Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Lain Lalakon Petingan

Ku Godi Suwarna

Reup. Purnama ujug-ujug nyamagaha ‘na haténa. Peuting beuki peteng baé. “Kitu, Lur! Geus guyur salelembur! Teu hadé diantep!” Ki Sobat mungkas carita. Pasawahan nu upluk-aplak dumadak ngagibleg hideung. Mongkléng. Manéhna gogodeg. Teu. Teu sangka pamajikan kitu peta. “Jung, mending mulang! Buktikeun ku sorangan!” ceuk Ki Sobat. Manéhna beuki ngagidir. Amarahna teu kaampeuh. Gasik balik. Rénghap-ranjug sajajalan. Anjog ka nu dijugjug. Manéhna nyalingker. Ngintip. Enya wé. Teu nginjeum mata. Sidik pisan. Pamajikanana keur ngalambangsari. Silih beulit. Silih galey. Teu antaparah, nu keur guley dicangkalak. Jaluna dibuntang-banting. Pamajikanana gogoakan: “Ampun, Kaaang! Hapunten abdi! Bongan Akang sering ngantun-ngantunkeun abdi! Sanaos oray, abdi gaduh raraosan! Abdi kesepian, Kaaang!” Pamajikanana tuluy nyegruk. Manéhna ngagidir kénéh. Rét ka nu tadi dibuntang-banting. Teu usik. Teu malik. Teu empés-empés. Barang disidik-sidik, manahoréng selang karét!

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Endah Dinda Jenura: Kasep teu, selang karetna? Wkwkkwk! Lami teu mikmin jebul salancar naker, Kang, mantaaaabb....
 2. Herman Effendi: kang prabu, hade pisan tah dongeng teh, manawiteh bade dijadikeun oray kajajaden, hanas tos tegang macana. he he heibat...
 3. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Numawi, tos ratusan taun sim uing katarajang panyawat seuseut mikmin. Linu alahbatan sesah modol, Nenenk..! Dipaksa-paksa, nu merejelna teh fikmin kasusah sareng kapeurih bae..! Tina ratusan fikmin kulawu, mung ieu-ieunana nu rada ngahibur-hibur...! Haruuuh, capeee dekh...!"
 4. Godi Suwarna: Herman Effendi:"Kenging ngaropea tina dongeng Dang Taufik Faturohman. Oray mabok tea. Kieu aslina mah : Aya oray gawena mabok wae. Dina hiji mangsa, eta oray mabok abot. Dianteur balik ku babaturanana. Barang nepi ka imahna, katembong aya nu ngajepat. Semu heuras. Oray mabok ceurik gogoakan: "Pamajikan aing paeeeh..! Pamajikan aing paeeeh...!' cenah. 'Lain pamajikan sia! selang plastik, kehed!' ceuk baturna..."
 5. Pak AdSulaeman: Abong tos sepuh, selang karet disangki oray Kakang Prabu.
 6. Herman Effendi: ha ha ha oh kitu, tapi ge langkung seruuu, sok ah ngadamel deui...
 7. Godi Suwarna: Pak AdSulaeman:"Nya kitu tea, Yayi...! Kajurung ku gosip bari soca rada lamur..! Haha..."
 8. Wawa Wartini Syamsudin: Tangtos gagah tur kasepna eta selamg karey...naha tiasa pabeulit kitu,nya?hehee
 9. Rudi Riadi: hahaha...Sok sanaos dijudulan sanes lalakon petingan, kanggo sim uing mah tetep petingan, Kang Prabu. Gulak gilekna teu nyana baris kadinya brasna.
 10. Entjep Sunardhi: Kairid ku judul, duka judul nu nuturkeun. Tapi da sadeet-deetna laut angger kudu taki-taki.
 11. Godi Suwarna: Herman Effendi:"Siap, Yi Perbu...! Antos dongeng salajengna..."
 12. Ari Andriansyah: Edun, Kang. Aya kitu tah, heheh... manawi teh kabel anteneu..
 13. Godi Suwarna: Wawa Wartini Syamsudin:"Laaah, Nenenk Wawa ge upami kesepian mah tangtos nyelang ku karet. Heuheu..."
 14. Maman Gantra: Hahaha... Asiiik. Kang Prebu tos makalangan deui. Bakal haneuteun deui yeuh ieu lapak. Wilujeng, Kang. Punten abdi teu cios ka YPK. Pun bojo kedah ka dokter, teu aya nu nganteur.
 15. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Nyeta, 'Jang Rud...! Mikmin teh beuki seuseut bae...! Beuki lila, beuki rea kahayang. Hayang nyieun nu kitu tea, nu kieu tea. Ari jebul bet nu kitu. Wayahna karet-karet oge, teleg we lanan..."
 16. Is Tuning: Fikmin versi mamayu.. :)
 17. Godi Suwarna: Entjep Sunardhi:"Cacarakan deui, Ang..! Sabada mulan-malen sim uing teu tiasa mikmin...! Haruuuh, kesang badag kesang lembut hoyong sakitu oge..."
 18. Godi Suwarna: Ari Andriansyah:"Fikmin lulumyanan, 'Jang...! Etang-etang hiburan malem Mingguan kangge sugri nu jaromlo... Heuheu..."
 19. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Guligah naker teu tiasa mikmin teh. Asa hoyong ngajejewet lomari...! Untung merejel oge, Yayi...! Sami, sim uing ge teu tiasa ka YPK. Nembe dinten Saptu kamari wangsul ti Bandung. Keun we, nu sanes di garis depan. Urang mah cuang ngajaga dapur we lanan..."
 20. Maman Gantra: Kasawang guligahna, Kang Prebu. Sabaraha waktos teu tiasa makarya. Hehehe... Alhamdulillah ayeuna tos tiasa deui... Ayeuna tos di Ciamis deui? Nuhun atuh. Baktos bae ka nu di bumi. (Punten teu acan tiasa bae bade ka Ciamis teh. Pakepuk teu puguh... Hehehe...)
 21. Godi Suwarna: Is Tuning:"Haha...! Tos mosting mah teu burung raos tuang raos tunggang, Mang Is..."
 22. Nanang Sahbana Afnani: hahaha...ngajurahroh dina selang karetna ang Godi Suwarna,..
 23. Ari Andriansyah: Godi Suwarna: hahaha.. edun pokona mah. sanes bae ubar jomblo, tp ubar hanaang ku fikmin nu super...
 24. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Numawi, sabada sim uing ngajurian Festival Drama Basa Sunda salami 20 dinten di Bandung, diteraskeun kana nga-workshop puisi Sunda di Lembang. Hate janten garing pisan...! Ngeplos sagala rupina. Bujeng-bujeng mikmin, ningal indungna Si Ujang ge asa ningal soang, asa bade dilolodok bae...! Tah, iraha atuh bade guntreng fikmin di rorompok? Ulah di Bandung lah. Rieur. Seueur teuing imbit nu ngahahalangan karancagean..! Heuheu..."
 25. Bunda Unie: Haduuuh...ningan selang karet. Xixixi kmh rasana,nyak...
 26. Godi Suwarna: Nanang Sahbana Afnani:"Nya naon we atuh nu geunyal-geunyal, Yayi...! Sami mawon da karaosna mah. geura bae... heuheu..."
 27. Godi Suwarna: Ari Andriansyah:"Haha...! Fikmin super mah mung ukur tiasa dikarang bari ngajarum super..."
 28. Godi Suwarna: Bunda Unie:"Nya kedah dicobian eta mah, Bunda...! Bilih bade, di sim uing aya selang karetna mah...! Selang kulit aya deuih...! Hehe..."
 29. Nanang Sahbana Afnani: sepertos nu anom sareng nu sepuh panginten nya ang Godi Suwarna ???...hahahaha
 30. Godi Suwarna: Nanang Sahbana Afnani:"Taaah, eta, Yayi...! Nu anom mah upami dibetot teh ngajepret keneh, ma'lum nembe jol ti toko. Upami nu sepuh mah dibenyeng teh teras meral..."
 31. Pak AdSulaeman: Ang Perbu Godi Suwarna, tina dongeng selang karet, janten rame. heuheu
 32. Rohendi Pandeglang: beuh cacak lain lalakon petingan, tapi ceuk nu dipangnyalingkuhkeunna mah kacida pentingna najan ku ukur selang karet. Aing kasigeung. Cacak mun payu ka oraya naga mah, moal burung jeung naga cina tah salingkuh teh, cenah ngahegak ambek...
 33. Bunda Unie: Whuahahaha selang karet atw selang kulit,nyak? Kualitasna nu pangsaena nu mana??? Pissss aaaah
 34. Pak AdSulaeman: Rohendi Pandeglang. he he. duka tah di Pandeglang aya selang karet teu?
 35. Nanang Sahbana Afnani: bwahahahahahaha...tos ahh,cekap ngkin dilajeungkeun deui Ang Godi Suwarna,salam baktos ti abdi sakulawargi
 36. Godi Suwarna: Pak AdSulaeman:"Saur ujaring carita, di dunya mah tos teu aya anu enggal. Estu eta-eta keneh, dibulak-balik, diwawaas deui...! Ieu dongeng ge saleresna kenging ngaropea tina dongeng rerencangan. Kantun kumaha urang ngolahna. Kitu rupina, Yayi...!"
 37. Pak AdSulaeman: Dongeng Ang Taufik Faturohman, abdi mah kantos kawulang ku mantenna teh
 38. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Di Kulon mah nu rea teh oray taneuh, cenah mah...! Matih naker lamun macok...! Rea urang Kulon nu ngemasi pati ku oray taneuh..! Oray kasur ge sieuneun pisan ku oray taneuh mah...!"
 39. Aris Kumetir: Boa-boa éta selang karét kompor gas tina lapak dagang bala-bala uing nu leungit? Mantak barinjan. Sieun ngabeledug.
 40. Maman Gantra: Hehehe... Perkawis ka Ciamis, Insya Allah diperhatoskeun pisan, Kang Prebu. Seueur kagiatan nu hoyong dipadungdengkeun. Mung, ieu teh sesah pisan milari sponsorna. Neda pidu'ana bae...
 41. Godi Suwarna: Bunda Unie:"Nu pelem mah selang kulit campur karet, Bunda...! Matak burial-buncelik...! Heuheu..."
 42. Pak AdSulaeman: Bunda Unie, selang kulit campur karet mah tilu jam ge kiat. heu heu
 43. Godi Suwarna: Nanang Sahbana Afnani:"Haha...! Siiip dekh...! Baktos ka tuang Ibu..."
 44. Godi Suwarna: Pak AdSulaeman:"Kantos kawulang..? Euleuh! Tangtos resep kagungan guru pinter bari bodor mah..."
 45. Godi Suwarna: Aris Kumetir:"Rupina kana kitu, Yayi...! Mugia direlakeun wae...! Hawatos ka sakadang oray bikang nu kesepian..."
 46. Pak AdSulaeman: Ang Godi Suwarna, sumuhun matak betah di kelas. Teu kantos nundutan.
 47. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Siiip dekh, Yayi...! Diantos pisan..."
 48. Godi Suwarna: Pak AdSulaeman:"Ayeuna anjeunna bade nyalon kana wakil wali kota Tasikmalaya. Kacipta, urang Tasik bakal sering tingcakakak...."
 49. Pak AdSulaeman: Ang Godi Suwarna, aduh wilujeng. Pamugi ginuluran. Wios ngarah urang Tasik teu baraeud wae. heu
 50. Ki Hasan: Dunia oray, sakabeh tokoh nya sakadang oray. Uing kalah inget kana wayang, Kang Godi Suwarna. Dunia wayang, sakabeh tokohna, nya wayang. Ieu meureun nya nu sok disarebut milih titik panyawangan teh nya, kumaha carana pangarang nempatkeun 'point of view' tea. Paingan dina paguneman ka tukang-tukang, cenah salira kasengsrem ku jurus karuhun ngadongeng, dunia fabel. Sakadang kuya, sakadang monyet bisa cacarita. Geuning masih keneh bisa diropea, jadi carita fabel jaman kiwari.
 51. Herdy Mulyana: Rupina oray ge peryogi Toys Sex nya kakang prabu.
 52. Deni Riaddy: Sakadang oray keur papuket. Sigana awewena oray welang, sedeng nu lalakina oray kadut... Heu heu heu.... Seru...
 53. Jordan Kurniawan: kutan, gening selang karet? dina oray mah nu kitu teh namina, ngalambangsari, pami di jalmi naonnya? he he he
 54. Dadah Hidayat: Duh. Ari Gan Master. Ku sae nya fikmin teh, dugi ka nyerengeh nyalira adi yeuh ! Hehehe
 55. Godi Suwarna: Pak AdSulaeman:"Urang mah mung ukur tiasa sambung du'a; Sapaneja anjeunna mugia sing tinekanan..."
 56. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Rupina kana kitu, Ki..! Malah aya fikmin nu kakiatan ajenna teh nya dina ngeser-ngeser titik panyawang tea. Safikmin aya dua tilu titik panyawang. Aya kesan nu kitu teh ngalilieur nu maca. Tujuan utama ngarang fikmin teh tangtos sanes kangge ngalilieur nu maca. Nanging, ngajembaran nu maca ku rupining imajinasi, kitu ceuk sim uing mah. Numawi, teu acan kabita mikmin ngangge rupi-rupi titik panyawang teh. Duka ke kapayun mah..."
 57. Budi Mugia Raspati: Alhamdulillah, tah geuning nu diantos-antos teh pucunghul, sanes Ang Perbu pami teu aya nu ngajedagna..wilujeng mikmin deui Ang.,
 58. Godi Suwarna: Herdy Mulyana:"Jiiih, oray oge (dina fikmin mah) manusiaaaa, Yayi...!"
 59. Godi Suwarna: Deni Riaddy:"Saur Ajengan Syamsudin, mikminkeun jalmi teh kalebet ngupat. Nya cuang mikminkeun sato we, Yayi..! Teu batal da kana saum oge..! Heuheu..."
 60. Ahmad Fawzy Imron: Ari di rorompok mah, purnama nu nyamagaha teh aya salebeting dada pun bojo.. sering malihan mah samagahana..
 61. Dedi Rosala: hehe matak ge sing sidik kang Prabu...Hehe
 62. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Haha...! Eta tuda Yi Haji mah sok resep ngagencet anjeun ku palupuh tajug..."
 63. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: halah..selang karét ning
 64. Godi Suwarna: Jordan Kurniawan:"Di jalmi mah namina teh ngalambang botol; isi boleh bagi-bagi, asal botol kembali utuh...! Hehe..."
 65. Herdy Mulyana: Upami kitu mah,simkuring teu lepat kamari ngalalaknkeun, bentang,kalong, bueuk sareng ajag nya kakang prabu.
 66. Godi Suwarna: Dadah Hidayat:"Idena mah kenging mulung, Yayi...! Aya kalana, ajen fikmin teh ditangtoskeun ku cara ngagulak-gilek tina dongeng nu tos aya...!"
 67. Wawa Wartini Syamsudin: Kakaaaaang,muhuuunn....ku karet geulang,wkwkwk
 68. Godi Suwarna: Budi Mugia Raspati:"Ngajedagna mugia teu janten lendeng kana mastaka...! Ieu mah jedag hiburan dina raraga malem mingguan tea, Yayi...! Da geuning 'jedagan' dina fikmin teh rupi-rupi pisan. Aya jedag matak pinter. Aya jedag sajedag-jedagna teu matak nambihan jembar. Aya oge jedag nu matak lendeng teras ongkek. Heuheu..."
 69. Godi Suwarna: Dedi Rosala:"Numawi, gusap-gosip teh matak ngalamurkeun panon...oray..."
 70. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"jiiih, apan aya paripaos; tiada rotan akar pun berguna, Nyimas...! Geura, bilih bade nyobian... hehe..."
 71. Godi Suwarna: Herdy Mulyana:"Taaah, sae kitu, Yayi...! Fikmin sato mah tos aya ti jaman karuhun keneh. Janten, fikmin nu pangnyunda-nyundana teh nya fikmin sato da puguh akarna tea...! Kitu cek uing nu ayeuna mikmin sato. Engke mah nya kumaha engke deui we... hehe..."
 72. Dedi Rosala: untung orayna teu luar-leor ...da ganti ku selang. Betah tumaninah. wilujeng kang Prabu.
 73. Godi Suwarna: Wawa Wartini Syamsudin:"Ku karet geulang dilebetkeun kana balon, Bu Nenenk...! Kade we bitu di lebet...! Haha..."
 74. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: selangna dianggo melit tuur kitu?
 75. Godi Suwarna: Dedi Rosala:"Nu sok luar-leor mah oray kasur, Yayi...! Wilujeng malem mingguan..."
 76. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Dibeulitkeun kana tuur sim uing..? Siap dekh..."
 77. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ahahaha....damang Kang, saurna teu damang
 78. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Pangesto, Nyimas...! Tadi, tibra sadidinten...! Ayeuna buringas pisan da tos dibeulitan ku selang karet. Kantun der..."
 79. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Alhamdulillah parantos damang mah, kantun mamajengna panginten, mangga wilujeng hut hét wé
 80. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Hatur nuhun, Nyimas...! Mugia sing cios diwayuh...! Jihad..."
 81. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ahahaha...insyaalloh
 82. Dewi Budi: sugan teh oray mah tara timuuruan........
 83. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Hahaha...! Siiip dekh..."
 84. Godi Suwarna: Dewi Budi:"Numawi, Nenk...! Upami oray timburuan, sok tambih buleud, manjangan, sareng heuras...! Bahaya..."
 85. Maria Halimatussadiah: Ang Godi Suwarna,hatur nuhun tos ditampi dina ieu lapak...
 86. Bunda Unie: haduuuh...cape ngabygkeun selang karet....gubraggg!!!
 87. Godi Suwarna: Maria Halimatussadiah:"Siiip dekh, Nenk..! Diantos karya-karyana...!"
 88. Godi Suwarna: Bunda Unie:"Tuuuh, nya, Nenenk mah...! Habis manis sepah dibuang pula...! Haha..."
 89. Maria Halimatussadiah: can wantun ang Godi Suwarna,tapi nkin bade nyobian ngadamel
 90. Godi Suwarna: Maria Halimatussadiah:"Sagala rupi ge sok wegah ngawitanana, sanes..? Upami tos sakali nyobian mah tangtos bakal deudeuieun...! Geura mangga..."
 91. Yayan 'Bedog' Supriatna: Kang Prabu, selang karétna rerenggian ?
 92. Irman Dimyatie: :"Halah... naaaaa eta oray teh meni teu boga wiwaha pisan. Bener oge ari rasa timburu mah aya dina 'rasa' sakur nu boga nyawa. Kamari mah ayam hayam tarung jeung tangkal ganas. Nyeta kitu... timburu! Nuhun, Ang Prabu. Sim uing nepi ka nyakakak."
 93. Ahmad Yani: Dina raraga " Meupeus Keuyang" mah, tampolana soca teh sok ieuh janten kirang awas ! , "Selang karet ge " katingalna asa siga " Selang " Sanes Karet" ! ha ha !.
 94. Tatang Sumarsono: Singhoréng dina dunya sasatoan, anu galak timburu téh jaluna, nya? Oray timburuan ka selang. Hayam timburuan ka tangkal ganas. Ari anu kapendak ku pun uing mah, kuda timburuan ka délman, duméh nu bikangna saeutik-saeutik mundur, saeutik-saeutik mundur. Ari dititah maju mani léléda. Eh, enya kitu ka délman, atawa ka kusirna harita téh?
 95. Munggaran Alfatih Z: gustiiiiiiii eta teh jenis oray nanahaon cenah mani dugika kitu ckckck
 96. Yusef Muldiyana Full: Bari rénghap-ranjug sim uing nyanggakeun jempol ka Kang Godi, wiréh kataji ku fikmin ieu. Sanaos dina kalimah silih beiit, silih galeuy sim kuring tos aya curiga boa-boa kana oray, tapi émang saé kénéh kieu. Tah sigana ieu lulus lebet kana buku fikmin ogé majalah fikmin anu tadi sonten di sawalkeun di Gedong YPK, Kang Godi teu sumping, nuju udur saurna, mugia énggal jagjag deui, supados séhat pisan waktos di Australi.
 97. El Hijar: hahaha... nuju mabok katawisna mah....
 98. Akang Remi: Waduh, sono yeuh Gan Perbu Godi Suwarna! Oray nu miboga pasipatan manusa, geuning ieu mah, "Ngoray!" sok sanaos ukur jeung cocoan palastik, tetep we, kawilang teu satia.
 99. Muhammad Shohiba Nu'man: Maos ieu fikmin, matak seuri pacampuh sedih, Kang Prab! Uhun, matak seuri teh ku nyolong bade-na, ku polosna eta oray. Nanging matak sedih oge pami ngemutan nasib selang plastik. Di perkosa ku nu bikang, di siksa ku nu jalu. Duh.. Heuheu.. Wilujeng enjing, Kang Prab! Mugia teras sehat.
 100. Godi Suwarna: Yayan 'Bedog' Supriatna:"Sigana mah kana kitu, Yayi...! Da eta we, waktos kaperego teh, oray bikang nuju burial-buncelik..."
 101. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Nya ieu mah fikmin hiburan we, Mang Ir...! Judulna ge kitu apan...! Etang-etang ngahibur ka dulur-dulur urang, guru-guru, sepuh murid, para siswa nu nuju mayunan UN. Mugia aranjeunna aya waktos nyingcet kana ieu lapak. Dibeberah ku fikmin uing. Tapi, kangge nu nuju kerang-kerung mah boa kalah tambih rungsing disuguhan fikmin kieu... hehe..."
 102. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Kacipta upami bojo urang kaperego nuju salingkuh sareng vibrator. Cobi, bade kumaha, nya..? Heuheu..."
 103. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Hahaha....! Tangtos timburu ka kusir nu namina Tatang Sumarsono..!"
 104. Godi Suwarna: Munggaran Alfatih Z:"Saparantos ditalungtik ku dokter hewan, nu kitu teh kalebet jenis oray kasur, Nenk...!"
 105. Eel Nurlaela: hahhahaahha ! wew ach !
 106. Ratna M Iwan: hehehehe...geuning sareng selang karet...boro tos ngiring renghap ranjug hahaha
 107. Akang Remi: Renghap ranjug wae, Ah! Teh Ratna M Iwan mah...Hurriwunx!
 108. Ratna M Iwan: hihi..muhun kang Remi da meni tegang adegan anu di gambarkeun nana janten ngiring tegang
 109. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: nurutan kitu pabelit sareng selang, ngarah aya nu timburu?
 110. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana Full:"Siiip dekh...! Hatur nuhun, Yayi...! Yaktos, sim uing kalayan kasadaran ngahaja nyeratkeun; silih beulit, maksad teh supados nu maraca tatan-tatan, supados dina 'dijedagkeunana' kana oray, nu maraca teu kareuheul teuing ka sim uing pedah reuwas sareng 'bancunur', da tos dibocorkeun sakedik ti anggalna. Kalihna ti eta, lian ti dina oray, 'renjagan' dina ieu fikmin aya deui nya eta dina; selang karet. Upami duanana disakaliguskeun teuing, bilih teu kakemot ku nu maca. Kitu manawi, nun..."
 111. Godi Suwarna: Ibnu Hijar Apandi:"Oray ge tiasa katerap sasalad 'cemburu buta'... heuheu..."
 112. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Taaah, eta, Yayi...! 'Ngoray' tea...! Teu kaemut dugi ka dinya ku sim uing mah. Nuhun diemutan deui, ah...!"
 113. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Leres hoyong seuri campur sedih, 'Jang..? Taaah, upami leres kitu, sim uing wenang upami kembung irung. Da saur ujaring carita, humor anu linuhung teh nya eta upami pamiarsa tiasa seuri campur sedih. Atuh Jang Nu'man oge tos manjing disebat pamaca ahli, da tos tiasa nyurahan teks sakitu jerona. Pokona, urang teh tos kalebet kana golongan 'sufi' alias suka fikmin. Heuheu..."
 114. Akang Remi: Leres, Gan perbu Godi Suwarna..! Upami dina kasus fikmin salira mah, eta oray nu miyuni jelema teh geus kateguh maksad ngorayna, teu aya opsi sangkaan nu sanes iwal ti, teu satia, margi kapergo nuju pabelitna pisan, geuning! heuheuheu....
 115. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Nyaan, uing mah teu mikir dugi ka dinya. Tah, hiji bukti deui bae, yen kalan-kalan nu maca bisa nyurahan karya leuwih jembar ti pangarangna sorangan. Sakali deui, hatur sewu nuhun..."
 116. Godi Suwarna: Eel Nurlaela:"Naha Nenenk bet gumujeng? Emut kana selang karet anu geunyal-geunyal pelem tea? Heuheu..."
 117. Is Tuning: .. Kang Remi Sadkar Asa kaingetan dongéng basa keur mahabu-na panyakit Sapi Gila. Salah sahiji sapi nu dikarantina, curhat ka uing : "Kumaha uing teu rék gélo geura, tiap isuk susu uing diramesan. Diramesan ! ari dikawin henteu ! pék wé ku anjeun émutan, kumaha aceuk teu rék gélo..." ceuk sapi bari nungkup beungeutna nu cirambayan
 118. Godi Suwarna: Ratna M Iwan:"Nya muhun atuh, da sakadang oray mah salingkuhna sareng selang karet, Nenk...! Ari kitu kedah sareng Remi Sadkar..? Hehe..."
 119. Akang Remi: Taaah! Gan Perbu Godi Suwarna. Teras saupamina bae surahan ti nu maos teh, teu luyu sareng maksad nu ngarangna sanaos leres tiasa dihartoskeun siga nu nyurahan tea ge. Teras Hak pangarangna kumaha? teras kumaha wae ge waleran salira, naha eta teh mangrupi ugeran anu baku atanapi mung etiket hasil konsensus kalangan pangaran bae?
 120. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Sok atuh beulitan ku selang karet, Nyimas...! Tangtos aya oray timburuan. Geura..."
 121. Akang Remi: Gan perbu Godi Suwarna. Pun uing geus pageuh niat, moal arek salingkuh(ari kedah ditikah mah)....Hahay! komo eta, oray! agkgkgk!
 122. Irman Dimyatie: :"Mungguh padamelan Allah SWT. Cacakan oray mah teu boga suku jeung leungeun. Awakna ngan saleunjeur jiga tongkat wungkul. Tapi aneh.... asa aheng jeung matak resep mun geus nyo'o awakna. Komo mun geus ceuleugeug jiga oray cobra."
 123. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Duka nu sanes mah. Tapi, uing pribadi, mun aya nu kitu teh nya sok ngaku we yen uing mah teu nepi ka dinya. Kitu ge bane we dina sastra FB nu sok aya dialog langsung, terbuka (sakedik), jeung para pamacana kawas dina ieu lapak. Dina sastra tinulis biasa mah uing sok ngabetem we mun aya nu nyurahan beda jeung maksud karangan teh. Apan cenah upama tos dikencarkeun mah karya teh hak milik para pamacana..."
 124. Akang Remi: Janten teu aya ari ugeran nu bakuna mah, nya, Gan perbu Godi Suwarna? Maksadna, unggal pangarang tiasa bae benten sikep, kalayan moal janten hiji hal nu ngarempag tata-titi?
 125. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Halaaaah, uingah bujeng-bujeng nyabak, ningal leorna oge tos matak tingpuriding sabulu-bulu. Tobaaaat dekh ikh..."
 126. Irman Dimyatie: Ang Godi Suwarna:"Asa kaemutan. Pan, di bumi salira teh aya oorayan tea. Meni persis pisan. Harita nu ngagurubug teh saha wae? Hahahaha... sim uing nepi ka ngelay seuri harita. Halah....! Reumbay cimata bakat ku nikmat nyeungseurikeun nu reuwas ku oorayan eta."
 127. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Rupina kana kitu, Yayi...! Sakaterang, teu aya etika sareng aturan nu baku. Gumantung kana karakter sewang-sewang pangarangna bae, sareng gumantung di mana hiji karya dipedarna. Upamina di ieu lapak, uing oge osok we 'muka' karya sorangan najan teu ditembrakkeun pisan...!"
 128. Tiktik Rusyani: Mung hoyong ngahaturkeun wilujeng sumping deui kana lapak nu dipikareueus ieu, asa keueung teu aya Kang Prabu nu sok alewoh.
 129. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Oh, harita, nya..? Nu ngagurubug bari kuda-kuda ningal oorayan di rorompok teh taya sanes iwal ti juragan Admin Nazarudin Azhar. Haha...! Uingah, umur-umuran, karek ningal harita, Jang Nunu nu sakitu jangkung badagna, mani ngan sajorelat luncat tina korsi, teras masang kuda-kuda. Tetela, anjeunna teh jawara pisan. Hanjakal musuhna harita ukur oorayan. Engke deui mah cuang nyobian adukeun anjeunna sareng bagong bayangan. Asa bakal pirameeun. Heuheu..."
 130. Irman Dimyatie: :"Hahahahaha.....! Asa kahudang deui tah panineungan teh. Halah... hampura Ang Nunu. Lain uing nu muka rusiah ieu teh. Masya Allah!"
 131. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Numawi, sabada meh sasasih dumuk di Bandung, nembe dinten ieu pangacian kempel deui. Sateuacanna mah asa kosong molongpong. Sagala suda, 'Ceuk...!"
 132. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Haha...! Nembe apal yen Den Nazarudin Azhar teh gilaeun pisan kana oray. Uing ge gila ku cucunguk, tapi da teu kitu-kitu teuing. Numawi anjeunna teu komen kana ieu fikmin ge rupina pedah gilaeun ku oray...! Heuheu..."
 133. Nazarudin Azhar: Hahaha, asli, Kang, pas maca ieu fikmin teh bet ras ka nu ngarengkol handapeun meja di Ciamis... Waktos ngajempolan teh bade komen kitu pisan, mung da dina hape, lep deui sinyalna ngereles... Ka Kang Irman Dimyatie, kumaha ah teu puguh bade nurunkeun elmu teh.. ngarah teu gila kana oray yeuh.. hehe
 134. Irman Dimyatie: :"Jigana mun nu mostingna sanes Ang Prabu Godi Suwarna, bakat ku gila kana oray. Postingan ieu bakal di-delete ku anjeunna hahahahaha...."
 135. Nazarudin Azhar: Moal ari dugi ka kitu mah..hahaha... taluk ah ku oray mah
 136. Irman Dimyatie: :"Ayeuna mah gampang lah. Apal kana kalemahan Ang Nunu teh. Mun rek barang penta naon wae... rek ngahaja mekel oray hiji mah."
 137. Tiktik Rusyani: Sanes tuturut munding, abdi ge nuju rada murengked ieu teh. Tos aya sababaraha hiji, namung asa teu acan rido bade diapungkeun teh.
 138. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Taah, geuning...! Teu burung jebul..! Haha...! uing ge diemutan deui ku Mang Irman...! ari lebah ku oray mah bujeng-bujeng Yi Perbu, dalah gajah oge apan sok ngajerete upami tepang sareng oray...! Heuheu..."
 139. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Nya kitu 'Ceuk..! Kalan-kalan, ngarang teh sok sarwa pugag. Sering kaalaman ku sim uing. Upami tos kitu teh sim uing mah sok ngadeker we kana maca, atanapi jalan-jalan ka mana karep. engke ge ide teh sok tingkurunyung deui..."
 140. Ahmad Fawzy Imron: neda du'ana kanggo oray, eh, persib nu bade maen bada maghrib ayeuna. mudah2an tiasa kengeng. hidup oray! hidup haji umuh! hidup oray haji umuh!
 141. Irman Dimyatie: :"Ngalawan tim mana, Yi haji?"
 142. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Siaaap, Yi Haj...! Cuang tiup ti Tatar Galuh. Mugi-mugi 'orayna' pamaen musuh sing jareceng, supados teu tariasaeun lumpat tarik..."
 143. Ahmad Fawzy Imron: @ kang irman.. sareng balikpapan, nun @ kang godi..hatur nuhun pangjiadna, mudah2an diijabah kuNu Kagungan..
 144. Irman Dimyatie: Ang Godi Suwarna:"Aamiin...!!! Mugia do'ana diijabah. Teu kabayang eta pamaen musuh teu barisaeun lumpat...."
 145. Tiktik Rusyani: Muhun, mugi-mugi weh hasil tina gempungan di YPK sareng rapat di PP-SS teh tiasa ngajangelek janten fikmin. Bade ditamperkeun heula.
 146. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Nu tos kaalaman ku sim uing, ku sering ruang-riung teh tiasa janten sumanget kana ngarang, atanapi malah janten cul dogdog tinggal igel. Tapi, percanten ka Aceuk mah. Tangtos janten pangjurung kana berkarya..."
 147. Tiktik Rusyani: Amiin, mugia. Ngasrog ieu ge, lauk buruk milu mijah. hoyong gaul dina komunitas sastrawan kanggo nambihan luang, da kana ngarang teh sanes mung tamba kawaranan namung hoyong dugi ka tiasa ngahasilkeun karya nu tiasa dipikareueus ku anak incu jaga.
 148. Tanti Damayanti: hahahahah.... duh ang Godi Suwarna , boro tos ngahegak yeuh.....hebat.....
 149. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Siiip dekh, 'Ceuk...! Yaktos, PP-SS, Jang Dadan Sutisna teh kedah dirarojong ku urang. Waktos workshop sastra Sunda di Lembang, sim uing ngusulkeun ka urang Disparbud Jabar, supados diayakeun deui acara Pesta Sastra Sunda. Urang Parbud rupina katarik. Tah, upami cios teh tangtos peryogi panitia anu seueur bari 'wedel'..."
 150. Godi Suwarna: Tanti Damayanti:"Ngahegak siang-siang, 'Nenk..? Walah, walah...! Ke we wengi atuh bade ngahegak mah... heuheu..."
 151. Tiktik Rusyani: Muhun eta kalebet nu disawalakeun kamari. Saurna waktos Pesta Sastra Sunda taun 1992 teh kalintang suksesna. Mugia atuh rengrengan pengurus nu ayeuna oge tiasa ngayakeun deui acara nu langkung sukses atanapi minimal sami suksesna. Teu hariwang, aya Kang Hawe Setiawan, Kang Dian Hendrayana, kang Dhipa galuh Purba, Ibu Etty Rs, sareng aya Kang Prabu oge di PP-SS, reugreug pisan. Insyaallah abdi siap ngiring bajoang.
 152. El Hijar: kayungyun ku oray, make jeung cemburu buta sagala...hahaha...
 153. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: mung oray nu bakal timburuna? Deuh...
 154. Akoer Lah: Oray-orayan, oray naon? Oray Bungka. Bungka naon? Bungka laut. Laut naon? Laut Dipa. Dipa non? Dipandeuri......kok...kok...kok....punten Kang Perbu, abdi kapandeurian Oray-orayanna!
 155. Lies Tjandra Kancana Sudarma: Oray.....????
 156. Maman Damiri: Na atuh ari oray bet teu gaduh raraosan ...
 157. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Waktos Pesta sastra Sunda harita, nu panitiana ti rengrengan komunitas 'Bujangga Manik', estuning ngamodal dengkul. Taya bantuan nanaon ti pamarentah. Tah, ayeuna mah apan bantuan kangge kasenian teh sasat ngabadeg. Piraku we, 'Aceuk...!"
 158. Godi Suwarna: Ibnu Hijar Apandi:"Laaah, nyeta atuh...! Dasar oray...!!!"
 159. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Upami Nyimas tos dibeulitan selang karet mah tantgtos seueur nu bakal timburuan. Di antawisna; tukang bengsin...!"
 160. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Laut dipa mah teu aya di kieuna, Yayi...! Nu aya mah Dhipa Galuh Purba...."
 161. Godi Suwarna: Lies Tjandra Kancana Sudarma:"Yaktos, lalakon oray nu 'ngoray'..!"
 162. Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha: 'halah bah etamah boa-boa oray mabok, nepi ka salah kaprah ka selang sagala...."
 163. Iwan Yuswandi: Haha ... katipu simkuring
 164. Godi Suwarna: Maman Damiri:"Jiih, puguh oray mah kagungan rarosan pisan, Yayi..! Kantenan upami disop mah...!"
 165. Godi Suwarna: Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha:"Numawi, dasar oray...! Rupina pedah sami-sami panjang bari geunyal..! Hehe..."
 166. Godi Suwarna: Iwan Yuswandi:"Haha...! Yaktos, da jurus tipu teh jurus klasik dina fikmin mah, Yayi...!"
 167. Iwan Yuswandi: Kang Godi Suwarna, katipunateh siga sampean ngagejik kana liang. Meni reuwas ... hihi ...
 168. Godi Suwarna: Iwan Yuswandi:"Atanapi siga numpak mobil manjing jalan nu ngahelob...! Ngalenyaaap... hehe..."
 169. Dewi Ratna Damayanti: Hadooh.. Dasar oray welang! Nembe ku selang tos amarah kitu! Komo mun selangna hirupnya...beuh..
 170. Iwan Yuswandi: Aya kitu selang hirup? (api-api)
 171. Godi Suwarna: Dewi Ratna Damayanti:"Ma'lum, selangna pamendak ti balong Nenenk Maya...! Baong pisan ikh sakadang selang teh..."
 172. Godi Suwarna: Iwan Yuswandi:"Nu sok hirup mah selang kulit, Yayi..."
 173. Dewi Ratna Damayanti: Hahahahaha.. Pan etamah selang kang godi
 174. Bunda Unie: Hadooooh....janten berimajinasi nyonyoo selang w ah wkwkwkwk pissss aaah
 175. Godi Suwarna: Dewi Ratna Damayanti:"Upami Nenk Maya oray, nyanggakeun selang sim uing...!"
 176. Godi Suwarna: Bunda Unie:"Haha...! Siang-siang nyoo selang...! Dasar oray..."
 177. Iwan Yuswandi: Meni raresep kana selangteh ....
 178. Asép Bénito Aripin: kantenan upami ngome oray kasur mah moal teu kabintih sareng jaluna kang Prab hhe...!
 179. Bunda Unie: Lmyn kanggo ningkatkeun adrenalin....hidup ORAY!!! Ahahaha
 180. Godi Suwarna: Iwan Yuswandi:"Nu resep kana selang mah Neng Dewi Ratna Damayanti sareng Bunda Unie...! Heuheu..."
 181. Dewi Ratna Damayanti: Hahahaha.. Nyaan tah,ke kuabi bade di cet belang belang teras di pitaan lumayan tah kenang2an ti kang godi gkgkgkgk..
 182. Bunda Unie: Ih...karesep selang teh ehm.... *HBS mode on (Haus Belaian Selang) wkwkwkwk
 183. Iwan Yuswandi: Kade hilap nutup keranna Bunda Unie, bilih ngagolontor kamana wae ...
 184. Bunda Unie: Moal,kang da nganggo timer wkwkwk
 185. Dewi Ratna Damayanti: @bunda unie,.. hahahahaha.. Sae pami di jantenkeun group tah sigana.. HBS grup gkgkgk.. Asli nyakakak uing ..
 186. Iwan Yuswandi: Kadekeh nuju raos-raos timerna seep .... hihihi ...
 187. Cucu Unisah: Xixixixi...bd k matrial ah ngagaleuh selang...
 188. Tiktik Rusyani: Sip lah, kedah tambih sumanget atuh pami kitu mah.Mugi-mugi wae enggal kalaksanakeun.
 189. Godi Suwarna: Asép Bénito Aripin:"Oray kasur mah resepna teh kana sayang hurang...! Heuheu..."
 190. Godi Suwarna: Bunda Unie:"Hiduuup Sayaaang Huraaaang....!"
 191. Godi Suwarna: Dewi Ratna Damayanti:"Teu kedah dicet, selang abdi mah tos belang-belang da..."
 192. Godi Suwarna: Bunda Unie:"HBS, nya...? Asoooy...! Haha..."
 193. Godi Suwarna: Cucu Unisah:"Haha...! Siiip dekh, Nenk...! Nami tokona: SELANG-SELING... Hehe.."
 194. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Tangtos bakal resep pisan. Tos puluhan taun teu aya Pesta Sastra Sunda. Upami aya teh tangtos bakal langkung hebring ti nu kapungkur..."
 195. Bunda Unie: Hayu ath derrr, aceuk Dewi bade janten Adminna? Xixixi
 196. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: halah....disangkina SPBU panginten
 197. Tiktik Rusyani: Amin, Kang. Mugia enggal tinekanan.
 198. Hadi Aks: Tadina bd ngantsn, hyg ngajejegan komen nu ka 200! Mung asa ngaleketek bae ieu fikmin teh! Motekar naker Aang mah, tina 'oray mabok' jntn fikmin sakieu ahengna. Maca bari hahah-hihih, da ngalangkang oray mabok tea. Pokonyah muach dech, Ang!
 199. Ambuna Kaka: xixixxiixixixixi....................
 200. Irman Dimyatie: :"Pan ceuk simkuring ge, eta mah sanes oray samanea. Duamanea!"
 201. Irawan Babeh Lova: Salakina eleh eling ku selang karet, duka mun eleh ukuran mah!heuheuheu
 202. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Haha...! Komen nan mantap dan pas. Apan Nyimas SPBU-na..."
 203. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Siiip dekh, Aceuk...! Tah, Ang Hadi Aks nu harita janten Pupuhu Pesta Sastra Sunda. Luar biasa. Anjeunna mung ukur ngamodal dengkul teh sanes bobohongan. Tapi tiasa ngadamel hajat nu luar biasa ramena..."
 204. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: heuheu...sami badagna nya kang...
 205. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Haha...! Nya eta, tina seuseut mikmin, bari nyongsrong hoyong mosting, da tos lami pisan teu ngarang-ngarang. Hayoh we mapay dongeng-dongeng urang jaman mindeng ruang-riung. Emut kana oray mabok tea. Sabada diutak-atik, janten fikmin siga kitu. Ari tos dikawitan mah teu burung jul-jol deui ide teh. Ayeuna ge nuju ngutak-ngatik tilu fikmin deui. Ke, ah, moal waka diposting. Resep keneh ngarevisi..."
 206. Godi Suwarna: Ambuna Kaka:"Gumujengna semu getek ikh Si Ambu...! Qiqiqiqi..."
 207. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Juh las manea, Mang...! Heuheu..."
 208. Godi Suwarna: Irawan Babeh Lova:"Ukuran mah nomer dua, Yayi...! Nomer hijina mah tehnik tinggi... hehe.."
 209. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Haha...! Puguh asoooy janten SPBU mah, da BBM bade naek...! Tangtos bakal langkong montoks dekh..."
 210. Hadi Aks: Hahaha...ngabibita & nejeh saeutik nu nuju seuseut eta mah! hahaha...
 211. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ari ngadangu montok téh asa atoh teu atoh...
 212. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Hahahaha....! Karasaeun, euy...!"
 213. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Jiiih, aya ku aneh ari kaom Ibu. Kapalayna teh lalangsing we siga oray...! Padahal, di alam dunya teh rea oge jalu begung kawas uing, resepna ka nu marontox's..."
 214. Tiktik Rusyani: Hayu atuh urang kawitan deui ngayakeun Pesta Sastra Sunda, Kang Hadi Aks, meungpeung Nyi fikmin ge nuju gumeulis ieu teh. Saur Kakang Prabu Godi Suwarna, ayeuna mah tos seueur nu bade masihan waragadna., tangtos kana suksesna.
 215. Irawan Babeh Lova: nomer hiji mah Ketuhanan Yang Maha Esa Kang Godi Suwarna....heuheureuy! tapi da tehnik mah pan seueur alat kanggo diajarna?
 216. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Kieu, Aceuk...! Ari Jaro Hadi Aks teh, upami aya kapalay, sok neugtreug kacida. Harita ge dilelewang mah dilelewang ku sim uing. Tapi da anjeunna keukeuh palay mestakeun sastra Sunda. Keyeng, bari sagala diwawaas. Kalan-kalan gadag-gidig sorangan najan anjeuna pupuhu oge...! Tah, ayeuna mah kantun milih-milih, saha kinten-kintenan nonoman kiwari nu tanggoh kawas anjeunna..."
 217. Ahmad Fawzy Imron: pribados sapuk sareng Kang Godi..dina perkawis nu montok..
 218. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: tah kitu..atohna sok disebat raos, teu atohna canah teu raos upami dicacandak...heuheu
 219. Rudi Riadi: Emut nuju pesta Sastra Sunda kahiji, Kang hadi sareng kang cecep mah sibuk milarian dana, abdi ge sibuk...ngicalan kaos.
 220. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Yaktos, ari sareng Yi Haji mah sim uing teh teu weleh sahate. Sami-sami mikaresep lele dumbo...! Heuheu..."
 221. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Ah, da dicacandak ge ku uing mah moal dipapanggul ieuh, Nyimas...!"
 222. Godi Suwarna: Rudi Riadi:" Tah, mun aya Pesta Sastra Sunda deui. Kaosna seratan kieu: Pesta-Pesta, Sastra-Sastra, Sunda-Sunda..."
 223. Godi Suwarna: Dijey Abina Alief:"Hatur nuhun, Yayi...! Jempolna sakalurahan. katampi pisan...!"
 224. Tiktik Rusyani: Jempol pisan Kang Hadi Aks, mugi-mugi aya nu tiasa neraskeun tapak lacakna. Namung tangtosna ge Anjeunna moal cul panginten, Kang. Saena mah sadayana rempug jukung sauyunan, malah mandar pesta sastra sunda nu ayeuna mah langkung sukses, 'Spektakuler"
 225. Rudi Riadi: hahaha...
 226. Hadi Aks: Jadi asa waas naker, Ang! Pesta Sastra Sunda taun 1992. Keur meujeuhna belekesenteng. Sarantang-sirinting. Nyirinting bari nguriling tea (kawas hayam jago hayang lakian geuning, Teh Tiktik...hehe). Pesta tujuh poe di Rumentang. Pesta sastra nu munggaran. Nanggap pirang2 sastrawan, Bandung, Padang, Surabaya. Harita asana pangkancolahna Godi Suwarna maca sajak teh. Nu gdh Rumentang bae dugi ka bendu, bubuhan layar hideung lamokot ku leutak! Wah, waas! Kantenan ayeuna langkung seueur brdk ngora nu langkung punjul kamampuhna. Nu level internasional bae model KIBS apan tiasa, komo ieu. Tangtos reugreug. kantun nyimpayan bae, malar ngahaiji, rempug babarengan. Nu kakuping rada kenceng teh Kang Rahmat ti Kiblat, pok deui pok deui ti sawatara taun katukang, hoyong ngayakeun deui Pesta Sastra. Urang rojong bae, naha PPSS, Budpar, srg nu sanesna, nu baris meungkeut ieu kahayang.
 227. Tiktik Rusyani: Meni muriding Kang, nyipta-nyipta kumaha ramena pesta. Kantun der pami tos seueur nu ngarojong mah. Basa saptu kamari rapat di PPSS oge eta kalebet nu dibahas. Kang Dadan Sutisna, kumaha tah?
 228. Dadan Sutisna: Basa Pésta Sastra Sunda 1992, simuing maké kénéh calana pondok. Bujeng-bujeng terang kana urusan sastra, lebeng wé, sakadang begér gé teu acan nyampeurkeun. Nincak SMA, basa meumeujeuhna “kaédanan” ku bacaan basa Sunda, bray wéh dina Manglé lawas, ngeunaan kagiatan sastra nu sakitu rongkahna. Pésta Sastra Sunda téa. Atuh waktos simuing jadi redaktur Manglé, bréh deuih foto-fotona (duka tah naha harita tos aya nu ngadamel vidéona?). Ti dinya sering kaimpleng, nyipta-nyipta upami aya deui kagiatan sapertos kitu. Éta taun 2000-an. Les wéh kahihilapkeun. Nembé moronyoy deui téh kamari, waktos disérénan tugas di PP-SS. Tos kaémut judulna gé “20 Taun Pésta Sastra Sunda”. Maké sub judul wéh: “Sastra Sunda dina Alam Digital”. Mung, kumargi ieu kagiatan aya patalina sareng “sajarah”, nyaéta neraskeun nu kantos dilakonan tur nu naratasna araya kénéh, nu jadi tatapakanana kagiatan Pésta Sastra taun 1992 téa. TOR-na tos disusun, acarana tos kaimpleng, kantun gerilya heula nepangan aranjeunna nu tos mokalan Pésta Sastra taun 1992. Hasilna lajeng diémbarkeun ka balaréa. Targét simuing mah, ahir taun ieu kedah tiasa kalaksanakeun.
 229. Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha: abah Godi Suwarna, ku cacaritaan oray meni rame kieu komo pami sareng carita liang na, "oray mulih ke pakandangan"...... hahahahahahaha.....
 230. Hadi Aks: Dadan Sutisna: Panuju psn. Aka gede hate yeuh! "Sastra Sunda dina Alam Digital" Wah..! Urang haturan di antawisna Ki Hasan sina sasauran, ngaguar eta pasualan!
 231. Rohendi Pandeglang: saluyu Ka Dadan Sutisna, pun kula biasa na mah, mung ukur rungkunak, rengkenek dina pembukaan, atawa panyelang acara, kwari mah asa hayang leuwih jero tah asup kana Pesta Sastra teh.
 232. Yayan 'Bedog' Supriatna: Yaktos sakumna fikminer ngarojong kang Dadan Sutisna. Na tacan waktosna kitu di beantarakeun di ieu lapak dina dokumen?
 233. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Leuh, uhun we. Janten emut deui. Atuda dina Pesta Sastra Sunda munggaran mah sim uing nuju belekesenteng keneh. Maca sajak di Rumentang Siang make jeung bari ngabalur awak ku taneuh porang encer sagala. Harita kaum kasepuhan mah seueur nu teu panuju uing kikituan. Tapi, teu wudu seueur dukungan ti para nonoman. Tah, ari nu janten matak bendu padamel Rumentang mah pedah Gusjur Mahesa maledogan backdrop (layar tukang) ku taneuh porang. mangkaning layarna tina buludru, rubak, hese nyeuseuh sareng moekeunana oge. Emut deui. Pesta teh dibuka ku para penari ti Ciamis balad pun bojo. Kusabab rek maen di dayeuh, ari penari nu hade ngan hiji dua, kapaksa we para penari nu riab teh kostumna marake leging pulas kulit dirurub samping. Kantenan, seueur gerak nu katembong pingping. Rengse acara bubuka, Kang Rustandi Kartakusumah nyampeurkeun. 'Hade garapan teh, Yi!' cenah, tara-tara anjeunna muji. Duka uhun hade garapan, duka pedah anjeunna, bujangan sepuh, ditembongan pingping ku para penari nu sakitu garumulengna. Heuheuy..! Waas..."
 234. Valda Ali Mansyoer: Selang teukteukkeun...:D
 235. Godi Suwarna: Dadan Sutisna:"Sastra Sunda dina Alam Digital? Wah, asa bakal pirameeun teh. Kacipta, para fikminer bakal kumpul ngariung...! Perkara ieu acara, uing jeung Ceuk Etti Rs kungsi ngobrol sareng Bu Titin di Parbud Jabar. Anjeunna katarik pisan. Tapi, sigana moal bisa didadak dina taun ieu. Da cenah mun urang ngajukeun proposal ayeuna, paling bisa ditedunan dina taun hareupna. Aya hadena oge cek uing mah. Sangkan tataharna teu nyantek teuing. Tapi duka ketah. Eta mah kumaha pangurus PPSS kiwari we. Insya Allah, uing rek mantuan sakadada, sakaduga...!"
 236. Ahmad Fawzy Imron: PESTA SASTRA SUNDA Duh, mudah2an we kaumuran ku abdi. bade maca kitab basa arab nu cawokah, ditarjamah langsung kana basa sukabumi..hehe
 237. Ki Hasan: Kang Ahmad Fawzy Imron, uing kataji tah ku eta kitab. Leukeunan geura tarjamahkeun kana basa Sunda. Laju kintunkeun ka lapak Pustaka Sunda.
 238. Ahmad Fawzy Imron: Ki Hasan.. insya Alloh pangersa. namung paling ge sahalaman atanapi satengah halaman.. teu katanagian ngetik seueur mah..
 239. Ki Hasan: Ngarinyuh we Kang Ahmad Fawzy Imron, sakaca-sakaca, ngarah bahan bacaan variatif, ari koleksina rada euyeub mah. Tah Kang Dadi Arya deuih nya, anu kungsi ngadongeng buku sastra Arab teh. Der Kang Dadi geura sundakeun sastra dunya kana basa Sunda. Urang papag sugan morojol Abad Sastra Sunda Digital.
 240. Iberani Man: "Adeuh! Fikmin teh Tanding leuwih batan gitek Dewi Persik...Pelem ngagelang selangna ge, Kang!"
 241. Godi Suwarna: Yogi Supryadi VedanaKartasasmitha:"Siap, Yayi...! Cuang damel fikminna. hehe..."
 242. Godi Suwarna: Iberani Man:"Haha...! Selang digelanggelang tambih manjangan...!"
 243. Godi Suwarna: Valda Ali Mansyoer:"Uhun, nenk...! Kedah diteukteukan kinten sajeungkal-sajeungkal, Da upami panjang teuing mah tangtos moal raoseun, sanes..? Heuheu..."
 244. Valda Ali Mansyoer: siksik we...
 245. Godi Suwarna: Valda Ali Mansyoer:"Okeeeh, Nenk...! Siap dekh...! Ke goreng ku Nenenk, nya...?"
 246. Valda Ali Mansyoer: siap...parabkeun ka nini-nini ,,,heuheu
 247. Godi Suwarna: Valda Ali Mansyoer:"Ulah ka nini-nini atuh....! Hawatos ka nini-nini. Diparab selang karet mah sami-sami liat...! Ka Nenk Valda we..."
 248. Valda Ali Mansyoer: heuheu..ke antos nya 20 taun deui ,ditampi ...:D
 249. Godi Suwarna: Valda Ali Mansyoer:"Oke dekh...! Bujeng-bujeng mung 20 taun. 100 taun oge diantos pisaaan..."
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI