Update: 21 Januari 2013 09:20:20

Tukang Parahu Ii

Ku Godi Suwarna

Méga nu dihuru layung. Ngalangkang jero bangawan. Tinggulubur. Tukang Parahu ngahurun balung. Anteng. Mencrong cai nu tingborélak. Mireng pirang-pirang sora tina séahna. Sora nu dumareuda. Nu lumengis. Nu jumerit. “Hirup pinuh ku kapeurih…” ceuk haténa. Gumerendeng. Beuki uleng. Ngalenyepan nu katénjo. Nu kadéngé. Ti bangawan nu nyidem séwu rusiah. “Peuntaskeun abdi, Mang!” aya sora nu ngagentra. Halimpu. Bréh. Moal. Moal kasamaran. Gasik manéhna nungkulkeun cetok. Nyamuni. Laju ngawelah. Meuntaskeun hiji wanoja. Humiliwir angin rintih. Dumalingding katresnan nu kungsi nyanding. Dina ati. Dina mangpirang impian. “Kasempetan! Ayeuna! Atawa bakal luput salawasna!” Tukang Parahu ngahégak. Bangawan bet beuki nyéah. Lir bendungan nu bedah ku amarahna. Baheula. “Duh, mugi-mugi ulah caah!” kapireng sora Wanoja. Gumalindeng lir tembang nu ngayun-ambing. Lalaunan ngalelerkeun nu gumuruh ‘na jajantung. “Iklaskeun! Teu kudu dipimilik!” Bangawan humaréwos. Tukang Parahu rumahuh. Imut bari tungkul. Imut keur wanoja hareupeunana. Dayang Sumbi. Imut keur titistulisna. Pasrah. Manéhna terus ngawelah. Meuntasan séwu rusiah

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Iwan Hanjuang: Cinta teu salawasna kapimilik cenah Lo,, he he he
 2. Nunks Surya Anugrah: cinta terlarang.....he he
 3. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Apan saur Sting ge; I U love somebody, sett them free, free, free....! Hehe.."
 4. Rudy Crysara: forbiden of love,,,,,,
 5. Eboed Eman Budiman: Asih Sangkuriang kaga ada matinya :)
 6. Rudy Crysara: jaman kiwari oge aya cinta samodel kitu ngan teu ka kuak ku media, untung aya bah Godi Suwarna sakeudik teu seueur aya nu kasindir heheh
 7. Godi Suwarna: Nunks Surya Anugrah:"Cinta terlarang ti jaman ka jaman. Heuheu..."
 8. Ari Andriansyah: Meuntasan bangawan tresna nu hamo kasorang, edun, Kang.
 9. Ida Nurulhuda: Assiik deh ikh..,malem mingguan,cicintaan.. :) :)
 10. Godi Suwarna: Rudy Crysara:"Taaah, eta, Cinta Perboden, Ang..! Da eta nu pangendahna mah, cinta nu teu ngajadi tea. Katineungna manjang, saumur hirupeun..!~ Hiks..!"
 11. Rudy Crysara: alah eta nembe asa nguping elmu pacintaan hehehh cayo.. Bah Godi Suwarna
 12. Rohendi Pandeglang: Asih kapegat pamali, asmara kapegat wiwaha, "poko na mah ulah Iyang, ulah ngimpi2 acan rerendengan na puadeu panganten jeung eta wanoja" kitu ceuk gelebugna angin nu nebak liliwatan parahu II.
 13. Rudy Crysara: kuat ka pelem ari senior mah ngutak-ngatik kecap ngarangkay kalimah teh......
 14. Godi Suwarna: 'Eboed' Eman Budiman:"Yah, kagak ada mati-matinya, Ang..! Sangkuriang teh saleresna mah sapertos sufi, mikaasih ka Nu Agung, ka Sunan Ambu. Mung, jalaran anom keneh, manehna kalah micinta Indungna da sami eta ge kudu dipunjung dipuja. Biasa, jajaka mah cintana teh mung dugi ka tingkatan siritual, teu acan dugi kana cinta spiritual. Heuheu..."
 15. Muhammad Shohiba Nu'man: Kanggo abdi nu tos maos episod ka-hiji-na. Tangtos degdegan ngantosan kumaha pibakaleun ieu carita (nu saur pangarangna mah sieun teu rame tea). Barang breh, Gustiii...! Tebih tina sangkian. Di dieu mah setting bangawan ge janten konflik pisan. Komo ari dua tokohna mah.. Haruh! Pami kamari mah Kang Prab masihan kaendahan sonten ku Tukang Parahu I, ayeuna mah ahir minggon teh ngadon diburak-barik ku ieu fikmin. Tapi sami ni'matna mah. Heuheu.. Hatur nuhuun..
 16. Ajuns Agus Djunaedi Sulaiman: .... katresna moal kaudag ku logika, nya uwa, tapi ari asal usul, nasab, tetep kudu dipikran .....
 17. Akang Remi: Tobaaat! Sangkuriang satutasna bihari sukses nangkubkeun parahu, kiwari tos langkung ti sukses, nangkubkeun hawa nafsuna. Carios ajieun pisan, Wa Godi. Sadrah. Pasrah, kana jawaban tina sagala tarekahna.
 18. Herdy Mulyana: Edas,assoy pisan.Sanaos tungtungna reumbay cimata. Romi,Yuli, Dayang Sumbi nurihan hate Sangkuriang nu kapahung jadi tukang parahu ti waktu-kawaktu.Nyanggakeun jempolna Kakang Prabu
 19. Godi Suwarna: Ari Andriansyah:"Asalna mah setingna teh sanes bangawan. Tapi talaga. Supados nyambung sareng legendana. Tapi, barang diemut-emut deui, asa mending bangawan. Ngagarap seting talaga mah uing tos wareg dina novel 'Deng' tea. Bangawan mah tempat anyar, tangtos seueur tantanganana, seueur carioskeuneun..."
 20. Ari Andriansyah: Leres, Kang. Dina sastra Sunda asa arang langka pisan nu nganggo diksi bangawan.
 21. Godi Suwarna: Ida Nurulhuda:"Nya naon deui atuh malem Minggu ari sanes cicintaan mah, Nenk..? Oke? Yu, ah... heuheu..."
 22. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Kawitna mah uing teh hayang nyerialkeun Guruminda, Adi...! Tapi teu kataekan wae. Mengkol heula ka tukang parahu. Ieu ge duka bade kiat sabaraha fikmineun. Cuang keureuyeuh we. Hoyong terang rek dugi ka mana...."
 23. Godi Suwarna: Rudy Crysara:"Sabar, 'Jang...! Asal leukeun, teras mikmin, sering maca, rajin ngomen, tangtos bakal dugi oge. Sim uingah apan tos aki-aki, ngarangna ge tos puluhan taun. Komposisi kalimah, gayabasa, plot sapertos dina ieu fikmin teh boa tos rebuan kali latihanana oge.."
 24. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Nyeta, sabada ngarang fikmin 'Urang Sunda nu Pamungkas' tea, uing bet hayang neruskeun lalakon Sangkuriang. Jol ngolebat bab Sang Penambang dina novel Siddhartha, karya Hermann Hesse. Nya dicobaan ngarang Tukang Parahu. Bet jorojoy hayang nyerialkeun. Bari sieun teu rame tea. Heuheu...! Tapi wios we lah, aya rame, aya henteu, wajar we eta mah. Manusiawi. Mun hiji waktu uing ngarang Tukang Parahu dilendean Jurig Cai, Ujang ulah neyungseurikeun, nya..?"
 25. Ajuns Agus Djunaedi Sulaiman: .. keun wae atuh uwa prabu, upami jurigna geulis, kawas geulisna dayang sumbi ................
 26. Dadah Hidayat: Gan, aya eunteung dina carita Agan, nanging nembe hareupna wungkul nu katingal, sisi gigirna hemeng keneh, kamo sabehtukangna, tpi rek diteuteup terus, sugan we pendak jeung nu kasep, nu dipikaresep, siga Agan.
 27. Maman Gantra: Yaktos, Sangkuriang teh tos leah manah, tos nampi kana papasten rupina. Janten lungguh, tumamprak, kayungyun... Hatur nuhun, Kang Prebu.
 28. Maman Gantra: Ukur wasa ngintip ti handapeun catok. Mun tea mah kajantenanna sabaraha waktos kapengker, tada teuing kumerotna... Hehehe...
 29. Ahmad Fawzy Imron: maos komen palih luhur, abdi panuju pisan upami engke tukang parahu disumpingan ku jurig lende nu rarayna keusrak pisan...hehe
 30. Godi Suwarna: Ajuns Agus Djunaedi SulaimanL:Taaah, yaktooos, kitu pisan, Ang...! Ulah hilap ka purwadaksina tea...."
 31. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Sangkuriang sufi (suka fikmin), Ang..! Heuheu...! Anjeunna cuang teras 'talek' kumaha kapalayna, bade kumaha saterasna...."
 32. Godi Suwarna: Herdy Mulyana:"Hatur nuhun, Ang...! Cuang teras ngawawaas tokoh-tokoh sastra warisan karuhun. Cuang teraskeun ku urang. Lebar diteundeun di Handeuleum Hieum bae mah..."
 33. Godi Suwarna: Ajuns Agus Djunaedi Sulaiman:"Taaahm uhun, nya..? Cuang ngarang we Jurig Cai nu geulis kawant-wanti. Siga Dewi Persik... heuheu..."
 34. Akang Remi: Tangtos, upami ningal endingna mah, Uwa masih nyimpen tanaga kanggo purakeun kanca dina sekuel salajengna...Bade diantos, Wa.
 35. Godi Suwarna: Dadah Hidayat:"Siiip dekh...! Bulak-balik ngaosna, jungkir-balik komputerna. Tangtos bakal murudul eusina. Kantun mulungan..."
 36. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Uhun, nya..? Janten isinan kitu Sangkuriang teh. Ukur wantun neuteup ti handapaeun dudukuy cetok. Padahal, kapungkurna mah manehna teh huak-haok, gogorowok, mukaan anerok. Waktos nuju ngalalana lintas benua, manehna ngagalaksak pisan, wanoja ti saban bangsa dipapay taya nu kalangkung. Apan sabada ditundung ku tuang Ibu teh anjeunna teras ngalalana ka kulon, nutur-nutur panonpoe. Tah, jalaran dunya teh bunder, manehna anjog deui ka tanah Sunda, panglingeun, teu apal ka indung-indungna acan. Krunyaaaaa dekh...! Tapi da aya kolotna, Ang Man..! Lindeuk naker ayeuna mah..! Gawena mikmin, selang-selang tina ngojeg parahu...! Heuheu..."
 37. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: meni isinan Sangkuriang mah..imut téh bari tungkul teu wantun neuteup
 38. Dede Zm: teu tiasa komen, kahalangan ieu fikmin anu tinggulubur... dahyat!!!
 39. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Yaktos, Sangkuriangna isinan pisan. Sami sareng nu ngarangna. Pan nu ngarangna ge kitu waktos tepang sareng Nyimas...! Heuheu..."
 40. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Siap lah. Sangkuriang bade ditepangkeun sareng Jurig Lende. Hawatos ongkoh, bilih teu aya nu maturan. Tangtos cocok. Tukang Parahu bobogohan sareng Jurig cai nu sok ngalendean..."
 41. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Naha isinan nya?
 42. Mang Jamal: Si kuring gawe jadi tukang wadul di kampus suwasta bdg nu ngurusna teh ngarana yayasan pendidikan dayang sumbi. Tapi rek ngaku sangkuriang teh teu pas, da tukang heureuy jeung rada mata karanjang, ari sangkuriang mah sigana jalmana daria-komo dina urusan asmara- jeung perkasa.
 43. Hadi Aks: Wah, ieu tos jebul episod kaduana yeuh! Ke ah...
 44. Muhammad Shohiba Nu'man: Ampuuun..! Tos nyabit-nyabit jurig lende mah moal kiat seuri, Kang Prab! Hahaha..
 45. Ernawati Siti Syaja'ah: Duuh...gusti....tobaaat ieu carita kumatak nyangsaya dina kongkolak mata. Jempol ajrih kasanggakeun kakang..,
 46. Irman Dimyatie: :"Sadar, Jang. Eta teh indung hidep! Indung nu ngakandung. Sok sanajan teu pernah robah jasadna. Angger eta teh indung. Bisi kaduhung...."
 47. Iwan Hanjuang: beda komen nasi padang mah sumanget...
 48. Irman Dimyatie: Ang Iwan Hanjuang:"Nasi padang matak nyaangan mastaka hahahaha..."
 49. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Nya sugan we tiasa manjang. Tos ti barang ngawitan mikmin sim uing hoyong gaduh tokoh maneuh. Ayeuna nembe laksana. Kitu ge duka. Boa mung ukur dugi ka sekuel dua ieu. Nya cuang cobian we tuturkeun bade ka mana leosna,,,"
 50. Nena Cunara: Nu kahiji , nukadua. Haaaaaduuuuh sami ngageterkeun rasa. Wilujeng wengi !
 51. Maman Gantra: Kang Prebu, waktos Hari Kartini, Kang Asep Salahudin nyerat ngeunaan Dayang Sumbi. Tegep naker kangge abdi mah. Jero kacida, panginten pibasaeunnana. Emut eta seratan, rupina nyekrup pisan sareng Sangkuriang nu tos ngabagawan ieu... Hehehe...
 52. Didin Tulus: Mun maos seratan kang Godi teh asa bener-bener nyata. Bet nyeredet kana mamaras rasa. Bawirasa, kang Godi mah manukna tukang ngadongeng.
 53. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Numawi, Sangkuriang mah sok isinan upami tepang sareng wanoja nu monthoks-monthoks teh.. heuheu..."
 54. Didin Tulus: Di dieu mah bari ngopi goreng sampeu + citeh manis rencangna.
 55. Godi Suwarna: Dede Zm:"Jiiih, ku diaos ge sim uingah tos pirang-pirang nuhun, Ang...!"
 56. Godi Suwarna: Mang Jamal:"Rupina kana kitu, Amang...! Upami teu daria sareng perkasa kana asmara, anjeunna moal nyanggeman ngadamel bendungan sareng parahu dina sawengi. Daria pisan..."
 57. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Waktos urang silih toong dapur tea, uing nuju ngaropea nu ieu. Teras we diwaaas. Boh plotna, boh diksina. Upami dikotretna dina keretas mah sigana seep kana juh las buku tulis letjes..."
 58. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: heuheu..sanés isin atuh éta mah hareugeueun
 59. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Hahahaha...! Nyaan. Uingah nineung kana jurig lende teh. Meh saimbang sareng 'Pocong Baong'-na Ang Hadi Aks..."
 60. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Hahaha...! Sanes hareugeueun, Nyimas..! nanging heurin... heuheu..."
 61. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Jiiih, pan eta ge tos sadar pisan, Mang Ir...! Tos janten ajengan. Buka pasantren di Garut! Heuheu..."
 62. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ahahaha...janten matak hésé usik
 63. Godi Suwarna: Ernawati Siti Syaja'ah:"Nyanggakeun fikminna. nampi jempolna, Nenk...! Urang damel gagantel kangkalung... heuheu..."
 64. Mang Jamal: Rebo kamari jadi panumbu catur seminar himpunan profesi, tempatna di bumi sangkuriang ciumbuleuit. Haha hirup di bdg deukeut ka akarna :)
 65. Ahmad Yani: Ku naon atuh salira téh bet nungkulkeun cetok!?. Padahal mah tangtos bénten, mangsa kapungkur sareng ayeuna. Tapi upami salira leres-leres ikhlas, kunaon imut kareueut salira, bet campur jeung getih ?
 66. Godi Suwarna: Didin Tulus:"Tos diniatan ti jaman nuju belekesenteng, yen ngarang teh sim uingah hoyong nu siga dongeng. Imajinasi dibebaskeun tina jajahan logika. Kumaha we dongeng, Ang...! Teu patos resep ka nu realis. Teu didamel karangan ge nu realis mah seueur nu sae budereun urang, kantenan di Enonesa mah. Malah ayeuna mah boa kajantenan-kajantenan nyata di Enonesa teh langkung aheng batan dongeng...."
 67. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Haha...! Wios teu kedah usik..! Ngahenen we. Tangtos haneut dekh..."
 68. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: hihihihi...sadaya-daya wé panginten
 69. Godi Suwarna: Mang Jamal:"Yaktos, kasadaran kadinya mah kaetang kiat di urang teh. Eta we, di lembur sim uing, aya tambal ban nu ngaranna Wastu Kancana. Heuheu...! Maksadna mah hoyong nyambung sareng karuhun. Nanging, cing atuh ari tambal ban, tambalban teuing mah... heuheu..."
 70. Maman Gantra: (Boa-boa tambal banna urang Batak, Kang Prebu? Supados nyunda, nya ngangge nami eta... Hehehe....)
 71. Rudi Riadi: Duh, ieung...mani keuheul yeuh ka Sangkuriang teh. Bet ngajanggelek jadi tokoh "lalaki" dina Dehem. Kari ngarengkas padahal mah.
 72. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Haha...! Apan ngabagawan di bangawanna teh nembe ngawitan, Ang..! Janten, masih keneh sok kasiksa ku panineungan. Nanging da tukang parahu mah kedah pasrah; darma lalayaran bae... hehe..."
 73. Teti Taryani: Mingkin anteb, mingkin ajrih we... kat harirup ungkara nu diangge ngagambarkeun karakter Sangkuriang teh...
 74. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Yaktos, kedah sadaya-daya. Tamaha janten dulang, kapaksa kedah tinande... heuheu..."
 75. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Whahahaha...! Uhun, nya...? Boa-boa! Ke, cuang paluruh heula, Ang Man..."
 76. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Duh...Sangkuriang iraha tiasa tepang atuh
 77. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Jiiih, benten pisan, Jang Guru...! Upami ngaos carpon 'Dehem' kenging Kang Wahyu Wibisana mah matak ngacung eusi kolor. Upami maca Tukang Parahu II mah langsung hoyong wiridan. Heuheu..."
 78. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Halaah, Nyimas Dayang Sumbi tos teu kiat kangen ka Sangkuriang. Ke, antos, nuju nambalan parahu. Bocor, Nyimas..."
 79. Rudi Riadi: hahaha...
 80. Didin Tulus: Tapi lamun aya syeh Kidir mah etaparahu di bocaoaran deui...
 81. Godi Suwarna: Teti Taryani:"Sangkuring teh tokoh kameumeut sim uing, Aceuk..! Diulik ti jaman nuju belekesenteng keneh. Carpon munggaran sim uing judulna 'Kalangkang Budah', lalakon Sangkuriang tepung sareng Oidipus, nu sanasib. Sim uing kaobsesi teras ku ieu tokoh, tug dugi ka jaman fikmin. Hal ieu teh kapangaruhan oge ku mertua. Anjeunna puluhan taun ngagambar ucing. Janten rupi-rupi pisan. janten ratusan juta rupia pangaosna ge. Tah, pendalaman kana objek teh rupina kalintang diperyogikeunana dina kasenian mah. Kitu manawi, 'Aceuk..."
 82. Godi Suwarna: Didin Tulus:"Hahaha...! Abong sahate. Puguh sim uing teh nuju ngarencanakeun eta. Sumpahna ge sing daek demi, Ang! Halaaah, katohyan, euy..."
 83. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Leuh..lami kénéh atuh
 84. Eva Nurlianah: Ama Prabu, fikminna nyidem rusiah. Maosna ge disarengan angin rintih malmingan. Abi mah bade ngadodoho rusiah Ama, heu...
 85. Eva Nurlianah: Ama Prabu, fikminna nyidem rusiah. Maosna ge disarengan angin rintih malmingan. Abi mah bade ngadodoho rusiah Ama we, heu...
 86. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Beres nambalna teh malem Juma'ah. Supados langsung tiasa dianggo moro yahudi..."
 87. Godi Suwarna: Eva Nurlianah:"Ke lah, rusiahna cuang buka, upami urang lalayaran di Cirata. Hehe..."
 88. Apoedy Sarah Ihsan: nu versi 2 mah rada kerung neuleuman tukang parahuna... heuheuheu...
 89. Godi Suwarna: Apoedy Sarah Ihsan:"Tukang parahuna angger, eta keneh, Ang. Mang Iyang alias Sangkuriang..."
 90. Apoedy Sarah Ihsan: muhun asa bageur... heuheuheu...
 91. Godi Suwarna: Apoedy Sarah Ihsan:"Apan tos ngabagawan di bangawan, Ang... hehe.."
 92. Apoedy Sarah Ihsan: kahartos atuh ari kitu mah.. heuheuheu.. nuhun.. heuheu..
 93. Didin Tulus: Aya nu matak kataji ku kecap parahu boh dina carita Kidir atau Sangkuriang duanana sarua pada-pada aya kecap parahu. Ari bedana dina dongeng Sangkuriang mah parahuna di sepak tuluy nangkup jadi sasakala G. Tangkuban Parahu, ari dina dongeng Kidir mah Parahuna di bocoran ambeh panumpangna laluncatan. Tapi kecap "parahu" ngandung makna nyaeta awak urang anu keur balayar ngambah sagara kahirupan,,,
 94. Godi Suwarna: Apoedy Sarah Ihsan:"Siip dekh, Ang..! Numawi, dina danget ieu mah sim uing teh hoyong ngarang nu bagja-bagja. Nu tokohna bageur, sabar. Nu tragis-tragis, pikanyerieun, pikakeuheuleun mah tos sering teuing mendak dina kahirupan sadidinten di Enonesa. Kitu wengi ieu mah. Duka kapayunna mah, Ang..."
 95. Mohammad Ridwan Trijana: ...tadi kekedengan...barang nyaring kaporotan...!!! sabar2..! Bakal aya parahu kang Godi Suwarna no III.
 96. Yusef Muldiyana II: Sanaos sim kuring te ka agéhan nasi padang; sanes Nasi Padang, wiréh uih ti payun sareng marulangkalih, namung palay ngomén kalayan kasumangetan nu langkung sumanget ti Akang Irman Dimyatie. Sapuk sareng naon anu diserat ku Akang Apoedy Sarah Ihsan Tukang Parahu II téh diaosna matak langkung kerung ti Tukang arahu I. Nu karaos ku Sim Kuring, Tukang Parahu II langkung éndah babasaanna, kuring kataji pisan ku sasababaraha kalimatna ogé, diaosna matak betah; dugi ka langkung ti tilu kali. Sami sareng Kang Godi, abdi ogé resep ka Sang tokoh Sangkuriang téh, malih dina sababaraha naskah darama abdi ― anu diserat dina bahasa Énonésa, aya sasabaraha hiji lalakon Sangkuriang boh dina versi abad 21, boh dina vérsi buhun, boh anu daria, boh anu pelésetan (seureuleuan/solédatan). Rupina sadérék Giri Mustika, pupuhu Teater Toneel, anu dina naskah ujian S2-na ngabantun naskah Sangkuriang anu duhijikeun sareng Oidipus – Tokoh Trilogi Yunani karya Shophocles pangarang Yunani téa ― kedah maos carpon munggaran Kang Godi anu nepangkeun Sangkuriang sareng Oidipus; saeresna mah di India, Jepang sareng di Maroko ogé aya carios anu persis sareng Oidipus téh, mung béntenna Sangkuriang mah teu kalaksanaan ngawin Dayang sumbi, di dongèng nagara batur mah kalebet Oidipus, jadi ditarikah, aya nu dihaja (teu nyadar) ,aya anu teu dihaja ngawin indung atanapi anak téh. Rosyid Eark Abby ogé kangtos ngadamel naskah Mesin Waktu (Sangkuriang Langlang Jaman) anu nyarioskeun Si Kabayan nyaba ka alam bèh tukang anu nepungkeun Si Kabayan ka jaman Sangkuriang. Hampir sami sareng naskah Rosyid E. Abby, dina salah sawios naskah drama Sim Kuring, aya hiji lalakon ngeunaan Sangkuriang anu judulna “Sangkuriang I’am Crazy About You” nyarioskeun kabalikanna ngadon Dayangsumbi anu bogoheun ka Sangkuriang, tapi Sangkuriang alimeun da terang yén Dayangsumbi tèh ibuna ― diwartosan ku jalmi jaman ayeuna anu nyaba ka alam Alam Sangkuriang ― tapi Dayangsumbi teu percanten;“Sangkuriang mah tangtuna tos teu aya dikieuna, pasti geus dihakan maung” ceuk Dayangsumbi. Tah, dina lalakon ieu Sangkuriang anu mere ka Dayangsimbi sangkan ngabendung Citarum sareng nyungkeun dipangdamelkeun parahu sagede gunung. Barang parahu teu réngsè dina waktuna, Dayangsumbi najong èta parahu, sanés nangkub sui parahu tèh kalah nangtung. Tah, nangtung langkung hade tibatan nangkub, jadi mun dipake lambing Pemda Jabar ogé matak tegep, pagawé Gedong Satè bakal narangtung, lain ngan ukur nangkuban waè, antukna warga jabar/sundae ogé tangtu narangtung. Kang Godi Suwarna saèna ngabukukeun fikmin-fikinna nyalira, abdi yakin pasti kenging Rancagè. Tah ayeuna cuang bandingkeun/hijikeun Tukang Parahu I sareng Tukang Parahu II, kumaha jantenna. TUKANG PARAHU I – II: Aya parahu ngangkleung. Meuntas di hiji bangawan. Nu caina tinggurilap. Sapasang rumaja diuk ngaréndéng. Dirungrum cahya balébat. “Sabar, nya? Sakedap deui, Yul!” ceuk Si Jajaka. “Oké, Rom!” Nyi Mojang unggeuk. Ngaléndéan. Tukang Parahu jongjon ngawelah. Riak cai cahayaan. Tingkariceup. Tingkaretip. Siga soca Pohaci nu keur kasmaran. “Rom nyaah ka Yul? Serius?” Nyi Mojang nanya. “Juh las rius, Yul!” walon Si Jajaka. Tuluy ngaléng. Rambut Nyi Mojang diambung. Tukang Parahu ngabalieur bari imut. Surti. Bruh-bréh deui. Panineunganana. Carita cintana nu ngageunjleungkeun. “Kumaha mun tos dugi ka peuntas, nya, Rom? Yul mah tegang!” ceuk Nyi Mojang. Silih rangkul. Beuki geugeut. Paneuteup museur ka peuntas. Tukang Parahu ngarahuh. Miceun bangbaluh sésa kapeurih. Kari asih ka sasama. Garumenclang ‘na haténa. Jog, ka peuntas. Marakbak warnaning kembang. Kembang asih dumalinding. Kembang tresna mangpirang-pirang rumaja. “Nuhun, Mang! Éh, saha jenengan téh?” Nyi Mojang nanya. Tukang Parahu imut. Halon ngawalon. “Sangkuriang…” pokna. Leuwih halon batan haréwos bangawan. Méga nu dihuru layung. Ngalangkang jero bangawan. Tinggulubur. Tukang Parahu ngahurun balung. Anteng. Mencrong cai nu tingborélak. Mireng pirang-pirang sora tina séahna. Sora nu dumareuda. Nu lumengis. Nu jumerit. “Hirup pinuh ku kapeurih…” ceuk haténa. Gumerendeng. Beuki uleng. Ngalenyepan nu katénjo. Nu kadéngé. Ti bangawan nu nyidem séwu rusiah. “Peuntaskeun abdi, Mang!” aya sora nu ngagentra. Halimpu. Bréh. Moal. Moal kasamaran. Gasik manéhna nungkulkeun cetok. Nyamuni. Laju ngawelah. Meuntaskeun hiji wanoja. Humiliwir angin rintih. Dumalingding katresnan nu kungsi nyanding. Dina ati. Dina mangpirang impian. “Kasempetan! Ayeuna! Atawa bakal luput salawasna!” Tukang Parahu ngahégak. Bangawan bet beuki nyéah. Lir bendungan nu bedah ku amarahna. Baheula. “Duh, mugi-mugi ulah caah!” kapireng sora Wanoja. Gumalindeng lir tembang nu ngayun-ambing. Lalaunan ngalelerkeun nu gumuruh ‘na jajantung. “Iklaskeun! Teu kudu dipimilik!” Bangawan humaréwos. Tukang Parahu rumahuh. Imut bari tungkul. Imut keur wanoja hareupeunana. Dayang Duka Kang Godi bade ngadamel Tukang Parahu ieu janten Trilogi, Dwilogi, Pancalogi, Dasalogi atanapi teras dugi ka mangrébu logi. Tangtos urang sadaya ngantos; mangga diantos Kakang Perbu.
 97. Godi Suwarna: Didin Tulus:"Taaah, eta, Ang..! Kangjeng Nabi Hidir, bakal sae mun ditepangkeun sareng Mang Iyang tukang parahu. Jaba Nabi Hidir mah masih sering kacatur nembongan dugi ka kiwari, dina carios-carios para ahli spiritual. Keun, ah, Mang Iyang sina guguru ka Kangjeng Nabi Hidir..."
 98. Irman Dimyatie: Ang Yusef Muldiyana II:"Eta komen meni 10X lipat ti postinganana hahaha... Bakal dicirian ku Ki Hasan geura. Ieu bakal disebut komen pangpanjangna! Sok we tungguan hahahaha..."
 99. Ki Hasan: Hehehe. Ke Kang Irman Dimyatie, can dibaca komen Kang Yusef Muldiyana II-na oge.
 100. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Eduuuun, eta komen...! Komen kampiun pisan..! Sangkuriang dina rupi-rupi versi. Ngangge basa Sunda nu pas-pasan, nanging da kahartos pisan maksadna mah. Tah, upami Ang Yusmul sering nyerat komen sapertos kieu, tangtos fikminna ge bakal langkung mantaf, utamina dina diksi. Perkara dongeng gelo mah anjeunna moal kaporotan, da jalmina ge tos kacida ahengna. Paingan Jang Giri Mustika keukeuh menta carpon 'Kalangkang Budah' ari nuju nitenan per-Sangkuriang-an mah. Da uhun atuh, 'menarik' pisan. Seueur kajantenan nu persis pisan. Malah, di batur mah terus karawin, baranahan. Sangkuriang mah teu jadi kawin. Hartina, Karuhun urang mah langkung bermoral batan Karuhun Yunani. Heuheu.. Sangkuriang Crazy About You, uing teu kungsi lalajo, tah. Dekon abis. Kacipta, Dayang Sumbi nu merekedeweng. Parahu ditajong nangtung. Seger lah. Cobi damel versi carponna, Jang..!
 101. Yusef Muldiyana II: Mangga Kang cuang damel versi carpon atanapi Fikmin bersambung heueheuee....
 102. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Tah, fikmin ongkoh, carpon ongkoh. Sok, damel 3 halaman, kintunkeun ka Tribun. Mun teu dimuat, Ang Cecep Burdansyah cuang sunatan sakali deui. Cekap 3 kaca oge kangge Tribun mah. Uing siap ngeditna..."
 103. Yusef Muldiyana II: Abdi ayeuna badé ka Subang heula, ké disambung deui koménna. Ki Hasan, tos diaos?
 104. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Ka Subang? Pasti bade nyuhunkeun beas ti mertua... Haha.."
 105. Yanti Sri Budiarti: Naek makom rupina upami tos dugi kana iklas mah...:)
 106. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Mugi-mugi we atuh, Nenenk...! Mang Iyang neda pidu'a....! Hiks..."
 107. Yanti Sri Budiarti: Nanging abot dodojana tiasa leres-leres iklas teh da Mamang Prebu..:)
 108. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Tangtos eta mah, Nenk..! Hoyong nyorang jatining bagja mah sok seueur dodoja. Tapi Mang Iyank Sangkuriank kedah pasrah. Kedah 'iklas rido keur korban merdekaaa...' Heuheu..! Janten emut kana rumpaka lagu jadul..."
 109. Yanti Sri Budiarti: hehehe...Leres, merdeka. Emut ka Gramedia nu aya di jalan Merdeka. Kade bilih sasab ka BEC...:)
 110. Ki Hasan: Tah Kang Irman Dimyatie, Kang Yusef Muldiyana II, Kang Godi Suwarna, nyaan fikmin nu ieu mah sumpahna ge karek manggih bieu, cikeneh, 8:42 WITA. Kituna teh dumeh kabetot ku komen Kang Irman nu nyengcelak tulisan beureum dina notifikasi. Saumur dumelah salila milu gogonjakan di ieu lapak, karek ayeuna rekam-jejak uing maca fikmin Kang Godi beda ti sasari. Sasarina mah kapan ti luhur heula, tina fikminna, terus mapay ngungkaban komen para kanca. Fikmin nu ieu mah uing geuning kaporotan, teu apal ti anggalna. Dumeh tadi peuting teh, balik ti kantin, rengse ngopi roti canay, anjog ka buruan cahaya bulan asa ku mabra. Uing ngajanteng sakedapan, anteng nyawang bulan nu keur purnama. Bulan ngempur, langit lenglang taya aling-aling, ukur mega bodas ipis jujumplukan. Keur anteng tatanggahan, bari ngararasakeun seorna angin peuting, kagebah ku si Kiti, urang Siam, nyampeurkeun. "Kang nuju naon?" cenah. "Itu, geuning bulan keur purnama!" cekeng teh. Satuluyna derekdek eta ki sobat teh ngadon ngadongeng. Cenah dina usum bulan purnama, di lemburna, aya hiji pulo leutik, Koh Pangan, sok ngayakeun pesta mapag purnama sapeuting jeput, "Full Moon Party" nu dideugdeug ku wisatawan ti sakuliah jagat. Utamana cenah jadi pangjugjugan wisatawan ti Eropa, Jepang, Korena, oge Cina. "Lamun Akang hayang apal nu sampulur tingelempong, bari teu aya kaen najan salambar, datang ka Koh Pangan, tiap bulan purnama!" kitu ceuk si Kiti bari nyerengeh. Uing ukur olohok. Percaya teu percaya. Nya barang anjog ka apartemen, kalah panasaran, nyusud iber pesta bulan purnama. Deuleu etah. Da jeung enyana aya geuning. Malah jadi salah sahiji paket wisata nu loba penggemarna. Dina eta pesta teh geuning puluhan rebu jalma ngadon tumplek ajojing di basisir sapeuting jeput. Isuk-isukna pasolengkrang di basisir bari ukur dicarawet. Garelo cenah urang kulon mah. Majarkeun teh. Si Kiti neruskeun obrolanana. Manehna boga paman, nu dines jadi dokter di eta pulo wisata. Mindeng kawenehan nu ulad-alid datang naek ojeg ka rumah sakit. Nu antukna dijieun aturan. Teu meunang asup ka rumah sakit pikeun nu ulutud. Na eta mah. Dasar kreatif. Sangkan teu ngalanggar aturan tea, nu arulutud mekel baju, bari dijalan mah uulutudan. Memeh sup ka rumah sakit, kakarek bajuna dipake. "Lamun panasaran datang ka ditu!" Ceuk Si Kiti bari nyeukeukeuk. Tah kulantaran kabebenjokeun ngobrol soal pesta bulan purnama di Siam, uing teu apal aya Tukang Parahu II, minangka terusan lalakon samemehna. Karek eungeuh teh, sanggeus tadi isuk-isuk muka FB, aya notifikasi ti Kang Irman, perkara komen Kang Yusef. Jadi rekam-jejak uing maca ieu fikmin mah tibalik. Dimimitian heula ku maca komen Kang Irman. Ti dinya uin manggih tautan, komen salira ngarujuk kana komen Kang Yusef. Laju nyusud ngangsrod ka luhur, dua lengkah. Halah, enya we geuning, Kang Yusef keur bitotama, keur meruhkeun pangawasana kana basa Sunda, pikeun ngebrehkeun eusi mastaka sarta gerentes angen-angen-na. Nyaan uing ukur ceuleumeut, reueus, ngangres, pacampur ngagalo jadi hiji. Geuning basa Sunda teh masih keneh sakti, sarta bisa dijadikeun parabot pikeun ngungkapkeun hasil olahpikir jeung olahrasa, panyatur pituinna. Ti dinya manggih laratan, aya kacatur kecap konci "Tukang Parahu II". Tah harita pisan uing karek apal kana naskah Kang Godi nu anyar diapungkeun. Atuh ngangsrod deui ka luhur, muru ka huluwotanna. Enya we geuning, naskah haneut nu karek diapungkeun 14 jam kaliwat. Ditoong teh geuning jul-jol nu ngabageakeun aya kana 90-an komen ti para kanca. Kaasup komen petingan ti Kang Yusef. Tah kitu Kang Irman lalakonna. Cag ah!
 111. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Haha..! Ah, Mank Iyank mah bade ngahekok we di GGM. Moal ka mamana. Manawi aya Dayang Sumbi lumungsur ti Cihideung ka Cibodas...! Heuheu..."
 112. Yanti Sri Budiarti: Iklas Mang Iyank, iklas...!
 113. Godi Suwarna: Ki Hasan:" Eduuun, asiiik ngaos komenna. Panjang nanging matak pogot. Resep ngabandungan cariosan urang Siam, kacipta eta nu tingulutud. Jaba aheng pisan deuih 'lalampahan' anjogna Ki Hasan kana parahu Mang Iyang. Sim uingah gaptek tea, moal bisa tepi ka kitu. Mun kaliwat maca teh nya teras lebeng we. Paling sok kabaca deui teh dina web, mun rek milih fikmin petingan." "Hatur nuhun komenna nan seksi abis, Ki...! Bakal sae upami dihususkeun, diserat deui, rada dibatek, kintunkeun ka Cupumanik. Upami teu dimuat, Jang Atep Kurnia cuang sepitan..."
 114. Ki Hasan: Kang Godi Suwarna, kaci kitu seratan jiga dina komen kitu dika-cupumanik-keun? Keun sina ditoong heula ku Kang Atep Kurnia. Da si Kiti mah narasumberna aya gigireun rohangan, sok ngingintil wae ka uing, ari rek ka warung ngadon tuang siang ge.
 115. Irman Dimyatie: :"Walah...! Komen Kang Yusef Muldiyana II dilawan ku komen Ki Hasan. Beu...! Ayeuna mah bakal usum karomen panjang. Hag ciah...! Keun bae panjang oge nu penting aya eusina. Lain sakadar panjang ngagebay wungkul, ceuk Ang Tatang bari ngusapan kudana nu karek beres dilatih push up."
 116. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Tiasa pisan, Ki...! Diserat ulang. Janten kawisataan sareng rupining balukarna. Atanapi nyerat nu sanesna, perkawis lalampahan, karakter-karekter, kapercantenana, aheng nu kapendak ku Ki Hasan salami ngalanglang jagat..."
 117. Hadi Aks: Dina episod nu kadua ieu mah beuki tetela 'the next on' dongeng Sangkuriangna teh. Upama dina bag.1 kakara diwanohkeun Sangkuriang jadi tukang parahu, di dieu mah geus gok panggih deui jeung Dayang Sumbi. Suasana nu tadina reuhreuy oge di dieu mah karasa sur-serna, tingsariak. Kayungyun naker eta ku nu 'nungkulkeun cetok'...emmh. Kacipta nu sono bogoh taun-taun, ari gok teu wani pok, bet asa breh Darpan Winangun lebah adegan eta mah.....
 118. Rudi Riadi: Kang Hadi Aks: atuh kecap "kaciptana' gentos ku 'kawista'...hehe.
 119. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Uhun, resep uingah. Janten terang aya Sangkuriang Crazy About You, aya Si Kiti urang Siam nu mindeng ningal nu tingulutud. Nyerat panjang teh peryogi pisan. Ngempel-ngempel kosakecap, supados seueur piliheun upami mikmin. Tah, Mang Irman oge tos kedah ngawitan ngarang carpon Sunda, da karaos ageung tanaga, idena teu weleh murudul. Basa Sundana tos manjing ngarang nu panjang-panjang. Geura, Mang Ir..."
 120. Dadah Hidayat: Bati olohok we Gan, ah bde ngabandungan we, pasti bakal jadi pangeusi cempor nu kosong molongpong teu minyakan
 121. Irman Dimyatie: Ang Godi Suwarna:"Nuhun panyumangetna, Ang. Di lapak ieu simkuring loba pisan narima elmu. Mun kuliah mah tingkatan S3 (Doktoral) di dieu teh. Alhamdulillah beuki nambahan pangaweruh dina bab Sastra Sunda. Ngarang nu rada panjang insya Allah bade dikawitan. Pidu'ana wae."
 122. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Sekuel 2 ieu sigana mah tatahar keneh. Ngulibek dina lalakon Sangkuriang nu tos dipiwanoh ku nu maca. Sigana, minangka introduksina. Atawa boa bakal kieu saterusna. Duka teh teuing. Nya cuang tuturkeun kumaha kapalay Mang Iyang-na bae. Ari ide pikeun neruskeun mah tos ngawitan tingkolebat. Mung, duka kasubadanan duka moal". "'Nungkulkeun dudukuy cetok' teh apan jurus Abah Syarif Amin. Ngahaja. Mung sakitu-kituna. Supados tiasa teras diwawaas ku Syarif Hadi salaku murid utama. Heuheu.."
 123. Budi Mugia Raspati: Haduuh, eta ulin ungkara!, pulungan! Pulungan!, geuning jol pecenghul Dayang Sumbi teh? Sugan bade panjang keneh lalakon.
 124. Godi Suwarna: Dadah Hidayat:"Kumaha maksadna; 'pasti bakal jadi pangeusi cempor nu kosong molongpong teu minyakan' teh?"
 125. Dadah Hidayat: maksadna, ieu wangkongan teh bakal janten elmu kanggo pun abdi nu rumasa kosong molongpong, kitu Gan heuheuheuheu
 126. Ahmad Fawzy Imron: Kang Godi..manawi teu kaabotan..kanggo kaping 12 mei tea, dibewarakeun ku Akang. Ti kawit acara bada lohor dugika wengina. manawi..
 127. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Siaaap, Yi Haj...! Ke, upami tos rada caket...!"
 128. Godi Suwarna: Dadah Hidayat:"Siiip, Ang...! Kade, ulah sok ngalalaip diri. Kedah ludeung we, bari bebekalan, ruwal-rawel di ieu lapak, ngaos fikmin, ngaosan komen-komenna nu mundel, nagos dokumen lapak, sareng sing sering mukaan web Fikminsunda.com. Geura..."
 129. Metty Azmira: dayang sumbi & sangkuriang. carita nu moal laas ku jaman, mun dina nyata na, siga saha nya dayang sumbi teh? sababad kitu sareng tokoh dewi kwan im ti cina atawa dewi aphrodite ti yunani?
 130. Godi Suwarna: Budi Mugia Raspati:"Hatur nuhun, Ang Bud..! Ngahaja Dayang Sumbi teh sina mucunghul di nu ka 2. Dalam rangka introduksi. Sateuacan Mang Iyang kumalayang, balayar kamana mendi. Kitu ge sugan tiasa diteraskeun. Upami henteu mah nya tos we dugi ka Tukang Parahu II. Heuheu..."
 131. Godi Suwarna: Metty Azmira:"Kantenan, tangtos Dayang Sumbi teh langkung geulis batan Dewi Cinta urang mana bae oge. Numawi Sangkuriang dugikeun ka kabungbulengan kitu. Padahal, anjeunna teh kantos ngalanglang jagat, tangtos ngalaman hahadean sareng mojang-mojang nu pangmalencrang ti sakuliah dunya. Sangkuriang tea kasepna ngetnis Sunda. Siga anak pantai. Heuheu...! Tepang sareng Dayang Sumbi mah langsung bertekuk lutut..!"
 132. Ernawati Siti Syaja'ah: Hallah.,.3 uihan tah maca komen ge. Pogot matak ngaleungitkeun jamotrot. Heu...
 133. Godi Suwarna: Ernawati Siti Syaja'ah:"Yaktos, Nenk...! Sami, sim uing ge langka jamotrot ari tos anteng di ieu lapak teh..."
 134. Hadi Aks: Tadi mah ngomen teh teu luak-lieuk heula, teu nengetan komen2 nu lian. Estu rengse maca dua tilu balikan, tret bae. Ari di barabaykeun...Gustiiii. Fantastis etah aya komen Ang Yusef Muldiyana II sareng Ki Hasan, nu sigana kakara dina fikmin ieu aya komen ngesay kitu mah. Maksud teh geus kaasup kana wilayah tulisan esay nu modelna kitu mah. Picontoeun nu lian! Hayang nulis komen jadi ngahudang nyieun tulisan anu leuwih daria. Komen Ang Yusef cek pun uing loba pulunganeunana; kumaha warna-warnina tapsir ti nu ngagarap dongeng Sangkuriang dina wangun pagelaran, jeung carita model kitu di nagara deungeun. Ari nu matak kataji tina komen Ki Hasan nyaeta kabiasaan ulutud di Koh Pangan Siam. Gusti eta bahan picarponeun, pifikmineun at piesayeun nu pikabitaeun pisan.
 135. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Numawi, uing ge karek apal aya naskah Crazy About You sagala. Sangkuring didekon abis ku Ang Yusef Muldiyana II. Teu kapikir ku uingah ari dugikeun ka dikitukeun mah. Buki kalayan nyata, Ang Yusmul teh tetela urang Sunda nu rancage pisan...."
 136. Nana Sukmana: Dina kahayikan bangsa Cina anu muhit dinamisme, reinkarnasi (ngabungkeuleuk deui) teh cenah aya dikeiuna. Bakal kaalaman ku saban jalma. Mungguh keur karereaan urang Sunda anu ngagem agama Islam, henteu aya kayakinan nu disebut reainkarnasi teh. Paling-paling ukur nyebat "ngala ka ninina", "ngala ka akina", sste. Da mungguhing dina kayakinan urang Islam mah soal rupa mah angin urusan Gusti Allah. Sok sanaos kitu, bakat ku mirip-miripa hiji jalmi sareng nini-aki atananapi ibu ramana, sok aya nu kasamaran. Tah, Kang Usep Romli ge kantos ngadamel carpon anu ngagambarkeun tokoh kuring nu tos cametuk huis tepung sareng mojang geulis anu teu dipiceun sasieur sareng tilas kabogohna. (Judulna mah hilap deui pisan, ke urang taroskeun ka Mang Dadan Sutisna, biasana di anjeunna mah sok aya). Tukang Parahu II ceuk sim uing mah tiasa janten anu ngalalakon teh sanes Sangkuriang anu tepung sareng mojang nu ceples Dayang Sumbi.Nu ngarang, bakating parigelna, mung ukur nyomot nami sareng eusi-eusining batin tokohna wungkul. Setingna diwawaas dina bangawan (sapertos Barito atanapi Mahakam da di urang mah teu aya walungan lega), ngarah eunceup kanggo ngagambarkeun nu tukang parahu. Nami Dayang Sumbi atanapi Sangkuriang saleresna netral pisan, tiasa dianggo ku saha bae, namung dina ieu fikmin, Dayang Sumbi sareng Sangkuriang dianalogikeun kana dua rasa manusa nu silih pikaasih. angkuriang ngawakilan opameget, Dayang Sumbi ngawakilan istri.Teu kedah dicipta-cipta ieu dua tokoh dina fikmin aya tatali getih. Da nu bade diungkap tur ditembrakkeun ku pangarangna ge (sanggem sim uing soteh) "katresna nu hamo laas". Apan eta mah rasa anu abadi, nu mucunghul ti saban jalmi, ti saban generasi. Tukang parahu kagungan carita cinta lawas nu tu kantos kauntun tipung katambang beas, wajar pisan ningan wanoja nu sarimbag sareng tilas papacanganana ngadon kahuang birahina. Mung sanggem sim uing, nu opangedunna tina ieu fikmin nyaeta "elmuning iklas". Tarimakeun saayana, micinta mah henteu kudu mibanda. Tukang Parahu II oge nembongkeun kumaha kesang baag kesang lembutna tukang parahu nahan syahwat (panggoda setan) basa ninga mojang geulis bari tebih ka ditu ka dieuUpami henteu pangger nya iman mah boa dikumahakeun tah si mojang teh, da moal aya nu terangeun.Tukang Parahu II euyeuh nu ajen moral anu religius. Dawah anu kacida lemesna. Henteu kedah nganggo ayat, henteu kedah nganggo hadis, namung nu ditodelna teh rasa. Ah, pokona mah edun... we!
 137. Nazarudin Azhar: Naon nu bade diserat ku simuing, estu tos kawakilan ku sababaraha komen di dieu. Serius ieu mah. Rupina ka Ki Hasan, nu ahli dina widang ieu, upami fikmin nu aya di lapak ieu nu ideuna museur tina dongeng Sangkuriang dikumpulkeun, tangtos tiasa janten sumber guaran nu mantap pisan. Saha nu ngaguarna, ah ku sadaya kanca we dina komentar...
 138. Nazarudin Azhar: Tambih aredun komentar... langsung diderees....
 139. Yusef Muldiyana II: Sami Ki Hasan, Sim Muring ogé kaporotan maos fikmin Parahu II téh, sauih ti YPK ka jalan Banténg heula duméh budak hayang meuli CD Game, sa teu acan ka YPK out heula di Curug Tilu Leuwi Opat arongpong Lémbang. Dugi ka bumi, dug les teu emut di bumi alam, langsung muka fikmin, aya postingan Kang Godi Suwarna, ditilik-tilik tadi téh tos aya 95 komén, jadi komén abdi nu diluhur téh komén ka 96. Komén anu ieu komén ka 139. Leres Kang Nazarudin Azhar, seueur pisan fikmin ngeunaan Sangkuriang, contona sim kuring ogé tos ngadamel dua fikin nu aya patula-talina sareng Sangkuriang, tah, mangga aos dihandap ieu: FIKMIN #SANGKURIANG NGADAHAR DAGING BAPANA# Jaman baheula aya hiji nonoman kahujanan di leuweung tuluy ngiuhan di buruan imah Dayang Sumbi. Harita Dayang Sumbi keur nyadiakeun daging dina méja jang dahar salakina, Juragan Tumang anu tas ngamandoran patani dibuat di huma. Keur kitu kadéngé sora Sangkuriang ngagorowok bari unjang-anjing, “Daging, anjing....” Nonoman anu keur ngiuhan nyangka yén Sangkuriang nempo daging anjing. “Tong didahar Sangkuriang, éta mah daging bapa manéh!” ceuk Dayang Sumbi. “Oh, daging si Tumang ?” ceuk Sangkuriang. “Tong sok su-sa si-si ka bapa téh!” ceuk Dayang Sumbi deui. Nonoman anu keur ngiuhan kacida reuwas ngadéngé daging anjing téh singhoréng daging bapana Sangkuriang anu ngarana Pa Tumang. Teu kungsi lila kadéngé deui sora Dayang Sumbi ngambek bari unjang-anjing, “Manéh téh bedegong-bedegong teung, Sangkuriang…? Eta nu dihakan ku silaing téh daging bapa maneh, anjing…!” Palebah nyebut “bapa manéh anjing”, Dayang Sumbi ngomongna tarik pisan. Nonoman nu ngiuhan yakin yén Sangkuriang anak anjing. Kadéngé sora hulu sangkuriang ditakol ku Dayang Sumbi make gayung nepi ka geger otak. “Ka ditu indit, Sangkuriang! Tong balik-balik deui!” Sangkuriang lumpat ka luar terus ngabecir ka lebah kulon. Ti harita, nonoman téh sok ngadongeng ka saha waé yén aya hiji jalma anak anjing, ngarana Sangkuriang. FIKMIN #SATUTAS NANGKUBKEUN P)ARAHU# Sanggeus gagal jadi salaki Dayang Sumbi, Sangkuriang motékar ngajugjug unggal kampung néangan awéwé nu leuwih geulis ti Dayang Sumbi , pikeun dijadikeun pamajikanna. Sankuriang asa rawing ceuli basa di hiji lembur loba jelema tingcorowok , maroyok “Deuleu itu aya Sangkuriang, jelema anu hayang kawin ka indung téa…..” Ceuk salah saurang. “Enya, Sangkuriang mah teu boga kaéra…!” Ceuk nu séjén. Beuki dieu jelema beuki ngagonyok. Sangkuriang mo éléh gorowok, nangtung di luhur batu bari tutunjuk ka kabeh jelema nu aya “Dengékeun ku maranéh. Lamun maranéh ngawin indung sorangan tantu bakal ngérakeun! Kuring mah teu nanaon, da kuring mah anak anjing!” Lian tu dua éta sim kuring aya gagasan pikein mikminkeun soal Sangkuriang kénéh, anu ngagambarkeun naon pangna Sangkuriang, pamuda gagah poho ka indung? Kuduna pamuda siga Sangkuriang mah émutanna seukeut make jeung teu apal ka Indung, kajaba api-api teu nyaho. Singhoréng basa sirahnha ditakol ku Dayangsumbi téh, Sangkuriang téh Sangkuriang geger otak tepika boga panyawat Amnésia ― pohoan ―, nya barang Sangkuriang di bawa nyaba ka alam ayeuna tuluy dirawat ku dokter syaraf, amnésiana cageur, kakara wé Sangkuriang sungkem ka dampal sampéan Dayangsumbi. Sa atos sungkem Sangkuriang pamit, rék cicing di jamjan ayeuna. Di jaman kiwari Sangkuriang téh gawé jadi Tukang Parahu, éuy teu kungsi lila Dayang Sumbi nyusul. Si Tukang Parahu, lamun keying dina pagawéanna meuntas-meuntaskeun jalma, lila-lila bakal panggih jeung Malin Kundang, Cinderella, Cleopatra, Jabang Tutuka, Prabu Siliwangi, Hari Roesli jeung John Lenon.
 140. Nazarudin Azhar: Kang Yusef Muldiyana II, simuingah kataji ku fikmin nu nyalingker ngadengekeun tea geuning, hilap deui judulna...
 141. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Hatur nuhun komenna nu panjang, Mang Na! Perkawis nyurahan fikmin mah nyanggakeun bae ka nu maraca. Sim uing tambih yakin yen unggal mastaka jeung manah tiasa benten-benten pamendakna..."
 142. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Nyaan, kitu pisan, Jang Nu...! Sim uing ge sabenerna mah geus teu kudu ngarekomen, da seueur komen nu maratap kieu..."
 143. Mohammad Ridwan Trijana: Kaideuan ku pangersa, panginten Kang Godi Suwarna, tuh seueur fikmin nu enggal nu aya patalina sareng 'dayang sumbi'. Bravo Ang, tiasa ngadalikeun 'parahu'...!
 144. Mohammad Ridwan Trijana: Diantos ah Kang Godi Suwarna, parahu anu penuh kejutan tea. gkgkgkgk....diantos! Cag!
 145. Dadan Sutisna: Maca Tukang Parahu (ti I nyambung ka II), nu kaimpleng ku simuing mah lain Sangkuriang jeung Dayang Sumbi. Boa jejer Sangkuriang ukur kontéks tina hiji hal nu nyamuni, ukur cangkang nu diinjeum ku pangarang sangkan ésénsi carita henteu nerag. Patali jeung “nu nyamuni” téa, saenyana lain hal nu anyar jeung ahéng. Malah remen kabaca dina fikmin-fikmin séjénna. Mun disambungkeun jeung komén Mang Nana Sukmana mah, keur simuing pribadi mah: ieu lain fikmin ngeunaan Sangkuriang. Komo mun urang nyambungkeun kana sawatara sajak nu ditulis ku Aka Godi. Aya téma nu manteng, nu nyambung ti mangsa ka mangsa, nu nepikeun rupaning gagasan dina neuleuman kahirupan. Ieu fikmin mangrupa répréséntasi tina jengjléngan manusa nu “ngélmu paré”, nu geus bisa meruhkeun tina pasipatan ngabarungsinang jeung merekedeweng kana pasipatan nu jembar jeung tumarima kana titis tulis. “Bangawan” dina ieu fikmin, ngagambarkeun manusa nu asak jeujeuhan, tapi masih kénéh disanghareupkeun kana rupaning gogoda, tur kapanceganana bakal terus diuji, lantaran kudu nyanghareupan kénéh “mangrébu rusiah”. Dina enas-enasna mah, Tukang Parahu téh, fikmin nu ngajak éling ka diri.
 146. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Yakin uingah, mun Jang Yusmul geus hatam ngolah basa Sundana, sakeudeung deui, bakal aya pangarang Sunda nu imajinasina leuwih nalaktak ti uing jaman keur ngora. Numatak, mun geus ancrub ulah kapalang jeblog, 'Jang..! Der, ah.."
 147. Pak AdSulaeman: Walah, ngiring keprok we ah, ka para inohong nu ngomen, komo kanu nyeratna mah. Hidup. Hidup!!!!
 148. Godi Suwarna: Mohammad Ridwan Trijana:"Yaktos, da puguh Sangkuriang mah tokoh kontroversial, bakal piresepeun ngaruka-rekana deui, nyurahanana deui. Cobi etah aos dina komen Ang Yusef Muldiyana II di luhur, apan Sangkuriang teh tiasa siga kitu dina sawangan anjeunna mah. Untung we basa Sunda anjeunna tag-teg-tog keneh. Jadi, angger siga uing nu leuwih hade ti anjeunna. Haha...! Padahal, perkara imajinasi mah Jang Yusmul nu langkung mumpuni. Tah, mun Jang Yusmul tos hatam basa Sundana, tangtos 'lewat' lah sadaya pangarang Sunda nu sok ngulinkeun imajinasi teh..."
 149. Hadi Aks: Kumaha pami dina bag.3 disina ngaleong bae parahuna, Mang Iyang & Dayang Sumbina, kabawa palid ku caah dengdeng. Supados langkung rame. Dugi ka muara, ka laut, ka samudra. Tepang sareng Nabi Enoh, Nabi Hidir, jsb. Kitu ari kahoyong ti fans club Mang Iyang mah, Ang!
 150. Ki Hasan: Kang Nana, Kang Dadan, ari uing mah noongna kana fikmin oge carpon nu sok disogrogkeun ku Kang Godi teh, jigana alur carita, ngaran tokoh, ngaran tempat, oge mangsa nu aya nyampak dina dongeng, legenda, mitos, jeung sajabana teh teh ukur dijadikeun framework, nu fungsina jiga bingkai foto. Anapon eusina mah bisa deusian ku saha wae, iraha wae, dimana wae, jiga iklan coca-cola. Numatak keur Kang Godi mah, jigana eta tokoh Sangkuriang, Dayang Sumbi, jeung saha wae tokoh legendana teu kudu paeh, bakal hirup terus sapanjang nu ngarang raresepeun mah. Ieu teh aheng pisan, mun dibandingkeun jeung kaayaan kiwari, kapan boh film-film Hollywood ge ngahirupkeun deui tokoh-tokoh jadul make teknologi kontemporer. Kapan La Galigo ge jadi pintonan spektakuler, ku bantuan teknologi kiwari mah.
 151. Godi Suwarna: Dadan Sutisna:"Tah, bisa jadi kitu, Jang Dan..! Bisa jadi Sangkuriang mah sakadar perlambang nu teu dagingan, teu getihan. Boa sakadar nginjeum ngaran, nginjeum lalakon, minangka ancang-ancang keur nu maca dina raraga ngudag naon nu ditepikeun ku pangarang. Boa Ukur tatapakan pikeun ngawujudkeun ide ideal nu dirarancang ku pangarangna. Boa aya nu leuwih jero, nu leuwih jauh, nu hayang ditepikeun ku pangarangna. Nu tos karuhan mah, teu aya surahan tunggal nu dipaksakeun kudu dipienya ku nu maraca kana hiji karya seni. Beda mastaka jeung manah bisa benten surahanana. Tos kitu takdirna dina kasenian mah, sanes..?"
 152. Godi Suwarna: Pak AdSulaeman:"Siiip dekh, Ang...! Hatur nuhun tos dikeprokan. Uing janten asa ngapung. Da puguh ngaran teh Godi, ari digodi teh nya eta ditalian, biasana japati bikang ngarah teu kabur. Heuheu..."
 153. Yusef Muldiyana II: Ayi Nazarudin Azhar aya dua fikmin anu nyalingker téh, aya nu judulna L & N aya anu Satutas Lalajo Satru. Nu mana nya?
 154. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Siiip dekh, Adi...! Hatur nuhun idena. Resep lah macaan kamandang, surahan, ide-ide ti para komentator. Kabeh sina nyerep kana hate, dina raraga ngabatek Tukang Parahu jadi karya rereongan. Ieu mah tos langkung mundel batan workshop. Kari uing, naha bakal kadada kaduga migawena...."
 155. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Taaah, kitu maksad uing ge, Ki...! Eta pisan..."
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI