Update: 19 Januari 2013 11:40:21

I Miss You..!

Ku Godi Suwarna

Mencrong TV. Aya warta kapal murag. Tapi duka di mana. Da pikiran teu daék museur. Hi,hi,hi! Gebeg. Sora kunti tina HP. Tanda aya SMS nu asup. Nomerna teu wawuh. Dibaca. “Halo, aku Jasmine! Masih ingatkah? I Miss You!” cénah. Gusti. Jasmine? Mojang Bérlin nu moal kapopohokeun. Geulisna. Soméahna. Gasik ngetik walonan. “Tentu saja saya ingat. Lagi apa di manakah? I Miss You!” Laju dikirimkeun. Haté ujug-ujug aléwoh. Warna-warni panineungan kumalangkang. Teu lila, HP disada deui. Walonan ti Jasmine. “Aku otw ke rumahmu. I Miss You!” Hah? Nyaan kitu? Aya bagja. Aya geumpeur. Tungtungna ngajémprak di tepas. Jasmine. Kungsi deukeut. Kungsi geugeut. Tilu taun ka tukang. Kari-kari rék nepungan. Duh. Lamunan kapegat ku sora kunti tina HP. SMS ti Jasmine. “Begini; kapalku meledak. Tapi ingin sekali ketemu kamu. Tralala, aku datang! I Miss You!” Jam dingding disada dua las kali. Angin ujug-ujug ngahiuk. Hordéng endag-endagan. Bau bangké. Nu keketrok kana jandéla. Gustiii…

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Mamay Adhi Mamay: haur nuhun kang tos ngakonfrim bergabung di fikmin sunda
 2. Cucu Rahmat: hag tah!!! matak ge... buru2 sieuhkeun ku daun palias.. hehehe
 3. Iwan Hermana: maosna ge mani ngabirigidig ..pas pisan maos horor dina sareupna
 4. Rohendi Pandeglang: walah... Muringkak cacak lain malem juma'ah. Eta ringtun bet ku kabaneran disetting sora kunti atuh. Tapi kunu mangnyieunkeun kopi unggal isuk mah teu gegebegan sieun ka pendak Ka Perbu? Baktos teh Neng ..
 5. Hadiyanto Permana: Alah aya datang, tapi ngan juringkangna, jirimna duka di mendi.
 6. Ahmad Fawzy Imron: versi nu panjang sareng versi nu pondok sami wae...subhanalloh pisan muringkakna, kang... ieu teh malem kemis,,kantenan enjing, sapertosna bakal langkung pikakeueungeun..nuhun kang..
 7. Godi Suwarna: Mamay Adhi Mamay:"Siiip dekh, Yayi...! Wilujeng mikmin...."
 8. Muhammad Shohiba Nu'man: Maos ieu fikmin mangsaning angin tinggelebug. Gustii.. eta atuh da harianeun. Rington bet ku cikikik kunti.. Haduh, Kalangkang jasmin nu diwawaas kayas ti saprak kaaos dina fikmin "Die Berlinerin", janten pikakeueungeun kieu..
 9. Godi Suwarna: Cucu Rahmat:"Kunti bule mah teu sieuneun daun palias, Yayi..! Nembe tos dicobian..."
 10. Godi Suwarna: Iwan Hermana:"Sami-samo borangan, dilarang saling mendahului.. hehe.."
 11. Godi Suwarna: Maman Damiri:"Yaktos, boa-boa, Yayi...! Tuluuung...."
 12. Cucu Rahmat: euuhh... ku naon ath? kmaha pami ku bawang bodas. geuning vampire ge sok sieuneun
 13. Irman Dimyatie: Masya Allah....!!! Halah...... na Akang mah. Wayah awal malam.... kalahka ngalayangkan arwah panasaran. Arwah bakal datang, da panasaran lawas paanggang. Awak karasa rada ngadayagdag. da ngadak-ngadak kana dada asa aya bata badag nabrak. Akang.... akang..... kawasna mah banyak para pamaca kawas sayah. Nafasna ngadak-ngadak rada nanjak, rada panas da nahan nafas rada panjang. Lama-lama aya kalangkang. Ngalayang. Waw....... maaaaaa...... bapaaaaa...... aya mantan jalma tanpa raga ngahaja datang....
 14. Godi Suwarna: Hadiyanto Permana:"Waspadalaaah...! Waspadalaaah...!"
 15. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Tina dalapan kaca carponna teh, dipeureut mah mung sakitu-kituna, Yayi...! Jih, ari kitu ayeuna teh malem Kemis..? Manawi teh malem Juma'ah. Da nembe aya bau malati ngadalingding...! Kagok ah. Piraku kedah ditarik deui mah. Anggap we ayeuna ge malem Juma'ah.."
 16. Yayan 'Bedog' Supriatna: malem jumaah karah ayeuna teh?
 17. Maman Damiri: Pan aya jampe panyinglar kunti nyaeta allohuma bariklana ....
 18. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Haha...! Ieu mah fakmin, Yayi...! Kantos aya rerencangan nu ngaheureuyan, nga-SMS kitu, api-api ti rerencangan bule nu tos lami teu tepang. Nga-SMS-anana ti jam dalapan, dugi ka jam dua las wengi. Kantenan, uing ambek kacida. Tapi bet jorojoy hoyong nyarponkeun. Der dikarang. Janten carpon. Dimuat di Cupumanik. Bet seueur nu raresepeun. Malah kenging hadiah sastra LBSS. Tina dalapan satengah kaca teh, didamel fikmin mah mung ukur sakitu-kituna..."
 19. Muhammad Shohiba Nu'man: Beu, kutan teh kitu? Tina katipu janten carita nu sakieu ahengna. Heu.. Janten hoyong ngaos versi carponna..
 20. Dewi Budi: Romantiss........miss U teu kahalangan ku alam nu tos benten, mung miss na janten misstik.....hehe........(punten ah ngiringan komen, kataji pisan ku miss U)
 21. Godi Suwarna: Cucu Rahmat:"Taaaaah, leres, kedah ku eta...! Ngabaheum bawang bodas sarawu mah, teras burakeun ka Neng Kunkun. Si Neneng kabur, urang teras ngajehjer weureu bawang...!"
 22. Godi Suwarna: Yayan 'Bedog' Supriatna:"Unggal wengi ge uing mah teu weleh malem Juma'ah, da teras moro yahudi, nanjeurkeun Islam... hehe..."
 23. Akoer Lah: Lah...si akang mah, eta jasmine teh ngaran incu mitoha nu bungsu, beu....!
 24. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Hahahaha...! Kamandang Amang ngajak calangap ajah. Calawak manjang, sarta ngabarakatak matak ngacay kana palangkakakan..."
 25. Irman Dimyatie: Jangan lama-lama ngaca malam-malam. Bakal aya panampakan..... Kagak kabayang saat ngaca, ngadak-ngadak aya bayangan nampak. Warna matana kawas cahayaan..... caang mabra rada kayas. Sanajan awak badag, bakal ngagarawak lah!
 26. Godi Suwarna: Maman Damiri:"Ari bade disilnglar, hawatos oge. Tebih-tebih ngadeuheus ti Berlin... hehe...'
 27. Cucu Rahmat: Moal kang pami eta bawang bodas dipurulukan daging sakilo.
 28. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:" Uing ambek teras kana nomer nu ngabohong. Unggal dinten ku uing di-SMS kasar. Na, atuh, kadieunakeun, saparantos carponna kenging hadiah LBSS, nembe nu 'gaduh dosana' ngaku. Singhoreng, Aang Taufik Faturohman, ngangge nomer HP istrina. Tungtungna mah rebu-rebu nuhun ka anejunna, da carponna kenging artos 2,5 jt. Ubar hareneg. Hehe...! Carponna tiasa ditingal dina Wall uing, asana aya dina Catatan. Tangtos langkung lengkep, langkung rame. Geura mangga diaos..."
 29. Entjep Sunardhi: Duk-dek di kamar heureut. Lengkah pondok adu manis jeung rarangken pilihan dina leunjeuran jalan muru panto. Bray. Gebeg. Ampir tijuralit. (Ni'mat macana sanggeus remen maca kalimah-kalimah panjang)
 30. Muhammad Shohiba Nu'man: Siaap.. segera meluncur ke sanah..
 31. Godi Suwarna: Dewi Budi:"Komenna asooooy dekh, Neng Dewi..! Unik pisan..! Teu acan aya sugri nu nyurahan kana cinta nu langgeng, nu teu halangan pedah tos benten alam. Komen nan ruuuaaaar biasa...! Juh las jempol kangge komenmu, Neneng...!"
 32. Ki Hasan: Mun nitenan basa rujakna, Inggris jeung Malayu, pilihan kecap-kecapna sidik pisan eta Jasmine teh amoy Malaya. Teu sari-sari pi-Jerman-neun. Hehehe
 33. Is Tuning: ... Keteyep kana jandéla. Nyingkabkeun hordéng tuluy no'ong bari nahan ambekan.Diluar poék mongkléng. Euweuh sasaha. Kadéngé sora kentrong ti kajahuan,dibarung ku sora anjing babaung. Bulu punduk ujug-ujug muringkak.Bau bangké beuki nyedek kana liang irung, nyelebreng di satengahing imah.Jep, peuting ngadadak jempling. Ceuli asa katorékan. Sora jam dingding angger tuk-tek, disusul ku ratug jajantung nu asa tingbeledag. Kuring ngahéphép bari nyarandé. Angin ngagelebug sirna, hawa tiis leungit, gaang balik deui réang. Ngan ambekanasa eungap. Kuring muru kana panto hareup. Kolotrak dibuka, hawa karasa seger. Can réngsé ngarénghap, kuring ngagebeg. Tuur ngadadak léklok. leuleus. Hareupeun panto, aya Koper gedé maké roda dua siki. Sanggetul. Jiga nu keur neuteup ka kuring, kuring malik kana koper. Pateuteup-teuteup. Pacicing-cicing. Luhureun koper, saputangan warna bodas nyampai. Lalaunan koper disampeurkeun,tuluy saputangan dirawu. Panon kuring ngadadak beueus, basa maca tulisan beureum dina saputangan. "I Miss you (Jasmine)" bauna hanyir. getih..
 34. Teti Taryani: Ti kawit sora rington nyi kunkun, tos rada ngararampa, pasti carios aheng tur pikasieuneun! sanaos tos disiapkeun ambeh teu reuwas, ih, angger we mani muringkak kieu, Ang! Nyaan, ngegebeg abis!!!
 35. Godi Suwarna: Akoer Lah:" hahaha...! salam atuh ka putu mertua..."
 36. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Hahaha...! Calawak sapanjang mangsa..."
 37. Godi Suwarna: Cucu Rahmat:"Hahaha...! Parabkeun ka Neng Kunkun..."
 38. Godi Suwarna: Entjep Sunardhi:"Hatur nuhun, Ang Prab...! Mugia teu teras tijuralit jungkel..."
 39. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:" Upami tos maca carponna, diantos kesan sareng pesanna..."
 40. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Model jalmina aya, Ki...! Ditambut kangge tokoh fikmin. Nami lengkepna Jasmine Sporleder. Basa Indonesiana lancar pisan. Waktos sim uing di ditu, anjeunna nu teras nyarengan. Dugi ka ayeuna sok inboks-inboks-an..."
 41. Irman Dimyatie: Asa panasaran, hayang maca yang panjangna. Kapan sayah dapat maca?
 42. Nenie Nuraeni: iiiihhh...meni muringkak bulu soca..eh bulu punduk ieu teh ????
 43. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Cobi kana Wall sim uing, pilari dina Catatan, Yayi...!"
 44. Ahmad Fawzy Imron: kang Godi Suwarna...hawatos atuh, bujangan sapertos kang Muhammad Shohiba Nu'man dipiwarang ngaderes carpon hot sapertos kitu mah...hehe
 45. Irman Dimyatie: Lakadalah....... Hamdallah ka Yang Maha Kawasa. Aya saat yang sangat pantas. Maca karya-karya Akang.
 46. Ki Hasan: Leres Kang Godi Suwarna, tokoh nu sami dina fikmin "Die Berlinerin" nya. Barang maos ieu fikmin uing mah kalah inget ka amoy, nami Tiongkokna teh Ng Pui San. Ari nami glamorna mah Jasmine Ng. Hehehe
 47. Muhammad Shohiba Nu'man: Kang Prabu Godi Suwarna, Kang Haji Ahmad Fawzy. "Nembe rengse maos carpon I MISS YOU. Haruh.. Kataji ku sagala rupina. Dahsyat. Leuleus liat. Sakumaha nu kaserat dina eta carpon, abdi dugi ka gehgeran hoyong adan. Adan nu sugan tiasa ngalelerkeun sagala rasa nu timbul alatan maosna. Mewah pisan, Kang Prab!
 48. Godi Suwarna: Is Tuning:"Eduuun...! Komen nu mangrupi fikmin ti Mang Is, teu weleh resep ngaosna, jalaran daria naker ngarespon-na. Asa langkung pelem batan fikmin sim uing...! Juh likur jempol, mang Is.."
 49. Godi Suwarna: Teti Taryani:"Ngahaja dipasihan ancang-ancang heula. Supados teu ngajenghok teuing di ahir. Bilih aya nu jantungeun. Hawatos. Hehe...'
 50. Jojo Johari: Tobaaaaat! (kelepek, teu eling) heuheuheu hareueueuh?!
 51. Godi Suwarna: Nenie Nuraeni:"Sumangga, teu langkung neng Nenie bade muringkak bulu nu naon bulu naon oge...! Kalebet muringakak bulu nu handap. Teu langkung. Heuheu...'
 52. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Hahaha...! Keun, Jang MS sina sepor dongkrak. supados jaga kiat ungkedna..."
 53. Godi Suwarna: Ki Hasan:" Haha...! Rupina, sami-sami nyidem katineung ka urang sabrang...'
 54. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Upami tos rengse maca carponna dina Catatan FB sim uing, diantos kesan and pesanna, yayi.."
 55. El Hijar: asa kantos wanoh sareng I MISS YOU teh....
 56. Irman Dimyatie: Mangga, Ang. Sayah bakal ngabahas apa yang dapat saya tangkap.
 57. Nenie Nuraeni: ah si Akang mah ....heuheu.....:)
 58. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Kitu tah, carponna mah. Eta ge aya fakmin-na. Lalakon nyarengan tilu Enon maen teater Bandung-Jakarta-Serang, meuntas dina very ka Bukahuni. Pangalaman nu endah naker. Diabadikeun oge dina sajak, haturan nu tiluan. Ieu sajakna. Kangge jang MS we. Ulah diwartos-wartos ka nu sanes. SAJAK JALAN ANGIN (Jodee Mundy) Nyemprung deui Nyingraykeun kelun halimun Sajajalan kasawang gebur basisir, laut Méga nu kawas gumplukan sajak, nu saules Dipulas layung di hiji soré nu beuki agréng Hibar kana sapasang sosoca Nu tambih ngénclong - Zééta mini mar! Moova koova méy! Zééta mini mar! Mata moova kamé léy! - Ngawih deui Lagu Jipsi gumelebug Sajajalan ngagedurkeun ketug jantung Tingkolébat tihang-tihang kilométer, benua seuneu Jeung kota-kota ruhakna. Hariring anjeun Nu ngaleyurkeun waktu jadi kukupu Mangrébu kukupu ungu Merul tina juru imut - Ruma! Ruma! Ruma lay! Heydie! Heydie! Heydie! - Ngemprung nu tuluy nyemprung Narabas layung panungtung. Sora anjeun Nyiar bulan kana rambut indungpeuting Rénghap rumaja nu terus ngudag cahaya Sanggeus peteng jeung simpéna Diduruk ‘na pucuk kalbu, basa ucap Jeung isarah ngawirahma dina sajak Nu karasa ngarandakah - Zééta mini mar! Moova koova méy! Zééta mini mar! Mata moova kamé léy! – Peuting geus kasampeur deui Duka rék nungtung di mana teuing Hariring jeung lalampahan. Da halimun Teu weléh terus ngahius. Nganteur aweuhan Ka lembur-lembur salingkur. Kapan anjeun Hayang awor jeung gurilap kingkilaban Nu ngolébat dina tonggong gunung-gunung Nu ngagugupay. Sabot teuteup mipit luang Sapaparat jalan rasa -O, lay! Lay! Lay! Lay! O, lay! Lay! Lay! Lay!- (Sérang ’00) SAJAK MULAS ANGIN (Tiffany Ball) Kikisik putih Ngusapan dampal kapeurih Sisi sagara nu nyirep léngkah, hégak Jeung késangna. Pada-pada ngemu tatu Sabot uleng nyawang layung séwang-séwang Basa ombak meupeus deui, meupeus deui Nyéah di basisir urang Rambut ngélébét Rambut ngagedur ‘na pucuk-pucuk Katapang. Ngahuru soré. Rambut anjeun Ngagenclangkeun kembang karang ‘na jajantung Ngahurungkeun kecap sajak nu rék cunduk Tina warna-warni méga. Tina laut Nu katurih panonpoé Sakeureut raheut Dikubur dina kikisik. Kahoncéwang Nu teu weléh ngabanding ti barang miang Mangka leyur disiram cahaya lambak Jungjunan, pan laut sumedeng hurung Hariringkeun ringkang anjeun nu gumiwang Di dieu, di hiji nagri nu keur nyareupna Meungpeung keur ngebrak langitna Meungpeung sagara marakbak Saméméh kakeput peteng Réma-réma katapang Nungtun kalbu muru pulas kuwung-kuwung Nu baranang di sagara. Anjeun silanglang Diukir gulubur ombak. Sampulur kolébat duyung Murubmubyar mapay rindat panonpoé Nu keur surup. Boa ngangkleung panineungan Ka benua nu ditilar. Nu gugupay Ti sukulangit kasumba Tapi pan aya impian Nu bakal mangkak mun bulan midang Sangeus peuting ngampihkeun mangpirang warna Baris ngancik di hiji pulo cahaya Jadi gebur widadari nu ka tujuh Terus ngempur dina saban padalisan Sajak-sajak panineungan (Carita, 00) SAJAK JANGJANG ANGIN (Sandra Long) Bral, balayar niruk halimun ti hiji munara suar Lagu anjeun gumalindeng satengahing laut wening Ngangkleung-ngangkleung panineungan Terus nengah ngarambah umpalan bulan Nu ngaléntab punduk ombak. Ngagedurkeun Kalimah jeung ungkarana dina kalbu Nu ngabatu. Létah nu kungsi nyirara Laun-laun aléwoh medar sagara Ka dieu, parat ka selat kuburan seuneu Ngempur deui Rakata nu hudang tina jugangna Lir jegir munara suar di hiji nagri bihari Anjeun tuluy humariring ngageuingkeun Kapal-kapal nu kapendem ‘na sédong karang Tinggulubur, jalengkar ka tungtung jagat Nu mariang milang ludeung jeung kakeueung Ngangkleung ti pulo ka pulo Sanggeus anjeun ngagayuh angin sagara Samar-samar kasawang nu tingkuniang Satukangeun genclang bagang. Boa mangpirang Babatang, nu dibedahkeun ku kawah ti dasar laut Sabada balai rongkah lain ngan sakadar béja Tapi nyampak dina lambak jeung golakna Ngarambah kelét balébat Anteng nyawang nu gumebyar: gebur ombak Nyumiratkeun ules anyar di basisir sinanglingan Pulo nu ruménghap deui sanggeus dihuru sagara Dalingding napas leuweungna ngalilirkeun panonpoé Sabada saulas imut jeung kolébat rambut anjeun Rerencepan ngahibaran saamparan palabuan (Merak, 00)
 59. Ki Hasan: Sumpah uing mah teu kawartosan ku sajak teh, Kang Godi Suwarna. Ngan ku uing teh dipaok we, disalin. Bacaeun upama keur salse. Nuhun.
 60. Muhammad Shohiba Nu'man: Katampi pisan, Kang Prab! Tos diaos tiluanana. Nyipta-nyipta nu tiluan dumasar tina sajakna sewang-sewang. Leres. Nu kabayang mah Tiffany Ball estu nu panggeulisna. (duka pedah sim abdi tos ngaos carponna, janten rada kapangaruhan.. heu..) Hatur sewu nuhuuun...
 61. Godi Suwarna: Jojo Johari:"Halah, haruuuh, hampuuuuun, Gustiiiiiiew..! Heuheu..."'
 62. Godi Suwarna: Wartawan Leupas:"Tangtos kantos ngaos I Miss You carponna ari Ang Wartawan Leupas mah...! Dipeureut bari diwawaas deui. Ti sakaca-kacaeun acan difikminkeun mah..."
 63. El Hijar: yahtos kitu pisan. nanging saatos dipeureut ge teu ngirangan miss you-na...heuheu...
 64. Muhammad Shohiba Nu'man: Kang Prab, Manawi diwidian. Neda ngopast sajak diluhur. Kataji ku tehnik Kang Prabu dina ngalihkeun unggal karakter janten ungkara sajak nu sakitu endahna. Lir ngahiji sareng setting tempat sareng mangsana.
 65. Godi Suwarna: Wartawan Leupas:"Janten leres kasauran bujangga linuhung, reh aslina mah karangan teh ukur sawatara kecap wae, salangkungna mah imajinasi, cenah ge..."
 66. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: I Miss U...najan dina panuntungan hirup. Kataji pisan, nyanggakeun 2 jempol
 67. El Hijar: wah, elmu yeuh....
 68. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:" Leres pisan, Tiffany nu sexy abis..! Hehe...! Kantenan, waktos pasosonten anjeunna ngojay di basisir Carita. Harita, layung teu kinten endahna. Anjeunna ngangge bikini. uingh mah teu ngojay, da era ku tulang-taleng.. hehe..! Kitu we, maturan diuk dina kikisik mun anjeunna reureuh. Bari namperkeun sagala rupa nu katingal sareng nu karaos. Nya janten eta sajak. Nyanggakeun sajakna mah, kangge Jang MS. Da Neng Tiffany mah moal keresaeun... hehe..."
 69. Muhammad Shohiba Nu'man: Sadaya-daya.. pan ngalap berkah mah saena oge kedah ku kuntung, sanes? heuheu..
 70. Nyai Endit: Maos ieu fikmin, karaos benten pisan sareng fakmin nu kaalaman ku sim abdi (abong fikmin). Dina pangalaman pribados mah, kang Godi pami diSMS teu acan kantos ngawaler SMS-na. Janten ieu fikmin teh fikmin pisan, saenya-enyana fikmin!.
 71. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Ka Jang MS mah uing teh nyaah kacida. Moal kuntung atuh kangge Jang MS mah. Tangtos dipasihan aslina, sapak, weuteuh. ke, sabaaar we...!
 72. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Ke, Nyai nga-SMS sim uing, teras ku sim uing teu diwaler..? Kitu..? Tah, upami eta mah PITNAH...! Nu leres mah sabalikna ti eta. Nyai nu tara ngawaler SMS uing...! Nyaan..! Hehe.."
 73. Nyai Endit: Ih, ari pangarang, meni pinter ngarangna teh. Salam kangge neng Jasmine wae lah pami kieu mah.
 74. Godi Suwarna: Nyai Endit::"Kumaha atuh perkawis carita cinta urang duaan..? Putus wae...? Hiks..."
 75. Nazarudin Azhar: Édas kénéh carponnaa... Héhé... Tapi pasti bénten rasana upami teu acan maca carponna, langsung fikminna, pasti nikmat... Héhé
 76. Nyai Endit: asa sagalarupina edas ah!
 77. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Tangtos we edasna carponna, Yayi..! Da aya adegan ranjangna. hahaha...! Numawi, Jang Muhammad Shohiba Nu'man langsung ngiles ka toilet saparantos ngaos carponna dina Wall FB uing, dina Catatan. Heuheu.."
 78. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Sim uing mah jalmina ge edas, sanes..?"
 79. Diky Mulyadi Pamanahrasa: waduh,, kedah mapat rajah pamunah eta mah kang,,,,hiiihhh...bari lumpat
 80. Nyai Endit: Unggeuk sakedapan, nanging ieu lambey bet kaluar kecap"Saneeeees .....!"
 81. Tisna Sanjaya: ..Hallo, Ich bin Jasmine !...sono..wo bist Du..was macht du..?( dimana anjeun, keur naon ?)...sono..moal bisa diganti ku kecap i miss you..sono ..pisan nya ang..
 82. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Jempolna hoyong opat, ah..! Hehe.."
 83. Godi Suwarna: Diky Mulyadi Pamanahrasa:"Parantos eta ge...! nanging kalah nyerengeh ku Rajah Pamunah mah, yayi...! Kalah resepeun. hehe.."
 84. Godi Suwarna: Nyai Endit:"hahaha...! Manawi teh sim uing kalebet edas dina manah Nyai...."
 85. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: kedah nambut heula jempol nu sanes piraku bade ku jempol sampean mah
 86. Godi Suwarna: Tisna Sanjaya:"Weiiis, aya Doktor haneut keneh, euy...! Halah, sono, sono, sono pisan. Sono ka Aa Tisna Sanjaya. Oge sono ka Die Berlinerin. Mugi-mugi urang diparengkeun tiasa sasarengan ngalongok aranjeunna ka ditu..."
 87. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Justru sareng jempol sampenana...! Diangkat sing luhur. Bade noong posisina siga kumaha. Hehe.."
 88. Tanti Damayanti: Bari ngetik luak lieuk bisi aya nu noel pengkeren ih ih serem.....
 89. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: posisi naonna Kang?
 90. Dedi Rosala: kunti kiwari mah moal ujug-ujug ..., tapi geus nyaho etika.. sopan pisan rek datang nyingsieunan ge nga-SMS heula. Hehe. Wilujeng kang Prabu.
 91. Godi Suwarna: Tanti Damayanti:"Antos, sakedap deui bakal aya nu ngaguprak di para. Hoyong nepangan oge ka bumi Neng Tanti, saurna..."
 92. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Posisi nu ngangkat jempol panangan sareng jempol sampean. hehe..."
 93. Diky Mulyadi Pamanahrasa: bingung teu mangih tungtung,, rajah pamunah ge eleh babar,,, keun kang urang asal keun tah kunti teh.. hey jurig kunti,,,,aing nyaho asal sia,, sabulan ngaherang dua bulan ngumambang tilu bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik putih talaga cai,,,, can angeus maca jampe,, nyi kunti kaburu seuri deui,, atuh nya lumpat we,,,
 94. Godi Suwarna: Dedi Rosala:"Kuntina romantis pisan nu ieu mah...! Benten sareng Hantu Jeruk Purut...."
 95. Tanti Damayanti: Kang Prabu Godi Suwarna teu kenging kitu ah...abdi ke langsung log out hihihihihihihi...
 96. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: posisina mah moal benten sareng nu sanés,
 97. Godi Suwarna: Tanti Damayanti:"Ke, naha kalah abdi nu sieun, nguping Neng Tanti ngahihih...! Tuluuuung...!"
 98. Dedi Rosala: Matak kacipta mun ngajirim teh. Kabayang geulisna Jasmine teh...? Iiyy bararaiid teu mais teu meuleum......!!!
 99. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Ngangkat jempol opatanana mah tangtos Nyimas ngajuralit kana kasur. Tah, waktos ngajuralitna pasti matak waas noongna...!"
 100. Tanti Damayanti: Kang Dedi Rosala ari nu kabayang neng Jasmine teh kumaha we kembang malati, kitu sanes kang Prabu Godi Suwarna
 101. Irman Dimyatie: Halah... bakal katara aya barang langka yang sangat mahal hargana, Ang........
 102. Godi Suwarna: Dedi Rosala:"Malem juma'ah Neng Jasmine bade sina nguriling ka para fikminer. supados marantap ngarang fikmin hororna... hehe..."
 103. Godi Suwarna: Tanti Damayanti:"Seungit, Neng Tanti. Seungit pisan. Seungit kembang tujuh rupi. Geura ke, aya ngahiliwir ka palih dinya..."
 104. Godi Suwarna: Diky Mulyadi Pamanahrasa:"Cobi jangjawokanana terjemahkeun kana basa Jerman, yayi..."
 105. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: heuheu....waas ku mu....na nya Kang?
 106. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Duka atuh...! Teu terang...! Abdi mah masih keneh di bawah umur..! Numawi hoyong nyobian noong... heuheu..."
 107. Irman Dimyatie: halah..... naha kabayang-bayang na rarasaan sayah?
 108. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Yah, barang mahal, Amang...! Mahal sagala-galanyah...! Matak nyangsaya bada ngacay..."
 109. Dedi Rosala: MUn dikondisikeun mah sigana panuju pisan dina tiap malem jumaah nu nyaruen fikmin teh carita horor wungkul. resep pisan sigana teh.
 110. Jabaludin Ramsyah: akur reung satuju
 111. Tanti Damayanti: NGewtik naskahna di kacamata hideung bari di simbut nya, kanggo nu borangan heheh
 112. Godi Suwarna: Dedi Rosala:"Eta ge osok, Yayi...! Geura tingal wengi enjing...! Tangtos ngabring fikmin jurig....'
 113. Jabaludin Ramsyah: paling acek panginten
 114. Godi Suwarna: Jabaludin Ramsyah:"Nyakseniiii, Yayi..."
 115. Dedi Rosala: Mun akur...batan komo mun aya hadiah pinunjul carita horor. pedo ..
 116. Godi Suwarna: Tanti Damayanti:"Husus fikminer istri, bonusna dikeukeupan ku sim uing..."
 117. Dewi Budi: duh...enjing bade meser heula paku ah...bisi aya kunti kantun nyecebkeun kana embun2na ngarah janten jalmi deui...hehe
 118. Jabaludin Ramsyah: kantenan kang godi
 119. Jabaludin Ramsyah: ka kang akoer atuh ri ktu mah
 120. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: hahahaha...ah masa akang tacan apal kana barang mahal
 121. Godi Suwarna: Dedi Rosala:"uhun...! Kedahna mah...! lah, da mun seug sim uing beunghar mah tangtos dihadiahan ku sim uing..."
 122. Tatang Sumarsono: Ang, sok nyingsieunan, sakieu nuju ageung angin teh.
 123. Godi Suwarna: Dewi Budi:"Cabut deui we ku sim uing...! Supados janten fikmin..."
 124. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Leres...! Teu terang pisan. Ma'lum isinan abdi mah. Sok sisin upami aya nu nonggeng teh... heuheu..."
 125. Tanti Damayanti: Beu.... KAng godi Suwarna , aya bonus... na heuheu....tapi asa teu aca ka bayang .. heheh , kasadayana... di karantun heula..... tepang deui enjing dina fikmin horor ..... Kang Godi Suwarna dikantun
 126. Dedi Rosala: hadiahna mah ku dimuatna deui dibewarakeun wae kang Prabu. Itung-itung conto keur nu resep narulis, bisa dipake acuan atanapi inspirasi ka anu sanesna. Ku dimuatna deui ge pirang-pirang nganuhunkeun. Prung ah geura tatan2.!!.
 127. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Halah, aya Ayank Tatang. Bagea, Ang..! Seueur nu saronoeun...! Alim jempol. Hoyong komen Aa Tatang, saurna. Sumpah uingah...!
 128. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: halah....akang mah paling gé isin isin ucing, kuya dina parahu
 129. Godi Suwarna: Tanti Damayanti:"Siiip dekh, Neneng...! Wilujeng kulem..! Kade bilih aya nu cicirihilan di kolong ranjang..."
 130. Godi Suwarna: Dedi Rosala:"Der, atuh...! Girang Pangajenna mah ku Ang Tatang Sumarsono we...! Supados adil..."
 131. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Tah, eta, isin-isin ucing. Kade atuh nyimpen pais sing paringpen, Nyimas...! Bilih dirontok pas Nyimas nuju kulem ku sim uing..."
 132. Dedi Rosala: tah leres sapagodos pisan..kang Prabu. Haturan Kang Tatang...mani asa ti lawas. ..Kamana wae?
 133. Tatang Sumarsono: Hapunten, jigana tos katinggaleun rada tebih dina bab fikmin teh, Ang. Jalaran kitu, pun uing ukur ngalalar wungkul, tara aya waktos maca kalawan teleb, komo sadaya komen mah. Tapi najan ukur ditingal salangkung, asa tambih pikabingaheun, dumeh ayeuna mah anu nyarerat teh ngawitan nalamper. Reueus, lah, Ang. Wilujeng kanggo sadayana.
 134. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: tenag wé Kang tos aman disimpenna gé dina téténong ditindihan ku coét
 135. Godi Suwarna: Dedi Rosala:"Ang Tatang Sumarsono teh nembe ngawayuh sasih kamari. Janten, nuju pangantenan keneh. Ke, lami-lami mah tangtos boseneun oge...! Tangtos mikmin deui..."
 136. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Ulah buni teuing, Nyimas...! Pelengekeun we sakedik mah..."
 137. Dedi Rosala: beu...ambuing mun enya tea mah, mani kiatan. Sageuy..!? Hehe.
 138. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: atuh dipelengekeun mah engkéna kaanginan Kang.
 139. Uzanx Boam Hardrocker: salam wanoh kang ka neng jasmine..hi..hi..hi..
 140. Meila Handayani: hiiyyy seyem *ngabecir
 141. Didin Tulus: masih kabujeng SMSan sanaos kapal tos meledak..!
 142. Lalat Socrates: lulungu panginten..... antawis ngimpen jeung kasundut roko...
 143. Tiktik Rusyani: Ari manawi teh bade aya adegan 17 taun ke atas, beu kalah mengkol kana horor ning, iiiy.. mangka abdi nembe tiasa ngenet deui, atuh reuwas.., kabur heula ah..
 144. Tantan Hermansah: meuni waas
 145. Godi Suwarna: Dedi Rosala:"Haha...! Rupina kana kitu. Ang Tatang Sumarsono tea kiatan pisan. Apal sim uingah da sobatna pisan...."
 146. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Jiiih, lebet angin mah upami dikompa, Nyimas...!"
 147. Godi Suwarna: Uzanx Boam:"Okeeeh, Jang...! Mangkaning pelem pisan..."
 148. Godi Suwarna: :"I MISS YOU teh kawitna mah tina carpon. Geura cuang postingkeun carponna di dieu. Supados katingal kumaha prosesna tina carpon nu panjang dugikeun ka janten fikmin....
 149. Godi Suwarna: I MISS YOU! Peuting jempling. Simpé naker kamar uing. Ukur sora komputer nu ngahéos sada patromak. Ukur korsi nu ngagerét mun uing ngarongkong gelas cikopi. Rét kana layar monitor. Kosong kénéh ti tadi gé. Karék ngajeblag judulna: ASIH KURING, EUIS! Padahal roko geus béak tilu batang. Mangkaning Aom Hawé geus ngagegejeg ngénta carpon pidangkeuneun na majalah Cupumanik. Mangkaning honorna gé ka uing mah lima latus léwu, cénah. Ngan nya éta, nyarponna bet seuseut seuat. Narah kawas nu Dén Hadi. Hoyong naker nurutan carpon Dén Aziz. Bet réa nu kapikiran. Uing. Bet seueur pisan kahayang. Matak jadi lebeng kieu, ieuh! Hi, hi, hi, hi, hieeem! Hi, hi, hi, hi, hieeem! Jurig, siah! Reuwas pisan, anjir! Sada kunti campur kuda. Sora HP uing. Ngahaja disetél kitu mun aya SMS asup. HP dirongkong. Ti isuk jeding karék narima SMS, yeuh! Ngirim hanteu deuih. Pulsana mung kantun dua kalieun ngintun deui. Ngahaja diawét-awét. Méméh dipencét, HP ditiup heula. Sugan wé SMS piduiteun. Cét! Bray! Nu ngirimna teu wawuh. Ukur sabéréndél nomer. Diitung-itung ngan lima digit. Anéh nomer téh. Gancang SMS dibaca. Slmt mlm,Kang.Lagi d mana?Msh ingat sm sy?Sy Tiff.Sdh 1 mngg di Ind.Maaf baru menghub.Sy mau ke Pngdrn.Sy sendiri.Boléh mampir?I MISS YOU Tiff? Tiffany? Deuleu etah! Bet laju bruh-bréh baé. Lalakon. Atra naker. Padahal geus tilu taun kalarung. Tiff. Tiffany. Mojang Ustrali nu kungsi dibarengan, ngarombongan jeung urang dieu, nyarter beus leutik, ngadon maén sandiwara ti kota ka kota. Tiff nu tapis maén téater. Tiff nu rambutna pulas paré, nu kulitna ngagurilap kawas granit, nu socana semu bungur. Aya Sandra. Aya Jody. Nu harérang. Nanging Tiff nu pangméncrangna. Siga Catherine Zéta Jones, cék Si Roni. Tiff nu enerjik. Tiff éta. Enya. Tiffany téa, deuleu. Bet ngadarégdég. Uing. Hayang aléwoh na HP. Sono tuda. Nanging pulsana gé apan saat. Bedul! Ari geus kieu, yeuh. HP diperong. Uing ngetik walonan. Teu laju balas dipupus. Ngirit aksara. Ngarah jangkep sapulsaeun. Ari kahoyong mah juh réwu aksara. Tilu taun campleng téa teu pareng patepang tarang, teu kungsi patepung irung! Rék teu miss you kumaha, sanés? Tapi kapaksa kedah dieutik-eutik. Si Pulsa. Walonan dibaca deui. Dibulak. Dibalik. Wah!Slmt dtng!Sy di rmh.Sy kangen skl sm Tiff!Pst blh mampir.Ditungg.Sdh sampé mana?Msh ingat jln k rmh sy?Sy mo tlp lngsng.Tp pulsaku tinggl 1x krm lg Dikirimkeun wéh. SMS. Walonan haliber. HP angger dikeukeuweuk. Ratug nungguan jawaban. Tiff pasti nelepon langsung. Piraku pantar bulé béak pulsa. Hoyong ngadéngé deui soantenna, euy. Sora alto nu semu peuyeuh ti kudrat. Huleng deui. Harita. Poé munggaran dina beus, ti Bandung ka Jakarta, Tiff ngaréndéng jeung Si Awang. Tiff ngahitar bari ngahaleuang. Ngeunah, siah. Sorana. Nu nyanyi teu kaur laju da Si Awang kalah hayoh ngajak ngobrol. Ngomongna didengo-dengo ka lebah lilimit damis. Was-wis-wes ngomong Inggris. Padahal Si Enon téh lancar pisan basa Indonésiana. Padahal Si Enon ngarérétan waé ka uing. Ceuk nu gé-ér kétah.
 150. Godi Suwarna: “Tiff bogoheun ka urang, euy!” ceuk Si Awang basa reureuh di rumah makan. “Ah, piraku, bel! Karék gé wawuh saminggu!” omong Ahid. “Ih, sia mah! Sumpah, anjir! Manéhna nu ngomong!” Si Awang nyereng. “Kadé wé, euy!” ceuk uing. “Kadé kumaha, Kang?” Si Awang kerung. “Bulé téa! Boa itu mah saayeunaeun, siah! Kumaha mun nyanéh nyoso? Rék nyusul ka nagrina? Sia badé ngojay ka Ustrali, Kasép?” cekéng. Sajajalan, Si Awang kalah tambih gumasép. Pabeubeurang, anjog ka Jakarta. Harita. Si Awang téh Séksi Artistik, sarua jeung uing. Ngadékor benerna mah. Ari ieu kalah tuluy nutur-nutur bujal enon, geura. Teu kaarah gawéna ieuh. Rombongan sibuk. Kaasup Tiff, Sandra jeung Jody nu ilu ngangkatan lével. Dibereg waktu. Peutingna geus kudu maén. Ari Si Kuya kalah teras wé babaung bari ngahitaran karep. Bari jeung teu ngeunah keding. Harita. Suksés pisan maén téh. Réngsé maén karasa ngemplong jeung senang. Batur bébérés, Si Awang mah angger ngasin, badis domba dina tungtung bujur bikang. “Deuleu ituh, Si Monyét!” Si Roni gogodeg bari nunjuk ka Si Awang nu keur ngobrol jeung Tiffany. “Teu kénging sirik, Ang! Ingat perjanjian. Pami batur kénging anugrah, urang kedah ngiring bagja! Ėmpati, Ang! Ėmpatiii!” omong Si Otong. “Ėmpati waduk! Si Kéhéd, ngeunah sorangan!” Si Roni kukulutus sabot ngagolongan kabel. Sabot uing ngarérét ka nu keur kapéngpéongan. Sabot... Hi, hi, hi, hi, hieeem! Hi, hi, hi, hi, hieeem! Gebeg deui. Bagong, siah! Sora kunti campur jeung kuda begér téa, bari HP-na ngageter tarik naker dina ranggeuman. Ampir murag. Lamunan peuray. Lampu HP buburicakan, beureum, kawas mata tuyul bendu. Cét! Bréh! Walonan Tiff. SMS deui geuning? Naha teu nelepon langsung? Ah, nya ngirit wé meureun manéhna ogé. Atawa bisa jadi ngahaja dieutik-eutik, ngarah sono lamun amprok. Kayungyun. Kata org di sblh,bis sampé sn kira2 2 jam lg.Jgn tdr dl,ok?Sy ingt trs sm smua teman.Tour qt sngt indah!Terndah dlm hdp sy.Tunggu sj di rmh.I MISS YOU! Sami, Néng Tiff! Abdi gé miss you pisan, yeuh. Rét kana béker. Jam sapuluh. Jolna kana tabuh dua welasan. Tuluy uing dagdag-dégdég. Bébérés bari deg-degan. Mérésan kamar tamu. Naheur cai. Ngaroris gula jeung kopi. Ku sorangan wé da Emih tos kulem. Pakepuk bari ngalamun. Lalampahan. Atra kumalangkang deui. Harita. Harita téh rombongan tuluy meuting di Jakarta. Isukna rék pasosoré miang ka Sérang. Aya waktu. Ngadon bagadang di buruan hotél. Nu diskusi. Nu ngalér-ngidul. Nu huleng jentul. Tiff ngahitar. Jaba bulan mani ngempray, siah. Biasa, Si Awang hokcay gigireun Tiff. “Wah, Awang nyantol ka Tiff!” ceuk Sandra ku basa Inggris. “Enya! Cilaka, San!” omong uing. “Cilaka kumaha? Puguh resep, aya romanan!” Sandra nyéréngéh. “Mun Tiff nu tuluy bogoh, bisa ka dieu deui sakainget. Atawa ngajak Si Awang ka ditu! Kumaha mun henteu? Cilaka mun Si Awang nu tuluy édan. Cinta munggaran Si Awang téh, Sandra! Daékan biasana mah, ayeuna kalah ngedul kitu!” uing mung ukur bisa gogodeg. Naha atuh, isukna, barang rék unggah kana beus, Tiff ujug-ujug néléndén. Nyampeurkeun. Seger naker katingalna. Maké jéans ngaraket awak. Kaos sangsang katun ipis. Sereg jeung purek. Jaba teu nganggé bra deuih. Kantenan wé, merekis tukang jeung hareup. Pisan, siah. Aya anting ngagawing dina udelna. Tiff. Gap nyekel kana taktak. Ngomong nompo kana cepil uing. Teu. Teu sing bau hangru. Seungit we nu aya. Sumpah.
 151. Godi Suwarna: “Teu aya nanaon sareng Awang! Lepat hartos! Awang janten tambih anéh! Hapunten abdi, nya?” cénah. Sorana alto. Semu peuyeuh ti kudratna. Teuteupna nu semu bungur, nancleb kana mamaras. Harita, uing teuing némbalan kumaha. Duka nanahaon nu kudu dihampura. Bingung. Kalah tingsariak. Dibéjaan ku Sandra, moal salah. Aing mah. Kaduhung ngomong. Tapi da kudu. Bisi tour tuluy pakucrut. Dina beus, uing diuk pangtukangna, deukeut tumpukan barang. Tiff ngadon nyampeurkeun. Gék gigireun pisan. Si Awang ngajenghok. Nyengir bari nyureng. Sapertos nu dirabut bulu kanjut. Si Ėta tuluy ngahuhuleng. Teu engap-engap dina jok hareup. “Ingat perjanjian! Saupami réréncangan kénging anugrah, urang kedah ngiring bingah! Ėmpatiii! Abdi nuju émpati, yeueueuh!” Si Otong nyeuleuweung sabot beus ngageuleuyeung. “Saha nu badé latihan ngojaaay?” Si Roni ngancunan. “Abiii!” Ahid jeung Si Wawan ngacung. “Tujuh sasih silanglangna di laut! Kitu ogé upami teu patepang sareng hiu!” ceuk Si Ayi. Babaturan ager-ageran. Bulé-bulé telat seuri. Dupi uing kalah karunya ka Si Awang. Nu teras ngajubleg. Blég wé nu tas neleg linggis. Si Ėta. Tapi da bungah deuih uing téh. Haté asa rada garéték. Tiff teu mijah kawas sasari. Ngahénén gigireun. Diukna rapet. Padahal lega jok mobil téh. Atuh uing kirang kumaha mépédna ka sisi. Ngaragangan Si Awang. Tiff bet tuluy ngalenggut. Sirahna nyampay kana taktak. Sapanjang jalan ka Sérang, uing bet samar kahayang. Asa hoyong jogéd. Assa hoyomg luncat tina jandẻla. Asa hoyong nangkeup. Asa hoyong nyumput. Asa Hoyong ngusapan damisna. Asa hoyong mengék irungna nu bangir. Asa hoyong.... Hi, hi, hi, hi, hieeem! Hi, hi, hi, hi, hieeem! Hawar-hawar. HP disada deui di kamar. Gura-giru nyicikeun cai nu ngagolak tina téko kana térmos. Koloyong néang HP nu ngagolér na méja komputer. Lampuna buburicakan, beureum, kawas soca jurig domba. Saméméh maca SMS, uing muka jandéla. Blak. Angin peuting ngahiliwir. Dumalingding. Seungit malati. Malati nu ngabadeg di buruan. Barodas. Ngagarenyas, kasorot lampu ti kamar. Jempling liwat saking. Taya nu témbong ngulampreng. Cét! Bréh! Tdk bs lupa ktk qt naik féri k sumatra.Indh skl.Sprt dlm film.Kamu blng sprt naik pabrik.Ingn 1000x lg.Hbs pulsa?Kasian!Tdk usah bls.I MISS YOU! Enya. Harita. Peuting pamungkas di Sérang, panitia nawaran ulin. Uing usul, hayang ngasaan naék féri ka Sumatra. Bulak-balik wé. Barudak surak. Bulé-bulé elat giak. Bring wéh peuting-peuting. Tuluy ngangkleung di laut. Aya bulan ping limalas. Aya sagara marakbak. Rombongan ngariung di tengah-tengah buritan kapal nu rubak. Nyaranyi piligenti. Maca sajak. Teu maliré angin laut nu ngagelebug. Ukur Si Awang nu angger nguyung, badis kabeureuyan beling, da Si Enon montél baé ka uing. Harita, uing asa janten Brad Pitt sok sanaos tetebiheun kana siga. “Aing hayang ngomong, anjing!” Si Awang geus ngabedega basa uing kaluar ti WC kapal. Sungutna ngahéok. Bau naga teu damang. “Sia ngomong naon ka Tiffany? Sia ngagogoréng aing, anjing?” Beu. Mabok parna. Pami teu mabok mah moal ieuh wantuneun nyarios kitu. “Manéh mabok, Wang! Tenang heula. Sabar...” uing leuleuy. “Mi aloh, anjing, aing teu mabok! Aing ngéwa ka sia! Sarua lalaki! Béréskeun ayeuna, anjing! Di dieu!” Si Awang tipoporongos. Pameunteuna hangseur. Panonna beureum. Peureupna dibuleud-buleud. Nanging tatihna tambih nyanggéyéng.
 152. Godi Suwarna: “Aya, naon, Kang?” Si Ayi norojol. Terus rasa sigana. “Sia tong pipilueun, anjing! Urusan aing jeung Si...” Teu kebat. Kaburu dibedol mantén ku Si Ayi. Si Awang digusur. Duka dibawa ka mana. Jadi beurat ngaléngkah téh. Harita. Lain pédah kapal oléng. Uingna nu lung-leng. Ngahaja nyingkahan rombongan nu katémbong bacacaran. Teu puguh rarasaan. Uing. Ngadon ngajanteng. Nyorangan. Naleukeum kana pager dék. Nyérangkeun cilaut nu képlok gugurilapan disipat cahaya bulan. Nyérangkeun sagara nu ngebrak. Nyérangkeun lampu bagang nu tingcarélak. Sora hitar. Sora Jody nu keur nyanyi. Lagu cinta ka angin-angin. “Kénging nyarengan?” Sora alto. Sora nu semu peuyeuh ti kudrat. Semet unggeuk sabot ngalieuk. Bréh. Tiff ngajanteng hareupeun. Buukna nu pulas paré kasipuh bulan gumiwang. Diriab-riab ku angin laut. Teuteupna seukeut. Siah. Semu hurung. Teuteup Zéta Jones. Atra imut kareueutna. Gusti. Harita, uing asa hayang adan. “Ngaganggu, nya?” cénah deui. Beuki deukeut. “Ah, henteu! Resep...resep...éh,“ uing muriding. Aya mencrang-mencrang teuing. Bet jadi rada keueung. Asa disampeurkeun ku lauk duyung. “Resep? Ka saha? Resep ka Tiff? Ka abdi?” Tiff ngagerendeng. Imutna moal leuwih ti sajeungkal tina biwir uing nu ngadadak kekerenyedan. Anjir. Asa rék béngo. “Muhun ka Tiff! Resep! Resep pisan!” cekéng, kapalang édan. Tiff ngagelenyu. Lagu Jody beuki genah kapirengna. Harita. Langit teuing ku wening. Bulan bunder ngempur naker. Bulan silanglang, ngangkleung lebah tarang lambak. Bet beuki deukeut, deuleu, imut Zéta Jones! Sinar bulan asa tumplek kana haté. Napasna ngalentab pipi. Uing meureudeuy. Gusti. Uing. Uing diambung. Pipi. Ukur pipi tapi. Nu kénca salila-lila. Nu katuhu deuih. Ampun. Awak asa ngajengkang tuluy ngoléang ka laut. “Calik, yu, ah!” Tiffany metot. Uing méh nolonjong. Leuleus, siah. Uing diuk gigireun Tiff, nyarandé kana pager beusi. Rombongan patarenggang. Nu ngobrol. Nu maén kartu. Sawaréh ngagalolér dina dék. Boa geus karérék. Uing jeung Tiff anggang ti sasaha. Dirérét, Tiffany keur nyawang bulan. Harita. Pameunteuna tambih ngempur. Piomongeun ngangseg dina dada. Mimitina mung ukur sakecap dua kecap. Da uing asa tos ngalegleg karét. Melag. Lami-lami mah lancar ogé ngobrol téh. Pangpangna Si Enon. Galécok. Terus manjang kana curhat. Uing bet milu guligah mireng lalakon Si Enon. Lahir ti kulawarga nu luhung sagala rupana. Ti bubudak diajar di sakola-sakola petingan. Kungsi kuliah arsiték. Teu betah, cénah. Tuluy pindah ka jurusan téater. Kolotna wera. Tug tepi ka tamat kuliah, kolotna angger ngamusuh. Baluweng. Rungsing. Tepung jeung Mark, sutradara kahot nu geus rimbitan. Tuluy maskét. Sarua nyosona. “Abdi ngantunkeun Mark! Karunya istrina! Putrana nu lalucu! Nembé tilu sasih putus téh! Abdi kedah konsentrasi kana karir!” cénah, haroshos. Barang dirérét, bet aya nu ngagurilap dina damisna. Aing mah. Aya-aya baé. Ngadon ceurik, euy! Pasti perbawa bulan. Harita. Bulan téa matak tararebih panineungan, sanés? Bingung ngupahanana, bedul. Tungtungna uing ngojéngkang. Nginjeum hitar ka Si Otong. Diuk deui gigireun Tiff. Uing nyanghunjar lambar, nyarandé kana pager dék. Jentréng! Jentréng! Maksakeun karep. Tiff neuteup. Lila-lila bet tuluy ngagolédag, dibantalan pingping uing. Beu.
 153. Godi Suwarna: “Nyanyi, Kang!” omong Tiff, rada eueuriheun kénéh. “Teu tiasa! Sorana menyeramkan!” cekéng. “Bohong, ah! Sok, nyanyi, Kang! Nyanyiii!” Tiff keukeuh. Teuing kunaon uing harita, bet nékad haharegungan. Salagu. Dua lagu. Tilu lagu. Tiff katénjo leleyepan. Opat lagu. Sora uing beuki laun. Tungtungna hitar ditunda, tuluy mencrong pameunteuna. Dipapay. Tina rambut kana angkeut. Ka nu nyeungseung nangtang bulan. Sugan téa mah geus tibra, ari pék Tiff beunta deui. Tiff tuluy cengkat, rémana ngaragamang, muntang kana beuheung. Zéta Jones ngarangkul bari deku. Uing nu tanggah. Prok. Silih teuteup salila-lila. Angin laut dumadak rerep. Sagara simpé. Kasilep ku nu ngagelebug tur gumuruh jero dada. Teras rambutna nu ngempur lalaunan ngarungkupan beungeut uing. Teras rangkulanana tambih pageuh. Lambeyna haneut. Ilatna panas. Hégakna nyebrét. Teras... Hi, hi, hi, hi, hieeem! Hi, hi, hi, hi, hieeem! Reuwas, begu! Kunti centil sinareng kuda begérna geus disada deui baé. HP. Reuwas bari atoh. Ratug deuih. Uing ngarénghap. Kaseuseup seungit malati. Kebek. Nyambuang sapakamaran. Rét kana béker. Jam satengah dua welas. Satengah jam deui bakal tepung jeung Tiffany. Tenang, kasép. Sakeudeung deui. Sabar, monyong. Sabar. Uing muka SMS. Sayang skl,wkt itu kamu tdk bs ikut tour k yogya,solo,srby.Sy sedh.Qt tdk bs komks krn blm ada hp,ya?Pdhl sy kangen trs.Ingt trs.Kasian sy,ya?I MISS YOU! Leres. Teu teras ngiringan tour harita téh. Sanés teu miss you, Non! Si Awang mokalan ngayakeun rapat. Bulé-bulé teu diajak. Uing disidang. Majar ngawiwirang rombongan. Ngadon papuket dina dék. Sasat dilalajoan ku jalma sakapal, ceuk Si Awang. Ukur pacium-cium, cekéng. Ngaku. Tapi Si Awang keukeuh nuduh nu lain-lain. Teu nginjeum ceuli teu nginjeum mata, leuwih ti kitu, cénah. Ngan Ahid jeung Si Otong nu ngabéla téh. Nu séjén bangun arijid. Mulang ti Sérang ka Bandung, suasana jadi rengkeng. Pacicing-cicing. Bulé mah teu arapaleun. “Tepi ka dieu wé uing mah! Bising heueuh ngawiwirang! Pék tuluykeun! Sing suksés!” cekéng sanggeus papasrahan gawé. Ti Bandung, rombongan miang ka Yogya, uing ka lembur. Harita. Alesan aya uruskeuneun. Teu balaka ka Tiff ogé. Teu ari. Di lembur ngadon gulinggasahan. Badis nu barusuh manah. Bogoh nu kakara nyongsrong kapaksa diupah-apéh. Hantem nalipak manéh. Bari ripuh ngupahan karep. Bari teu bisa komunikasi jeung Tiff da can mantra-mantra kana gableg HP. Kitu wé. Ngadon guak-guik sorangan. Emih tangtos kana ngembang kadu, ngabandungan paripolah ingkang putra nu sari-sari siwah ngadadak.
 154. Godi Suwarna: Saminggu ti tas pisah, Tiff jeung Sandra bet tingkurunyung ka lembur, dianteur ku Si Otong. Sugan téh geus marulang ka nagrina, da taya béja-béjana téa. “Wegah badé wangsul ka Ustrali téh! Asa kareueung!” omong Tiff harita, bari nangkeup tipepereket. Payuneun Emih kituna téh. “Keukeuh, Kang! Hayangeun ka dieu! Nyanggakeun, ah!” ceuk Si Otong. “Aya waktos tilu dinten deui! Hoyong ka laut!” omong Sandra. Bring ka laut kidul. Kabeneran valentinan cénah harita téh. Apal ti Tiffany. Kantenan, tambih geugeut bari pogot. Kalebet Si Otong jeung Sandra. Ka basisir ukur isuk-isuk jeung pasosoré. Rada ngahelas mun nyawang sagara. Boa-boa aing kudu ngojay ka Ustrali, cék haté. Harita. Mimindengna mah ngadon gupek di kamar hotél. Silih rungrum. Kasono ditumplekkeun sakabéhna. Taya nu dihadang-hiding. Cacap sagala rupana. Poé ka opat, nganteur ka bandara. Pleng wéh. Taun munggaran ukur silih kirim é-mail. Silih tembrakkeun kasono. Tiffany sibuk maén téater ngalanglang jagat, bari angger ngabarungsinang, cénah. Nincak taun nu kadua mah pet pisan. Kari-kari ayeuna... Hi, hi, hi, hi, hieeem! Hi, hi, hi, hi, hieeem! Bsk hr valentine,Yank!Ingat?Sy sngj dtng utk itu.Sy sdh cp kliling.Mo istrht di Ind.Klo bs utk slamanya.At qt k Austr.Klo km msh sayang.Sy cinta km trs.I MISS YOU! Rét kana kalénder. Heueuh wé geuning. Isuk téh tanggal opat welas Fébruari. Valentinan. Teu apal-apal. Daék nganjrek di Indonésia, kitu? Tiffany? Ngajak kawin boa, euy? Siap kitu aing kawin ka bulé? Siap wé lah. Bageur ieuh. Jaba sapertos Zéta Jones. Tapi kudu hirup di ditu, di nagrina. Ripuh jadi seniman di dieu mah. Nanging kuma engké wé kétah. Kuma kapalay Si Enon. Beuki nyongsrong. Beuki ratug. Beuki teu sabar. Uing ngetik SMS. Sy msh ttp cinta sm Tiff.Tdk sbr ingin sgr ktm.Kangen skl.Tepat valentine, ya?Bgs buat awal yg baru. Smg qt bs trs slng cinta!Sdh d mana?I MISS YOU TOO! SMS dikirim. SMS haliber. Pulsa nu pamungkas. HP tuluy diperong. Pikiran ngacacang. Ngararancang pikahareupeun. Jajantung asa rék bitu. Asa lila-lila teuing. Walonan teu jebul-jebul. Angin ngahiliwir tina jandéla nu muka. Nyambuang seungit malati. Jam dingding ngolonang di patengahan. Jam dua las pas. Sora jam téh bareng pisan jeung sora kunti centil campur jeung kuda begér téa. Tarik naker. HP uing. Gancang SMS dibuka. Bréh. Slmt valentine,Hon!Sy sngt cnt kamu.Jgn kagét,ok?Sy jd korban bom Bali.Tubuhku hancur.Tp sy ingin ktm kamu.Boléh?Sy di jendéla.Sini,Hon!I MISS YOU! HP ngacleng. Uing ngudupung. Ngagibrig di kolong méja. Kolonang jam kapireng kénéh. Ngaweuhan. Sora angin ngadudud di buruan. Tina jandéla nu ngeblak, anginna monténg ka kamar. Seungit malati. Bau nanahaon boa. Gusti...*** (Studio Wulanari ‘04)
 155. Akoer Lah: mana terasnaaaaaa...? gantung teureuyeun....!
 156. Apoedy Sarah Ihsan: haruuuhh.. naha bet dongkap kaayaan bau bangke.. hiks.. sanajan geus jadi jurig mun seungit mah teu nanaon.. heuheuheu...
 157. Akoer Lah: yeeeh..kamana ari kang perbu? mana terasna ieu teh? nuju ngedit atawa motong artikelna nya, da memang aya watesna postingan teh teu tiasa sakaligus....
 158. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Halah, sinyalna nuju teu puguh ieu teh...! Carponna mung sakitu, Yayi...! Tungtungna ngahaja digantung sapertos kitu. Salajengna, nyanggakeun kana imajinasi para pamaos bae..."
 159. Godi Suwarna: Apoedy Sarah Ihsan:"Apan diwawaas tea, Yayi...! Da aslina mah teu dugi ka kitu. Neng Tiff aya we di Ustrali. Sehat wal montok..."
 160. Akoer Lah: oooh..da tadi mah tacan aya poistingan nu ahir, nu aya bom bali an, pami eta mah nya muhun rengse surengse, nuhun ah...
 161. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Janten kitu tah. Tina carpon nu ngageblay teh, dipeureut bari diwawaas deui mah mung ukur janten sauted. Sim uing bajoang pisan karangan hoyong janten pondok teh. Da tos dipaheutkeun tea ku para admin, yen fikmin basa Sunda mah ulah langkung ti saratus ma puluh kecap. Upami langkung ti dinya, eta teu kalebet fikmin. Sakumaha saena oge, mun panjang ngageblay mah ku uing moal dibaca, moal dikomentaran. Ugeran ieu kedah diperhatoskeun ku para fikminer, supados jelas tatapakanana. Etang-etang sepuh nu sok nganggit dangding we atuh, nu diuger ku guru lagu sareng guru wilangan, nanging justru nikmatna teh di dinya, dina nyumponan ugeran tea..."
 162. Akoer Lah: Tadi teh kemungkinan postingan ti akang telat napelna da pangaruh jaringan, pamustunganana, komen abdi nu tipayun kagiridig postingan akang nu ahir, jadina teh komen abdi naroskeun terasanana nu tos tamat, pdhl naroskeun postingan memehna. Muhun kitu kang, abdi ge tiasa ngira2 yen postingan teh moal langkung ti 150 kecap.
 163. Uzanx Boam Hardrocker: mantaff
 164. Nyai Endit: Miss u, Aa!
 165. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Yaktos eta mah...! Tangtos kana kitu...! Mung, ieu mah sim uing we hoyong teras ngocoblak. Sagala dicarioskeun. Nuju keueung ieu teh. Angin teu weleh ngagelebug...! Sing horeng ayeuna teh nuju aya badai matahari. keunana ka sim uing bet janten teras ngocoblak, badai kata-kata... heuheu..."
 166. Godi Suwarna: Uzanx Boam:"....Bangets..."
 167. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Ke, cuang cepeng heula tina pengkerna. Cuang usapan tina imbit kana angkeng, kana tonggong. Bilih tonggongn gorowong...!"
 168. Nyai Endit: Hahhahahah, nu sok gorowong tonggong mah nu sok ngojeg, sapertos Kang Rak Buku Soni, geura taroskeun. Saurna kapungkur, gara-gara sok ngojeg bari nu tumpakna sok istri wae, tonggongna janten gorowong dua. Hehe:D
 169. Caca Danuwijaya: cherbell
 170. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Kaleresan sim uingah teu kantos ngojeg da teu tiasa nyupiran motor. Janten, sim uingah teu gorowong. Sim uingah justru jeceng, Nyai...! Tah, saha nu terang Nyai teh mung ukur nyeungseung payunna, boa tonggongna mah gorowong da kasurungkeun ka palih payun...Heuheu..."
 171. Nyai Endit: Hahahahha, seubeuleun nya!Hahahahhaha, wew ah!
 172. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Sateuacan Nyai gumujeng semu getek, kedah ditangkeup heula, teras bukit dan lembahnya didorong dengan mesra, supados ngalih sapalih kapengker, supados tonggongna teu gorowong..."
 173. Akoer Lah: "mandah" setatsion dilawan si nyai mah, atuuh...marukanan semaruknyah....
 174. Nyai Endit: Hahahhaha, gehel!
 175. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Nu Saguru Nu Saelmu Ulah Ganggu...! Heuheu..."
 176. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Nyebat gehelna sembari ngegel, yah...? Qiqiqiq..."
 177. Akoer Lah: hahahahaha......haduuuhh....ieu nuju ceudeum...."semarang tiris"
 178. Nyai Endit: Kang Akoer Lah, eta tingal kang Godi Suwarna, kucap-kiceup geura!
 179. Akoer Lah: cumu'un, eta teh nuju "semarang tiris", da ieu nuju ceudeum kieu (duka nyai apal teu semarang tiris"?, hahahaha...)
 180. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Ayeuna teh nuju ageung angin, Yayi...! Peryogi pamuntangan. Tah, upami muntang ka Nyai Endit tangtos bakal reugreug pageuh pisan. Jalaran anjeunna mah smolem pisan..."
 181. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Sanes kucap-kiceup deui, Nyai...! Sim uingah kutap-ketap da... haha..."
 182. Yat Minus Kasepna Thea: jeceng...?
 183. Akoer Lah: jeceng = semarang tiris...
 184. Rudi Riadi: Kacipta ngesangna Kang Prabu, meureut carpon janten fikmin. Kesang keueung kesang leuseuh...
 185. Asep Salahudin: Tah ieu Kang Godi teh...parat sagala rupina
 186. Godi Suwarna: Rudi Riadi:" Ngesang, Yayi...! Tina rebuan kecap, dipeureut janten sautedeun...! Mung sawelas jajar ketikan. Langkung ti sawelas mah nya lasut tea. Kitu nu diniatkeun ku sim uing dina mikmin. Tah, mun tos lasut kitu, uing kapaksa ngirangan kecap, diundeur, najan uing resep kana kecapna, kana ungkarana. Nya kapaksa dibabad demi ngadisiplinkeun karep kana sawelas jajar ketikan tea. Kitu lah, kawas ngaguntingan daun dina ngabonsay. Mana nu teu patos perlu, gunting sajaah..!"
 187. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ehm..muhun da ban kempés mah kedah dikompa dilebetan deui angin..wilujeng siang kang Perbu Siritwangi..Miss U
 188. Godi Suwarna: Asep Salahudin:"Parat sagala rupina soteh wireh rorojokna we nu pondok, Yi Haji....! hehe..."
 189. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Wilujeng siang, Nyimas...! Perkawis ban kempes mah mugia ulah janten emutan. Ke upama aya waktos cuang kompa sasarengan..."
 190. Godi Suwarna: Meila Handayani:"Upami seyem mah ulah ngabecir, Ayank...! Gabrug we sim uing..."
 191. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: maol badé diémutan badé sotéh ngémutan kumaha ngompana..heuheu
 192. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Perkawis ngompa mah mugia ulah janten emutan, sae pasrahkeun we ka ahlina, ka sim uing..."
 193. Bagus Nurjaman: teu kaci nyarita horor ah..... hehehehe
 194. Irman Dimyatie: Nambahan hawa...... halah..... Akang..... akang hahahaha...
 195. Godi Suwarna: Bagus Nurjaman:"Dina raraga mayunan malem Juma'ah. Kedah disiapkeun ti ayeuna. Horor sareng moro yahudi... hehe..."
 196. Budi Sobar: ras inget ka juragan wawa anu tilag dunya dua taun kapengker tapi taun kamari nganjang ka jakarta . malag meuting sa peuting.
 197. Godi Suwarna: :"Hawa horor sareng hawa pembunuhan Yahudi..."
 198. Nyai Endit: "Kaaaaah?Aya naon, Kang?"Walon Jasmine ngalangkungan SMS. *beretek!*
 199. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Hahaha...! Eta dugi ka beberetekan sagala...! Sanaos lumpat ka langit ka juh welas oge, ari tos dipotret praweding mah nya tangtos tos dicatet ku karuhun. Bakal jadi... heuheu..."
 200. Nyai Endit: Hahhahaha .. geuleuh kitu!hahahah, permios deui ah, nuju Iindiaan heula. Bade mundut kawih moal kang Godi? Nuju siaran yeuh, bilih weh bade ngintun kawih kangge neng Jasmine.
 201. Inda Nugraha Hidayat: hawa keueungna langkung karaos, Eyang Perbu, dina wanda fikmin mah ... kapungkur kantos maos anu dina wanda carpon ... nimu dina majalah cupumanik harita teh ...
 202. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Cobi atuh kintun alamatna. Ke diklik. Sim uing hoyong ngupingkeun ti lembur..."
 203. Nyai Endit: www.radiobarayasunda.com
 204. Nyai Endit: Mangga, Aa ....
 205. Godi Suwarna: Inda Nugraha Hidayat:"Carponna ge aya, dipostingkeun dina komen, di luhur. Numawi tina carponna teh ngahaja dipeureut, diasah, diseukeutan deui....!"
 206. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Asooooy...! Mikmin bari ngupingkeun Nyai..! Bari peureum beunta and kutap-ketap... heuheu..."
 207. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Halah, gaptek, Nyai..! Mung aya web-na wungkul. Upami hoyong ngupingkeun klik naonna...?"
 208. Bunda Unie: turut berduka cita...
 209. Nyai Endit: Kang Godi, dipalih katuhu luhur aya PLAYER-na sapertos dina radio ning. atanapi kana SERVER 1. Mangga, dicobi deui, http://www.radiobarayasunda.com/2012/01/festival-drama-basa-sunda-2012.html Festival Drama Basa Sunda 2012 | Radio Baraya Sunda www.radiobarayasunda.com
 210. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Parantos diklak-klik. Tapi networknyah errror saurna... hiks...!"
 211. Nyai Endit: Heheheh .. nya atos atuh, anda belum beruntung panginten ... hihi.
 212. Godi Suwarna: Bunda Unie:"Bade CLBK pisan. Tapi teu cios...! Tuluuuung...! Tuluuuung...!"
 213. Ari Andriansyah: Muringkak sabulu-bulu..
 214. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Nasiiiib, nasiiiiib....! Aya bagja teu daulat, Neng Sofy... hiks...'
 215. Godi Suwarna: Ari Andriansyah:"...muringkak bulu anyutna..."
 216. Ari Andriansyah: hahah...
 217. Riyono Afdfvm: hahahaha......mangga gera gabruk Kang Godi Suwarna eta neng Jasmine, bilih kabujeng hiber deui hihihihi
 218. Bunda Unie: kabujeng geheng,kang....xixixi
 219. Asep Komara: ..nembe kaaos ayeuna...bade wawantunan ngomen ieu fikmin....heu..heu..kapal bitu murag di laut, jurig penumpangna panginten bau hangit semu buruk..kapal bitu murag di darat, tangtos jurigna bau hangit semu tutung, duka pami kajadian kacilakaanna tos aya saminggonna...heu..heu..imajinasi sim kuring ieu mah..adeuh..hapunten ah tos nyanyahoanan...
 220. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: mangga teu langkung akang kumaha saéna
 221. Godi Suwarna: Ari Andriansyah:"Halah, pareum listrik ti enjing-enjing. Nembe ngagebray ayeuna. Sugan teh rek tepi ka peuting. Boro tos nyiapkeun saruping panyinglar..."
 222. Yat Minus Kasepna Thea: sumuhun pangersa..simkuring mah komo parantos nyayogikeun sabangsaning miminyakan....kulambu parantos di gentos...atuh teu kantun spre di gentos ku nu enggal sanaos kenging nganjuk,bantal tos teu barau haseum tur teu bau cai meuting tina baham....kanggo mayunan engke wengi..parantos di sawang kumaha kajantenan nana engke wengi teh...heuhuuu..bray teh listrik hurung...beuuhhhh....
 223. Godi Suwarna: Riyono Afdfvm:"Haha...! Taaah, saleresna mah Neng Jasmine teh bade sumping wengi ieu...! Kamari mah rusuh mosting..."
 224. Godi Suwarna: Bunda Unie:"Mung, saha nu terang geheng oge pelem keneh, sapertos surabi nu tutung biritna... Qiqiqiqiq..."
 225. Godi Suwarna: Asep Komara:"Upami murag di laut, bakal bau lauk buruk, rambutna janten oray laut, socana bolong pinuh ku kerang, sungutna samutut ku cumi-cumi..."
 226. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Halah, Nyimas-na tos kempes manten sateuacan dikompa... heuheuy.."
 227. Meila Handayani: hoyong ih digabrug..hihihihi
 228. Nana Sukmana: Sim uing maca ieu fikmin ti mangkukna. Teu acan wantun mairan da macana mung salengo-salengo, pabetot-betot sareng sakadang pancen. Katambih-kambih sakadang modem tos ngawitan rada ogoan deuih. Tah, ayeuna sakali deui dibaca. Bau bangkena asa tembus tina layar monitor, dugi ka dieu. Puriding puringkak. Horor. Mistis. Pun uing mah kantos pisan ngalaman sapertos kieu teh Kakang Perbu. Sanes dongeng. Asli. Kasumpingan ku rerencangan heubeul (Si A). Disuguhan sagala rupi. Enjingna tepang sareng rerencangan nu sanesna (Si B), teras ngadongengkeun ssi A ka Si B. Sim uing ngarenjag, Si A teh tos maot saminggu kapengker katabrak mobil. Ah,deker we ngadoa.
 229. Ahmad Yani: Haduhhhh .... kataji ku "ring tun" henpun, dugi ka wantunnan , ngangge sora Kunti ! heu heu heu !!!
 230. Pamanahrasa Tea: Piraku jurig sieun ku jurig???
 231. Godi Suwarna: Yat Minus Kasepna Thea:"Rupina, danget ieu teh tos nuju warming up. Wilujeng, Yi Perbu...!"
 232. Godi Suwarna: Meila Handayani:"Ah, unggal digabrug ge Ayank mah sok nyingcet wae...!"
 233. Meila Handayani: sssttt da isin atuh ayank digabrug payuneun kang Rudi Riadi mah kuriak kabitaeun hihihiih
 234. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Jih, na bet kawas nu ngecom. Tilu dinten kamari, sim uing spk. manten siswa SMA Pasundan Tasik, geunjleung, wireh aya rerencangan urang Singaparna, nganjang ka rerencangan nu di Jakarta. Barang dipapaykeun sing horeng eta urang singaparna teh tos pupus dua taun kapengker..."
 235. Nunks Surya Anugrah: beu naasnya nasib kang Godi Suwarna,rajeun Jasmine nyarios I miss you parantos teu aya di alam dunya...beu...
 236. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Kapungkur gaduh HP aya ringtun nu ngahihih. Sora kunti campur kuda... heuheu.."'
 237. Godi Suwarna: Pamanahrasa Tea:" Hehe.."
 238. Pamanahrasa Tea: Beu... eta jajawaban!
 239. Godi Suwarna: Meila Handayani:" Haha...! Komo payuneun Muhammad Shohiba Nu'man mah, pasti kutap-ketap dekh beliownyah..."
 240. Muhammad Shohiba Nu'man: Teu ngartos abdi mah. Nuju ngawarangkong naon Kang Prab Godi sareng Teh Meila teh? hihi..
 241. Meila Handayani: ah Muhammad Shohiba Nu'man sok apiw apiw ahh..keur dipangneangankeun ieu ge kalem nya hahahha
 242. Irman Dimyatie: Arwah akan datang pada saat malam......
 243. Muhammad Shohiba Nu'man: Nyaan? Asiiikk.....! Hatur nuhun Teh Meila, Didungakeun sing beuki geulis. ;)
 244. Godi Suwarna: Pamanahrasa Tea:"Apan saur Bu Neneng oge sim uing mah jurig. Tah, jurig tea bebas ber-jajawaban..."
 245. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Taaah, geuning. dipangnyiarkeun jodo ku Teteh Meila. Saha nu terang jang MS ngajodo ka Si Teteh Meila nu okeh punya..."
 246. Muhammad Shohiba Nu'man: Maleman juma'ah teh asa hareudang.. hehe
 247. Nana Sukmana: Teh Meila Handayani, Ang Nu'man : Tetela lapak fikmin mah sapak serbaguna, sajabi tiasa mikmin, ngarahul, silihcental, diskusi, ngadongeng jurig teh, tiasa dianggo birjo deuih. Halah, pun uing tiasa daptar henteun ieu teh?
 248. Irman Dimyatie: Banyak jalma panasaran kana masalah arwah. Hayang apal. Padahal saat arwah datang, naha balap ngaanggangan? Talajak jalma kadang matak ngabarakatak. Saat gak ada apa-apa, ngahaja kakalayangan hayang aya masalah. Pas masalah datang..... ngadak-ngadak manahna caah. Halah.....!!!
 249. Meila Handayani: huss ayank tong saomong2na ah hahhahah jeung ayank ge tos lieur abdimah..kangge MS mah spesial pake telor lahh kalem hahhaha
 250. Muhammad Shohiba Nu'man: Kang Nana.. Mangga bae tiasa langsung unjukan ka Kersana Mursyid Maulana Prabu Godi Suwarna.. :)
 251. Meila Handayani: kang Nana Sukmana baruk palay oge nya..hoyong nu kumaha ateuh kang..hihihihi
 252. Rudi Riadi: Meila Handayani: Sok atuh ah, pan stok gadis teh loba di Ujung berung mah..keur Aom Nu'man hiji mah. Karunya, ambeh teu Galau wae unggal malem minggu teh.
 253. Muhammad Shohiba Nu'man: Teh Meila.. kita mah silh kiceupan sajah yah? heuheu
 254. Meila Handayani: kang Rudi Riadi hihihii puguh ieu teh keur usaha..kamari edj ge geus nagih tah mangneangankeun..kmh upami teu aya wae mah urg jodokeun weh MS teh ka kang Nana Sukmana wkwkkwkw
 255. Meila Handayani: Muhammad Shohiba Nu'man hihiihi ke dikiceupan mun geus ayaaaa
 256. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Uhun, hareudang pisan, Jang...! tara-tara ti sasari...! Sugan we isuk hujan fikmin atuh..."
 257. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Jurigna tos ngawitan nyurup ka para fikminer nu asa tambih mijah, yeuh...! Abong malem juma'ah. Mijah. sugan we enjing bakal ngaburudul endog fikmin...'
 258. Nana Sukmana: Teh Meila : asal anu henteu gorowong tonggongna bari tara nyikikik. Pokona panon buleud, pangambung mancung, lambey ipis, salirana jankung, wios rada hideung santen oge. Mung upami aya mah nu sapertos lobak. Yuswana ulah langkung ti saparapat abad.
 259. Meila Handayani: kang Nana Sukmana beuuu....eta syaratna meni halimpu kitu..*nanggeuy gado
 260. Rudi Riadi: Haha..eta jawaban Ceu Meila mani fikmin pisan.
 261. Nana Sukmana: Hareudang mah hawa Ciamis, Ang Preb. Di Cibiru mah ngahodhod. Katambih ku fikmin pajaratan wungkul. Halah beuki nyumpel we ieuh kana guguling.
 262. Meila Handayani: kang Irman Dimyatie calawak ajah ah awas bahamna ngacay hahahha
 263. Muhammad Shohiba Nu'man: Hahaha...! Maleman ayeuna mah puguh asa marotah pisan fikminin wa fikminat teh. Alhamdulillah haneuteun.
 264. Nana Sukmana: Ku fikminer sapertos Teh Meila mah waleran oge janten araheng Ang Rudi. Tiasa naranggeuy gado!
 265. Meila Handayani: kang Rudi Riadi waahh manya...didinya mah teu meunang wehh uink rada lebay saemet ge hahhaha
 266. Meila Handayani: Muhammad Shohiba Nu'man nuhun doana..hadeuhh kudu gancang2 meunang euy ieumah..ayank tulungaann hahhaha
 267. Irman Dimyatie: Hanjakal sakadang garwa aya 'halangan'. Halah..... bakalan bagadang na lapak saja ah pada saat malam.....
 268. Irman Dimyatie: Mbak Meila Handayani: na alatna hanya ada aksara A saja hahahaha...
 269. Rudi Riadi: Mangga atuh Kang Nana kantun ditepangkeun sareng Kang Nu'man, ku Meila, geura tangtoskeun waktos nu mustarina..hihihi.
 270. Setia Gumilar: wah bahaya bagadang malam-malam mah.....makana aya garwa empat, hahahahahha
 271. Nana Sukmana: Hua ha ha ha....Pangaruh wengi Jumaah, yeuh. Janteng saraheng kieu? Dikompres heula Ang Rudi.
 272. Meila Handayani: anjiss disebut mbak ku kang Irman Dimyatie ....moal calawak deui ah hahhahaha
 273. Iwan Hanjuang: lamun deukeut da dikirim key board supaya aya aksara IUEO na,cangkeul yeuh calangap ti kamri keneh...
 274. Muhammad Shohiba Nu'man: Ang Rudi.. Sok kamana wae ari teun teh. Kang Nana Sukmana mah teu gaduh budak parawan atuhh.. heuehu
 275. Meila Handayani: hayu ateuh urg tepang kang Nana Sukmana sareng Muhammad Shohiba Nu'man hihihihihi...hayu urg kopdaaarr akang2
 276. Godi Suwarna: Meila Handayani:"Ayank mah sok katingali sexy abis teh ti jam dua belas peuting...! Boa-boa katitisan ku Drakula. Gegel-lah diriku..."
 277. Irman Dimyatie: Gara-gara arwah panasaran tatanggana Walanda. Naha ngalayang kana masalah ranjang? Para bapa sadayana...... mangga datangan garwa na kamar. Masalah lapak mah hanya yang garwana aya halangan sajah kawas sayah. Baragadang sama-sama.
 278. Mega A. Noviandari: ha??...wah, pertanda Bebegig nu di payun mantranyah sudah lenyap...
 279. Godi Suwarna: Setia Gumilar:"Halah, nuju rame ku nu riweuh, yeuh..! Nuju reunian para karuhun dina raraga malem juma'ah...."
 280. Meila Handayani: ihh tara gugal gegel abdimah ayank... paling ngagadil hihihihi
 281. Meila Handayani: aya katingali seksi ti jam 12 peuting huhuhuhu terlaluh kau ayank wkwkwkkw
 282. Godi Suwarna: Mega A. Noviandari:"haha...! Justru bebegigna bogoheun ka kunti bule. Ah, ahda-ahda ajah, yah..?"
 283. Godi Suwarna: Meila Handayani:"Jaba seksina jam dua belas teh di kebon Binatang pisan. Harita, Nyaan, Yank..! Cakep pisan, sapertos nu leupas ti kandang... heuheu.."
 284. Mega A. Noviandari: kuntina suka sama.....??????
 285. Godi Suwarna: Mega A. Noviandari:"Suka sama ahda ajah..."
 286. Nana Sukmana: Beu ambeu, ngajak kopdar wengi Jumaah. Halah, teu kiat nguping nyikikikna, Teh Ameila Meila.
 287. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Kang Godi Suwarna...I miss You manawi abdi kabagéan kénéh éta ogé. wilujeng wengi ogé Néng Maya Listiani
 288. Abi Ibn Al-Khairi: Apuu..n..! Jempol pol pol . . Kang perbu, nyanggakeun. Buh, Rengse maca ieu fikmin langsung sing sariak. Ras emut Malem ayna jum'at, sanes wadul simkuring tibuburanjat lumpat ti berlin ngbujeng kamar. menara pisa sareng épel ogé karumpak. Hhiyy ieunn.
 289. Godi Suwarna: Maya Listiani:"muhun, yeuh...! rame pisan...! Kade, ieu mah heureuy sepuh, Neng...! Neneng mah ABG, enggal geura kulem we.. hehe..."
 290. Meila Handayani: ayaaankkkkk...huaaaaaaa *baeud ah
 291. Mega A. Noviandari: hahahahahaha...Kang Godi Suwarna memang praktisi dua dunia...
 292. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Tenaaaaang...! Nyimas tangtos kabagean. Prinsipna : isi boleh bagi-bagi, asal botol kembali utuh. hahah..."
 293. Nana Sukmana: Maya Listiani : Nuhun, Neng. Sok geura ngadamel fikmin bae nu sae. Keun teu kedah ngiring mairan. Apan saur Uwa Godi oge ieu mah heureuy sepuh!
 294. Godi Suwarna: Abi Cepian Ibn Al-khairi:"Tenaaaang...! Jurig bule mah sok langkung imajinatif batan Hantu Jeruk Purut..."
 295. Meila Handayani: neng Maya Listiani salam kenal nya...sok enggal pasikeun keyboard na ka tuang rama cangkeul yeuhh tikamari hihihhi
 296. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: euh manawi téh badé saareng botolna
 297. Iwan Hanjuang: Maya Listiani.. Wa Godi mah bageur da,ngusir tapi isukna mekelan di transver geur juh rebu..
 298. Abi Ibn Al-Khairi: Haha leres nya. Sakantena cuang ajak mikmin ath hehe.
 299. Godi Suwarna: Maya Listiani:"Tah, tangtos ayeuna mah ABG teh tos obo. Bahaya ngiring ngarumpi di dieu mah. Rasiah sepuh wungkul..."
 300. Godi Suwarna: Mega A. Noviandari:"Yaaaah, begitulah diriku, Neneng...! Sanes dua dunia, boa juh dunia... hehe..."
 301. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Botolna mah milik masyarakat, Nyimas..."
 302. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: hanjakal atuh padahal langkung kataj ku rupi botolna
 303. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Mangga atuh kangge Nyimas ari keukeuh palay botolna mah... heuheu...'
 304. Ara Stafari: nyanggakeun jempol Pa Godi Suwarna,..komen na mah sakedik bae "benten ti sasari" hapuntena bae.
 305. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: leres ieu téh Kang? moal aya nu bendu kitu?
 306. Godi Suwarna: Ara Stafari:"Hatur nuhun jempolna, Yayi..! Saleresna, fikmin karangan sim uing, nu teu seueur tea, ngahaja dibuntan-benten cariosna. Sanaos ari tehnik ngarangna mah kitu-kitu keneh. Tos janten karesep sim uing ti kapungkur, sok nyandakan bahan carios teh tina legenda, wayang, mitos, carios rayat, nu diutak-atik deui, diropea. Kadieunakeun, resep ngaworkeun nu realis sareng nu aheng. Hasilna teh benten-benten. Geura mangga uningaan karya-karya sim uing dina situs Fikmin Sunda, Yayi..."
 307. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Kantenan we, nu bendu mah pasti seueur...! Sadaya kaom wanoja nu aya di Tatar Sunda tangtos bendu ka Nyimas..."
 308. Ara Stafari: Pa Godi Suwarna,nu mawi nyebat benten tisasari ge,tos sababaraha dinten nengetan karya salira yang okeh-okeh di web FBS. deuh perkawis tehnik mah teu sasieur acan bade sangsi. da nyebatkeun benten soteh ieu ge di timbang ku karya salira keneh,nu sateuacana kantos ka aos.ku jisim abdi.
 309. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: euh kitu...moal cios atuh ari janten matak mah
 310. Cassa Grande: Nembe ka aos. Tehnik ngarang. tina sadaya komen. kataji ku kalimah tehnik ngarang. dipulung ah. Nuhun Kang Godi
 311. Godi Suwarna: Ara Stafari:"Siiip dekh, Yi Perbu...! Antos fikmin sim uing nu salajengna. Tangtos benten sareng nu ieu. Nuju diutak-atik keneh. Teu acan ngaguluyur pisan. Yah, cuang nyobian rupi-rupi ules, Yayi..! Hatur nuhun tos kersa nguningaan karya-karya sim uing..."
 312. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Haha...! Tangtos janten matak. Matak seueur nu timburuan.."
 313. Godi Suwarna: Cassa Grande:"Tehnik ngarang. Tehnik teh aya nu umum, nu tiasa dipelajari tina buku-buku. Aya tehnik husus nu kapendak ku hiji pangarang sabada 'berproses panjang', unik, benten ti nu 'umum'. Namung, tehnik teh dipelajari untuk dilupakan. Dina der mikmin mah urang ulah ngemutan tehnik ngarang. Tehnik tos kedah janten naluri.."
 314. Ara Stafari: ulah kirang-kirang ngahapunten Pa Godi Suwarna,tos kumawantun yeuh abdi...namung nya kitu ari fans mah,hoyong wae di suguh nu ideal ti idolana...hoohoho...punteeeen pisan!
 315. Godi Suwarna: Ara Stafari:"Haha...! Teu kedah hahapuntenan da teu acan lebaran monyet, Yayi..! I Miss U mah etang-etang hiburan di malem juma'ah. Hehe..! Kaleresan sim uing teh resep oge kana carios horor..."
 316. Ara Stafari: nuhun pa Godi Suwarna,hohoho...rajah pangemat..nyerep pisan pa...halah beak abdi ku eta mah,duka tah resep pisan.
 317. Godi Suwarna: Ara Stafari:"Weis, resep kana Rajah Pangemat mah tos kalebet kana calon Karuhun atuh... heuheu...! Kaleresan nu eta mah lami ngutak-ngatikna ge. Langkung ti sasasih..."
 318. Ara Stafari: sumuhun najan nyarioskeun nu tarung.namung deudeuh sundana eduaan pisan asa hoyong leuleumpangan deui di situs ciung wanara...waraas kulan...sok ras ka eyang Wastukancana...hohoho
 319. Godi Suwarna: Ara Stafari:"Antawis sasih Juni-Juli, sim uing spk bade ngayakeun deui acara Nyiar Lumar. Pagelaran kasenian sawengi jeput di situs Astanagede Kawali. Insya Allah. Resep, Yayi..! Ngasuh rumaja sina waranoh kana 'akarna'..."
 320. Ara Stafari: oh...alah InsyaAllah ah hoyong ngiringan,dupi nu dipintonkeun teh kasenian sapertos naon bae pa Godi Suwarna ? teras waragadna kumaha ?
 321. Godi Suwarna: Ara Stafari:"Nu dipintonkeunana aya tari, karawitan, sastra, teater. Dipungkas ku Ronggeng Gunung, seni tradisi Ciamis. Situs baranang ku pirang-pirang damar sewu. Waragadna mah sim uing spk we baramaen ka ditu ka dieu...."
 322. Ara Stafari: wah...kedah di estokeun pisan ieu mah yeuh,.ke maksad waragad teh dupi nu sarumping kedah ngagaleuh tiket ? sabaraha pangaosna?
 323. Godi Suwarna: Ara Stafari:"Oooh, gratis, yayi...! Asal kiat bagadang, kiat jajampean we, ma'lum di leuweung karamat... hehe.."
 324. Ara Stafari: hohohohoho...Haturnuhun pisan wartosna pa Godi Suwarna,..kaleresan pisan abdi kantos ngajengkang di Dusun Siluman Banjar payuneun pisan bumi kuncen rawa onom...hohohohoho...soaaak!
 325. Godi Suwarna: Ara Stafari:"Haha...! Tah, di Astanagede mah moal dugi ka kitu. Balageur di ditu mah. Saroleh. Da tos kenal sadaya sareng sim uing.."
 326. Oom Somara de Uci: jadul
 327. Godi Suwarna: Oom Somara de Uci:"Ah, ngeureuyeuh we sim uing mah jadul-jadul oge, Yi Haji...! Mana atuh fikmin Yi Haji..? Diantos ah..."
 328. Oom Somara de Uci: enya apan nu I Miss You teh opat kaca, ning jadi saemet, dirautan jadi fikmin, hehehe...
 329. Godi Suwarna: Oom Somara de Uci:"Sanes opat, Yi Haj...! Genep satengah kaca carponna mah. Singhoreng saripatina mah mung ukur sauted-utedna. Bade ngabuktoskeun kasauran bujangga kahot, reh novel teh aslina mah mung ukur swawatara kecap wae, salangkungna mah imajinasi, kitu cenah. Buktos geuning ari difikminkeun mah..."
 330. Oom Somara de Uci: huahahahaha, apan cenah pangarang mah laju modar mun geus nulis teh, dipeureut jadi fikmin mah sigana jadi samacem ririwa anyar, laju paeh deui pangarangna. Mending nu anyar lah, tafsir nu bareto mah sina reureuh
 331. Godi Suwarna: Oom Somara de Uci:"Fikmin teh kangge sim uing mah barang enggal. Rumaos teu terang ti palih ditu mula. Janten panasaran, da ari kana nyajak, nyarpon, novel mah tos teu aya kapanasaran. Kumargi enggal tea, bet hoyong sagala nyobian. Hoyong sagala ngabuktoskeun. Sanes mung ukur nyerep wacana ti para gegedug sastra. Kitu maksad teh, Yi Haj..."
 332. Oom Somara de Uci: Kantenan, Kakang, ngan "I MISS YOU" mah apan kungsi hirup manggung dina wujud nu ti heula, dina Cupumanik, iwal ti meureunan "remik". Sah we, saha nu paduli ieuh ka sastra (Sunda) hehehe
 333. Godi Suwarna: Oom Somara de Uci:"Uhun, Yi Haj...! Ngalap proses guru sim uing, Pa Popo Iskandar nu saumur-umur teras ngalukis Ucing. Kalan-kalan lukisan nu tos dipamerkeun ge di'remik' deui. Rupina, anjeunna kitu teh dina raraga ngajagi stabilitas karancagena. Ulah dugi ka mandeg di jalan. Nu paduli kana sastra Sunda tiasa bae teu aya. Nanging, aya atanapii teu aya nu paduli, ari karancage mah kedah teras disalurkeun. Kitu rupina, Yi Haj..."
 334. Onnok Rahma: i miss'u...rama...sono ka stasion...mamanawian aya nu bade mahugi kareta api manya bet teu ditampi...
 335. Akoer Lah: Moal hujan angin euy, eta gan Oom Somara de Uci disebut haji ku Kang Godi Suwarna, gan Oom mah Haji Dulkahpi (ngawadul ka mekkah teu nepi).
 336. Godi Suwarna: Onnok Rahma:"Upami palay buku sim uing, diantos di stasion. Gaduh Sandekala citakan 2. Haneut keneh... Diantos, ah..."
 337. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Jih, sanaos can ka Mekah oge anjeunna mah tos pas disebat Haji..."
 338. Akoer Lah: Muhun "Haji Oom" (Hayangeun jibeuh Orokaya ompong)
 339. Onnok Rahma: hoyoooong ama, agehan hiji. Nuhun
 340. Godi Suwarna: Onnok Rahma:"Enggaaaal...! Bilih seepeun..."
 341. Akoer Lah: kang perbu : ari sim kirung moal dipasih? cuang barter we atuh sareng tahu bungkeng, peryogi sawidak carita pondok tea.
 342. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Haha...! Jalaran Bungkeng mah ti kapungkur bedo bae, bukuna ge tangtos bedo we, ah..."
 343. Akoer Lah: Euleuh....nya kumaha atuh, mangkaning tahuna bade dibistelkeun ka Tiki atawa ka Pos, disarengan Jarsup sa pak!
 344. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Taaah, sae bistelkeun we. Supados ari dugi ari ngacambah janten binih kadele... heuheu..."
 345. Akoer Lah: hahaha..teu kabayang tahu panas keneh dibistelkeun via tiki atawa kantor pos, boa-boa janten galendo (teu nyambung tina kacang kadele kana hampas minyak, heuheu..)
 346. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Kacambah kadele mah matak kiat kana ngungked, Yayi...'
 347. Akoer Lah: Leres pisan Kang Godi Suwarna eta teh, waktos ngaragaji ge : "nu diluhur engkug-engkugan nu dihandap peureum beunta ", hahaha....https://www.facebook.com/photo.php?fbid=230405723641980&set=a.103561566326397.7880.100000176633711&type=3
 348. Yanti Sri Budiarti: Gustiiii...! Hordeng endag bari nyeor bau bangke...! Ari sugan Jasmine mah sanaos tos janten layon oge ngadalingding seungit malati...:)
 349. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Hehe...! Bujeng-bujeng. Mayit Jalmi mah dimana-mana bau. Bauna langkung-langkung ti bau bangke sato. Mangga geura cobian angseu..."
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI