Update: 21 Januari 2013 09:20:14

Tukang Parahu I

Ku Godi Suwarna

Aya parahu ngangkleung. Meuntas di hiji bangawan. Nu caina tinggurilap. Sapasang rumaja diuk ngaréndéng. Dirungrum cahya balébat. “Sabar, nya? Sakedap deui, Yul!” ceuk Si Jajaka. “Oké, Rom!” Nyi Mojang unggeuk. Ngaléndéan. Tukang Parahu jongjon ngawelah. Riak cai cahayaan. Tingkariceup. Tingkaretip. Siga soca Pohaci nu keur kasmaran. “Rom nyaah ka Yul? Serius?” Nyi Mojang nanya. “Juh las rius, Yul!” walon Si Jajaka. Tuluy ngaléng. Rambut Nyi Mojang diambung. Tukang Parahu ngabalieur bari imut. Surti. Bruh-bréh deui. Panineunganana. Carita cintana nu ngageunjleungkeun. “Kumaha mun tos dugi ka peuntas, nya, Rom? Yul mah tegang!” ceuk Nyi Mojang. Silih rangkul. Beuki geugeut. Paneuteup museur ka peuntas. Tukang Parahu ngarahuh. Miceun bangbaluh sésa kapeurih. Kari asih ka sasama. Garumenclang ‘na haténa. Jog, ka peuntas. Marakbak warnaning kembang. Kembang asih dumalinding. Kembang tresna mangpirang-pirang rumaja. “Nuhun, Mang! Éh, saha jenengan téh?” Nyi Mojang nanya. Tukang Parahu imut. Halon ngawalon. “Sangkuriang…” pokna. Leuwih halon batan haréwos bangawan.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Maman Gantra: Hahaha... Kutan janten tukang parahu eta nu ditundung teh? Sareng, rupina, tebih nukang parahuna teh: Di Verona? Hehehe... Tegep, Kang Prebu!
 2. Apoedy Sarah Ihsan: heuheuheu... kisah rom-yul.. nyambung sareng sangkuriang.. tos abdi mah ampun aaaaaahhhh!!! heuheuheu....
 3. Dadan Sutisna: Nu kacipta téh, kumaha éta rarasaan Sangkuriang, nyakséni nu otél dina parahu. Ras ka parahu nu keur diwélah, inget kana lalakon nyieunna. Rét deui ka nu keur ocon. Tuluy ngaheruk mikiran nasib: ngabanding-banding jeung lalakon deungeun nu (dina ieu fikmin) jadi hépi énding. Éta mun nyawangna tina jiwa Sjarif Amin. Mun dipencrong tina jiwa Bujangga Manik, bisa jadi séjén deui maksudna. Manawi aya nu tiasa neguh.
 4. Yusuf S. Martawidenda: Tukang parahu ge jalmi, boga rasa, boga cinta.
 5. Yusef Muldiyana II: Walah teu nyangki tungtuna bakal los ka Sangkuriang. Kawitna siga adegan Cép Rachmat sareng Dini dina Satru karya Nazarudin Azhar téa geuning?
 6. Dudi Herlianto: mimiti, asa keur di penesia. di tungtung, ngan sakolepat, geus anjog ka rajamandala. hebring! elmu ras clok tea nya kang prabu? :D
 7. Shaff Isma: Kumaha lamun Nyi Mojang teh diwalon, "Gayus Tambunan" kaci teu Ang? Aeh teu nyambung nyah?
 8. Maman Gantra: Eta deuih: Nu kasawang, Sangkuriang-na tos sepuh pisan, bari wijaksana. Nyariosna ge tos halon... batan bangawan. Hehehe...
 9. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Haha..! Kabita tuda ku fikmin karayas. Uing ge moal eleh ku nu aranom, Ang Man..! Da puguh umur teh karek dua lima...ka handapna mah. Heuheu..."
 10. Godi Suwarna: Apoedy Sarah Ihsan:"Karunya tuda ka Snagkuring teh. Sabada ditundung, luntang-lantung we gawena teh. Keun, sina janten Tukang Parahu. Aya kangge roko-roko wae mah..."
 11. Ki Hasan: Halah eta Sangkuriang, bisa jadi tukang parahu. Ieu mah kudu aya serial terusanana, Ciung Wanara kudu jadi bandar hayam. Ratu Kidul jadi pulisi "bay-watch". Mun serial kieu dihijikeun jadi sabuku, piraku teu edun jiga "Murang-Maring".
 12. Godi Suwarna: Dadan Sutisna:"Jurus Abah Syarif Amin mah lungsurna ka Ang Hadi Aks, 'Jang...! Cocok sareng anjeunna mah. Sok sagala diwawaas. Ningal nu rambut lempay dina angkot ge, nu ngahiliwir seungit shampo, ku anjeunna mah tiasa didamel carpon petingan. Taluk uingah. Kesel diajar jurus kitu mah. Heuheu..."
 13. Godi Suwarna: Yusuf S. Martawidenda:"Haha...! Tangtos kituna tea mah, Ang...! Dalah para fikminer oge, upama palay sae kana karya mah kedah sering jatuh cinta. Cobian geura, Ang..!" (Ngarah diketig ku Si Ayank-na. Heuheu..)
 14. Tiktik Rusyani: Kutan janten tukang parahu ayeuna mah Sangkuriang teh? Duh, taluk abdi mah, mikmin sapertos Kang Godi mah moal kataekan. Sangkuriang ti tanah Sunda dalit ngahiji dina fikmin sareng Romi dan Yuli ti Inggris, beu.
 15. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Tah, upami Rahmat sareng Dini, eta mah True Story banged dekh...! Eta teh lalakon Jang Nazarudin Azhar waktos nembe tepang Neng Moci nu lucu, nu tomboy, nu pinter, nu nembe kelas 2 SMA. Heuheu..."
 16. Yusef Muldiyana II: Jungjunan, jungjungnan téa
 17. Godi Suwarna: Dudi Herlianto:"Hatur nuhun, Ang Dud! Haha...! Yaktos, fikminer mah kedah diajar saepi angin. Supados ras-clok. Mung, nyeta, upami teu kataekan sok ngagerebeg.."
 18. Godi Suwarna: Shaff Isma:"Haha..! Kaci pisan. Mung, di peuntasna kedah langsung dicerek ku KPK..."
 19. Dadah Hidayat: Aduh Agan, aya kareueus, mun mapay ungkara Agan teh, neangan tuladan. Hehehe
 20. Ade Nendang Rahman: Sigana parahu nu geus ditajong teh dibangkat deui, dipake usaha.... heuheuheu..
 21. Ahmad Fawzy Imron: Saupami nengetan kana paguneman antawis Neng Yuli sareng Cep Romi..moal aya nu nyangki yen nu nyerat ieu fikmin teh yuswana tos 32 taun. Sigana, nu maraca bakal neguh, yen nu nyerat ieu fikmin teh yuswana sapantaran Neng Dini Hardiyanti MP oge Neng Indah Lestari. Eta teh upami ditingali tina segi paguneman Yul sareng Rom di luhur. Tapi, upami ningali tungtung ieu fikmin, nu nyabit2 sangkuriang nu kakupingna tos tawehwoh..abdi sorangan janten ngemut, boa-boa nu nyerat ieu fikmin teh saentragan Eyang Syarif Amin, malihan saluhureunnana.. Panginten.
 22. Ika Rostika Rumsari: duuuhhh.... kasih tak sampai. *sangkuriang
 23. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Tos sepuh, rambutna sataktak, huisan, kitu ayeuna mah mantenna teh, Ang..! Mun nuju teu aya penumpang, sok ngadon mikmin. Kantenan upami nuju caang bulan mah..."
 24. Is Tuning: ... "Saha Mang nami téh ? Teu kadangu," Nyi mojang nanya deui "Sangkuriang..", tukang parahu ngawalon, angger halon. "Gatot ?" "Sangkuriang Néng...", tukang parahu némbal deui. "Owh, Wahyu, saé namina..." "Sangkuriang Néng ! Sangkuriaaang !" "Hah ? Marfu'ah ? Geuning jiga nami istri ?" "Sangkuriaaaaaaaang Néng ! Naha jol-jol jadi Marfuah ?", tukang parahu molotot "Nya teu kedah ambek atuh Mang, wios atuh namina Marfu'ah gé.." "Nyao ah !", tukang parahu baeud
 25. Muhammad Shohiba Nu'man: Teu aya nu marud maneh, teu aya kardus eusi bugang anjing, bati cinta nu estu ngaguluyur dina genclangna carita. Tilu tokoh utama diadu manis.. Ieung...! Kayasna... Pating sulusup kana manah! Sanaos teu weleh nyesakeun kakeueung kanu macana. Palebah paguneman: “Kumaha mun tos dugi ka peuntas, nya, Rom? Yul mah tegang!” (duka ngahaja disimpen kanggo sekuelna, kitu?) Tabe, Kang Prab! Hatur nuhun tos masihan kaendahan dina ieu sonten.
 26. Budi Mugia Raspati: sapertos biasa, jurus pamungkas, Sangkuriang nu matak ngajedag!
 27. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Kitu maksad teh, Ki...! Tos ti kapungkur sim uing hoyong gaduh tokoh maneuh dina fikmin. Ayeuna tos mendak, yeuh. Mang Sangkuriang, Tukang Parahu. Tos aya juh las fikmin nu judulna Tukang Parahu. Nuju teras diropea. Bade dieutik-eutik we ah, sina cekap dugi ka lebaran. Hehe..."
 28. Rifan Sahrony: Beu'ambeu, manawi teh teu di teraskeun, ti mgawitan ngarumus nyipta parahu.tug dugi katawehwoh, ayeuna janten pilot parahu.Gan! Sangkuriang teh.
 29. Mustika Kurniarasa Haroeni: Nyeredet kieu maosna,,, haduh,,, kabitaa,,,
 30. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Yaktos, 'Ceuk..! Ulah kacandak ku sakaba-kaba, komo kacandakeun ku sim uing. Hehe...! Mikmin mah mending dina anlehna sewang-sewangan. Kaom Ema mah ngangge jurus dapur, geura, 'Ceuk! Tangtos bakal pedo elmom.."
 31. Tiktik Rusyani: Muhun, ieu ge hoyong ngapungkeun, namung asa-asa.
 32. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Uhun, Ang Nazarudin Azhar sareng Si Nenenk Moci teh bagaikan Si Jung sama Si Nan. Mugia sing manjang nanjung dugi ka balenyungcung...!"
 33. Godi Suwarna: Dadah Hidayat:"Siiip dekh...! Nuhun, Ang..! Nuju jaman belekesenteng mah sim uing teh sok resep naker ngarang ungkara nu rarumit. Ayeuna mah resep ka nu basajan. Teu seueur kembangna, langsung nigas kana mamaras. Kitu maksad teh, Ang..! Tapi duka dugi, duga moal..."
 34. Godi Suwarna: Ade Nendang Rahman:"Yaktos, Ang...! Harita mah ditajong teh bakat ku bendu, cinta terlarang. Barang tos insyap mah kapaksa dibalikkeun deui tah parahu teh. Diangge ngojeg. Lumayan..."
 35. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Weiiis, asa nembe dikomen panjang sareng cerdas (ngacer bodas, saur Ang Yusef Muldiyana II mah) Saestuna (nu hees tembong huntuna), upami palay janten fikminer petingan mah manah teh kedah kayas salawasna. Kumaha we Yi Haj. Teu weleh omes. Heuheu..."
 36. Ahmad Fawzy Imron: Tangtos...nu panjang mah sok cerdas (saur Kang Yusef ) he he
 37. Asep Komara: ..ngiring bingah we ku babalik pikirna mang Sangkuriang. Kiwari ngeureuyeuh kana jukung, teu ngemut deui parahu nu baheula ditalapung...heu..heu..diantos sequelna.
 38. Godi Suwarna: Ika Rostika Rumsari:"Yaktos, kasih tak sampai. Linuuuuu dekh...! Mana atuh fikminna, Nenenk...? Di antos di tempat nu biasa... heuheu..."
 39. Teti Taryani: Dongeng asih lintas jaman, endahna niruk jajantung. Teu tiasa komenna ge, bati hareugeueun...
 40. Godi Suwarna: Is Tuning:"Whahahahaha....! Uing nyakakak ngaos komen Mang Is nan rancage selalu...! Nuhun, Mang Is...! Fikmin rekomen-an Mang Is kedah disave. Tangtos peryogi mun bade medalkeun buku..."
 41. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Sakedap deui caang bulan opat welas, 'Jang...! Ayeuna ge bulan tos ngawitan ngempur di buruan uing. Cuang bageakeun ku fikmin karayas. Etang-etang ngabungbang. Diantos atuh..! Bilih bade nyandak bebene, ke ku uing dipangmeuleumkeun lauk..."
 42. Muhammad Shohiba Nu'man: Asiiik...! Siap, Kang Prab! Manawi lungsur ilham.. (Haruh, bati kumetap. Nuju katerap panyawat seuseut.. Hiks!)
 43. Godi Suwarna: Budi Mugia Raspati:"Digemetkeun ti awal dugi ahir, diangkleung-angkleung heula sina lelenggutan, dipungkas ku jurus lawas, dijeblagkeun tea, sina ngajengkang. Heuheu..."
 44. Godi Suwarna: Rifan Sahrony:"Haha..! Ojeg parahu tangtos payu nuju usum hujan kieu mah, Ang..."
 45. Godi Suwarna: Mustika Harunie:"Kantun atuh. Kantun ameng ka Darma. Teras cuang paparahuan. Okeh..? Heuheu..."
 46. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Fikmin enggalna tos diaos, 'Ceuk..! Mantaf..! Kedah teras diulik, ngalalakonkeun samara, parabot, tangtos bakal langkung aheng....!"
 47. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Hahaha..! Keur mah panjang, katambih-tambih sok cerdas. Kayungyun dekh.."
 48. Nazarudin Azhar: Kacipta kumaha ngaguruhna manah si tukang parahu, nu teu tulus lalayaran, baheula...
 49. Hadi Aks: Wah...! Rupina ieu mah kalebet 'the next on' Sangkuriang nu matak aheng. Tafsir kana kajadian sanggeus nalapung parahu, memang kungsi muncul jeung rupa-rupa. Antarana aya nu nyebutkeun Sangkuriang terus bae ngabeberik Dayang Sumbi. Di dieu mah bet beda pisan. Watek Sangkuriang nu bedang diancurkeun. Sina leyur. Ngajanggelek jadi manusa nu sadrah kana papasten. Ngeueung bari nineung. Ngabagawan di bangawan, purah meuntas-meuntaskeun asih ka patamanan kembang warna-warni....Ieueung, pun uing asa ngajolongjong. Lain fikmin nu bisa dibaca salalar!
 50. Tiktik Rusyani: Muhun, hatur nuhun kana pandeudeul sumanget ti Akang, mugi-mugi wae abdi tiasa dugi kana tingkatan 'aheng'.
 51. Yayan 'Bedog' Supriatna: Kang Prabu, yayi tacan wantun komen ja badé diajar nu kararayas heula.
 52. Tanti Damayanti: mani keren..................
 53. Godi Suwarna: Asep Komara:"Hawatos tuda, Ang..! Piraku bade bedang saumur-umur. Nya cuang insyapkeun we. Sina diajar sabar, meuntas-meuntaskeun batur. Lumayan we ongkosna, aya kangge roko-roko wae mah..."
 54. Godi Suwarna: Teti Taryani:"Fikmin aki-aki nu kantos ngora heula, Bu Nenk...! Heuheu..."
 55. Dewi Budi: Sangkuriang janten jalmi berehan ayeuna mah, Neng Yuli sareng Cep Romi teh dibahanan beuleum ketan, stoberi sareng tahu Lembang sagala.......
 56. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Nyeta, sim uing ge kamari-kamari mah macet pisan. Dugikeun ka kapaksa merejelkeun fikmin oray salingkuh nu teu lucu tea. heuheu..."
 57. Rohendi Pandeglang: Kutan jadi purah meuntaskeun nyah?! Lain ukur meuntaskeun tapi nepungkeun, ja peupeuriheun dirina, omat anak oncu mah kudu jararadi ari papada cinta mah. Beuki ngarti yen karya sastra mah boga otooritas nu leuwih seukeut jeung bebas ti otda
 58. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Yaktos, seueur nu disumputkeun. Ngangge jurus gunung esa-na Abah Ernest Hemingway. Nambutan tokoh teh raos kacida. Tos kagungan biografi sewang-sewangan nu ngancik di nu maraca...."
 59. Dadah Hidayat: Nya rumit nya teu kapendak maksadna, kapungkur mah pun abdi resep macaan sajak agan nu rarumit teh.
 60. Rico Almunawar: akang sangkuriang janten tukang parahu nya???hehehehe.......
 61. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Nyaan fikmin mah lindeuk japati, Adi..! Kungsi seuseut naker. Tepikeun ka kapaksa uing merejelkeun fikmin oray salingkuh heula, nu teu ngaler teu ngidul tea. Sing horeng enya we kacocokan. Tah, basa urang silih toong dapur dina inboks, uing nuju ngagarap nu ieu. Ayeuna tos ngadian juh las fikmin nu tokohna maneuh. heuheu..."
 62. Eboed Eman Budiman: Bagja temen Romi jeung Yuli aya nu mangmeuntaskeun. Sim uing gé hoyong da dipangmeuntaskeun ku Agan méh tiasa metik kembang fikmin nu seungit heuheu...
 63. Ahmad Yani: Halah ! Si Kang Perbu, ngadamel tatarucingan yeuh ?, Rada sesah memang nyungsi harti nu nyamunina !, mung karaos peurihna, Tukang parahu, nu meh unggal dinten, nyaksian nusosonoan, ku hatena nu meh tos bolongor ! heu heu !
 64. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Siiip dekh, 'Ceuk...! Wilujeng bajoang...!"
 65. Godi Suwarna: Yayan 'Bedog' Supriatna:"Siiip dekh, Ang Yan..! Kade, milih pulas kayasna ulah nu muntah. Bilih janten belel. Heuheu..."
 66. Godi Suwarna: Tanti Damayanti:"Tangtos keren da nu ngarangna oge keren...peng! Heuheu..."
 67. Tanti Damayanti: Hahaha,... aya -aya wae tapi leres Kang prebu Godi Suwarna sae..pisan mani uruy nu maos na emut nuju budak hihihi ari lalayaran teh.
 68. Godi Suwarna: Dewi Budi:"Yaktos, Nenk...! Janten berehan pisan ayeuna mah anjeunna teh. Sagala dibahankeun ka Cep Romi sareng Nenk Yuli. Kalebet beuleum jagongna..."
 69. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Yaktos, Adi...! Sangkuriang tah sina jadi tukang nepung-nepungkeun, tukang meuntaskeun, bari nyidem rusiah hirupna. Sina lindeuk di bangawan bae, ulah teras ngalalana, ngaberung mangprung, bilih capeeun..."
 70. Abah Ogo: Sip lah, matak awet anom Kang...
 71. Dadah Hidayat: Komentar Agan di TALAGA, tos diwaler ku LAIN CINTA, nanging duka ngeusi duka kosong, pun abdi lebeng. Nuhun Gan.
 72. Endah Dinda Jenura: meni hoyong nangkeup Sangkuriang di fikmin ieu mah, aya ku bageur, aya ku soleh... tara tujang-tajong deui ayeuna panginten nya? hahha! edun, Kakang...
 73. Godi Suwarna: Rico Almunawar:"Yaktos, Ang Rico...! Ayeuna mah tos sanes akang deui. Tos emang-emang. Heuheu..."
 74. Godi Suwarna: 'Eboed' Eman Budiman; "Pan ieu ge nuju, Ang..! Kaleresan di lapak FBS ieu seueur tukang parahu nu balageur, nu kersa meuntas-meuntaskeun fikminer ka hiji taman di peuntas. Ngawelahna mah cuang sasarengan we, supados tereh dugi. Heuheu..."
 75. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Fikmin kayas sapertos kieu mah ngaosna kedah bari sami-sami kayas, Ang Yan..! Mung, tangtos kayas aki-aki siga uing mah benten sareng kayasna nu aranom, Kayas sim uing mah rupina rada keguladig-guladigan... Hehe..."
 76. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Sim uing teh teras-terasan ngemutan kedah dikumahakeun nasib Sangkuriang saterasna. Ras emut deui ka tukang parahu dina novel Siddhartha kenging Hermann Hesse (1877-1962) sastrawan Jerman nu kenging hadiah nobel 1946. Aya bab nu judulna Sang Penambang, nu nyarioskeun tukang parahu sobatna Siddhartha. Nya teras diwawaas ku sim uing. Upami dina eta novel tukang parahuna namina Vasudeva, di Pasundan mah pantesna teh Sangkuriang. Supados heunteu mung ukur tiasa tujangt-tajong tea. Sina tiasa nyaah ka sasama...."
 77. Endah Dinda Jenura: sumuhun, abi ge ras kana novel eta sareng kana mitologi Yunani ngeunaan Charon, nu sok meuntas-meuntaskeun jalmi nu perlaya ka alamna, mung kedah mayar, numawi urang Yunani mah pami maot teh bahamna sok dilebetan koin tea geuning (janten ras ka kabogoh abi Brad Pitt dina film Troy, heuheu! perkawis Sangkuriang minangka tukang parahu ieu asik sigana pami janten Diary Sangkuriang (hahha), nyaeta jurnal pribadi Sangkuriang nalika nganteurkeun (sembari mencuri dengar) paguneman Iteung-Kabayan, Purbasari-Guru Minda, sareng pasangan mitologis sanesna nu nuju bobogohan, heuheu!
 78. El Hijar: bade komen aya tamu tadi teh... janten nyelang heula... hapunten... hehe... ngiring sedih ku sangkuriang, kacipta kasiksa batinna... yayi mingkin yakin, yen tina bahan nu aya teh tiasa didamel rupi-rupi, direkontruksi, sareng sajabina... sapertos sangkuriang dina ieu fikmin, apan benten sareng sangkuriang anu kacipta ku urang salami ieu... hehehe...
 79. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Sssst...! Ulah geruh, Nenenk...! Charon bakal ngelemeng dina fikmin Tukang Parahu nu salajengna. Hahaha...! Nyaan, urang mah tos sahate pisan seeh. Kateguh wae lah aingaaah...! Heuheu..."
 80. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Ku rapékan ari Sangkuriang, ayeuna janten tukang parahu nu ngangkut sajoli nu nuju pogot...Romi & Yuli..ckckckck
 81. Munggaran Alfatih Z: titip wartos kang ka sangkuriang hoyong dipangmeuntaskeun abi oge nya kituh.. :)
 82. Godi Suwarna: Tanti Damayanti:"Haha..! Nya ayeuna ge bilih bade lalayaran mah teu pamengan, Bu Nenl..! Sangkuriang siap jajap ka mana bae oge..."
 83. Godi Suwarna: Abah Otang K:"Yaktos, Ang....! Salahsawios obat aet anom teh nya eta mikmin sareng maca fikmin. Geura mangga..."
 84. Tatang Sumarsono: Mun dina balap kuda mah, tipeu steyer, jarak 2.200 meter. Teu ngabuang napas ti starting gate kénéh. Ngayun, pecut ukur dikeukeuweuk. Kadali rada dibenyéng kénéh. Di tikungan masih antaré. Diusna pisan téh saratus meter deui ka finis. Teu katuturkeun ku mata. Nyaho-nyaho geus meunang piala.
 85. Irman Dimyatie: :"Beu... teu nyangka Sangkuriang jadi Tukang Parahu. Jigana gunung Tangkuban Parahu teh tos teu aya di tempatna... Paingan wates kota Bandung Subang asa sepi. Sepi ku nu piknik. sepi ku nu ngadon bobogohan di dinya. Singhoreng... gunungna... eh parahuna dipake ngojeg ku Sangkuriang."
 86. Ganjar Kurnia: Ang Godi Suwarna, numpak kapal we ka ostrali mah tong lalayaran
 87. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Siiip dekh..! Nuhun Ang Tang ari dipapandekeun sareng kuda nu tiasa dibalapkeun keneh mah. Untung sanes kuda rempo nu mung ukur tiasa janten pamacek...! Heuheu..."
 88. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Tenang, Mang Ir...! Sakedap deui dayeuh Bandung bakal janten talaga sapertos jaman baheula. Tanda-tandana tos katingal, banjir unggal usum hujan. Tah, engke mah, ojeg parahu bakal pajeng pisan. Geura..."
 89. Godi Suwarna: Ganjar Kurnia:"Tos tepang sareng Kangjeng Gubernur teh, Ang...! Mung, anjeunna teu nyanggeman nanaon. Mangkaning waktosna sakedap deui. Rupina, bade numpak parahu we ti Pangandaran. Caket ieuh..."
 90. Nena Cunara: Eduuuuun.... Kang , wilujeng enjing !
 91. Godi Suwarna: Nena Cunara:"Jalmina ge edun sim uing mah da baladna Pak Raden Kumis. Heuheu...! Wilujeng Enjing, 'Nduk..."
 92. Godi Suwarna: Aming D Rachman:"Numawi, ulah tebih ti ieu lapak, Om Aming..! Seueur dongeng aheng. Salaku calon Walikota Bandung, Om Aming kedah kersa aktif di ieu grup. Seueur pulunganeunana. Sumpah! Sing daek demi!"
 93. Hadi Aks: Di Jawa Tengah aya carita "Bandung Bodowoso" anu bagian galur caritana meh kawas dongeng "Sangkuriang". Bandung Bondowoso (BB) mah lain bogoh ka indung, tp raja dolim di Karajan Prambanan nu bogoh ka putri geulis Roro Jonggrang (RJ). Sangkuriang dipenta sina nyieun talaga & parahu sapeuting, BB mah dipenta sina nyieun 1000 arca. Basa arca geus jadi 999, RJ ngadurukan jarami, seuneu ngagugudag tepi ka para siluman nu nyieun arca lalumpat sieuneun. BB kacida ambekna tepi nyupata RJ jadi arca nu ka-1000. Sangkuriang mah Gunung Tangkuban Parahu minangka 'patilasanana', BB mah 1000 candi di Prambanan nu kiwari ukur nyesa sababaraha hiji. Jadi lebah 'gelona' imajinasi karuhun dina nyieun carita mah pohara matak ngajedakna kana sirah. Untungna di urang, eta carita/legenda teh terus pada nyurahan ti jaman-jaman, dina rupa-rupa genre. Ieu fikmin "Tukang Parahu" si Aang (anu sigana rek diserialkeun da tetela make tanda angka 1), bawirasa kaasup tafsir anyar kana legenda. Mugi2 we urang2 jeung brdk ayeuna seueur nu sprts Ki Hasan nu teu weleh curinghak nalika nimu 'barang' aneh. Teras nyusul, panasaran hayang maca. Atuh ku jolna ieu fikmin episod ka-1, kantenan urang2 panasaran hyg geura jol episod kaduana!
 94. Jajang Arohmana: Mumtaz! Bagawan madeg pandito tos nalukeun oedipus kitu?
 95. Rico Almunawar: muhun mang Godi Suwarna,pami teu lepat kantos ngadangu jenegan salira emang teh ti pun emang nu jenengan na Totong Saridona....
 96. Eros Rosnida: Sangkuriang ngaheuruk lantaran asihna di tolak ku dayang sumbi,jadi ningali rommy jeung yuli teh asa k gagas
 97. Nazarudin Azhar: Dibaca deui, ngangkleung deui, parahu imajinasi nyorang endahna ieu fikmin..nikmooot....
 98. Mohammad Ridwan Trijana: ...sok tilu-opat kali maca seratan pangersa Kang Godi Suwarna mah. Resep. Ngarah ulah aya kecap kaliwat, ambeh jentre merelena, sangkan imeut teu kaheuleut...Nuhun Ang...!
 99. Godi Suwarna: Ibnu Hijar Apandi:"Siiip, dekh...! Sigana kedah kitu, Yayi...! Milari bahan ti nus tos aya, tina warisan para karuhun. Urang mah kantun nyetel-nyetelkeun we, nginstal, diluluyu sareng hate miwah jaman. Apan cenah saur para ahli; 'Geus taya nu anyar di ieu dunya'. Janten, 'daur ulang' teh salah sawios cara kangge teras napak di jalan fikmin. Kitu,m manawi..."
 100. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Nya kitu, Bu Nenk..! Sim uingah moal tebih, bakal teras ulukutek budeureun lalakon lawas, nu teras diwawaas, disisieup, diluluyu sareng pajamanan. Da mung ieu-ieuna bekel sim uing dina raraga ngalalana di jalan fikmin..."
 101. Yanti Sri Budiarti: Romeo & Juliet versi Sundarada, diserat ku Bagawan Huismaya. Deudeuh Sangkuriang, ngen ditangkeup ku Bibi..:)
 102. Ahmad Yani: Nyobian ngimpleng deui fikmin Ang Prabu Godi Suwarna, karaos pisan " Gudawangna Rasa". Sangkuriang ...nu teu kungsi tepung jeung kahayang, kari-kari ayeuna jadi saksi. Nganteur-nganteurkeun nu keur ngumbar kaasih. Sangkuriang ... enya Sangkuriang, boga siga kuring nu keur anteng ngumbah peurih ku ci uyah ! duh !
 103. El Hijar: sapuk raka perbu...
 104. Godi Suwarna: Munggaran Alfatih Z:"Tangtos salamna didugikeun, ke upami tepang deui dina fikmin salajengna..."
 105. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Malah, di Jawea Tengah mah aya nu ceples pisan. Lalakon Watu Gunung. Sami bogoh ka indung. Sami patilasanana teh gunung. Perkawis Watu Gunung ieu dibahas panjang bari cerdas naker dina novel Bilangan Fu karya Ayu Utami..."
 106. Rudi Riadi: Fikmin nu 'memecah konsentrasi' ieu mah, teu kabayang ti anggalna, yen eta 'si emang' teh nu boga lalakonna. Wah, mun pertahananna teu jiga Chelsea mah mah aya bahan bobol...hehe. Punten Kang, elat maos ...
 107. Godi Suwarna: Jajang Arohmana:"Teu acan dugi kana bab tukang parahu tepang sareng den Oidipus mah. Tunggu tanggal meannyah.. heuheu..."
 108. Godi Suwarna: Eros Rosnida:"Yaktos, kitu pisan, Nenk...! Pinteeeeer....!"
 109. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Atuh bakal kacarioskeun Sangkuriang kasarung di diskotik...sigana matak ahéng tah
 110. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Ayeuna mah Sangkuriangna tos huisan, Nyimas! Tos tara ameng deui ka diskotik. Kapungkur mah uhun we, anjeunna teh jurig pesta. Ayeuna mah, sakalieun ngarengkenek oge sok langsung milarian tukang rancet..."
 111. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Halah...kalah éncok bati ngaréngkénék téh, sawios atuh sanaos tara amengan deui gé étang-étang ngaguar lalakon nuju jaman belekesenteng
 112. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Siaaap, Nyimas...! Tapi, ulah ngalepatkeun sim uing upami Nyimas saparakanca kapelet ku jogedna Sangkuriang...! Heuheu..."
 113. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Ah..teu sawios kapélét ku Sangkuriang mah..Diantos!
 114. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Siiip dekh...! Antos we di disko dangdut, jalan ka pasar Ciroyom. Heuheu..."
 115. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Mangga seja ngantos
 116. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Ulah hilap, ngangge hotpant, tengtop sareng sapatu Hansip..."
 117. Eel Nurlaela: nepangkeun atuhhh abdi Dayang Sumbi ! kang !
 118. Herdy Mulyana: Mung dina fikmin Kakang Prabu,kulon sareng wetan,malihan mah unggal juru angin tiasa diadumaniskeun, ku simkuring mah teu kaemutan,Sangkuriang janten cukang lantaran patali asihna Romi+Yuli. Halah,heded!
 119. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ahahhaha..siap Kang..
 120. Godi Suwarna: Mohammad Ridwan Trijana:"Sami, sim uing ge sok kitu. Upami aya nu resep teh sok teras dibaca, bulak-balik, diraraoskeun basana, dilenyepan cariosna. Etang-etang 'menyerap' kakiatan lawan. Heuheu.."
 121. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Yaktos, Sim Huismaya mah horeng mung tiasa ngulibek sabudereun Tangkubanparahu bae, paling tebih ge ka Cihideung..."
 122. Mohammad Ridwan Trijana: Muhun Aang Godi Suwarna, resep. "Menyerap kekuatan lawan?" Beu? Tapi leres nya? 'menguras tenaga lawan'....hehehe...ke dihimpun, siut jeblag! janten senjata makan nyonya!!!
 123. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Haha...! Ngahaja digemetan ti awalna. Nyaritakeun budak ngora nu bobogohan. Diemple-emple. Endingna mah biasa we, jurus lawas tea, Jang...! Bakal nyambung ieu teh. Ayeuna tos dugi ka Tukang Parahu XVII. Mugia ulah bosen we macana..."
 124. Godi Suwarna: Eel Nurlaela:"Nepangkeun, abdi Tumang...."
 125. Godi Suwarna: Herdy Mulyana:"Taaah, yaktos, kitu pisan, Ang Her..! Apan gado-gado teh katuangan nan menyehatkan. Asal teu lada teuing we. Sim uing mah teu kiat, sok mun-mun..."
 126. Mohammad Ridwan Trijana: Daek salamet!!! Kang Godi Suwarna, kawitna abdi nyangki, eta pemuda bakal ngamuk, ngagulingkeun parahu! alatan 'dendam' ka pangalaman lawasna! Tapi nyakitu,...aya ku kayungyun ma Iyang (Panggilan nenehna tina Sangkuriang...!)
 127. Godi Suwarna: Mohammad Ridwan Trijana:"Hehe...! Apan pangarang teh 'ngerahkeun' kasaktianana, energina, dina hasil-hasil karyana. Ngesang badag ngesang lembut dina waktos merejelkeunana. Tah, nu maraca mah kantun raosna, kantun 'menyerap' sagala rupi kakiatan pangarang..."
 128. Godi Suwarna: Mohammad Ridwan Trijana:"Alaaah, Mang Iyang, nyah...? Hatur nuhun, Ang..! Kaleresan sim uing teh nuju milarian nenehna Sangkuriang. Piaraku kedah mang Sangkur onaman. Atanapi Mang Riang, kuriak salevel sareng Om Senang. Nuhun, ah..."
 129. Mohammad Ridwan Trijana: gkgkgkgk.....!mang Sangkur???hahahahahahaaa
 130. Godi Suwarna: Mohammad Ridwan Trijana:"Numawi, geuleuh, Ang..! Mang Iyang lah nu cocok mah..."
 131. Mohammad Ridwan Trijana: ...Enya...Kang Godi Suwarna....asa nyunda pisan mang Iyang mah! Dayang Sumbi=Bi Encum...Tumang=Jang Umang?...gkgkgkgk....
 132. Godi Suwarna: Mohammad Ridwan Trijana:"Hahaha...! Uhun, nya...! Janten nyarunda pisan, tah..."
 133. Rudi Riadi: Dugi ka saratus seri oge moal bosen sim uing mah Kang. Bade manco terusssss...
 134. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Siiip dekh...! Antosan medalna Tukang Parahu nu salajengna. Hapunten upami teu rame... heuheu..."
 135. Muhammad Shohiba Nu'man: Diaos deui, Kang Prab! Diseuseup deui kayasna, waasna, adumanisna.. Duh, ni'maat kacida..! Nembe ku nu ieu ge tos deudeuieun abdi mah. Komo nu salajengna..
 136. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Hatur nuhun, Ang Yan..! Kamandangna tambih teleb, tambih ngobet enas-enasna fikmin sim uing..."
 137. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Nyeta, boa nu salajengna mah teu rame. Numatak uing can wani mosting oge. Heuheu..."
 138. Hadi Aks: Kari asih ka sasama. Garumenclang ‘na haténa... lamun kudu dititah milih, kalimah ieu nu pangbogohna! Wening tapi nyeuit.
 139. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Ungkara asli, Adi..! Bijil tina hate pangarangna nu teu weleh kirang kasih sayang. Heuheu...!"
 140. Hadi Aks: Hahaha.....kacipta bari ngalangeu di teras, neuteup kareta nu liwat. Asihna gumarenclang, hayang milu miang......hahaha.
 141. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Komo mun seug ras inget kana ungkara kieu, Adi..!: 'Pan erel teh perlambang katresna urang, najan manjang papasangan moal tepung di bale nyungcung'. Duuuh, gustiiii...! Uingah sok krunyaaaa teh ka diri sorangan... heuheu..."
 142. Hadi Aks: Wakakakakak.....
 143. Dewi Ratna Damayanti: 'kari asih kasasama. Garumenclang na hatena..' duh... Matak 'spechless' idem we ah sareng kang hadi aks.. Edun kang perbu godi..
 144. Hadi Aks: Dewi Ratna Damayanti: Nu idem balad Kang Iwaaaannn....teu kaciiiiiii....:D
 145. Godi Suwarna: Dewi Ratna Damayanti:"Hatur nuhun, Nenenk...! Dalah dikumaha, upami ditampik asih, batan amuk-amukan, mending sabar we, asihna teras bagikeun, dina prinsip; isi boleh bagi-bagi asal botol kembali utuh. Heuheu..."
 146. Dewi Ratna Damayanti: @kang hadi.. Bongan miheulaan.. Hehehe.. @kang godi... Emang aya nu nampik kang godi? Culangung pisannya. Teu apaleun kang godi gaduh saratus juh las asih..
 147. Godi Suwarna: Dewi Ratna Damayanti:"Numawi, sim uing teh can kantos ngaraosan ditampik, Nenk..! Padahal, saurna, upami ditampik teh sok janten rancage kana ngarang. Hoyong ditampik lah sakali-kalieun mah. Supados lancar kana mikmin. Heuheu..."
 148. Hadi Aks: Hayang ditampik tapi tara nembak! Pun uing nyaan nyakakak Hahahahaha....
 149. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Nyeta, rek nembak teh sieun ditampik... heuheu..."
 150. Irman Dimyatie: :"Mun lalaki nembak, aya dua kamungkina; diTAMPI atawa diTAMPIK. Eta huruf K nu ngabedakeunana teh nya. Geuning 'K' teh mawa kasedih, kapeurih, kingkin, kadituna mah.... koplok ciah! ceuk lalaki nu ditampik alias ditolak teh hahahaha...."
 151. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Yaktos, Mang Ir...! Apan teori ti karuhun ge: Ditampi calik. Ditampik balik. Tapi da eta mah ukur teori. Dina seuhseuhanana, angger we ditampik mah guak-guik... heuheu..."
 152. Irman Dimyatie: :"Hahahaha... Sumpah, Ang! Simkuring ngehkey seuri di dieu. Eta ungkara 'guak-guik'-na kawas kalakuan 'Si Tumang'."
 153. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Hahaha...! Pameget teaaa, sakali Tumang tetap Tumang... hahaha..."
 154. Irman Dimyatie: Ang Godi Suwarna:"Asa emut kasauran pun bapa almarhum. Kade, Ceng. Lalaki mah lir ibarat Si Tumang. Sanajan jenis Herder, sok biasa dibere daging, roti, jeung sajabana. Mun kaluar ti imah... aya tai pasti dihakan. Da kitu instingna. Tah, ngarah teu dahar tai, di imah kudu diparaban sina wareg. Geus wareg mah, diasongan naon bae jeung ku nu kumaha bae oge... moal dihakan. Tah, elmu ieu teh kedah diuninga ku kaom Hawa hehehehe...."
 155. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Mugi-mugi we urang mah sing kalebet kana kolom gogog wareg...! Heuheu..."
 156. Dadah Hidayat: Titik titikna naon Gan? Heuheuheu
 157. Godi Suwarna: Dadah Hidayat:"Mangga, tiasa dilebetan ku nyalira we, Ang..! Etang-etang UN. Heuheu..."
 158. Irman Dimyatie: Ang Godi Suwarna:"Aamiin...!!!"
 159. Akang Remi: Leuh, kaporotan, Wa Perbu Godi! Fikmin leuleus liat. Katawisna bakal meral dugi ka parahuna ditangkubkeun deui ku Sangkuriang...Hehehe
 160. Ajuns Agus Djunaedi Sulaiman: . . ceuk beja nu anyar mah, niat sangkuriang lin rek nangkubeun parahu, tapi nangkarakeun . . .
 161. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Hatur nuhun, Jang...! Kamana wae ateuh? Tapi da kaporotan ge teu sawios, kantun ngajug-jug web, tangtos di dinya ngabubrug fikmin petingan..."
 162. Godi Suwarna: Ajuns Agus Djunaedi Sulaiman:"Taaah, kitu, Ang...! Ditangkubkeun bae mah janten teu produktif. Mending tangkarakeun we supados bermangpaat. Hehe..."
 163. Ajuns Agus Djunaedi Sulaiman: ... Leres pisan kakang prabu, rupina gunung krakatau kapungkurna nangkarak, dugi ka aya anak krakatau ...... qiqi
 164. Godi Suwarna: Ajuns Agus Djunaedi Sulaiman:"Hahaha...! Yaktos pisan! Cuang sina baranahan..."
 165. Akang Remi: Duh, numawi, Wa. Di rorompok aya kajantenan pikaseurieun nanging ngarugikeun ka abdi, janten asa-asa bade online teh! Hehehehehe...
 166. Godi Suwarna: :"Kitu? Walah, walah...! mugia teu kateterasan, ah...!"
 167. Akang Remi: InsyaAllah, Wa. Moal. Da ieu tos ngawitan ludeung online deui...Hehehehe
 168. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Ke, masalahna asa rada-rada katerawang, yeuh, ari OL-OL kitu mah..! Heuheu..."
 169. Akang Remi: Hahahahaha....Muhun, Wa! Ke Ku Abdi di obrolkeun ka salira, nanging sakedap permios, ngagaleuh heula landong nu pun Anak.
 170. Ambuna Kaka: ajiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiib, sangkuriang ala pakidulan.
 171. Godi Suwarna: Ambuna Kaka:"Asyiiiiik aya si Ambu nan maniiiies..."
 172. Ambuna Kaka: hadiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir...............
 173. Godi Suwarna: Ambuna Kaka:"Manawi teh tos hilap ka sim uing nu kirang kasih sayang...! Hiks..."
 174. Ambuna Kaka: heu heu............
 175. Godi Suwarna: Ambuna Kaka:"Qiqiqiqiq..."
 176. Lia Liana: aduh... alah ieung... asa emut keur bobogohan eung! hehehe
 177. Godi Suwarna: Lia Liana:"Waktos Nenenk Lia nuju paparahuan sareng si Ayank teh apan abdi tukang parahuna.. heuheu..."
 178. Ernawati Siti Syaja'ah: Hmm...Romi & Yuli Vs Sangkuriang. Hawatos nya kakang sangkuriang, padahal abi nganggur...hehe...
 179. Lia Liana: heuheu.... eta aya deui kecap "ayang...." hiks hiks membuatku ingat padanyah mang parahu.... hehehe
 180. Wawa Wartini Syamsudin: Lap..yu,Sangkuriang.......
 181. Godi Suwarna: Ernawati Siti Syaja'ah:"Siiiip dekh, Nenk...! Ke cuang wartoskeun ka Ayank Sangkuriang..! Lebar nganggur-nganggur kitu mah. Kedah sering diangge. Bilih karahaan...! Hehehe..."
 182. Godi Suwarna: Lia Liana:" Si Ayank manuk teaaaa...! Tangtos felem dekh..."
 183. Godi Suwarna: Wawa Wartini Syamsudin:"Love U 2, Sumbi Wartini...! Heuheu..."
 184. Wawa Wartini Syamsudin: Aaaahhh...asa raos-eun oge ning,ka kupingna,heuheuuuu...
 185. Godi Suwarna: Wawa Wartini Syamsudin:"Tangtos raoseun da kenging tukang ngarang, Nenk..! Sumbi Wartini... heuheu...!"
 186. Metty Azmira: kolaborasi roman inggris sareng legenda tatar pasundan, teu kabadé éta tukang parahu manawi téh sanés sangkuriang, komo mun setting paparahuanana di kota cai venecia italia, komo pami aya deui sapasang rumaja sam pek eng tay ti cina sareng saija & adinda ti banten, hehehe...
 187. Lia Liana: xixixixixi... kacipta eta ayang... hehe
 188. Godi Suwarna: Metty Azmira:"Laaah, uhun we, tah..! Teu kaemut. Padahal Saijah-Adinda, Sampek-Engtay sina mapag di peuntas. Tegep naker eta ide teh. Hebring dekh..."
 189. Godi Suwarna: Lia Liana:"Tangtos kacipta. Kantenan upami pasinina nu teu ngajadi tea mah. Bakal kaemut saumur-umur, Nenk..."
 190. Lia Liana: ajjjjaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuu... tah eta nu matak ngajeletot teh dugi ka kiwari... hehe
 191. Godi Suwarna: Lia Liana:"Tangtos eta mah...! Tos katerawang ku sim uing, reh Nenk Lia dina wengi ieu nuju mellow and gallow, emut ka nu teu ngajadi tea... heuheu..."
 192. Lia Liana: awwwwwwwwwwwwwwwwww..... meni apalan.....!!!! hiks hiks hiks... meni hoyong ngajerit....!!!!! cik cik janten hoyong apal... kumaha tah cenah si manehnyah teh...??? na kunaon atuh? heuheu
 193. Godi Suwarna: Lia Liana:"Hahaha....! Sami, Si Ayank ge ayeuna teh nuju emuteun pisan ka Nenk Lia. Nembe ge nga-inboks ka abdi; Nenk Lia teh felem, Ang! kitu saurna...."
 194. Lia Liana: beu.....................!! tah rada wadul lebah dieu mah jigana! hahahaha
 195. Godi Suwarna: Lia Liana:"Adeueueuh...! Si Felem..! Si Feleeem...! Hahaha..."
 196. Lia Liana: beu...... wadddddddddddddddddddddddddddduuuuuuuuuuullllllllllllllllllll
 197. Godi Suwarna: Godi Suwarna:"Whahahahaha....! Piiiis dekh...!"
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI