Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Parahu Nabi Enuh

Ku Godi Suwarna

Langit angkeub. Tatitna patingjorélat. Guludug bebeledugan. Nabi Enuh ngajanteng di lawang parahuna nu geus metet. “Naha kalah ngahuleng, Enuh? Gancang naék!” ceuk Manéhna. Nabi Enuh luak-lieuk, tuluy tanggah. “Gusti, kinten-kintenna bakal salamet?” Nabi Enuh semu ngangluh. Jorélat! Jelegér! Gelap nyamber deukeut pisan. “Sing percaya ka Uing!” Manéhna némbalan. Breg. Hujan dibahékeun ti langit mongkléng. Beuki lila beuki badag. Nabi Enuh gura-giru hanjat kana parahu. Manéhna nyéréngéh. Angin gumelebug. Gelap dor-dar. Pangeusi dunya ngaburiak. Sasambat. Patingjarerit. Néangan panyalindungan. Hujan beuki badag baé. Manéhna beuki anteng. Cai nu umpal-umpalan ngalabrak bumi. Léb. Léb . Parahu ngangkat. Oléng dina ulekan. Bangun rék tibalik. “Ujaaang..! Geus huhujanan deui baé?” kapireng nu ngagentraan. “Pameng, Ambu! Engké badé teras ibak da!” ceuk Manéhna bari tuluy nutur-nutur parahu nu angkleung-angkleungan. Duka rék nyangsang di mana…

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Jojo Johari: Hooor?! Rada lieur nu ieu mah. Hareueuh! Enyaan jero pisan atuda Ang Godi Suwarna. Leuh, abong baghawan heuheuheu
 2. Godi Suwarna: Jojo Johari:"Lieur, Yayi..? Sumangga, nyanggakeun lieurna, nampi jempol sareng komenna...! Heuheu..."
 3. Jojo Johari: Ke heula anan, moal waka menyerah Ang! (bari babatek, dituturkeun ku marieus-marieuskeun beuheung) ..heuheuheu
 4. Godi Suwarna: Jojo Johari:"Haha...! Piraku kawon ku fikmin. Mung sauted, Yayi...! Ulah dugi ka bobor karahayuan..."
 5. Liman Sanjaya: yakin, ieumah totonden.. rupina wangsit ngeunaan 2012 tos lungsur, kantun nyurahan sakantenan tatahar pikeun nyinghareupanana.. kumaha upami ninggang ka jalmi nu tacan payu sapertos sim uing? ;)
 6. Dedi Rosala: Biasana mah sok ditungtungan ciri khas fkmin tea...Tapi nu ieu mah wah....daria nakeranan kang Prabu.Sigana parahu teh bakal neubrag dina angen sewang-sewanga. wilujeng.
 7. Apoedy Sarah Ihsan: duh.. kan'an naha atuh kalahkah huhujanan jeung embung hanjat kana parahu.... hiks..
 8. Godi Suwarna: Liman Sanjaya:"Taaah, aya alumni UIN, yeuh...! Balad Baba Gibb mah jaragoan dina tafsir. Ke ku uing dipangmilarikeun jodo ari Ujang tos taluk nyiar sorangan mah..."
 9. Rin Riani: Nyanggakeun dua jempol kenca katuhu,....
 10. Acep Zoni Saeful Mubarok: untung teu ditungtungan ku carita ucing & anjing atawa sireum... hehe
 11. Liman Sanjaya: pamadegan nu sae perkawis mangmilariankeun jodomah.. nanging perkawis nafsirmah ampun paralun, teu pisan-pisan. kantos ngawawanianan nafsirkeun rindat abege oge batina gudawang manah.. ;)
 12. Ahmad Yani: Haduhhh .... nyaan !, sanes bantrak-bantrakeun model sim kuring rupina Fikmin nu ieu mah !, ambuing rek nyobi nyurahan teh kabujeng kabetot manten na cai ulekan !. Ambuing !!! saha atuh nu di maksad ku " Si Manehna Teh ?". Ambuing ... tulungan !!! tulungan !!,sim kuring hoyong tiasa nyungsi harti nu nyamuni ! duh !!!
 13. Asep Komara: Mugia urang sadaya kacandak ka gunung Judi/Ararat...amin.
 14. Asep Salahudin: Anteb pisan Kakang. Abong syaekhuna. Teu karaos nikungna, ti Nabi Enoh ujug-ujug ngabelesat ka si Ambu anu hariwang ningal si Ujang kalah teras nunutur parahu nu angkleung-angkleungan henteu rikat naek. eh boa-boa si Ujang mah langkung suka sapertos kitu ngarah langkung awas, da biasana upami tos unggah kana parahu mah sok 'nundutan' atanapi ngaraos asa bakal pangsalametna nyalira. moal kitu si Ujang teh mikir salami nutur-nutur eta: ngarancang parahu tandingan dumasar kana nalar manehna anu kamungkinana bisa dua. Tikelebuh atawa ngabelesat merik parahu nu tos aya! Dahsyat kacindekanana: Duka rék nyangsang di mana...kotret kayakinan jeung rasa hamham awor pagaliwota hahaha
 15. Dadang Soekanda: Tina ngahuleng sa huleng-hulengna masih keneh ngangsrod ngudag emutan kang Perbu mah. Taya nu mustahil kanggo Mantenna kanggo ngalungsurkeun bala, baheula eyeuna teu aya bedana mun nu nyicingan geus pasalia sareng baha sareng pituduh ti Mantenna...sembah kapihatur pun Perbu..
 16. Aditia Gunawan: Mana di dieu mah ngecrek bae deuih...
 17. Yanti Sri Budiarti: Beurat lamunan si Sujang teh, sigana huhujanan saatos diwuruk ngaos, uih sakola agama nu tos nerangkeun riwayat Nabi Enuh...:) Gustiiii...ngiring umpal-umpalan ieu emutan..:))
 18. Deden Abdul Aziz: Nganteng na implengan, Ang Prab. Ngalamun bari sugan ngalaman. Religius pisan!
 19. Nana Slamet Tresna Aji: Nyaan seueur pisan nu jojorélatan dina ungkara nu kaaos teh. Sajorélat asa kabayang kahirupan mangsa bihari, sajorélat deui asa kalangkang jaman kiwari, tapi asana téh pas pisan ngagambarkeun mangsa nu moal lila deui, cénah, bakal kasorang. Keun waé lah da saur ingkang Prebu Godi Suwarna gé nyurahan fikmin mah "hak prérogatif" nu maos. Janten, kuma simuing wé napsirkeuna mah. Mung nu jelas mah pédo élom, asa neda liwet sareng peda lalawuhna jengkol nu ngeletos dicoélkeun ka sambel délan. Hemm ... ni'mat seuhah .. seuhah
 20. Deden Abdul Aziz: Nyaan fikmin 2012 ieu mah, Ang Prab!
 21. Godi Suwarna: Dedi Rosala:"Biasa, yayi..! Goongna mah sok ditungtung. Tapi kalan-kalan sok aya goong jongklok tea. Hehe.."
 22. Nanang Sahbana Afnani: Duh..anak jeung indung teu apaleun rek tikelebuh..
 23. Godi Suwarna: Apoedy Sarah Ihsan:"Padahal mending huhujanan. sim uing mah resep pisan huhujanan teh. Dalah dugi ka eyeuna, tos aki-aki ge sok ngiring huhujanan sareng pun incu, sanaos sok digeunggeureuhkeun ku pun bojo oge. Resep pisan tuda kana huhujanan teh..."
 24. Godi Suwarna: Rin Riani:"Diantos jempol sampeanna, Neng..!"
 25. Godi Suwarna: Acep Zoni Saeful Mubarok:"Haha..! Eta mah dina fikmin nu kapungkur, Yi Haji..."
 26. Godi Suwarna: Liman Sanjaya:"Rindat abege mah teu kedah ditapsir nanaon. Langsung we ditubruk di juru, 'Jang..! Teras rengkas..."
 27. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Koncina kedah keresa huhujanan, Mang Yan...! Teras ngadapang dina cileuncang. Bruh-breh geura. Waas..."
 28. Godi Suwarna: Asep Komara:"Aaamiin...!"
 29. Godi Suwarna: Asep Salahudin:"Nya kitu, jurus fikmin mah apan nyarina teh dina luak-leokna, gulak-gilekna. Tafsir dipasrahkeun gembleng ka nu maraos. Yi Haji oge sakitu hededna nyurahan fikmin sim uing nu basajan. Sok janten asa hebat sorangan upami ditafsir ku ahlina mah..."
 30. Ki Hasan: Asa keur anyang-anyangan, balap parahu dina baskom.
 31. Akoer Lah: asa rada mengkol kana tasawuf ieu mah, ungkara has ti bagawan teureuh setatsion, tingkatan ma'rifat ieu mah, hehehe....
 32. Godi Suwarna: Dadang Soekanda:"Kade, Yi Perbu..! Ulah jero-jero teuing ngahulengna. Bilih teras katuralengan. Sim uing teu tanggel waler..."
 33. Godi Suwarna: Aditia Gunawan:"Jakarta mah pangpayunna bakal kakeueum ku laut, yayi...! antos we.."
 34. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Heuheuy, Ambu mah teu weleh surti. Kantenan da kagungan si Bungsu apingeun. Tah, dimana engke si Bungsu palay huhujanan. Keun ulah diwagel. Da huhujanan teh ngalatih jiwa-raga, malah imajinasi. Sim uing mah kapungkur sagala ulah ku pun biang teh. Antukna janten jalmik sapertos kieu. Pikasebeleun ka kolotnakeun..."
 35. Ahmad Fawzy Imron: ti kawit kecap 'manehna'..abdi langsung imut, moal lepat ceuk hate, maos ieu fikmin kedah ti tungtungna heula...hehe. Nuhun kang..ieu elmu kanggo abdi..
 36. Muhammad Shohiba Nu'man: Duh, Gusti.. Leubeut ku siloka fikmin teh. Tong boroning urang, dalah budak ge geuningan geus bakat migusti diri. Umaing kumawasa (bari teu kawasa pira kadar ngeureunkeun paparahuan). Ras ka Kan'an nu nongtorek panggero ramana, teu jauh ti ieu budak nu nongtorekkeun panyaram indungna. Teu jaun ti pangagung nu nongteorekkeun rahayatna. Leres kasaruan Kang Prabu, pangarang mah estu kumawasa. langkung-langkung ti Mas ngesbeye.. Heuheu.. Duh, hapunten uing tos ngiring nyurahan, Kang Prab. Wallohua'lam. :)
 37. Irman Dimyatie: Gedung DPR di Senayan robah jadi parahu Nabi Nuh. Jakarta banjir badag pisan. Rahayat Jakarta paboro-boro hayang asup ka Senayan. Orokaya eta parahu Senayan teh teu kuateun ngangkut rahayat nu sakitu lobana. Naon sababna? Figur Nabi Nuh geus mulang ka kalanggengan. Tinggal parahu nu angkleung-angkleungan dina umpalan cai bari terus tikelebuh. Jakarta musnah tina peta bumi Enonesa. Sakabeh anggota dewan jaradi bangke, bauna awun-awunan ka sakuliah dunya.....
 38. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Nyeta tadina mah moal waka diposting. margi dina pabetekan kantun dua deui. Biasana sok nyetok dugi ka lima. Minggu ieu asa lebeng-lebeng teuing. Teu ngadian deui. Tapi da teu kiat hoyong ngapungkeun dina malem minggu. Tos sababaraha malem minggu sim uing alpa ti ieu lapak..."
 39. Godi Suwarna: Nanang Sahbana Afnani:" Hehe..! Anging Allah nu uninga, Yi Haj.."
 40. Godi Suwarna: Nana Slamet Tresna Aji:"Yaktos, Yi Perbu...! Tafisr mah bebas pisan. Mangga teh teuing bade dibeureum dihideung oge. Naon nu ngolebat eta janten kagungan Yi Perbu..."
 41. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Apan rek gaduh gedong fikmin teh. Janten, sigana cocok upami ieu fikmin janten pangeusi bumi anyar nu dicita-citakeun ku urang..."
 42. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Atanapi balap parahu keretas dina cileuncang waktos urang nuju huhujanan. Waas..."
 43. Yanti Sri Budiarti: Ihh..Saur saha pikasebeleun?! he he he Laut ge tara nguyahan maneh..
 44. Ki Hasan: Nyaan jigana, mikmin mah kudu awet budak. Ngagalo pangalaman kolot jeung imaginasi budak. Edun lah.
 45. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Hahaha...! Aya-aya wae Yi Perbu mah. Piraku pantar uing tiasa nasawuf. Isin atuh ku Kyai Haji Asep Salahudin, sareng Kyai Haji Ahmad Fawzy Imron. Tobaaaat..."
 46. Liman Sanjaya: manehna, si ujang nu nutur-nutur parahu nabi enoh kaserepan ruh buana, teu gimir ngangon atikan. tigin kana amanat karuhun. imahna di birit leuwi nya, Kang Perbu? ;)
 47. Ki Hasan: Kang Godi Suwarna, uing mah ieu teh keur nyusud lalakon fikmin ti barang borojolna. Nitenan paguneman para paraji orok fikmin.
 48. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Ngaosna ti pengker heula..? Haha...! Nya tangtos kana moal katipu ari jurusna kitu mah...! Tos kapendak koncina, nya..? Nu saguru nu saelmu ulah ganggu... heuheu.."
 49. Ida Nurulhuda: Hebat pisan imajinasi si Ujang..,tangka maréntah ka Nabi Enuh.Langkung hebat deui nu ngarangna...,abong nya tos kahot !
 50. Rohendi Pandeglang: panya teh tos ma'ripatulloh, dugi ka ngapungkeun fikmin sufi kieu di malem minggu, tah ieu nu disebut tauziah malem mingguan ala fikmin. asa ngaji tapi miksi Ka Perbu
 51. Iwan Hanjuang: ari nge jazz mah,alo teh gugugru ka amang,tapi mikmin mah,kawalahan ngudagna meni renghap ranjug kieu, improvisasi na lega pisan alo mah.tabe lah mun wong ngabri mah..
 52. Acep Zoni Saeful Mubarok: tapi tiasa edisi revisi 2012 hahaha...
 53. Is Tuning: Manéhna, ngantep éta parahu. nutur-nutur euntreupna dimana. teu miroséa kaweurna pangeusi parahu nu aya dina pikirna. Kumaha gulidag cai wé nu malidkeunana. Teu ieuh ditajongan atawa dicolékan sina pungkal-péngkol. Teu ! Sanajan Manéhna bisa, pira ngahanjatkeun parahu, tuluy dibawa ka golodog nu iuh. Manéhna ukur nyéréngéh, resep. resep ulin... :)
 54. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Gara-gara hujan nu ngecrek wae. Gara-gara uing tepung jeung paranormal nu ngaramal pikahareupeun Enonesa. Gara-gara barudak haruhujanan di solokan hareupeun rorompok, teu beunang dicarek. Gara-gara hayang mosting malem minggu. Jleg weh ieu fikmin ngadeuheus ka jang Haji. Mangga nyanggakeun. Bade dibule, dihideung..."
 55. Rudi Riadi: Hoyong nyumput maos fikmin ieu mah. Kang. Nyumput kahiji: sieun milu kalebuh. Nyumput kadua, isin ku fikminna, sim uing janten minder.
 56. Is Tuning: Kang Rudi Riadi uing mah hoyong dahar ! lapar ieu téh... ha ha
 57. Endah Dinda Jenura: si Manehna ngagilek, ieuuuuunngg...
 58. Muhammad Shohiba Nu'man: Kang Prab Godi, abdi mah hoyong nu bule.. Hehe
 59. Bunda Langit: Jempooòl Salamina Knggo Pangrsa, Duh 2012 bde kiamat kitu,,? Punten ah sajorelat Ngahuleng dupi tokoh " Manehna atanapi ujang teh saha,,? Teuneung Ludeung taya Kakeueung,, Hebat,
 60. Godi Suwarna: Irman Nurhapitudin Dimyatie:"Hiduuup Golpuuuut....! Hayu cuang nyontreng Fikmiiin...!"
 61. Meila Handayani: yu ah urg paparahuan ayank..hihiihih
 62. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Pikasebeleun teh pikasenangbetuleun..hehe.."
 63. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Haha..! janten seniman nanahaon wae oge kedah awet olol leho, Ki..."
 64. Godi Suwarna: Liman Sanjaya:"Ujang mah can kungsi nganjang ka uing tuda. Tah, di hareupeun imah uing aya solokan. sok dikarojayan ku barudak..."
 65. Mega A. Noviandari: segera terbit: fiksmin Nabi dan Rosul...
 66. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Siiip dekh, Ki...! Da upami seug aya kaum akademisi nu keresa nalungtik fikmin, moal teu langsung janten profesor doktor da. Bahanna lengkep tos disadiakeun. kantun nyiuk. jaba engke mah bade gaduh situs sorangan. pokona ginding weh fikmin sunda teh..."
 67. Godi Suwarna: Ida Nurulhuda:"Kahot soteh karanganana, da jalmina mah ABG keneh, Neng...'
 68. Tien Widartini Darodji: kantenan upami abg keneh mah ngacungkeun jempolnage kedah sing jangkung,aya harepan pikahareupeun.
 69. Arom Hidayat: Halah! Malam minggu ning para jawara tarurun fikmin! Eundeur lapak fikmin kang Prabu ku fikmin-fikmin petingan..
 70. Cassa Grande: Keueung ah!
 71. Iwank Pamungkas: Waas, huhujanan, paparahuan, babaseuhan... Nyanggakeun jempol saboboko kangge ieu fikmin....
 72. Akang Remi: nyangsang dina tungtung mangsa.....
 73. Nana Sukmana: Tétéla lampar imajinasi mah, Raka Perbu. Lambaran taréh tina lambey kiyai nu ngajengjen na angen-angen luncat satakerna mangsa lelembutanana benghay. Nyuay-nyuaykeun harti majazi. Nembé kahartos ayeuna mah, horéng kedah leres ngadereskeun sajarah mah. Ulah disarengan ku linyok, mana komo dirarangkénan ku kaceueub mah. Hawatos sékésélér janten sarasab. Seueur nu katideresa deuih. Piwuruk nu munel pisan, Kang. Nuhun.
 74. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Mung ukur Parahu Enuh nu bakal nyalametkeun ieu bangsa tina rupining banjir geugeuleuh, nu tos ngawitan naek, leb-leban, saeutik-saeutik. Gancang ngadeuheus Puun, 'Jaro..! Susuci di Arca Domas...."
 75. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Sim uing mah taluk kana musik teh. Ukur janten pendengar setia we. Namperkeun wirahmana. Diangge kangge wirahma basa. Tah, Amang oge, salaku musisi, tos sakedahna pisan nerapkeun wirahma rupi-rupi musik kana wirahma basa. Geura..."
 76. Godi Suwarna: Acep Zoni Saeful Mubarok:"Haha...! Sapertos Nusantara tea, album Koes Plus. Atanapi Begadang, Rhomanyah Irama..."
 77. Godi Suwarna: Is Tuning:"Nyukcruk galur-galur takdir, malibir dina nalaktakna lamunan nu ngahaja dihalimunan. Tapi da nembrak naker keur nu weruh disemuna. Najan nginjeum ketak budak, tapi muga-muga bisa ngoprek kasadaran nu leuwih jembar ti sakadar kaulinan..."
 78. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Aneh uing ge. Fikmin ieu mah ujug-ujug jadi. Teu rea diutak-atik kawas fikmin-fikmin sejenna. Nu ieu mah panglancarna. Ujug-ujug ngolebat. Laju diketik sawatara menit. Jadi weh. Aneh prosesna, yeuh..."
 79. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Seueur gulak-gilekna mikmin teh. Lami-lami mah gulak-gilek wae teh asa janten jalmi centil...."
 80. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Bereees...! Ke dina Nyiar Lumar sok seueur nu bule mah. Ke dipasihan hiji, tilas sim uing..."
 81. Godi Suwarna: Bunda Langit:"Ramalan 2012. Hehe...! Perkawis saha Si Manehna tiasa diaos tina komen-komen nu sanes. Lajeng, Bunda tiasa kagungan tafsir nyalira. Teu kedah sami sareng nu sanes, teu sawios teu sami sareng nu dimaksad ku pangarangna oge. Saha nu terang tafsir Bunda langkung jembar..."
 82. Godi Suwarna: Meila Handayani:"Uing ayeuna bade ka Pangandaran. Diantos di ditu. Hayu cuang paparahuan ka Ustrali. Kagok lah..."
 83. Godi Suwarna: Mega A. Noviandari:"Siaaap...! Sim uing siap ngagaleuh bukuna..."
 84. Bunda Langit: Sumuhun Pangersa,, Nju Wengi Maosna Rusuh, janten teu kabujeng dioas Comen"na,,; Atos Ieu ge sakolepatanmah tos ngartos,,; Mung moal disebatkeun isin,, Bilih nu ngarangna Gumujeng, Heuheu,,
 85. Godi Suwarna: Bunda Langit:"Haha...! Yaktos, teu kedah diucah-aceh. Eta mah usiah urang duaan weee...."
 86. Teti Taryani: Nyaan Ang... fikmin diaos malming, diilo deui enjing-enjing... ngalenggak berkali-kali... aya ku aheng... kaulinan murangkalih dikaitkeun sareng kajantenan rohaka jaman Nabi Enuh... adumanis nu ruaarrr... biasa!
 87. Godi Suwarna: Teti Taryani:"Kitu, Bu Neneng...? Siiip dekh...! Kade, ulah diwartos-wartos ka nu sanes we. Bulu tuur sareng bulu-bulu nu sanesna oge omat ulah diwartosan..."
 88. Muhammad Shohiba Nu'man: Kang Prab Godi Suwarna, Wios patilasan salira ge, etang etang ngalap berkah bae, meh sae mikmin. Heuheu..
 89. Nazarudin Azhar: Kakuatan imaji nu tan wates wangen, di antara contona ebreh dina ieu fikmin. Carita parahu Nabi Enuh "diparieuskeun" ku kang Prabu kana ambahan imaji nu matak ngajenghok. Eta, aya "Manehna" nu gunem jeung Nabi Enuh; nu ceuk panyangka pasti Gusti nu ngatur ieu kajadian. Tapi dina ahir carita, singhoreng eta teh budak nu keur ulin paparahuan. Imajinasi budak nu ngahirupkeun ieu carita teh, nu geus hasil nyimpangkeun rasa "curiga" pikeun simuing nu maca; boa-boa Gusti ge ngadamel sagala rupa kajadian di dunya teh, kalan-kalan jiga budak nu keur ulin. Ngatur naon nu kudu kajadian lain lantaran boga kakawasaan pikeun ngahukuman jeung nimbalan kasalametan, tapi "sakadar" nyieun alur nu pikaresepeun Manehna. Sok kapikiran, lantaran Gusti Maha Kawasa, Maha Sagalana tur taya nu nyaingan, naha Anjeunna sok ngarasa kesepian kitu? Ah, paur jadi malah ngalantur jauh, bisi disangka kafir liberal, heuheu, sakitu we apresiasi ti simuing mah Kang Prabu...
 90. Godi Suwarna: Tien Widartini Darodji:"Kantenan ABG pameget mah ngacungna ge kedah jeceng pisan, Neneng..!"
 91. Godi Suwarna: Arom Hidayat:"Nya eta, bet abreg-abregan kolot ngarapungkeun fikmin meh bareng. Ari sugan teh moal aya saingan papada kolot. Ari pek.."
 92. Godi Suwarna: Cassa Grande:"Jih, geuning boranga Ujang teh..."
 93. Godi Suwarna: Akang Remi:"Nyangsaya dina tungtung mangsa...! Ungkara nu sae, Yayi..."
 94. Irman Dimyatie: Sok janten bingung macana, da fikminna aredun, Ang. Nu mana heula nu kedah dikomen. Ari ngajempolan mah babari. Eta dina ngomen... pan kedah ngemut heula.
 95. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Weiiis, nembe kaaos, yeuh...! Nuhun tafsirna, Mang Na...!"
 96. Uti Kinanti: paparahuan mah panginten benten sareng parahu nya kakang Prabu Godi Suwarna,paparahuan mah kadungsang dungsang kabawa palid kumaha gedena cai, ari parahu Enuh mah puguh tujuan sareng nakodahna , kitu sanes ulah digumujengkeunnya nuju diajar komen heheh
 97. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"lungsuran Tuang Guru mah tanmgtos ngandung berekah, kantenan diangge mikmin mah, tangtos bakal mangpaat pisan..."
 98. Budi Sobar: ngangkleung dina cai anu umpal umpalan. asa inget jaman baheula, kuring pernah palid di cimulu. kira kira umur 5 taunan. ampir milu terjun ka curug deukuet balong bardan. untung aya anu nyait. Kuring hirup nepi kaayeuna.nuhun gusti.
 99. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Kitu, nyah..? Hehe..! Usum hujan, sabot barudak haruhujanan di solokan hareupeun imah, uing maca buku Sejarah Dunia Kuno, karya Susan Wise Bauer, pangintun ti nu alim disebat namina tea. Aya nu aheng dina ieu buku. Singhoreng perkara caah nu ngalabrak, nu ngeueum dunya teh geus aya ti jaman Sumeria keneh (3500 SM). Ari tokoh nu ngaloloskeun mahluk tina eta balai ngaranna : Utnafishtim. Perkara banjir badag ieu oge disabit dina kabudayan Babilonia. Nu nyalametkeun pangeusi dunya ngaranna : Atrahasis. Perkara caah gede kasabit oge dina kabudayan Cina, India, jeung indian Maya. Buku sajarah nu hade. Peryogi dikoleksi. Rea bahan kangge mikmin..."
 100. Nazarudin Azhar: Siap Kang, pasti milari bukuna..
 101. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Nyaan, bukuna heded. Nambihan wawasan. Titingalan janten bruh-breh. Pangaosna memang awis da bukuna ge kedeplik pisan. Tapi asyik lah. Asa maca novel..."
 102. Godi Suwarna: Irman Nurhapitudin Dimyatie:"Sami pisan..! Sim uing ge sok bingung bade ngomen naon mun kaleresan seueur postingan harade teh. Sok barieukeun. Klan-kalan cekap ku ngajempolan we heula. Ke ngomenna pandeuri, upami pangacian tos karempel..."
 103. Godi Suwarna: Uti Kinanti:"Kitu ge tiasa bae, Neneng..! Ulah isin ku tafsir nyalira. Kedah pe-de. Kedah ludeung. Sastra tea apan ngajak ludeug ngalalana, ngarambah dunya imajinasi..."
 104. Uti Kinanti: Uhun uhun ... Atuda ari sarang inohong mah sok kirang Pd
 105. Godi Suwarna: Uti Kinanti:" Sim uing inohong...? Halah, inohong ti Cirahong, tukang ngawangkong, seueur ngabohong..! hehe..."
 106. Ari Andriansyah: kasawang mun nabi Nuh naek rakit, heheh..
 107. Gus Maman: punten seja tumaros, dupi tatit teh naon ? sok emut ka dongeng sireum anu sasalaman pabeja-beja naroskeun titit.
 108. Akoer Lah: tatit teh nu sok dicoco tongo tea kitu nya kang perbu? hehehe..
 109. Godi Suwarna: Ari Andriansyah:"Nu naek rakit mah mertua Jang Ari...! Ti Batawi ka Karawang..."
 110. Godi Suwarna: Gus Manz:"Upami narosna daria, waleranana teh : tatit teh nya kilat tea.."
 111. Nana Slamet Tresna Aji: Kakang Prebu Godi Suwarna, ampir sami sareng titit nya pami kitu mah. Tatit patingjorélat, titit mah ngan sajorélat heu heu
 112. Akoer Lah: punten kang perbu, ieu mah mung saukur ilustrasi, pelukis rd. saleh kantos ngalukis yen pulo jawa bakal banjir, saperti nu kajadian waktu jaman nabi enuh, boa-boa da uga kolot baheula mah sok kajadian : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=301834003165818&set=a.301831876499364.96737.100000176633711&type=3
 113. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Tiasa janten tah. Mung tantos buntung..."
 114. Godi Suwarna: Nana Slamet Tresna Aji:"Duka tah perkawis eta mah. Mung, cek pangrasa sim uing tatit teh langkung puitis batan kilat..."
 115. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Weiiis, hatur nuhun kintunanana, Yayi...! KIaciptana teh kota Jakarta..."
 116. Akoer Lah: sigana mah galagatna nu kajadian di sidoarjo tea, abah bakrie nu gaduh lapindo hayang nubrus bumi neangan gas, sihoreng pipa na bocor da milih nu murah, pan ahirna ngaburial leutak dugi ka ayeuna, daerah sidoarjo ngamplang ku sagara leutak, saterusna aya bahan jakarta teh bakal kakeueum oge, numawi kang perbu kedah ngarojong mun ibukota endonesa urang alihkeun ti jakarta ka sumedang, hehehe...
 117. Ari Andriansyah: heheheh.. ah, da moal ka urang Batawi, bade ka urang Tanjungsari wae, supados naek Damri, heheh..
 118. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Ibukota Enonesa ngalih ka Sumedang...? Halah, riweuh, yayi..! Mending ka kalimantankeun we..! Tah, Sumedang mah langkung sae janten ibukota nagara Sunda..."
 119. Godi Suwarna: Ari Andriansyah:"Taaah, sae atuh...! Tiasa naek rakit ti Tanjungsari ka Karawang, ti walungan Cimanuk..."
 120. Akoer Lah: enya nya, mending ge pindahkeun wae ka kalimantan atawa ka papua, tapi di sumedang mah sering pisan pareum listrik kasebelasanna teh, duka tah di "water sweet" naha sok reup bray wae listrikna, jeung kabayang mun aya nagara sunda saperti jaman baheula...
 121. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Jalaran Ciamis mah ibukota nagara Galuh, janten teu sering pareum listrik. Kantenan di palih stasionna mah. Margi upami pareum listrik, kareta api tiasa janten bakal tabrakan sareng kapal udara..."
 122. Akoer Lah: Hahaha...eta geura kapal udara tabrakan jeung sepur gara2 pareum listrik, rupina mah eta sepur jalanna teu ngadapang tp nangtung da hoyong lumpat jd we kabadug kapal udara...
 123. Budi Sobar: tah jakarta oge niron tina eta sajarah. kapayuna niron kana ayat anu eusina kabeh jelema dikutuk jadi munyu atawa ancur jiga sodom dan gomorah.. pek rasakeun
 124. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Tah, eta...! Kitu pisan, Yayi..! Jaba, sepurna jarangjangan di nagri Galuh mah..."
 125. Godi Suwarna: Budi Sobar:"Ayeuna oge apan tos ngawitan urang Jakarta mah sok naraek parahu upami hujan. Etang-etang latihan upami hiji waktos kotana kakeueum cai. Langkung sae ngaralih geura. ka Tasik atanapi ka Ciamis..."
 126. Akoer Lah: Hihihi...nyaan ieu mah ngadu bako sareng bujangga setatsion aya wae ngagaleongna, aya sepur jangjangan cenah, 'jang..jang..halik nyingkah tong ngagolerkeun wae paku dina erel keur pepesoan, bisi kacugak ban sepur na...hahaha...tina banjir nabi enoh bet ngagilek kana sepur..
 127. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Haha..! Apan sepurna tos siap bilih sawaktos-waktos aya caah narajang dunya. Kantun nyeak, teras ngalayang..."
 128. Akoer Lah: ngalayang siga langlayangan, luar-leor terus mayung, nutug, persis oray liong, bahtera nabi enoh na gentos ku sepur nu jangjangan, "jang..jang...jang kan'an tong naek kana tangkal kalapa da banjirna bakal salaput gunung, mending ge jadi tukang asong di jero sepur....kacaaang...ibuu....rambutan...baradeee...! (tos ah kalah tambah ngacaprak, hahaha....).
 129. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Haha...! Ngahaja, dipancing supados teras ngacapruk. Etang-etang latihan mikmin. Dina latihan, imajinasi tiasa teras diumbar ka mana karep. Tah, upami dina prungna mikmin, imajinasi diwengkuan ku struktur carios..."
 130. Akoer Lah: euleuh geuning teu karaos nya "digiring ku masinis" supaya tambah ngacaprak, hehehe...tapi da teu kukituna ge sim abdi mah tukang ngacaprak di kelas, nullis dina bor teh mung judul poko bahasanna we, kadituna mah nya kitu tea ngacaprak.....terang2 tos bel bubar, tapi di dieu mah benten ngacaprakna, aya "nu ngaping", ngan hanjakal "bako" na ieu teh tinggal puntungna wungkul, ieu sekar roko pinuh dina kibor sareng ubin, tungtung meja harideung kaduruk ku ruhak roko, gara2 aya sepur jangjangan, nuhun ah kang perbu...engkin jarum superna dibistelkeun via pos, hehe...
 131. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Haha...! Okeh, Yayi...! Wilujeng 'mikmin' sareng tuang rai, meungpeung usum tiris..."
 132. Akoer Lah: "semarang tiris......politik cerdas", (mung kang perbu nu apal, hahaha..).
 133. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Haha...! Nu saguru nu saelmu ulah ganggu.."
 134. Akoer Lah: cumu'un nu "semarang tiris" mah, tapi pami "politik cerdas" mah mung raka perbu wungkul nu apal, hehehe..sami2 saguru saelmu sajurusan terminal ledeng....
 135. Godi Suwarna: Maya Listiani:"Murangkalih teu kenging ngaos ti pengker. Bahaya..! Hehe.."
 136. Rin Riani: Janten waas ka terminal ledeng,... kang Prabu Godi Suwarna,... kang Akoer Lah,... meni aremut keneh kana 'politik cerdas',... heu,... heu,....
 137. Godi Suwarna: Rin Riani:"Sim uing mah mung sakadar mikmin, Neneng..! Nu sok molitik cerdas mah Aa Akoer Lah..."
 138. Akoer Lah: sim kirung mah mung nga makmun we kumaha "mandah" na nu jadi imam, hehe....
 139. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Salaku Prabu Siritwangi, sim uing mah tara jorang... heuheu.."
 140. Akoer Lah: ari "Siritwangi" pami ditarjamahkeun naon kang? hahaha...
 141. Uti Kinanti: tseungit taeun kang Akoerlah.. hihi bari meungpeun ...
 142. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Upami diterjemahkeun mah janten : Kemaluwangi...
 143. Godi Suwarna: Uti Kinanti:"Etah, teu kenging kapancing ku Aa Akoer Lah..."
 144. Lalat Socrates: horeng nyangsangna dina fikmin hihihi
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI