureun ieu salah sahiji contona teh. Ditengetan meureun indikasi lain teu-salancar teh, mun eta karangan dibungkus ku metafora, nu efekna bisa multi-tafsir. Salian ti bisa ditafsirkeun langsung dumasar kana tekstualna, jigana bisa ditafsirkeun kana kontekstualna nu bisa rupa rupa. Nu salah sahiji tafsirna jiga nu ditepikeun ku Kang Hadi Aks. Teuing bener henteuna mah, eta sawangan uing teh.
 101. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Haha..! Eta dugi ka di-timer-an...! Yaktos eta teh, Ki..! Tiasa janten nu maos panasaran, kedah mapay ti kahiji. Mung nyeta, idena rajol, hoyong paheula-heula diborojolkeun. Uing ripuh nganomeranana. Teras-terasan ngemutan nu mana heula nu kedah diposting. Nu yakin mah nya mosting ti kahiji dugi ka katilu. Kadieunakeun ngawitan lieur. Antawis hoyong teras sambung sinambung ti nomer ka nomer, sareng antep kumaha behna bae. Tah, rupina, Cuang tingal we lanan ayeuna mah. Kamana leokna. Nomer mah tiasa disusun engke deui we. Tah upami ieu fikmin mah bawiraos disebat salancar tiasa, da jalan cariosna ge lurus-lurus ajah. Mung ukur nyabit tokoh nu tos dipiwanoh lalakonna, etang-etang pamuka lawang imajinasi ka nu teu aya dina teks fikminna, ngajembaran ambahan dina lapakna nu heureut pakeun. Kitu ge tangtos kangge nu kantos nganjang ka Maespati. hehe..."
 102. Ki Hasan: Kang Godi Suwarna, mun digambarkeun make diagram mah ieu teh jadi struktur diagram bentang. Puseurna dina Si Emang Tukang Parahu, tiap juru bentangna, tokoh atawa alam nu disaba ku Si Emang. Tiap juruna jiga kieu: [TP1, Romi jeung Yuli], [TP2, Dayang Sumbi], [TP3, Jajaka Sunda Funk], [TP4, Che Guevara], [TP5, Sukasrana, Sasrabahu]. Bisa jadi diagram bakal tambah kompleks upama tiap juru anakan deui.
 103. Asep Komara: Tambih rame wae Pa...siiip pisan ieu mah...kantenan pami Mang Sangkuriangna ngiring ancrub langsung sacara fisik kana konflik tokoh nu dipeuntaskeunana, malar teu lebar kasaktenna...hehe...mugia we Mang Sangkuriang ditepangkeun sareng Laksamana Halsey atanapi Yamamoto... (ah, janten ngaco kieu komenna oge...hehe...pisss)
 104. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: kedah ngabubur bodas ngabubur beureum ieu mah digentos nami ku kang Perbu Siritwangi...Nyimas Kanjeng Ratu Jin
 105. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Weiiis, mantap, Ki...! Aya diagraman, nya...? Siiiip dekh...! Cuang sina baranahan we supados nu ngadiagramna lieureun. Heuheu...! Nu karaos ku sim uing, ari tos gaduh nu maneuh mah mikmin teh leres-leres : 'teu kudu rea teuing mikir, da lain rek maen catur'. Unggal aya tokoh nu ngolebat, langsung tiasa diwawaas janten fikmin. Kenging plot sauted ge langsung we ungakara teh ngaranggeuy-ranggeuy sorangan. Harideng. Teu kedah dipaksa pirusa. Nanging angger sok diudat-edit deui. Supados langkung ngagenclang.."
 106. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Nyimas Kangjeng Ratu Jin mah cocokna ka Prabu Siritwangi. Sami, jin keneh da..."
 107. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: kitu...bakal layeut panginten ari sareng sabangsana mah nya...asoyy!!!
 108. Ki Hasan: Kang Godi Suwarna, nganggo diagram teh pikeun ngajujut, nepi kamana eta si Emang Tukang Parahu ngaprakna. Ieu diagram tiasa dipake ngukur, kumaha motahna nu ngarangna, sabarah kitab nu kungsi dibacana, hahaha.
 109. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Nu garing sareng nu empuk, kawas dorokdok sareng bronies Amanda. Cocok pisan...."
 110. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: heuheu...
 111. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Siap, Ki...! Mugia Tukang Parahu sing baranahan dugi ka juh puluh fikmin. Supados tiasa ngalahirkeun sarjana sastra sunda nu digjaya...! Hehe.."
 112. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Suma Han mah murid Bu Kek Siansu, Mang Ir...! Tah, Tukang Parahu mah bade langsung ditepangkeun sareng guruna bae. Dina jogolna ge moal matak ngaributkeun batur salembur ari tos papada Siansu mah..."
 113. Godi Suwarna: Asep Komara:"Tos ti jaman nuju ngorana ge Mang Iyang mah kalebet kana jalmi nu resep nyorangan. Teu patos open ka nu sanes. Kantenan ayeuna mah pirage janten tukang parahu, tangtos moal kumawantun ngancruban konflik nu sanes. Kitu sigana, Ang..."
 114. Mohammad Ridwan Trijana: beu, ang Godi Suwarna?...mang nu mana nya? heuheu...Hebring pisan...! Asoooy ang!
 115. Mohammad Ridwan Trijana: mang Iyang?
 116. Irman Dimyatie: "Halah...! Dina enyana aya tarung teh. Teu kabayang Pulau Es bakal tikerelep. Bu Kek Siansu tos teu kaukur kasaktenna, kitu deui Mang Iyang. Mudah-mudahan we henteu tarung, tapi nyiptakeun elmu anyar nu luhung pikeun bekel hirup urang ayeuna. Hidup Mang Iyang!!!"
 117. Deden Abdul Aziz: Mang Irman Dimyatie: Memeh ditepangkeun jeung Bukek oge, Tukang Parahu pasti ngorder heula meuntaskeun Juragan Musashi jeung Anom Kotaro...
 118. Irman Dimyatie: Ang Deden Abdul Aziz:"Tah... tah.. tah.. aya kamandang sejen. Hade yeuh. Jigana, leres kitu. Ti Jepang heula, teras ka Korea, bras we ka China. Asia dikubek heula. Upami tiasa, tepungkeun oge jeung Luluhur Ninja. Wah, heded deui wae jigana...."
 119. Godi Suwarna: Mohammad Ridwan Trijana:"Siiip dekh..! Hatur nuhun, Ang..! Aya lalandian, Sangkuriang teh dilandi janten Mang Iyang..."
 120. Nena Cunara: Mang Iyang kolaborasi sareng carios pawayangan. bade dikukumaha oge , dijungkir balikeun, tetep peureum beunta akang !moal kataekan ku abdi mah . Heeeeduuun kang Godi !
 121. Iwan Hanjuang: kasakten, wewesen ngan dipake sarukan-sukan teu diamalkeun keur nu mikabutuh boh elmu boh hartana jero pisan Lo, aweuhanana ngambah kamana-mana..asoy surayoyy lah..
 122. Mohammad Ridwan Trijana: hahaha...cocok Ang, Godi Suwarna, Mang Iyang, iraha cenah bade ngawelah deui? Teu acan kairong ku pirbados mah kamana lajuna. Rumasa can kataekan tah. Boa asup kana guha siga dina felem Oddissey?....gkgkgk... nyanggakeun...
 123. Ika Rostika Rumsari: like this hehehhh ... bersambung dugi ka episode sbrh, ang...??? * mantabs lah.
 124. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Siiip dekh, Mang Ir...! Di dapur tos numpuk Tukang Parahu, tepang sareng itu ieu. Nanging, bade dipeuyeum heula bae. Resep keneh ngabandungan karya nu sanes. Barina ge piraku teuing sakadang admin ngaheulakeun karya sorangan. Santaaiii ajaaaah..."
 125. Akang Remi: Manawi tos sayogi Fikmin Sangkuriang meuntas, bade bubujeng kangguru, Wa? Hehehehe
 126. Irman Dimyatie: Ang Godi Suwarna:"Sip lah..! Uing iraha-iraha ka Ciamis deui. Ngasakeun elmu. Naha kedah nyandak hayam camani? hehehe..."
 127. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Numawi, Mang Iyang teh asa hoyong nganteur Musashi kana duel sareng Sasaki Kojiro tea. Dina novelna ge adegan Musashi tumpak parahu teh waas pisan. Nuju diemutan..."
 128. Akang Remi: Hayam camani mah hideung, Kang Irman Dimyatie! sae nyandak nu wening-wening wae...Istri nu wening, inten wening, kitu? emh,...ati nu wening tangtos langkung pas, hehehehehe
 129. Godi Suwarna: Nena Cunara:"Jungkir-balik bari pereum-beunta? Asa jorang Nenenk mah... heuheu..."
 130. Irman Dimyatie: Yi Remi Sadkar:"Ieu mah tradisi dina ngalap elmu. Ngarah barokah, Yi. Aya karaosna saatos ziarah ka Ciamis teh. Urang bareng yu kadituna?!"
 131. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Taaah, ka dinya maksadna mah, Mang...!"
 132. Iwan Hanjuang: Amang surti pisan da misi fikmin alo..
 133. Nena Cunara: Pangapunten, maksad sim uing maosna peureum beunta, bakating ku raoseun ngaguluyur cariosna
 134. Rifan Sahrony: Beu' pami ditengetan, tingawitan jejer anu kahiji tug dugi kiwari tos aya nu kalima, daria naker lumampahna Aki pangwelah janten mapaes lalakon kahirupan jalma sejen, Kakang Perb,Godi Suwarna, boa-boa. Kapayun mah, eta Si Aki, nerekel kana parahuna Nabi Nuh, as.
 135. Godi Suwarna: Mohammad Ridwan Trijana:"Sabaaar, Aaaang...! Upami tos dugi kana waktosna mah Mang Iyang tangtos bakal mucunghul deui di ieu lapak. Isuk jaganing geto. Antosan we..."
 136. Godi Suwarna: Ika Rostika Rumsari:"Bersambung, Nenenk...! Tos seueur. Boa moal tiasa kapostingkeun sadayana. Wios ah. Kangge koleksi we.. hehe..."
 137. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Nembe persiapan. Nuju bulak-bali ngontak kanguru nu buluna kandel. Bilih katirisan di ditu. mangkaning nuju musim dingin. Cilaka. Langsung nyeceb kana tulang..."
 138. Budi Sobar: manawi aya kanguru nu teuaya buluna. Rupina langkung haneut. Mangga cobian !
 139. Godi Suwarna: Budi Sobar:"Saparantos dititenan, nu aya teh kanguru bulu kumuut, Ang..."
 140. Iwan Hanjuang: Eta tukang nyekel payung upacara adat datang.. ha ha ha ha
 141. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Tukang Payung mah isinan, Mang...!"
 142. Iwan Hanjuang: Enya lo eraan, padahal basa lalajo di Tim, hebat maena jeung Teater koma, mang ge terpukau tah ku nu sok nyekel payung baheula ari upacara pangadatan. diwawuhkeun jeung Team, teater koma, kaasup rian tiarno, meni senang da harita, karcis dibere, jaba di traktir dahar, nuhun ah Cep Budi Sobar...
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI