Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Lutung Gandrung

Ku Godi Suwarna

“Lutuuung!” tukang béca nyorowok. Breng. Patinggorowok. Lutung dikepung di alun-alun. Gajleng. Luncat tina pager kana tangkal badag. Batu tingbelewer. Lutung terus nérékél ka puncer kayon. Nyumput. Teu empés-empés. Peutingna, Lutung turun bari culang-cileung. Cinutrung dina dahan panghandapna. Luak-lieuk. Dayeuh marakbak. Patalimarga gumuruh. Reg. Aya sédan eureun. Nurunkeun mojang nu hurung hérang. Lutung curinghak. Nyi Mojang tuluy ngajanteng bari ngelepus. “Purbasari!” Lutung ngagentra. Nyi Mojang tanggah. “Halah, Guruminda! Geus jol deui baé!” ceuk Nyi Mojang bari jebi. Lutung ngadeukeutan. Nyi Mojang ngiser. “Cuang mulang ka gunung, Nyai!” omong Lutung. “Kudu sabaraha rébu kali aing nyarita? Moal! Aing betah di dayeuh!” Nyi Mojang ngajéngkat. Reg. Aya motor eureun. “Huma urang bangkar, Nyai!” Lutung ngalengis. “Émangnya gué pikirin!” ceuk Nyi Mojang, tuluy ngadius diboncéng Buhaya, di dayeuh nu leuwih ganggong batan leuweung geledegan.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Wawa Wartini Syamsudin: Purbasari=Wawa Wartini Syamsudin......tea,heheee
 2. Iwank Pamungkas: 'lutung kasarung' based on reality, ieu mah... heded ang prabu...
 3. Heri Awie: euleuh aya nu ngangken, leres kitu kang perenu? heuheu...
 4. Iwan Hanjuang: ssssssiiipp dech trafiking..
 5. Munggaran Alfatih Z: ih...si lutung mah teu ngarti pisan puguh di gunung mah hese sinyal pan towerna ge ngan ukur ku kolecer jadi kumaha mun hoyong mikmin ceuk purbasari bari ngadelek
 6. Bunda Unie: siip...purbasari sadis amat!! gkgkgk
 7. Bunda Langit: Deudeuh Purbasari kasasar Lampah,, heuheu, moal aya nu tiasa nyegah laku lampahna, iwal ti hidayah mantena , eh punten bilih lepat, kang prabu.
 8. Lia Syawalia: Kang Lutung, teras we emutan Nyai Purbasari teh, panginten ari remen dinasehatan mah janten mikir anjeunna teh!
 9. Dewi Budi: Sugan teh purbasari mah moal kabawa sakaba2.......deudeuh......
 10. Iberani Man: Antosan, sasasih deui. moal teu geura, bakal ka tenjo aya lutung,nurun unggahkeun mojang. tina/kana tangkal badag. heuheuheu.....ngublag! aseek,kang Godi Suwarna!
 11. Godi Suwarna: Wawa Wartini Syamsudin:"Yaktos...! Ti jaman baheula Neng Wawa mah sok resep ka lutung, sanes...?"
 12. Godi Suwarna: Iwank Pamungkas:"Yaktos, based on reality pisan. Fakmin ieu mah. Wengi ieu pun Lutung teh nuju gandrung, Yi Perbu...! Nanging, nu dipigandrungna nya kitu tea...! Hiks..."
 13. Godi Suwarna: Heri Awie:"Neng Wawa ...? Uhun, eta teh salahsawiosna Purbasari nu wengi ieu nuju dipigandrung ku Pun Lutung..."
 14. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Yaaaah, begitulah, Amang..."
 15. Heri Awie: euleuh...kutan? asa jorojoy hayang jadi lutung, heuheu...
 16. Godi Suwarna: Munggaran Alfatih Z:"Jih, teu kitu, Purbasari...! Sok Neneng palay naon wae oge, kantun nyarios. Tangtos ku Pun Lutung ditedunan. Palay lektop, modem sareng sinyalna...? Tangtos dipasihan. Bade mikmin...? Sumanngga pisan...! Fikminna hoyong dipangdamelkeun? Pun Lutung siap ngarang siang wengi, mung kangge salira, duh, Purbasari, Jungjunan Lutung..."
 17. Rinto Variasirias: pami di versi kalimantan mah, janten "lutung sakarung" dibantai demi "purba sawit".
 18. Godi Suwarna: Bunda Unie:"Duh, Jungjunan, Bunda Uni, Purbasari, Kunaon salira tega ka Pun Lutung nu laip, nanging teu weleh mitresna salira...? Mung ka salira nyalira Pun Lutung sayaga bumela sapanjang mangsa..."
 19. Rudi Riadi: Aya ku bodo eta Purba Sari. Diajak ka leuweung ganggong, kalah ka Ranca Buhaya.
 20. Godi Suwarna: Bunda Langit:"Yaktos, kitu pisan...! Leres 100 %, Bunda...! Purbasari ayeuna duka di mana. Tega ngantunkeun Pun Lutung nyorangan, di Ciamis, nu girimis, nu tiris...!"
 21. Is Tuning: ... "Nyai ...", sorana leungit katingkep ku sora knalpot motor nu ngadius. Teuteupna melenghis,nungturkeun motor nu ngaleungit di péngkolan. Jung nangtung, tuluy ngagidig ka alun-alun, gajleng muru kana tatangkalan, gajleng deui kana suhunan ruko, nérékél mapay jandéla gedong jangkung. Nepi luhureun gedong, Lutung sila, leungeun sidakep malangdada, panonna peureum, biwirna kunyam-kunyem. Awakna ngadadak dirungkup ku haseup bodas nu teuing timana jolna. Teu sawatara lila, Lutung ngajanggélék jadi nonoman, hadé rupa, kasép, hérang méncrang. Jung nangtung deui, gajleng ! muru ka béh kulon, nuturkeun minyak seungitna Purbasari nu melenghir. "Sabaraha ?", Manéhna neuteup Purbasari, nu biwirna burahay, leungeunna buburicakan, bari nanggeuy gelas Tequila.
 22. Godi Suwarna: Lia Syawalia:"Duh, Neng Lia Purbasari, kirang kumaha Pun Lutung mamatahan salira? Kirang kumaha Pun Lutung ngadunga siang sinareng wengina, sangkan salira kersa mulang kana rangkulan asih Pun Lutung.. Huks..! Huks..!"
 23. Wawa Wartini Syamsudin: Hahahaaaaa...!kalepasaaaann,lutung-na hoyong nu tos kasarung..
 24. Ki Hasan: Paingan saur Kang Duduh Durahman dina Murang Maring, Kang Godi Suwarna mah cenah ngagalaksak, sagala dirakrak, dikakat diburak-barik. Da jeung saenyana we geuning.
 25. Muhammad Shohiba Nu'man: Waah..! Emutan sim uing ujlang-ajleng antawis dongeng buhun sareng ieu fikmin. Gusti... Janten aheng kieu, Tokoh-tokoh LUKAS nu tos tigin manteng dina emutan, aroyag ku ieu fikmin, Kang Prab! Lir ngajak beunta ka nu maosna yen hirup teh tos sanes deui dongeng barudak. Haruh.. Hatur nuhuun..
 26. Godi Suwarna: Dewi Budi:"Paneka jaman, Neneng...! Dugi ka kitu, nya...? Pun Lutung sedih pisan...! Huks...! Huks...!"
 27. Tiktik Rusyani: Euleuh.. kutan nuju dipepende kasimpe Kang Prabu teh, hawatos pisan padahal seueur nu ngantri hoyong janten purbasari, he.he. Fikmin teh sapertos nu heureuy, namung ajenna ' Dalem banget'. Kasatiaan teh eleh jajaten pami bitotama sareng haliah dunya mah. Kacipta werana Sunan Ambu ningal kalakuan pimantueun nu janten awuntah kitu.
 28. Koko Sondari: Guruminda mah belegug teh leuwih ti misti, ti baheula nyamur teh ngan jadi lutung terus, teu bisa ngigelan jaman. Sakali-kali mah nyamur teh jadi Anas Urbaningrum geura!l Purbasari oge tangtu moal wani ninggalkeun. Awas siah mun ngaliwat ka Buah batu ku uing dipepeg ku rancatan!!
 29. Godi Suwarna: Iberani Man:"Duh, Pun Lutungna tos taak...! Kirang kumaha diolo maaah, diancam maaaah, dibibita maaah. Anger we Si Neneng teh bedegong bae...! Nyeriii Pun Lutung teh, nyeriiii...! Huks...! Huks...!"
 30. Ki Hasan: Boa bakal aya terasna, Lutung Gandrung, alatan Purbasari minggat ka Saudi jadi TKW.
 31. Purnama Alam: Gusti, Wangsul netepan, abdi, dipaparin kurnia maos fikmin kieu.nampi Gan Godi Suwarna, tarbiyatna. dungakeun pun uing. sing teu beuki ka purbasari model eta.
 32. Abah Sarjang: Heddeeed lah... Malem Minggu hujan ngaririncik, ari Purbasari dibedol buhaya, kapaksa bati nyangsaya dina dahan panghandapna... "Gue bangets!" Ceuk barudak ayeuna mah Kang Prab..
 33. Godi Suwarna: Heri Awie:"Sanes tos lutung ti kapungkur...? Haha..."
 34. Godi Suwarna: Rinto Variasirias:"Numawi, tos nasibna kaum kunyuk, boh lutung boh orang utang teu weleh pada moro. Padahal, Pun Lutung ge gaduh hate, gaduh kaasih, gaduh kapeurih...! Duh, Gustiii...! Huks...!"
 35. Heri Awie: ari kakang perebu, pan sim uing kantos tikunclung, di leuwi sigadabah... ngajangelekna mah moal di beja-beja, ah... heuheu...
 36. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Cobi diolo, Jang Guru....! Sugan we tumut ka Jang Guru mah. Pan mantan murid...! Purbasarina sipit da..."
 37. Godi Suwarna: Is Tuning :"Hatur nuhun, Mang Is...! Komen fikminna katampi pisan...! Heded pisan...! Pelem pisan...! Didungakeun, mugia sing enggal ngawayuh...! Heuheu..."
 38. Godi Suwarna: Wawa Wartini Syamsudin:"Lutung disarung mah sim uing pisan, Neneng Purba...! Sumpah...! Sini duuunk...! Qiqiqiq..."
 39. Rudi Riadi: Haha...Cici Pulbasali....hayyyah....! Ku oweh lek diolo...okeh..!
 40. Asep Komara: heu..heu....nyelekit fikmin ieu mah, asa kaalaman ku simkuring.. tibatan janten lutung nu teu disarung...raos keneh janten Guru....Guruminda..heu..heu..siiip pa Godi Suwarna..
 41. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Almarhum Kang Duduh Durahman, raka Neneng Nena Cunara, nalika jumenengna teu weleh muji ka Pun Lutung. Nuju diajar ngarang, Mahaguru sim uing, Resi Popo Iskandar, kantos nyarios ; 'God, ari nyieun kalimah teh sing sugestif. Rek naroskeun ka anjeunna, nu kumaha ari kalimah sugestif, era uing teh, da sieun disebut belegug. Nya ku uing teh teras diimpleng-impleng, dirarasakeun mun keur ngarang, nu kumaha ari kalimah sugestif. Heuleut sapuluh taun ti barang sim uing mikiran kalimah sugestif, na atuh Kang Duduh nyarios. 'Kalimah Godi teh sugestif..!' saurna. Tepi ka ayeuna ge sim uing teu nyaho, nu kumaha ari kalimah sugestif..."
 42. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Batan Dramamusikal LUKAS nu dipentaskeun di Sabuga, nu pada nyarekan ku barudak ngora, ku para budayawan, mending LUKAS fikmin. Gratis. Nanging nyosok jero...! Eta tuda Aa Dede Yusuf mah teu uningaeun fikmin. Keciaaaaan dekh..."
 43. Ki Hasan: Beu tetela eta "era" teh bekel geuning Kang Godi Suwarna, ari dibarengan ku nalaktak mah. Beunang deui tah jurusna Kang Godi: era + nalaktak.
 44. Cassa Grande: wuahahaha. jukut tatangga sok katenjo leuwih hejo.
 45. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Numawi, kitu geuning talajak calon mantu teh, sunan Ambu Tiktik...! Tos beak dengkak diajak mulang ka sarakan. Kalah teras ngecah di dayeuh...! Pun Lutung tos bingung. Pun Lutung sedih pisan...! Cobi atuh pangmilariankeun calon mantu sanesna, Ambu...! Pun lutung tos teu kiat, ditandasa asmara nu tambih nogencang...!"
 46. Is Tuning: Kang Godi Suwarna kalimah sugestif téh kalimah nu mangaruhan kanu maca-na. Tangtuna mun dipedar mah matak jadi panjang. Ngan contona dina lapak ieu, mun aya fikmin nu diapungkeun, kalayan satungtung can dikoménan ku Kang Godi mah, bet asa can payus. Sanajan Kang Godi ukur ngomen : "Sae..", atawa "Pelem" geus bisa mangaruhan nu fikminna dikoménanan. Nyurahan jeung nga-apresiasi dina ieu fikmin tuluy secara teu langsung napel jadi tugas. Mun dina tipi aya acara ngagambar, Kang Godi minangka pisan jadi Pa Tino Sidin. "Gambar pemandangan... ada gunung, ada sawah, warna nya sudah cukup..Bagus !"... heu heu
 47. Godi Suwarna: Koko Sondari:"Whahahaha...! Uing rek nyamar jadi SBY engke deui mah, ceuk Guruminda..."
 48. Godi Suwarna: Is Tuning:" Hartining kalimah sugestif mah uing ge apal, Mang Is...! Tapi kumaha prak-prakanana ngalarapkeun, nyusun kecap, supaya jadi kalimah sugestif nu uing teu apal mah. Mun cek Mang Is komen-komen uing sugestif, eta mah sabab nu ngarep-ngarep dikomen apal saha uing. Can tangtos kalimah uingna nu sugestif dina komen..."
 49. Ade Nendang Rahman: Deudeuh teuing, Nyi Purbasari didongengkeun ku kalimah nu sugestif ku Kakang Perbu... nepi ka kituna... ampelng-amplengan di nagara kota nepi ka poho ka nagara leuweung...... huma..... Tapi ari dipikir-pikir mah da enya atuh ayeuna teh geus kacida reana para-purbasari geus teu daek balik deui ka lembur, belaan naon bae nu dicabak, asal gaya jeung moderen.... nekad keur ngora.... pas geus reyod, nu garoreng patut ge embung nyalampeurkeun.......
 50. Muhammad Shohiba Nu'man: Hahaha.. Eta pisaaan..!
 51. Jojo Johari: Horseeeeeh! Lutungna dicuekeun ku Purbasari, eung! Atuda Purbasari-na oge tos jadi urang dayeuh. Tos modern. Tos mindah rupa jadi jalma teu eling ..heuheuheu hareueueuh?!
 52. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Kana kitu, Ki...! Sim uing teh kaobsesi pisan ku sarupining kunyuk. Resep ka Anoman, ka Sun Go Kong. Duka mun pedah sioh sim uing sioh monyet mah...! Hehe..."
 53. Ki Hasan: Kang Godi Suwarna, mun kitu, jigana sugestif teh kudu jiga kotak hideung. Teu cueut ka nu hideung, teu ponteng kanu koneng. Najan teu apal saha nu ngarangna, najan teu apal saha nu komenna, tapi bisa ngahudang puriding puringkak nu macana. Enya kitu?
 54. Ki Hasan: Cing urang cobaan. Ieu aya fikmin deungeun, urang pindingan heula pangarangna. Cing titenan, sugan ieu fikmin neumbag kana mamaras: === The Perfect Wife “Are you coming right home after work?” Gina asked. “Yes. Why?” She gave him a sultry look. “I have a surprise for you.” Bob’s heart beat faster, wondering what delight she had in store for him this time. He finished his breakfast, rose from the table, and kissed her. Her lips were warm and full of promise. He ran his fingers through her hair, then pressed the button at the back of her skull. She went still. “Bye, Sweetheart,” he said. He paused at the door and looked back. “I can hardly wait to get home and turn you on.” ===
 55. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Taaah, rupina kitu, Ki...! Sugestif teh ayana dina kalimah. Efekna ka nu maca siga hipnotis. Tapi kumaha carana nyusun kecap supados janten kalimah sugestif, sim uing teu terang. Sim uing mah ukur ku rasa we nyusun kalimah teh. Intuisi tea. Nu kumaha 'deleg'na ari kalimah sugestif, kedah dicerek ku ahli bahasa.,,"
 56. Is Tuning: Kungsi maca ngeunaan cara nyusun narasi nu sugestif, ngan kalah ka lieur. Tiori. Apan tiori téa hususon paguneman para akademisi. Nu kalebet golongan praktisi mah apanan sok nuturkeun intuisi kamana léosna. Intuisi nu geus diasah komo mangtaun-taun mah, ibarat péso nu seukeut nepi ka tungtungna. ukur katempo gurilapna gé geus matak soak.
 57. Nena Cunara: deudeuh teuing lutung..... cuuuuuuiiiihhh Purbasari, bongan anjeun kabongroy ngempurna layung dayeuh.
 58. Jejen Jaelani W: Kang Prabu tangtosna nu ngabonceng teh sanes buhaya samanea, tapi buhaya urang Cihuni tea, Kang Irman Dimyatie al Buhaya.....hehehe...
 59. Ki Hasan: Kang Godi Suwarna, boa-boa, kalimah sugestif teh jiga naskah-naskah mantra, jampe, jangjawokan, jeung sajabana. Upama nengetan naskah nu jiga kitua, asa karasa bedasna, aya tanaga nu duka tiamana datangna.
 60. Godi Suwarna: Is Tuning:"Panuju, Mang Is..! Urusan urang mah nya ngarang we. Harita, basa disebut kitu ku Kang Duduh, rebeh mah rebeh uing teh, tapi da bari lebeng. Nya kitu basa aya fikminer nga-inboks, naroskeun nu kumaha, kumaha carana nyusun kalimah sugestif, uing bingung nerangkeunana. Piraku ari kudu ngawalon; kalimah sugestif mah nya kalimah nu aya dina fikmin Aa, Ayank...! Apan teu ilmiah tah. Rieur, ah..! Heuheu..."
 61. Godi Suwarna: Purnama Alam:"Hatur nuhun, Yayi...! Tos we, ulah ngemutan Purbasari Yi Perbu mah. Seueur keneh istri mah. keun we, Pun lutung nu ngemutan Purbasari mah. Bade diantosan insyafna we, sok sanaos dugi ka lebur kiamat oge..."
 62. Is Tuning: Ki Hasan, dina fikmin The Perfect wife, nu matak hookeun mah pas dina kalimah "Her lips were warm and full of promise. He ran his fingers through her hair, then pressed the button at the back of her skull." Pamajikan téh bisa dipareuman, moal neleponan waé mun salaki datang telat gé...
 63. Ki Hasan: Kana kitu jigana Kang Is Tuning, najan teu wanoh saha nu ngarangna. Pilihan kalimah nu dipakena, matak neumbag mamaras.
 64. Is Tuning: Ki Hasan, cik ah badé nyobaan disundakeun...
 65. Akoer Lah: PUCUNG LUTUNG BUNTUNG : Lutung buntung naék kana pager gintung, Monyét naék luncat, Kana pager déngdék, Bajing muntang jaralang acir-aciran. Pupuh pucung ti tungtung nepi ka tungtung, Ka tungtung babasan, Babasan marépéh haté, Silokana kumaha tungtunganana.
 66. Purnama Alam: heuheuheu, leres Agan, nyanggakeun we ke lutung, perkawis purbasari mah. namung upami nengetan karya-karya salira, oge karya-karya petingan nu sanes, pun uing mah rek nyimpulkeunana basajan bae, singhoreng tina milah-milah diksi ge tiasa ngahasilkeun sugesti. margi, kecap-kecap nu dipilih ku pangarangna jadi leyur dina rasa, sareng wanda (contona bae) fikminna. ieu mah pangalaman tina kokoreh dina dokumen FBS we Gan Godi Suwarna.
 67. Godi Suwarna: Abah Sarjang:"Nya kitu, Abah...! kaleresan wengi ieu pun lutung teh nuju mellow da Purbasari nuju pesta sareng rerencanganana. Pun Lutung mung tiasa OL bari sengar-sengir da kaleresan nuju nyeri huntu tambih muncrut. Tobaaaaat...! Teu kiaaaaat, Abaaaah...!"
 68. Godi Suwarna: Heri Awie:"Haha...! Pami kitu mah sesama lutung dilarang saling menyalip..."
 69. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Hayaaah, Si Cici Pulbasi geus teu wogoheun ka Koko Lutung. Tuluuung...! Tuluuung...!"
 70. Godi Suwarna: Asep Komara:"Yaktos, Yi Perbu...! Tos cape janten lutung teh. Tapi bari teu tiasa ngajanggelek janten Guruminda nu mandraguna. Tuntungna, Purbasari kabur diboyong ku buhaya. Duuuh, ari nasiiib Lutuuung..! Tuluuuung....!"
 71. Lugiena De: Lalakon monyet. Aya monyet nu lumampah ka kulon, aya monyet nu ngubrak-ngabrik dayeuh Alengka. Di Sunda mah ngawin jelema. Heu heu heu...
 72. Godi Suwarna: Cassa Grande::Nya kitu tea, yayi...! Padahal, dibandingkeun sareng Buhaya mah, nya mending Pun Lutung we. Cobi tenget-tenget, Pun Lutung teh saleresna mah kasep pisan. Nanging, soca Purbasarina tos teu awas da serab ku gurilap dayeuh... Pun Lutung mellow kacida...! Huks..!"
 73. Godi Suwarna: Ade Nendang Rahman:"Numawi, rupina tos paneka jaman. Bet seueur Purbasari nu hilap ka Lutungna, tur padahal sakadang Lutung teh sakitu kasep hatena, kawas sim uing...! Heuheu..."
 74. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu':"Cobi upami tina dana LUKAS nu juh milyar teh kana fikminkeun sarupia dua rupia mah, tangtos langkung mangfaat. Atuh nami bakal nanjung. Moal sapertos ngagarap drama musikal Lutung kasarung, kalah pada nyarekan..."
 75. Akang Remi: Duh muhun we,tos ngababarkeun deui. wilujeng Kang Perbu,kasep deui wae yeuh lutung teh heuheuheu.
 76. Godi Suwarna: Jojo Johari:"Numawi, hawatos ka Pun Lutung teh. Sakitu micintana, lahir tumekaning batin, ka Neneng Purbasari. Eeeeh, Si Nenengna acuh tak acuh ajah...! Nasiiib, yaaa, nasiiiib..."
 77. Godi Suwarna: Nena Cunara:"Numawi, kitu tah Purbasari teh. Untung Neng Nena mah Purbararang. Galak. Nanging beresih manah..."
 78. Godi Suwarna: Jejen Jaelani War:"Hahaha...! Buhaya nu eta mh nuju ngadeuheus ka Almukarom Kyai haji Acep Zamzam Noor, ka Cipasung. Sim uing ge kawitna mah bade ka ditu. Mung, nuju kirang sehat..."
 79. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Sing sabar wé nya... Lutung
 80. Godi Suwarna: Purnama Alam:"Taah, kitu...! kokoreh kana pabetekan..! Sae pisan..! Tos kirang kumaha para saehu nembrakeun jurus dina ieu lapak, boh dina komen, boh langsung dina fikminna. Kantun urang we kersa kokoreh. Tangtos tinggorehel jurus-jurus andelan. Upami jaman kapungkur mah parebut elmu silat teh dugi ka begalamn pati. Di lapak fikmin mah ngahaja diawur-awur kangge nu weruh di semuna..."
 81. Godi Suwarna: Lugiena De:"Numawi, karuhun urang mah libidona teh ruar biasa. Aya monyet kawin ka jalma. Aya Raja macek Bagong Putih. Aya putri dipacek anjing...! Edun pisan..."
 82. Godi Suwarna: Akang Remi:"Haha...! Karangan mah kuamah nu ngarangna, Yi Perbu...! Upami nu ngarangna kunyuk, karanganana oge tangtos moal tebih ti ...lutung..."
 83. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Duuuh, Nyimas Purbasari, naha ku tega atuh salira teh ngantunkeun Aa Lutung, dina mangsa Aa nuju geugeut naker ka salira...! Asih Aa ka salira hamo laas sok sanaos raga kudu ngababatang..."
 84. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Sanés ku téga ninggalkeun Aa Lutung, bonganna Aa mah tara ngajak pelesir kanu motor.
 85. Nazarudin Azhar: Renyah dan sedap, heuheu. Si Utung karunya teuing...
 86. Maman Gantra: Haduh, hapunten Kang Prebu Godi Suwarna... nembe tiasa munjungan. Ti sonten keneh aya semah. Tadi teh ukur tiasa ngajempolan. Ongkoh, ngantri deuih sareng tamu nu sanes. Muhun, nya, sigana, ayeuna mah sanes si Lutung nu Kasarung teh? Tapi, Purbasari? Kaiwat ku buhaya. Antukna, Lutung kadar gandrung. Hehehe... (Ieu dongeng dianggap janten tonggak lahirna industri film nasional. Na, teu aya produser atanapi sutradara nu haat ngadamel versi nu langkung enggal, nu langkung up to date: Purbasari Kalarung, eh, Kasarung? Etang-etang ngarevitalisasi perfilman nasional. Heuheuheu... Hareueuh? -- saur Mang Jojo Johari ).
 87. Ajeng Kania Rucita: Pa Godi Suwarna, salam baktos. abdi warga anyar, asa bingah tiasa tepang, sanaos mung dina facebook.
 88. Tien Widartini Darodji: milih nysab dinu caang tibatan hirup waluya di desa ,deudeuh nyi Putri naha anjeun bet kitu,bet hilap ka purwadaksi
 89. Abdul Hamid M. Sastra: punten, ngiring ngalangkung, RBS nuju midangkeun cianjuran. klik www.radiobarayasunda.com
 90. Entjep Sunardhi: Pilihan kecap, tuluy diranggeuy jadi kalimah bakal karasa sugestif mun datang tina kaweningan, ikhlas tur sahinasna. Boh lisan boh tulisan. Kitu oge mun nu nyarita jeung nu diajak nyarita aya dina tata budaya nu sawanda. Sakadar conto " The Perfect Wife " nu diasongkeun ku Ki Hasan moal karasa geregelna mun dibaca ku nu kakara bisa narjamah tapi can neuleuman kasang tukang budayana. Nuhun yi Godi oge Ki Hasan .... akang reueus...!
 91. Laskar Panggung II: Lutung kasurung-surung ieu mah , Ang Godi Suwarna
 92. Irman Dimyatie: :"Purbasari zaman ayeuna geus loba nu leungit 'sari'-na. Sesana sifat-sifat ka-purba-an. Deudeuh teuing nyai.....!".
 93. Tiktik Rusyani: Kanggo Guruminda urang Ciamis mah, sadayana istri tangtos hoyong janten gentosna Purbasari, cobi geura disensus, he,he. Kalihna ti eta, abdi panduk pisan kana kasaura Kang Prabu yen nyerat teh dituyun ku intuisi. Da kitu pisan abdi oge, teu wanoh kana tiori da nyerat teh ngaguluyur kitu wae, ma'lum " Otodidak".
 94. Endah Dinda Jenura: Purba Rarang engklak-engklakan...
 95. Eva Nurlianah: Teu kedah rempan Kakang Lutung, Purbasari nu bihari tetep kameumeut Guruminda, salawasna geugeut ka salira, cing yakin!. Purbasari kiwari mah kajajaden, unggal detik geugeut ka Buhaya...fatamorgana
 96. Gus Maman: Purbaleunyi digiles siang wengi. Seueur kaom istri nu kataji ku tipudaya modernisasi. Hilap ka jatidiri dugi ka ical harga diri, antukna icalan Tarasi atanapi Surabi.
 97. Tatang Sumarsono: Ang Gus Manz: Rupina sanés modernisasi waé nu sok nipu ka istri mah, nya?
 98. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Duh, Nyimas Purbasari, padahal, upami palay pelesir mah, kantun nyarios wé. Bujeng-bujeng naék motor, dalah kana kapal udara gé moal teu ditedunan.."
 99. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Numawi, ulah seueur gandrung, sok matak watir..."
 100. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Jiiih, ku tiasa sumpingna gé kana hajat salametan fikmin énggal tos réwu-réwu nuhun, sanaos teu amplop-amplop acan ogé. Numawi, si Utun téh awon nasibna. Hayoh wé micinta nu tos karuhan lampahna sapertos kitu. Sugan wé upami tos salametan mah nasibna bakal langkung saé..."
 101. Yanti Sri Budiarti: Siga heureuy fikmin teh..! Peryogi jembar manah, jembar panalar ieu mah yeuh...:) Asa emut kana lalakon “Beauty and the Beast” basa Guruminda ngolo Purbasari sangkan daek mulang ka gunung. Pami diaos langkung leleb. Hoyong sahinghingeun nangis. Mangkarunyakeun kana nasib Guruminda. Tapi pan Guruminda mah satria pilih tanding pantang dikarunyaan. Diaos deui fikmin teh, hantem bolak-balik. Gentos janten ngiring prihatin. Boa-boa nu dimaksad ku Kakang Prebu, Guruminda sareng Purbasari mung sakadar siloka, mangrupi metafor tina sikep mikanyaah kalih mikaheman ka sunda katut kasundaan nu mingkin dieu mingkin robah ku paneka jaman. Uleng ngemutan. Ah boa- boa mah jauh ti enya. Nu utami mah mangga ieu nyanggakeun jempol nu enggal keneh kenging ngarefleksi…:) he he
 102. Godi Suwarna: Tien Widartini Darodji:"Duh, Jungjunan mah ari ka Neneng Purba deudeuh, ari ka pun lutung teu deudeuheun...!"
 103. Godi Suwarna: Entjep Sunardhi:"Hatur nuhun, Ang...! Mugia para fikminer sing tiasa mulungan kamadang perkawis kalimah sugestif ti para saehu nu ngempel di ieu lapak...."
 104. Ki Hasan: Hehehe. Rupina Kang Entjep Sunardhi, Kang Godi Suwarna, pikeun nepi ka tiasa nyurahan budaya deungeun langkung jero mah kedah nekad nepi ka ngiwat mojang bulena. Wartosna cenah Tuan Snouck oge nepi ka ngahaja janten mantu urang Sunda, pikeun neuleuman budaya urang teh. Tapi aya ketang, Sensei Mikihiro, ku tigin sareng tulaten mah teu burung teleb oge wikawanoh budaya urang.
 105. Lugiena De: Ki Hasan: Ah, Tuan Senuk mah panipuan wungkul, Ki. Ngarah ngeunahna bae si eta mah. Benten sareng Sensei Miki. Pan honorarium tina disertasina oge disumbangkeun kanggo korban bencana alam tsunami di Aceh.
 106. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Leuh, etah, tafsirna mani rupi-rupi kitu. Beuki lami beuki jero..! Asoooy pisan..! Nu siga salambar ge, upami kersa sungkab-singkabna mah tiasa janten sababaraha lambar. nu salambarna, hancengan balarea. Lambar-lambar nu nyamuni haturan nu wareruh di semuna, sapertos Bu Neneng Yayan. Jembar panalar, jembar manahna..."
 107. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Ngiwat mojang bule..? Weiiis, asooooy dekh, Ki...! Kantenan, seueur 'pulunganeunana'. Hehe...! Mung, cekap janten 'sahabat karibmu sayah' we. Ulah dugi ka dipigarwa. Riweuh lah...! Hehe.."
 108. Maman Gantra: Yaktos, Kang Prebu Godi Suwarna. Heug ngadon ngaririwaan sapertos Neng Jasmine. Hehehe...
 109. Godi Suwarna: Laskar Panggung II:"Cobi atuh Laskar mah ngadamel anu siriusna. Wios Ang Yusef Muldiyana II we nu ngajeprut mah..."
 110. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Yaktos, Bu Neneng...! Guruminda ge sami. Intuiitif pisan. Modalna teh mung ukur resep maca ti bubudak, da diasuh ku Sunan Ambu. Hehe..! Kaleresan Pun Biang sareng Pun Bapa teh guru. Di rorompok seueur buju bacaan sastra, sapertos Salah Asuhan, Siti Nurbaya, di Bawah lindungan Ka'bah jsb. Maca nuju di SD. Tos di SMP resep kana Silat Kho Ping Ho sareng, Soekandar, sok sanaos maca teh bari susulumputan da teu kenging ku Pun Bapa..."
 111. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Nya kitu tea, Mang Ir...! Numawi, mending ulah ngawayuh lah. Mending hiji we. Wios Purbararang ge. Asal nyaaheun we..."
 112. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Purbararang mah tos janten haji. Ayeuna teh justru solehah dekh beliau teh...'
 113. Akoer Lah: Malah mah, Dananjaya na tos janten "guide" nu munggah haji ONH pleus, hehehe..
 114. Bunda Unie: subnahallah...allah maha membolak balikan hati manusia...ari abdi ath naha beut siga purbasari ieu teh...heuheuheu
 115. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Muhun, yayi...! Ayeuna mah tos gentos jenengan. janten H Usep Romli..."
 116. Godi Suwarna: Bunda Unie:"Numawi, kedah keresa ka gunung heula sakedap mah. Cuang jiad ku Guruminda Suwarna... hehe..."
 117. Bunda Unie: dijugjug lah ku abdi kang Guruminda hehehe...
 118. Godi Suwarna: Bunda Unie:"Siapa takut, saur kunyuk. Diantos siang kalawan wengi ku Pun Lutung...!"
 119. Godi Suwarna: Eva Nurlianah:"Hatur nuhun, Jungjunan, neneng Eva Purbasari. Enggal atuh geura ka gunung. Cuang jiad ku kadeudeuh, supados kekebul kota teu langgeng ngangkeuban manah..."
 120. Akoer Lah: Hahaha...eta geura Kang Perbu Godi Suwarna, sanes abdi Kang Haji Usep nu nyebat kitu mah, hahahaha.....mangkaning sim uing tos dua kali ka bumina ngadon nyoel sambel Cibiuk.
 121. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Haha...! Uhun, Kang Usep ge kantos nyarios reh Yi Perbu kantos ka bumina. Disuguhan lauk emas sagede beuteung munding, seep sadaya ku Yi Perbu. Kitu saur Kang Usep..."
 122. Akoer Lah: Hahaha...eta geura tina sajeungkal jadi sadeupa. Muhun nu ngaduakalian mah Kang Haji na nuju kuriak. Nu kuriak tea..."awak kuru banda beak, teu anggeus dikekeak", hehehe...
 123. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Sok sanaos nuju kuriak, anjeunna mah kuru. Boa tambih bayuhyuh. Sahenteuna, Ustad mah seueur nu ngamplop..."
 124. Godi Suwarna: Gus Manz:"Numawi, ulah ngangge jalan Purbaleunyi. Seueur tukang tarasi sareng surabi...'
 125. Akoer Lah: Hahhaha.....Kang Haji Useeeep..ieu Kang Godi hoyong jarum super cenah tina eusi amplop.....(kabur ah..bisi katempuhan ku sepuh ti Cibiuk, heuheu....)
 126. Ajeng Kania Rucita: pa Godi Suwarna,bet janten isin,baktos abdi teu kalandep panginten nya ? hehehehehe
 127. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Moal bendu ka sim uing mah. Margi, anjeunna diwirid jampe ngawayuh teh nya ku sim uing pisan..."
 128. Godi Suwarna: Ajeng Kania Rucita:"Nyebatna Pa tuda. Cobi upami Aa. Heuheu.."
 129. Ajeng Kania Rucita: euleuh,hehehehe.pa hurmatan maksadna mah,eh janteng kapambeng ieu teh,kang we lah, supados prah, sareng nu sanes,katampi upami kitu,kang Godi Suwarna ?
 130. Ki Hasan: Teh Ajeng Kania Rucita, ngarah kalandep, kieu geura ngahiapna, "Aa huis, sumangga linggih!" Hehehe
 131. Ajeng Kania Rucita: euleuh,atuh teu wantun teuing,kitu mah,kang Ki Hasan. hehehe
 132. Godi Suwarna: Ajeng Kania Rucita:"Taaaah, kasauran salira teh sapertos bulu hayam nu ngagere ceuli Kakang, Jungjunan...! Nikmaaaaaaat...!" saur Lutung bari peureum beunta.
 133. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Sesama admin dilarang saling menyalib, Ki...! Hahaha...!"
 134. Ajeng Kania Rucita: hehehehehe,nuhun.upami tiasa kalandep,kang Godi Suwarna.
 135. Irman Dimyatie: :"Katampi Guramena, Ang. Eh..... naha salah kamar? Wios ah hehehehe....".
 136. Akoer Lah: Kang Godi Suwarna teh dedengkotna "Golput" (golongan rambut putih)
 137. Godi Suwarna: Ajeng Kania Rucita:"Rucita teh kreatif. Wanoja kreatif mah tangtos kalandep ku Kakang...!"
 138. Ki Hasan: Hahaha. Tuh, Teh Ajeng Kania Rucita numatak tong kapameng ari ngahiap Kang Godi Suwarna, "Aa utung, yap kadieu, sumangga ku neneng bade digandong!"
 139. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Gurame paeh eta teh da, Mang Ir...! Piraku gurame hirup disamualkeun, sanes...?"
 140. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Lutung Putih mah sakti, Yayi...'
 141. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Asooooy, Ki...! Mangkaning ieu Tuang Lutung tos lami teu aya nu ngagandong..."
 142. Ajeng Kania Rucita: haturnuhun kang Godi Suwarna,kitu kahoyongna pun bapa ge,namung geuning abdi mah sakieu buktosna.hehehehehe,neda pangaping na bae,rumaos resep sastra tapi nembe tiasa maosan we wungkul.
 143. Ajeng Kania Rucita: kang Ki Hasan, naha bet utung? teu katawis lestreng kang Godi mah! hehehehe
 144. Godi Suwarna: Ajeng Kania Rucita:"Siiip dekh, Neneng...! Sing sering we ngaosan karya, komentar, miwah dokumen di ieu lapak. Teras cobian mikmin. Tangtos bakal resep. Salam ka tuang rama. Punten, teu acan kabujeng ngadeuheus ka calon mertua..."
 145. Ajeng Kania Rucita: hehehehe, kamari kantos nyobian,mikmin. duka leres henteuna mah. upami noongan mah, tos dugi ka turuwisen abdi teh, mung nembe wantun ngiring aub, kamari wengi. InsyaAllah,ieu ge bari luas leos we,maosan karya nu aya,sararae. janten reuwas asa lepat lebet,ka wewengkon para inohong. nuhun,kang Godi Suwarna
 146. Nana Sukmana: Halah, pun uing lendeng kènèh. Tilu jam gèdèngeun Ang Irman Dimyatie. Biasa nyupiran ayeuna disupiran. Ngaguher wè. Nanging teu burung capè. Barang dugi ka tempat kuli, bray muka ieu fikmin anu saleresna mah diapung cakèt sim uing waktos nuju ngagugulung mastaka pun guramè. Sanggem sim uing, Si Lutung mah asa henteu sasugestif Si Awon, Ang Preb. Sok sanaos sami-sami ngèbrèhkeun pasualan sosial. Namung eusi mah hèdèd pisan. Ngorèh nasib jalmi anu "kapaksa" kedah milampah anu pagedrug sareng acining batinna (Janten PSK) kanggo nyubadan pangabutuh hirupna. Anu dina ieu fikmin digambarkeun ku wanoja nu ngelepus udud, anu pagawèanana tukang ngawadahan asmara gama nu sakolèbatan. Nu ngarang ieu fikmin ogè hoyong ngèbrèhkeun kanyaahna ka jalma-jalma anu "katalikung" ku kaayaan (si wanoja) ku cara ngadatangkeun tokoh lutung anu dipatalikeun sareng lalakon Guruminda (tokoh dèwa kamanusan nu hadè ahlak). Nu maca diajak sina ngalalana ka alam dongèng anu leubeut ku ajèn hirup. Kecap lutung, "Cuang mulang ka gunung, Nyai" sareng "Huma urang bangkar, Nyai!" mangrupa pangeuing (dakwah bil lisan) nu ngarang ngaliwatan tokoh lutung ka si wanoja anu kalebuh kana dunya hideung. Sina mulang deui ka banjar pamidanganana, mulang deui ka jati dirina, jadi wanoja anu motèkar, rapèkan, bari tetep parek jeung alamna. Parek jeung alamna hartina engeuh ka dirina. Engeuh ka dirina hartina engeuh tur parek ka pangèranna (Kitu saur Imam Alghazali). Ku nu ngarangna digambareun dina pangajak lutung. "Cuang mulang ka gunung, Nyai!" Ana dilenyepan, ieu fikmin tèh ceuk sim uing mah religius pisan. Ieu fikmin ge ngajakan ngeunteung ka diri. Nallèk ka diri salaku khalifah di ieu dunya. Naha ènya geus jadi khalifah di dunya? Anu geugeut tur hèman ka lemah pribadi? Anu ngokolakeun alam, ngajaga lingkungan sangkan jadi mangpaat? Naha bet kalah ngaberung napsu? Naha poho ka indung poho ka bapa (leuweung, huma) nu ngocorkeun hulucai kahirupan? Leubeut-leubeut! Halah uing jadi tatag lkieu sabada neda beuleum guramè cobèk.
 147. Godi Suwarna: Ajeng Kania Rucita:"Walah, kantos ngintun fikmin...? Pun Lutung teu acan maca. Ke, cuang tingal di Gedong Fikmin. Di dieu mah teu aya inohong, Neng...! Aya ge Lutung nu sok ngegel kana cepil. Janten, teu kedah isin-isin. Mun isin mah sok teras bogoh..."
 148. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Weiiiiis, asoooy, Mang Na..! Hatur nuhun komenna nu langkung mundel batan fikminna. Nya? Gurame ti balong uing mah matak capetang...! Perkawis ngawayuh, ulah mung ukur wacana. Margi, Gusti teu resep pisan ka jalmi nu KKO (kalahka Omong) heuheu..."
 149. Maman Gantra: Duka saha nu nyodorkeun beuleum gurame cobek ka Kang Nana. Nanging, bade saha-saha ge sim uing mah panuju pisan. Sing sering nyodorkeun eta katuangan ka anjeunna. Ambeh sering mesekan sapertos kieu. Timpah panuhun, Kang Nana. Katampi pisan. Matak lalagiheun...
 150. Akoer Lah: Leuh kabita ku cobek Gurame. Kang Godi Suwarna, aya "gerenyem nilem" teu, hehehe....
 151. Hadi Aks: Wah, bada ngampleng, breh aya 'Lutung Gandrung'! Asa kagunturan madu Sumbawa, asa diteunggar ku Apriliani, Ang! Karya Aang mah angger mtk ngalenggak. Boa nu kieu cangkang teh eusi, eusi teh cangkang, lir bawang tea saur nu ngagem post strukturalis mah. Tobat ngampleng teh sanes medal sila. Kdh nyungseb ku hanca nu katmblrkn.
 152. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Gerenyem nilem ge aya, Yi Haji...! Eta mah non kolesterol, Husus kangge panyajak. Margi, panyajak mah kedah angger begung siga uing. Upami gendut, karyana tinangtos awon.. hehe..."
 153. Akoer Lah: Hahaha....apanan Ki Hasan katingalna gendut malah mah ABG (Asa Beuki Gendut), punten ah Ki..heuheu..
 154. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Nyeta, sono pisan uing teh...! Tapi, nguping wartos ti Mang Opang reh Di Jaro nuju pakepuk. Tah, upami tos rengse mah wayahna, cuang rereyang ieu lapak supados langkung nanjeur. Di Jaro bagean ngawirid elmuning Bawang...."
 155. Hadi Aks: Rengse mah acan. Nj pakekpuk knh. Pgh kumejot hyg geura jig ka Ciamis, seueur knh nu copong gning pdmln teh. Kantenan pm tos salse mah, hoyong hak-heuk deui silih alokan.
 156. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Tah kitu we. Nuju rieur ku padamelan, sing emut kana hak-heukna lapak urang. Supados langgkung enggal rengse. Ka Ciamis mah Nigh an Day and Janari ge mo burung diajeng-Ajeng Kania Rucita. Halah, etah aya jenengan nu ka-enter. Tobaaaat..."
 157. Nana Sukmana: Ha ha ha.... Nyaan Raka Perbu. Matih. Matih pisan. Boa dugi kana bab ngawayuh, yeuh. Moal kalebet dosa, Raka Perbu, margi saur dalilna ge "Balighu 'anni walau ayah." (Pok caritakeun ngeunaan kuring sanajan ukur sakecap). Tah, apan ngawayuh téh perkawis anjeunna, dicontoan ku Anjeunna. Hanas urang henteu acan dugi ka prakna, henteu kedang percanten teung ka Kang Usep Romli. Pan parentahna ge caritakeun sanajan ukur sakecap. Kitu, ANg!
 158. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Haha...! Kaleresan di payuneun rorompok teh aya balong, diguramean. Da gurame teh horeng matak heded kana mikmin. Fikmin sok janten pepel. Tingali we fikmin aranjeunna nu kantos diparan gurame ku sim uing. Di antawisna: Muhammad Shohiba Nu'man, Endah Dinda Jenura, Deden Abdul Aziz, Rudi Riadi, Muhamad Ahmad Fawzy Imron..."
 159. Doni Muhamad Nur: Punten bade tumaros.. dupi si Tumang kalebet naon kakang Godi Suwarna.. heheu..
 160. Godi Suwarna: Doni Muhamad Nur:"Si Tumang mah kalebetna kana golongan mugoladoh, sapertos para poli-tikus..."
 161. Doni Muhamad Nur: Oh.. nu prak-tis-prak-tis tea pangintennyak? Ahahahaha.. zip!
 162. Godi Suwarna: Doni Muhamad Nur:"Taah, eta...! Nu nyangsarakeun rahayat tea, Yayi..."
 163. Doni Muhamad Nur: Heheu.. siga patukang-tonggong tapi ga-rancet di tukangeun mah nya kang.. heheuy deuh..
 164. Godi Suwarna: Doni Muhamad Nur:"Lah, wios teuing garancet mah da lalemah syahwat ieuh. Gagangna mariley, liangna parongpet.. heuheu..."
 165. Doni Muhamad Nur: Ahahahahahahahahahahaha.. kutan? Paingan pada maro-len-ang alias mole-nang aheheu.. hahay deuh.. duh kakangku; info yanga lurat Nice!
 166. Godi Suwarna: Doni Muhamad Nur:"Numawi, Jang Doni salaku nu kiat syahwat, siap-siap ngagentosna..."
 167. Doni Muhamad Nur: Alim ah janten si Tumang mah; apanan saur kakang ge karunya ka rahayat, kacekek. Jeung deuih rahayat nu bolon we nu daek ngilu ngabuntun ka si tumang mah hueheu
 168. Godi Suwarna: Doni Muhamad Nur:"Hiduuup Golpuuuut...!" ceuk nu buukna huis wungkul.
 169. Yusef Muldiyana II: Yusef Muldiyana milu nyorowok Doni Muhamad Nuuuuur, geus teu loba kutuuuu ?
 170. Jojo Johari: Katingali tina kaca ogan lopian, Kakang Prabu nuju teu damang nyeri waos sareng muncrut. Leres? Ieu pikeun landongna. Landong nyeri huntu: Metik daun balingbing lima lembar. Gecek sareng uyah sakedik. Wewelkeun kana huntu nu nyeri. Biasana sok karaos ngelenyer. Tapi tara langkung ti lima menit oge nyerina sirna. Oge henteu karaos deui. Salamina. Landong muncrut: Metik lima pucuk daun alpuket. Dilalab atah. Pikeun antibiotikna, teureuy weuteuh tilu sihung bawang bodas (sabada dipesek kulitna). Upami weuteuhan teu kateureuy, teukteukan heula. Bade janten dua teukteuk, atawa tilu teukteuk, mangga teu langkung. Mangga cobian. InsyaAllah, nu parantos mah tiasa damang deui. Cag..! (Nu ieu mah henteu nganggo ..heuheuheu sareng ..hareueueuh!? Jalaran nuju daria).
 171. Akoer Lah: Horseeeeehhhhh....aya tabib oge di lapak fikmin, cabepuyang lah....
 172. Jojo Johari: Ang Akoer Lah: Korseeeeeh! heuheuheu hareueuh?!
 173. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Hahaha...! Kiat ayat batan hadist, sanes...? Tangtos sim uing mah bakal langkung percanten kana kasauran Kang Usep Romli. Margi anjeunna mah kalebet kana kolom ahlina. Mang Nana mah nembe sakadar wacana..."
 174. Godi Suwarna: Yusef Muldiyana II:"Baruk...? Jang Doni seueur kutuan...? Halah, kasep-kasep tara kuramas tah budak teh..."
 175. Godi Suwarna: Jojo :"Weiiis, hatur nuhun resepna, mang Jo..! ke, sim uing bade melak heula balingbing sareng alpuketna. Piparantieun..."
 176. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Yaktos, resep pisan di lapak fikmin teh...! Seueur balad. Profesina rupi-rupi. Kalebet Mang Jojo Johari, singhoreng tabib kacida... hehe..."
 177. Akoer Lah: Cumu'un Kang, pan ka sim kirung ge ngintun artikel "cabepuyang" kanggo ngalandongan mplu...diantawisna ku bawang bombay, mung sesah ari kedah ka India mah, hehehe...
 178. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Kitu..? Wah, teu sanga eta Mang Jojo...! Cing, sugan we anjeunna kagunganeun ubar mikmin. Sangkan hade bari rea..."
 179. Akoer Lah: numawi teu masihkeun, kedah puasa daud heula cenah....heuheu..
 180. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Wah, rada repot kedah saum Daud heula mah. Sim uing mah osok soteh saum Akoer..."
 181. Akoer Lah: Hehehehe....si akang mah, mangga tah Jarsup na nyanggakeun : http://3.bp.blogspot.com/-kuuiI6Ji0-E/TlhhnNzAuqI/AAAAAAAAIrQ/5tnzZEFOR_c/s400/rokok%2BDJARUM%2BSUPER.jpg
 182. Ara Stafari: duh aya lutung nu luhung, aya menak nu pecak,nu tembong ngan dunya wungkul! nu sabeulahna? teu neuleu! ajieun kang Godi Suwarna, keur abdi!
 183. Deden Abdul Aziz: Ngahaja mandeurikeun maneh ngomen, Ang Prabu. Mulungan heula komen-komen sejen, susuganan jadi bahan pikeun ngasah bahan. Geuning ari ku 'Kakang Prabu Utung' mah lalakon Guruminda ge tiasa langkung moher. Sugan we disambat di dieu mah Sunan Ambu teu ponteng ka Utung pedah ka putra... Hidup Purbasariiiii....
 184. Doni Muhamad Nur: Ahahahahaha.. wajau.. kutu na tos dipanen alhamdulillah kenging 100 kilo ang Yusef Muldiyana II apanan kangge garapan neater ku kang Godi Suwarna plus ngabiayaan Lutung seep 7M ahahahahahaha..
 185. Godi Suwarna: Akoer Lah:"hatur nuhun Jarsup-na, yayi...! Katampi pisan.."
 186. Godi Suwarna: Ara Stafari:"Nya kitu tea, yayi...! Nu pecak di nagri topeng. Rame naggap doger monyet di jalan di pasampangan. Boa urang nu diseungseurikeun ku monyet..."
 187. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Meunang beja ti dayeuh. aya nu nanggap Utun Kasarun tepi ka beak milyaran perak, malah rek di ka luar nagrikeun sagala, padahal utut ican ceuk sarerea oge. Ngahahambur duit. Mending difikminkeun, teu burung rea nu maledog ku jempol. Coba eta mun jakatna dikucurkeun kana leuit fikmin, tangtos bakal langkung mangpaat..."
 188. Deden Abdul Aziz: Judulna "Si Utun Hayang Jadi Raja" eta mah, Kakang. Awis pisan, sanes tongtoneun urang, da saur Gus Malik Mift Malik mah memang teu aya tongtonaneunana!
 189. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Nyeta kitu, Aom..! Ari kana garapan teh mani kudu baradag modal bae, milyar-milyar, kolosal, ari hasilna nyeleketek. Bari pada nyarekan. Krunyaaaa dekh...! Mending urang we ngagarap fikmin, nu tos puguh alit namung ageung jeung agung... hehe..."
 190. Abah Sarjang: Karcisna sayuta...! Acan ongkos ka dayeuhna ge awis, da uing mah cicing di tungtung lembur. Sayuta mah kanyat maraban anak-jikan sabulaneun leuwih. Leres kasauran Kang Prab Godi Suwarna, nu pangalana mini, tapi imajinasi jeung kanyaah kana budayana teu mini, ngariungna teh di dieu, dina Fiksimini, nu alit tapi ageung jeung agung...
 191. Godi Suwarna: Abah Sarjang:"Uhun cenah ge, nya..? Eta dugi ka kituna. Najan alus ge ari mahal mah narah. Mending meuli beas we jeung baju budak. Komo ieu mahal bari butut, cenah soteh, cek nu lalajo, ampir euweuh nu resepeun. Haruuuuh, angiah. Juh milyar mah asa mending dipake Gedong Kasenian Banjar we, nyah...?"
 192. Dudi Herlianto: bah godi, enyaan nyi mojang eta teh purbasari? hadeuh, mun enya, beuki hoream kawin eung. :D
 193. Godi Suwarna: Dudi Herlianto:"Basa didongsok mah horeng jenenganna teh Nyi Sari, urang Ciendog, Yayi..."
 194. Is Tuning: Kang Dudi Herlianto, enya tong kawin lah ! komo jeung lélé mah... mun jeung bos léla mah teu nanaon..
 195. Irman Dimyatie: :"Aya paribasa sedikit-sedikit jadi bukit. Tina fikmin bisa jadi fikmax. Soal waragad. Asal urang sauyunan, insya Allah bakal kasorang sagala impian teh".
 196. Godi Suwarna: Is Tuning:"Panuju, Mang Is...! Eta Jang Dudi Herlianto siga nu enya we kagungan bebene tikaheun..."
 197. Jajang Ruswalih: meuli untung ladang enteng, sabar nya tung...
 198. Maman Gantra: Is, gaduh pisan Kang Prebu Godi: Meja sareng sadel motor...
 199. Is Tuning: Kang Godi Suwarna boro boro kagungan, da kawani ge teu gaduh si éta mah.. ha ha ha
 200. Maman Gantra: Kawantun mah aya, Kang Is. Mung, alit!
 201. Is Tuning: nu keur dicaritakeunana mah, anteng wé nyo'o lélé da...
 202. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Sip, Mang Ir...! Piraku urang teureuh lutung teu tiasa kitu-kitu acan..."
 203. Maman Gantra: Mhunlah... Api-api don't waro tea...
 204. Godi Suwarna: Jajang Ruswalih:"Hehehe...! Aya komen mani aheng kitu...! Nuhun, Yayi..."
 205. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Piwarang latihan we heula kana knalpot atuh, sateuacan tepang sareng Purbasari nu sajati mah..."
 206. Jajang Ruswalih: mangnyerikeun lutung kang,,,he he
 207. Maman Gantra: Numawi, Kang Prebu Godi: Teu aya kawantun. Karah teras be ditiupan...
 208. Dudi Herlianto: halah si kang Is Tuning mani istuning ka uing teh.
 209. Godi Suwarna: Jajang Ruswalih:"Uhun, sim uing ge sedih pisan karuhun dikitu-kitu teh...."
 210. Godi Suwarna: Maman Gantra:"Cobi Jang Dudi piwarang ka Ciamis. cuang wirid jampe pelet...'
 211. Dudi Herlianto: bah Godi Suwarna, asik, jigana mah muhun kudu geuwat ka ciamis. pelet marongge tos teu mempan geuning.
 212. Godi Suwarna: Dudi Herlianto:"Waaah, marongge mah tos cambal, Jang Dud...! ayeuna mah nuju usum pelet Cipanganten, Buniseuri. Eta mah matih pisan. Bilih teu percanten tiasa ditaroskeun ka Almukarom kyai haji Acep Zamzam Noor...."
 213. Is Tuning: tuda ngurusanan waé pélét lauk kang Ndud mah...
 214. Godi Suwarna: Is Tuning:"Parna upami kitu mah...! Kedah enggal dicandak ka Ciamis. Cuang deuheuskeun ka karuhun..."
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI