Update: 19 Januari 2013 11:40:21

Rampak Lodong

Ku Godi Suwarna

Kacaturkeun, di hiji nagri nu gering nangtung ngalanglayung, tingkelentrung sora lodong teu kabilang nu ngepung kuriling bungking. Gumuruh soraning lodong tinggoronggong tina jajantung gorowong dilaung-laung genggerong: “Sudah bébas negri kita Énonésa merdékaaa…!” Mangpirang lodong karosong tingkalayang warna-warni, katémbongna tingburicak-tingburinong, jeung teu ngakar na dapuran, nanging anteng tingkowowong: “Padamu negri kami mengabdiiii…!” Lodong pada lodong lohong jeung lodong pacowong-cowong, jeung songong pabohong-bohong, teu salempang kong kalikong, teu hariwang najan méhong sahong-hongeun. “Garuda Pancasila akulah penuh kumuuu…!” Handaruan rampak lodong dipirig lodong jeung lodong, sedengkeun dapuran awi tinggal tunggul tinghariul, ngarep-ngarep iwung nu teu renung-renung.

(1996-2012)

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Novera Yuliana: aslm kang godii... kumaha?
 2. Iwan Hanjuang: mun paduan suara bakal kieu,indonesia tanah air mu, cenah na hatena mah kitu, da rasa enosesa na mah geus teuing lah..!
 3. Godi Suwarna: Novera Yuliana:"Naskah tea..? Teu aya di rorompok mah. Teu gaduh. Ke urang milarian di Bandung.."
 4. Novera Yuliana: :) masih emut... nuhun ya kang godii diantos.
 5. Beni F. Syarifudin: pasna di sajak ieu mah Ang ah hehe.
 6. Santos Gun-Gun Dasilva: Tong kosong nyaring bunyi nya..! Lah biasa para pamingpin jaman kiwari ukur melak jangji bari jeung teu pasti jadi, ukur nga dodoho rakyat nu bodo..
 7. Muhammad Shohiba Nu'man: Weiss! Barang nganjang ka lapak. Kahong-keun ku ieu fikmin. Sim uing ngagorolong. Hareudang. Niupan awak ku songsong. Kalahka monyong.
 8. Apoedy Sarah Ihsan: Lodong, ukur sora nu tarik.. Euweuh eusina.. Euweuh simana.. Hiks... Enonesa.. Enonesa.. Patarik tarik geunggerong jiga lodong.. Hiks..
 9. Entjep Sunardhi: Awi gombong awi bitung jadi lodong gede bohong, awi temen awi tali sabuku bungbas jadi songsong.
 10. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Nya kitu tea, Amang...! Asa mending nyieun deui nagara. Nagara Sunda. Keun, uing siap jadi kuwu-kuwu bae mah.. heuheu..."
 11. Asep Komara: ...genep las warsih jaman mongkleng..mugia 2020-2036 aya ampel gading nu sumanding...
 12. Meila Handayani: Lahang na weh abdimah ayank ☺Ήii☺Ήii☺Ήii•••☺
 13. Hadzy Dkc Propitious: Inohong ngomong molongpong bari lalemong. . .ceuk barudak ayeuna mah NATO . . .No Action Talk Only. . . .
 14. Godi Suwarna: Novera Yuliana:"Ameng atuh ka Rumentang, ke, upami aya Festival Drama Basa Sunda. Ke dikenalkeun ka kang Yusef Muldiyana II. Di anjeunna seueur naskah monolog mah..."
 15. Godi Suwarna: Beni F. Syarifudin:"Sajak fikmin, fikmin sajak. Tiasa dibulak balik dekok siga sair bongkok...!"
 16. Novera Yuliana: muhun bade ameng ka rumentang... diantos kabarna akang...
 17. Ahmad Fawzy Imron: Ngangres ngemutan nagri urang teh, Kang.. Mung doa-doa nu digorolongkeun kana unggal cai miwah taneuhna. Keukeuh, harepan moal pateuh..endonesa kedah manjing dina kajayaan, nyimbutan rahayatna ku kabagjaan...
 18. Irman Dimyatie: :"Subhanallah....! Linyok jeung bohong geus ngajadi budaya bangsa enonesa. Kitu ge pantes da dicontoan ku pamingpinna. Ari rahayat mah kumaha nu di luhur. Anggota dHewan ngan sakumpulan sato nu meakeun anggran nagara. Para pajabat lir ajag nu lalapar. Lagu kabangsaan ngan kari waasna, ngan bisa dipake mepende memeh sare....."
 19. Nanang Sahbana Afnani: duh..nu ieu mah kedah sababaraha kali maosna..hehehe
 20. Akang Remi: Duh, Gan perbu Godi Suwarna. Pun uingah, sok tuluy ngagolak na dada. Kaceuceub nu meh asak, hayang geura ngajait wae. lain euweuh kawani. Da uing kungsi nandonkeun nyawa dina kuduna mah. Mung kanggo hal saperti kitu pun uing, kapegung. Ku Ucap Pun Aki, "Tong baruntak ka Nagara, salila hidep teu dipegat, geusan Ibadah" kitu saurna ka pun uing kapungkur. Hiks! Ngan rumaos sok mungpang, tapi henteu sering, gan. Eta ge, mung nenggor atanapi ngempesan gilinding mobil Anggaota Dewannyah rahayat....Ahihihihihihihi, (Rusiah nya, Gan!)
 21. Irman Dimyatie: :"Hag ciah...! kapanggih nu sok ngempesan ban teh...."
 22. Godi Suwarna: Pujangga Sastra Kumbara:"Hiduuup Golpuuut...!!!"
 23. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Saleresna mah ieu teh kenging ngaropea tina sajak. Tiasa ditingal taunna. Asa pas disebat fikmin oge da aya plotna sok sanaos datar-datar ajah..."
 24. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Oooh, bade kitu wae, Yi Haj...? Moal ngadamel nagara enggal..? Hehe..."
 25. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: songsong jeung lodong ukur nyorakeun bohong
 26. Akoer Lah: Asa emut nuju alit bau jaringao, palebah lirik "pribadi bangsaku" kakupingna teh "tiba--tibangsatkuuuu", mari kita main lodong surodong Gan Perbu, eta bujur anggota hewan urang cecebkeun karbit, terus sundut, hahaha....http://www.facebook.com/photo.php?fbid=282148538467698&set=a.282147515134467.91389.100000176633711&type=3
 27. Akang Remi: Gan perbu Irman Dimyatie. Ssssttt! sanes kitu wungkul pun uing pernah ngabalukarkeun jegernyah Dewan janten stroke! Gara-gara di rengkas budak satepak....wkwkwkwkwkwkwk ( Heureuy Gan! Tambih sepi bae).
 28. Irman Dimyatie: :"Yi Remi Sadkar, hayang uing ge nurutan hahahaha.......!"
 29. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Kumaha atuh ieu teh..? Asa bakal tereh bangkrut upami kieu bae mah...! Kacipta. Enonesa amburadul. Jadi nagara Papua. Nagara Aceh. Nagara Sunda...! Haruuuh...! Gustiiiiiiw...!"
 30. Godi Suwarna: Nanang Sahbana Afnani:"Hehe...! Cekap juh las balik we, Yayi...!"
 31. Iwan Hanjuang: sok lah Alo jadi kuwu, Amang mah juru tulis we, nuliskeun nu lengoh.. hahahahahaha
 32. Irman Dimyatie: :"Ang Prabu, jigana bakal kitu. Sim uing ngaramal 10 taun ka hareup ieu nagara bakal paburencay. Mimitina Aceh, tuluy Papua, disusul ku wilayah Kalimantan. Nagri Pasundan bakal nyampurnakeun nagara Nusantara nu kari sajarah. Ti dieu, urang Sunda bakal jaya. Wangina warisan eyang Prabu Siliwangi bakal nyeungitan jagad Asia jeung dunya. Urang Sunda bakal mingpin dunya!"
 33. Herdy Mulyana: Lodong ngentrung teu kaitung, unggal mangsa mere pangbibita ka dapuran rentul nu kari tutunggul. Tragedi enonesa kakang prabu
 34. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Hahaha...! Siiip dekh...! Sim uing kantos diberok di jalan Jawa, Denpom geuning kapungkur mah. Harita, taun 1979. Jaman mahasiwa harita rame ngademo Bah Harto. Uing ge rada pajeng gegerewekan maca sajak ti kampus ka kampus. Harita, di kampus IKIP mahasiwa teu weleh rame beurang-peuting. Ngajaga kampus. Ngarancang demo. nerbitkeun selebaran. Dina hiji subuh, kampus diambreg ku tantara. Taya nu nganyahoankeun pisan. Padahal di unggal lawang saketeng IKIP aya pos mahasiswa. Nyaan. Ampuh nu ngaran serangan fajar teh. Uing spk diangkut kana mobil tahanan, ti IKIP ka Denpom. Dijejel teh nyaan. Heurin usik. Barang jol ka jalan Jawa, sing horeng geus rea mahasiswa nu dikerewed. aya ti Unpad, ti ITB. Nya nginep tah kenging saminggu...!"
 35. Arom Hidayat: Maos sajak ieu dina Antologi Indonésia Emas.. Ayeuna diFikminkeun. Langkung asyik Kang Prabu! Nyanggakeun jempol..
 36. Akang Remi: Walah, etah! dugi ka nginep kitu, ning? Gan perbu Godi Suwarna. Taun-taun eta mah, pun uing nembe umur dua taunan, gan. Namung sajarahna mah kantos ngaos. Nyaan, dipireukeunana teh ku Wa Ato mah!
 37. Ahmad Fawzy Imron: moal rupina mah, kang...daripada ngadamel deui nagara, abdi mah kersa keneh dipiwarang mios ka pakidulan, milari tukang teluh kanggo ngabareuhkeun beuteung SBY...
 38. Irman Dimyatie: :"Yi Haji, nagara enonesa geus teu boga deui tokoh hebat salaku 'perekat' bangsa model Bung Karno. Teu aya deui tokoh 'hebat' model Pak Harto. Teu aya deui tokoh 'humanis' model Gus Dur. Kantun ngantosan waktos nu mustari kangge ancurna."
 39. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Sim uing gaduh songsong kabuyutan, Nyimas...! Palay teu ditiupan ku songsong sim uing...? heuheu..."
 40. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Haha...! Keur budak tea sok sadenge-dengena. Na Garuda Pancasila, 'pribadi bangsaku' ge jadi : ribang-ribang saku..! Teu beunang dibejaan. Heuheu..."
 41. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: kinten-kintenna matak janten kumaha upami ditiup ku songsong kabuyutan téh? heuheu
 42. Ahmad Fawzy Imron: Kang Irman...leres pisan, Kang...ayeuna mah sapertos kitu kaayaan teh. Namung abdi ageung harepan, mudah2an lima atanapi sapuluh taun kapayun mucunghul deui 'lem perekat bangsa'. Margi upami acak2an, abdi mah lebar ku budaya sae nu tos aya..utamina budaya meuleum cau nu teu acan dipikawanoh ku sadayana warga ieu nagri..hehe
 43. Akoer Lah: Engke mah bakal ngadeg Nagara Fikmin, puseur dayeuhna di Astana Gede, diproklamirkeun dina acara Nyiar Lumar.
 44. Rohendi Pandeglang: teu pira lodong, tapi jadi arisin kieu yeuh jadi warga nagara heuheuy deudeuh indo
 45. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"nanaon ge upami ditiup mah tangtos kana melendung, Nyimas...!"
 46. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: halah...abdi beuki SABAR atuh..ahhaha
 47. Akang Remi: Singgetan tina naon sabar teh, Aceuk?
 48. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: SAgala BARareuh..Yi
 49. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Amang mah pantesna jadi kulisi da kumisna ngajedig keneh..."
 50. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Kana kitu, Yayi..! Hanjakal uing geus rempo. Moal pati bisa ilu hut-het kawas taun juh puluhan...! Paling ge dina revoluisi engke teh uingah jadi seksi nyarang hujan... Hehe..."
 51. Godi Suwarna: Herdy Mulyana:"Numawi, sing sering jaroh ka Godog, Yayi...! Supados kenging ilapat..."
 52. Iwan Hanjuang: hahahahahaha meni ngajedig tea, pohara..
 53. Herdy Mulyana: Siap Kang Perbu,manawi w kengeng ilapat kanggo ngadamel fikmin aheng sapertos pangeresa he2
 54. Budi Mugia Raspati: haruuuh..kedah guguru ieu mah..
 55. Maman Gantra: Handaruan, Kang Prebu. Keueungna dugi ka palih dieu... Enya ge renung ku sora lodong... Heuheuheu... (Ki Hasan, Kang Tatang, kumaha satemenna perwatek kecap-kecap nu ditungtungan ku "ong" atanapi "ng" pisan na Basa Sunda... Asa aya rasa nu beda. Komo di dieu mah). Kang Prebu, ieu seratan teh fikmin pituin atanapi kenging ngaropea tina yasa salira sanesna? (Pedah bae, aya totonden 1996-2012).
 56. Uzanx Boam Hardrocker: waas kagagas.. :)
 57. Rifan Sahrony: kakang Perbu.aya oge iwung ting pelentung ngan balalengong.xixixii
 58. Liman Sanjaya: iwung nu teu renung-renung..
 59. Echa AnggieAni: moal siga rampak kendang, Kang?
 60. Godi Suwarna: Apoedy Sarah Ihsan:"Rieur, yayi...! Asa beuki gandeng ku sora lodong. Matak katorekan, Matak racleng tai ceuli..."
 61. Godi Suwarna: Entjep Sunardhi:"Halaaah, ampun, teu kiat ngupingna. Beuki lami asa beuki gimbreung ku soraning lodong nu karosong...!"
 62. Godi Suwarna: Asep Komara:"Upami tiasa mah ajengkeun kana taun-taun ayeuna. lami teuing mah bilih buruk teuing. Tos moal aya pupurieunana...!"
 63. Godi Suwarna: Meila Handayani:"Siaaap dekh...! Ke dikintun lahang mah. Juh tanki dekh..."
 64. Godi Suwarna: Hadzy Dkc Propitious:"Iwung raos soteh. sora lodong kolot mah matak katorekan ceuli katel..."
 65. Jejen Jaelani W: Haduh Kang, nu paur teh iwung nu rarenung, sok sieun kakecretan lohong sareng bohong, komo pan lodong-lodong warna ngora mah apanan kiwari mah nuju resep ngagarong....
 66. Godi Suwarna: Arom Hidayat:"Leres. Diropea deui sakedik. Etang-etang ngarevisi karya jaman baheula. Dilelempeng kana fikmin..."
 67. Riyono Afdfvm: ayeuna mah lodong na ditakolan di unggal madhab...sabab loba pamimpin nu torek hehehee
 68. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Nu matak hemeng, eta bet aya potret-potret sim uing nuju maca sajak dina demo-demo. Ditembong-tembongkeun ku nu nginterogasi. Teu tiasa mungkir. Heran. Henat motretna tah si Intel teh. Boa babaturan keneh ketah..."
 69. Ki Hasan: Kang Maman Gantra, di luhur aya katerangan ti Kang Godi Suwarna, sajakna ngapung 1996, nu ieu fikminna 2012. === Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Saleresna mah ieu teh kenging ngaropea tina sajak. Tiasa ditingal taunna. Asa pas disebat fikmin oge da aya plotna sok sanaos datar-datar ajah..."
 70. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Hayu atuh. Cuang milari ahlina. Di pakidulan..."
 71. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Sakantenan cuang proklamasikeun nagara Sunda, Yayi..! Hehe..."
 72. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Tina lodong jadi lohong jaba songong...! dasar bagong...!"
 73. Akoer Lah: Muhun Kang, tinggal milarian "budak angonna" nu sapertos di uga keun ku Prabu Siliwangi, ari budak angonna mah ieu aya nuju ngalamun, hehehe.....http://www.facebook.com/photo.php?fbid=391475290868355&set=a.103561566326397.7880.100000176633711&type=3
 74. Riyono Afdfvm: Ang Godi Suwarna, pami diproklamasikeun nagara sunda, yayi ka angkeun moal, da nami yayi jawa hahahaa
 75. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Ari ngajedigna mah angger ti kapungkur. Mung warnana asa teu percanten upami meles keneh teh... hehe..."
 76. Akang Remi: Gan Riyono Afdfvm. Kantun ngadamel akte enggal di nagara enggal mah. Janten Riyana Afaadanya. Ahihihihihi
 77. Godi Suwarna: Herdy Mulyana:"Tah, kitu, Yayi...! Teu kenging tambelar ari ka karuhun. Sim uing mah sakali ngulampreng ka palih dinya teh kenging sajak nu rada nyupi.. hehe..."
 78. Godi Suwarna: Budi Mugia Raspati:"Kedah tapa heula, Yayi...! Hehe..."
 79. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Duka tah bet janten lumpat kana ong-ong-an. Mung, upami digalantangkeun teh bakal genaheun pisan. Yaktos, eta teh tina sajak taun 1996. Kapungkur mah judulna sajak lagu wajib. Barang Agus Noor, salahsawios tokoh fikmin basa Enonesa, nyarioskeun reh saleresna mah sajak-sajak Sapardi, Joko Pinurbo teh seueur ka nu manjing disebat fikmin, nya uing teh ngareretan deui kana sajak-sajak heubeul kekengingan..."
 80. Godi Suwarna: Riyono Afdfvm:"Pamingping nu ngalalodong kosong tea, Yayi..."
 81. Riyono Afdfvm: LERES KAKANG Godi Suwarna, da eusina mah bahe ka citarum....kedah difoto copy UGA PRABU SILIWANGI Kang, teras bagikeun hehehe
 82. Maman Gantra: Yaktos, Kang Prebu. Hatur nuhun. Oge Ki Hasan. Leres, singhoreng tos diguar ku nu sanes sareng teu dijelaskeun. Sim uing tadina, teu maos heula padungdengan nu tos nyampak. Punten. Mung, eta perkawis "ong" sareng "ng" naha bet maparin rasa nu sanes, nya? Saha nu kinten-kinten tiasa ngajelaskeun?
 83. Maman Gantra: Ngeunaan sajak nu mikmin, Kang Prabu, rupina sim kuring sapuk sareng kasauran Mas Agus teh. Wirehna: Fikmin teh, sakapeung, sok nyalingker dina sajak. Malih, sok ngagebleg bae sajak. Sababaraha mah katingalina janten haiku. (Sabaraha dinten kapengker, sim kuring pangangguran mukaan buku sajakna Toeti Herati nu ngagoler dina dipan pun anak. Breh teh salahsawiosna, nya prosa liris tea panginten. Tadina mah bade ditarjamahkeun sapada, karah janten fikmin pisan...) Kukituna, sigana, fikmin teh teu meleg-meleg wangunan prosa, Kang Prab. Tiasa bae mangrupi sajak. Malih, nya naon nu disebat haiku tea.
 84. Maman Gantra: Mung, punten, naha dina sastra Sunda aya heunteu wangun nu sapertos haiku eta?
 85. Maman Gantra: Kang Tatang tong mung ukur ngajempolan. Pamendak salira diantos pisan. Kedah tanggelwaler...
 86. Tatang Sumarsono: Jih, naon nu kedah dikoménkeun, Ang Maman Gantra. Jempol téh pan apresiasi. Anu karaos ku sorangan, ungkara anu ditungtungan ku sora "ng" téh sering imajinatif. Dina basa Sunda, aya sora basa anu interpretasina méh saules: ung, ong, ing, ang, pamina. Layung, payung, gunung, ngapung, nalapung, babaung, (boa) nyandung deuih. Lodong, kosong, ngolowong, ngemplong, gorowong, parongpong, bolostrong. Ah, bisi panjang teuing.
 87. Endah Dinda Jenura: lodong kosong ngentrung, trung! kohkol alarm...
 88. Asep Komara: Kang Maman Gantra : ...punten sakantenan tumaros, dupi "murwa" atanapi "nyandra" sareng "kakawen" dina seni padalangan, tiasa kalebet fikmin henteu ?
 89. Ki Hasan: Kang Maman Gantra, upama noongan mantra Hindu-Budha, asa aya sora nu ong-ong-an teh. Boa, sora ngirung -ng-ng-an teh boga harewos gaib. Goong nu ditakolan ku urang Tibet ge, ngagelendrung, ong-ong-an.
 90. Godi Suwarna: Uzanx Boam:"Ujang bet sagala kagagas. Abong jomlo. Heuheu..."
 91. Maman Gantra: Ih, atuh lepat narosna, Kang Asep. Bujeng-bujeng tiasa ngawaler, naon nu ditaroskeun ge abdi ora mudeng. Hehehe... Malih, abdi nu hoyong terang: Dupi "murwa", "nyandra", sareng "kakawen" nu ditaroskeun teh sapertos kumaha? ("Kakawen"? Sami sareng "kakawin" atanapi kawih kitu?)
 92. Ki Hasan: Gombloh, kungsi nyieun lagu ong-ong-an: Hong Wilaheng Sekareng Bawono Langgeng
 93. Godi Suwarna: Rifan Sahrony:"Nu sok tingpelentung mah iwung nu dilebet kolor, yayi...!"
 94. Maman Gantra: Tah, rupina kitu, Ki Hasan: Panungtungan "ng" teh, diantawisna, nyandak rasa nu "purba", arkaik. Hehehe... Boa-boa, Basa Sunda teh memang kolot pisan, nya? (Tos aya sateuacan Hindu-Budha ngajorag?)
 95. Godi Suwarna: Liman Sanjaya:"Iwung diangeun koneng pelem kacida, yayi..."
 96. Godi Suwarna: Echa AnggieAni:"Rampak kendang mah raos kapirengna, Nenk...! Rampak lodong mah geuleuh dekh. Matak racleng tai cepil..."
 97. Godi Suwarna: Jejen Jaelani War:"Mugia we ulah dugi ka kitu, Yi Perbu...! Bakal cilaka juh welas upami kitu teh..."
 98. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: nu tingpelentung mah biasa suung naha bet nu aya dina lebet kolor..asa ahéng
 99. Godi Suwarna: Riyono Afdfvm:"Yaktos. Torek mah henteu ta teh. Mung narorek, Yayi...!"
 100. Rudi Riadi: Pasrah we abdi mah (bari nyoo 'lodong') ...di senayan, di istana, di stadion...kabeh ngaradu lohong.
 101. Is Tuning: Lagu-lagu perjoangan nu ngalentong, ukur jiga rempak lodong nu kosong jiga songsong, ditempas sora goong nu pinuh ku kabohong.. emh .. Inohong, teu sadar kana beungeutna nu geus ledrek ku méhong, hayeuh wé papencrong-pencrong, ngaradu bagong..
 102. Godi Suwarna: Maman Gantra:Upami plotna teu 'tareges', biasana fikmin sok miyuni sajak. Sim uing ge kantos sabaraha siki ngarang nu kitu. Naluri panyajak, rupina. Nu sok ujug-ujug hoyong nyajak, nanging bari manteng kana fikmin. Pung weh di dieu. Di urang mah, sakaterang, teu aya wanda haiku. Paling paparikan, wawangsalan. Tah asa teu acan aya nu mikmin tina wawangsalan. Nu hebring wawangsalanna mah taya sanes iwal Ceu Etti Rs, Pupuhu PPSS manten. Kuanjeunna mah tangtos tiasa difikminkeun, geura... Saur mang Iik Setiawan, nu tungtung kecap '-ng teh upami dina tembang mah disebatna reureueus. Sapertos dina :"Daweueueungngng diajar ludeueungngng....". Tah, dina basa Sunda mah kecap nu tungtungna -ng teh seueur. Gampil dipurwakantikeun. Mangga geura uningaan dina fikmin di luhur, atanapi dina sajak-sajak sim uing. Kawitna mah teu sadar sim uing ge. Mung, lami-lami, ka dieunakeun, nembe kanyahoan. Boa-boa eta nu matak saur Nenk Sandra Fiona, sobat uing urang Ustrali, basa Sunda teh 'merdu'. Benten jeung basa Enonesa nu molitik and bisnis, kitu saur Ayank Sandra..."
 103. Maman Gantra: Tah, nambihan deui kaweruh teh, Kang Prab. Hoyong oge maos deui paparikan, wawangsalan. Komo nu difikminkeun. Hatur nuhun. (Mung, Ceu Etti Rs mah asa arang katingal mikmin, nya? Hanjakal...)
 104. Akoer Lah: Manawi ieu conto Wawangsalan Pupuh - Sinom : Babalondangan ngujur jalan, Sok hayang los baé indit, Kendang gedé pakauman, Dagdigdug rasaning ati, Balé diréka masjid, Nya pikir bati rumajug, Tegal tengah nagara, Laun-laun sugan jadi, Emas ancur sakieu nya karipuhan. Péso pangot ninggang lontar, Tacan katuliskeun diri, Jampana bugang dadakan, Panasaran mun teu hasil, Srangéngé bijil peuting, Rék sabulan rék sataun, Mo weléh ngadagoan, Sanajan kapegat pati, Dadar tipung mun tacan kapirabi mah. Buah kawung raranggeuyan, Curuluk abdi sok ceurik, Henteu kiat nandang brangta, Méga beureum témbong magrib, Ngalayung diri abdi, Sok asa ngarebab jangkung, Sok nalangsa nya badan, Menggah jalma anu laip, Tihang damar sok rumanjug pipikiran.
 105. Endah Dinda Jenura: abi teh gaduh eyang, Akaaaaaaaaaaaannngg... hahhha!
 106. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:Jiiih, naha geuning uninga lagu jaman Jepang..? kieu asana laguna teh : Ehon berod ! Ehon berod! Roda sapi untung Tunggir hayam bikang Kangkung sisi gawir Wira dagang oncom Comel ka nu gelo Lodong kosong ngentrung Trung, trung, trung, kohkol alarem..!
 107. Endah Dinda Jenura: roda sapi buntung... uhun, xixiixi! trung! kohkol alarem...!
 108. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Yaktos eta teh, Ki...! Nu ong-ong-an teh genah upami dibacakeun kawas mantra. Dipanjang-panjankeun ong-na. Raos kana hate sareng kana sirahna. Asa ngaremplong. Ke geura upami aya kopdar deui, cuang aos ieu fikmin...."
 109. Akang Remi: Malah kantos nguping aya pamendak kieu, gan perbu Godi Suwarna. Upama hoyong terang waditra asli Sunda, teangan we, cenah, nu tungtungna "eng" sapertos degung,calung, karinding,kendang,dan sebagainyah. leres kitu?
 110. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Jiiih, puguh nu tingpelentung di lebet kolor rasana langkung 'nalapung' tibatan suung, sanes..?"
 111. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Nya, sebagainyah cacah mah urang teh kepaksa pasrah lanan. Ke, ngantos wangsit heula..."
 112. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ahahaha...matak humarurung
 113. Abi Ibn Al-Khairi: tinggaleun aduh. maosan heula kamandangna we hehe. Ehon berod? asa tos tara kakuping, reang di buruan kapungkur mah.
 114. Yusef Muldiyana II: Sim Kuring mah pami nguping lodong teh sok emut mangsa katukang basa aki kuring masih ngajabat kawasa perekebunan, lodong ngajajar, lain tina sabangsa awi wungkul, malih tina tangkal kalapa anu dikoropakan jerona oge aya. Saban lodong dipempetan, barang disadakeun babareungan langsung pempetna ngarapung kadorong tanaga lodong, tapi teu make lagu Endonesa Mereka!
 115. Godi Suwarna: Is Tuning:"Nya kitu tea, mang Is...! Duh, Enonesaa, Enonesaaaa, asa taya kamarasan pisan...."
 116. Godi Suwarna: Maman Gantra:Kapungkur kantos ngelol Ceu Etti Rs teh. Kantos ngintunan fikmin, kenging saminggu mah. duka kunaon bet ngalelep deui...!"
 117. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Weiiis, hatur nuhun kintunanana, Yayi..! Kintunan tahu sareng rokokna diantos pisan, ke upami aya kopdar deui..."
 118. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Tah, nembe terang eta mah...! Rupina kedah ka ahli karawitan maluruhna. Sim uing mah teu tiasa ngagoong-goong acan, yayi...! Nasib..."
 119. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Oooh, Nyimas sok humarurung kitu...?Cobi, kumaha humarurungna...? hehe..."
 120. Akoer Lah: Uhh...uhh...uhhh....kitu cenah humarurung Nyimas Kanjeng mah cenah Kang Perbu! da katojos jarum waktos ngaput, hihihihi.....
 121. Yusef Muldiyana II: Akoer Lah naha tungna make hihihihi siga istrina? hohohohoho....
 122. Akang Remi: Gan perbu Godi Suwarna, Rupina kana waditra nu sanes tiasana, sapertos ngendang, nyalung atanapi ngacapi.tangtos goong mah dipandeurikeun diajarna da saurna, siga nu babari tapi ngalatih cepilna nu hese tur lami.....ahihihihihi eta ge saur Gan perbu Yus Wiradiredja.
 123. Yusef Muldiyana II: nagari nu gering nangtung ngalanglayung teh Endonesa nya?
 124. Godi Suwarna: Abi Cepian Ibn Al-khairi:"Tos tara aya ehon berod ayeuna mah. kakawihan budak teh tos barenten. Eta we nguping kakawihan gaulna pun anak. Kieu cenah: Cipularang, ser, loba jurigan Saepul Jamil jadi korbanna istrina is det, is det Mobilna pejet, pejet Eh karunya teuing Saepul Jamiiiil...!
 125. Akang Remi: Ahihihihi, Kawih Murangkalih Era Baru!
 126. Maman Damiri: Hahay dah....Ang Prebu ...asa nembe nguping kakawihan nu ieu mah..
 127. Neni Geo Albanjari: haduh kakantun maos... dihongkeun nu lohong sareng nu bohong teh, da lodong mah muhunnya mung tiasa ngowowong...
 128. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:Tah, eta mah bedil lodong tea, Yayi...! Ngangge karbit. Biasana ramena mun sasih siam. Tingegeleger. Kantenan, nu kitu mah matak totos kekenndangan.. Saleresna, di lembur sim uing mah, di cinyasag, panawangan, nyebat lodong teh pamali. Duka kumaha sasakalana. Di lembur sim uing mah cekap ku nyarebat ruas bae...
 129. Teti Taryani: Murwakanti dina aroma mistis....
 130. Akoer Lah: Punten Kang Godi, nautkeun deui. Tah ieu mah Kang Yusef Muldiyana II nuju alit maen bebeledugan waktu ngabuburit di bulan puasa : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=342723252410226&set=a.282147515134467.91389.100000176633711&type=3
 131. Godi Suwarna: Akoer Lah :"Hahaha...! Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu ayeuna pasti nuju humarurung da..."
 132. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Taaah, upami seug aya kang Yus Wiradiredja mah tangtos jentre, Yayi....! Ma'lum anjeunna mah ahlina pisan..."
 133. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II :"Duka tah, Enonesa mah boa can kantos dicandak ka dokter, Yayi..."
 134. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Uhun, kawih ghaoll gheto loch...!'
 135. Nana Sukmana: Fikmin téh teuing ku patri, Kakang. Dua jurus na sawaktu. Tukang lohong langlang-lingling. Ngacapruk poho ka “indung”, ngacaprak poho ka “bapa”. Pun Nini kantos ngalahir, hirup sing sadar ka purwa. Moal kieu mun teu kitu.Moal aya lamun euweuh. Nya kitu nu digambarkeun, natrat dina ieu fikmin. Awi poho ka dapuran, ka iwung bibit manéhna. Sanés mung lali wiwitan, da ngaruksak huluwotan. “Sedengkeun dapuran awi tinggal tunggul tinghariul, ngarep-ngarep iwung nu teu renung-renung.” Biheung teuing jadi iwung, biheung teuing alam tingtrim, da kakayon dituaran, da leuweung digunasika, gunung angkrong ditalugaran. Majar demi alam endah, demi masalahat keur umat, bet ngadingding rasa aing na tangkal nu tanpa dosa, na lemah nu gedé jasa. Gumanlindeng na emutan lagu Rita Rubi Hartland. Adu rahul jeung gedebul. Adu lohong adu cowong. Ngajual ngaran nagara, ngobral-ngobral rénghap bangsa, natawarkeun kesang rayat, nu ngelemeng gedong sigrong. Ngajorowok demi bangsa, haté mah miyuni bangsat! Taya deui asih Gusti, keur jalma nu belang bayah. bebendu Nu Mahaagung, keur nu pok bari teu jeung prak!
 136. Yusef Muldiyana II: Tos lepat sabaraha kecap Kang Godi téh nNana Sukmana? Hahahahahaaa pimanaeun Mahaguru lepat hahay deuh!
 137. Godi Suwarna: Maman Damiri:"Kenging nyatet nembe ti pun anak, Yi Perbu...! Kawih ladang tina manco kana TV. Aya-aya wae..."
 138. Godi Suwarna: Neni Geo Albanjari:"Numawi, silih hongkeun di antawis maranehna weee...! Da cacah sapertos urang mah katorekan nu aya..."
 139. Godi Suwarna: Teti Taryani:"Mistis, nya? Eta teh nembe teks. Ke geura cuang baca upami kopdar deui. Tangtos sim uing bakal siga dukun nuju maca jangjawokan. Geura..."
 140. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Siiip dekh...! Keuna kana mamars fikminna, yayi..! Hatur nuhuuuun..."
 141. Akang Remi: Manawi teh, waktos di Unpad. Gan perbu Godi Suwarna, Bade konser, maoskeun Fikmin. Padahal pun uing teh meni ngadama-dama hoyonh ningal salira Live in Concert teh.
 142. Yanti Sri Budiarti: Ayo maju..maju..! Ayo maju..maju..! Ayo maju..majuuuu..!
 143. Akang Remi: Seepeun bengsin Aceuk Yanti Sri Budiarti. Bade ngajeten we cenah nagara teh.
 144. Nana Sukmana: Nyurahan Kakang minangkana mah. Heu heu heu.
 145. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Leres pisan Kang Godi, nuju humarurung, humarurung ku rieut sareng panas tiris katingggang lodong
 146. Akoer Lah: Lodong nu saageung kumaha Nyimas?
 147. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: heuheu...teu pira lodongna mah Kang Akoer ngan matak muriang atosna
 148. Akoer Lah: Ituh geura matak muriang (muringkak senang) cenah Kang Godi, eta Nyimas teh, hehehe..
 149. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ahahahaha..beu!
 150. Lalat Socrates: "dapuran awi tinggal tunggul tinghariul, ngarep-ngarep iwung nu teu renung-renung"... ajib..!!
 151. Iwan Hermana: asa geus lila teu nyeungeut lodong karbit. . . .tileuman kana sora bledugna
 152. Nana Sukmana: Lalat Socrates : ieu lepat ngalebetkeun komen yeuh. Sanes kana "ampak Lodong" (Raka Perbu Godi Suwarna) namung kedah kana "Elegi Kingkin" (Kang Tatang Sumarsono).
 153. Akang Remi: Gan perbu Nana Sukmana.Haturan, gan. Damang?
 154. Nana Sukmana: Remi Sadkar: Jangar kénéh, Kasép.
 155. Akang Remi: Gan perbu Nana Sukmana. Mugi enggal damang sabihara-bihari deui, gan. asa keueung yeuh, teu aya nu nyerewedan mah.
 156. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Saleresna, harita ge sim uing tos milih fikmin, tos latihan gegerewekan di lembur, tos nyakuan nyakuan fikmin di Unpad. Siap-siap digratiskeun. Tapi teu aya nu miwarang maca. Nya atos we teu dibacakeun..."
 157. Tatang Sumarsono: Eta tuda, Ang, waktosna béak ku dongéng. Ari rék protés, sieun teu tulus dipasihan lektop ku Juragan Rektor.
 158. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Haha...! Yaktos ta teh...! Kantenan dina acara dongeng mah, padat pisan. Kawitna, sim uing nyiapkeun fikmin teh kangge dina acara urang we, waktos wawanohan tea. Tapi, ieu ge waktosna samporet pisan..."
 159. Ki Hasan: Eta komen Kang Nana Sukmana, dina pedotan 8-12 pisan.Mantap
 160. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Yaktos, Ki...! Mantap pisan. Genah macana. Bawirasa, basa Sunda mah kedah kitu, boh ngilmiah boh nyastra. Sina gumalindeng..."
 161. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Nuju budak mah kieu da : Ayo majuuut, majut, ayo majuuut, majut, ayooo, majuuut, majuuuut...!"
 162. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Katinggang lodong atanapi katojos lodong...? Hehe..."
 163. Ki Hasan: Uing jadi panasaran, kana basa nu gumalindeng. Cing Kang Godi Suwarna, Kang Nana Sukmana, manawi aya conto, kumaha ngagalindengkeun rasa, pikeun ekspresi ambek. Coba dina rubuhan 8-12, ekspresikeun pikeun nyarekan laklak dasar. Hahaha
 164. Godi Suwarna: Ki Hasan: "Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu! Lamun sia geus teu beunang dipitresna, jor tuturkeun Si Irman urang Wangkelang! Aing teu melang teu nineung, najan sia liket lir wajit Cililin! Aing teh anemer fikmin! Lanjang katut randa mencrang, ngantri harayang disiri!" Kitu, Ki..? Heuheu...
 165. Ki Hasan: Hahaha. Cing cuang uji: === Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu! (8a) Lamun sia geus teu beunang dipitresna, (12a) jor tuturkeun Si Irman urang Wangkelang! (12a) Aing teu melang teu nineung, (8a) najan sia liket lir wajit Cililin! (12a) Aing teh anemer fikmin! (8a) Lanjang katut randa mencrang, (8a) ngantri harayang disiri! (8a) === Halah, enya we, nyarekan ge genah rubuhan 8-12 mah.
 166. Nyai Gedeng: jih!
 167. Akang Remi: Huahahahaha... Manstap! sanaos dina rasa amarah daya magisna tetep sumarambah.....
 168. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Haruuuh, dipatok jurus rubuhan mah uing kesang badag-kesang lembut, Yayi...! Teu biasa...."
 169. Akang Remi: Heuheuheueheu...dupi eta maksad rubuhan teh ngarah naon, gan. sanesna ngadon matak kasengker, ceuk emutan ma. Naha ngudag rasana bae atanapi kumaha, da leres ari kana pangrasa mah aya daya magis nu sesah ngagambarkeunana, dina jurus rubuhan teh.
 170. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Ngudag rubuhan teh sauingeun mah etang-etang ngiring ngararaoskeun, ngalenyepan, kumaha 'ketak' karuhun dina nyastra, siga para Juru Pantun, atawa dukun nu ngarapal jangjawokan. Kantos sim uing nyobian dina carpon. Tapi da teu tukuh kana rubuhan 8-12. Sok dipariasikeun we. Nyelapkeun nu 3-5. Etang-etang titik, atanapi goongna. Upami matok teuing dina 8-12, lepat-lepat matak bosen macana. Tiasa janten matak teu aya gereget. Kitu nu karaos ku sim uing..."
 171. Ari Andriansyah: lodong kosong ngelentrung, nu dluhur pacowong-cowong, nu dihandap parebut paesan kosong. edun pokona mah..
 172. Godi Suwarna: Ari Andriansyah:"Nuhun, Yayi...! Katampi pangajenna...! Mugia sanes mung sakadar lodong kosong...! Heuheu.."
 173. Jheeraya Funk: nya kitu ari lodong mah,seueur saur tanpa bukur..
 174. Yanti Sri Budiarti: Muhun..! he he Didoa'keun laksana tepang sareng kanguru..:)
 175. Yanti Sri Budiarti: Kang Remi Sadkar: Kumaha atuh nya? Bengsin oge kalahka hayoh we diakutan batur..!
 176. Akang Remi: Ahihihihihi...Haturan wilujeng siang Ceuk Yanti Sri Budiarti, Damang?
 177. Yanti Sri Budiarti: Wilujeng siang...:) Alhamdulillah, saeeee...! Mugi Ki Adi Remi Sadkar, oge sehat nya...:)
 178. Godi Suwarna: Nyai Gedeng Payung:"Tenang, Nyai...! Sim uing nuju ngalatih jurus rubuhan..."
 179. Godi Suwarna: Jheeraya Funk:"Numawi, matak racleng tai cepil, Yayi...!"
 180. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Nembe rencana bade maca sajak payuneun Kanguru teh. mugi-mugi we sing cios. Upami cios teh tangtos bakal seueur oleh-oleh fikmin. Pidu'ana we, Bu Nenk..."
 181. Godi Suwarna: Edi Purnawadi:"Ke maju tak gentar mah dina fikmin sambunganana, Yayi...! Tunggu tanggal maennyah..."
 182. Dadan Sutisna: Tos dua fikmin, sareng ieu, gaya Aka rada béda. Éksplorasi teu reureuh-reureuh téa rupina. Lain ngan nyungsi rupa jeung wanda, tapi béh dituna, méré pieunteungeun yén sastra mah, hususon fikmin, henteu haben ngancik “di dinya”. Dina ieu fikmin, boa ku lantaran asa memper kana sajak, leuwih réa surahaneunana. Mugia hiji mangsa mah awi téh sirungan deui, nepi ka jucung.
 183. Godi Suwarna: Dadan Sutisna:"Nya kitu, 'Jang...! Geus aya puluhna uing ngarang fikmin nu saules..! Asa geus manggihan wanda pribadi. Tapi, lila-lila mandeg oge. Tah, supaya mamanahan teu dugi ka pegat tina mikmin, nya 'ngalembereh' (istilah Acep Zamzam Noor) heula ka nu kieu. Susuganan hiji mangsa, baris awor jeung proses nu geus disorang.."
 184. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Ieuh Kang Godi Suwarna! Mémang kuring geus teu suka! Bongan anjeun geus nyieun sulaya jangji. Majar rék nyenangkeun kuring, nu aya ngan ngenyenyeri haté wungkul. Ayeuna geura bérésan! Anteurkeun ka kolot kuring sagancangna. Sudi dipitresna deui!
 185. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Kang Godi, Ki Hasan...tah abdi gé tiasa ambek dina rubuhan 8-12
 186. Ki Hasan: Ngan eta, Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu. Geuning masih kersa rujuk deui. Hehehe.
 187. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Jung, mulang ka kolot nyaneh! Bawa barang sakabehna. Ajak budak sakumplitna. Uing ngilu bisi nyaneh katirisan..!""
 188. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Ki Hasan....Teu harayang teuing rujuk. Moal rék ngalétak ciduh!
 189. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Ih embung teuing kudu mawa barudak, komo dipiluan akang!
 190. Akoer Lah: TALAK GENEP!
 191. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Uing mah moal rek ilu...! Cukup bawa ieu irung! Keur nyocokan lamun nyaneh engke beser...!"
 192. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Ukur irung mah teu perlu! boga ieuh lodong pondol keur nyocokan!
 193. Iwan Hanjuang: deuleu etah..!!
 194. Akoer Lah: Eta nu keur parasea. Mani resep lalajona. Keun lah sim abdi bade mulung muntahna. Hahahaha....tah eta ge rubuhan 8-12.
 195. Akoer Lah: Kang Iwan, eta minangkana mah antara Nyimas Kanjeng & Kang Godi nuju "parasea" dina jurus rubuhan 8-12, hehehe....
 196. Dadan Sutisna: Mang Akoer ulah tagiwur, najan éar satatangga, nu hoghag ulah dihulag, mending ngintip tina bilik, nyérangkeun tina jandéla, nu gétréng urang éngklokan, sugan baé maléngpéng ku télévisi.
 197. Akang Remi: Kutan pamiarsa na ge nganggo rubuhan 8-12....ahihihihihi...gagah!
 198. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Lodong pondok moal pedo..! Kajaba si Suung Agung..! Pusaka batara Guru! Nu ngageugeuh puseur kolor...!"
 199. Dadan Sutisna: Mang Akoer geura caringcing, urang muru Suung Agung, sugan écés pelentungna, cuang papay sasampayan, singkabkeun sakur raksukan, susuganan kolorna morongkol kénéh.
 200. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Ngasah rasa, ngasah wirahma, Yayi...! Ngalatih jurus karuhun. Bongan tuda dihucuhkeun ku Ki Hasan...!"
 201. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Kuring moal rék kagoda, najan éta Pusaka Batara Guru. Peurahna teu matih deui!
 202. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Haha...! Asa keur di lembur baheula, ngadon hut-het bada Isa, diajar menca...!"
 203. Akoer Lah: Yayi Dadan tong salempang. Suung Agung tos kapulung. Disimpen dina karendong. Warisan ti Aki Sadap. Rek dipake keur ngagaru. Dek pulen dek pulen mani asa genah.
 204. Godi Suwarna: Dadan Sutisna:"Heueuh, bener, 'Jang...! Isarah ti Ujang kaharti ku uing. Yen jurus rubuhan dalapan teh goongna mah kudu rubuhan dua las...! Karek karasa 'deg'na...! Nuhun, Jang...!"
 205. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Ceuk saha teu matih deui? Pan basa malem Juma'ah, nyaneh burial-buncelik, panon kari bobodasna, dirorojok pusaka Si Edol Kenoh...!"
 206. Rifan Sahrony: Ajeuhh, Kang Perbu,eta palebah burial buncelik kamana nu hideung na eta si panon..gkgkgkk
 207. Dadan Sutisna: Godi Suwarna: Éta pisan nu karaos, goongna rada ngagebay, tapi uing asa ngimpi, ras émut ka laku Nini, béh ditu jaman kumpeni, sok ngacacang ka mamana, medar rupaning carita, ti kawit dongéng Rengganis, dugi ka Purnama Alam, macana dialeu-aleu, nu kitu téh di lembur beluk ngaranna.
 208. Akang Remi: Halah ning obrolan sepuh! hanas uing ngintip-ngintip. Ditilik disidik-sidik, geuningan pikabitaeun. Leungeun rikat mindingan nu ujal-ajol. Ahihihihihihihihihi............ngiring heureuuuyy!
 209. Godi Suwarna: Rifan Sahrony:"Duka ka mana, tah. Cobi taroskeun ka Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu. Da unggal juma'ah pasisiang, socana teh sok rada deleng ka luhur..! Heuheu..."
 210. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ké nyakakak heula ah..waas kuburial-buncelikna...ahahahaaha
 211. Akoer Lah: Yi Dadan, hanjakal dugi ka ayeuna can kantos nongton langsung pagelaran beluk, mung dina rekaman videona wae di daerah Cikeusal Tasikmalaya nu masih aya beluk teh, wartosna aya nu dugi ka 4 oktaf eta nu ngaleu-ngaleuna, di web.datasunda asana teh aya : http://www.datasunda.org/video/M002.gif
 212. Godi Suwarna: Dadan Sutisna:"Nya kitu deui sim uing. Sering mireng nu bareluk. Baheula jaman keur budak. Kiwari mah beluk teh kari aweuhan...!"
 213. Dadan Sutisna: Akoer Lah: (Nuju teu ngarubuh) Di lembur simuing mah aya kénéh, engké hiji waktos mah badé diulem ah, urang rekam, bilih kabujeng tilem...
 214. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: lain kungarasa ngeunah, éta mah lantaran soak ningalina! ahahahaha
 215. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Weiiis, hatur nuhun kintunanana. Waas...!"
 216. Dadan Sutisna: Rumaos budak satepak, teu surti di bobodasna, komo burial buncelik, tihang ranjang gé teu terang, angot ka nu rukat-rekét, jajauheun kana ngeunah, sesah ngartos da rumaos alit kénéh.
 217. Ki Hasan: Hahaha. Kang Godi Suwarna, ngahaja uing ngahucuhkeun. Atuda can manggih fikmin nu topikna pasea. Padahal diksi basa pasea teh enerjik pisan. Upma urang tara pasea deui, pangarang teu ngagarap tema pasea, keh kosakecap keur pasea bisa punah. Moal kawariskeun ka generasi nu bakal datang. Hayoh paseana jiga kieu: "Bull shit!" "Puck You!" "Mother pucker!" Jeung sajabana. Padahal kosakecap basa Sunda ge kapan euyeub.
 218. Akoer Lah: Yi Dadan Sutisna, iihh..hade tah, geuning di Sumedang masih aya, di rerehan mana tah di Tanjungsarina eta nu masih aya beluk? da pun adi ge di Tanjungsari, di daerah bako, Pasirjambu.
 219. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Tah, geuning, ari tos nyakakak mah kana bakal rujuk, yeuh...! Ka dieu atuh, Nyimas...! Cuang nyobian jurus enggal. Upami tadi mah jurus rubuhan dalapan-dua las, urang mah cuang mecak jurus 'Sérépét Entog' we..."
 220. Dadan Sutisna: Akoer Lah: Sanés Pasirjambu panginten, Cijambu. Muhun tah di dinya aya kénéh nu sok beluk. Lembur simuing gé sami daérah bako. Ti rorompok ka Cijambu mah caket, mapah gé dugi...(10 menitan).
 221. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: halah jurus naon deui éta téh?
 222. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Eta mah dipedarna kedah malem juma'ah kaliwon. Da jurusna jurus husus kangge moro yahudi...! heuheu..."
 223. Godi Suwarna: Dadan Sutisna:"Mun fikmin dibelukkeun pasti bakal aheng, nya..."
 224. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: oh kitu...muhun atuh, diantos pedaranna.
 225. Akoer Lah: Aeh muhun, sok pahili wae sareng Pasirjambu-Ciwidey. Janten Pasirloa teh caket ka Cijambu. Muhun lah iraha2 bade amengan ka bumina Yi Dadan, sakantenan ka pun adi (nu nikah ka urang Cijambu), da ti Buahdua ka Tanjungsari mah mung tinggal ngiceup ge dugi, hehehe....sareng hoyong gaduh rekaman beluk kanggo pintonkeuneun ka barudak (bahasan folkore).
 226. Ki Hasan: Ari uing kana beluk jeung wawacan, inget jenatna pun bapa. Tukang mamaos beluk reujeung wawacan, maturan anu anyar hudang ngajuru. Ngalaeu ba'da isa nepi ka subuh. Ngarah anu ngajuru teu diopenan.Ku anu cetuk huisan.
 227. Dadan Sutisna: Godi Suwarna: Fikmin rubuhan 8-12 mah sigana bakal kéwes dibelukkan. Kacipta dilanglaungkeun. Pamiarsa tangtos pogot ngadadago énding ... unggal kecap.
 228. Dadan Sutisna: Akoer Lah: Diantos. Da sareng Cijambu mah masih kénéh sadésa. Malih kapungkur kantos jadi sékdés di palih dinya téh.
 229. Godi Suwarna: Ki Hasan, Dadan Sutisna:"Taah, ke, ah mun jikan ngajuru, uing rek nanggap beluk fikmin. Ayeuna mah rek nyiar heula jikanna, nu anom..."
 230. Ahmad Fawzy Imron: Kawitna bade ngiring ngabandungan wungkul..tapi pas Kang Godi nyabit-nyabit 'jurus serepet entog' abdi janten ngiring curinghak...mangkaning...mangkaning... Heuheu
 231. Nazarudin Azhar: Ngalenyepan eusi jeung ungkarana, pacantél dalit pisan. Hébring déh. Tamat dideres sareng sadaya koménna, heuheu. Kang Akur, di abdi aya beluk versi Cibalong, Tasik. Kantos dianggo latar Kang Prabu maos sajak malariaan...
 232. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Jurus ampuh pisan, Yi Haj...! Tiasa, ke dilungsurkeun lah. Tapi, ke, kumaha carana, nya..? Gampil soteh ngalungsurkeun ka Nyimas...! Heuheuy..."
 233. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Berkat seueur nuang sayuran, Yayi...!"
 234. Ki Hasan: Kitu ilaharna di lembur pun uing. Mun anu anyar ngajuru, kudu wae dikemitan. Ngarah teu pating lalenggut, dihibur maos wawacan. Lalakon Umar Maya jeung Umar Said. Ngagelik nepi ka subuh.
 235. Akoer Lah: Tah geuning Yi Nazarudin Azhar gaduh rekaman beluk, mung rupina abdi kedah ngajugjug ka Tasik atuh? atawa di Bandung? da acara kopdar deui mah mung sawates wacana heula.
 236. Nazarudin Azhar: Kang Godi, kacipta mayunan balong, heuheu Kang Akur, tambi kawaranan mah tiasa diimélkeun manawi. Inbokeun wé imélna ka abdi...
 237. Ahmad Fawzy Imron: Kang Godi....sae dilungsurkeun heula we eta wewesen teh ka Teh Nyimas...abdi mah pan sawewengkon sareng anjeunna, kantun engke we anjeunna nu ngalungsurkeun eta jurus ka abdi....tegep rupina mah...hehe
 238. Ki Hasan: Kang Nazarudin Azhar, tong hilap, uing ge kabita tah, ku rekaman beluk. Aya mendak di YouTube, mung ngan sakecemes. Asana beluk ti daerah Garut kitu.
 239. Nazarudin Azhar: Kang Akur, atanapi ke tepang di Rumentang, dina FDBS. Manawi tiasa sareng Calung Tarawangsa..
 240. Nazarudin Azhar: Ki Hasan, mangga énjing diimélkeun. Abdi gé mung gaduh nu durasi lima menitan, nu tos di-mp3-keun. Kapungkur ngarékamna kana kasét waktos siaran di radio.
 241. Akoer Lah: Iraha waktosna Yi Nazarudin ?
 242. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Tapi asoy dekh, Ki...! Da geuning seueur oge fiminer nu nyarobian jurus rubuhan..."
 243. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Kantenan...! Bari ningal kareta api nu parkir payuneun rorompok...!"
 244. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Wahahahaha....! Nyaan, Yi Haj mah cerdas (ngacer bodas) pisan...! Terus terang, ku sim uing mah teu kaemut tah...! Hahaha...!"
 245. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Nyaan Nyimas palay diwirid jurus 'serepet entog' ku sim uing...? Antos ke malem Jum'aah..."
 246. Akoer Lah: Tapi tong ngangge jurus "gebreg limus" Kang, hahaha.....
 247. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Jih, nya moal atuh, Yi Perbu...! Jurus eta mah Nyimas jagona..! Tiasa ditingal jalmina, buah limusna sakitu meuhpeuyna..! Heuheu..."
 248. Akoer Lah: Hahahaha.....emut deui ka sato sékélimus, sakedap deui jinisna ngontrog geura bari garo singsat...!
 249. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Wios garona mah ku abdi, singsatna ku anjeunna. Hehe..."
 250. Maman Gantra: Kang Prebu, punten ngadugikeunnana di dieu: The Lutung Kasarung teh geuning karah bade didagangkeun di Jakarta. Sasih Mei, saurna mah. Info sareng cuplikan adegannana tiasa ditoong di palih dieu:http://www.youtube.com/watch?v=U2iuQBTCIHs. Punten upami nyingsal tina wangkongan nu nuju lumangsung...
 251. Akang Remi: Wah Hebat!, Carios Buhun Tatar Sunda midang deui di tingkat Nasional. Sugan Janten Totonden, Nguniangna Kasundaan, da puguh hakna.
 252. Maman Gantra: Numawi, saur Kang Prebu mah, ieu teh rada "bermasalah" Kang Remi ... Keun sina nyaur nyalira anjeunna.
 253. Akang Remi: Muhun bade diantos ah, Gan Perbu Maman Gantra! Nuju resep tetelepek ieu teh, wios kitu?
 254. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Numawi, malah bade di ka Singapurkeun sagala, saurna. Cilaka, Yi Perbu...! Sim uing mah teu tiasa kapapanjangan nyanggem, da teu lalajo. Mung, sabada sim uing ngawangkong sareng para budayawan nu narongton, teu aya saurang oge nu reueus ku eta pintonan. Ngerakeun, konsepna teu puguh, teu nyararambung, taya pupurieunana, kitu saur aranjeunna. Bujeng-bujeng komentar para budayawan, dalah barudak SMKI oge teu aya nu katajieun. Cobi we Yi Perbu engke nongton..."
 255. Akang Remi: Gan Perbu Godi Suwarna. Maksadna teu benten tebih sareng lalakon legenda nu sok di sinetronkeun sapertos di Indosiar. Garing sareng tebih teuing tina akarna?
 256. Maman Gantra: Insya Allah, Kang Prebu. Abdi ge janten panasaran... (Naha teu langkung sae, salira oge ngadamel naskah nu sarupi? Ngeunaan Lutung Kasarung? Da, cenah mah ieu teh kagungan urang Galuh? Saha nu terang aya produser nu kersa ngabeayaan pementasannana... Boa-boa, Kang Ganjar Kurnia ge kersaeun. Hahaha...)
 257. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Kitu di antawisna, Yayi...! Sareng seueur-saeueur deui. Padahal, Lutung Kasarung teh ku urang Sunda mah lalakon nu disakralkeun...! Kalebet lalakon Ciung Wanara. Teu tiasa sagawayah dipintonkeun. Percanten teu percanten eta mah. Mung, barudak SMA 2 Ciamis kantos ngagarap Ciung Wanara. Sae pisan, da janten Jawara dina lomba tingkat Provinsi. Barang bade ka Bandung deui, bade dishooting ku televisi, sadinten sateuacan miang, pemeran Ciung Wanara tabrakan. Anging Gusti nu uninga..."
 258. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Nya siap we upami disayagikeun dana juh milyar sapertos Lutung Kasarung mah..! Hehe..."
 259. Akang Remi: Beu! Tambih panasaran bae yeuh pun uing, Gan perbu Godi Suwarna. Meni hoyong pisan di pangnyingraykeun lalangse, nu mindingan carios-carios sapertos kitu. Pun uing tos panceg pisan niat bade nepangan, ngahaja ka Ciamis. Utamina hoyong di pangmedarkeun hal nu sapertos kitu. Hiji waktos, pasti bade mios nepangan salira, manawi teu kaabotan.
 260. Godi Suwarna: Remi Sadkar:"Siip, Yayi...! Diantos...! Mung, da sim uing mah teu neuleuman hal sapertos kitu. Upami ngobrolkeun caturangga ABG mah nya rada timu we sakedik, sapertos Ang Tatang Sumarsono kana caturangga kuda..! Hehe..."
 261. Iwan Hanjuang: Godi Suwarna, waktu amang maen di bogor,pamaen harian banga na kasurupan..asalna Ade, kulantaran ditengah pisan adegan duganti ku Herman..
 262. Akang Remi: Gan perbu Godi Suwarna. Upami emut kana kasauran salira, dina komentar-komentar. Rehing ABG teh saestuna "rengkaseun" Ahihihihi janten saena ulah di obrolkeun eta mah, ahihihihihi.. Minggon-minggon ieu nuju rineh, gan?
 263. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Uhun, seueur kajantenan aheng salami uarng ngagugulung kasenian teh..."
 264. Godi Suwarna: Remi Sadkar:" Ti kaping 12 ieu dugi ka ahir sasih Maret, sim uing ngajurian Festival Drama Bas Sunda di Rumentang Siang. Kantun ngalanto, tangtos bakal seueur ABG 'surahaneun'. Diantos di Bandung wae, Yi Perbu...!"
 265. Ganjar Kurnia: Ang Godi Suwarna, haul sareng abg mah bakal kacacandak janten abg oge. Asa Beuki Gumasep.
 266. Godi Suwarna: :"Haha...! Numawi, Ang Ganjar..! Dikeresakeunna teh kedah 'nyurahan' ABG wae. Tos asa ka incu. Sok hoyong mangku..."
 267. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: landong awét anom sering sasarengan ABG mah Kang Godi
 268. Ahmad Fawzy Imron: nguping ABG...curinghak mode on
 269. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ahahaha..halah aya kituna éta kang haji Ahmad Fawzy Imron
 270. Ahmad Fawzy Imron: Teh Nyimas...hehe..isin ah *nyumput ka kolong*
 271. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: heuheuy deuh...
 272. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: kadé aya beurit di kolong mah
 273. Tiktik Rusyani: Kang Godi Suwarna, abdi kantos maos beritana dina koran, saurna teh teu katawis sunda nu linuhung, malih dipengkolkeun kana adegan demo kaayeunakeun, kacida teu nyambungna, ical sakralna.Kabayangna teh sapertos kabaret, bet Melly Goeslow anu [panginten] teu mantra-mantra acan kana carios Lutung Kasarung medal sila dina babak kahiji.
 274. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Numawi, sim uing mah teu weleh hoyong sasarengan sareng ABG teh. Mung, ABG-na nu teu haroyongeun. Balukarna, hius we tambih seueur, yeuh..."
 275. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Duh, resep tiasa keneh curinghak luhur-handap mah. Da sim uing mah nu sok curinghak teh mung ukur luhur. Handap mah sok hare-hare we..."
 276. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: teu haroyongeun ditebihan panginten Kang Godi. Perkawis rambut mah cirining Akang tos ngantunkeun dunia hitam..heuheu
 277. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Haha...! Halah, capwe dekh sama ABG mah. Sareng barelet deuih. Seueur nu teu tarerangeun fungsi awak-awak acan. Kapaksa uing kedah nerangkeun bari nyontoan..."
 278. Akoer Lah: Abdi mah sareng Nyimas Kanjeng, ABG teh Asa Beuki Gumasep & Asa Beuki Gumeulis, hehehe...
 279. Maman Gantra: Amin, Kang Prebu. Amin. Saha nu terang... Hahaha... Ongkoh teu dugi ka sakite ge tebak bae, Kang Prebu. Upami kenging sakitu mah, acara Nyiar Lumar teh tiasa tiap sasih. Hahaha...
 280. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: sanés barelet mung hoyong langkung yakin ku ningal heula contona, tuh pan upami tos aya contona mah janten terang. Capé gé kalandongan ningal polah ABG mah
 281. Maman Gantra: Ngeunaan hal-hal nu sipatna magis, sapertos nu disigeung ku Kang Prebu sareng Kang Iwan, hususna dina Lutung Kasarung ieu, asa sering nguping. Malih, keur budak mah upami mireng-mireng ieu carios teh, nu nyampak teh sarupaning ritual. Ku paningal harita, meh janten religi urang Galuh/Galunggung. Rupina memang leres kitu, nya?
 282. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: leres kitu pisan Kang Akoer Lah
 283. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Kitui saurna teh, Bu Nenk...! Teu aya konsep nu jelas, dugi ka acak-acakan dina sagala segi; musik, artistik, penyutradraan. Kacow beliow, sanggem barudak SMKI tea mah. Rupina, eta pagelaran teh ninggang kana paripaos ngalodong kosong. Nu harus teh mung ukur nu juh milyarna tea...."
 284. Godi Suwarna: Maman GantraTaah, siiip lah upami kitu mah. Nyiar Lumar onaman tos jelas dipikaresep ku rupi-rupi kalalangan. Kaum seniman teu kantos aya nu komplen. Urang dayeuh, urang lembur raresepeun...! Tah, dina Nyiar Lumar oge sok aya 'penanmpakan', kajantenan-kajantenan aheng. Mung, ku sim uing sok dihuit, ulah digegedekeun, ulah dibeja-beja. Cukup sadirieun urang bae, nambah kayakinan yen hirup teh teu salambar, cekeng ka budak nu nganken tepang, atanapi ningal nu aheng...
 285. Iwan Hanjuang: Lebar nya Lo,ngahamburkeun duit, Aat Suratin ngiluan teu,saha bae seniman kahotna?
 286. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Kang Aat mah teu ngirngan, asana. Nu sanesna mah moal diwartos-wartos, ah. Bilih arisineun... hehehe. Upami palay sidik pisan mah, ke we Amang nongton upami cios mentas di Jakarta..."
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI