Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Urang Sunda Nu Pamungkas

Ku Godi Suwarna

Dina hiji mangsa. Langit angkeub. Dunya alum. Kagoréngan diumbar di mana-mana. “Éliiing! Aréliiing! Kiamat sakeudeung deuiii!” Mundinglaya awong-awongan di ibukota Pasundan. Ngawartakeun béja ti Jabaning Langit. Kitu jeung kitu. Geus méh sawindu. Nguriling ka madhabpapat. Jalma kalah tingbalieur. Teu ngalarti basa Sunda. Di alun-alun, Sangkuriang keur pakepuk nyieun parahu. “Percumah, Adi! Mending bantuan uing!” ceuk Sangkuriang. Mundinglaya ngarahuh. Tuluy babantu. “Isuk gé réngsé!” ceuk Sangkuring nu beuki segut. Isukna, ngaburudul pangeusi lembur. Rarébo ku bibinihan. Ingon-ingon. Keur kitu, langit ujug-ujug mongkléng. “Gancang, ‘Luuur! Arasuuup!” Sangkuriang ngagorowok. Kingkilaban tingbaranyay. Urang lembur haranjat kana parahu. Riyeg. Bumi ruyag-riyeg. Manusa patingjarerit. Lemah dumadak bareulah. Ngarewag. Eusi dunya katawuran. Laju, planét dunya bencar. Jumelegur. Ancur. Parahu mah geus bébér layar. Salamet. Balayar di awang-awang. Hiji mangsa, parahu balabuh di hiji planét. “Tah, ieu Buana Tengah. Urang kudu dumuk di dieu. Kitu dawuh Sunan Ambu!” Mundinglaya mungkas carita. Rék muka lalakon anyar.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Iwan Hanjuang: der ah.
 2. Yatun Romdonah Awaliah: nabi nuh ngajirim jadi sangkuriang ha ha ha
 3. Hadi Aks: Wah! Nyaan keueung, tingsariak! Tina 40-an juta urang Sunda, sabaraha ese nu milu kana eta parahu?
 4. Teddy Oktora: Salajengna,kang Godi Suwarna?.
 5. Iwan Hanjuang: Hadi Aks FBS wungkul..
 6. Endah Dinda Jenura: abi mah bade ngantosan di Middle Earth we, Kakang, moal ngiring naek parahu ah, sok mabok, jabaning seueur copet saurna...
 7. Muhammad Shohiba Nu'man: Keueung. Sugan we sim uing ngiring kacandak..
 8. Hadi Aks: Iwan Hanjuang: Tina 2.446 anggota FBS kacipta teu sakabehna kaci milu tumpak eta parahu nya Ang! Kacipta tingkoceak tingjarerit tinglaleong, tingkerelep kaceot umpalan caah laut.....ieueueungng!
 9. Nazarudin Azhar: Keueung. Mugi-mugi sing ditebihkeun heula ieu kajantenan téh, mangkaning buku fikmin petingan téa can terbit...
 10. Dadah Hidayat: Genah nya maca ti awal dugi ka ahir.
 11. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Siip dekh..! Nuhun, Amng..!"
 12. Godi Suwarna: Atun Marios:"Jih, saha nu terang Sangkuriang oge kalebet nabi. Da saparantos gagal nikah ka pemred, teras anjeunna insyaf. Kitu..."
 13. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Nu tos kantenan bakal kacandak ku eta parahu, nya eta nu aktif dina lapak FBS. Teu kagoda ku lapak-lapak nu sanes. Heuheu..."
 14. Rudi Riadi: Sim uing mah sedih macana Kang. Apal kumaha tihothatna Kang Godi dina enggoning ngahirup-huripkeun sastra Sunda. Sajak, carpon, atuh ayeuna fikmin. Ti taun tujuh puluh-an akang tos bajoang, melaan sastra Sunda, sanes ku debat, sanes ku ukur awong-awongan, tapi ku karya. Karya nu petingan, nu ngagentak senior-seniorna nu harita ngangap mahiwal. Tapi jaman barobah, kolot tumarima kana takdir sastra Sunda nu teu bisa cicing. Didebatna lain ku omong kosong, tapi ku karya nu beuki nyengcelak. Perjuangan kang Godi teh kaminiatur pisan dina ngadegna lapak FBS, kumaha ngesangna kang Godi ngadamel fikmin, ngomen ku modem anu lemot (harita, ayeuna mah tos henteu saurna), eta teh taya sanes, demi nanjungna fikmin Sunda nu tos ngawitan "diakui" ku sabaraha inohong tur ku media (galamaedia, saurna bade nyusul Cupumanik). Fikmin sunda téh rek dihade-hade, rek bener-bener disastrakeun. Ulah aya nu ngagunasika deui ku karya-karya salalar nu ukur babalagonjangan, iseng-iseng tidak berhadiah. Istilah fikmin eta sorangan apanan kungsi dipadungdengkeun, ragot. Ari ayeuna saparantos ‘sah’ jadi hiji ngaran genre sastra Sunda, norojol ‘fikmin sejen’ nu aneh bin ajaib. Punten, rada panjang ngomenna, Kang.
 15. Akang Remi: Gila, Wa! Akhir jaman pisan ieu mah, sanes keuna keur FBS wungkul cetek teuing kitu mah, dunya ieu mah, Wa! nu keur pada ngaharepkeun Bahtera Nuh...Jerooooo, satukangeunana jero nyidem kakeueung!
 16. Eel Nurlaela: Naha di nagri Fikmin teh Musim Gado2 kituuu ?
 17. El Hijar: jimat ieu nu sesah katuturkeun teh... hehehe...
 18. Godi Suwarna: Teddy Oktora:"Salajengna mah aranjeunna harirup ginulur kabagjaan. Tah, di buana tengahna teh aranjeunna dumuk di Kanekes. Kitu lalakon fikmin sim uing nu bade dongkap. Antos salajengna, Ang Teddy..."
 19. Akon Markoni: serelek layar di buka sok ah kang Godi Suwarna..lajengkn,sok sanajan uing teu bisa..mosting(punten pmi lepat),ari maca mah da kacida resep na...!
 20. Godi Suwarna: KA SADAYA" Halaaah, aingah aya-ya bae. Dina baris ka 6 ti handap, nu kuduna Sangkuriang, ku uing diketik Sangkuring.Haruuuh, padahal ieu fikmin teh dipencrongna ge aya kana samingguna. Aya keneh weee nu salah. Hampura, Dak! Yah, apabolehbuat, aki-aki juga manusia, sok aya we pikunna. Hatur nuhun koreksina, Jang Remi..!"
 21. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Mudah-mudahan abdi bagéan nu kacandak kana parahu éta
 22. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Uhun, aneh oge, Nenenk...! Di urang Buana Tengah di Lord Of The Rings namina Middle Earth. Hatosna sami mawon. Aneh dekh..."
 23. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Tenaaang,'Jaaang! Fikminer nu aktif mah tos kacatet dina google, tangtos bakal dicatet oge ku Sunan Ambu. Nya kitu deui nu ngiring komen wungkul, nu ngajempolan, sadaya bakal kacandak kana parahu. Sok sanaos parahuna katingal heureut kawas fikmin, tapi da di jerona mah lega kacida, 'Jang...! Heuheu..."
 24. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Hahaha, ngahaja ku uing disingsieunan ku fikmin ieu. Supados buku fikmin petinganana tereh dipedalkeun. Uing ge keur hayang pisan ngayakeun saembara ngarang fikmin OL ieu teh. Tadi, engjing-enjing uing tos ngumaha ka Ayank Ganjar Kurnia, kangge hadiahna. Hehe..! Teu kedah diolo ge anjeunna langsung panuju. Siap-siap, Daaaak...!"
 25. Nyai Endit: Badé lumpat sataker-kebek muru rohang nahkoda, Clé! sapalih nahkoda. Anteng dékh!.
 26. Teddy Oktora: Sbg urang Sunda nu diborojolkeun jeung gede ditanah Batak ngumbara katanah Sunda janten pabaliut babasaan simkuring teh.Kuayana FBS ieu ageung kahoyong tiasa ngarang kubahasa leluhur.Jd menta dihampura bisi dina komen atanapi jempolna beda.Horas,heueuh!.
 27. Dadan Sutisna: Bingung kénéh uing kudu ngomén naon. Asa teu pédo wé mun ukur sajajar téh—tabépun lain pédah rék ngajak silih géré liang ceuli. Jadi moal waka ngomén, ah. Najan implengan mah, basa maca ieu fikmin, narémbongan. Da dumadak inget kana Surat Waaqi'ah, inget kana carita pantun, inget kana carita Nabi Nuh, inget kana film Knowing, inget kana film 2012, inget kana pedaran Kosmologi Sunda, inget kana Big Bang, inget kana …
 28. Muhammad Shohiba Nu'man: Asiik..! Mung pami nguping saembara-saembara kitu teh jol rusras ka Teh Endah Dinda Jenura.. Jol ngadegdeg memeh ngareneged sim uingah pami ngadangu namina teh. Hehe.. Teh Endah.. Nu tos jawara mah tong ngiringan, Nya? xixi..
 29. Godi Suwarna: Dadah Hidayat:"Sareng, ungkarana oge basajan deuih, Ang Dah..! Teu dirarangkenan. Sahinasna. Sim uing ngandelkeun tokoh sareng jalan cariosna..."
 30. Endah Dinda Jenura: Mang Nu'man: wah tacan nanaon tos ngajak perang syaraf ieu mah, kacow... tapi heg lah teu kenging ngiringan saembara ge asal aya kompensasi we ti Kang Ganjar, hahahha... enyaan aya sayembara online ieu teh? asiiiikkk.... --luncat kana parahu
 31. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Hatur nuhun, 'Jang..! Eta Jang Guru dugi ka bebeakan kitu. Nyeta, tos karaos ni'matna tuda ngarang ku basa Sunda teh. Baheula, mimiti ngarang teh ku basa Enonesa. Barang uing ngajaran ngarang ku Sunda, na da teras nyandu, dugi ka ayeuna. Uing kungsi kabita hayang ngarang dina basa Enonesa, harita, basa Kang Eddy D Iskandar sukses ku novel-novel pop-na, kabita ku breh gedongna, breh mobilna. Der ngonsep. Kabaca ku Ingkang Mitoha, Maharesi Popo Iskandar. Uing diseukseukan, 'Jang...! 'Tos we Godi mah ngarang di sastra Sunda. Sastra. Ulah novel pop, boa moal kataekan di nu kitu mah!' kitu dawuhna. Kantenan, uing nurut da ka Mahaguru tea. Nya uing teh tuluy bumetah bari genah tumaninah di sastra Sunda, najan bari nyandak sangsara ka anak sareng incu mitoha. Hehe..."
 32. Irman Dimyatie: :"Uingah moal ngomen nanaon, Ah. Rek miluan balayar we jeung Sangkuriang ngarah nepi ka Buana Tengah (Buana Panca Tengah?). Soal lepat ngetik, 'Sangkuring' nu cenah kedahna mah 'Sangkuriang' saur Ang Godi Suwarna. Uing boga pamanggih anyar, teuing ide timana holna, nu jelas tina salah ketik ieu. Boa nu disebut Sangkuriang teh memang Sangkuring. Diri urang sorangan! Carita atawa legenda Sangkuriang teh sabenerna (meureun ieu mah), nyaritakeun soal diri sorangan 'Sangkuring' nu gede wawanen, loba kabisa, sakti mandraguna... nu dina emprona hirup masih keneh kagoda ku 'awewe' nu lain kawineun. Nu nyoba maehan sifat anjing dina diri jeung ninitah ngudag sifat bagong dina awak. "Lalayaran' nyaeta ngambah kahirupan make parahu (kabisa), hanjakalna teh 'Sangkuring' teu sanggup nohonan jeung nyanghareupan kanyataan hirup nu akhirna mah tunggul dirarud catang dirumpak (nalapung parahu jadi gunung). Kitu manawi."
 33. Dadan Sutisna: Ceu Endah, muhun Ceu, sakedap deui aya Saembara Fikmin onlen. Numawi fikmin petingan mah, ulah waka dikencar-kencarkeun, hehehe....
 34. Rudi Riadi: Eta Endah jeung Nu'man gawena ngan parasea bae, teu di lapak teu di Kopdar. Cing atuh, da maroal meunang duanana ge, pasti bagian uing ayeuna mah...haha.
 35. Dewi Ratna Damayanti: Duh ,.. Kang godiii.... Asa nongton pelem 2012.. Muringkak..
 36. Asep Komara: Bade komen perkawis fikminna we : "Yaktos, simkuring tambih yakin wae...kecap balayar atanapi lalayaran geuning tiasa oge dianggo keur ngambah jomantara. Janten emut kana Filem Science Fiction ti Holywood, dicarioskeun yen nu mancen tugas nyorang alak paul (ruang angkasa) rewuan taun cahaya teh geuning satgas ti Angkatan Laut, sanes ti Angkatan Udara. Teras deui aya wahana antariksa dadamelan Amerika nu ngandelkeun layar kanggo ngajiret angin panonpoe....dina hartosna eta teh sami balayar keneh (da jelas nganggo layar kapan). Cindekna, ieu fikmin futuristis pisan numutkeun simkuring mah. Hadeuh....simkuring seepeun kecap...sareng bati olohok we,ngimeutan parade fikmin ti Admin waktos-waktos ieu, nu sakieu tingjelegurna. Hatur nuhun, Pa Godi Suwarna."
 37. Muhammad Shohiba Nu'man: Kang Rudi.. Wahahaha.. Amiiin.. Ku ningal ajen para fikminer nu sakitu maresatna, beuki gimir we ek ngiringan teh. Matak ngajak Teh Endah ge. Meh aya batur bisi uing teu sanggem ngiringan. heuheu..
 38. Godi Suwarna: Remi Sadkar:" Siiip dekh, 'Jang! Hatur nuhun...! Nya kitu, ngutak-ngatik jurus heubeul, kapungkur, jaman keur ngora, basa uing resep nyarpon. Harita, Aa Tardji nuju 'berkredo: melepas kata dari makna'. Uing ge, salaku nonoman Sunda (harita) teu eleh geleng. Heuheu..! Der tuturut munding nyieun kredo: 'Menolak Tradisi, Bertolak dari Traidisi'. Maksad uing, kusabab harita sastra Sunda didominasi ku realism, nya uing nyieun wanda anyar nu dumasar kana dongeng, mjitos, legenda, carita rayat, wayang, nu ngahaja dicampur-campur, kalan-kalan dijungkirbalikkeun. Kinten-kinten kawas dina ieu fikmin..."
 39. Maman Gantra: Kang Prebu, dicatet tah komentar salira di luhur teh. Ti kapungkur, milari pernyataan langsung salira ngeunaan eta kredo teu mendak bae. Nembe ayeuna kaluar. Hatur nuhun...
 40. Godi Suwarna: Eel Nurlaela:"Kantenan, ari fikmin teh tiasa janten gado-gado. Seger. Menyehatkan. Mung, uingah moal diladaan. Sok muncrut, Nenenk.."
 41. Akang Remi: Tangtos, Wa! Karaos lemes pisan deuih, dina nga-mix cariosna ge, teu karaos dipaksakeun. Ih, asa maos carios anyar we teu jiga-jiga kenging nga-mix. Sareng nu kacida jelas natratna mah geuning "waktos," Wa? Sugan we tina ngaosan karang-karangan Uwa oge jadug sanesna, tiasa jadi pakakas keur nyingget waktu, Geusan ngarang nu rasana sapertos kieu...
 42. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Saur Ang Ganjar Kurnia, Si Kumis Meles tea, Nenenk Endah mah langkung sae ngajurian, ngawakilan sim uing. Jurina aki-aki mah tangtos seueur hilapna, tos pikun. Honor juri, saur Ang Ganjar, cekap kangge umroh. Siap-siap we, Nenenk..."
 43. Godi Suwarna: Ibnu Hijar Apandi:"Apan ujang ge nuju ngulik jurus Buku & Lilis, teraskeun dugi ka jucung..! Hanas aya Jesica, yaaaah, eta mah pareasi we, sanes..? Pan uing ge, gedengeun Dewi teh aya Nenk Maren sareng Neng Jasmine.."
 44. Godi Suwarna: Akon Markoni:"Nu ngaos, nu ngomen sareng nu ngajempolan wungkul oge tangtos kacandak kana parahu Sangkuriang, Ang...! Tenang ajah..! Heuheu.."
 45. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Palay ngiring kana parahu Nyimas teh? Siip dekh...! Tapi kedah ditimbang heula. Ulah langkung ti ma puluh kg. Heuheu..."
 46. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Leuh..dikamanakeun heula atuh nu 20 kgna ngarah tiasa kacandak nya..
 47. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Ti ayeuna ge Nyai mah tos kagungan tempat, tos dicirian, gigireun uing, Nyai..! Caket nu monthoks mah sahenteuna, upami parahuna ancul-anculan, sim uing tiasa rada kaempuk-empuk..! Haha..."
 48. Lalat Socrates: Bingung... kudu kementar naon nya...?? ari kudu muji-muji bisa majar nabeuh goong dina tarang..... heuheu
 49. Godi Suwarna: Teddy Oktora:"Jiih, eta geuning dina komen tiasa basa Sunda?! Der, ah, mikmin, Ang..! Horaaash...!"
 50. Dadan Sutisna: Mending siga uing wé heula, Mang Lalat, hulang-huleng kieu. (atawa urang badami rerencepan Mang, urang koréhan kahéngkéran ieu fikmin, terus dipostingkeun babarangen tur jadi komén milik bersama, héhéhé).
 51. Godi Suwarna: Dadan Sutisna:"Hatur nuhun, Jang...! Imajinasina dibetot ka ditu ka dieu, sanes? Mugia ulah dugikeun ka ngaberewek, soek..! Hehe.."
 52. Entjep Sunardhi: "Bagea ! Wilujeng sumping ! Dianti ti kamarina kamari. Kiwari cunduk", kabaca ku nu datang ti awang-awang keneh. Basa jeung aksarana Sunda.( Pangbagea ti nu Ngageugeuh Buana Tengah ).
 53. Ki Hasan: Sihoreng ieu meureun titik pamianganana teh,"Menolak Tradisi, Bertolak dari Traidisi." Paingan ulesna teh sok jiga bas, nu resep ngarakrakan imah. Sakapeung carita dongeng, mitos, legenda teh, ukur diinjeum ngaran tokoh-tokohna. Sakapeung deui ukur ditewak jalan caritana. Malah sakapeung jiga naskah nu ieu pisan, tokoh legenda ditepung-tepungkeun sina manggung babarengan.
 54. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Asaaah jurus sewaaang-sewaaaang...! Saembara tea begalan pati. Heuheu..! Biasa, Juri mah moal aya nu apal ka pangarangna. Da digentos ku kode-kode ku Jang Dadan Sutisna, kawas di Unpad harita. Mudah-mudahan ang Ganjar cios nyepensoran. Ngadarunga, Daaak..! Hehe.."
 55. Maman Damiri: Beu ...teu kapikiran ku sim uing mah nyieun fikmin model kieu teh najan bari hulang-huleng 40 poe oge. Eddun pisan eung ....!
 56. Teddy Oktora: Janten emut basa mentaskeun Sunten Jaya,sareng Actor Unlimited.Dicariosna Abdi (Mundinglaya Dikusuma) dibuana panca tengah tarung vs Guriang Kalapetong.Mun kacandak dina Parahu Sangkuriang pendak moal sareng eta guriang?.Sabab trauma gara" lalayang salakadomas kudu gelut jeung kalapetong (Ayi Kurnia).Ih,amit amit!.
 57. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Siiip dekh...! Ari aki-aki mah salah ketik ge aya we nu ngabelaan...! Heuheu...! Nuhun, Mang Ir..! Tiasa janten Sangkuriang teh Sang Kirung. Kantenan, da kuring mah kantos katarajang panyawat Sangkuriang kompl. Cageur-cageur teh (sugan) barang tos pruk kawin. Boa, rea jalu Sunda nu katarajang panyawat Oidipus, matak aya dongengna oge. Ngan, batur mah teu ngaraku kawas kuring.. hahaha..."
 58. Wawing Kasep: Idem deui wae yeuh koment teh. Pangpangna sareng Ki Hasan.
 59. Godi Suwarna: Dewi Ratna Damayanti:"Numawi, kapungkur pun anak meser dvd film 2012. Hayoh we diputer, Bari sok ngajak sim uing nongtonna teh. Kantenan, asa soak. Kumaha mun kajantenan? Mangkaning uingah teu gaduh motor-motor acan. Cilaka, Nenk.."
 60. Godi Suwarna: Asep Komara:"Siiip dekh, Ang Asep...! Komentarna janten ngeuyeuban pisan kana fikmin sim uing. Yaktos, sim uingah deungdeuleueun ningal parahu ngapung, balayar di jomantara, dina filim Peter Pan. Teu bosen-bosen lalajona, biasana mah sok sareng Si Bungsu, kelas 4 SD, awewe tapi tomboy abis..."
 61. Akon Markoni: ti jam dualas alhmdulilah can eureum macaan parade fikmin,,beu di mumule mah matak runtag..dunya..,saking ahengna ku basa sunda..!
 62. Is Tuning: ... Sangkuriang neuteup Mundinglaya. "Sunan Ambu ?" "Enya..!" "Saha Sunan Ambu téh ? kapinaon jeung Sunan Bonang ?" "Ah, kapilain. Geus lah, ké gé Sunan Ambu kadieu, pék panggihan.." "Naha ayeuna kamana ?" "Aya, keur sibuk. Jigana mah sibuk pisan..." "Sibuk ? Sibuk naon ?" "Ah, maklum atuda pengusaha Sunan Ambu mah. Ti baheula ninun waé, tadina ukur méakeun waktu wungkul. Tuluy nyieun usaha leuleutikan, nepi ka usahana maju pisan, ayeuna mah boga pabrik konpéksi."
 63. Dewi Budi: Kang Godi Suwarna punten pangwartoskeun ka Sunan Ambu, Catet nami abdi kituh...enya ge sanes fikminer aktif, kapanan komentator satia sareng jempoler andal.........hehe
 64. Budi Mugia Raspati: Ah, rék muntang wé, sugan jeung sugan, da geuning loba kénéh, ngaleuya, larapkeuneun téh..Peter Pan..Kapten Hook tea Ang nu maenna Dustin Hofmann heded pisan..
 65. Arom Hidayat: Mugia urang Sunda aya dugi ka ahir dunya, ras deui kana ayak-ayak béas! Nyaan ku Fikmin mah karawu-kapangku, najan aya dina karupek jeung kaheureut! Punten nuju diajar ngoméntar!
 66. Godi Suwarna: Maman gantra: Laaah, eta mah kekredoan jaman uing belekesentang, Ang Man..! Jaman babaongna. Waktos sastra Sunda bade diseragamkeun janten realism, bade ditradisikeun ku jubirna: Kang Rustandi Kartakusumah. Nya uing teh 'menolak' tradisi realism tea, banda deungeun, nu sing sarwa kudu asup kana akal, 'bertolak' tina tradisi nu leuwih buhun, nu banda urang keneh kayaning carita rayat, legenda, mitos jrrd nu tara asup akal tapi imajinatif, nu 'berlogika' dongeng, da dina dongeng mah jalma jeung sato oge bisa uplek sanajan teu asup akal. Kitu maksad uing teh, Ang Man.."
 67. Hadi Aks: He..naha asa hayang bulak-balik bae maca. Moal ngomen adi mah, hayang anteng ngicip-ngicip kekecapan, Ang!
 68. Yus Thamrin: Kang Godi Suwarna teh saur abdi mah siga Valentino Rossi. Jago ngagilek di tikungan panungtung. Tabe Kang.
 69. Yadi Risyadi Odotea: Lir ibarat nuju ngaos mustika. janten emut "Kalakang Budah," nangkel wae na emutan.
 70. Deden Abdul Aziz: Ang Maman Gantra oge Ki Hasan: Kredo Kakang Prabu Godi Suwarna soal 'Menolak Tradisi, Bertolak dari Traidisi' kantos dikupas tuntas dina Majalah Dangiang edisi munggaran (mun teu lepat taun 2000-an) wedalan Komunitas Dangiang...
 71. Dadan Sutisna: Ang Maman Gantra, Ki Hasan, mun peryogi Jurnal Dangiang nu nembe ku Mang Deden disabit, aya di simuing.
 72. Deden Abdul Aziz: Muka lapak FBS bari ngalendean bantal, bet anjog kana dongeng khas Kakang Prabu. Jadi cenghar deui. Tradisi dongeng nu tos ngadarah daging. Rus-ras. Ras kana film "Treasure Planet" (versi animasi Treasure Island), tapi ras deui kana buku "Murang-maring". Pun uing ge kantos nyobian ngencarkeun Sangkuriang dina carpon "Budah Isola" (Mangle), tapi asa teu kataekan wae, Kang. Mending nunutur Si Kabayan nu religius pisan... Jadi kabita!
 73. Maman Gantra: Kang Deden, Kang Dadan, hatur nuhun. Insya Allah jurnalna sim kuring peryogi. Iraha nya tiasa nambut...
 74. Maman Gantra: Kang Prebu, wios kekredoan ge... Nu penting mah nyampak, ngajanggelek, bari ngocor dugi ka kiwari. Manawi bae The Last Sundanese teu kajantenan. Hehehe... (Sumpah! Barang maos judul ieu fikmin, kamari, nu kasawang teh nya The Last Mohican...)
 75. Maman Gantra: Eh, Kang Dadan, saupami aya format digitalna, sarupaning esei, wawancara, atanapi fiksi pisan, nu kinten-kintenna petingan, sae upami dialungkeun ka ieu lapak. Sok komo upami aya seratan nu ngabahas perkembangan (atanapi analisis isi) Sastra Sunda. Rumaos abdi mah atah kaweruh ngeunaan Sastra Sunda teh. (Ti sasih Februari abdi nuju ngacapruk diajar medar carpon-carponna Nyi Roro sareng Teh Tiktik, pugag di eusining fiksi Sunda salami ieu...)
 76. Ki Hasan: Nuhun Kang Deden Abdul Aziz infona. Tah geuning Kang Dadan Sutisna ngampihan naskahna. Kang Dadan punten inboks ka sim uing lah. Atawa sapertos biasa apungkeun ka Pustaka Sunda, ngarah nu sanes tiasa ngaakses.
 77. Tatang Sumarsono: Ari nu kasawang ku pun uing mah, jigana pangeusii buana panca tengah téh urang Sunda wungkul. Jadi, teu matak handeueul mun ayeuna teu bisa basa Inggris gé, da ditu mah moal ieuh kapaké. (Eh, ari uing kaajakan henteu nya, kana éta parahu, Ang?).
 78. Godi Suwarna: Teddy Oktora:"Oooh, nu harita janten Mundinglaya teh Ang Teddy? Leuh, bagea atuh. Da upami ieu fikmin di-film-keun, tangtos Ang Tedd nu janten Mundinglayana. Hehe...! Tapi nu janten Sakadang Kalapetong moal Ayi Kurnia Iskandar, bilih Mundinglaya ateuleun..! Heuheu..."
 79. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Juh puluh kitu Nyimas teh..? Euleuh-euleuh, heuheu...! Naha pan katingalna mah sakitu langsingna? Diiwalkeun atuh Nyimas mah. Kaleresan Sangkuriang resep ka nu monthoks-monthoks... heuheu..."
 80. Godi Suwarna: Lalat Socrates:"WHahaha...! Aya-aya bae si Amang mah. Nabeuh goong dina tarang mah sami sareng moe anyut dina tarang..."
 81. Ayi Kurnia Iskandar: Sunan Ambu-na mah sae ku Meriam Belina we...
 82. Ari Andriansyah: Boa urang sadaya kalebet urang Sunda nu pamungkas... Edunpisan, Kang.
 83. Mohammad Ridwan Trijana: ...asa emut kana "Serat Smara Dhahana", karya akang ku anjeun...! Mung itu mah babad ramayana...Hebring kang Godi...!
 84. Iberani Man: taaaah! kang Godi is back! back to the real Godi Suwarna, ciri mandiri akangna kentel pisan! resep dekah, nuhun vitaminna, kang!
 85. Hadi Aks: Ah aing mah, bet kudu ngareret bae, saban tuturubun ka handap! Hahaha....
 86. Godi Suwarna: Entjep Sunardhi:"Hatur nuhun pangbagea kangge 'Urang Sunda Pamungkas' nu nembe anjog ka planet Buana Tengah...! Mugia di eta planet urang Sunda sing bumetah, paheuyeuk-heuyeuk leungeun dina ngolah budayana. Mugia teu manjangkeun pacogregan sapaerto waktos maranehna harirup di planet dunya. Mugia...."
 87. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Langseng panginten...hatur nuhun atuh ari kacandak mah, duh éta Sangkuriang ku teu sangki resep kanu monthoks...ahahaha
 88. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Nya kitu tea, Ki..! Ngaranna ge jaman keur ngora. Rea ide, rea ceta. Kaleresan gaduh mertua teh, jaman harita, Bapa Popo Iskandar suargi, kalebet pelukis moyan, nu seueur oge seratanana perkawis sastra. (Sutardji CB oge ngawitan dipuji sajak-sajakna dina mediamasa, nya ku anjeunna pisan) Nya kitu, uing guguru perkawis proses ti anjeunna. Eta we, puluhan taun anjeunna jejem ngalukis ucing, ti kawit nu katingal keneh ucingna, teras-terasan diulik garisna, waranana, bentukna, dugikeun ka kantun hulu sareng buntutna wungkul. Loba nu sarimbag deuih.' Ngan ukur ahli enteh nu bisa ngabeda-bedakeun rasa enteh!' saurna basa ditaros perkara eta. Tos sepuh kitu ge ari diajar mah teras-terasan, kalebet diajar ngabiola, diajar nembang."Aneh Godi mah, ari ngarang basa Sunda, ari kaset lagu barat wungkul!' saur anjeunna dina hiji waktos bari ningalian erak kaset. Jalaran resep kana tembang Sunda, koleksi kaset anjeunna mah seuseueurna tembang Sunda lian ti kaset-kaset musik klasik. Nya kitu, uing mindeng nambut kaset ti anjeunna, bari teu bebeja heula. Heuheu..! Kaset tembangna Kang Dadang Sulaeman, atanapi Ceu Euis Komariah mah pasti 'dirawatan' ku sim uing, dilenyepan peuting-peuting, 'sukma' dipalidkeun kana galindengna nu ngombak banyu, nanjak-mudun, milu ngajerit dina petitna. Basa Kang Rustandi ngadawuh yen 'urang Sunda mah kudu ceurik mun ngadengekeun Cianjuran', sim uing mah geus sok reumbay najan teu dititah oge. Ku anjeunna mah karangan uing teh aranglangka dipuji. Hayoh we dikekeak. Tapi da bari murudul elmuna, pulunganeun. Salaku pelukis kahot, nu sok ngabahas sastra oge, anjeunna sering dikintunan buku-buku ku pamedal. Tos puguh ari pamedal Pustaka Jaya mah, di gambar jilidna sok kenging anjeunna. Pabukonna kaetang lengkep, seueur koran,beundeulan majalah lawas, kayaning Horison, Budaya Jaya. Betah mun tos candukul di dinya teh. Da seueur tea, nya sawareh mah ngaralih ka pabukon uing nu kirang modal. Heuheu...! Waktos anjeunna pupus, uing ngarang sajak, dimuat dina buku Yasin, pangeling-eling matang puluhna : SERAT PIGURA EMAS (Popo Iskandar, 27-00) Mung kantun pulas panungtung. Udat layung Sapertos saulas koas dina méga nu ngadingding Nu mayungan pajaratan lembur Kudang Waktos putra miwah putu ngaragameneng Nuju anteng medar séwu panineungan Sabudeureun gundukan lemah salira Sungkeman tembang pamungkas: Yasin nu teras Digalindengkeun tina manah séwang-séwang Kapireng bet lajeng awor sinareng héas turaés Harita, nalika teuteup salira teu weléh geugeut Dina potrét nu kaambung dalingdingna Mung wasa husu ngadunga sinareng mili cisoca Waktos ningal kukupu nu ngagulubur Kumalayang nilar gupay kekembangan Wilujeng angkat Ka nu jengkar muru sajatining titik Jatining warna. Ka Nu Sahiji : Mahacahaya! Wilujeng angkat Mugia langgeng narawangan (00) Dina taun 2003 (asana) ieu sajak dikirimkeun ka Mangle. Na atuh, bet meunang hadiah Sastra LBSS. Amplopna 3 juta jaman harita. "Para wargi, tetela, sim uing teh mantu anu pangdipikadeudeuhna ku Mantenna. Tos di alam kubur oge, mantenna teu weleh masihan artos!" cekeng basa dititah pidato, daria pisan, tapi hadirin kalah sareureuri Mugia mantenna ditampi di sisi Gusti.....
 89. Budi Sobar: ngqan eta kiram kira, saha presidenna anu pamungkas. jadi urang kudu mimiti deui nyieun kahirupan anu aya pamimpinna. Anu kaduana kumaha lamun di buana tengah, Sangkurianhg amprok jeung Oidipus, der deui manusa anu keur tatahar, ruksak kulantaran niat dua manusa anu ngaheroan indungna.
 90. Godi Suwarna: Maman Damiri:"Justru saleresna mah langkung gampil ngarang nu kieu teh, Ang..! Nambut tokoh nu tos kagungan kasang tukang lalakonna sewang-sewang. Urang mah kantun 'nyetelkeun' we. Kantun ngolaborasikeun antawis tokoh sareng tokoh...."
 91. Godi Suwarna: Akon Markoni:"Uhun we..! Ngadadak ngaburudul fikmin karya kasepuhan. Kajantenan kieu teh langka pisan. Biasana mah ngadaredempes bae..."
 92. Maman Gantra: Komentar di luhur, Kang Prebu... Tegep saking! Full informasi...
 93. Maman Gantra: Hatur nuhun...
 94. Godi Suwarna: Is Tuning:"Haha...! Siiip dekh, Mang Is...! Hatur nuhun fikmin berbalasna. Sunan Ambu kagungan pabrik konpeksi..! Guruminda janten peragawan. Mantap..!"
 95. Godi Suwarna: Dewi Budi:"Tenaaang, Nenenk...! Bujeng-bujeng fikminer, aktif-teu aktif, dalah nu ngomen atanapi ngajempol wungkul ge tangtos bakal kaabsen ku Mundinglaya. Tenaaaang...."
 96. Godi Suwarna: Budi Mugia Raspati:"Yaktos, Ang...! Seueur pisan bahan fikminna mah. Kantun 'weruh di semuna', kantun milih-milih dongeng, milih tokoh, ngagulak-gilek carios. Moal teu murudul..."
 97. Godi Suwarna: Arom HidayatL:Leres pisan, Jang! Ayak-ayak beas tea. Seleksi alam. Sing saha nu tanggoh ku pangrobeda, bakal langgeng rumingkang di jalan fikmin. Mangku bari ngarawu nu bacacar sajajalan, mipt ti handeuleum hieum metik ti hanjuang siang, diwadahan ku fikmin, najan leutik tapi kawas Cupumanik Astagina...."
 98. Godi Suwarna: Hadi Aks:"NU SAGURU NU SAELMU ULAH GANGGU...! Heuheu..."
 99. Godi Suwarna: Yus Thamrin:"Balap motor osok uing ge, Ang..! Dina PS..! Heuheu..."
 100. Ki Hasan: Haruuh, kelar Kang Godi Suwarna. Tayohna mah pikeun bekel ngarang teh, geuning jiga teu cekap ukur ku sumanget. Dalah pangaresep, pilihan kalanggenan ge kudu ngarojong kana bahan karngan. Ari sugan uing, ngarang teh cukup ku cindekul we hulang-huleng payuneun laptop. Beu. Nuhun infona.
 101. Dedi Rosala: wah...teu panasaran maca teh kang prabu. di jaman planet buana tengah mah kaci Mundinglaya jeung Sangkuriang sosobatan...hehe Indrajaya ngan ukur lalajo nya...?Siip... Wilujeng
 102. Godi Suwarna: Yadi Risyadi Odotea:"Kantos ngaos, Ang? Jiiih, nuhun atuh...! KalangKang Budah teh carpon sim uing nu munggaran. Nepungkeun Sangkuriang sareng Oidipus. Heran ti bubudak kana carios teh eta dua tokoh teh. Bet sami pisan. Der we ditepungkeun, Asa kaemutan. Cuang lawungleun deui dina fikmin, ah...! Nuhun, Ang..."
 103. Cucu Unisah: ajeeeeb...asa jtn Dayang Sumbina kakang...4 jempol tambih imut leleb tah ti abdi...he
 104. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Film "Treasure Planet" boga uing ge DVD-na, Yayi..! Parahu ngapungna edun pisan...! Campur jeung parahu ngapung tina film Peter Pan (tanpa Ariel!) Waas, Balayar tina mega kana mega, balayar handapeun bulan. Ke, ah, Sangkuriangna rek diteruskeun jadi tukang parahu antar planet. Heuheu..."
 105. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Tangtos kacandak kana parahu, Ang..! Jalaran, di Buana Tengah teh peryogi aya ahli basa Sunda, moro bagong, moro careuh, balap dugi ka macekeun kuda. Siap-siap we, Ang..! Da sakedap deui ieu teh...!"
 106. Godi Suwarna: Ayi Kurnia Iskandar:"Meriem Belina mah Dayang Sumbi, Yayi...! Upami Sunan Ambu pantesna teh ku.... Budi Rahayu Tamsyah.."
 107. Juragan Carmad: manawi teh parahu nabi nuh tikelebuh ...... jempolna kang Godi Suwarna
 108. Godi Suwarna: Ari Andriansyah:"Tangtos, urang mah urang Sunda pamungkas nu bakal diajak tumpak parahu. Apan sok mikmin, Jang..! Kantenan, Ujang mah da fikminna ge harade pisan. Tah, di Buana Tengah, Jang Ari bakal tepung jeung Bujangga Manik. Tiasa langsung guguru mikmin ka anjeunna. Moal jomlo guguru ka anjeunna mah, Jang..! Heuheu..."
 109. Godi Suwarna: Mohammad Ridwan Trijana:"Taaah, nu kantos ngaos carpon-carpon uing mah tangtos moal bireuk deui ka nu kieu. Siiip dekh...! Nuhun, Aaaang...!"
 110. Godi Suwarna: Iberani Man:"Kabeneran bet ngaleok deui ka nu kieu, Ang..! Da aneh geuning mikmin mah, kawas nyajak, teu tiasa dirarancang hayang kitu hayang kieu. Asli, kumaha kolepatna ilapat. Hehe...!"
 111. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Nu monthoks mah sok emphuks, kitu saur Sangkuriang. Nu emphuks sok felems...! Haha..."
 112. Mohammad Ridwan Trijana: Duka nya, da pangersa mah kagungan ciri khas, upami tea mah teu diseratkeun saha nu nyeratna, bawiraos, abdi tiasa nebak wireh eta seratan pengersa Kang Godi Suwarna. Manawi kagungan "sakola" sastra sun?...
 113. Godi Suwarna: Budi Sobar:"Kapungkur kantos diamprokkeun dina carpon Kalang Budah. Keun, cuang amprokkeun deui dina fikmin. Tunggu tanggal maenyah..."
 114. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ahahaha...nu emphuks téh nu ngadhunkuk téa kitu?
 115. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Emphuks and ngadungkhuks..! Haha...! Pelem dekh...!"
 116. Godi Suwarna: Mohammad Ridwan Trijana:"Kaidean deui bae ku pun Guru, Pa Popo Iskandar. Anjeunna jejem dina gayana, eksfresionis. Lukisanana khas pisan. Salangkung ge jol breh we yen eta kenging anjeunna, sok saanaos jenenganana teu dicantumkeun. Tah, kapungkur teh sim uing ge hoyong kitu,hoyong gaduh ciri mandiri, sanaos taya ngaran sim uing, nu maca tangtos aruningaeun, kitu cita-cita sim uing teh..."
 117. Mohammad Ridwan Trijana: Leres...Bravo !!! Pangersa kang Godi Suwarna! Berarti muhun, sudah punya khas 'jati-diri'. Upami aya sakolaan sastra dina internet nya, resep! Nembean abdi mah tiasa kontak sareng didieu, reueus...! Sajak pangersa anu judulna SERAT SAREUPNA, ku abdi dicopas, dinangna-nengne...Ah, resep we...!
 118. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Ujug-ujug emut ka mantennna' Ki...! Kalan-kalan, sok kaimpenkeun keneh. Nya kitu, salaku pelukis, mantenna ge seueur ngapresiasi kasenian-kasenian sanesna, kalebet diajar ngabiola sareng nembang tea. Sok 'penuh penghayatan' upami tos ngabiola teh, dengdek bari peurem-beunta, sok sanaos sora biolana matak linu da sora panto karahaan. Hehe...!"
 119. Akon Markoni: Reueuslah..Kanggo sadaya kasepuhan fikmin..pmi ts kieu mah..silih ayun kn ka hoyong..nikmat lah..gambaran hiruf sabobot sapihanean...mangga lljeng kasepuhan fikmin...!
 120. Godi Suwarna: Dedi Rosala:"Indrajaya mah cuang sina cantel sareng Guruminda, Yayi...!"
 121. Godi Suwarna: Cucu Unisah:"Hatur nuhun, Nenenk...! Diantos dina parahu..."
 122. Dedi Rosala: Asa kantos emut keneh...waktos di IKIP (1980-an) ngagarap carios Sangkuriang karya tokoh tari Pa Enoch Atmadibrata,Pa Dadang Sulaeman, saparakanca. Sim kuring minangka salah sawios pamaen dina garapan ka sebat. Rek balaka we ayeuna...Teu kinten keuheulna ka salira kang Prabu teh..., pedah dikritik nu karaos peuheur harita mah nu dimuat di media massa (PR). Tapi geuning karaosna mah ayeuna...minangka/di antawis ti salah sawiosna kritik ti kang Prabu teh, sim kuring janten kieu.. (jumeneng pisan teu acan), ari nu ngambeuan mah teu dipopohokeun aya. Alhamdulillah. Mulang tarimana mah ku cap Nuhun kang Prabu. Hehe. Wilujeng.
 123. Iberani Man: kaleresan pisan Kang Godi, eta perkawis ilapat, na kumaha neangna atuh? da dihajkeun diburu mah bet kadon lingas wae, sok jadi nyindekkeun kieu, "na kumaha amal-amalan, kitu?" hehehehehe...susah pisan, kang!
 124. Godi Suwarna: Juragan Carmad:"Hatur nuhun, Juragan...! Katampi pisan jempolna. Ke, ku uing bade disanggakeun ka Nyi Sutirah nu ayeuna tos uyut-uyut. Heuheu..."
 125. Godi Suwarna: Mohammad Ridwan Trijana:"Udagan seniman 'abad kamari' nu saumur jeung uing, tangtos hoyong gaduh ciri mandiri dina karya. Seniman abad kiwari mah sapertosna hal ieu teh teu patos janten udagan. Da geuning rada sesah milari 'benang merah' eksfresina ti karya-ka karyana teh, nu sok barenten-benten pisan. Tapi duka ketah. Boa uing we nu tos teu parok jeung jaman. Upami palay teras neuleuman sastra, cekap gabung di lapak ieu we. Seueur pangarang kolot nu sok muka rusiah jurus-jurusna. geura teras bandungan, Yayi..."
 126. Godi Suwarna: Akon Markoni:"Nyeta, Ang! Teknologi teh seueur mangpaatna ari dianggena bener mah. FB, batan diangge ngarumpi dina status, nya mending diangge mikmin. Jaman uing keur ngora mah pimanaeun bisa ngobrol alewoh jeung para sastrawan senior. Sesah pisan hoyong tepang ge. Sakalina tepang nya serab, nya ajrih. Bujeng-bujeng gepyak, nu puguh mah tungkul we da era. Tah, ku ayana ieu lapak, hahalang sapertos kitu teh didobrak. Teu aya batas antawis pangarang aki-aki sareng nu aranom. Kitu, Ang..."
 127. Mohammad Ridwan Trijana: Katampi kiwa miwah tengen...pangersa, kang Godi. Leres pisan, 'bolabeureum' teh palangsiang pegat ku sabengbatan. Palias! Duka kumaha ketakna para seniman kiwari, paur pareumeun obor samareun tapak seniorna?! Namung kantenan we ku ayeuna mah, sok sanaos wanohna senior sareng junior teh janten gampil ku ayana teknologi fesbuk, mugia henteu janten culangung nu ngarora, apan "Lain ummat kami nu teu ngajrih kanu karolot, jeung teu nyaah kanu ngarora...". Teu weleh ngarojong, kaualnuuun...!
 128. Godi Suwarna: Dedi Rosala:"Hahaha...! Halaaah, etah, emut keneh kana seratan sim uing di PR jaman baheula...? Mun ras ka dinya, sim uing isin kacida!" "Nya kitu, Ang Ded, da puguh harita mah jaman keur belekeseng, jaman karek bijil tanduk, teu weleh hoyong tutubruk. Hulu teu weleh garateul. Nya kitu waktos Kang Enoch ngagarap Sangkuriang oge. Kieu ari saleresna mah; Harita, uing teh aktif ngokolotan teater IKIP. Lamun nyuhunkeun dana ka IKIP dipasihan teh tara leuwih ti 50 rb jaman harita. Tah, barang Pa Enoch ngagarap Sangkuriang, uing mireng beyana teh dugi ka puluhan juta. Kantenan, uing ambek pisan, da bongan barudak teater IKIP teu diajakan pisan, teu jadi kru-kru-na acan. Ngahaja lalajo teh babarengan jeung barudak teater. Bari sinis tea. Beres lalajo, deker uing ngarang kritik, asa pangnyahona, asa panghebatna. Galak naker. Sanggeus dimuat di PR, uing pada nareangan, kalebet ku Kang Dadang Sulaeman. Pa Enoch ge jaheut manah ku tulisan uing." "Gustiiii, mugia aranjeunna kersa ngahapunten sim uing ti kalanggengan...."
 129. Herman Effendi: hebring pisan carios teh kakang prabu,siganamah aya buana panca tengah teh. he he
 130. Rohendi Pandeglang: Buana panca tengah teh kapendak oge burung. Beuh doangna eta sangkuriang jeung mundinglaya ngabaladah deui pangrereban anyar. Pamuga teu doang dunya nu ieu, pinuh ku asa jeung doang, meureun jeung sugan. Heug dingaranan sunda, babasaan rasmina, aturan rasmina, pajabat rasmina, jajalaneunna, palajaran barudakna, samalah kopi jeung ududeunna geh merekan Sunda. Pang Sunda ieu jinek diunggal rohangan kahirupan duriyatna. Laju jieun "Sumpah Ngamuk ti Palapa" sakur nu ka dinya, pake na kudu sarwa Nyunda. Hung ahung... Tabe pun.
 131. Yanti Sri Budiarti: Maos tungtung fikmin emut kana lagu nu kieu tea.." Yu batur urang pindah ka bulan..." Boa eta nu di maksad buana panca tengah teh Kakang Prebu Godi Suwarna..?
 132. Dadan Wahyudin: fiksi anteb, teleb, manteb ....
 133. Godi Suwarna: Iberani Man:"Yaktos, sesah kacida nyier ide kangge fikmin teh geuning. Kantenan upami tos kenging puluhan fikmin. Ngarang teh janten seuseut naker, geuning...! Tapi keun we, sabaaar...! Kedah sabar, Ang...!"
 134. Godi Suwarna: Mohammad Ridwan Trijana:"Siiip dekh, Ang Ridwan...! Hayu cuang sami-sami ngamumule ieu lapak, boh ku karangan, boh ku komen sareng jempolna...!"
 135. Godi Suwarna: Herman Effendi:"Hatur nuhun, Ang Her...! Bongan planet dunya mah kalah tambih riweuh. Cuang ngaralih we ka buana tengah. Heuheu..."
 136. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Tah, samemeh diposting mah kalimah panungtung Mundinglaya teh kieu: “Tah, ieu Buana Tengah. Urang kudu dumuk di dieu. Di Kanékés! Kitu dawuh Sunan Ambu!” Da uing kabita pisan ku kahirupan urang dinya. Ngan, ku uing diedit da bisi kalah ngalilieur nu maraca..."
 137. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Oooh, aya laguna? Sim uing mah teu terang, tah. Engke atuh, upami urang kopdar, hariringkeun kawih eta ku Bu Nenenk..."
 138. Rohendi Pandeglang: Kula yakin nu gemah ripah repeh rapih mah, memang Kanekes Ka. Taneuh gemah ripah; ja dipupusti, dipulasara, dihormat, teu dirogahala. Kahirupan papada jalma jeung papada mahluk Hyang sejenna repeh rapih; silih rasanan, silih asah, asih, asuh, sapangaboga, sapangaresep, sapangasieun, ja sapangabutuh, sapangahormat. Salaka domas hiji tempat nu dimaksud eta doangna ka. Taneuh larangan tempat suci, nu ngan boga kahayang sarua nu bisa nincak laha loho kadinya. Asa ku hayang jadi bagean ti manehna.
 139. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Uing kungsi mireng ti saurang budayawan, cenah cek urang Kanekes, dunya teh tadina kawas bubur nu ngagolak. Tah, nu pangheulana teuas jadi taneuh teh nya eta di lebah Arca Domas, terus ngarambat ka wewengkon Kanekes jst. Uhun eta teh aya kapercantenan kitu...? Mun uhun teh hebring pisan, tah...!"
 140. Rohendi Pandeglang: basa kula mostingkeun gambar Jaro Dainah jeung kula di kantor. tah harita pisan eta kula ngadenge eta kamandang teh.
 141. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Asooooy...! Nyaan, euy...! Hebring pisan..! Uing tepi ka muriding, yeuh..."
 142. Dedi Rosala: kutan kitu kang Prabu..., ari dana mah nepi ka ayeuna ge nu kasebut Unit mah masih keneh tacan aya parobahan.Pangapunten beda pisan jeung ka Kabumi. hehe. Ah moal papanjangan matak ....Sanaos kitu, ulah janten emutan. Pasti dihapunten ku almarhum.hehe ...Wilujeng.
 143. Godi Suwarna: Dedi Rosala:"Nyeta kitu, Ang..! Teu weleh darengdek topi. Padahal kirang kumaha prestasina barudak teater UPI ge. Tapi ayeuna mah teu sapertos kapungkur teuing. Saurna mah rada gampil sanaos teu sabadag kabumi. Harita mah bujeng-bujeng, Ang! Seuseut..! Numawi sim uing sok tubrak-tubruk, asal nubruk..."
 144. Dedi Rosala: Hehe tinangtos kituna teh. Aya mung....pangapunten yeuh. teater ayeuna UPI sareng teater kapungkur IKIP asa benten pisan. nu ayeuna katingalna mundur sanaos dana rada onjoy, tapi nu kapungkur sanajan dana kurat-karet, maju...Pon kitu hasilna....Kapan Kang prabu teh salah sawios nu kenging pangleler/pangajen taraf nasional sanes? hehe.
 145. Godi Suwarna: Dedi Rosala:"Jiiih, barudak ayeuna ge prestasi mah teu kirang-kirang, Ang..! Upami aya festival teater tingkat mahasiswa teh sok juara bae. Mung, langkung eksis di luar kampus, margi ayeuna mah UPI teu gaduh gedung nu merenah kangge pintonan teater. Paling di PKM nu alit jaba hareudang...."
 146. Dedi Rosala: sapagodos kang prabu...mungguh eta pisan nu diarep-arep teh, kilangbara atuh ari kawas Sabuga mah pimanaeun. Kawas di Sunan Ambu ge asa merenah pisan. Sim kuring mah karunya ka barudak mahasiswa keur sarana kreativitas teh kudu nyewa ka Taman Budaya. Pon kitu latihan di kampus ge diwatesanan teu meunang ti leuwih magrib.Beu...ambuing.
 147. Dedi Rosala: ku kituna mah teu ngabibisani....eleh ku FPOK...nya lapangna, nya gedungna sanes kanten.
 148. Godi Suwarna: Dedi Rosala:"Taaah, eta. Tos kedahna atuh UPI kagungan gedung kesenian nu sae. Nu kacipta ku sim uing mah ngadegna teh di gedung Fakultas Tehnik, nu landeuheun masjid tea, Ang..! Moal cocok diangge tempat kuliah mah. Gandeng ku lalu-lintas. Mun diangge gedung kasenian mah pantes. Sisi jalan. Nya sagede Taman Budaya weh. Cekap.."
 149. Dedi Rosala: kapungkur kantos ngusulkeun teh tempatna tilas Lembur Bitung (luhureun lapang tenis),ngarah teu baribin ka masjid. Mung ukur heuheuh bueuk nu antukna teu digugu.Duka teuing ku naon?. Di handap sae pisan tah..., mung tempat parkir alit sareng lar-sup mobil kacipta palebah dinya mah ku macetna...Hehe.
 150. Dadah Hidayat: Teras sakali kali dianggo magelarkeun fikmin. Dibuka ku maca sajak Gan Godi ku anjeun nu macana. Etang etang mulangkeun panineungan ka IKIP. Hehehe
 151. Dedi Rosala: tah sae pisan ide teh...etang-etang nostalgia...Hanjakal mung ukur harepan. Naha urang teh bakal tinekanan kitu? Mudah2an we atuh.
 152. Dadah Hidayat: Muhun nya Kang Ded. Waas lah
 153. Dedi Rosala: waas kapungkur sareng ayeuna benten pisan. ayeuna mah aheng gedung teh...dugi ka 6 tingkatna ti masing-masing fakultas. Bumi dinas para dosen tos dibukbak sadayana...Mung kantun waasna. wilujeng wengi.
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI