Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Jang AsÉp & Gatotkaca

Ku Godi Suwarna

“Kahadé, ieu lain wayang samanéa!” ceuk Si Uyut. Gatotkaca. Meunang ngolo ti baheula. Teu burung dibikeun ogé ku uyutna, dalang manten. Wayang golék ditatap. Diusap. “Meugeus, Asép! Hayoh wé diomé!” ceuk Si Ema. Jang Asép ngélémés. Léos ka imah Nyi Ratih. Mawa wayang. Rék agul ti dituna mah. Srog. Gebeg. Nyi Ratih keur digaléntor. Jang Asép rampohpoy. Méh ngarumpuyuk barang sidik saha jaluna. Ti harita, bulan bencar dina dada Sinatria Pringgandani. Lung-leng. Nyidem rusiah. Nu teu betus ka sasaha. “Iraha rék nanyaan téh, Sép?” Si Ema nanya. Jang Asép tiba ngaheruk sabot neuteup Gatokaca nu ngajega dina bupét. Los ka Pos Ronda. Ngadon ngobrol. Ngabangbrangkeun. “Pa Kuwu cilakaaa…!” kapireng nu ngagorowok. Kohkol dititirkeun. Jalma tingserebet muru nu cilaka. Bréh. Motor rikes. Pa Kuwu ngabebengkang. Dadana gudawang. Pa Kuwu ngemasi pati. Pabeubeurang, Jang Asép kakara mulang. Rét kana wayang golék. Aya getih dina samping Gatotkaca!

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Irfan El Fikr: Dugi ka kituna...
 2. Emika Lubbya: duuuuuuuuh misteri yeuh....
 3. Iwan Hanjuang: emosi nu ngagegedeg moekuen akal...
 4. Abi Ibn Al-Khairi: Aih leres gning sanés wayang samanéa, da Aya na ogé dina fikmin anu teu samanéa mah... Resep Kang prab, jungjleng hla ieu imaginasi téh...!
 5. Akang Remi: padahal getih dina samping gatotkaca mah,asal tina irung asep,nu di tinggang kuwu bari lumpat kaluar ti imah ratih,tah pa kuwuna mah kumargi kasetanan, laju motorna kacida tarik, dugi ka neunggar IMBIT treuk runtah nu keur nagog.
 6. Darpan A Winangun: realisme-mistis.
 7. Godi Suwarna: Irfan El Fikr:"Kedah dugi ka kitu, Yi Haj...! Hehe..."
 8. Irfan El Fikr: Muhun ah abdi ge bade nurutan Kang. Heu
 9. Didin Wahyudin: Ku telenges nya nu ngarang fikmin na hehe... Heureuy Gan, pis pis pis...
 10. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ngiring mang nyerikeun kitu Gatotkaca téh béla ka Jang Asép?
 11. Godi Suwarna: Emika Lubbya:" Telat mosting. Kedahna malem juma'ah. Teu kabujeng da kalah teras direvisi. Wios telat ge, nya...?"
 12. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Lamunan mangsa rumaja..."
 13. Godi Suwarna: Abi Cepian Ibn Al-khairi:"Saleresna, wayang karesep pangarang mah Anoman. Namung, jalaran karesep teh rumaos teu parok sareng nu sanes, nya dina ieu fikmin mah gentos janten Gatotkaca.."
 14. Herdy Mulyana: Tos sabaraha kali di baca Kang Perbu, masih uleng ngamaknaana,iraha simkuring tiasa mikmin siga dadamelan pangeresa nya
 15. Emika Lubbya: wios kakang prabu.. nu pentingmah wengi ayeuna wayahna kakang kedah mulang, ayi sieun yeuh bobo nyalira gkgkgkkg
 16. Iwan Hanjuang: Akang Remi.. nu bener na mah barang pa kuwu ngabiur kana motor,dieurad beuheungna gedebut weh ragrag saklian dihanca ku popongkol kerelek we modar... wakwakwakwakkkkk
 17. Godi Suwarna: Akang Remi:"Kitu...? Siiip dekh...! Nyanggakeun, teui langkung nu maca bae..."
 18. Ya Soebarta: iiiiiy, geuning..!! aya jang karma..!! mang kuwu kagungan kasarakahan, jang asep kagungan kaikhlasan..!! eh kumaha ieu teh, 3 uihan deui ah..!
 19. Godi Suwarna: Darpan A Winangun:"Hahaha...! Apan seja nandingan Gabriel Garcia Marques sapara kanca..."
 20. Muhammad Shohiba Nu'man: Alhamdulillah.. Ieu pisan. Janten rada bruy-bray yeuh. Tos lami hoyong maos fikmin detektif nu neunggarna model kieu. Kayas, beureum hideung campuh dina teteguhan nu maca. Duh ieung.. Berkualitas global ieu mah. Hatur sewu nuhun, Kang Prab. Nyuhunkeun widi. bade diteuleuman ah..
 21. Godi Suwarna: Irfan El Fikr:"Der, Yayi...! Sirung kedah ngalangkungan tunggul..."
 22. Iwank Pamungkas: Jigana pa kuwu dieurad ku otot kawat, dihampol ku tulang beusi yeuh... Dugi ka kituna kang asep atot. Atuh nyi ratih bade kusaha digalentor engkena?
 23. Godi Suwarna: Didin Wahyudin:"Bongan tuda 'Pa Kuwu' ge telenges ka urang..."
 24. Didin Wahyudin: Hehe... Pak Kuwu mah telengesna ku curuk,urang mah ku jempol nya Gan ?
 25. Aditia Gunawan: Ulah keueung, Gatotkaca mah tangtu bakal gaduh bojona ge, tilu.Hehehe
 26. Ki Hasan: Di pilemburan, baheula. Sok remen kacaritakeun lurah sok resep ngaheroan nu herang teh. Apan eta, aya ekol ngaronda tea. Jeungna deui pangkat lurah ge, di lembur mah apan pang saktina. Hehehe
 27. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Teu kedah ragu-ragu nyurahan, Nyimas..."
 28. Abi Ibn Al-Khairi: Adeuh geuning, tapi anu penting mah dalingding fikmina rupina kang. Tigining, rajol imaginasi nu maca téh...! Fikmin Kang Godi oh Fikmin Kang Godi héhé..! Sufi pisan dekh.
 29. Godi Suwarna: Herdy Mulyana:"Fikminer nu arenggal ge ayeuna mah karyana tos sarae. Tarereh mesatna. Kapayun mah tangtos bakal langkung hareded geura..."
 30. Maman Karmana: Rupina arwah gatotkaca mangrupikeun garwana Pa Kuwu nu kaperego nuju ngagalentoran Nyi Ratih, Pa Kuwu mulih ti buburunjat, rurusuhan da sieun ku isteri tea, ongkoh ditelepon ku sekdes pedah aya sidak ti kacamatan. Malaur emutanana, jedak nabrak tangkal rangru sisi jalan. Beu. Jang Asep, kumaha bade diteraskeun Nyi Ratih teh? Atanapi kanggo Kang Prabu Godi Suwarna wae?
 31. Godi Suwarna: Emika Lubbya:"Ke bada Isa Kakang mulang. Neneng siram heula we. Antos di enggon..."
 32. Iwan Hanjuang: wakwakkwakkkkkkk
 33. Irfan El Fikr: Siap Kakang. Neda pangaping sinareng pangjeujeuhna wae.
 34. Emika Lubbya: siaaaaaaaapppppppppppppppppppppppppppppp kakanggggggggggg.. **gura giru ka jamban
 35. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ngan meni teu aya kawani pisan Jang Asep kajen ngemu ruhak timburu
 36. Ahmad Fawzy Imron: Asa kantos maos.. Rupina ieu mah sekuelna.. Angger geueuman, kang..
 37. Iwan Hanjuang: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu.. puguh wanian,sireum ge katincak-tincak teuing mah......
 38. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Nyobian ngaworkeun sawatara warna fikmin. Dikocok-kocok, digoyang-goyang, jantenna kawas kieu. Namung da angger, enas-enasna mah sim uing teh hoyong ngadongeng we. Dongeng tea bebas ngalamun, gaduh logika mandiri. Teu kauger ku logika realis..."
 39. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Kang Iwan Hanjuang...naha atuh teu dijekok langsung tah Pa Kuwu téh ku Jang Asep harita kénéh
 40. Apoedy Sarah Ihsan: asa ningal film" horror boneka si "chaky" mung boneka na didieu mah wayang gatotkaca... hiiiiyyy...
 41. Akang Remi: Dongeng tea bebas ngalamun, gaduh logika mandiri. Teu kauger ku logika realis..." dupi eta ge koncina mikmin Kang perbu Godi Suwarna ? namung teu kirang sesahna gening ngalarapkeun logika dina dua alam nu beda teh. supados tiasa enggal dugi kadinya,aya jalan norobosna teu kang ?
 42. Iwan Hanjuang: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu..ih milari tak-tik atuh,dibongohan..wew ah..
 43. Godi Suwarna: Iwank Pamungkas:"Keur budak sim uing teh rada borangan. Numawi, cita-cita teh hoyong gaduh Gatotkaca nu siap nandonkeun raga jeung sukma. Cita-cita nembe kalaksanakan tos kolot, dina fikmin. Etang-etang ngupahan diri sorangan waktos janten budak rengkung nu borangan tea.."
 44. Godi Suwarna: Didin Wahyudin:"Yaktos kitu pisan...! Jempol langkung leleb batan curuk, Yayi..."
 45. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ah...mun seg abdi mah moal anta parah harita kénéh dihabek moal dieungkékeun
 46. Dadi Arya: Asa lindeuk. Tapi salindeuk-lindeukna fikmin Kakang Prabu mah, da yakin seueur misteri nu nyamuni.. Cik ah cuang pesék tina juru sanés. Mung kedah nganggo suryakanta ieu mah milari nu nyamunina..
 47. Iwan Hanjuang: borangan euweuh SIM euweuh STNK ngabelenyeng kana vespa ti cinyasag ka tasik..waakakakakakakakak
 48. Ki Hasan: Hag siah. Borangan nekad geuning tah. Haha
 49. Iwan Hanjuang: Ki Hasan.. apal modal na ha ha ha ha ha..
 50. Godi Suwarna: Aditia Gunawan:"Mun sina Jang Adit aya teureuh Arjuna. Gatotkaca mah jomlo abadi. Kawas Jang Muhammad Shohiba Nu'man nu sami gagahna... heuheu..."
 51. Jojo Johari: Horseeeh! Satria Pringggandani bela sungkawa kana kapeurih KAng Asep Sunandar ...aeh.. teu make Sunandar nu ieu mah ..heuheuheu ...hareueueuh! Rame Ang! Rameee! hareueueuh!
 52. Muhammad Shohiba Nu'man: Komentar panungtung mung dijempolan hungkul. teu diaos. heuheu
 53. Godi Suwarna: Ya Soebarta:"Haha...! Biasa, Mang Ya Soe mah getol ngaosna. Sok dibulak-balik dugi ka nyerep, dugi ka namper. Numwi, fikminna ge hareded..."
 54. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Yaktos, kitu pisan, Ki..! Kapungkur mah Kuwu teh Raja da lembur mah tebih tea ka jakarta, Presiden mung ukur hawar-hawar bae. Numawi, upami bageur sok bageur naker. Ninggang di nu ngagalaksak, sok langkung-langkung ti bagong. Nanging da yeuna ge teu tebih ti kitu...."
 55. Rohendi Pandeglang: "Gatotkaca tatalang cinta"... ka Perbu, asa rame mun di wayangkeun yeuh. Kuwu Palastra.
 56. Godi Suwarna: Abi Cepian Ibn Al-khairi:"Haha...! Nuhun, Cep Sufi...! Ke dikintun deui.."
 57. Godi Suwarna: Maman Karmana:"Jang Asep mah ditaros teh gideug. Trauma rupina. Nya rupina Nyi Ratih mah kangge nu ngarangna bae..."
 58. Godi Suwarna: Irfan El Fikr:"Ari kolot mah teu weleh ngajujurung bari ngadungakan, 'Jang...! Der, ah..."
 59. Akoer Lah: ajian brajadenta, brajamusti, narantaka atawa jurus "kunyuk maledog buah" tah kang prab nu dipake ku gatotkaca pikeun males kanyeri "dununganana" teh, hahaha...
 60. Godi Suwarna: Emika Lubbya:"Sabaaaar, nyaaaa...? Antosan sakedap..."
 61. Is Tuning: Lain wayang samanéa, boa tilu atawa opat manéa nya ? Aya nu ngancik dina wayang gatotkaca anu tuluy milu mangnyerikeun ka Jang Asép. "Resep kénéh jomblo jiga uing Jang Asép..", gerentes Gatotkaca tina jero Bupét basa paadu teuteup jeung Jang Asép.
 62. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Upami gaduh kawani, Jang Asep moal ngingu Gatotkaca..."
 63. Eva Nurlianah: Kang Prabu, fikminna mingkin kasengsrem, mung abi maosna teu cekap 3wangsulan kedah sababaraha kali. Hawatos Sinatria Pringgandani nu nyidem rusiah, wios Gatotkaca bade dipulasara ku abi kasengsrem ku gagahna,heu2...
 64. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Kantos aya fikmin sim uing nu tokohna Gatotkaca. Judulna : Rajapati. Benten carios, Yi Haj..! Yaktos, sekuelna lah minangkana mah..."
 65. Godi Suwarna: Apoedy Sarah Ihsan:"Taun 1977, sim uing kantos ngarang carpon perkawis wayang golek nu harirup sorangan, baruntak ka dalang. Judulna Uwak-Awik. Fikmin ieu ge rupina aya bau-bau sinduk ka dinya..."
 66. Emika Lubbya: **dangdan siga careuh bulan xixiixix
 67. Irman Dimyatie: hatur punten, bade ngiring neguh saha jeung kumaha Pak Kuwu dipaehan. Tersangka: Asep Alesan: Timburu sabab beubeureuhna Ratih direbut Kuwu Alat Maehan alias senjata nu dipake maehan nyaeta: Wayang Gatot Kaca. Bukti: aya getih dina sarung wayang Gatot kaca. Singkatna: pak Kuwu ditubles ku suku wayang.
 68. Lalat Socrates: Irman Dimyatie: salah, geus puguh kuwu mah kacilakaan; getih dina dina samping (lain suku) sang gatot eta mah urut ngelap getih parawan ratih, anu digadabah ku Asep.... hihihihihi
 69. Irman Dimyatie: Wakakakakakaak...... piraku Asep ngagadabah kabogohna. Teu asup akal ah. Tuh, argumen uing nu bener mah. Mangga taroskeun ka Ang Prabu Godi Suwarna.
 70. Lalat Socrates: Irman Dimyatie: mun enya ge kabogoh moal enya dikeleketek ku juragan Kuwu.... hihihi
 71. Irman Dimyatie: Sok kadinya wae losna ah.....!!!
 72. Lalat Socrates: da tidinya datangna... heuheu
 73. Lies Parish: Hatur nuhun kang Godi Suwarna.
 74. Irman Dimyatie: Si Asep timburu buta. Nepi ka lat poho kana sagala rupa. Dina hiji kasempetan, pas Kuwu keur ngaliwat ka hiji tempat anu suni, dipegat di tengah jalan. Posisi Kuwu nu diuk luhureun motor, moal bisa ojah waktu ditubles ku Si Asep make wayang Gatot kaca. pan manehna mah kamana sok mawa wayang eta. Ari bentuk wayang, pan kahandapna mah make awi atawa kai paranti nancebkeun kana gebog. Lumayan seukeut. Ngarah teu katingali, pan ditutupan ku sarung/samping. Punten loba make "PAN". Buktina: Getih napel dina samping wayang gatot Kaca!!! Argumen uing, insya Allah bener hehehehe.....
 75. Lalat Socrates: Irman Dimyatie: pangalaman pribadi mah ulah dijadikeun salasah... da ieu mah fikmin. hihihihihi
 76. Irman Dimyatie: Ahmad Gibson: Jadi, soal ngadabah ge pangalaman pribadi nya?! wakakakakakak..... halah, sarkang ciah!
 77. Yanti Sri Budiarti: Horor..! Fikmin nightmare ieu mah sapertos film jadul tea nu judulna "Friday the Thirteen"...Emut oge kana carios dina hiji buku (hilap judulna) aya boneka tiasa hirup, ngalih-ngalih tempat, anehna nu gaduhna sok ngiring apes. Dina fikmin ieu mah Gatotkaca sigana tiasa hirup nyerep energi tinu gaduhna. Kumargi Asep teh kacida keselna ka Pa Kuwu, energina kaserep ku Gatotkaca. Antukna Gatotkaca males kanyeri ka Pa Kuwu. Duka kumaha carana, eta mah rusiah dapur. Getih dina samping Gatotkaca mangrupi kecap konci (key word) nu nuduhkeun aya patalina sareng kajantenan cilakana Pa Kuwu. Dada nu gudawang tiasa janten ditojos ku kuku pancanaka kagungan Gatotkaca...:)
 78. Lalat Socrates: Irman Dimyatie: ssshhhttt..... ulah giruh, bisi kakuping ku Ang Godi..... heuheuheu
 79. Irman Dimyatie: Teh Yanti Sri Budiarti: Gatot Kaca mah teu gaduh Kuku Pancanaka. Nu gaduh kuku eta mung duaan, nyaeta; Hanoman sareng Bima (ramana Gatot Kaca)
 80. Yanti Sri Budiarti: Kang Irman Dimyatie... ih...wios atuh Kang, pira oge nambut sakedap, kin oge diwangsulkeun deui...hi hi hi
 81. Apoedy Sarah Ihsan: Lepat kang irman… puguh eta si asep mah ngarumpuyuk.. kumaha bisa maehan.. heuheuheu.. nu pasti mah nu maehan gatotkaca anu lain wayang samanea tea.. heuehuehue…
 82. Irman Dimyatie: Kang Apoedy Sarah Ihsan: Si Asep ngarumpuyuk teh waktos ningali Ratih digalentoran ku Pak Kuwu hehehehe..... Buktos sanes: nu sejen ngumpul ngariung nu cilaka, Si Asep datangna pabeubeurang.
 83. Lalat Socrates: Kuring mah jadi curiga, kang Asep ngarogahala neng Ratih, sedeng Kuwu mah...... dipaehanna ku anu nulis fikmin, moal disebutkeun wastana mah bisi males pati ka kuring hihihihihihiiiiii
 84. Ahmad Yani: Kataji pisan, ku talajakna Asep. Awis kecap ,encer uteuk, tur pinter nyidem kaceuceub. Asa ku kayungyun ngadamel skenario teh aya ku rapih, katambih ku gatotkaca nu pantes dileler piala Citra. Maos ieu fikmin lelembutan mah muwuh ngacacang emut ka manten anggota BIN nu kantos janten Pilot Garuda ... heu heu heu !.Yakin moal teu katitisan Silverstel Stallone rupina mah Jang Asep teh !?. hi hi hi , sakali "Bertindak", nu dipikaceuceub langsung Nangkarak bengkang !.Heu heu heu !
 85. Irman Dimyatie: Detektif wayang campuran hehehehe..... Ieu hate keukeuh curiga ka Si Asep, duka kunaon.
 86. Godi Suwarna: Akang Remi:"Tangtos panjang upami dipeder di dieu. Jaba eta mah jurus rusiah pisan. Langkung sae, Yi Perbu sumping bae ka rorompok. Engke tangtos diwirid jampe Al Fikmin. Mung, nu tos kantenan mah nya kedah leukeun mikmin. Nyobi-nyobi rupi wanda; nu realis, nu aneh bin aheng, nu percintaan, nu kritik sosial. Ulah bosen-bosen nyobi...."
 87. Godi Suwarna: Dadi Arya:"Sumangga, nyanggakeun fikmin sabrakna, Yi Perbu...! Etang-etang ngasah manah, ngapung-ngapung angen-angen...!"
 88. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Tos rumaja mah memang sim uing teh rada nekad. Tos bosen borangan wae..."
 89. Akang Remi: InsyaAllah kang perbu hoyong pisan nepangan salira,tangtos sanes perkawis mikmin wungkul nu hoyong dilelempeng teh,Galuh Pakuan oge rupina kapanasaran abdi kang.
 90. Godi Suwarna: Jojo Johari:"Haha...! Hiburan, Yayi...! Tambi kerang-kerung teuing balas ngemutan bahan fikmin. Sumangga, ayeuna mah nikmatih sajah fikmin sim uing. Bari ngelepus, bari ngopi, bari teras ngalageday kana dada Si Manehna..."
 91. Asep Komara: simkuring mah teu wantun nyurahan.., mung wayang Gatotkaca gagaduhan simkuring nu lami dikerem dilebet dus, bade diludang deui kanggo mantosan ngadamel fikmin nu sapertos kieu...heu..heu...
 92. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Haha..! Ke, ah, uing rek ngarang fikmin : Gatokaca Gandrung, husus kangge Jang MS..."
 93. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Der, ah, damel pagelaran...! Wayang Ngacamprung..! Atanapi di-Ubrug-keun...
 94. Nazarudin Azhar: Wah benten, ginding pisan tos digosok deui mah. Hehehe.. janten karaos pisan jedak-na. hehe
 95. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Akur, Yi Akoer...! Gatotkaca tea Sinatria Melegeng Tengah.. heuheu..."
 96. Muhammad Shohiba Nu'man: "Wah? Asiiik....! Diantos pisan, Kang Prab! Hatur nuhun sateuacanna oge.. (Bari enyur-enyuran pikumahaeun eusina nya.. heuheu)"
 97. Godi Suwarna: Is Tuning:"Edaaaaas...! Komentarna felem kacida, Mang Is..! Uing ngalenggak macana..! Hatur nuhun..."
 98. Godi Suwarna: Eva Nurlianah:"Fikmin Neng Eva ge basa Sundana edun dekh. Basajan. Tapi karaos lugas. kantun ngemutan jalan carios..
 99. Asep Supriatna: Thoooobbbaaaaatttttt...Raka Perbuuuuu...!!!!!!!
 100. Godi Suwarna: Emika Lubbya:"Wios careuh bulan ge...! Pelem lah..."
 101. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Nyanggakeun, Yi Perbu.! Bade disurahan kukumaha bae oge teu langkung Yi Perbu...! Langkung seueur tafsir, langkung bingah ka uingna...'
 102. El Hijar: Gusti, komenna mah digabung bae...
 103. Neni Geo Albanjari: abdi ngomen naon nya ...da teu weleh top fikminna...
 104. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Hatur nuhun komentarna, Bu Neneng..! Tegep komentarna ge. Ngomen teh kalebet kana proses mikmin. Atuh tina komen bakal katingal ules sareng ajen fikmin nu ngomenna...!"
 105. Yanti Sri Budiarti: Muhun Kakang prebu, hoyong komen nu langkung daria. Mung ayeuna mah tos majeng deui ngelas, janten parebut waktos. Bati sono we ka Neng Fikmin teh...:)
 106. M Dada Bz: Opat kali maca. Opat kali hemeng. Naa ari Ka Prabu.....?
 107. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Numawi, ulah gagabah ka jalmi nu katingal kumpeu teh. Bahaya...! siip dekh...! Nuhun pisan komentarna, Yayi...! Tina komen pan tiasa didamel fikmin deui tah..."
 108. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Ny eta sim uing ga sami. Salaku Babinsa, sim uing curiga pisan ka Jang Asep...! Tewak wae kitu..?"
 109. Godi Suwarna: Akang Remi:"Siip dekh...! Tiasa diguar upami tepang..."
 110. Godi Suwarna: Asep Komara:"Cobi atuh Anoman-na mah kangge sim uing, Yi Dalang..."
 111. Emika Lubbya: kakaaaaaaaaaang.. gening tacan ngeLOL waeeeeee **bulakbalik muka panto
 112. Dadi Arya: Uleng, diaos deui ieu fikmin. Diimeutan. Enyaan, ceuk pun uing gé da moal ieuh lindeuk. Misterius. Ngajak nu maos kawas Sherlock Holmes. Nyomotan puzzle nu bacacarna dina ungkara. Boa si Ema matak nalék iraha nanyaan téh da apal mun Juragan Kuwu moal ngaganggu deui Nyi Ratih, da geus ngemasi pati téa (ku si Ema kitu?). Jeung naha getih téh bet dina samping, teu dina peureup Om Gatot? Boa pagawéan saingan pulitik Pa Kuwu? Waah, édun surédun! Sasaha gé tiasa janten Tersangka. Éstu, fikmin téh minangka gabungan serial CSI, X-Files, Bonéka Chucky, jeung bau-bau konspirasi. Emh… Janten ras kana kasus pembunuhan Nasrudin atanapi Munir, nu teu (acan) kapendak saha dalangna. Misterius! Mung nu jelas, tina fikmin ieu katut abrulan koménna tiasa janten bahan pifikmineun...Antebb!!
 113. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Apan tadi enjing-enjing direvisi. Dirobih bubukana. Diseukeutan tungtungna..."
 114. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Siiip dekh...! Tunggu tanggal mainnya..."
 115. Godi Suwarna: Wartawan Leupas:"Haha..! Nuhun gabungan komenna, Yayi..."
 116. Godi Suwarna: Asep Supriatna:"Kunaon, Yayi..? Geura nikah anggur si... heuheu.."
 117. Godi Suwarna: Neni Geo Albanjari:"Neneng mah teu kedah ngomen. Asal keresa imut we, tangtos fikmin bakal murudul tina hate sim uing saparakanca..."
 118. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Yaktos, tangtos bakal kacoceng waktos mikmin teh ari tos ngawitan ngelas mah. Mung, mugia we ulah ari pet pisan mah. Lebar. Margi fikmin Bu Guru teh tos sarae pisan..."
 119. Umi Geulis: "Aya getih dina samping Gatotkaca!" . . waas . . boa-boa nuju kareseban . . hahahh ^_^
 120. Teti Taryani: Nyaah ka dunungan nu mikadeudeuh ka dirina, Gatotkaca males pati. Mayar kanyeri Jang Asep nu teu boga kawani pami mayunan jalmi nu saluhureun... Sukmana nitis kana jirim wayang, taya nu terang kumaha carana. Ngan kangge tawis bakti sangkan Jang Asep surti, Gatotkaca teu miceun getih nu ngecret kana raksukanana... Tampi kanyaah Gatotkaca teh Jang Asep!
 121. Jojo Johari: Horseeeh! heuheuheu ..hareueueuh!?
 122. Ernawati Siti Syaja'ah: "eureuleu...." sora teurab marengan kecap alhamdulillah, tos wareg nuang fikmin sareng komen nu bergizi....asep...asep, berdarah dingin.
 123. Godi Suwarna: M Dada Bz:"Tah, ayeuna mah tos sadinten sawengi, tangtos ieu fikmin tos bruy-bray dina mastaka Yi Perbu..."
 124. Godi Suwarna: Emika Lubbya:"Wengi kamarai mah teu kabujeng, Neng...! Kumaha upami wengi ieu...? Okeh...?"
 125. Godi Suwarna: Dadi Arya:"Waaaah, komenna edun, Yayi...! Juh las jempol kangge komenna...! Disurahan ku Yi Perbu mah fikmin uing teh singhoreng janten jembar kacida. Kayungyun, dugi ka dihubungkeun sareng kasus Munir sagala. Hehe... Hatur nuhun, Yayi...!"
 126. Tiktik Rusyani: Ngomen bari garo-garo teu ateul : iraha abdi tiasa gaduh elmu mikmin nu hebring siga Kang Prabu ? Akang mah siga raja midas, tiap ngadamel fikmin janten emas. Jempool...pisan.
 127. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Raja Midas..? Haha...! Paingan, upami wengiwengi sim uing noel pun Bojo, sok teras janten fikmin. Ah, nya teras difikmin we ku sim uing teh. Heuheu...! Elmu mikmin nu utami mah taya sanes iwal ti : ulah kapalang ngalamun. Kitu nu karaos ku sim uing mah.."
 128. Tiktik Rusyani: Edas aya kituna. Tah ngalamun nu rada sesah teh, abdi mah ngahuleng teh paling nuju milarian kalimah nu merenah kanggo ngantebkeun carios nu bade didugikeun, da cariosna mah seuseurna nyata nu karaos sareng katingali. Ah janten sakantenan guguru yeuh..he.he.
 129. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Sae kitu ge..! Sae pisan..! Sapertod dina fikmin 'Dikaryakeun'. Kalimah-kalimahna lalugas, diksina merenah, pas sareng carios nu didugikeun. Tah, upami mikmin mung ukur ti nu karaos sareng katingal, hiji waktos tiasa macet. Ku kituna, etang-etangi ngasah, ngalatih imajinasi, tina carios nyata teh cobi diwawaas deui, dilalamun deui, supados fikminna langkung heded..."
 130. Tiktik Rusyani: Tah gening tos kenging elmu deui. Bade nyobian latihan nyerat nu leres-leres fiksi, mugi-mugi kataekan. Hatur nuhun pisan Kang.
 131. Godi Suwarna: :"Siiip dekh, Bu Neng...! Wilujeng bajoang..."
 132. Godi Suwarna: Umi Geulis:"Boa uhun Gatotkaca teh datang bulan, nya..? Heuheu.."
 133. Akoer Lah: Sigana wayang golek Gatotkaca na ngajirim heula janten Wayang Wong, hehehe...: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=299375166745035&set=a.299372786745273.96135.100000176633711&type=3
 134. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Hatur nuhun wayang uwongna..! Resep lah, nu maenna sanes jalmi..."
 135. Akoer Lah: hehe...da urang jawa mah sanes jalmi...!
 136. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Sumpah, abdi mah teu nyebat kitu. Teu ngiringan, ah...Heuheu..."
 137. Ahmad Yani: Akoer Lah :Aduh ..maksadna naon nya ?
 138. Akoer Lah: Hahahaha.....nyebat kitu kumaha? Kang Ahmad, maksadna mah urang jawa mah sanes jalmi, tapi "wong". Asa emut deui cerpen Kang Perbu nu judulna Uwak-Awik tea, kabayang wayang ngaramuk, nu narongton pahibut, buta merkaos sinden. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=299374240078461&set=a.299372786745273.96135.100000176633711&type=3
 139. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Uwak-Awik mah carpon lahuta jaman sim uing keur ngora. Wayang sakotak ngaramuk. Dina fikmin mah cekap hiji we nu ngamukna. Raden Gatotkaca tea teu weleh bumela ka nu katideresa. Kitu soteh dina fikmin. Hehe.."
 140. Akoer Lah: Tahun 1977 mah, abdi nuju kelas 5 SD, tapi akang mah harita tos "ngalanglang dunya sastra". Asa emut deui lalakon akang waktos nengetan lukisan karya Pa Popo Iskandar tea geuning, nu cenah saur Pa Popo boga minantu teh teu aya "kagadag", hahaha....!
 141. De Hudaya: mantap kang! tina alur sareng cangkang mah abdi insya alloh paham, tapi pami tina makna, abdi masih keneh uleng... heu. panginten teu acan kataekan.
 142. Asep Komara: Pa Godi Suwarna :...wayang Rahwana gagaduhan simkuring ngaleungit taya laratanana dugi ka ayeuna, moal kitu ngagalaksak ka sinden sapertos dina carios Uwak Awik mah ?..heu..heu...
 143. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Taun 77 SD keneh...? Gustiiii....! ABG pisan geuning Jang Akoer teh. Hehe...! Yaktos, Pa Popo Iskandar teh guru sim uing nu mandraguna. Nya ti anjeunna pisan sim uing diajar wekel. Puluhan taun anjeunna ngalukis ucing, ucing sareng ucing dina rupi-rupi corak sareng karakter. Tina ucing anjeunna janten jutawan. Nya kitu, sim uing ge teras ngarang ngangge basa Sunda, Sunda, Sundaaa..! Dugi ka sangsara kieu.. heuheu..."
 144. Godi Suwarna: Deri Hudaya:"Nu utami mah paham alur sareng cangkang. Da ari makna mah tiasa diwawaas. Tiasa benten-benten makna nu kapendak saparantos disurahan ku nu ngaos...."
 145. Akang Remi: ahihihihi..maenya aya sangsara beunghar kang perbu?
 146. Godi Suwarna: Akang Remi:"Haha...! Sim uing mah beunghar ku kalimah, Yayi..."
 147. Akoer Lah: Muhun Kang, masih bau jaringao harita mah. Tah nuju kls 6 (thn '78), nembe abdi terang nami akang dina mangle asana mah atw sipatahunan kitu. Tiharita abdi resep kana sastra sunda, oge komik wayang Rd. Kosasih. Sok ngabayangkeun jd Satria Pringgodani.
 148. Akang Remi: numawi eta maksad teh kang perbu, dugi ka ngalanglang buana tah ku senjata rahasia kang perbu eta mah.
 149. Godi Suwarna: Akoer Lah:" Bagja nu resep kana sastra Sunda mah. Margi, ngiring ngamumule warisan karuhun. Ari ngamumule warisan karuhun teh kalebet kana Sunah Rosul, Yayi.."
 150. Godi Suwarna: Akang Remi:" Ah, eta mah kaleresan we. Bonganna pangarang Sunda sanesna teu aya nu siga dukun kawas sim uing.. heuheu..."
 151. Akang Remi: ah upami teu aya katiasa mah,rupina moal aya kaleresan sapertos kitu mah kang perbu Godi Suwarna...hihihihii tah abdi buktosna nu yaktos
 152. Akoer Lah: Sunah Rasul mah bisa oge malem juma'ah wae da, (politik cerdas), hehe...
 153. Godi Suwarna: Akang Remi:"Haha...! Tah, dina raraga nyastra teh kedah total. Kedah siap dianggap nu burung. Siga sim uing, buuk ngaringkiwik bodas, dikampret, disasarung ka mamana. Uji nyali. Horeng bule ge ahengeun pisan. Modal nekad, Yayi..! Da ari ajen sastra mah boa seueur nu langkung heded ti sim uing..."
 154. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Eta ongkoh, Yayi...! Tapi, ulah hilap, Kangjeng Nabi ngangge sorban, digamis rapih teh dina raraga ngamumule budaya warisan karuhunna. Eta sajatining sunah Rosul. Der di urang mah kalah ditarurutran dijarubahna, cangkangna wungkul..."
 155. Akang Remi: panginten bae kitu oge kang perbu,namung sa abdieun mah,teu aya nu langkung jalmi mah,rupina perkawis heded sareng henteuna mah,langkung kana rasa nu mo sarua tea panginten nya kang? gumantung ka pamiarsana..ahihihihihihi leres teu upami kitu kang perbu Godi Suwarna.
 156. Irman Dimyatie: Dua poe dua peuting mikiran hubungan Jang Asep jeung Gatot Kaca....... Piraku maranehna aya hubungan khusus mah, nya?! Asep bogoh ka Gatot kaca, Gatot Kaca bogoh ka Pergiwa, Pergiwa bogoh ka Si Cepot, Si Cepot bogoh ka embe, embe bogoh ka kuring......
 157. Godi Suwarna: Akang Remi:" Yaktos, kitu pisan, yayi...! Sastra teh rasa. Rasa tiasa beda-beda, kumaha selera. Karya sastra kekengingan sim uing, tos bisa dikekeak ti kapungkur, sagigireun aya oge nu resepeun..."
 158. Irman Dimyatie: Resep sareng ngewa mah papasangan dina pasifatan sadaya jalmi (benda). Mun aya nu resep tinangtos aya nu ngewa, upami aya nu alus tangtos aya oge nu nyebut goreng, jeung saterasna. Manawi kitu Ang Prabu Godi Suwarna.
 159. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Ang Irman teh kalebet golongan pilsup. Tah, pilsup mah memang karesepna ngalileur maneh sateuacan ngagorowok: Eureka...! Mugia Ang Irman sing mendakan jatining ma'na tina fikmin sim uing. Upami teu mendak. tiasa janten bakal teras langlang-lingling. Sim uing teu tanggel waler... heuheu...'
 160. Irman Dimyatie: Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....... halah amit-amit atuh. Meni kitu ih ka sim uing teh. Ieu ge keur ngorehan jatining makna eta fikmin. Saksina, buuk murudul. Halah..... beuki TAHER (Tarang Herang) we we ieu sirah.....
 161. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Sastra mah sapertos ngaji saepi. Upami ngemutna tarik teuing, matak langlang-lingling. Numawi, ulah diemutan teuing bari teu diraraoskeun..."
 162. Irman Dimyatie: Alhamdulillah. Nuhun, Ang Prabu Godi Suwarna. Simkuring meunang deui elmu anyar yeuh....... "Sastra mah sapertos ngaji saepi. Upami ngemutna tarik teuing, matak langlang-lingling. Numawi, ulah diemutan teuing bari teu diraraoskeun..." Sip. Pasti diestokeun!
 163. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Sing percanten kana ampuhna elmu nu diwiridkeun ku jalmi nu langlang-lingling sapertos sim uing..."
 164. Akang Remi: maestro kang perbu Godi Suwarna mah, lalakon karyana teu tebih sareng mang Koko nu pada ngekeak pajar gamelan Beatles cenah.
 165. Irman Dimyatie: Insya Allah, simkuring bade teras diajar.... diajar... diajar..... bari ngararasakeun nikmatna sastra. Keun bae disebut langlang-lingling ku batur ge. Da geuning nu nyebut langlang-lingling ka urang teh.... singhoreng maranehna jauh leuwih lieur hehehehehe.....
 166. Tanti Damayanti: Duh Kang Godi Suwarna, fikmin teh mani nyurup kana nami kakang, suwarna sae warnana , mani kasima sim kuring ....
 167. Godi Suwarna: Akang Remi:"Maestro...? Aaamiin...! Haha...! Asoooy dekh...! Nu tos pasti mah sim uing langkung leukeun batan pangarang sanes. Puluhan pangarang Sunda nu nu saentragan sareng sim uing. Nanging ari nu dugi kacetuk huis kieu ngarang keneh mah mung kantun saurang dua urang bae..."
 168. Godi Suwarna: Irman Dimyatie:"Der, Yayi...! Upami tos ancrub, ulah kapalang jeblog, kitu saur guru sim uing, Maharesi Wahyu Wibisana.."
 169. Godi Suwarna: Tanti Damayanti:"Kitu, Bu Neng..? Mugi-mugi teu nyurup kana Godi. Margi hartosna Godi teh ditalian (biasana japati). Upami fikmin digodi, tangtos moal tiasa ngapung.. heuheu.."
 170. Akang Remi: hahay ditalian !
 171. Godi Suwarna: Akang Remi:"Kitu pisan, Yayi..! Upami teu percanten mah mangga taroskeun ka tukang japati.."
 172. Ara Stafari: duh bagja yeuh,tiasa nga apresiasi keneh calon eusi sajarah kasusastraan,..hatur salam tepang pa Godi Suwarna,.beu dugi ka kituna!
 173. Akoer Lah: Emut dai kana lalakon akang waktu bd ngamprokkeun Pa Wahyu jawara ti tatar kidul sareng Pa Ajip Rosidi jawara ti tatar kaler. Akang digelendeng ku Pa Ajip pedah akang mah lir sepur nu ngebul terus, tp waktu Pa Ajip ka bumi akang mah teu nyarekan akang ngudud da rumasa tamu, hehe..
 174. Godi Suwarna: Ara Stafari:"Aeh, eta aya tamu agung...! Wilujeng rawuh, Yi Perbu..! Mugia betah di nagri Fikmin...heuheu.."
 175. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Uhun, kitu...! Dasar kolot baraong pisan..! Nya kapaksa sim uing ge nurutan bengal... heuheu.."
 176. Lugiena De: Wah, upami Mamang Prebu mahasiswa keneh mah tangtos wayang sakotak nu ngaramuk teh ditepungkeun jeung boneka Chuky. Heu heu heu.... Nyaan, maos fikmin nu ieu mah bet emut kana pilem Bride of Chuky. Cobi Mang didamel carpon horor sakantenan.
 177. Ara Stafari: lah eta pa Godi Suwarna mah,heuheu,Tamu agung timana hordeng,heueheu,hatur sewu nuhun Pa,InsyaAllah betah didieumah,seueur pesekeunana.
 178. Tiktik Rusyani: Akang, ngimeutan deui komen-komen Kang prabu kasadaya komentator, aduh meni seeleun, na meni sagala tiasa atuh, eta mulak malik cariosan aya ku heded. Leres Kang tina nyerat mah sesah janten jutawan, honor nu cacarakan mah komo, mengkol ka tukang baso ge jol seep. Paingan pun Bapa meni tipopolotot basa abdi hoyong lebet kelas bahasa di SMA. Namung da tos kajiwaan, sanaos tos bade nengah abad, teu hilap kana obsesi kapungkur, der weh nyerat deui. Honor nu paling ageung nu moal kaukur ku artos mah pangbagea ti Kang Prabu sareng fikminer sadaya.
 179. Godi Suwarna: Teti Taryani:"Rupina kana kitu, Bu Neneng...! Da geuning Gatotkacana ditalek ku sim uing, dugi ka rewuan kali. Nanging angger anjeunna ngabigeu. Teu usik. Teu malik. Mung ukur molotot kana teh manis dina meja sim uing. Sareng kana roko. Rupina kabitaeun. Nanging teu wantun pok, da Gatotkaca oge isinan sapertos Jang Asep.."
 180. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Sami, kawitna mah Pun Bapa ge ngaraos gagal gaduh budak sakola di jurusan bahasa. Nanging, lami-lami mah teu burung nampi oge kana takdir sim uing. Nu teu beunghar ku harta. Nanging beunghar ku seueur dulur, di mana-mana, kalebet dina ieu lapak. Ku kitu ge sim uing mah tos bagja taya papadana. Tah, nya naon deui nu disebat beunghar ari sanes manah nu teu weleh bagja, najan sangsara banda, siga sim uing..? heuheu..."
 181. Godi Suwarna: Jojo Johari:"Nyaan, karaos bagja naker Yi Perbu mah. Da eta we upami ngomen teh teu weleh susurakan...! Siiip dekh..'
 182. Jojo Johari: Heuheuheu... Hooor? Nya bade milari nu kumaha deui atuh Ang Godi Suwarna? Tos karuhan susah mah teu weleh ngingiclik. Parandene kitu atuh bade naon ngagugulung kasusah. Kalah nambihan ripuh sanes? heuheuheu ...hareueueuh?!
 183. Godi Suwarna: Jojo Johari:"Yaktos pisan eta teh...! Kangge naon beunghar ge upami teu bagja mah. Tah, urang mah sok sanaos hirup di bawah garis kemiskinan, nanging da teu weleh bagja kamayangan, jalaran di dunya aya nu namina lapak fikmin... hehe..."
 184. Jojo Johari: Horseeeeh! Hidup Ang Godi Suwarna! heuheuheu hareueueuh?!
 185. Godi Suwarna: Is Tuning:"Tetela, uing sareng Si Mang Is mah saguru saelmu. Ulah ganggu, Mang Is..'
 186. Godi Suwarna: Ernawati Siti Syaja'ah:"Haha...! Eta dugi ka teurab kitu. Mugia sateuacanna teu nuang peuteuy...! Gatotkaca bilih baueun... heuheu...'
 187. Godi Suwarna: Asep Komara:"Ohhh, rupiana wayang Rahwana kagungan yi Perbu teh sasab kana carpon sim uing kapungkur. Merkosa sinden. Ayeuna diberok ku Ki Dalang. wios wayang Rahwana teu aya mah, asal aya anoman weeee.."
 188. Nun Bulan: baktos salam ka gatot kaca..bilih bade mindah rupa..
 189. Godi Suwarna: Lugiena De::Seueur komen perkawis boneka Chky. sim uing mah rumaos kirang gaul, janten teu terang kumaha eta lalakon si Chuky teh. Sigana nyarpon mah bagean Ujang we. Uing mah seja mikmin we ah...'
 190. Godi Suwarna: Nun Bulan:"Weiiis, aya Nneng Nunun, uuuy...! Bagea, Neneng...! Ke salamna didugikeun ka Gatotkaca urang Tasik nu pelem tea... heuheu...'
 191. Tiktik Rusyani: Kang, meni hoyong tepang. Hoyong ningal Akang nuju maos puisi. Waktos acara di YPK ge mung hanjeluna weh nataku hoyong sajungjungeun, kumaha kawalangket ku masalah domestik wae. Kalihna ti eta meni hoyong teh salahsawios carpon abdi nu kantos dimuat disurahan ku Kang Prabu. Isin saleresna mah mung etang-etang uji nyali weh, wios di kritik pedas ge, he.he.
 192. Ernawati Siti Syaja'ah: Heuheu....henteu peuteuy mah, pami jengkol mah muhun manawi, tapi da teu seueur, mung 2 siki nu atah na, tambih 20 nu asakna....pamugi teu janten mamala kakang....heuheu....
 193. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Leuh, hanjakal pisan atuh, nya..! Ke atuh upami sim uing baca sajak deui Bu Neneng diwartosan. Perkawis carpon sim uing tos hilap deui, kumaha cara ngabahasna.Jalaran ayeuna mah mikmin wae... hehe..."
 194. Godi Suwarna: Ernawati Siti Syaja'ah:"Hahaha....! Singhoreng Yayank Erna teh bodor oge geuning...! Mangkaning dua oge jengkol sepi tea nu tos tujuh sasih dikuburna..."
 195. Tiktik Rusyani: Teu sawios, " Tidak ada carpon fikmin pun jadi " he.he. Abdi mah bade jujur, tiap ngintun fikmin teh kalah dulugdugdag, hariwang boa-boa Akang teu hoyong nyurahan. Namung Alhamdulillah, suraha ti Kang Prabu janten pangjurung kanggo teras padungdung dina dunya fikmin.
 196. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"Perkawis dulugdugdag upami bade ngintun fikmin mah sim uing oge sami, Bu Neneng...! duka kunaon eta teh. Sami we upami sum uing bade maca sajak. San aos tos ratusan, boa rebuan, kali oge angger sajam sateuacan makalangan teh sok stres, hayoh bulak-balik ka toilet sanaos tos garing teu aya caian oge.. heuheu...'
 197. Tiktik Rusyani: Leres, demam panggung rupina. Komo tumerapna ka abdi nu nembe cacarakan. Hatur nuhun pisan kana sagala kasaean, komen Akang ka sadayana fikminer estu nuyun pinuh kaihlasan. Mugia teras bumetah nyakrawati di nagri fikmin, malah mandar basa indung teras ngagalindeng dina manah-manah seuweu siwi pajajaran.
 198. Godi Suwarna: Tiktik Rusyani:"siiip dekh, Bu Neneng...! cuang sami-sami ngaramekeun lapak fikmin. Mamanawian aya sumbangsihna kana sastra Sunda."'
 199. Tiktik Rusyani: Amiin, mugia maksad urang sadayana tinekanan.
 200. Cassa Grande: hahahaha. dina komputer mah katewak. laluasa maosna. hebring, haruh.
 201. Godi Suwarna: Cassa Grande:"Tina komputer ayeuna mah, yayi...! Tangtos bruh-breh. Wilujeng, ah..."
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI