Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Shohiba AnÉmer Fikmin

Ku Godi Suwarna

Jang Shohiba nu kacatur. Budak ngora hadé rupa. Nincak umur tujuh likur, Jang Shohiba geus jugala. Kawéntar sa-Tatar Sunda. Jadi pangusaha suksés. Ladang mikmin beurang-peuting. Jalma taya nu sampurna. Kitu deui Jang Shohiba: Sok muriang upami ningali mojang. “Iraha badé ka bumi? Si Aa mah jalir baé!” ceuk Néng Dewi hiji wanci. Jang Shohiba kalah soak. Ngaléos muru garasi. Barang muka panto mobil, kasampak mojang ngadangkak. “Oh, I Love You! Muah! Muah!" ceuk Néng Ratih nu kasmaran. Jang Shohiba gasik ngejat. Ngagidig ka sisi jalan. Ari bréh mangpirang mojang, maridang hayang dibandang, tinggéréwék sapertos nu géték mémék: "Ayank, abdi palay disun!" "Ayank, urang nikah, yu, ah!" Bari ngudaran pakéan, mojang-mojang nu migandrung, langsung ngepung Sang Idola. Jang Shohiba ngarumpuyuk. Mangpirang mojang taranjang, nyuruduk nubruk nu nyuksruk. Jang Shohiba digarulung. Digaléntor, digégélan. Dicakaran, dikecrokan. Jang Shohiba aduglajer. Diperkosa ku mojang sa-Tatar Sunda. Cép Abi ceurik ngagukguk. Mireng nasib panutan pupujan kalbu.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Rafi Suherman: Cobi upami jang shohiba teh kang prabu nyalira, pertosna moal ngejat satapak nya kang prab?
 2. Tanti Damayanti: alah ieuh mani muringkak heheheh, ih kang godi mani kitu pisan hehehe
 3. Kyai Matdon: "tinggéréwék sapertos nu géték mémék"....resp tah kang kalimat eta..palebah mémék na meni halimpu...
 4. Godi Suwarna: Rafi Suherman:"Haha...! Upami dikepung kitu mah tangtos kedah dibantuan ku Yi Perbu...!"
 5. Ki Hasan: Hahaha. Rubuhan dalapan deu yeuh.
 6. Ida Rukmana Ida: Kutan nyuruduk...nu balukarna nyuksruknya...
 7. Godi Suwarna: Tanti Damayanti:"Fikmin dina raraga moro Yahudi, Bu Nenk..!"
 8. Endah Dinda Jenura: wakakkakkaka! ternyata Jang Shohiba sareng Cep Abi ada main, xixiiixi!
 9. Apoedy Sarah Ihsan: hahahahaha... gening penyuka jeruk makan jeruk... heuheuheu...
 10. Godi Suwarna: Kyai Matdon:"Linsensi puitik, Yayi...! Teu aya porno demi mengejar irama. Heuheu..."
 11. Rafi Suherman: Heuheu, bujeng kang prabu, sim uing mah nembe kapendak beger deui ge, dugika noroktok tu'ur, hahahah
 12. Didin Wahyudin: Duh,naha tos teu aya kitu jajaka sajati jaman kiwari ? Sakur lalaki tos 'terkontaminasi', teu di kota teu di lembur, duh ara hoyong ngabalieur. Ari bangsa Jin aya kitu anu homo ??? Da sato mah aya...
 13. Jejen Jaelani W: Kang, unggal bade mikmin ngaggo kecap memek, na da mani asa-asa, sok sieun kalebet fornografi, ayeuna mah bongan ku Akang tos dicontoan nganggo kecap memek, abdi ge bade nurutan we ngaggo kecap memek.... hehehe... nyanggaeun jempol kanggo Kang Prabu...
 14. Kyai Matdon: panuju kakang prabu...salian ti lisensi puitik,oge ...da resep deuih..he he he
 15. Rudi Riadi: haha...semu fakmin rupina ieu mah, Kang Prabu....haduh, boga lalakonna can katembong ieu teh, ka mana nya?
 16. Meila Handayani: Da moal teurak dipasihan nu geulis mah ayank..resepna kanu keusraaakkk HªhªhªHªhªhªHªhªhª ..kabuurrr
 17. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Bongan dihucuhkeun ku Ki Hasan..! Tetela, nu kapendak dina latihan kamari, jurus rubuhan 8 teh kedah digoongan ku rubuhan 12. Nembe karaos 'deg'na. Upami teu kitu mah bakal hampang karaosna. Kalihna ti eta, saparantos nyobian bari luut-leet kesang, keur sim uing mah gaya sastra klasik kieu teh rada sesah dilelempeng supados langkung ekspresif, da teu weleh ngudag wirahma nu tos dipatok tea. Mung sakitu buktosna, Ki..."
 18. Ida Rukmana Ida: Ah, tos biasa,tarisaan,...ha...ha...cag.
 19. Ida Rukmana Ida: Ieu pedaran keur rda nanyak..ah luar biasa...
 20. Nena Cunara: aduuuuuuh..... eta siakang ,dugi ka kituna ,dikecrooook jiga kana tutut wae, hehehe....hehehe
 21. Ki Hasan: Tapi angger we ku Kang Godi Suwarna mah, rubuhan 8 ge jadi liar, ngumbar imaginasi. Beu, geuning ku pangarang mah, metakeun kecap teh, teu beda jeung analis kimia di laboratorium, haben dijadikeun bahan eksperimen. Kedah digoongan ku robohan 12 nya. Mantap Kang!
 22. Rifan Sahrony: Kakang Perbu,ieu fikmin kacida neumrag kana mamaras.cacak simuing poek mongkleng kana widang ieu.nanging karaos eundeur kana jajantung.mangga nyerenkeun jempol kuring sadayana.
 23. Godi Suwarna: Ida Rukmana Ida:"Mojang jaman kiwari mah seueur nu susuruduk. Alenergik. Nu tomboy teh jaman baheula mah mung saurang dua urang. Ayeuna mah seueur pisan geuning. Ti aalit mojang teh seueur nu jariga jalu. Saur pun Biang mah eta teh gara-gara susu bubuk Dancow, Laktogen jsb. Janten lalincah pisan. Warantunan..."
 24. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Bongan tuda Jang Shohiba mah cape-cape ku urang direremokeun ka nu geulis, kalah rek marud maneh. Heuheu..."
 25. Ki Hasan: Ninggal postingan Kang Asep Salahudin, ku Juragan Panghulu mah, geuning rubuhan 8 ge bisa asa magis: === Mun aing suhud ka sirung Tandaning lali ka beuti Mun rada embat meueusan Tangtu rumasa nyasama Itu aing ieu aing
 26. Godi Suwarna: Apoedy Sarah Ihsan:"Haha...! Numawi, teu kenging diwagel geuning fikmin teh. Bet ka dinya leokna..."
 27. Godi Suwarna: Ricky Andriawan Mardjadinata:"Yaktos...! Kade Yi Perbu mah ulah ngiring ngaos. Masih di bawah umur..."
 28. Lalat Socrates: gehel, tepi ka kituna.... arjuna ge KO... hahaaayyy; janten curiga teu acan disepitan ari sok muriang pami ningal wanoja mah... heuheu
 29. Godi Suwarna: Didin Wahyudin:"Nguping wartos mah, kecenderungan hom-hom teh sok tepa. Cenah. Duka teuing ketah. Da uing mah sok lumpat upami ningal Gus Yusef nyariosna tos ngawitan luway-liwey, mun papahna tos rada-rada ngepot teh..."
 30. Akang Remi: Ari bréh mangpirang mojang, maridang hayang dibandang, tinggéréwék sapertos nu géték mémék: Sakuringeun. Nya kalimah éta pisan, nu jadi daya tarik ieu fikmin. balukar tina kasengker ku kahayang wirahma. Gan Perbu Godi Suwarna rupina teu bebas neang nu aheng-aheng. nya kalimah eta pisan nu antukna, jadi seuseukeutna, Tapi duka ketang, ieu mah bangunna bae. (bari cek uing we keur uing). Liar, Gan. Dugi kabayang-bayang ku Pun uing mangsa rumaja salira. Semu pembangkang....Ahihihihihihihi
 31. Akoer Lah: Hahahaha...aya ku ni'mat eta palebah maca nu sapertos diserat deui ku Kang Matdon, emh....ari si Kakang mani togmol. Saliwat ge tos kairong ieu teh rubuhan 8-12. Pami maca nu Kang perbu ieu, rubuhan 12 teh disimpen di kalimah panungtung, memehna mah rubuhan 8. Ngan eta mani hawatos Jang Shohiba naha moal ngorondang uih ka bumina? da meureun "disedot" terus2an eta sungsuam teh, hahahaha....Tah Kang Perbu, naha Polwan model ieu ge merkaos Jang Shohiba? hahahaha...http://www.facebook.com/photo.php?fbid=403341819681702&set=a.103561566326397.7880.100000176633711&type=3
 32. Ida Rukmana Ida: Ha..ha...ha.jadi .haneuteun...ah.
 33. Didin Wahyudin: Hahaha eh salah hihihi.... Pantesan Agan Godi awet muda euy sihoréng téh sok gual géol gaul sareng makhluk hidup berkelamin tak jelas xixikikh GLEK !
 34. Godi Suwarna: Jejen Jaelani War:"Tangtos gumantung fikminna oge. Upami tiasa dipertanggel walerkeun sacara sastra, nya teu sawios-wios. Sim uing kantos ngaos penelitan urang walanda kana dongeng Si Kabayan ti wewengkon Banten, halaaaah, cawokah kabina-bina. Tapi da folklor. Kitu ayana. Tah, jorang sareng cawokah oge apan benten. Jorang atanapi porno mah mah mancing birahi. Upami cawokah mah mancing seuri. Mangga diraroskeun ku Yi Perbu. Nu diluhur porno atanapi cawokah...!"
 35. Endah Dinda Jenura: Kacipta c Mang Nu'man mun maca fikmin ieu... Cikeneh Romeo Leboy Tragik ayeuna nyamur jadi Karnadi, xiixixi! --ngorehan Eulis Awang berikutnyah...
 36. Godi Suwarna: Kyai Matdon:"Hahaha...! Kaleresan we dikawitan ku kecap: Tinggerewek. supados murwakanti nya leokna teh ka dinya, Kyai...!"
 37. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Tadi siang tepang jeung uing. Nuju arameng di Kebon Binatang..."
 38. Godi Suwarna: Meila Handayani:"Hahaha...! Paingan sok nyandak salempay tina bahan hampelas..."
 39. Asep Salahudin: upami dikawitan tinggorowok...kadituna janten momok haha...anteb fiksimini kamasutra
 40. Rudi Riadi: Jorang ge ari murwakanti mah teu karaos jorangna, pelem we nu aya, siga barangna...hehe.
 41. Akang Remi: Halah etah "Barangna" serasa jadi pengedar,ah,Gan Rudi Riadi! ahihihihi
 42. Rudi Riadi: Mang Remi Sadkar: tuda ieu fikmin teh sarwa nikmat, sarwa pelem, boh ungkarana, boh eusina, boh 'barang' nu disebatna...hihi.
 43. Godi Suwarna: :"Haruuuuh, Gustiiiiiiii...! Eta Dewi e-na teu dicurekan...! Balangah..! Aingaaaaaaaah....!!!"
 44. Akang Remi: Gan Rudi Riadi. Satujuuuuuuh! Haruuuh! Ngan edas weh, nuju mayunan palang merah, bati ngaheruk ngemut-ngemut kalimah dina fikmin ieu!
 45. Eboed Eman Budiman: Kang Godi Suwarna, baruk jang shohiba teh karesepna mamasdaan....? Atuh sakali-kali mah pasihan topi memeksikoan heuheu....
 46. Godi Suwarna: Ida Rukmana Ida:"Hehe...! Dina raraga metakeun jurus sastrana karuhun, bari diluyukeun sareng pajamanan. Abot geuning, Yayi..."
 47. Yusef Muldiyana II: Wartoskeun ka Jang Shohiba pami bade kamamana wae ulah hilap nyandak daun cau gegentos kojay alias kondom jaya hehehehee
 48. Ade Rahmat: mundut widi ka Kang Godi Suwarna, pami aya awewe tinggéréwék sapertos nu géték mémék, wiosnya ku Ade Rahmat digeugeuwek ?
 49. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Halaaah, rada hanjelu, Ki...! Aya aksara kalangkung teu dicurekan. Handeueul. Asa rek beresin teu cios tea geuning. Mangkaning, sim uing mah tumut pisan ka Senseii Musashi, nu kantos balangah, dampal sampeanna kacugak paku. Na da eta mah, teras janten bahan lenyepan anjeunna. Ngaraos gagal janten samurai sajati. Haruuuuh...! Padahal, ku sim uing tos dipolototan, dibaca dibulak-balik, aya kana juh puluh balikna. Aingaaaaaaah....!!!"
 50. Akang Remi: Sawios Gan perbu Godi Suwarna. Manusiawi eta mah. sanes hartos salira lelewodeh, sok komo, tos diparios juh puluh balikan kitu mah.
 51. Yusef Muldiyana II: Sing taliti atuh tong rurusuhan
 52. Bunda Unie: Aaaawww!!!! Teu kabayang nasib kang shohiba dgalentoran,dcakaran,dgegelan gustiiiiii....!!!! Tinggalah kang Abi merana seorang diri...hiks
 53. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Nuhun, uing tos diupahan. Tapi da nyeta, tos kayid ka diri sorangan, yen dina raraga ngudag kasampurnaan, uing ulah talobeh. Bade kumaha sim uing ngarang karya petingan upami ngetik wae teu belul. Musuh utama pangarang sanes kritikus nu nyawad kana karya, nanging nya lepat ketik tea. Halaaaah, tobaaaat...!"
 54. Ki Hasan: Kang Godi Suwarna, tah ieu conto "Guyon Kulonan": === Ragrag ku MZ jeung YK Baheula, jaman si sakim nganjang keneh ka suanah, lamun palebah nganjang, eta si sakim sok make moek meuting di imah suanah. Ari meutingna lain sakamr jeung suanah, pan can meunang ja tacan akad ieuh, mantak direjeng ku pamuda sakampung. Si sakim sok milu meuting di amben hareup, bareng jeung para pamuda di kampung eta. Dina hiji peuting, wayah janari, kadenge aya sorak ngagubrag di hareup imah. Tikorejat ki saprani, abahna suanah ngagorowok: "naon eta nu ngagurubas rok?" Si sakim ngajwab bari muringis: "samping ragag tina amben, bah". "Pan sorana harus amat? Ceuk ki saprani. "Aya aingan dijero sampingna, bah!"... Teu lila kadenge sora si suanah; aduuuh. Saprani; naon deui eta Suanah; ene bah Saprani; kuaon deui maneh Suanah; si sakim nindihan Ene ragragna Saprani; kapan dia keur naon di dinya ? Suanah: ngajk si sakim ka kamar teu daekeun sieun di hem hem cenah geh ku ene pdhl ene geh moal atuh bah paling oge taeuna di buni keun di jero samping ene hehehe === Catetan: Nu nulisna menta dirusiahkeun
 55. Godi Suwarna: Rifan Sahrony:"hatur nuhun, Yi Perbu...! Proses tea manawi. Ku kasabaran, ku sumanget anu ngagedur, hayu cuang sami-sami ngajalankeun sunah Rosul, nya eta ngamumula basa Sunda warisan karuhun..."
 56. Akang Remi: Nuhun Gan perbu Godi Suwarna. Aya simpenan salira nu bade di pantengkeun na sanubari. Gan Ki Hasan, tah aya cutateun deui bae diluhur, kasauran Gan perbu.
 57. Rohendi Pandeglang: ari kula mah karek sadar horeng nu disebut ngarubuhkeun dalapan teh, ngeunah pisan dibacana, ja kitu kula geh isok dibaca deui, mun teu nngeunah, biasana diganti ungkarana, nya lolobana nu rubuh 8 atawa 12 nu ngeunah dibaca na teh.
 58. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Beueueu, juragan Panghulu mah atuda moal aya duana ulin kecap bari ngeusi...! Ngulinkeun kecap 'kuring', 'kurang', 'kurung' ge apan tiasa janten sabaraha puluh pada. Bari eusina beuneur kacida. Aliran minimalis nu rame jaman kiwari teh ku anjeunna mah tos dipidamel puluhan taun kapengker. Moal kaudag, Ki..."
 59. Godi Suwarna: Lalat Socrates:"Kitu eta teh, Amang...? Ke atuh para fikminer cuang parios saurang-saurang, bilih aya nu teu acan disepitan. Nu mariosna mah cuang pasrahkeun we ka Neneng Meila Handayani..."
 60. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Hahaha....! Saleresna, kecap eta teh tos janten babasan pun Paman di lembur. Sugan getek memek budak teh, kitu saur anjeunna upami aya mojang nu centil, ucad-aced, gegerewekan..."
 61. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Apan kamari sasat ditangtang ku Ki Hasan, supaya uing ngarang ngangge jurus karuhun. Kamari mah anjeunna nangtoskeun tema: pasea, saurna. Ti dinya bet jorojoy hayang mecakan ngarang fikmin gembleng ngangge eta jurus. Halah, ngesang balas ngudag-ngudag engang, ngudag wirahma. Baheula, mun ngarang nu dipatok guru wilanganana, uing sok ngitung ku ramo, Ari pek teh digumujengkeun ku Mahaguru Wahyu Wibisana. Tina hate atuh, Godi...! Ulah bari ngoprek ramo, saurna..."
 62. Muhammad Shohiba Nu'man: Allohu Akbar!!! Ni'maaaat......! Ni'maaaat....! Huahahahahaha...
 63. Muhammad Shohiba Nu'man: Sing kaimpikeun engke wengiiii................!
 64. Rudi Riadi: "Taaaaaah, boga lalakonna dataaaaaang....serbuuuuuuuuuuu!" ceuk Meila Handayani..
 65. Muhammad Shohiba Nu'man: Amiiiiiiin.............!
 66. Ida Rukmana Ida: Eta Fikmin..matak haneut,tembres,sapagodos,ah karaos...kmha kang Godi damang..wassalam.
 67. Muhammad Shohiba Nu'man: Titadi teu geunah rasa. Sajajalan nu geulis tingkarelet ngariceupan, panas ceuli, ngadadak lapar, tuur nyorodcod.. Na ari barang muka lapak... Gustiiii... Hatur nuhun Kang Prab! Teurab saawak-awak ieu mah. Heuheu
 68. Godi Suwarna: Ida Rukmana Ida:"Uhun, yeuh...! Janten haneuteun. Ma'lum ke wengi bade maroro Yahudi..."
 69. Neni Geo Albanjari: wah bagja tah kang Shohiba heuheuheu...enggal atuh milih hiji supados teu diserbuuu...
 70. Godi Suwarna: Didin Wahyudin:"Eta hahah dilarat janten hihih. Aya-aya wae. heuheu...! Justru sim uing mah sieun pisan ku nu karitu teh, Yayi...! Tah, supados teu sieun, da karitana teh sanes kaharayang maranehna, nya sim uing ngarang ieu fikmin. Etang-etang terapi. Hehe..."
 71. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Nya cuang paksa we ateuh, sina ka nu kamari direremokeun tea. Upami peryogi, wios dicontoan cara ngeuradna ku uing...! Kaya kieu mah kolot kana kudu singkil, yeuh.."
 72. Godi Suwarna: Asep Salahudin:"Hahaha...! Pas kadinya rubuhna, Yi Haj...!"
 73. Caca Danuwijaya: matakna shohiba beuki m geura
 74. Meila Handayani: Asooyyy kabagean nu ngeunahna euy mariksaan nu can disepitan..hayo maju...majuuu ☺Ήii☺Ήii☺Ήii•••☺
 75. Irman Dimyatie: :"Duh, telat. Titadi ngajar di kelas. Geuning Jang Shohiba teu resep ka istri. Hayoh ngadon ngadu pedang sareng Jang Abi. Cobi upami Cep Remi nu digugulung ku mojang taranjang teh. Atoh we nu aya hahahaha.....!"
 76. Didin Wahyudin: Magrib heula Gan, turnuhun tips awét nudana haha (moal diralat hahana ayeuna mah).
 77. Nanang Sahbana Afnani: hahahahaha,
 78. Akang Remi: Beh dieunakeun mah, asa tos rada wareg Gan perbu Irman Dimyatie (digugulung mojang teh) tah mung ayeuna mah asa bade ngarayap nyaketan Gan Abi Cepian, nu keur ngagukguk sapaninggal Gan Nu'man. Nu ambrug ditarajang mojang.
 79. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Yaktos, felem kacida, 'Jang...! Kawas wajit Cililin. Garing di luar, liket di lebet. Kantenan upami bade moro Yahudi, dikeueum heula ku madu kinten sajam, teras dihenggoy. Eta teh resép ti Almukarom Kyai Haji Acep Zamzam Noor. Timur tengah, saurna. Ku uing kantos dicobi. Nyaan. Nikmooot dekh ikh. Renyem-renyem pedo tea. Barang disuaykeun, horeng rea sireuman. Heuheu..."
 80. Maman Gantra: Emh, bagja teuing eta Kang Shohiba. Wilujeng, Kang. Ngiring linu... Hahaha... Heded, Kang Prebu!
 81. Godi Suwarna: 'Eboed' Eman Budiman:"Saleresna mah Jang Shohiba teh macho pisan. malah kateuingan machona teh. Dugikeun ka teu resep ka istri.. heuheu.."
 82. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Kumaha acarana kojay digentos ku daun cau, Yayi...?"
 83. Godi Suwarna: Nena Cunara:"Laaaah, Nenenk mah sok api-api teu uninga. Apan salahsawios jurus moro yahudi teh nya eta kekecrok sapertos kana tutut, sanes.?"
 84. Tanti Brahmawati: homreng?
 85. Godi Suwarna: Ade Rahmat:"Okeeeh, Yayi...! Nanging, kade we bilih bobor karahayuan. ABG jaman kiwari tea tanagana rarosa, gerakanana maruskil, pungkil. Perbawa sarae katuanganana. Lepat-lepat urang nu ngajongkeng dina jurus bubukana..."
 86. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Nya eta, uing rumasa balangah, 'Jang...! Tapi apabolehbuat dekh. Uing keok. Musuhna diri sorangan..."
 87. Maman Damiri: Wowwww...edun fisan inih fikmin...nepika lilinueun ...
 88. Godi Suwarna: Bunda Unie:"Numawi, eta budak teh, uhun Jang Shohiba, kirang pisan pangalamanana. Rupina, kedah dilatih heula ku Bunda, lulusan S 17.
 89. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Hahaha...! Siiip dekh, Ki...! Nuhun kintunanana...! folklor klasikna mah langkung-langkung. Pulgar pisan saur nu nyakola tea mah..."
 90. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Nya nuhun atuh. Mung, da ieu mah pangalaman pribadi, sauingeun, dina raraga ngadisiplinkeun diri kawas Musashi. Reh 'jalan pena' teh kedah 'keras' sapertos 'jalan pedangna' samurai..."
 91. Ki Hasan: Lain dipikir-pikir, Kang Godi Suwarna, jigana keur pangarang mah, sipat liar, jail, cunihin, gedebul, jeung gumasep teh sihoreng modal gede sangkan bisa ngareka carita nu pikasebeleun, pikayungyuneun, pikasediheun, jeung sajabana. Na enya kitu eta teh?
 92. Herdy Mulyana: Ang Muhammad Shohiba Nu'man,hadiah tina mikmin nu disayogikeun ku pangeresa Kakang Perbu Godi Suwarna rupina lamgkung aheng ti lektop he2. Bekel malem juma'ah Kang Perbu
 93. Muhammad Shohiba Nu'man: Sabot ka tajug ya ngaran uing disambat dua kali ku Kang Prab Godi Suwarna dina permberitahuan. Tapi barang ditingal teu aya, ka mana nya? wah, boa-boa ieu mah.. heuheu
 94. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Wahahahahaha....! No komen ah, Ki....!"
 95. Bagus Nurjaman: 'tinggéréwék sapertos nu géték mémék' (amboy, asoy bangget kang Perbu)
 96. Muhammad Shohiba Nu'man: Tanti Brahmawati, bilih bade nyobian atuh? hehe
 97. Rifan Sahrony: Nya palih dinya namah bilih aya nu kasabit nami kasebat tempat,angot bari saguru saelmu mah poma ulah garanggu.margi saluyu sareng kasunahan malem jumaah. gkgkgkkk
 98. Tanti Brahmawati: Muhammad Shohiba Nu'man, nyobian ? ih asa garetek...
 99. Muhammad Shohiba Nu'man: Tanti Brahmawati, garetek naon tea? hehe
 100. Bunda Unie: hahaha Om Godi Suwarna...mangga abdi nampi bade kelas reguler atanapi private wkwkwk pisss ah
 101. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: euleuh-euleuh Jang Shohiba, geus diperkosa mojang sa-tatar Sunda?
 102. Muhammad Shohiba Nu'man: Bunda Unie, abdi hoyong tiasa cara cepat. heuheu
 103. Taufiq Maulana: tah mojangna teh ti ciparay
 104. Bunda Unie: whuahaha kang Yusef Muldiyana II kojay digentos daun cau mah bet asa leupeut,nyak! piss aah * hulang huleng ngabayangkeun
 105. Tanti Brahmawati: Muhammad Shohiba Nu'man, garetek nu matak hareeng, panas tiris we...
 106. Ahmad Fawzy Imron: Bade ngomen ti tatadi..teu janten wae. Hayoh we uah uih ka WC..eta atuda, aya kalimah 'getek memek' abdina mah teu wantun da nyerat nu kitu teh..kantenan nyerat 'rujad palangkakan'..teu wantun pisan..heu
 107. Bunda Unie: kang Muhammad Shohiba Nu'man...cara cepat mah nganggo metoda iqro wkwkwk
 108. Muhammad Shohiba Nu'man: Tanti Brahmawati, jih, sugan teh matak garetek ek ek (siga ungkara Kang Prabu Godi di luhur). Hanas atoh. heuheu
 109. Bunda Unie: ahahaha kang Ahmad Fawzy Imron...tos keuna sugesti tah...kapancing2 rupina mah...
 110. Ki Hasan: Padahal dina babasan heubeul ge, aya tah nu jiga 'getek memek' teh. Aya 'heunceut ucingeun' (rendey), ' heunceut nyeueung cai' (beser), sareng sajabana.
 111. Muhammad Shohiba Nu'man: Bunda Unie, wkwkwkwk..
 112. Tanti Brahmawati: Ki Hasan, hmmmm...gustiii
 113. Akang Remi: Teh Tanti Brahmawati, nyebat "Gusti" na dugi ka dilenyepan kitu!
 114. Tanti Brahmawati: Aya deui nu langkung cawokah batan eta?
 115. Muhammad Shohiba Nu'man: Kang Remi, bongan nyebat "hmmmm.."-na bari ngabayangkeun abdi eta teh.. heuheu
 116. Tanti Brahmawati: Muhammad Shohiba Nu'man, ngabayangkeun nu nyelempod diperkosa bidadari...
 117. Muhammad Shohiba Nu'man: Tanti Brahmawati, Api-api bae abdi mah nyempod teh, da istri mah semakin pria katingal lungguh, semakin agresif. hehe
 118. Rifan Sahrony: Saleresna mah da sanes cawokah, da puguh aya dina babasan.patali asa rumegag ngucapkeun margi aya nami nusami.Kang Hasan, di wewengkon urang aya nami tempat nu cawokah Sar kanjut,legok Hangseur.da tos tidituna dalah dikumaha.leres Kang...?
 119. Meila Handayani: Eh kang ayank Fawzy eta rujad palangkakkan meni disebat2 wae ih..☺Ήii☺Ήii☺Ήii•••☺
 120. Akang Remi: Gan Nu'man, atuh tangtos ari kitu mah, kana burial-buncelik ge, nyebat Gusti teh!
 121. Ki Hasan: Seueur Ceu Tanti Brahmawati, keun sina dipedar ku Kang Entjep Sunardhi geura. Jiga kieu ngalarapkeunana: "Na ari sia nyai, meusmeus ka cai, meusmeus ka cai, jiga heunceut nyeueung cai wae." "Eta mah si Suanah ku heunceut ucingeun, geus pelendung deui wae, kapan anakna can ngorondang-ngorondang acan."
 122. Bunda Unie: X_X....ampyuuuuuun gustiiiiiiiiiiiiiiiii...hareueueuh
 123. Iwan Hanjuang: duh jadi asa ateul anyut Amang mah..
 124. Tanti Brahmawati: Ki Hasan, muhun leres, mung asa kumaha nya mun sadidinten nyarios kitu teh...letah teh asa 'alim' we nyebatna...wkwkwkwk
 125. Bunda Unie: kang Iwan Hanjuang...gaarrrooo!!!!!!!1
 126. Tanti Brahmawati: Muhammad Shohiba Nu'man, halah nya ari nyelempod wae mah, boro2 agresif meureun....nu aya kesangan we
 127. Lamsijan Kilamsijan: nyakitu atuda ceuli urang sunda mah teu kaopan... upami "heunceut ucingeun" mah rada sering ngadenge biasana dilarapkeun ka jalmi anu sering ngalahirkeun... tah upami "getek memek" mah rada ngageduk tapi can tangtos lepat biheung panginten basa wewengkon atawa basa dialek.. urang antos we ke tangtos aya nu mairan
 128. Ahmad Fawzy Imron: Teh Meila..gara-gara gaul sareng ayank, abdi janten kieu teh.. :D
 129. Ki Hasan: Kang Rifan Sahrony, Sarkanjut mah tos difikminkeun. Geura ieu: Fikmin#SARKANJUT# https://www.facebook.com/groups/fikminsunda/permalink/314646271910280/
 130. Tanti Brahmawati: Ki Hasan, BEU???
 131. Akoer Lah: Pengumuman...pengumuman...sihoreng para wanoja anu ngarempug Jang Shohiba teh aya 100 wanoja. Tos aya di albumkeun di dieu, hapunten ah ka Kang Perbu Godi, da ieu ge sanes pornograpi, hehehehe...http://www.facebook.com/media/set/?set=a.227811367234749.77274.100000176633711&type=3
 132. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Meni ngadadak bararéntés ...
 133. Meila Handayani: Ahhh kang ayank Fawzy mah sok biwir itileun ah HªhªhªHªhªhªHªhªhª ..kabooorr
 134. Muhammad Shohiba Nu'man: Kang Akoer, Tah, eta geuning katalungtik. Eta pisan. Siplah. Pami aya mah sareng nomer Hp-na sakantenan. heuheu..
 135. Entjep Sunardhi: Ki Hasan oge yi Tanti Brahmawati, saleresna babasan sapertos kanjut kundang, sirit konci, heunceut ucingeun dina basa sunda teu ieuh kalebet jorang atawa cawokah. Estuning netral. Upami dipake kalayan luyu jeung bahan nu dicaritakeun, kalebet si nu cumarita ( penutur) teu mere lolongkrang ka nu diajak nyarita ngumbar imajinasina kana hal-hal nu lian. Ari kiwari seueur nu boga anggapan jeung kasieunan disebut porno, kalebet guru-guru basa sunda siga nu nyengker maneh ngawatesanan ngaguar nu model kitu. Di pangaosan para ulama tara aya rasa risi nganggo kecap "jima" waktu nerangkeun bagbagan beberesih. Kitu deui waktu urang nyaritakeun istilah "kedokteran", kecap "penis", "vagina" "coitus" teu ngarasa beurat.( Ke antos nu langkung paos mah ti kang rai Tatang Sumarsono.)
 136. Yanti Sri Budiarti: Aeeeeh...?! Gustiiii...!!!
 137. Entjep Sunardhi: Paling henteu di lapak fbs ulah dianggap tabu yi Rifan Sahrony. Di rorompok barudak tos tara kagok atawa sungkan tepung jeung babasan sapertos kitu teh.
 138. Rudi Riadi: Kang Ahmad Fawzy Imron + Meila Handayani : itu geura ...rupina raraoseun di grup tatanggi, cawokah demokrat...hehe.
 139. Yusef Muldiyana II: Kang Godi Suwarna, perkawis curek piraning hiji, teu kedah janten emutan, Leonel Messie oge kangtos nyepak pinalti teu lebet
 140. Ahmad Fawzy Imron: Kang Rudi...muhun, Kang...hilap abdi ge..heu heu. Bade dipupus deui pameng atuda...pameng getek..hehe
 141. Godi Suwarna: Herdy Mulyana:"Taaah, eta pisan, Yayi...! Minangka ka hadiah ti sim uing, aki-aki nu tos 'cita-cita hidup' ka para lalanang anu masih keneh 'pandangan hidup sapertos Jang Muhammad Shohiba Nu'man..."
 142. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Kitu..? Waaah, na ka mana atuh, nya...?"
 143. Iwan Hanjuang: geus nyegrek meureun Lo...
 144. Godi Suwarna: Bagus Nurjaman:"Heuheu...! Duka atuh da ujug-ujug hoyong kitu. Duka pedah mayunan malem juma'ah..."
 145. Is Tuning: ck..ck..ck...
 146. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Nya uing mah nyieun nu rubuhan 8 teh tiba kawaranan we, Jaro..! Da geuning rada bangga. Eta we, dina ieu fikmin oge uing nu biasana tara leuwih ti 150 kecap, bet leuwihan sakecap. Ari rek diedit nu sakecap, apan kalimahna bisa leungiteun engang, leugit wirahma. Ari rek didelete sakalimah, nya jadi aya nu pegat. Rieur, ah...! Pedah can ngabaju ongkoh sigana..."
 147. Rifan Sahrony: Ari kanu masi keneh lalanang sapertos yi Muhammad Shohiba Nu'man kagolongkeun rumaja keneh nu awahanana masih keneh lantas, Kang Perbu, sapertos urang urang mah tos kalebet rumaki,nyanggakeun pangrojong bari ngojok ngojok. xixiii
 148. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Hampura sateuacanna, pedah uing teu pupulih heula 'nyaut' ngaran Ujang. Tah, dipilihna ngaran Ujang teh pedah asa rada aheng. Shohiba. Cocok jadi pangusaha. Deukeut-deukeut kana Toshiba. Tadina mah dicaritakeun yen Ujang teh anak Toshiba-san ti Nyi Uti. Tapi panjang teuing. Kapaksa dipiceun asal-usulna mah..."
 149. Godi Suwarna: Ida Rukmana Ida:"Pangesto, Yayi...! Mung, tadi teh modemna lemot. Kapaksa uing medal sila najan nuju raramena..."
 150. Godi Suwarna: Neni Geo Albanjari:"Sigana, anjeunna teh kedah dijodokeun ku urang. Cuang pamilariankeun calonna ti kanca FBS keneh, supados nurub cupu..."
 151. Godi Suwarna: Caca Danuwijaya:"Hahaha...! Keun, manawi kahudang saparantos anjeunna ngaos ieu fikmin..."
 152. Godi Suwarna: Meila Handayani:"Haha...! Eta ge tos dipikir dibulak-balik, saha nu cocok kangge tugas abot eta. Sabada teras diemut-emut, taya deui nu langkung pas pancen eta mah nya kedah ku Neneng Meila..."
 153. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"mangkaning nuju tebih ti si Embi..."
 154. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Ngahaja milari tokoh tehj dipilih nu panglungguhna sa-alam fikmin..."
 155. Godi Suwarna: Maman Gantra:"hatur nuhun, Yayi...! Nyobian weweswen dina jurus rubuhan 8 tea. Abot geuning ari can ngabaju mah..."
 156. Godi Suwarna: Maman Damiri:"Wah, aya aheng eta kecap lilinueun. Rupina masih saderekna lilinieun..."
 157. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Numawi, sae milikna eta budak teh, Nyimas..."
 158. Godi Suwarna: Rifan Sahrony:"Hatur nuhun parantos disasadu papalakukeun. Upami aya nu kalangkung, eta tanggel waler Yi Perbu..! Hehe..."
 159. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Rupina nu langkung cocok mah disebatna teh: rengat, Yi Haj..."
 160. Godi Suwarna: Lamsijan Kilamsijan:"Sanes basa wewengkon, Yayi...! Ieu mah kenging mulungan ti kabiasaan Pun Paman di lembur nu sok nyarios kitu. Tah, tos janten kawajiban pangarang kangge nyiptakeun idieum atanapi babasan anyar dina karya-karyana. Da babasan sapertos 'heunceut ucingeun' ge tangtos aya saurang karuhun nu ngarangna, teras kalandep ku masarakat budeureunana, dugi ka janten kacapangan balarea. Matak naon urang ge nyiptakeun babasan anyar, da dina hiji waktos mah urang ge apan bakal janten karuhun..."
 161. Deden Abdul Aziz: Asa katinggaleun kareta, Kakang Prabu. Tos seueur fikmin anu rarubuh, geuning. Fikmin ieu kayas pisan ceuk pun uing mah, pinuh ku ungkara nu saur Kang Entjep Sunardhi mah dalit pisan jeung tradisi Sunda tapi kiwari tara diaggo da asosiasina janten birahi. Edun markedun pisan!
 162. Hadi Aks: Hahaha.....alah tinggaleun Ang! adi nembe maca. Bingung kdh komen kmh, nu pgh teu eureun ngagakgak. Lebah dieu elmu Aang nu hese kataekan teh. Ngajak seuri bari ngajak ceurik. Aya satir!
 163. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Tadina mah dina tungtung fikmin ieu teh rek nurutan ending novel 'Perfume'-na Patric Suskind nu ruaar biasa tea. Adegan Jang Shohiba nu digulung mojang rek dipuitiskeun. Ari pek, make jurus rubuh kieu mah hese pisan da aya metronom nu terus disasada dina hate. Jaba lapakna heureut deuih. Kapaksa kitu we. Rusuh..."
 164. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: milik ageung...ngan moal matak Jang Shohiba beuki sawan ka wanoja kitu?
 165. Muhammad Shohiba Nu'man: Sumangga uingah. Nampi. Kumaha Kang Prabu wae. Komo dugika diperkosa ku wanoja sa tatar sunda mah. Bingah pisan. Heuheu
 166. Tiktik Rusyani: Halah kaporotan eung. Bari teu kabujeng ningalian komen nu sanes, ieu mah mung bade ngajurung ludeung ka Cep Muhammad Shohiba Nu'man, geura kaluar tina budaya"Per kembaan'" teh, eta sakitu 'panasna' fikmin provokatip ti Kang Prabu Godi Suwarna. Sok geura waler ku 'Action".Kang Prabu, fikmin ieu meni 'panaass' mugi-mugi weh Cep MSN kahudang kanggo ngawitan bajoang ngengingkeun mojang.
 167. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Hahaha...! Eta dugi ka aya daftarna kitu. siiip dekh...! Mugia Jang Shohiba tambi sadar reh di ieu dunya teh balatak mojang nu tiasa dieurad ari terang carana mah..."
 168. Godi Suwarna: Entjep Sunardhi:"Panuju, Ang Prab..! Yaktos kitu pisan...! Kecap-kecap kitu teh teu kedah 'dihindari'. Sok asal diolah dina karya nu tiasa dipertanggelwalerkeun sacara sastra...."
 169. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Kunaeunn, Bu Guru...? Reuwas ku nu carawokah? Wios we atuh asal ulah nuju dikelas...."
 170. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Taaah, eta, piraning, Yayi..! Piraning salah hiji. Ke mun salah dua, piraning salah dua. Kitu jeung kitu satuluyna. Nepikeun ka si Pangarang bakal talobeh kana karyana. Leonel Messie ge mun teu asup najong pinalti pasti hanjelu, pasti ngoreksi diri ku latihan nu beuki beurat. Nya kitu deui uing. Salah sacurek ge keur uing mah karasana matak nyentug lain meumeueusan. Karya teh sarua jeung anak sorangan. Mun salah ngetik, hartina karyana cacad. Tah, saha kolotna nu hayang boga anak cacad? Asa moal aya, sanes..?"
 171. Yusef Muldiyana II: Walaaaah bener euy, ras inget ka diri sorangan tuluy ngeunteung lamun nulis fikmin mun diibaratkeun buah hate tea mah kuring geus ngaborojolkeun mangpirang-pirang budak cacad budak sungsang jadi matak wirang matak ngahieng siga gaang, tuluy nincak taneuh gaangna, jep weh simpe
 172. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Jang Yusef mah ninggang di salah ketik ge dihampura keneh ku nu maca, da kawilang murid anyar dina kurung-karang basa Sunda mah. Kahot soteh nyutradaraan titer. Tapi lain hartina teu kudu ningkatkeun diri. Tah, uing mah apan ngarang basa Sunda teh geus puluhan taun. Karek oge ngarang fikmin nu sauted salah ketik teu karoris. Kumaha mun ngarang carpon? Kumaha mun ngarang novel? Kitu, Jang..! Numawi, barang sadar aya e nu teu kacurekan, uing hantem ngadagor-dagor sirah kana bujur indung budak...!"
 173. Yusef Muldiyana II: Sim uing bade ngadamel fikmin deui anu nyarioskeun Kakang Godi Suwarna hantem ngadagor-dagor sirah kana bujur indung budak...! bari ngagorowok "fikmin! Fikmin! Fikmin ngeunah! cenah
 174. Ki Hasan: Ku Kang Yusef Muldiyana II mah, pagunaman dina lapak FBS ge bisa jadi fikmin deui. Fikmin beranak pinak.
 175. Godi Suwarna: Rifan Sahrony:"Hahaha...! Rumaki sapertos urang mah mung ukur tiasa nyokong ka nu barelekesenteng, Yayi..! Da kumaha atuh, urang mah tos dugi kana makom 'cita-cita hidup' kedah ngarojong ka nu masih keneh 'pandangan hidup' tea manawi..."
 176. Rifan Sahrony: Kakang Perbu,Godi Suwarna. panuju pisan,urangmah ngarumaoskeun tos mengok ngulon,urang serenkeun ka henersi ngora nu baradag keneh ambekanana.
 177. Abi Ibn Al-Khairi: Halah iungggg...!!! asa ku paingan hareeng, paranas tiris ti kamari teh, malah wengi mah ku eureup-eureup sagala. geuning Kang Shohiba mah mujur, ari Abdi kabagian kituna heuheu...!! Kang Prab Godi sanaos abdi teu acan paham elmuna, tapi karaos pisan DNA ieu Fikmin teh teu samanea.. nyanggakeun bae jemppol ti abdi heheh.
 178. Muhammad Shohiba Nu'man: Abi Cepian Ibn Al-khairi, Beuh, di dinya mah polisi india pisan, Cep. Sim Uing tikamari dirempug ku salapak teu aya nu mantuan. heuheu..
 179. Abi Ibn Al-Khairi: Nyaeta kaporotan Ang, abdina hareeng ieu teh (mireng nasib panutan heuheue...)
 180. Asep Komara: Ieu mah tokohna asa nyata..asa kantos tepang...di Unpad nu eta...harita..tapi duka...heu..heu..
 181. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Uing ge sok kabita, hayang ngarang fikmin bodor kawas Jang Rudi Riadi. Tapi da moal kataekan. Anjeunna mah tos ka dinya anlehna, da sadidintenna oge bodor. Paling sim uing mah bisa ngarang fikmin nu kieu. Nuhun upami karaos ngajak ceurik bari seuri..."
 182. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Wah, Si Ujang eta mah moal dugi ka sawan, Nyimas...! Tangtos resepeun we nu aya..."
 183. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Hahaha...! Kawas rek katanagaan wae diperkosa ku jutaan mojang..."
 184. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Mugi-mugi mah kitu, Bu Nenk...! Dikarangna ieu fikmin kangge ngahudang sumanget bajoan duanana, boh Jang Shohiba, boh Cep Abi..."
 185. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: sugan wé atuh kitu...kahaneut-haneut janten énggal merengsengna
 186. Neni Geo Albanjari: ngiring ngarojong kg Kang Muhammad Shohiba Nu'man, sareng Cep Abi Cepian Ibn Al-khairi, ulah dilamikeun atos aya calonna mah..derr ah...
 187. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Hahaha...! Diantos fikminna, yayi...!"
 188. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Kapungkur, sok janten panggeuhgeuyan upami aya pangarang enggal nu produktif teuing teh. Si Eta mah tijalikeuh ge bisa jadi sajak, kitu saur para pangarang senior. Da uhun atuh, karaos pisan. Nuju belekesenteng mah gampil pisan mendak ide teh. Ayeuna mah saparantos cetuk kieu, sesah naker eta teh..."
 189. Muhammad Shohiba Nu'man: Kang Prabu Godi Suwarna, Da moal ditanagaan. Maksad teh ek dibagi dua sareng Abi Cepian Ibn Al-khairi.. hehehe
 190. Godi Suwarna: Rifan Sahrony:"Taaah, yaktooos...! Sae kitu we..! Cuang jeujeuhkeun nu aranom teh. Hususon nu jaromlo..."
 191. Godi Suwarna: Abi Cepian Ibn Al-khairi:"Dina raraga nyobian jurus karuhun, sanaos rada pakepuk. nuhun we ari kamanah mah. Minangka hadiah ti uing ka jalmi nu dipikaresep ku uing.." (ke, boa uing nu aya 'kecenderung' teh, yeuh..? Heuheu...)
 192. Godi Suwarna: Asep Komara:"Yaktos...! Moal lepat deui. leres pisan. Eta jalmina..."
 193. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Supados langkung haneut mah rupina eta dua nonoman teh kedah dideang anyutna dina hawu, Nyimas..."
 194. Jordan Kurniawan: wit wiw prikitiw...
 195. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ahahahaha.....waas mulak malikna
 196. Godi Suwarna: Neni Geo Albanjari:"Numawi, ieu dua nonoman upami kagungan bebene sok reuntas di jalan bae. Rupina kedah diajak siram, ngalokat dir, ka pancuran Cipanganten di Buniseuri..."
 197. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Taaah, perkawis mulak-malikna mah nyanggakeun we ka Nyimas, ahlina. ku sim uing mah bilih tutung sabeulah..."
 198. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ah..teu pisan-pisan ahli mah mung osok téh mulak malik déang hulu peda
 199. Maspri Dkc: Sakumaha bedasna ge Ang Shohiba dihurup ku dengkak mah teu walakaya, nya Ang
 200. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Hahaha...! Lah, Nyimas mah sok papaehan..! Sakitu ahlina kana meuleum lauk. Naon sesahna meuleum nu ngagulantung...? Heuheu..."
 201. Godi Suwarna: Maspri Dkc:"Uhun, yayi...! Kantenan dihurup ku mojang Cianjur mah..."
 202. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ahahahaha....kedah nyiapkeun cacapit badag heula kanggo meuleum nu ngagulantung mah
 203. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Teu kedah ngangge cacapit. langsung we dikerewek teras dibedol ka hawu..."
 204. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ambuing....kedah ngerewek nya? paur teu kacanggeum ah
 205. Nana Sukmana: Kang Godi Suwarna: Ha ha ha ha... ieu mah aoseun bari nguseup gurame payuneun bumi, Ang Perbu. Nuju raos-raos nyemprung di jalan tol bet aya logak, Kang. "Muriang muni ningal mojang" " I Love Yuo Muah-muah!". Leres saur Kakang, 8 engang angger aya kakirang.
 206. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Laaah, da paling ge hijina teh satengah ons atuh, Nyimas..! Hahaha..."
 207. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Numawi, repot geuning ngangge jurus karuhun teh. Sareng, memang sigana wanda sastra teh aya hubunganana sareng pajamanan. Jaman baheula nu ayem tentrem, sarwa kaukur, cocok ngangge rubuhan 8-12. Dina jaman kiwari nu guligah, nu sing sarwa cepet mah eta jurus teh can tangtos cocok..."
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI