Update: 21 Januari 2013 09:10:23

“fatal Attraction”

Ku Godi Suwarna

HP-na disada. Bréh. “Aa, iraha urang tiasa tepang? Nénk kangen pisan. Love U. Muuaach..!” cénah. Manéhna gogodeg. Geus SMS ti Si Éta deui baé. Saban usik. Ngabasakeun Aa, Nénk, padahal umurna jauh tangéh. Geulis kénéh sotéh pédah wé dioprasi pelastik. Puluhan kali manéhna ganti nomer. Tapi itu bet nyahoeun baé. SMS-na teu weléh murudul. Langka ieuh diwalonan. Malah, mun nelepon mah sok gancang wé dipareuman. Guligah. Manéhna rus-ras. Enya. Baheula kungsi hahadéan sotéh. Sakeudeung. Tuluy ngejat sanggeus nyaho saha dirina. Manéhna ngarahuh. Males SMS: ”Apan salira mah kagungan carogé!” Teu lila, kurunyung walonanana: ”Gampil éta mah. Ké diatur ku Nénk. Sabar, nya? Qiqiqiq!” cénah. Centil. Heuleut tilu poé, aya kiriman pakét. Kardus. Barang dibuka, bet nyelengseng bau bugang. Bréh. Gebeg. Eusina bangké anjing tapak nyacag! HP disada. SMS. “Sagala rupi pamundut Aa tos dilaksanakeun ku Nénk. Salaki tos dipérénan. Talaga tos ngemplang ti kapungkur. Parahu tos réngsé. Bohong upami aya nu nyebat Aa putra Nénk. Iraha atuh urang badé lalayaran? Bilih dicacag...!” kitu eusi SMS-na.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Eboed Eman Budiman: Heuheu..., tibalik nu ieu mah. Meni téga menéga éta ka Cép Tumang dugi ka dikardusan kitu
 2. Iwan Hanjuang: moal laksana da parahuna ge geus reyod, jaba marolongo, sri geuleuyeung ari kerelep..
 3. Valda Ali Mansyoer: serem..
 4. Is Tuning: ... "Naon éta ?" babaturan nanya bari nunjuk kana kardus "Pék wé tempo..." "Kiriman ti saha kitu ?" "Ti Nenk Ayang.." "Ayang mana deui ?" "Ayang Sumbi !"
 5. Gus Maman: Janten oedipus teh sanes kahoyong sim kuring eh sang kuring an. Da nyatana kitu, kanyaah indung mah taya bates wangenna.
 6. Jaladara Nitis: Haruh!. Ieu Nenk Dayang sumbi kuat teureugeus pisan nya. "Mangga Nenk, Aa mah ngiringan bae, alim kedah ngarandapan dicacag mah" Mangga tah sakantenan jempol sadayana nu dipibanda, nyanggakeun!..
 7. Liman Sanjaya: duh, dugi ka kituna eta tresna.. kalan sok semu maksa.. heuheu..
 8. Nanang Sahbana Afnani: Heu heu.,ari dina yuswa mah teu aya nu lepat kinten,tapi dina gaduh carogena nu matak mawa mamala mah...
 9. Tuti Haryati: Ehm. . Mani tega kitu nya..ngabelaan cinta.
 10. Nazarudin Azhar: Malem minggu asa kareueung kieu yeuh... Ancamanana dicacag! Hehe...manstaap!
 11. Rin Riani: Dayang Sumbi 2012,.... unggah adat kasarad jaman,...
 12. Maman Gantra: Edun! Taluk, Kang Prebu!
 13. Irman Dimyatie: :"Eta Nyai Dayangsumbi meni sadis kitu, nya?! Dina episode ieu mah Dayangsumbi nu ngudag-ngudag Sangkuriang. Malah bangke Si Tumang ge nepi ka dipaketkeun sagala. Halah...! Meni kacida pisan rongkahna ieu sakadang fikmin."
 14. Yusuf S. Martawidenda: Dupi si Aa teh nuju nyalon kitu ? Boa kintunan bugang anjing teh nuju usum sapertos nu ditampi ku nyi Oneng gening. Ih, amit-amit.
 15. Opick Sunandar: Н̲̣̣̣̥α̩̩̩̩̥н̲̣̣̣̥α̩̩̩̩̥н̲̣̣̣̥α̩̩̩̩̥н̲̣̣̣̥α̩̩̩̩̥н̲̣̣̣̥α̩̩̩̩̥н̲̣̣̣̥α̩̩̩̩̥н̲̣̣̣̥α̩̩̩̩̥. Hebat ang,,, sadis nya dayang sumbi teh ??
 16. Rak Buku Soni: asyik
 17. Akang Remi: Rupina si "Aa" teh urang batak, numawi dikintun paket doogy. Ari si "Neng" mah sidik psikopat. Ari pangarangna, nyaeta nu kreativitasna teu suwung-suwung. Ngadu-maniskeun lalakon dina teknikna nu mandiri...Atuh sumuhun kana ngalagedayna nu maca teh...Wa Godi banged.. Dech!
 18. Agustin Hartati: wah ...Kang Godi Suwarna mah heibat pisan nga- remix Sangkuriang kabeurangan teh....
 19. Teti Taryani: Psikopat ningan Ayang Sumbi teh, sadis niaan....
 20. Yusef Muldiyana II: Horéng anu bau bugang téh, bangké Si Tumang.
 21. Jajang Arohmana: Carita mitos inses nu dibetot ka alam kiwari. Leuwih ngadeukeutan. Tegep.
 22. Rohendi Pandeglang: tah motekar nyambungkeun mitos kana kakiwarian, eta nu karek ngeuh kwari, saprak kakalayangan na ieu lapak. nuhun kabehan. Ka Perbu Siiip.
 23. Lin Rn: Kerééén...! Si Nénk maénna total! KG... ngalaikna gé nganggé haté, ku jempol mah bilih disangka 'like' sosial... :-)
 24. Godi Suwarna: 'Eboed' Eman Budiman:"Dupi ieu kalebet fikmin kartinian, kitu? Hehe.."
 25. Wawing Kasep: Muantab...muantab. has pisan gayana teh: data jeung fakta dicomot, dijungkirbalikeun, terus dikonstruksi nganggo basa nu pelem matak raos dituangna, aeh diaosna maksad teh. Cara dina "Serat Sarwa Satwa" sareng "Murang-maring"-na.
 26. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Ke, cuang antos dugi ka rengse lalakonna..."
 27. Godi Suwarna: Is Tuning:"Siiip dekh...! Nuhun fikmin dalam fikminyah, Mang Is...!"
 28. Godi Suwarna: Gus Manz:"Yaktos, Ang Gus...! Kanyaah nu manjang tiasa dugi ka kitu..."
 29. Godi Suwarna: Ricky Andriawan MardjadinataL:Yaktos, Ang Rick...! Kacow dekh ikh..."
 30. Godi Suwarna: Jaladara Nitis:"Katampi jempolna, Ang...! Bade dihijikeun sareng baso ceker..."
 31. Godi Suwarna: Liman Sanjaya:"Dipaksa-paksa sok kalah murungkut eusi kolor, Jang..."
 32. Godi Suwarna: Nanang Sahbana Afnani:"Nikmat nu matak sangsara, Ang Neng..."
 33. Godi Suwarna: Tuti Haryati:"Cinta teaaa, Bu Nenk...! Numawi, kade ah bilih Si Ayank-mu maksa...."
 34. Maman Gantra: Para wargi, dina dua dinten ieu aya tilu fikmin nu ku emutan sim kuring ungkarana tiasa disebat sadis atanapi kasar -- salah sawiosna fikmin Kang Prebu ieu (cacag anjing). Mung, naha nu ieu mah asa teu karaos sadis? Aya nu tiasa ngajelaskeun?
 35. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Nguping wartos Dayang Sumbi teh urang Cianjur da. Kade, ah..! Heuheu..."
 36. Godi Suwarna: Rin Riani:"Uhun, Bu Nenk...! Garalak istri jaman kiwari mah..."
 37. Irman Dimyatie: :"Fikmin nu aheng mah, salah sahiji syaratna nyaeta nu teu kahontal ku logika. Salah sahijina madukeun antara dua alam atawa dua zaman dina plot anu nyentrik. Beu...! karaos edun jeung edanna hahaha..."
 38. Wawing Kasep: Coba pami didamel dramana, dijamin seru lah.
 39. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Jurus lugas pisan, Ang Man...! Langsung ditigaskeun kana mamaras..."
 40. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Ka-ide-an ku filmna, Mang Ir..."
 41. Rak Buku Soni: sukses Ang Godi Suwarna
 42. Wawing Kasep: Irman Dimyatie: Edun karyana, edan nu ... ah duanana edun panginten, tong dugikeun ka edan atuh.
 43. Godi Suwarna: Yusuf S. Martawidenda:"Nguping wartos mah bade nyalon Wali Kota Bandung, Ang..."
 44. Irman Dimyatie: :"Uing mah masih keneh inget kana kasauran Ang Prabu. Fikmin mah tong loba basa panganteur. langsung wae tigas kana mamaras! Tah, konci eta nu ku uing jadi cepengan teh, Ang Prabu. Nuhun pisan."
 45. Godi Suwarna: Opick Sunandar:"Haha...! Wilujeng sumping, Ki Dalang...! Hayu cuang mikmin ah. Resep geura..."
 46. Godi Suwarna: Rak Buku Soni:"Asyik da urang Tasik. heuheu..."
 47. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Margana Sigarantang tea ieu mah..."
 48. Irman Dimyatie: Wawing Kasep:"Muhun edun pisan, Ang. Meni ngadangheuak kana mamaras macana ge."
 49. Rak Buku Soni: hahahaha muhun pisan, pulen
 50. Godi Suwarna: Agustin Hartati:"Hatur nuhun pisan, Bu Nenk...! Bubuhan bahanna tos hapeuk, kapaksa dijungkar-jungkir... heuheu..."
 51. Wawing Kasep: Maman Gantra: dina fikmin Godi Suwarna nu ieu bawiraos teu aya basa nu kasar. Basa nu dianggona basa lemes sareng basa loma. dina ayana ge saha nu bade nyaram ari dianggo dina tempatna mah. Teu aya basa nu sadis deuih, margi bakal aya terasanna, janten duadis engke mah. antosan we geura.
 52. Irman Dimyatie: :"Sadis, duadis, tiludis, jst. hahahaha... tah nu kieu nu disebut kecap unik teh Ang Wawing Kasep."
 53. Godi Suwarna: Teti Taryani:"Psikopat, psiklima, psikgenep, psiktujuh...! Heuheu..."
 54. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Ambuing...fatal pisan, bengis binti sadis ieu mah si Nénk téh
 55. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Wios we, nya..? Supados teu tiasaeun deui ameng ka Kebon Seni. Kang Dekor tos rudeteun..."
 56. Godi Suwarna: Jajang Arohmana:"Dicaketkeun sareng dijungkirkeun, Ang Jang..."
 57. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Jurusna mah tos kacepeng ti taun juh puluhan keneh.Ayeuna dicobi dina fikmin. langkung pedo, Jaro..."
 58. Godi Suwarna: Lin Rn:"Ah, keren..? Emangnya Si Duda... heuheu..."
 59. Godi Suwarna: Wawing Kasep:"Haha...! Nuhun, Ang..! Jurus jungkirbalik. Jurus sim uing taun juh puluhan. Saur dosen Ang Wawing mah dekonstruksi, sanes..? Tapi Nenk Dosen mah nembe uninga kana jurus kieu teh 3 taun kapengker..! Kakantun tebih, sanes...?"
 60. Wawing Kasep: Irman Dimyatie: kecap unik mah nembe nguping teh ti Dadan Sutisna, mungguh dina tiori kabasaan mah nu kantos dugi kana cepil teh aya ge morfem unik; morfem anu nembe gaduh saupami disandingkeun sareng kecap sejen. sapertos kecap gulita (dina b, Ind.), gaduh hartosna teh saupami tos disandingkeun sareng kecap gelap, teu tiasa sareng nu sanes. Kecap sadis, duadis... bawiraos teu kalebet kecap unik nu dimaksad ku Dadan. Cobi paluruh deui geura.
 61. Budi Hermawan: Kang Godi memang jago; teu katebak ka mana jigna eta carita :)
 62. Dadah Hidayat: Leres geuning, katapisan ahli mah, dina ngulinkeun kecap demi kecap teh estu leuleus, luak-leokna teh lir gerakan Taichi, diteuteup teuleub, tetep teu kaberik, terang-terang nyodok kekemplong.
 63. Rudi Riadi: Gustiiii...Cinta Mati Nenk Sumbi, dugi ka tega urusan sareng hukum...!
 64. Budi Hermawan: kang Dadah Hidayat sae pisan eta metafora :)
 65. Godi Suwarna: KA SADAYA: Haruuuuh, modemna lup-lep kacidaaaa...! Ngawalon komen ge asa diudag-udag Si Tumang...! Pangapunten upami aya nu teu acan ka rekomen. Hapunteeeen...! Hiks...!"
 66. Budi Hermawan: Kang Godi, masihan keurseus creative writing, teu? abdi bade daftar. Serius.
 67. Irman Dimyatie: Yi Rudi Riadi:"Hukum Cinta mah ngan hiji. Maksakeun kahayang!"
 68. Dadah Hidayat: Kang Budi Hermawan. Saleresna kitu, ulin taichi ku masterna mah, sesah diteuteup. Gerakanana mayunan titingalan. Heuheuheu
 69. Wawing Kasep: Budi Hermawan: Kang Godi Suwarna mah jalmina tara serius, duka pami sajutarius mah he he
 70. Budi Hermawan: Dadah Hidayat ... panginten sapertos silat peupeuhan nya "batur arek urang anggeus' ... nu nyeratna mah tos ka mana boa pikiran sinareng idena kantun urang nu maosna nembe arek ngartosna, bari ngajurahroh bari hemeng kacida katarik ku carita na :)
 71. Budi Hermawan: heheh Kang wawing Kasep... halah aya kituna nya :)
 72. Maman Gantra: Kang Wawing, oge nu sanesna, cobi toong fikmin ieu (https://fikminsunda.com/naskah/250242435017331_370533999654840) sareng nu ieu (https://fikminsunda.com/naska/250242435017331_371009142940659). Bandingkeun sareng fikmin Kang Prebu ieu. Punten nuduhkeun ka web, supados teu kaaos komentarna. Punten oge ka nu garaduh ieu fikmin. Ieu mah etang-etang diskusi malem Ahad bae. Kaleresan indung budak nuju kalaluar. Teu aya cooeun...
 73. Iwan Hanjuang: Irman Dimyatie, sok ayeuna komen nyeebut Aa, wani teu.?
 74. Ari Andriansyah: Sip, Kang. Jungkir balik Sangkuriang. Top markotop pokona mah..
 75. Tanti Brahmawati: Kang Irman Dimyatie,"Hukum Cinta mah ngan hiji. Maksakeun kahayang!"...maksadna naon tah? Kang Iwan Hanjuang, ???? Kang Budi Hermawan, Kang Godi mah tos mah seratanana matak kataji wae ditambih kuantitasna oge remen, ngadamel fikmin teh siga ngaleueut obat, bari perem deui.
 76. Nyai Endit: Pami dipilemkeun, kumaha nya? Matak eundag geura ieu mah.
 77. Hadi Aks: Wahhh...ampun dech. Maut naker!
 78. Irman Dimyatie: :"Wilujeng Milang Kala, Aka Hadi Aks."
 79. Munggaran Alfatih Z: mani ekstrim kieu kang, ckckck teu kabayang ngajedakna hate sangkuriang basa muka bungkusan
 80. Irman Dimyatie: Teh Tanti Brahmawati:"Maksadna mah, maksakeun; hayang dipikacinta, hayang diperhatikeun, hayang dipikasono, hayang dirungrum, jrrd. Kitu manawi, Teh."
 81. Arom Hidayat: Serangan balik upami dina sepak bola mah, siga ngahaja ngajak nu maca balangah! Azib Kang Prabu! Nyanggakeun jempol pisan.
 82. Herman Effendi: hebring pisan eta dongeng teh raka prabu !! jempol genep !
 83. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Kitu, Mang Ir...? Hatur nuhun atuh...! Tapi, upami ngangge jurus kieu teh kirang-kirangna mah matak teras owah siga sim uing..! Heuheu..."
 84. Godi Suwarna: Rak Buku Soni:"Urang Tasik tea raos pisan, semu ngeres da 'mengandung' unsur keusik... heuheu..."
 85. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Emuta kana film Fatal Attraction, kinten taun dalapan puluhan. Nya kitu, lalakon istri psikopat nu teras ngudag-ngudag pameget..."
 86. Godi Suwarna: Budi Hermawan:"Jago..? Yah, nu jelas mah sim uing jalu, Ang Bud..! Bilih teu percanten siap diparios eusining kolor...! Heuheu..."
 87. Maspri Dkc: Halah edun suredun Ang Godi Suwarna.....Kaemut dugi ka dinya nya?! Surprise tungtungna: Bilih dicacag...! Jempol pisan Ang....!
 88. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: leuh paur upami teu katedunan kahoyongna
 89. Godi Suwarna: Wawing Kasep:"Di damel drama, nya? Sugan we kapilih didamel filim pondok ku Ang Yusef Muldiyana II. Upami cios teh honorna 30 % kangge Ang Wawing..."
 90. Godi Suwarna: Dadah Hidayat:"Asyeeeek dekh...! Sim uingah resep pisan mapandekeun ngrang kana menca, sok sanaos rumaos sanes jawara oge....!"
 91. Godi Suwarna: Budi Hermawan:"Kursus Creative Writing...? Haha...! Teu sararanggem teuin, Ang Bud..! Abot ah...! Namung, upami teras leket ngiring masamoan di ieu lapak mah hasilna tangtos langkung ti kuliah sastra. Silih simbeuhan kaweruh dina rasa duduluran tea..."
 92. Budi Hermawan: Godi Suwarna ... maenya abot Kang Godi? hehe... sok ah kang nyaan yeuh, hoyong tiasa nulis sastra nu membebaskan dan mencerahkan ...
 93. Godi Suwarna: Budi Hermawan:"Serius, Ang Bud...! Lapak ieu ge tos langkung-langkung ti kursus. Di dieu, kempel para pangarang, ti kawit pangarang aki-aki kawas sim uing, dugi ka pangarang anom sapertos Neng Indah Eka Lestari, sisiwi SMP Lembang, kelas 2. Asal kersa teras ngaosan fikmin, ngabandungan paguneman, teras nganjang ka web fikminsunda.com. tangtos bakal langsung ber-ijazah S 3. Hehe..."
 94. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Hahaha...! Janten emut kana lagu: "Aku bukan pengemis cintaaaaaa....!' cek Ayank Sumbi bari ngagorogotan mastaka gogog.
 95. Irman Dimyatie: Ang Prabu:"Eta mah bener-bener fatal ari dugi ka ngagorogotan mastaka gogog mah. Halah....!"
 96. Godi Suwarna: Ari AndriansyahL:Justru uing teh hoyong ngarang fikmin nu puitis siga fikmin Jang Ari. Tapi ayeuna mah bet teu timu-timu. Hese, 'Jang...! Kalah kieu we, yeuh..! Ngamangpaatkeun jurus jadul sakelee.."
 97. Godi Suwarna: Tanti Brahmawati:"Halaaah, obat mah pait atuh, Bu Nenk..! Heuheu.."
 98. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Pan Ang Yusef Muldiyana II bade ngadanel film pondok ku basa Sunda. Manawi we fikmin sim uing aya nu kapilih. Ke nyai dibagi honorna dekh..."
 99. Tanti Brahmawati: muhun Kang Godi Suwarna maksadna siga ngaleueut obat teh, ngadamel fikmin teh tiasa minimal 3 kali sadinten...
 100. Nyai Endit: Kedah ti ayeuna atuh milih caffe-na nya Kang Godi Suwarna? Oh muhun, sakantenan badé tumaros, pami si Nyai janten Ayank Sumbi, akang janten saha-na?
 101. Muhammad Shohiba Nu'man: Haruh... Kritik pedas ti Kang Prabu kana perkawis emansipasi jaman kiwari. Ajian eunteung nu dianggona ieu mah. Kenca janten katuhu, katuhu janten kenca. Mantaaaap...!
 102. Godi Suwarna: Tanti Damayanti:"Kapungkur mah, waktos ngawitan lapak ieu dibuka, uhun tiasa dugi ka 3 sadinten teh. Tah, upami ayeuna mah janten langka pisan. Teu nitih saminggu sakali, Bu Nenk...!"
 103. Rudi Riadi: Tuh, nya ku Mang Nu'man mah kapesek eusina teh. Dihubung-hubung jeung lahirna wanoja enonesa nu siap diwayuh.
 104. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Paling ge sim uing mah kapilih janten Si Tumang, Nyai..."
 105. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Jiga eunteung? Etah, elmu anyar, 'Jang...! Enya sigana tah...! Nyaan, teu kapikir ku uingah. Nuhun, 'Jang..! Ke, rek dirarasakeun heula bari ngeunteung..."
 106. Yusef Muldiyana II: Siap Kang, fikmin ieu salah sawios anu bade difilemkeun, margi tilu sasih ka payun bakal aya pameran Fiksimini Basa Siunda di Galeri Mini Kebun Seni, sajabi pameran fikmin oge para senurupawan pameran luikisan anu dieksfresikeun tinu fikmin, aya kelompok musik anu ngalagukeun karya-karya fikmin, aya pembacaan fikmin ku para deklamator, teras sababaraha grup teater mintonkeun drama tina naskah fikmin, oge bakal aya filem pendek tina carios fikmin sareng fotografi. Anu tos sangem mamerkeun fikminna, pribados, Deden Abdul Aziz, Endah Dinda Jenura, Kyai Matdon, oge masih ngantosan wadya balad nu sanes kalebet para admin kanggo numbang fikminna dina eta acara. Senirupa sareng fotografina dikokola ku Anggiat Tornado, Isa Perkasa, Tisna Sanjaya , Bambang Subarnas, Arman Jamparing sareng Rudi ST Darma. Filem dikordinatoran ku Moh Safari Firdaus sareng Ratna S NIngsih. muisik ku para penyanyi balada, Ferry Curtis , Eggy Fedly Asep Doel, Ganjar Noor, teater ku Laskar Panggung Bandung, Toneel Bandung, Saung Sastra Lembang, CCL, TTMB, Paguron Teatron, Teater Bel, teater camperenik, Cerobong teater jeung sajabina. Nyuhunkeun pidu'a ti para wargi sadaya, sangkan acara ieu tiasa ngawujud dina kaayaan lancar sagala rupina. Amin Ya Robbal Alamin.
 107. Muhammad Shohiba Nu'man: Heuheu.. Tong lami teuing ngeunteungna, Kang Prab! Bilih teras palay ngawayuh. Heuheu
 108. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Ke, ari eta teh enyaan, fakta? Atanapi Jang Yus lepat mosting fikmin jadi kana lapak uing?"
 109. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Uhun, ah...! Teu lami da ngeunteungna ge. Uingah mun lila teuing ngeunteung teh sok hoyong nyandung, Jang..! Heuheu..."
 110. Wawing Kasep: Godi Suwarna: sababaraha kali balikan mah maca ieu fikmin. Bari nginget-nginget deui carita Sangkuriang. kuat gigideug. Dekonstruksi teh dugi ka bubuk leutikna, nu ku sim pribados mah pamohalan kaemutan. Ampuuuun. Cobi imeutan deui geura ku para kanca manawi aya nu kalangkung. nu didekonstruksi tina carita aslina; 1. dioperasi plastik, 2. (Aa/Sangkuriang) sanggeus nyaho saha dirina, 3. (Aa/Sangkuriang) apan salira mah kagungan caroge 4. centil 5. (Nenk/Dayang Sumbi) nu maehan anjing 6. (Nenk/Dayang Sumbi) talaga tos ngemplang 7. (Nenk/Dayang Sumbi) Dianggap nu nyieun parahu 8. Bogoh ka anak 9. mastaka anjing. Kreatif, inovatif, produktif jeung sabangsaning tif sejenna. Carita dipungkas ku ancaman nu matak nenggel kana angen. Hebat: beunghar basa, beunghar ide, beunghar harta deuih Kang Godi mah.
 111. Dadan Sutisna: Aka Godi, eta ari Ang Yusef, teu dina fikmin teu dina komentar ngabsurd teh, uing nepi ka ngalenggak, hahaha.
 112. Yusef Muldiyana II: Tadi, pas sim uing uih ti YPK teras ka GIM, tepang sareng Deden Abdul Aziz, Endah Jebura, Anggiat Tornado, Toni Lesmana, Muhammad Shohiba Nu'man jeung sajabina, tah didinya gaduh gagasan kanggo sakantenan weh di panggung bulanan 3 sasaih deui temana Fiksimini Basa Sunda, sagala acara kesenian kedah dumasar tina fikmin. Mallih hoyong ngajak Dalang Opick Sunandar pikeu ngawayangkeun fikmin. Ngahaja diposting di ieu lapak, margi katarik ku Fikmin # “FATAL ATTRACTION” # ieu kanggo janten filem pendek, sareng sakantenan ngajakan Kang Godi Suwarna ngiring ulubiung dina acara ieu. Tah kitu kronologisna teh Kang.
 113. Dadan Sutisna: Kang Wawing, perkawis "kecap unik" tea, teu kenging dikaitkeun sareng sual basa, margi eta mah ngupamakeun tina istilah database. Memang dina elmu kabasaan mah arang kacatur aya nu disebut "kecap unik".
 114. Wawing Kasep: Sumuhun Mang
 115. Rudi Riadi: Kang Yusef Muldiyana II: upami peryogi peran stuntman pemerkosaan sim uing siap!
 116. Yusef Muldiyana II: Manngga Ang Rudi Riadi, siap, namung saena masalah ieu cuang obrolkeunna di postingan abdi anu SINURADA. Apan ieu mah lapak Fikmin # “FATAL ATTRACTION” #.
 117. Dadan Sutisna: Ang Yusef, nuduhkeun teh bari pasihan jalanna atuh. Hawatos Ang Rudi kokotetengan ti tatadi. Di dieu rupina: http://www.facebook.com/groups/fikminsunda/permalink/370525429655697/
 118. Yusef Muldiyana II: Oh muhun Kang Dadan, punten hilap, nuhun tos dipasihan jalan. Tah pami nyarioskeun soal kecap unik, dimana alamat pikeun nuduhkeun lapakna?
 119. Nana Sukmana: Maos ieu fikmin janten émut kana kajantenan nu kantos ngageunjleungkeun. Taun 2009 Emily Mabou (29) wanoja ti Aburi, Togo, Ghana, milih hirup sagebrug sareng anjing kukutanana. Anjing téh dijantenkeun carogéna, disaksén ku pendéta, dipéstakeun ilahatna nu papangantén, dideugdeug ku masyarakat. Emily milih kawin ka anjing margi ilang kapercantenan ka pameget. Ceuk Emily, pameget mah mung saukur resep nyeuseup madu, seueur nu teu satia ka istrina, benten sareng anjing kukutanana, sajabi ti satia téh mihormat deuih. Kacipta ku sim uing, dina ieu fikmin, Néng saendeng-endeng hirup sagebrug sareng anjing anu dianggap salakina téa (boa di urang oge aya nya?). Sabada pendak sareng “manéhna”, Néng kageuing deui kasadaranana. Hebrin, Kang Perbu! Pol pisan! Réligius sanggem uing mah. Palih mana réligiusna? Ieu fikmin nembrakkeun tokoh Néng anu “babalik pikir”. Nyingkah tina lampah sasar kana jalan anu sayaktina. Sakitu lilana Néng milampah nirca, hirup sagebrug sareng anjing. Istilah psikologina mah bestially (séks anu malawading, resep ngamalirkeun birahina ka sato). Lampah sapertos kieu tangtos baé, boh ku agama boh ku masyarakat, henteu dilereskeun. Sabada tepang sareng “manéhna”, Si Néng kahudang deui rasa sajatina, rasa manusana. Mulang kana sunatullahna: micinta deui manusa. Apan manusa mah diciptakeun ku Gusti Allah téh papasangan (mangga geura kotektak QS. 49 : 13). Ébréh pisan, pasangan istri téh pameget, sanés sato sapertos anjing. Néng tobatna tina sasar téh estu enya-enya. Dibuktikeun ku maéhan anjingna (nu dianggap salakina téa), dugi ka dicacag. Ieu téh nétélakeun yén Néng moal deuk mulang deui kana hirupna nu sasar, kana lampah nirca nu teu ilahar. Jalmi anu tobat bari enya-enya téh dina basa agama mah disebatna “taubatan nasuha” (sok sanaos dina ieu fikmin henteu dijentrekeun sacara eksplisit). Maéhan anjing dina ieu fikmin sanés kalebet psikopat, namun gambaran tina niat pikeun ngalengkah kana “taubatan nasuha” téa. Neng sadar, manusa mah teu bisa hirup sagebrug sareng sato sakumaha anu dipilampah ku Néng salami ieu. Néng resep ka “manéhna” sanés incest (resep nu sagétih : anak, indung, bapa, dulur) deuih, da “manéhna” mah sanés anak anjing, sanés anak Néng. Saur ahli biologi, teu mungkin spérma anjing tiasa nga-ovulasi ovum jalmi margi benten gen. Kitu deui sawangsulna. Janten numutkeun sim uing mah, resepna Néng ka “manéhna” téh éstuning sunatullah, kitu sakedahna! Normal! Kecap “Bilih dicacag!” dina ahir ieu fikmin, sanés ancaman sanggem sim uing mah, namung lebet kana “joke” (heureuy). Bawiraos teu patos benten sareng kecap “Bilih digegel!” Sim uing mah nyawangna tina kahirupan nyata, sanes tina dongeng mitos Sangkuriang.
 120. Dadan Sutisna: Tuh nya, Kang Nana mah... sakalina ngereles téh sok jadi siga nu di luhur, ujug-ujug barabat wéh ...
 121. Nana Sukmana: Mang Dadan, sim uing téh goyong ngadamel fikmin, tos dua sasih teu trét baé. Sok sirik ku nu produktif, mani aya nu tilu fikmin langkung dina sadintenna. Padahal sim uing mah nargétkeun téh ukur saminggu sahiji. Ih, boro-boro saminggu hiji, sasasih hiji gé henteu. Minangka meupeus keuyangna, sim uing mending ngoméntaran fikmin hédéd kénging Kang Perbu. Peupeurih teu tiasa mikmin, atuh ngabuih-ngabuih, nya?
 122. Dadan Sutisna: Simuing onaman, tos gaduh stok tilu ieu téh, Mang Nana. Mung can "téga" nyemplungkeunanana. Kamari gé karep hayang mikmin, tungtungna kalah ngitungan kecap, héhéhé.
 123. Gus Maman: Mang Nana Sukmana meni nyosok jero pisan, dongeng nyata Emily milih kawin ka anjing margi ilang kapercantenan ka pameget. Ceuk Emily, pameget mah mung saukur resep nyeuseup madu, seueur nu teu satia ka istrina, benten sareng anjing kukutanana, sajabi ti satia téh mihormat deuih. Dongeng taun sabaraha ? Kontekstual dina zaman kiwari, ku seueurna wanita karier, sigana seueur anu saide sepertos Emily. Tibatan nyeri hate dicandung. ha.ha.ha.. Di enonesa mah moal kajantenan sepertos dongeng Emily, margi anjingna aralit, kabayang etana ge aralit. Langkung minat ka bule we sakalian.
 124. Nana Sukmana: Ang Gus Manz : Ha ha ha.... emut kana dongeng "Cacing" Kang Taufik Faturohman ari soal alit-alit kitu teh. Ka mana wae, Ang, nembe mucunghul? Taun 2009, Neng Emil mah.
 125. Nana Sukmana: Mang Dadan Sutisna : Sim uing mah tos katarajang deui panyakit ngedul sareng panyakit mintul, jantenna teh ukur huleng jentul! Moal tiasa kamuat dina buku jigana!
 126. Kyai Matdon: peso mintul alatan tara dipake ngeureut
 127. Yusef Muldiyana II: Kang Godi Suwarna, kenging ku abdi dialihkeun ka format skenario filem. ieu fikmin?
 128. Nana Sukmana: Kyai Matdon: Osok dianggo keukeureut mah, mung kirang ngasah!
 129. Kyai Matdon: "sing saha jalma anu pernah nulis karya sastra, tuluy eureun alatan ngedul, pahuwa murtadun - eta teh murtad tulisan - kecuqli eureun karena teu boga nyawa deui" (fatwa Majelis Sastra Bandung)
 130. Dadan Sutisna: Dianggo keukeureut waé mah atuh kalah tambah mintul, Mang Kyai. Buktina péso rajang pun bapa. Méméh ngeureut, nya kudu ngasah heula ...
 131. Nana Sukmana: Alah enya Kyai Matdon, mangkaning terusna teh "fayamut wahuwa kaafir!" Untung we tulisan uing mah henteu pati nyastra, jadi henteu pati "kafir" jigana, nya Kyai? Cing pangwalerkeun Mang Dadan! Diwaler ku sim uing mah bilih majar popokrolan, ah!
 132. Kyai Matdon: he he he leres kitu pisan maksad teh Dadan Sutisna, mangkana tuluy we aya fatwa :"sing saha jalma anu pernah nulis karya sastra, tuluy eureun alatan ngedul, pahuwa murtadun - eta teh murtad tulisan - kecuqli eureun karena teu boga nyawa deui" (fatwa Majelis Sastra Bandung)
 133. Kyai Matdon: ohh...nya atuh ari teu pati nyastra mah moal asup kana eta fatwa, selesai tea, ha ha ha...
 134. Nana Sukmana: Tah, eung, aya kecualina geuning. Nuhun, ah, Kyai Matdon. Uing mah kelebetna kana muallaf jigana. Da nembe diajar ngasah. Saur Kang Perbu Godi Suwarna, koman-komen ari bari rada daria mah, kalebet ngasah rasa ngasah basa. Tah sugan we janten seukeut. Tos seukeut mah kantun dianggo ngeureut. Moal hual-hiul teuing.
 135. Kyai Matdon: tah kitu weh..
 136. Irman Dimyatie: :"Sing saha jalma nu teu wawuh ka Sastra, mangka eta jalma moal kabagean warisan! Da, memang Mang Sastra mah jalma beunghar tur teu boga anak hahahaha..."
 137. Nana Sukmana: Jih, ulah teras bendu atuh Kyai Matdon, da pun aki ge tara nyarek. Puguh bingaheun sim uing tiasa nyarita teh.
 138. Dadan Sutisna: Nembé téh aya komén Kyai nu karekam ku Wéb, nanging di dieu janten ngahiang...
 139. Kyai Matdon: ha ha ha..aya atuh kang Irman Dimyatie, anakna mang sastra mah nyaeta Dian Sastra wardaya pan adi lanceuk jeung Nana Sukmana ha ha har...
 140. Kyai Matdon: Sanes ngahiang gan Dadan Sutisna, tapi di dellet ku abdi, digentos pan ku kalimah toyyibah "tah kitu weh...." he h e
 141. Dadan Sutisna: Kang Irman, komo meureun nya anak-incuna mah. Cacak nu wawuh wae kenging warisan ...
 142. Dadan Sutisna: Ke atuh Kyai, wartosan deui mun aya pangaosan tea ...
 143. Yusef Muldiyana II: Heded waé lah fikmin Kakang Perbu Godi Suwarna, panya téh lalakonna badé siga Filem Fatal Atraction, singhoréng ieu mah langkung atraction.
 144. Endah Dinda Jenura: ampun ah... sakali dibaca siga sekuel Sangkuriang, dua kali dibaca siga dongeng nu sanes, dibaca deui janten gegetret, wkwkkwk! pol...
 145. Entjep Sunardhi: Digular-digilir na waos beureum. Lir ibarat nyisig ieu tokoh boh nu ngadongengna boh dongengna angger matak pogot nu maca. Nuhun Ang Prabu.
 146. Godi Suwarna: Munggaran Alfatih Z:"Ngimpleng rupining kamungkinan tina lalakon anu tos dipiwanoh pisan ku balarea, nu tos 'dibekukeun', dibakukeun, dina emutan urang Sunda. Tah, nu tos beku kitu teh teras dipeuraykeun deui, diulak-diulik, dibulak-balik. Tina bahan eta keneh, disusun janten carios enggal. Tiasa janten pamiarsa bakal reuwas. Tapi, masarakat anu tos beku ku nu baku-baku, peryogi pisan 'direureuwas' teh, istilah legegna mah; 'shock teraphy', malar nu tos leuleumeuyeu teh janten garorejag deui. Kitu manawi, Nenenk..."
 147. Munggaran Alfatih Z: tah..ku kieu na matak resep ka karya na kakang perbu teh, asyiiikkk lah pokokna mah tips-tips na edun pisan, asa hoyong nyobian abi ge ngacak2 imajinasi sapertos kieu teh, top pisan pokokna mah kan Godi Suwarna
 148. Godi Suwarna: Munggaran Alfatih Z:"Siiip dekh...! Yaktos, kedah nyobi rupi-rupi wanda fikmin. Nu realis. Nu aheng-aheng. Meungpeung anom. Meungpeung imajinasi 'buricak-burinong' keneh. Uing mah da puguh tos tunggang gunung. Sakedap deui ge reup-reupan. Tah, Neneng tiasa milari bahan tina carios legenda, mitos, wayang, carita rayat. Janten versi pribadi, diluyukeun sareng visi Neneng perkawis kahuripan di alam dunya. Sim uing ngacapruk, nya? Heuheu..."
 149. Deden Abdul Aziz: Ngajak rus-ras fikmin teh, Kang Prab. Ras ka Yayank Sumbi, tapi ras deui ka Neneng Rieke Dyah Pitaloka nu bumina dialungan bangke gogog.
 150. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Lepat nyalira atuda Ayank Rieke mah. Potret balihona bet kersa ngahiji sareng mantan Dalem Eep ti Subang. Tangtos moal dicontreng ku Abah Wawan Renggo. Mangkaning Si Abah eta mah seueur baladna. Sa-Tatar Sunda...!"
 151. Munggaran Alfatih Z: okeeehh siap komandan Godi Suwarna, bade leres-leres pisan ah guguruna ayeuna mah, eta geuning kang sok ngadadak seepkeun ideu ditengah jalan abi mah, tapi upami ideuna judak-jedak kieu mah sigana matak asik yeuh moal potong ditengah jalan heheh, bismillah..ah ayeuna mah nawaetumikmin kalawan panceg tur teu pegat dijalan heheh
 152. Godi Suwarna: Munggaran Alfatih Z:"Laaah, nyebatna bet komandan. Teu nyebat Aa..! Hiks..!"
 153. Munggaran Alfatih Z: hadeuuuuhhhh teu wararantuunnn teuing... :D
 154. Godi Suwarna: Munggaran Alfatih Z:"Hahaha...! Tah, Nenenk, dina komen-komen oge angge titik-koma, huruf ageung-alit, ngomposisikeun kalimah. Etang-etang latihan ngarang we sateuacan prung ngagarap fikmin. Ibarat pelukis nu teras 'curat-coret' nyeketsa. Dina derna berkarya, faktor teknis tos teu janten halangan deui..."
 155. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Halaaah, eta komen mani ngagebay kieu. Mugi-mugi we ngagebay kitu teh jalaran fikminna hebring, sanes dalam rangka memecahkan reokord komen terpanjang..! Haha...! Nuhuuuun, Mang Naaaa. Didungakeun sing cios ngawayuh..."
 156. Nazarudin Azhar: Nu di Cianjur mah Diyang Sumbi, heuheu
 157. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Haha...! Uhun..! Kade we, ulah dinyenyeri, Jang..! Bilih diparud, didamel tauco..! Heuheu..."
 158. Nazarudin Azhar: Hahaha... pauurr... Kantenan didamel moci mah...
 159. Deden Abdul Aziz: Paling ge dialungkeun geus kari sakeresek Ang Nunu ku Diyang eta mah... hahahaha
 160. Hadi Aks: Sanaos digulang gaper, ku Aang mah teu lecek2 Sangkuriang teh. Dina carpon, dina novel, dina fikmin, trs disungsi bae disaliksik. Picontoeun keur nu sanes, dongeng atw babandaan urg nu sejenna, saenyana cai ngocor nu teu saat2, keur nu leukeun nyurahanana mah!
 161. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Sing iatna we, 'Jang! Bilih dibongohan, digegel cepil dugi ka rampung...! Tapi, asa teu kacipata Sangkuriang Azhar putrana Diyang Sumbi mah. Ari Si Tumangna mah jelas aya di ditu. Eta, rerencangan Jang Deden Abdul Aziz, nu sok malingan batu ti gunung Padang tea, nu sok teras disimpenan di bumina..."
 162. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Cinta tea, Jang Den..! Tos teu kenging disilihan. Hoyong bae nyianjuran. Uingah sok sieun di Tasik suwung, ka Cianjur teu ngurunyung. Sieun kasampak tos ngambang di Cirata. Cintaaa....! Ooooo, Cintaaaaa....!"
 163. Nasrul Jatnika: Ke..naha leres kitu Oidipus complex dina sastra Yunani, nitis ka Sangkuriang? atanapi sabalikna?...Abdi Ngacung akh, Ang Godi Suwarna
 164. Godi Suwarna: Nasrul Jatnika:"Nyeta duka, Ang! Da sim uing teu kantos ningal akte kalahiranana. Teu terang saha nu langkung awal lahirna. Hehe...! Mung, ari ningal patarenggangna tempat ngalalakonna mah, bari tangtos teu acan usum internet, teu aya tah nutas-nitis, nu silih pangaruhan kitu teh. Eta mah kalebet kaajaiban alam we rupina, tiasa aya lalakon nu meh sami di Yunani sareng di Pasundan..."
 165. Nasrul Jatnika: Hehehehe...sapuk atuh sareng Kang Perbu Godi Suwarna..
 166. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Emut ka jenatna Pa Popo Iskandar, nu teras we ngagambar ucing dina mangsa jumenengna. Objekna ucing, tapi wujudna janten rupi-rupi pisan. Aya nu katingalna keneh ojekna, aya nu kantun hulu sareng belangna. Tah, sim uing ge kaidean ti dinya. Saumur bisa ngarang hantem ngagugulung legenda, mitos, wayang, carita rayat. Beuki diutak-atik, beuki seueur kamungkinanana. Kitu manawi, 'Adi.."
 167. Godi Suwarna: Nasrul Jatnika:"Di Jawa Tengah ge aya dongeng nu meh sami sareng Sangkuriang: Watu Gunung..."
 168. Irman Dimyatie: :"Baheula mah pulau-pulau teh masih keneh ngahariji. Acan dibeulah ku laut jiga ayeuna. Yunani teh hiji daerah nu paeunteung-eunteung jeung Sunda. Urang Yunani loba nu sarakola ka Sunda. Malasantren. Pon kitu, ti Sunda aya nu sakola ka Yunani. Geus aya tukeuran elmu cohagna mah. Tah, dina palebah Sangkuriang jeung Oedipus, ternyata umut Sangkuriang leuwih kolot. Faktana dina umur gunung Tangkuban Parahu."
 169. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Haha...! Mun kitu mah Mang Ir yakin yen Sangkuriang teh kajadian nyata...?"
 170. Irman Dimyatie: :"Halah...! Jadi ngajedak kana mamaras pas ditaros kitu ku Ang Prabu hahahaha... Sakitu % sim uing yakin yen baheula aya nu ngaran Sangkuriang. Ngan, dina palebah carita bapana anjing (Si Tumang) jeung ninina (indung Dayangsumbi, babi), uing sama sakali teu percaya. Jigana, ieu mah jigana Ang. Zaman baheula teh, Sangkuriang jalma hebat pisan. Kukituna, aya pihak-pihak sejen nu hayang ngaragragkeun wibawa jeung komara Sangkuriang sangkan jadi goreng. Aslina mah Sangkuriang teh bela ka indung. Nyaah ka bapa. Pamingpin pikeun masyarakat sabudeureunana. Manehna pisan nu ngangkat ngaran Sunda di sakuliah dunya. Kitu tah, Ang. Hidup Sangkuriang!!!"
 171. Nasrul Jatnika: Hahahaha...Ang Irman Dimyatie, matak di Sunda aya kecap "leutik pucus, kabecus, kukulutus sareng sajabina..." eta panginten hasil akulturasi tina bahasa Yunani. Aya akar semiotic-na manawi...LOL
 172. Godi Suwarna: :"Hatur nuhun ka para jempoler, utamina ka tamu nu tebih, ka Neng Lea Pamungkas urang Amsterdam, nu salamet tina kepungan sakadang salju musim dingin nan ekstrim..."
 173. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Nya mangga ari tos janten kayakinan mah. Mung, rada paur ngaos analisana, bilih Mang Ir kalebet kana kolom Sunda Fundamental. Kawas FPI (Forum Pemuda Idaman) haha..! Sim uingah bade milih Sunda Santai ajah..."
 174. Irman Dimyatie: Ang Godi Suwarna:"Tenang saja, Ang. Pan, uing teh aya nu ngaping. Keur naon aya Ang Prabu, Ang Tatang Sumarsono, Ang Hadi Aks, jeung nu sejenna. Meureun salah sahiji tugasna teh ngageuing uing sangkan ulah tigebrus kana jurang nu disebatkeun ku Aang tadi hehehehe....."
 175. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Siiip dekh, Mang Ir...! Cuang sami-sami silih geuing dina rasa duduluran tea..."
 176. Yayan 'Bedog' Supriatna: Beu..Dayang Sumbi ayeuna mah nu ngungudagna.
 177. Godi Suwarna: Yayan 'Bedog' Supriatna:"Bakat ku lolong-lolongna cinta. Ema-Ema neror borondong garing... heuheuy..."
 178. Yayan 'Bedog' Supriatna: Kang Prabu, wios ari jiga Malinda mah, hihii..
 179. Godi Suwarna: Yayan 'Bedog' Supriatna:" Tangtos kana wios pisan eta mah, Ang..! Haha..!""
 180. Gus Maman: Moal boa kitu, sangkuriang teh siloka. nyaeta taya sanes sang kuring (na urang masing-masing) seueur anu ka kurung ku tulang daging babi jeung anjing ?
 181. Nana Sukmana: Ang Gus Manz: sanggem uing mah nya kitu pisan. Siloka ta teh. Dongeng urang Sunda mah meryogikeun sipat surti. Da upami ditilik ku ahli biologi sareng ginekologi mah asa mustahil. Bagong, anjing, sareng manusa apan benten genna. Muhun upami tina panon lahir mah rupi spermana tiasa janten bakal sami. Tah, eta lantipna karuhun urang teh. Celeng Wayungyang teh tiasa janten saleresna gambaran jalmi papa ti pilemburan, urang kampung bau lisung, geulis namung sares turunan menak. Lajeng Si Tumang, sanggem abdi mah gambaran badega. Apan anjing mah sok ngadunungan, satia ka dununganana. Ari lebah duriat mah apan henteu di badega, henteu di duningan, da nu kitu mah tara serabeun ku tahta. Upami Dayang Sumbi, rupina mah putrana putra mahkota ti selir, ti cacah kuricakan tea. Anu mawi nasibna muncang labuh ka puhu, nikah deui sareng jalmi anu teu kagungan pangkat. Duka, ketang. Eta mah sanggem sim uing.
 182. Godi Suwarna: Gus Manz:" Teu langkung Ang Guz we eta mah. Da seueur tafsir kana dongeng Sangkuriang mah..."
 183. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Tafsir, Mang Na...! Tiasa kitu. Tiasa teu kitu..."
 184. Nana Sukmana: Wangsul deui kana fikmin. Tadi siang sim uing panasaran ngadunlud filmna, Kang Perbu. Halah, aheng pisan geuning sual salingkuh (nyolowedor) teh. Dugi ka aya turar-teror sagala rupi, nya. Janten bohong SLI teh, ah!
 185. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Film naon, Mang Na..?"
 186. Nana Sukmana: Muhun film "Fatal Attraction", Ang Perbu. Seru-seru. Namung seru keneh fikmin ieu.
 187. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Is, kantenan we. Film eta teh 'meledak' pisan jaman baheula mah. Sigana, upami ayeuna didamel deui nu kawas kitu, nu sok ariseng teh tangtos bakal ngemut juh las kali..."
 188. Nana Sukmana: Leres, Kang Perbu. Nu kitu teh sapertos pelem padeahal rukap. Upami dina lauk mah lauk tawes tateh.
 189. Lies Tjandra Kancana Sudarma: nAUZUBILAH HIMINDALIK, KAKANG PRABU..ETA DUGI KA KITUNA.....??
 190. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Lauk tawes..! Haha..."
 191. Lies Tjandra Kancana Sudarma: TAPI IEU MAH FTAL ATRACTION NA,KENGING kAKANG PRABU..MANI HEBAT...
 192. Godi Suwarna: Lies Tjandra Kancana Sudarma:"Uhun, aneh sim uing ge. Astaga pisan ieu mah! Bararaid teuing..."
 193. Ki Hasan: Dina sains jeung teknologi, nalika urang-urang keur jaman mahasiswa, dina mangsana ngarengsekeun tugas akhir, sok asa beakeun ideu. Noong itu geus ditalungtik, noong ieu geus ditalungtik. Na kudu nalungtik naon deui. Tapi nempo ka urang kulon, hasil panalungtikan terus murudul. Bangun taya sudana. Saeutik-saeutik disingkaban. geuning nu disebut panalungtikan, teu salawasna kudu nu aheng-aheng. Kadar leukeun nitenan, teu burung ngaleuya bahan talungtikaneun. Moal kungsi beak, satungtung hirup. Kitu nu katempo dina ieu fikmin, barang heubeul, dikemas dina ramuan anyar, teu burung jadi matak kalinglap.
 194. Godi Suwarna: Ki Hasan: Hatur nuhun, Ki...! Masih neraskeun jurus ngarang sim uing jaman taun juh puluhan. Jurus jungkir-balik. Waktos para seniman Enonesa taun 90-an rame ku posmo, ku dekonstruksi, aya nu ngawartosan yen carpon-carpon uing ge posmo sekalee...! Ari kitu mah telat kacida atuh seniman Enonesa teh...! Heuheu..."
 195. Akang Remi: Wa Perbu Godi Suwarna. Pun Uingah sakapeung sok ngarasa hemeng, naon margina Seniman-Seniwati ti tatar Sunda teu/arang nu anegleng di kancah nasional, sapertos Si Burung Merak contona bae, padahal upami dititenan da teu leuwih goreng, malah miboga kaleuwihan cek sim uingah, kunaon eta, Wa?
 196. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Nyeta, jang..! Urang mah eleh publikasi. Nu ngawasa mediamassa aranglangka urang Sunda..."
 197. Rifan Sahrony: Estu,pisan Kang Hasan,etawe Ducaty taun 7O han diropea,kiwari janten barang antik,janten ,behditunamah ari nu ngaropeana tos ahlina moal bireuk deui anjena.
 198. Akang Remi: Muhun nya, Wa. Padahal teu sakedik pajabat nu asal ti Sunda, sapertos Agum Gumelar contona bae, tapi naha teu nyoara? Eleh ku Si Sigarantang di Bandung, teu sirikna salembur di akut...hehehe
 199. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Gan Agum ge kalah sukses waktos ngurus Srimulat, nya..?"
 200. Akang Remi: Hahahaha...muhun, Wa! leres pisan...ke dupi di urang (Sunda), naha teu aya, beungkeutan seniman nu tiasa ngajalanan kanggo urang ngadominasi dunya seni Nasional? asa tara nguping pun uingah, Wa?
 201. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Di Jawa Barat, kantos aya Dewan Kesenian. Maksadna mah hade rupina, kangge kamajengan kasenian kabudayan (nu jasana sanes lumayan tea). Tapi teu lami. Kabujeng bubar da parasea bae..."
 202. Akang Remi: kasenian kabudayan (nu jasana sanes lumayan tea). Hahahahaha ,, Wah, eta muhun, Wa! pami teu lepat, paraseana ge ukur parebut kasempetan geusan korupsi wungkul! Pasea nu sangat tidak penting pisan nya, Wa?
 203. Dadan Sutisna: Aka Godi, harita, basa usum DKJB, simuing nuju ngawartawan keneh di Mangle. Nyakseni diistrenanana ku Gubernur. Pangurusna teu kinten seueurna. Mung tacan ge prak dilakonan, kabujeng rame manten. Pacorok padamelan, bari tungtungna mah nya waragad nu dipasualkeun teh. DKJB pareum, kurunyung deui Majelis Kehormatan Kebudayaan Jawa Barat (MKKJB). Sami teu lami. Jol deui Kalang Budaya. Teu acan deui bejana deuih. Jol deui ...
 204. Akang Remi: Dupi hal-hal sarupi kitu teh, tos katalungtik nu janten margana. Kang Dadan? Da asa kitu wae di Urang (Sunda) mah, parebut alas (waragad) wae! Hehehehe...
 205. Dadan Sutisna: Ang Remi, ari saur Kang Saini KM mah, pikeun ngurus organisasi kokojo teh (model DKJB), minimal aya lima sarat. Kahiji, geus boga prestasi tur dipikawanoh minangka budayawan atawa seniman, boh tingkat lokal, nasional, boh intenasional. Kadua, enya-enya kungsi icikibung dina widang garapanana. Katilu, geus henteu mikiran kapentingan pribadi (personal interest), geus enya-enya mikiran kamajuan kabudayaan di urang. Kaopat, boga integritas moral jeung kapribadian. Kalima, bisa gawe bareng jeung budayawan sejenna, henteu sewang-sewangan. Sigana nu eta teh can kalakonan di urang mah.
 206. Akang Remi: Nu ieu yeuh Kang Dadan, nu sering pisan kasakseni mah, bari pasualan mendasarna pisan: 1. Kapentingan pribadi (personal interest) 2. Gawe bareng jeung budayawan sejenna, henteu sewang-sewangan. Dua hal eta, nu sering pisan ngagagalkeun cita-cita umumna teh, cek nu kantos ka saksian ku pun uing ketah, eta ge!
 207. Tiktik Rusyani: Leres pisan Kang Godi Suwarna, Pa Agum teh kantos janten pelindung grup lawak Srimulat dugi ka majengna, laris manis ditanggap. Numawi waktos anjeunna nyalon janten gubernur jabar, abdi mah keuheul pisan. Untung teu kapilih.
 208. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Rada sesah urang Sunda guyub teh, 'Jang...! Najan aya paguyubanana. Ceuk ujaring carita, urang Sunda teh individualistis, lantaran asalna tukang ngahuma. Duka teh teuing..."
 209. Herdy Mulyana: Sababaraha dinten teu nganjang ka FBS, pas bray mukakeun pantona deui, tos sayogi fikmin-fikmin petingan kalebet ti Kakang Prabu,asa ngaburinyay deui emutan, hanjaklana nuju hese pisan hoyong nyerat teh,duka kamarana tah sakadang "ide" teh.
 210. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Duka kunaon, ari gegeden urang Sunda, upami tos anegleng di puncak teh sok hilap ka sekeseler-na. bujeng-bujeng aya nu raresep kana budaya warisan karuhunna, nyarariosna ge sok rarobih letah, siga nu alim katingal yen maranehna urang Sunda. Benten pisan sareng gegeden urang Jawa..."
 211. Godi Suwarna: Herdy Mulyana:"Jiiiih, ari Ang Herdy, apan sim uing oge tos aya kana sasaihna teu mikmin-mikmin. Harita mah nuju seuseut pisan. Nembe minggu ieu jul-jol deui. Biasa eta mah. Malah, sim uingah kantos lima taun teu ngarang sajak, carpon, sapotong-potong acan. Harita, tah, waktos nuju kagegeloan kana maen teater. Tapi da tungtungna mah teu burung pating kurunyung sakadang ide teh. Sabar, Ang Her...! Dina nuju saat kitu teh, aya saena upami ngaos buku-buku sastra Sunda. Tah, eta mah tiasa pesen ka Nyai Endit, da anjeunna bandarna. Kitu, Aaaang...!" (ngiklankeun si Nyai. Sugan we kakecretan. Heuheu...)
 212. Herdy Mulyana: Muhun Kang Perbu,nuju tadarus ieu ge maosan fikmin ti kanca anu sanesna, kaleresan para kasepuhan sareng admin FBS ge nyarerat janten nambihan elmu.
 213. R.Atang Supriatna: Ni'mat Ang Perbu...:)
 214. Godi Suwarna: Herdy Mulyana:"Siiip dekh, Ang Her...! Wilujeng bajoang...! Majuu peruuut! Pantat munduuur...!"
 215. Godi Suwarna: R.Atang Supriatna:"Sim uing nu langkung nikmot mah, tos kasumpingan ku Ang Tang. Lawas tilawas..."
 216. R.Atang Supriatna: Hehehe... maosmah sering Ang...
 217. Herdy Mulyana: Siap Kang perbu,kaleresan upami patuangan mah tos majeng ieu g xixix
 218. Budi Mugia Raspati: pulunganeun Ang Perbu, gening eta milih judul oge ulah sagawayah, kedah tiasa ngundang kapanasaran nu maos nya Ang..
 219. Godi Suwarna: R.Atang Supriatna:"Siiip dehk, Ang...! U;ah maos wungkul atuh. Diantos fikminna, ah..."
 220. Godi Suwarna: Herdy Mulyana:"Nyeta, simu uing ge kitu, Ang Her.."
 221. Godi Suwarna: Budi Mugia Raspati:"Heuheu..! Disambung-sambungkeu we atuh, Ang Bud..! Supados asoisasina nyarambung ka dinya...."
 222. Rudy Crysara: aduh bagja pami janten bah Godi Suwarna jempol na seueur, dupi komentarna eyeb heheh
 223. Godi Suwarna: Rudy Crysara:"Eta teh kararunyaeun wireh sim uing mah tos aki-aki juh las mulud. Upami teu dijempol-jempol acan, aki-aki mah sok bendu, sok ngajejewet lomari. Heuheu..."
 224. Deni Riaddy: Wios lah telat ngomeng meueusan nya Kakang Perbu. Dina psikologi abnormal aya oge tah istilah "Fatal Attraction" teh. Tandana: sieun ditinggalkeun, ngambekna ekstrim, impulsif, emosional. Gejalana biasana ti keur rumaja keneh dumasar kana trauma tina kajadian keur budak. Maca ending fikmin Kakang Perbu, lebah endingna matak muringkak.Sieun aya di tempat nu teu jauh ti urang.....
 225. Godi Suwarna: Deni Riaddy:"Weiiiis, nuhun komenna, Ang Den...! Nuhun uing diwartosan. Komen nu kieu, yeuh, nu dipiharep teh. Uing jadi nambihan wawasaan. Da sim uing mah asli ngandelkeun intuisi we. Kangge ngajembaranana mah nyanggakeun ka para ahlina. Sakali deui, sarebu kali deui,; Hatur Nuhuuun, Ang Deeen...! Didungakeun, mugia sing enggal ngawayuh.... aaaeh, heuheu...!"
 226. Deni Riaddy: Hehehe.... gusti teuing eta ngajampean teh sing enggal ngawayuh.... inggis tepang sareng nu sapertos si ETA. Ke ujug-ujug aya SMS nu kitu pan si raja riweuh ke Kakang Perbu.....
 227. Godi Suwarna: Deni Riaddy:"Wahahahaha...! Uhun ketah. Ulah ah..."
 228. Deni Riaddy: Muhun moal ah Kakang.... Aeh sim uing teh gaduh ganjelan, ti jaman bedil lodong ku karbit baheula, nga add Kakang Perbu teh, tapi dugi ka kiwari teu acan di okehkeun..... hehehe janten isin ah...
 229. Godi Suwarna: Deni Riaddy:"Ku uing nembe tos diparios, tina daftar antrian teh jenengan Ang Den mah teu aya geuning. Cobi atuh nga-add sakali deui, Ang..."
 230. Deni Riaddy: Parantos Kakang... sumangga nyanggakeun....
 231. Godi Suwarna: Deni Riaddy:"Sip, Ang..! Ke, teu acan tembong, geuning..."
 232. Irman Dimyatie: Ang Godi Suwarna:"Cobi pilari dina account settingna. Bilih dikonci. Kedah dibuka heula supados tiasa nampi pertemanan ti nu sanes."
 233. Dadan Sutisna: Cobi tuturkeun bae link ieu, Aka: http://www.facebook.com/deni.riaddy
 234. Ummi Annadzriel: Hosreeeh, asa dipangdugikeun kapanasaran abdi ku kang Deni Riaddy, yeuh ...! Sami, abdi ge kitu, nga-add puluhan wangsulan kakang Godi Suwarna, waleranana teh seragam wae, 'punten nya, tos seueur teuing nu ngantri sami haroyongeun diangken', kitu majar teh. Boa ngaran abdi ge teu kabagian nomer antrian nya kang Godi !
 235. Dudi Herlianto: mun nurutan putra bandung tea mah: ANYIIIIING! ieu fikmin, jeblag pisan. nuhun pisan kang Godi... abdi dipasihan maca nu kieu.
 236. Deni Riaddy: Nuhun Kang Dadan Sutisna, "̮ƗƗɪ̣̇ƗƗɪ̣̇ƗƗɪ̣̇ :D janten ngarepotkeun balarea ieu teh....
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI