Update: 21 Januari 2013 09:20:20

Tukang Parahu Iii

Ku Godi Suwarna

Tukang Parahu ngahuleng sisi bangawan. Ngalenyepan rusiahna. Bangawan. Rampak ngawujud di mana-mana. Di huluwotan. Hareupeunana. Di muara. Aya ti bihari. Tug ka kiwari. Terus manjang ka mangsa nu bakal datang. Bangawan nu langgeng. Teu kauger ku tempat. Ku waktu. Bangawan… “Hoyaaah! Hahaha!” aya nu ngabétahkeun. Tukang Parahu méh tigujubar. Reuwas. Ambek. Barang bréh. Manéhna tuluy molohok. Mencrong jajaka funk hareupeunana. “Piiis, Maaang! Peuntaskeun uing! Oké? Kémon, ‘Brow!” ceuk Si Jajaka. Manéhna gogodeg sabot ngawelah. Panénjona teu lésot ti Si Jajaka nu diuk nukangan. “Ari Ujang urang Sunda?” manéhna lahlahan nanya. “Bandung asli gué mah, ‘Brow!” walon Si Jajaka. Beurang karasa bayeungyang. Manéhna tambah guligah. “Anak saha Ujang téh?” nanya deui. Panasaran. Si Jajaka ngalieuk. Kerung. “Anak jadah, Mang!” témbalna. Manéhna ngaranjug. “Indung uing Dayang Sumbi! Bapa uing Sangkuriang! Tapi teuing ka marana! ÉGP!” ceuk Si Jajaka. Tuluy tatalu kana parahu. Humariring. Tukang Parahu ngahuleng. Bangawan semu ngajumbleng. Nyidem mangpirang rusiah.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Dudi Herlianto: ngan ang prabu masih katingal urang ciamisna teh, piss ah ang! :D
 2. Asep Supriatna: eduunn..,geuning ukur bangawan nu nyaksen rusiah sangkuriang !
 3. Bunda Langit: Anteng Ngahuleng,,
 4. Aditia Gunawan: Budak funk teh korban broken home kulawarga Sangkuriang. Indungna kawin jeung nu kuduna jadi lanceukna. Aki anjing. Kagok edan, manehna ge kawin jeung anjing edan, bikangna...hehehe
 5. Ratna M Iwan: eumh..si Ujang korban masarakat modern...ah tapi ketang EGP ah...:)
 6. Entjep Sunardhi: Ieu mah lain Rusiah Nu Gorengpatut, tapi Rusiah Lalanang Jagat nu keur neangan jati-diri. Aya nu ngagerihan kana hate, ku ungkara "Bangawan semu ngajumbleng". Paur alahbatan maut hinis. Mangga aos geura ku para nonoman. Ulah salancar. Nuhun, boa akang Tukang Parahu-na.
 7. Akang Remi: Waduuh, satutasna kamari meuntaskeun Nyi Sumbi, kiwari mulangna kedah meuntaskeun putrana nu funk abees,,nu Humariring payuneun nu humarurung, diangkleung-angkleung cai bangawan nu ngajumbleng...Karunya Sangkuriang, hantem diseukseukan sang Bangawan.
 8. Asep Supriatna: leres pisan kang Entjep Sunardhi, kumaha mun bangawan bendu jiga tsunami nu atos-atos....paralun karuhun !
 9. Teti Taryani: Teu kabayang... padu-padan tokoh lintas mangpirang jaman, liket ngahiji dina carita sangkuriang kaayeunakeun. Aheeng... matak teu liren gogodeg! Eta kacipta, si Sujang putra ku anjeun kat nge-funk kitu.. Reuwaseun atuh Bapa Iang teh...
 10. Dadah Hidayat: Aduh Agan, tos teu diragukeun deui kamaheran Agan, ngolah ideu jeung sagala ungkarana, estu pieunteungeun. Guguru tepi ka metu bet ngagerentes dina ieu hate. Hehehe
 11. Yayan 'Bedog' Supriatna: walah...asa ngagambarkeun kaayaan kwari, ja asa rada-rada kasindiran kula, Aka Prabu Godi Suwarna, hihi...jempol jasa
 12. Nazarudin Azhar: Moal waka komén ah, badé ngiring ngangkleung heula...
 13. Godi Suwarna: Dudi Herlianto:"Tina kecap ngabétahkeun, sanes..? Yaktos, simuingah Ciamis bangeds gheto loch...! Heuheu..."
 14. Godi Suwarna: Asep Supriatna:"Tamaha janten Tukang Parahu, Yayi...!"
 15. Dudi Herlianto: Aeh enya, tina kecap eta oge tiasa. Ngan, hanjakalna teh komentar abdi mah sanes tina kecap eta ang... heuheu
 16. Godi Suwarna: Bunda Langit:"Ngahulengna ulah bari calangap, nya Bun..? Bilih aya laleur..! Hehe.."
 17. Bunda Langit: Ahhh Kang perbumah,, Henteu mung ieu sambil Cirambay,, heuheu,, asa Waraas
 18. Godi Suwarna: Aditia Gunawan:"Taaaah, etaaa, Jang Adit! Kagok edan lah. Mending mikmin batan ngagugulung wae naskah Sunda kuno mah. Heuheu..."
 19. Irawan Babeh Lova: Budak funk,putra sangkuriang!beu kabayang ngajégeran sareng peupeuleukeukna
 20. Godi Suwarna: Ratna M Iwan:"Uhun, sok hawatos ka barudak funk teh. Sim uingah teu tiasa EGP da sok seueur nu luntang-lantung di payuneun rorompok Di stasion, Nenk..."
 21. Pak AdSulaeman: Suwer, jempolna ge satambruan kanggo kang prabu Godi Suwarna, Rada nyentug palebah anak jadah. deudeuh teuing.
 22. Prayoga Adiwisastra: mantap kang
 23. Hadi Aks: Wah! Umpal-umpalan lir caah bangawan. Aya lengkob jeung puncakna. Beda2 geter emosi saban bagian. Nu ieu karaos 'lengkobna' najan tetep ngetig punduk. Tp karaos siga rek ngawahan, ngembat puncak nu lwh netek.
 24. Ahmad Fawzy Imron: Angin ngahiur. Mega nunutur kalangkang kapinis ka kalerkeun. Tukang parahu kagareuwahkeun ku hiji sora "Mang..nuju narik? jajapkeun abdi ka peuntas, ka pasantren nusa wiru." direret. Hiji nonoman. Kasep. Aya gurat menak bihari dina keureutan beungeutna. Parahu tuluy laju. Cai bangawan katingali biru. Aya langit ngalangkang, aya panineungan nu kabayang. Anjog ka peuntas. Aya gapura nu ditulisan ngaran pasantren. Lalaki tengah tuwuh nu make kopeah jeung pakean sarwa bodas, ngabageakeun nonoman nu nyium panangannana. "Dupi Ummi mana, Abah?" nu ditaros nunjuk ka tukang. Aya nu ngagandeuang, di tiung kayas. Tukang parahu nahan renghapna "Sumbi.."
 25. Godi Suwarna: Entjep Sunardhi:"Numawi, Tukang Parahu teh keueungeun pisan ngabandungan paneka jaman, Ang.."
 26. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Pas, kitu pisan, Ang..! Nu humariring payuneun nu humarurung. Nu EGP di payeuneun nu sagala diemutan. Riweuh dekh. Dasar fikmin. Heuheu..."
 27. Godi Suwarna: Teti Taryani:"Jurusna mah sami we sareng kaom Ema jurumasak. Samara, pasakeun nu teu hir teu walahir, mun tos dicampur-campur mah teu burung pedo elom, Aceuk.."
 28. Dadan Wahyudin: cobi kintun cikopi haneut ka tukang parahu, supados rada berag ... hehe
 29. Godi Suwarna: Dadah Hidayat:"Numawi, sim uing ge resep pisan pakepuk di ieu lapak teh. tetela seueur pulunganeun ti papada urang Sunda. Uing tiasa diajar ti sepuh-anom. Ngundeur luang-luangna. Janten nambihan ide kana kurung-karang..."
 30. Godi Suwarna: Yayan 'Bedog' Supriatna:"Jiih, pan salira Mang Yan pisan putra Sangkuriang teh. Tapi ti Dew Kwan Im Po Sat. Hehe..."
 31. H Noi Putra: htrhnun parantos dikonfirm, bagea akang Godi Suwarna...
 32. Muhammad Shohiba Nu'man: Waaw! Bati ngabigeu. Sampurna, Kang Prab! Sampurna. Saha nu nyangka.. Saha nu nyangka..! Gustiii..! Nuhuuun. Aya ekstase nu karaos. Ni'mat pisan.
 33. Dadah Hidayat: Aya tos waktosna nya Gan, kumpulan fikmin petingan ti unggal pangarang FBS dibukukeun. Sigana kandelna nyugemakeun khasanah sastra Sunda
 34. Maman Gantra: Keukeuh Kang Prebu mah... Dituntungan bae ku misteri... Lenyepaneun! Pis!
 35. Yusef Muldiyana II: Ngahuleng Si Tukang Parahu, singhoreng Jajaka punk téh incuna, ngan teuing anak Dayangsumbi ti Sangkuriang nu mana? Atawa anak Sangkuriang ti Dayangsumbi nu mana? Bener-bener lenyepaneun Brow!
 36. Maman Gantra: Tah...tah...tah... Kang Yusef mimiti muka wacana, yeuh: "Sangkuriang nu mana?", "Dayangsumbi nu mana?"...
 37. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Ngangkleungna di Cirata rupina... heuheu..."
 38. Godi Suwarna: Bunda Langit:"Upami istri cirambay mah puitis, Bun...! Asal ulah ngacay we... hehe..."
 39. Godi Suwarna: Irawan Babéh Lova:"Hahaha...! Tapi, biasana barudak funk mah tara jaranten jeger, Ang...! Balageur sanaos penampilanana araheng oge. Tapi nu galak aya ketah. Rupi-rupi..."
 40. Godi Suwarna: Pak AdSulaeman:"Saleresna mah sim uing ge teu tega ngalebetkeun eta kecap teh. Nanging, apabolehbuat, kangge nonjok angen nu maos mah kapaksa didedetkeun bae.. hehe..."
 41. Godi Suwarna: Prayoga Adiwisastra:"Hatuuur nuhuuun, Aaang...!"
 42. Malik Mift Malik: pisss brow.. keyeeeeennnn...! muach
 43. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Kitu..? Duh, boa-boa 'ngalengkob' kabeh, Adi..! Numawi, ulah ageung teuing harepan ka Tukang Parahu. Mending tuturkeun wae angkleunganana ti tokoh nu seja ngabagawan di bangawan. Heuheu..."
 44. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Siiiip dekh, Yi Hajiiii...! Hatur nuhun fikmin pairanana nu tetela langkung pelem batan nu dipairanana. Asoooy dekh..."
 45. Godi Suwarna: Dadan Wahyudin:"Cikopi parantos jagrag dina parahu, di sonten nu wening kieu. Tukang Parahu nuju ngopi bari nguseup da teu aya muatan..."
 46. Godi Suwarna: H Noi Putra:"Bagea, Ang..! Hayu cuang marikmin..."
 47. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Bade teras dileukeunan Tukang Parahu teh, 'Jang..! Da geuning aya ahengna ka diri uingna ge. Kawas kadali; antara sabar jeung 'barangasan', antara nu gumuruh umpal-umpalan jeung nu ngangkleung...."
 48. Godi Suwarna: Dadah Hidayat:"Uhun, apan bade dibukukeun, Ang. Antologi sasarengan. Fikmin sim uing mah tos aya nu manjer ku pamedal. Pamanjerna ge tos seep, ari fikminna can seueur. Heuheu Tenang we ah..."
 49. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Oke, 'Brow..! Aya keneh sekuel salajengna. Antos we, 'Brow..!"
 50. Irawan Babeh Lova: Nu balageur mah budak funk-aosan, rupina Kang Godi, hehe
 51. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Whahaha...! Tah, tos ngawitan ngalilieur karep..."
 52. Mohammad Ridwan Trijana: ...heuheu...cacakan anak jadah jadah gumbira bari legeg...! Boa jaga mah: moal aya nu paduli: rek anak jadah atawa anak bener...yang penting, asiiik 'brow!!... Hebring deh eloh...sweerrr..!! Jempol Ang Godi Suwarna!
 53. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Asyik ...brow! pasti ngahariringna gé lagu funk nu ngebeat, goovy!
 54. Rudi Riadi: Taaah...sababaraha tokoh tos mareuntas: Romeo, Juliet, Dayang Sumbi, Budakna nu gaul. Ngantosan saha deui nu baris meuntas. Baris kumaha carios salajengna, upami sadaya tokoh tos mareuntas? misteri keneh sadayana oge.
 55. El Hijar: nembe engeuh geunign ieu teh terasanana..
 56. Maman Gantra: Matak abdi mah hoyong terang, Kang Rudi: Kumaha upami anjeunna meuntaskeun santri... Atanapi tukang heureuy sapertos salira... Hehehe... (Foto profilena matak pangling, yeuh...)
 57. Rudi Riadi: Kang Maman Gantra: abdi mah nyipta-nyipta, panungtungna nu dipentaskeun teh para fikminer.... Apanan kanggo buku tea, numawi enggal-enggal digentos PP-na.
 58. Godi Suwarna: Malik Mift Malik:"Oke, 'Brow..! Thanks, 'Jek..."
 59. Godi Suwarna: Irawan Babéh Lova:"Jiih, eta mah tangtos balageur pisan..."
 60. Dadah Hidayat: Lah ari ngaos fikmin Agan teh bet janten kasengsrem, bet jadi nganaha naha ka diri, kunaon atuh baheula sakola teu tamat? Heuheuheu
 61. Godi Suwarna: Mohammad Ridwan Trijana:"Tada teuing keueungna upami tos dugi ka kitu. Tapi sigana uing mah moal nyaksian dugi ka dinya. mangga we bagean nu aranom eta mah, nu ngaremutanana.. heuheu..."
 62. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Beat lagu-lagu funk mah nurugtug, Nyimas...! Upami dituturkeun ku endag mastaka, tangtos kalah coplok mastakana..."
 63. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Numawi, tos seueur nu pesen tempat kana parahu teh. Angkuteunana ngantri. Numawi, Tukang Parahu bingung kacida, kedah saha heula nu diangkutna..."
 64. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: sanés ngahairing lagu funk atuh ari kitu mah, boa lagu dangdut..heu heu. rambutna mowhak teu jajaka téh?
 65. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Yaktos, mohawk pisan rambutna mah. Pangambung ditendok ku rante kawas kebo, ari ngahariringna mah angger we lagu dangdut, Nyimas..."
 66. Mohammad Ridwan Trijana: nganjang k a pageto, Kang Godi Suwarna? Bari mekel mitos baheula. Aya ku hebring. Enya, iyy, manateuing! Ayeuna ge, pabalatak orok dina carangka runtah. Gejala! Gustiii........!!
 67. Budi Mugia Raspati: ngajedag pas "anak jadah, Mang!", "Indung uing Dayang Sumbi! Bapa uing Sangkuriang!...jekuk!
 68. Godi Suwarna: Ibnu Hijar Apandi:"Yaktos, Ang...! Neras geuning Tukang Parahu teh. Tos aya juhlas sekuel. Nanging, da admin tuladan mah sok mayunkeun anggota heula. Upami lapak nuju simpe, nembe fikmin admin nu murudul.. heuheu.."
 69. Hadi Aks: Maksad adi, 'ngalengkob' teh sanes ajenna nyirorot Ang! Karaosna da bangun ngahaja dina bagian ieu mah 'dilelerkeun' heula emosina. 'Bom waktuna' bangun ngancik dina rusiah bangawan. Ngajumbleng, tapi nyidem kakuatan nu pohara hebatna. Duka iraha bade ngajelegurna!
 70. Irman Dimyatie: :"Moal waka indit tina parahu, ah. Betah. Rek milu ngangkleung. Moal miluan ngobrol. Rek ngahephep we ngadedengekeun jaman nu beuki motah."
 71. Hadi Aks: Ke, Saptu bade ngersakeun sumping maca fikmin di Landmark Ang?
 72. Godi Suwarna: Dadah Hidayat:"Sakola formal mah teu ngajamin tiasa janten fikminer petingan, Ang...! Tah, upami nyantrik di ieu lapak, Insya Allah... hehe.."
 73. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Numawi, rada aheng watekna Tukang Parahu teh, Adi..! Uing jadi asa sarwa dikenyed. Teu tiasa ngumbar emosi sareng imajinasi siga sasari. Kitu we geuning, di wates antara nu hohoak sareng nu leuleuy, nu gumuruh umpal-umpalan sareng nu ngangkleung. Tapi duka ka payunna mah. Cuang leukeunan we.. Sigana, uingah moal tiasa ka landmark. Kaleresan aya acara..."
 74. Godi Suwarna: Mohammad Ridwan Trijana:"Haha...! Pangarang mah mung ukur tiasa ngalamun, ngawawaas lamunan. Mung, ahengna teh geuning sok sering aya kajantenan nu samemehna dianggap pamohalan, nu dianggap mung ukur aya dina lamunan pangarang nu taya gawe. Upamina, novel-novel Jules Verne.."
 75. Godi Suwarna: Budi Mugia Raspati:"Ngetig punduk, Ang! Heuheu..."
 76. El Hijar: kayungyun, raka perebu.... hehehe..
 77. Eboed Eman Budiman: Halaaahh.., simuing mah mung bati ngarénghap wé Gan
 78. Godi Suwarna: Ibnu Hijar Apandi:"hatur nuhunuuun, Ang Hijar...! Sami-sami silih pikayungyung urang teh, sanes..? Nya teu sawios, asal ulah silih pikacinta we. Heuheu..."
 79. Godi Suwarna: 'Eboed' Eman Budiman:"Tangtos bati ngarenghap. Da upami tos teu ngarenghap mah Ang Eboed teh tos moal tiasa mikmin. Heuheu..."
 80. Tiktik Rusyani: Seueur hikmahna kaporotan maos sareng ngomen teh, saudug-udug elmu nu tiasa disakuan. Resep ku gaya bebasna jajaka funk, bangun teu aya kasieun, sagala cacap dina EGP.
 81. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Hehe..! Komen di fikmin ieu mah langkung nyaralse, 'Ceuk...! Teu aya nu penting da..."
 82. Didin Tulus: Boh Sang Kuriang boh Dayang Sumbi ayeuna mah tos jaradi ngaran jalan di Cimahi pan!
 83. Godi Suwarna: Didin Tulus:"Oooh, kitu, Ang...? Nembe terang, tah..."
 84. Eboed Eman Budiman: Manawi renghapna ge renghap ranjug Gan Godi Suwarna...., tos sababaraha dinten sesah mikmin. Hadeueueueuhhhhh......:(
 85. Godi Suwarna: 'Eboed' Eman Budiman:"Guligah upami nuju seuseut mikmin teh, sanes...? Sami, Ang...! Sim uing ge sasih kamari mah mung kenging hiji. Gulinggasahan! Teu raos tuang teu raos tunggang! Ayeuna mah nuju beunghar, Ang! Di dapur, aya keneh juhlas fikmin deui. Heuheu..."
 86. Dewi Ratna Damayanti: Wadoooww.. Uing nu ngagujubarna uy.. Nya adi nya anak atuhnya.. Beuki we ngariut tah jang iyang teh..
 87. Godi Suwarna: Dewi Ratna Damayanti:"Nenenk Maya ngagujubar mah kalapayna, sanes? Jagoan ngojay teaaa, amengna ge di balong wae..."
 88. Dewi Ratna Damayanti: Hahahahaha.. Kang godi mah meni kitu, da mung eta katiasana wew...
 89. Godi Suwarna: Dewi Ratna Damayanti:"Siiip dekh...! Jago ngojay mah cocok ka Tukang Parahu... heuheu..."
 90. Dewi Ratna Damayanti: Untung abi teu jago hayoo..
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI