Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Nu Barusuh Manah

Ku Godi Suwarna

Jedud. Lenggak. Aya peurih kabina-bina. Gusti. Kanyeri parat niruk mamaras. “Hatur nuhun, Aa! Nanging da Tétéh mah narah ditikah deui ku Aa!” omongan Popotongan teu weléh tingjelengéng dina ceuli. Lung-leng. Beuki karasa nyérését barang maca dina koran yén Si Tétéh kawin deui ka borondong. Jedud. “Anjing! Aing gé bisa! Aing rék ngawin Néng Ratih! ABG!” cenah bari tuluy muringis nahan kapeurih. Nyeri-nyeri gé maksakeun. Tepung jeung Néng Ratih. Pasosoré. Di hiji taman. Sapok-pokeun rék ngalamar. Ali meneng geus dikeupeul. “Hapunten, A! Néng tos resmi dilamar ku Kang Asép! Bongan Aa jalir waé!” ceuk Néng Ratih. Gusti. Manéhna méh ngarumpuyuk. Gasik ngejat. Rumanggieung. Dikepung layung. Bet beuki liwung. “Anging Gusti nu baris nuduhkeun pijodoeun aing!” gerentesna. Cong salat Magrib. Husu naker bubuhan Ajengan sohor. Deker wiridan. Hiuk angin. Dumalingding seungit kasturi. Bréh. Aya katumbiri nutug hareupeun pisan. Tujuh widadari lumungsur, langsung ti sawarga. Kapeurih dumadak ilang. Manéhna nyéréngéh. Tujuh widadari gantina. Na atuh, barang disidik-sidik, horéng nini-nini wungkul! Gusti…

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Ganjar Kurnia: Nini ge ari widadari mah angger we peot.....
 2. Jojo Johari: Hoooor? Atuh widadari nini-nini? Tapi sanaos nini-nini oge angger we widodaren ..aeh widadari ..heuheuheu hareueuh?!
 3. Irman Dimyatie: :"Endingna.... beu...! Naha ti iraha nya widadari ngolotan? Jigana, ieu mah widadari khusus kangge Aa. Watir teuing si Aa....."
 4. Ganjar Kurnia: Ang Godi Suwarna, aya anekdot anu samodel kieu. Geus sababaraha kali, uing numpak pesawat Garuda. Tetela teu aya pramugarian. Anu sok babantu usang-asong teh, ninina pramugari..........
 5. Ahmad Fawzy Imron: heu heu...widadari dina fiksi mah aheng pisan..bet tiasa janten nyepuhan, janten nini-nini... Jurus ieu mah! Juris turutaneun...hatur nuhun, Kang..
 6. Godi Suwarna: Ganjar Kurnia:"Nya lumayan we atuh, Ang...! Milik mah ti mana weee.."
 7. Godi Suwarna: Jojo Johari:"Saur Si Aa, mangga haturan Mang Jojo. Tilu...!"
 8. Jojo Johari: Horseeeeh! ..heuheuheu hareueueuh?!
 9. Ki Hasan: Tah nu pramugaina siga ninina pramugari mah, pesawat KLM Kang Ganjar Kurnia. Hahaha
 10. Ki Hasan: Maklum ka nu sholeh, leungit hiji, gentosna tujuh, najan widadari nini-nini.
 11. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Hiburan kangge nu malem mingguan. Diujulkeun husu kangge nu barusuh manah..."
 12. Lenny Magdaleni: Sabar A.. Biasa, ari nuju nete semplek nincak semplak mah. Sok marekplekan...
 13. Nena Cunara: hehehe....hehehe....boro harot ,ari pek inin inin .lumayaaaan asal jegud sanes kitu Aa Godi Suwarna?
 14. Godi Suwarna: Ganjar Kurnia:"Duh, kacipta upami aya pramugari nini-nini. Moal teu matak lilinieun ka urangna.."
 15. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Hawatos ka nini-nini. Aranjeunna ge paralayeun janten widadari nu dipicinta ku Aa Uzy...! Heuheu..."
 16. Yayan 'Bedog' Supriatna: haruh..,tapi keun baé da bidadari mah parawam wios nini-nini oge, hihii..
 17. Bening Selaksahati: sawios atuh pangersa da nini - nini ayeuna mah ngaranggo laging sareng dianting, tinggalna we tipengker insya Allah ceples ABG salapan belas taun heu heu
 18. Tanti Damayanti: Leuh hawatos nu barusuh manah... kedah enggal di tiisan.... heheh da inin inin mah gaduh resep pusaka hehe
 19. Odang Suhendra: ceuk widadari: ei..amit2..geuning anu kudu dilayanan ku urang teh leuwih peot...aki2.. mana tahaaann..(panginten kitu nya God...)
 20. Budi Mugia Raspati: Katurug Katutuh ieu mah...elmu yeuh Ang..
 21. Irman Dimyatie: :"Kajeun teuing nini-nini ari geulisna jiga Agnes Monica mah... baeu teuing ah, ceuk Si Aa bari gancang ngarontok."
 22. Yusuf S. Martawidenda: Tah gening obat lieur jeung nyeri hate teh taya lian nyaeta bidadari nu geus nini-nini tujuh rupa.
 23. Ari Andriansyah: hahah.. sip pokona mah, Kang. Karunya teuing Ki Ustad, padahal di karawang seueur randa, heheh..
 24. Ricky N. Sastramihardja: :) sok nineung ku cara kang Godi mesat kecap :)
 25. Didin Wahyudin: Hadé lah inin-inin da manéhna gé tos ika-ika hahaha...
 26. Tien Widartini Darodji: Panas dalam yi,panas hate sareng panas pikir
 27. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: hihihihi....rajeun téh gaduh milik, nini-nini wungkul. Sugan wé nini-nini gaul jaman kiwari
 28. Aming T Firdaus: Ngiringan ngomen ah Ari pamenak abdi mah sae lanong barusuh manah nini-nini komo upami nini-nini eta seur dunyana tereh ka petik he.. he..he
 29. Ison Subekti: Untung beuki!!!
 30. Rohendi Pandeglang: eta widadari keur nyiar jaka tarub nu geus aki-aki kwari mah cenah.
 31. Abi Ibn Al-Khairi: Hihi Tiris mandi Atuh hareudang moyan nu geulis teu kabeuli tujuh éyang-éyang ogé lumayan.
 32. Rohendi Pandeglang: kasorean deuih tah widadari teh ka perbu, kuduna wanci magrib geus disawarga, ari ieu kalah kukulamprenggan keneh di marcapada. Matak kadi weh mareotan doang nini nini.
 33. Jordan Kurniawan: ha ha ha waktos di sawarga mah nu tujuhan teh widadari, naha turun ka bumi janten nini-nini.
 34. Maman Damiri: Gustiiiiii....meni waas !
 35. Irman Dimyatie: :"Logikana kieu. Di surga mah teu aya aki-aki atawa nini-nini. Waktu di surga jeung di dunya beda jauh. Sapoe di ditu sarua jeung 1000 taun di dunya. Wajar mun aya widadari nu pirajeuneun turun ka dunya, bakal katingali jiga nini-nini, da puguh geus karolot pisan. Tah, kitu Ayi Jordan Kurniawan."
 36. Iwan Hanjuang: tasma eta tasma ulah teu dipake..
 37. Endah Dinda Jenura: katurug katutuh, mingkin diaos mingkin haseeuuuummm... heuheuheu!
 38. Muhammad Shohiba Nu'man: Rada rumegog bade ngomentar teh. Da tos puguh ari fikminna mah ngajedud pisan. Nganggo jurus tipu kelas saehu. Sanes kunanaon rumegog teh. Komentar balikna sieun malikan. Mangkaning nini-nini hungkul. Heuheu.. (kabuuur..!)
 39. Juragan Carmad: ha.ha.ha. eta nini oge ari teu aya-aya teuing mah kan siga bidadari nu turun ti kahiyangan
 40. Iman Ramdani: Emosi jiwa ting jaredud kitumah... nuju Usum Borondong kiwarimahnya!, hmm deudeuh teuing...ilustrasi hebat kang Prebu aya bidadari Nini-nini nenggeul pisan tah!!
 41. Maman Gantra: Kang Prebu, abdi mah emut ka hiji babaturan. Giak naker basa diajak ka hiji upacara adat, da disebutkeun yen dina eta upacara teh sadaya putri nu aya di eta karaton barade "tampil". Pas dijugjug, leres bae putri karaton teh rampak. Mung sadayana tos pareot... Tebih tina gambaran putri karaton.
 42. Nazarudin Azhar: Nini nini ge widadari, tangtos moal kawon sareng Luna Maya, heuheu
 43. Akang Remi: Ahihihihihihi....Lumayan, tinimbang di gencet panto mah nya, Gan perbu!
 44. Dessey Bunchan: Sae.. :)
 45. Dhipa Galuh Purba: saena mah mending dikurebkeun bae cintana..... he he....
 46. Eman Rais: Keun we lah nini nini oge nu penting mah mempesona
 47. Liman Sanjaya: deudeuh teuing, meni dugi ka kituna.. (bati ngaheruk sabari neuteup eunteung)
 48. Igun Gunawan: pangalaman penulis etamah papendek sareng nini" xixixi
 49. Usin Muhsin: Eta widadari nu tujuh tos ngalayang 50 rebu taun........nembe anjrog ka alam dunya!
 50. Dadi Arya: Sanaos ngeunaan nu barusuh manah, matak ngungun, rupek. Tapi keur pun uing mah ieu fikmin téh mangrupikeun 'pencerahan'. Horéng ngalakonan hirup mah kumaha dasarna. Dasarna senang, nu rupek gé katempo tur karasa jembar. Dasarna barusuh, nya sabalikna. Nu badag katilik asa leutik. Widadari, katempo jadi nini-nini. Gusti...alatan ieu fikmin, pun uing rék nyieuhkeun karupek, mo ngukut ngungun...
 51. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Jiiih, ari ka pangersa Ajengan mah sok sanaos ruruntukna Gusti mah teu weleh nyaah, Ki...! Teu weleh masihan rohmat sok sanaos emutaneun..! Hehe..."
 52. Godi Suwarna: Lenny Magdaleni :" Kirang kumaha sabar Aa teh, Nenk Lernny...! Nanging, ari dipasihan Nini-Nini satujuh-tujuh mah mana taahaaaaaan...."
 53. Godi Suwarna: Nena Cunara:"Nya lumayan we kadaluwarsa oge...! Aya kenyot-kenyoteun... heuheu..."
 54. Godi Suwarna: Yayan 'Bedog' Supriatna:"Tangtos, Yayi...! Dijamin selalu virgin..."
 55. Akoer Lah: Tujuh widadari gantina. Na atuh, barang disidik-sidik, horéng nini-nini wungkul! Gusti…sanajan nini-nini ge da umurna eta mah, da geuning dina tangtungan mah lir mojang 20 taunan... SINOM : Widadari kersa siram, geus disalin ku cawening, sutra ipis patelesan, sarta ngirab-ngirab weni, mawur gambir malati, kembang layu dina gelung, rambutna patah lontar, panjang nepi kana bitis, lulus luis teu aya huis salambar. Widadari teu uninga, yén sim kuring eukeur ngintip, tumaninah baé siram, ngaruru saluar diri, siga emas disangling, salira anu ngaruru, siram di jero taman, babasah sutra cawening, yén ditingal siga henteu nganggo sinjang. Edaaaaas.....iman kiat tapi ieu "imin" teu kiaat..!!!
 56. Godi Suwarna: Bening Selaksahati:"Yaktos, wios nini-nini wungkul oge da Aa mah teu resepeun ka ABG. ABG mah cape ngalatihna, kalan-kalan aya nu teu terang naon gunana nu naraplok sakujur badan, barelet, nini-nini mah tos maher sagala rupina, kitu saur Aa. Yakin, nini-nini langkung pelem batan ABG, kitu kayakinan Aa..."
 57. Bening Selaksahati: Godi Suwarna@ Kutan kitu kakang Prabu .... heu heu heu
 58. Godi Suwarna: Tanti Damayanti:"Kaleresan si Aa teh nuju kirang kasih sayang, temahna janten barusuh..! Upami aya obatna mah sae kintunkeun we resepna via inboks...! Diantos saenggalna, Bu Nenk..! Bilih kabujeng janten bisul hate..."
 59. Tien Widartini Darodji: antosan purnama sumping,Bidadari malih deui rupi asli.
 60. Godi Suwarna: Odang Suhendra:"Whahahaha...! Good coment, 'Brow...! Hatur nuhun tos kersa rurumpaheun ngomentaran. Boa komentar munggaran di lapak fikmin. Numawi, Ang, Gara-gara sering teuing reunian sareng balad-balad SMA, kuliahan, janten weh kacipta aya widadari nu tos narini-nini. Heuheu..."
 61. Rudi Riadi: Hahaha...nu kacipta teh tos mah nini-nini, heg garumasep deuih...hihihi.
 62. Godi Suwarna: Budi Mugia Raspati:"Saleresna mah ieu teh jurus klasik dina fikmin, Yayi..! Jurus tipu. Nanging da ampuh keneh kangge ngaledot teras ngajeblagkeun nu ngaraos mah... hehe..."
 63. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Hahaha...! Eta mah Aa-na Aa Irman Dimyati..."
 64. Is Tuning: kacipta widadari-na barau minyak angin... ha ha
 65. Godi Suwarna: Yusuf S. Martawidenda:"Yaktos, kitu pisan, Yi Perbu...! Apan ari ku nini-nini mah Aa nu biasa ngasuh umat teh tangtos diasuh, dimemenen, dinenenan sanaos parantos berasa yoghurt..."
 66. Godi Suwarna: Ari Andriansyah:"Halaaaah, teu percanten di karawang seueur rangda, Tangtos parantos seep diranjah ku Yi Perbu...."
 67. Godi Suwarna: Ricky N. Sastramihardja:"Hatur nuhun, Yayi...! Neda pidu'ana we sim uing sing teras tiasa mikmin, da geuning tos seuseut-seuat kieu...!"
 68. Godi Suwarna: Didin Wahyudin:"Ika-ika soteh kaluhurna, tos cetuk huis, ari ka handapna mah 25-an keneh, Yayi..."
 69. Godi Suwarna: Tien Widartini Darodji:"Leres, Bu Nenenk...! Aa teh nuju barusuh manah. Tos teu mempan ku cap kaki tiga. Krunyaaaaaa dekh..."
 70. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu:" Uhun lah...! Nini-nini ge sok langkung ngamode batan ABG. Jaba tangtos tariasaan dangdos da tos berpengalaman tea. Atuh si Aa nu teu weleh kirang kasih sayang tangtos bagja, da dipupujuhkeun kapalayna, hoyong jurus naon bae oge, tangtos diladangan da nini-nini mah seueur koleksi goyangna.. heuheu..."
 71. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Tah..muhun leres kitu Kang, namina nu tos pangalaman mah tangtosna gé bakal langkung nyugemakeun. Teu kedah seueur pangolo sapertos ka ABG...hidup nini-nini!
 72. Godi Suwarna: Ison Subekti:"Sedep keneh, Yayi..? Mangga, nyanggakeun tujuhanana...!"
 73. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Eta sutradara teh masih keneh anteng di lapak fikmin. Kade hilap kana ngalatih, Yayi...! mangkaning tos diantos-antos maen di rumentang ku para dramawan sa-Jawa barat..."
 74. Yanti Sri Budiarti: Eiiiit..! Lakadalah..! Nini soteh kesingna, da ari sumangetna mah tetep ngagedur...:) Weeee...heheheh
 75. Ella Wargadinata: .......panto sorga eta teh Ang wkwkwkwk........
 76. Rohendi Pandeglang: hehe ka perbu, pan ieu geh bari latihan ka. Matak dina hape OL na geh. Tuda asa.. Gimanaaa gituh teu noong fiikmin teh heuheuy..
 77. Tien Widartini Darodji: moal damang ku cap kaki tiga mah da kedah cap kaki dua ,sok cobian geura ,pasti....
 78. Godi Suwarna: Abi Cepian Ibn Al-khairi:":"Hahaha...! Eta bet kagungan sisindiran perkawis eyang-eyang saneskanten, Yayi..? Kayungyun. Rupina tos putus asa wireh teu kekengingan mojang..! Nya, eyang-eyang ge ari nu nyaaheun mah tampi we. Tangtos Yi Perbu bakal diogo dekh...! Sareng, yakin deuih, nini-nini langkung pedo batan ABG..."
 79. Godi Suwarna: Jordan Kurniawan:"Kolot di jalan tea, Yayi...!"
 80. Godi Suwarna: Maman Damiri:"...kawas noong bujur nini..."
 81. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Numawi, tasma duka di mana ieu teh..."
 82. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Yaktos, haseum nanging menyehatkan, asa yoguhrt pisan...!"
 83. Eel Nurlaela: hahhaha hhah ! cian Dwehhh kang Perebu ! makana tong So larissss ariiii janten pamegettttt tehhh ! hheheh
 84. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Moal, 'Jang...! Moal dipasihan nini-nini. da katingalna Ujang mah masih sumanget moro mojang. Teu sapertos Abi Cepian Ibn Al-khairi, anjeunna mah bangun nu tos putus asa, da ayeuna ge bade milih eyang-eyang, saurna...!"
 85. Godi Suwarna: Juragan Carmad:"Bujeng-bujeng nini-nini, ari teu aya-aya teuing mah munding ge katingal demplon..."
 86. Godi Suwarna: Iman Ramdani:"Hatur nuhun, Yayi...! Ieu teh dipulung tina kajantenan nyata. Lalakon Si Aa Ustad nu ngahaja dibulak-balik, supados janten pangling. Diwuwuhan ku pangalaman sim uing waktos kamari nyeri huntu..."
 87. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Jiiih, kasebatna putri karaton mah nya putri karaton we sok sanaos tos tawehwoh oge, Yayi...! Heuheu...! Kacipta, imut putri karaton nu tos lalemong..."
 88. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Yaktos, Yayi...! Nini-nini ge langkung liket batan Dewi Persik. Sing percanten ka sim uing. ABG mah repot ngalatihna. Juh taun nembe harideng eta teh. Numawi, mending milari nini-nini wae..."
 89. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Yaktos, batan disogokkeun kana kenalpot motor mah..."
 90. Godi Suwarna: Dessey Bunchan :"Hatur nuhun, Yayi...!"
 91. Godi Suwarna: Dhipa Galuh Purba:"Aeeeh, uhun we...! Boa ieu fikmin teh kapangaruhan ku Pajaratan Cinta, nya..? Da eta naskah ge dongengna teh seueur fikminan..."
 92. Godi Suwarna: Eman Rais:"Mempesona sapertos Kebun Raya Bogor...! Tambih kolot tambih.....jaranggotan..."
 93. Godi Suwarna: Liman Sanjaya:"Ninggang di sue, Yayi...! Dodoja ka para ustad..."
 94. Godi Suwarna: Igun Gunawan:"Ieu teh bati tina seueur reunian sareng balad-balad ti SMA. Nu kapungkurna sariga widadari, ayeuna tos narini-nini..."
 95. Godi Suwarna: Usin Muhsin:"Kana kitu, Yayi...! Nanging da paredo elom keneh. Geura cobian..."
 96. Godi Suwarna: Dadi Arya:"Weiiiis, tapsir nu sae kacida...! Tetela, kalan-kalan nu maca mah sok langkung 'perasa' batan nu ngarangna...! Hatur nuhun, Yayi...!"
 97. Kyai Matdon: nini ni geulis aya teu nya....he he he
 98. Godi Suwarna: Akoer Lah:Hatur nuhun kintunan dangdingna, Yayi...! Kacipta upami ngintip widadari nini-nini nu nuju marandi. Sakumaha nu 'pandangan hidup' oge, tangtos langsung murungkut janten 'cita-cita hidup' Heuheu..."
 99. Godi Suwarna: Bening Selaksahati:"Kitu pisan, Bu Nenk...! Sim uing tos dugi kana kasimpulan yen ABG mah cangor, nini-nini langkung pelem batan pais nilem...!"
 100. Godi Suwarna: Tien Widartini Darodji:"Siaaaap...! Si Aa bade sabar dugi ka bulan purnama. Sugan we widadarina paleungkeur deui..."
 101. Nunks Surya Anugrah: tah palih dieu nya soca teh di uji....he he
 102. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Hahaha...! Nini-nini garumasep...! Aya-aya wae jang Guru mah..."
 103. Godi Suwarna: Is Tuning:"Bau balsem campur bau sisig... Haha..."
 104. Eman Rais: Hehe nyakseni ki Godii, tambih olot nambih wirahmaan sanhgkan katanksir keneh jiga weh anu gandang.
 105. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Yaktos...! Upami dikulub teh ABG mah cangor sapertos sampeu ngora. Upami nini-nini mah teu kedah dikulub oge tos empuk ka cucuk-cucukna. Hiduuup Nini-Niniiiiiiii....!"
 106. Echa AnggieAni: ari nini-ninina Tiktik Puspa mah wios ah...
 107. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Percanten, Nini, aeh, Bu Nenenk...! Tos dibuktikeun kalayan nyata, reh nini-nini langkung ragot batan ABG.. Hehe.."
 108. Godi Suwarna: Ella Wargadinata:"...nu mawi... asa hoyong lebet ka palih nini-nini.. heuheu..."
 109. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Nyaan, seueur nu ngarep-ngarep Kafe Ide maen drama basa Banten..! Tadi ge urang Dermayon ngangge basa aranjeunna. Pelem pisan..."
 110. Godi Suwarna: Tien Widartini Darodji:"Taaaah, upami Bu Nenenk kagungan calon cap kaki dua, saenggalna kintunkeun ka si Aa. Hawatos. Ke digentosan ku cap kaka lima..."
 111. Godi Suwarna: Eel Nurlaela:"Uhun, tah, dasar si Aa. Kena-kena nuju sohor..."
 112. Godi Suwarna: Kyai Matdon:"Aya pisan, Kyai...! Ke geura upami soca tos lamur kawas soca aki-aki. Bakal katingal yen seueur nini-nini geulis..."
 113. Bening Selaksahati: Godi Suwarna @ janten PD deui atuh abdi juragan Prabu, nini - nini oge tiasa teras eksis sareng berkarya ( rumaos janten nini - nini kuper heu heu )
 114. Godi Suwarna: Nunks Surya Anugrah:"Diujina soca lahir, soca batin, Nenk Nunks..."
 115. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: beu...hipu ka cucuk-cucukna mung liat palebah kulitna mah...ahahaha
 116. Iman Ramdani: Lawas tara lungak longok ka Fikmin teh meni asa parangling salian ti seueur nu enggal teh, asa beuki aronjoy mikmina, ari kuring kalah ka kalindes teu boga kawani rek mikmin Teh...Salam ka sadayana Baraya..nuhun Ka Kakang Prabu Godi Suwarna nu teu elat nyastra di ieu grup..
 117. Godi Suwarna: Eman Rais:"Kolot kalapa tea, Yayi...! Tambih olot tambih....koclak...!"
 118. Godi Suwarna: Echa AnggieAni:"Taaah, Titik Puspa, apan sakitu sexyna. Janten, ulah isin janten nini-nini. Hiduuup Nini-Niniiiiiiiii....!"
 119. Godi Suwarna: Bening Selaksahati:"Kantenan, kedah pede, Bu Nenk...! Kedah wantun ngangge leging, tengtop, rambut cet veureum, waos cet hejo. Geura..."
 120. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Jiiiih, ari Nyimas...! Jutsru liliatna nu felem teh...! nu sapertos babat dilupat-lipet tea..."
 121. Bening Selaksahati: Godi Suwarna @ sumuhun nya supados katelah nini- nini teu uyahan heu heu , Pangersa kedah tanggel waler upami enjing abdi aya nu nyandak ka psikiater heu heu
 122. Juragan Carmad: kang Godi Suwarna nini Anteh ge nini-nini duka kolot kalapa duka kalapa kumaneh
 123. Godi Suwarna: Bening Selaksahati:"Wios dicandak ka psikiater oge. Nu penting mah felemnya itu bagaikan sampeu manihot...! ABG mah naon, upami ditangkeup teh sok jalagreug, siga patlot gambar..."
 124. Kokom Komariah: Matakge tong pipilih meunang nu leuwih koceplak ka nini nini, tapi da nini ge ABG baheulamah, ..haturan Ang Godi ..di Bandung keneh rupina.
 125. Godi Suwarna: Iman Ramdani:"Janten rame pisan ayeuna mah. sadintenna teh ratus fikmin nu diposting. Kalan-kalan teu katuturkeun ku pantar aki-aki model sim uing. Nya kitu, seueur nu sarae teh da ku leukeun tea, Yayi..! Seueur fikminer nu kawitana utag-atog ngarang fikmin basa Sunda. Ayeuna mah tos sarae. Upami tos lami teu ngarang teh memang sok kateug deui. Tapi da ngawitanana wungkul. Kadituna mah tangtos lancar deui. geura mangga..."
 126. Iman Ramdani: Sumuhun Kakang urang nyobi deui...
 127. Eman Rais: Keun atuh ki Godi, sugan koclakna ku mustika taeun, hehe.
 128. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ahahahaha....bénten lah ar nu nuju barusuh manah mah
 129. Wawan Setiawan Husin: kqkqkqkqkqkqkqkqkqkqkqkqq......!
 130. Godi Suwarna: Juragan Carmad:"Nini anteh mah persis sapertos Titik Puspa...!"
 131. Godi Suwarna: Kokom Komariah:"Sim uing nuju di Bandung, Bu Nenk...! Dugi ka kaping 31 Maret. Ngemplaaaaaaad...."
 132. Tatang Sumarsono: Ang, tebih teuing lalakon meureun, nu mawi sadugina ka si aa, para widadari téh janten nini-nini. Enya, kolot di jalan. Meureun ka dieuna marapah bari sumpang-simpang heula, ngadon jajan. Beu lalampahan ka dunya téa, tuda. Ah, sugan waé widadari hancengan pun uing mah arangkatna nganggo kuda kaliber juara nasional. Widadarina seja dihaturkeun ka Aang, kudana badé dipiara ku pun uing.
 133. Tien Widartini Darodji: Godi suwarna, atos dikintunkeun dina inbox.Yi punten pun ngaran mah sanes nenenk ,meni nenen k pisan.
 134. Tien Widartini Darodji: Yi,punten perkawis kaki lima teu kedah margi ngarepotkeu sok diudag-udag Sat pol PP sawioswelah
 135. Iwan Hanjuang: Tarangbaga eta teh Lo...
 136. Irman Dimyatie: Ang Iwan Hanjuang:"Tarangbaga teh naon? hehehe...."
 137. Iwan Hanjuang: Irman Dimyatie..eta sela-sela imbit tiluhurna, ih meni kudu dijentrekeunnya...xixixixi
 138. Irman Dimyatie: :"Wakakakak... gubraggg!!!!"
 139. Godi Suwarna: Eman Rais:"Siiiaaaap, Yayi...! Siap ngasah mustika..hehe.."
 140. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Upami Nyimas kagungan keneh landong barusuh manah, mugia kersa ngintun ka Rumentang Siang. Diantos, ah..."
 141. Godi Suwarna: Wawan Setiawan Husin:"Der, atuh ngadamel fikmin, Ang...! Perkawis perklenikan dekh.. heuheu.."
 142. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Bati hoyong ka Rumentang Siang téh mung teu acan nyalsé, insyaalloh seja disanggakeun upami aya mah
 143. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Hahaha...! Siiip dekh...! Mangga, kuda mah haturan Ang Perbu. Ku uing mah tangtos moal kaurus. Mending keneh ngurus widadari we. Kiat ku tujuhan oge. Apan ngalap berekah anyut si Kuda. Moal dugi ka kawalahan. Siap tempur kapan sajah. Heuheu.."
 144. Tatang Sumarsono: Kumaha mun kuda nu ditumpakan ku widadari téh sadayana bikang, Ang? Da aya kalana bikang langkung ngabelenyeng lumpatna (Damayanti salami opat taun janten juara derby nasional, debutna teu kaudag ku kuda jalu nu aya di Indonesia).
 145. Akoer Lah: Apanan kuda nu ditunggangan ku Kang Godi mah kuda Unicorn tea, nu sok ngabring jeung para widadari.
 146. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Kuda bikang mah tiasa kajantenan kawas lalakon Dorna anom atuh. Geura cobian, Neng Damayanti dibinihan ku Ang Perbu...! Hasilna silanganana moal teu janten kuda garandang..."
 147. Tatang Sumarsono: Sssttt, Ang Godi Suwarna .... kadé kaémpér-émpér ka cakcak bodas, mun komo salira tos widi kitu mah (uing gancang ngungkaban sajumlahing nami dina ieu lapak, para fikmninat anu namina kitu). Aya geuning, Ang! Tah, ieu fotona.
 148. Godi Suwarna: Tien Widartini :"Kintunan tos katampi. Mung, ieu geuning si Aa teh kalah tambih barusuh manah. Kumaha, nya..?"
 149. Tien Widartini Darodji: Godi Suwarna,lepat nganggona rupina mah ,cobi atuh taroskeun ka ayi Iwan Hanjuang wartosnamah anjeuna ahli ngookolakeunana
 150. Entjep Sunardhi: Kataji ku gunem catur dua jawara, kang rai TS sareng GS. Wilujeng wengi.
 151. : Wa Godi Suwarna, abdi nuju barusuh yeuh hihihi...
 152. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Ah, bati hoyong, bati hoyong bae nyimas mah...! Bati hoyong, atanapi hoyong kagungan bati..? Gampil lah eta mah. Sim uing kaleresan gaduh binih fikimner sajati. Kantun nyicikeun.. heuheu.."
 153. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Leres bati hoyong ogé hoyong batian ngan isin ku incu ...heuheu
 154. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Haha..! Yaktos, aya pisan..! Numawi uing tadi rada ngajenghok barang terang aya kuda ngaranna sami sareng fikminerwati. Boa eta kuda ge tiasaeun mikmin..."
 155. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Batan tumpak kuda asa mending tunggang lodaya, Yayi...! Kaleresan uing ngingu. Warisan turun tumurun ti Prabu Wastu Kancana. Ke, mun Nyiar Lumar ku uing rek ditumpakan..."
 156. Godi Suwarna: Iman Ramdani:"Taaah, sae kitu, Yayi...! Dikawitan deui mikminna. Dikeureuyeuh...."
 157. Maman Damiri: Wilujeng subuh , Ang Prebu !
 158. Godi Suwarna: Maman Damiri:"Wlujeng mucicid, Yayi...! Bandung tiris-tiris teuing...."
 159. Usep Romli: Tapi nini-nini ge Widadari pan?
 160. Godi Suwarna: Usep Romli:"Widadari pisan, Ang Haj...! Haturan Ang Haji tujuhnanana..."
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI