Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Pandawa Dadu

Ku Godi Suwarna

Pandawa. Kurawa. Ngariung di Senayan. Sakuni ngoclok dadu dina bokor. Bluk. Bokor ditangkubkeun. “Genep!” ceuk Yudistira nu geus euceuy balas dikékéak. Sakuni seuri sabot muka bokor. “Duaaaaa!” Kurawa raéng. Duryudana nyakakak. Dursasana ngéngklak. Nagara katut eusina kapibanda ku Kurawa. Dadu terus dikoclok-koclok. Angka-angka terus diteguh. Yudistira kéok jeung kéok. Adi-adina ngalaléong ka ‘laut’. Yudistira ragap taya. “Drupadi? Okéh?” Duryudana nanya. “Okéh!” témbal Yudistira nu beuki nékad. Dadu dikoclok deui. Bluk. “Tilu!” Yudistira nyorowok bari merong kana bokor. Sakuni nyéréngéh. Bokor dibuka. “Limaaa!” Kurawa gumuruh. Drupadi dirontok ku Duryudana. Keur kitu, kapireng jerit piriwit jeung sora nu tinggorowok. “Nyontoan teu balég, siah! Téwaaak!” ceuk Si Cépot. Breg. Senayan diserbu masa. Para gegedén katawuran. Dibeberik ku rahayat. Dicangkalak. Dicangcang di alun-alun. Kanjutna dipopok balsem.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Abah Sarjang: Puasss siah... Anyutna dipopok balsem. Panuju lah!
 2. Iwan Hanjuang: nagara teh tinggal ngarana,da raja kayana mah geus dikawasa ku deungeun-deungeun ngan encan we digadekeun..
 3. Akang Remi: nu jadi tarohan panungtungna hanjakal gening ibu pertiwi...
 4. Godi Suwarna: Abah Sarjang:"Kakeclakan kayu putih ge tos panas kacida. Keun, cuang popok ku obat gosok cap Geliga..."
 5. Maman Damiri: Asa rada memper-memper kana kondisi di Amarta ,Ang ! Kumaha mun leres kajadian ...
 6. Akang Remi: digade ge rupina moal aya nu nampi,bubuhan nagara geus leungiteun pangajina akang...hehehehhehe....
 7. Cassa Grande: cihuy.... milik gede. aya nu nganteuran laktop. Fikmin aheng jul jol. nyungkeun widi, seja ngeukeup ieu fikmin.... hahah... cawokahna matak meureudeuy.... cihuy pisan
 8. Nanang Sahbana Afnani: Meni endah pisan,sanaos teu nganggo kecap "REVOLUSI" tp atra pisan katingali dina si Cepot "rakyat" bisa ngarebut hakna..mantabz Ang.!
 9. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Boa parantos digadekeun, Amang...! Mung urang we nu teu terang..."
 10. Godi Suwarna: Akang Remi:"Nya eta, kitu pisan, Yi Perbu..! Para pangagung tos nyarucud burung. Tos teu emut we ka urang-urang salaku balad Si Cepot..!"
 11. Maman Damiri: Ang Iwan Hanjuang , ceuk saha can digadekeun ?
 12. Godi Suwarna: Maman Damiri:" 2012-20013, sing atos-atos, Yi Perbu...! Waspadalah..."
 13. Asep Supriatna: hahaha...kacipta mun para gegeden nu korupsi mun hukumanana dipopok balsem, pasti kararapok...
 14. Irman Dimyatie: Eta palebah kanjut ku dipopok balsem. Halah..... simkuring meni ngabarakatak panjang hahahahaha..... mun para koruptor di enonesa dikitukeun kabehanana. Kabayang.....
 15. Maman Damiri: Balsem merek naon nya nu pangpanasna ?
 16. Lugiena De: Pasti balsem Geliga! Ngarah anyutna aya sepiran! Heu heu heu...
 17. Akang Remi: sumuhun leres kang perbu Godi Suwarna,...ah bade ngantos terasna bae, hoyong terang kumaha jadina saatos etanana di balur balsem ....hehehehe
 18. Godi Suwarna: Akang Remi:"Dina digadena ge tangtos kana mirah pisan, Yayi...!"
 19. Akang Remi: hahahahahaha.........leres pangersa
 20. Godi Suwarna: Cassa Grande:"Hahaha...! Saleresna, ieu fikmin dikarang sateuacan sim uing dileler lektop. Mung, nya kitu, sok teras diumplang-impleng. Tos aya kana sasasihna. Nembe pisan lungsur wangsit ti Resi Abiyasa, yen ieu fikmin kedah dipedar ayeuna, sateuacan Enonesa ancur lebur. Kitu manawi, nun..."
 21. Iwan Hanjuang: Maman Damiri encan karanjutna mah,ngagayot keneh,mun payu mah bakal eta ge..
 22. Akang Remi: lumayan kanggo di sop......
 23. Wida Waridah: Indonesia meryogikeun pisan cepot-cepot nu pantang mundur pikeun nanjeurkeun hak rakyat. Hidup revolusi!
 24. Irman Dimyatie: aya nu leuwih aheng. Sanggeus dibalsem, terus dideang ku seuneu tina lilin. Seuneuna ulah antel cukup anggangna 5 cm we. Dagoan sajam..... eta kanjut bakal ngabadagan jiga balon. Dijamin egang tah si koruptor teh. Gegendirna bakal ntulusup kana balon. Tuman ciah!
 25. Usep Acx: pangagung beuki dadu rahayat balangsak.... ckckckc
 26. Lugiena De: Tapi asa leuheung keneh ketang ari dibalur balsem. Coba lamun siki anyut teh digencet suku korsi. Ieueueueueueueueungngngng....
 27. Maman Damiri: Kumaha atuh mun urang jaradi Si Cepot //
 28. Irman Dimyatie: Ang Maman Damiri: pan ayeuna ge urang teh geus jaradi si cepot....
 29. Godi Suwarna: Nanang Sahbana Afnani:"Sim uing kantos nyutradaraan naskah Pandawa Dadu, karya Kakang Wahyu Wibisana, dimaenkeun ku teater IKIP Bandung. Nu maenna diantawisna : Asep Supriatna, nu janten Duryudana. Aom Deden Abdul Aziz sok sanaos kasep siga Arjuna, tapi duka kunaon, anjeunna malah palayeun janten Dawala. Kantos maen di Solo, di Jakarta. Pangalaman nu sesah hilapna. Tah, suasana ayeuna asa teu tebih sareng nu dilalakonkeun dina Pandawa Dadu harita. Nya der weh didamel fikmin.."
 30. Selly Sie Kirey: sukurin dikasi balsem....wkwkwkwkkkk
 31. Akang Remi: kedahna mah nu bareuki dadu tadi tea nu jadi si cepotna,..da gawena ge purah ngaladosan rahayat,...janten simkuring mah bade anteng bae jadi arjuna nu sakuduna di ladenan......hehehehe
 32. Maman Damiri: Tah kade persib bisi eleh ...
 33. Godi Suwarna: Asep Supriatna:"Sebagai mantan pamaen Duryudana, Yi Perbu tangtos panuju pisan upami Yudistira dipopok balsem cap Geliga.. heuheu..."
 34. Godi Suwarna: Irman Nurhapitudin Dimyatie:"Uhun mending kitu we, Yi Perbu..! Ulah nu sadis-sadis. Cekap ku popok balsem we hukuman ti urang mah. Dipopok salami juh las taun. Cekap lah..."
 35. Liman Sanjaya: masing waspada, kakang perbu Godi tos kenging wangsit ngeunaan kajadian di taun 2012 ieu. kamari diguar di kebon seni..
 36. Akang Remi: sumuhun meni hariwang mun di sawang teh...eta beja
 37. Godi Suwarna: Lugiena De:"Ku eta pisan, 'Jang..! Cap Geliga tea. Rudet tuda. Para Panganggung kiwari kawas nu keur maen kiu-kiu. Silih gos. Pagede-gede tarohan. Bari ngarasa geus nyarekel kartu nu leuwih hebat batan lawan-lawan pulitikna. Terus we silih gos, ngundak-ngundak tarohan. Tepi ka kiwari, urang salaku balad Si Cepot, teu terang saha nu meunang saha nu eleh. Tapi jadi kabawa rieueueur, Anyiiiir...!"
 38. Godi Suwarna: Akang Remi:"Uhun, urang mah kantun ngantosan we. Ngantos kanjutna kaduruk. Keun, sugan ari tos jaranten 'kaum kasim' alias kaum kabirian mah para panganggung teh janten balageur, janten nyaraah ka rahayat..."
 39. Godi Suwarna: Irman Nurhapitudin Dimyatie:"teras dideang..? Siiip tah...! Hukuman kitu husus kangge gegedug-gegedugna...! Keun, siah..."
 40. Godi Suwarna: Usep Acx:"Numawi, dibandungan teh kalah hayoh we ngaradu dadu. Cul ka balad Si Cepot.."
 41. Jojo Johari: Horseeeeh! Puaaaas! Tuman para gegeden kos kitu patut mah ontohod wungkul. Alusna mah nu dibalseman teh panonna sakalian ngarah bareunta. Hareueueuh! ..heuheuheu
 42. Godi Suwarna: Lugiena De:" Digencet korsi mah teras bucat atuh, 'Jang..! Mending dipopok we juh las tauneun mah..."
 43. Godi Suwarna: Selly Sie Kirey:"Wah, Neng Selly dugi ka nyakakak kitu. Pasti kabita ku nu dibalseman da... heuheu..."
 44. Selly Sie Kirey: kabita ngabalseman kang... Ngarah tong balangor... Qiqiqiiqii
 45. Rudi Riadi: Hahaha...haduh, goong etah, dugi ka kitu, Kang Prabu. Gambaran oge keur PPSI ieu teh rupina. Hidup Cepot ! Hidup Persib...!
 46. Muhammad Shohiba Nu'man: Hahaha.. Suka pisan! Cangcang terus awakna, Kang Prab! balseman terus anyutna.. Sugan lami-lami mah awakna nungtutan buruk, anyutna seger da dibalseman tea.. Hidup Balsem!
 47. Bunda Unie: tos dbalseman kantun dikerok ku benggol kabuyutan....gkgkgk
 48. Ki Hasan: Lah eta ku "dipopok balsem". Inget ka balad di Gg Bp Eni, urang Tasik. Lenger pisan. Popoean wasiat mahasiswi ditalian ku benang, nepi ka kamarna. Nu bogana rek jajait. Dikenyed-kenyed. Atuh ngajerit. Newak ucing di buruan, dipopokan balsem bujurna. Dileupaskeun. Ngabecir eta ucing. Jigana hade mun Kang Tatang Sumarsono rek balap kuda, dipokan balsem kudana. Nagarah juara. Hahaha
 49. Godi Suwarna: Maman Damiri:"Tah, upami anyut pamaen Persib dibalseman sadayana, tangtos kana jawara Asia, Yayi..."
 50. Godi Suwarna: Wida Waridah:"Ayeuna ge tos ngawitan kaum Cepot tingkecewis, tinggeredeng, teu panuju kana pamarentahan kiwari. Ieu mah kantun ngantos piriwit ti ua Semar we. Sadinten ge bereslah, Jakarta bakal serah bongkokan..."
 51. Godi Suwarna: Ang Maman Damiri, Yayi Irman Nurhapitudin Dimyatie. kaum Cepot tos ngawitan, tatan-tatan, ngarempelkeun balsem, kangge mopok anyut para pangagung anu tambih nurustunjung..."
 52. Saefull Atk Archiva: pantes atuh ...basa kamari rek meser balsem meh unggal warung teu aya....beak mereun ku si cepot hihihihii..
 53. Rohendi Pandeglang: Ambuing, geus aheng deui bae. Ari Ka Godi Suwarna naon sarapanana atuh, meuni ngencar wae eta lamunanna. Ka Perbu kula panongton 3 peuting teu katinggaleun, jeung mayar deuih, basa di PKM IKIP geater Pandawa adu dadu teh
 54. Godi Suwarna: Liman Sanjaya:"Hahaha...! Ukur kiamat nu baris nyalametkeun Enonesa dina taun 2012..."
 55. Godi Suwarna: Jojo Johari:"Nya kitu, yayi...! Batan dipanjara lila bari di panjarana sarenang, asa mending dipopok balsem cap geliga we kenging juh las taun mah. Uing wae kungsi teu dihaja ngagaro anyut, ari ramo urut balsem, tobaaat, mani hayang ngabret ka mana boa. Angot upami dipopok...."
 56. Jojo Johari: Whaahahahahaa! Hareueueuh! Kacipta panasna tangka ajrag-ajragan pastina oge. Mani asa kiamat heuheuheu!
 57. Wawan Darwan: ih amit2 ... Tong waka kiamat atuh,kuring betah keneh
 58. Ernawati Siti Syaja'ah: Cepot...resep ku bangorna tp sok peureus kana mamaras...
 59. Godi Suwarna: Selly Sie Kirey:"Jiiih, sim uing mah teu bangor, Neng..! Omat, ulah ditaplokan, nya...?"
 60. Bunda Langit: Heuheu,,; Mang cepot aya ku wantunan,, Ngolesan Maung nu ranggeténg,, sae pisan mung kade ah mang cepot bilih aya nu nyulik, dijantenkeun Model Iklan Blsem, heuheu,
 61. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Gambaran keur sakabeh panganggung nu aya di nagara Enonesa, Jang Guru...! Ti Jakarta tug dugi ka desa-desa, sami pada resep kiu-kiu sareng sainganana. Silih sandera, silih ancam, pabadag-badag tarohan...! Podol sero sadayana..."
 62. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Nya dalah dikumaha, Yayi...! Diantep teh kalah tambih nalotorogan. Ayeuna mah teu aya deui carana iwal ti cuang siap-siap. Tah, ti palih dinya, siapkeun balad kinten-kinten juh las treuk mah, gabung sareng wadiabalad Kyai haji Ahmad Fawzy Imron. Upama Lurah Semar, lurah urang sarerea, tos niup piriwit, kantun breg we cuang serbu Jakarta teh. Cuang botram di Senayan... heuheu..."
 63. Irman Dimyatie: Siap lah. Urang serbu senayan. Urang ramekeun ku para fikminin wal-fikminat. kade ulah hilap balsem sareng rendos cabe rawit......
 64. Pak AdSulaeman: untungna nu dipopok balsem teh kantong semarna coba lamun gagang telepona. weu pasti gugurubugan haha
 65. Yanti Sri Budiarti: “Nyontoan teu balég, siah!" ha ha ha...Kataji...kataji...
 66. Muhammad Shohiba Nu'man: Haha.. asa mending di payuneun bumi salira botram mah.. Ni'mat pisan gurame gorengna.. hehe
 67. Liman Sanjaya: sim uing pesen tanah awisan atuh, kapan kakang perbu tacan gaduh tatanggi.. heuheu..
 68. Budi Sobar: lamun enya kitu di snayan bisa dicangkalak nagara ngurangan tukang ngadu, rahayat rada reugreug. tapi saha anu rek nyagkalakna
 69. Godi Suwarna: Bunda Unie:"Upami kagungan benggolna, sim uing nambut, Bunda...!"
 70. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Yaktos, anyut dibalseman mah ampuh pisan. Dibelseman mah bangsat gerot ge tiasa langsung natepan bari sumegruk. teras insap..."
 71. Godi Suwarna: Saefull Atk Archiva:"Haha..! Numawi, tos diborong ku si Cepot saparakanca, Yayi...! Upami Yi Perbu lebey angin, kangge sementawis mah tiasa ku sireum lada we heula..."
 72. Selly Sie Kirey: hahaha.... keun nu sanesweh nu di taplokan mah...wkwkwkwkwkkk
 73. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Kutan, waktos uing ngagarap Pandawa Dadu teh tos janten mahasiswa...? Manawi teh tacan lahir..! Heuheu...! Nyeta, eta naskah teh minangkana mah garapan uing nu pamugkas dina teater. Kadieunakeun mah kitu we, paling ngagarap oratorium, pintonan nu ageung honorna. Teu sapertos titer nu mung ukur kenging kesang.."
 74. Apoedy Sarah Ihsan: sami abdi ge kapok.. mun deuk sare babalur heula ku balsem.. da sok kudak kodok.. janten sok ngimpen di coco sireum rangrang.. hiks.. teu ukur bisa di kumbah di banjuran kedah di kompres ngangge alkohol 70%.. heuheuheu...
 75. Godi Suwarna: Jojo Johari:"Numawi...! Tah, ti harita sim uing sok ati-ati upami tos dibalsem. tara kumawantun ngagaroan anyut sanaos sakumaha gateulna oge...!"
 76. Godi Suwarna: Wawan Darwan:"Hehehe...! Kiamat mah rusiah Gusti, sanes...?"
 77. Godi Suwarna: Ernawati Siti Syaja'ah:"Peureus..? Maksadna, mamaras istri upami dibalseman sok peureus...? Heuheu..."
 78. Eel Nurlaela: kang Godi Suwarna@ kok di popok balsemmmmm sehhh ! nuju rame ! jadi dipopokkk balsemmmmmmm???????
 79. Riez Faheema: ngiring reueus wae, balsemna parantos dibalurkeun kana... Kana naon kang?
 80. Godi Suwarna: Bunda Langit:"Mang Cepot tea upami tos ambek mah bahaya, Bu Neneng..! Bujeng-bujeng Raja, Dewa oge dilawan. Kade, ah, bilih kataplokan balsem. Panaaaaas teh..."
 81. Ida Nurulhuda: Beueuh..,pagawéan pangagung di senayan téh ngaradu dadu nyah...,satuju kang dihukumna ku dibalseman gagaduhana...,teu pira tapi matak paéh..
 82. Godi Suwarna: Irman Nurhapitudin Dimyatie:"Siiip dekh...! Uing rek mekel beuleum gurame jeung pais lele, tambah ku pencok hiris. Sanguna, sangu beureum..."
 83. Godi Suwarna: Pak AdSulaeman:"Hahaha...! Uhun, nya..? Sakantenan we cuang balseman gagang teleponna. Bongan sok ucas-acos. Dina lip oge apan aya nu wantun ngucas-acos gagang telepon..."
 84. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Hehe..! Uhun, mung sakitu-kituna katiasa teh. Eta ge kenging ngetrukkeun..."
 85. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Botram di rorompok mah dina raraga fikmin. Upami botram di Senayan mah dina raraga.... fimin deui we urang mah...!"
 86. Godi Suwarna: Liman Sanjaya:"Beres, Yi Perbu...! Di gigireun imah uing aya tanah kosong, dipengkerna aya kandang domba, bikang wungkul, cocok kangge Yi Perbu mah..."
 87. Akang Remi: ahihihiii...kanggo rencang gulang-guling nya kang perbu !?
 88. Taufiq EL Hida: PUASSSSS!!!! :D
 89. Ahmad Yani: Ambuing ... eta negara, dugi katega, di jadikeun tarohan !maen dadu, na nu saha atuh sabenerna negara teh !?. Janten emut kana ramalan para jalmi nu gaduh indra ka-6, Yen dina waktos nu moal lami deui, satria piningit nu di anti-anti, bakal nembongan, bijilna ti pakampungan !, saurna teh !. Boa-boa enya leres!, si Cepot jadi niup piriwitna dina taun 2014 !??
 90. Godi Suwarna: Budi Sobar:"Aya eta mah...! Tos aya dina uga-na..! Antos we. Sakedap deui tangtos mucunghul..."
 91. Godi Suwarna: Selly Sie Kirey:"Upami nu sanes ditaplokan, nu sim uing bade dikumaha atuh ku Neng Selly nan manis teh...?"
 92. Godi Suwarna: Apoedy Sarah Ihsan:"Numawi, kitu pisan, Yayi..! Dikumbah ku cai mah kalah langkung panaaaasssshh...! Sim uing tos ngalaman..."
 93. Godi Suwarna: Eel Nurlaela:"Dupi Neneng Eel palay ditaplokan naon atuh..? Sok, wawartos we ulah asa-asa..."
 94. Selly Sie Kirey: urang di air keras aja ya kang...heheheehe
 95. Akang Remi: asal ulah nyungkeun di taplok ku taduem weh nya kang prebu rada jarijipen...ahihihiihihihii
 96. Godi Suwarna: Riez Faheema:"Ditaplokkeunna mah kana kantong Semar tea, Neneng..."
 97. Godi Suwarna: Ida Nurulhuda:"Numawi, kitu...! Upami teu ngadu dadu, 'gagangna' sok ucas-acos dina lip tea geuning. Numawi, cuang balseman we sakantenan. Supados langkung hot... heuheu..."
 98. Godi Suwarna: Akang Remi:"Yaktos, Kang Liman Sanjaya mah resep ka domba bikang, saurna. Keun, cuang jodokeun..."
 99. Akang Remi: huahahahaha....sanes eta nyebat hot dugi ka anteb kitu akangna mah.......sarupi sareng hotdog tea rupina...anjiiiing panaaasss...hehehe
 100. Taufiq EL Hida: :D
 101. Irman Dimyatie: hoyong terang asal muasalna nami 'hot dog'?
 102. Godi Suwarna: Taufiq EL Hida:"Hahaha...! Eta PUAASS mani ngaheos kitu, 'Jang..."
 103. Nunks Surya Anugrah: he he kacipta panas ...
 104. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Tah, sim uing kantos tepang sareng ahli tirakat, jalmi aheng urang Jawa. Anjeunna nuju bumetah di Tatar Sunda. Anjeunna nyarios yen upami nagara hoyong salamet, nu janten pupucuk nagara teh kedah urang Sunda. Kitu saurna, yakin pisan. Sim uing bet janten ngaluman-lamun. Na saha atuh urang Sunda nu pantes jadi Presiden...? Kalah lung-leng ngalamun teh. Rieur, Mang Yan..."
 105. Taufiq EL Hida: xixi, saking bingahna, uwa, atuda meni resep resep teung ngadadu teh. tp, ngangge basem naon eta teh uwa????
 106. M Dada Bz: Saena mah rayat teh tong mopok kanjut ku balsem, Ang. Kumaha pami ku erkeras... hahaha... meh kapoooouk...
 107. Nana Slamet Tresna Aji: Sanggeus mopokeun balsem laju Si Cépot ngaléng Nyi Ronggéng. Ngéngklak. Marengan nu patinggurubug bari kokocéakan, Si Cépot némbalan ku senggak, "Merdéka ... merdéka!" bari nacebkeun kujang nu ngempur cahayaan di tengah alun-alun. Laju kujang ngabelesat ka awang-awang, turun di hiji gedong nu keur ramé madungdengkeun lampah Si Cépot di New York. "Diaku sukur ... hanteu nya kajeun," ceuk Kujang anu terus ngabelesat deui asup kana warangkana nu aya dina cangkéng Si Cépot.
 108. Yanti Sri Budiarti: Pandawa Adu Dadu garapan Kakang Perbu dina wangun teater masih keneh ngait dina emutan. Ayeuna ngajirim dina wangun fikmin tetep ginding. Komo nu nyeratna mah gaya pisan..! Cobi palih mana nu bade dibalseman teh, kaleresan stok balsem rupi-rupi merk aya...xi xi xi
 109. Iwan R Jayasetiawan: Nu Kadeah dibalseman mah teu aya deui soca na supados bengras deui.Margina ayeuan teu sakedik nu socana kotokokeun.
 110. Nana Sukmana: Moal waka komen. Nembe ngajempolan bae. Nuju rusuh, yeuh. Pakepuk. Namung kareret aya fikmin kintunan Kakang Perbu.
 111. Godi Suwarna: Selly Sie Kirey:"Di-erkeras..? Supados keras, Neng..? Oh, resep ka nu keras-kerasm nya...! Sip atuh..! Hehe..."
 112. Godi Suwarna: Akang Remi:"Supados teu jarijipen, urang mah mending ditaplokan ku...artos we lah..."
 113. Fasha Rouf: hidup cepot.. sugan tiasa engkin mah nu jadi pamingpin teh ti bangsa cepot ah..
 114. Fasha Rouf: hidup cepot.. sugan tiasa engkin mah nu jadi pamingpin teh ti bangsa cepot ah..
 115. Godi Suwarna: Irman Nurhapitudin Dimyatie:"Hoyong terang tah...! Kumaha cenah..?"
 116. Godi Suwarna: Nunks Surya Anugrah:"Yakin. Panas kacida. sanes panas deui ketah. Bilih teu percanten mah mangga cobian taplokan, geura..."
 117. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: kacipta iji gimbrangna nu dipopok balsem, naha meni kedah dugi ka kitu?
 118. Maman Damiri: Barade balsem yeuh ....!
 119. Ahmad Fawzy Imron: Abdi tos ngalangkungan ti etangan sajuta, tapi drupadi-drupadi di enonesia teu acan tamat diabsenna..duka sabarahiji deui, drupadi nu bade ditarohkeun ku pangagung urang...mung sakecap rupina nu bakal ngajomantara...LANJUTKAN! ( kulan? KANJUTKAN!? )
 120. Jejen Jaelani W: Edun Kang...... edun pisan manggung di jakarta mah....
 121. Mus Muslih: anyut nu geus teu peungkeur?....(Anyut Rayudin)
 122. Godi Suwarna: Taufiq EL Hida:"Balsem nu pangpanasna tea. Campur we ku rendos cengek. Cekap sigana sakitu ge..."
 123. Godi Suwarna: M Dada Bz:"Ku erkers mah sakaligus teuing. Pan ieu mah dieutik-eutik. Sing dugi ka juh las taun mopokna teh..."
 124. Endah Dinda Jenura: janten emut maen kupluk di CCf, Kang, hahhaha!
 125. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Sim uing ditipu ku Gusjur. Seep salawe rebu...! Untung teras calik ngarendeng dina korsi panganten sareng ABG ti Cianjur...! Lunas lah salawe rebu teh..! Heuheu..."
 126. Endah Dinda Jenura: ahahhaha! duh jadi isin... tapi kitu panginten hawa judi mah nya, Kang? panas cara dipopok balsem...
 127. Edwin Ain G: Tos dibalsem, dibarengkos sampeanna, teras sina luncat ti luhur Monas, Kakang Perbu..!
 128. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Mangkaning potretna gen mani ngajeblag da..!"
 129. Deden Abdul Aziz: Sanaos cacahan, angger nu seueur fans dina "Pandawa Adu Dadu" mah putrana Bapa Semar, soalna panggungna paling caket ka penonton... Heuheu, asa waas, Ang Prab!
 130. Godi Suwarna: Edwin Ain G:"Taaah, kitu pisan. Tuman tuda, Yayi...! Heuheu..."
 131. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Uhun...! Aneh pisan harita mah. Dina pagelaran PANDAWA ADU DADU, teater Mahasiswa IKIP Bandung, aya Dawala ngelehkeun Arjuna dina perkawis disuhunkeun tanda tangan. Teras Si Dawala teh seueur nu ngangkir ka kos-kosan. Ari Arjuna mung tiasa kutap-ketap..."
 132. Deden Abdul Aziz: Pami teu lepat, harita nu janten Arjuna teh Ang Ajo (Raharjo Mulyo), nya, Ang Prab? Duh, sok emut ka jenatna. Mugia kenging kamulyaan di kalanggengan. Amin Ya Robbal Alamin...
 133. Is Tuning: mun teu dipéngkolkeun ka Senayan mah, ieu dongéng moal jadi matak. Maén dadu, diibaratkeun Intrik pulitik, komo mun geus misah-misahkeun jadi kelompok nu silih degeng keur kapentingan kubu-na sorangan. Matak asa pantes mun ku sim uing, yén kabéh pangeusi Senayan disebut Goblog ! Goblog lain ngandung harti bodo, tapi goblog téh mun ibarat pakéan mah Logor teuing. Sagala nu gede teuing, bakal katempo teu pantes.. can parantes ngareusian gedong Senayan...
 134. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Astagaaaa...! Uhun, Yayi...! Nembe kaemut...! Duh, Gustiii, ari umur...! Mugia Mantenna ditampi di sisi Gusti..."
 135. Godi Suwarna: Is Tuning:"Sapuk, Mang Is...! Uing mah tos dugi kana tingkat hayang modol lamun ngabandungan urang Senayan teh. Untungna teh uing mah teu ilu nyontreng da rumasa buuk geus huis wungkul. Nya kalah kumaha bae oge uing mah tos lebet kana golongan putih. Mun ilu nyontreng teh kabawa dosa, sanes..?"
 136. Godi Suwarna: Nana Slamet Tresna Aji:" Walah, komentarna ku fikmin deui. Rancage pisan. Memang kitu nu langkung sae, Etang-etang ngalatih imajinasi. Supados lancar upami ngarang fikmin nyalira. Hatur nuhun, Yi Perbu...!"
 137. Is Tuning: Kang Godi Suwarna, sami sim uing gé tara nyontréng atawa nyoblos. tos sabaraha periode gé, boh pemilu boh pilkada. Najan sok miluan jadi panitia, angger wé uing mah golput. "pan golput gé hak uing", cékéng ka babaturan nu rada sengit mah. Nya kitu téa, bisi kabawa dosa mun seug nu dipilihnana marilu kana golongan kurawa. heu heu ...
 138. Godi Suwarna: Is Tuning:"Nya kitu uing ge, Mang Is..! Sanajan ari amplop kandel mah angger ditarima boh ti golongan kurawa, boh ti pandawa. Da awon kasebatna ari nampik rejeki mah. Ngan, nyontrengna muruhkeun we uing mah...heuheu.."
 139. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Rupina, Neneng Yanti mah resep ka pagelaran Pandawa Adu Dadu teh wireh Aa Ustad ngiring maen.. hehe..."
 140. Yanti Sri Budiarti: he he Muhun..! Jabi karcisna oge disayogikeun. Kantun nyengcle pangpayunna...:)
 141. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Tangtos rada reuwas ningal pagelaran teater nu pang-ahengna saalam dunya, da panggungna aya dua, payun pengker..."
 142. Yanti Sri Budiarti: Leres, calik di antawis dua panggung, janten calikna muter kenca- katuhu...Asyik pokona mah...Teu acan mendakan deui, sanaos ngaprak nonton titer...
 143. Godi Suwarna: Iwan R Jayasetiawan:" Taaah, kantenan, eta ge kedah pisan. Dipeureuh socana ku rendos cengek, supados titingalianana langkung bengras...!"
 144. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Tah, ti saparantos nongton eta pagelaran rupina Bu Neneng teras jatuh cinta ka Aa Ustad da maenna ginding pisan. Padahal, nu berjasa mah saleresna sutradarana... heuheu..."
 145. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: cepilna lebetan gaang ngarah écés ngadangu jumeritna rahayat nu malarat
 146. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Siap, Nyimas...! Cuang lebetan cucunguk sakantenan..."
 147. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: panuju pisan Kang..
 148. Yanti Sri Budiarti: Jetu..! Tuda sutradarana mah tos gaduh juru rias ..hi hi hi
 149. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Mung, kade ulah caket teuing. Bilih ngiring kataplokan balsem..."
 150. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Sutradarana mah jetu sareng felem dekh..."
 151. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: Moal, teu kiat ku bauna gé
 152. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Sareng ku panasna oge, sanes..? Kacipta ngajerete... heuheu..."
 153. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: matak itek iyeun...heuheu
 154. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Itek inyen mah jorang. Sur-ser dekh... hehe..."
 155. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: muhunlah..pokona mah kitu wé...ga kukuuuu dekh
 156. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Hahaha...! Getekeun dekh .."
 157. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ahahaha...gitu dekh
 158. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Mangkaning fatwa ti Yi Haji mah diantos pisan ku jagat pawayangan..."
 159. Godi Suwarna: Fasha Rouf:"Siap-siap we golongan cepot naek tahta...! Ke Jang Fasha bakal kanten Gubernur BI..."
 160. Godi Suwarna: Maman Damiri:"Dibalseeem...! Dibalseeem...!"
 161. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Halah, nembe katingal aya komentar ti Yi Haji nu sakitu mundelna perkawis Drupadi. Percanten, Drupadi Yi haji mah seueur pisan, dina rupi-rupi pulas cindung. Drupadi nu estuning matak nineung. Kari-kari kedah ditandonkeun demi kalangenan panganggung anu nurus tunjung...! Kagila-gila teuing jareneng teh..."
 162. Godi Suwarna: Jejen Jaelani W:"Tos ti barang nuju nyarpon keneh sim uing teh sok nambut carios wayang kangge sindir-sampir ka nu nuju kajantenan di Enonesa. Ngalap berekah carios wayang anu teu weleh tiasa dikiwarikeun..."
 163. Nazarudin Azhar: Asa langkung dramatis upami kanjutna dirungkup ku batok nu pinuh ku kararangge tea, Kang Prab, heuheu... Fikmin mantap!
 164. Dedi Rosala: Tong boroning dibalur ku balsem, cacakan tas dahar sangu padang ge ari teu beresih mah waw...panas. hehe. Wilujeng kang Prabu.
 165. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Taaah, tiasa eta ge. Cuang usulkeun ka Aa Cepot.."
 166. Godi Suwarna: Dedi Rosala:"Ku kayu putuh tilas ngabalur budak ge, heg ngagaroan anyut, walaaah, panaaaasssshhhh...!"
 167. Godi Suwarna: Mus Muslih:"Jiiih, sok sanaos teu peungkeur oge masih keneh lebet kana golongan anyuuut, yayi..."
 168. Iwan Hermana: langkung sae dipopok ku rendos cengek beureum..
 169. Godi Suwarna: Iwan Hermana:"Siap, yayi...! Campur kararangge hirup...'
 170. Nana Sukmana: Mangsa kongkorongok hayam sakali, mangsa manglaksa raga tingaratog titatarajong, aya galindeng ririh ngetrokan haté nitirkeun wirid, “Geter khamr, gelik maisir, halimpuna sora anshob, nuyun anjeun kana peteng.” Nu gumalindeng laju jadi cahaya celak-celak. Beuki lila beuki mabra. Tuluy tul-tel amburatel kana saban pucuk batin jadi jutaan cahaya. Marakbak di unggal manahab. Bruy-bray lampu-lampu dina saban lalangit haté. Sabada nu gumalindeng ngantunkeun imut wancisariak layung. Cahaya patingkalices. Renghap-renghap kalangsu. Alabring-abringan muru peteng.” Duh, ngajerit, Raka Perbu maos ieu fikmin. Nyandak obor nicak waduk, Kakang. Urang gedurkeun seuneu perang dina elak-elakan kasadaran, "Wa idza roa minkum munkaron falyughoyiru biyadih, fain lam yastati' fabilisanih, fain lam yastati' fabiqolbih!" Urang gaduh keneh otoritas di nagara fikmin, gaduh pedang lisan nu sareukeut, gaduh haté nu iceus rancingeus. Kepung wakul, Sakuni sabalad-balad! Urang tabeuh bendé kabuyutan!
 171. Nana Sukmana: Ralat : maksadna mah wanci sariak layung. Hapunten.
 172. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Tina keueung lahirna ieu fikmin teh, Mang Na...! Bingung mikiran pikahareupeun anak incu nu kudu hirup di nagri nu kieu patut. Taya kamarasan pisan. Batan maju kalah mundur puluhan taun. Korupsi di mana-mana. Tos teu didingding kelir deui. Contona, buku uing diterbit-terbitkeun deui. Naha da cenah kudu mayar 60 % tina biaya proyek, ka calona, jalma balad pamarentah. Notorogan pisan jaman teh..."
 173. Nana Slamet Tresna Aji: Kang Prebu Godi Suwarna, wios teu ditambihan, kumaha pami eta 'gagang teleponna' ditaplokan ku tongo sina dicoco. Ari panasna mah teu sapira, mung ateulna naudzubillah. Pami digaro/digulanggaper teh kalahka lenang bin buleneng *heuheu pangalaman waktos angon munding.com*
 174. Godi Suwarna: Nana Slamet Tresna Aji:"Wahahahaha...! Siiip, panuju pisan, Yayi! Emut jaman keur budak, upami dicoco tongo atanapi tetep teh sok dugi ka bareuh, bolenang, beureum... Hahaha...."
 175. Nana Sukmana: Wah, cangkalakeun Raka Perbu nu kitu mah. Teu kedah gimir, disakséni ku tujuh langit. Hate nu dirarajét, dikaniaya mah tembus ka langit pitu. Metu, Kang! Urang mah gaduh lambey sareng haté!
 176. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Eta we, ari dina etangan tina 3 buku teh kedah kenging ari kana tilu puluh mah. Na da ukur kenging sapuluh. Atuh sim uing teu cios ngawayuh...."
 177. Nana Sukmana: Ayeuna mah tos jaranten vampire, Raka Perbu. Nu kitu mah kedah dipodaranna teh dibedil ku pelor perak lajeng bebeskeun ka Rajagosi sina diteureuy ku buhaya. Namung Sateuacanna kedah digeresel heula ku kareta di jambatan Cirahong. Daging nu kengingf ngarecah kareta teh karungan heula, parabkeun ka ajag. Tah ajagna nembe diwejek deui lung we ka buhayakeun di Rajagosi tea.
 178. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Uing ngan bati medenghel, Mang Na..! Ku ayana eta proyek, pamarentah teh siga nu heueuh nulungan pangarang. Padahal pangarang nu ngabeungharkeun manehna. Haram jadol dekh ikh..."
 179. Uti Kinanti: Beu mani panjang ieu komen, euh panginten atuh fikmin kakangprabu Godi Suwarna, beu mani seukeut ieu fikmin , mani lada eta balsem ,taeun teh panginten simbol wiwirangnya kang?
 180. Nana Sukmana: Keun, urang oloan deui, Kang. Urang bari disingsieunan. Urang gebrig sina maca jampe salamet. Sina diutahkeun deui! Abdi nuju ngemut ieu teh. Piduana sugan sareng sugan tiasa ngabuktos. Minimal kanggo lapak urang ieu, Kang Prabu!
 181. Godi Suwarna: Uti Kinanti:"Asooooy...! Tina puluh-puluh nu komen, nya komen Neneng Uti nu sae pisan teh. Malah, teu kaemut ku pangarangna oge. Barang ngaos komen Neng Uti, nembe kapikir ku sim uing, yen taeun (heuheu) teh simbol wiwirang nu ngahaja ditaplokan balsem. Juh las jempol kangge komenna, Neng..!"
 182. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Der, Mang Na...! Sing sukses jaten Robin Hood...!"
 183. Uti Kinanti: alah hatur nuhun kakang Godi Suwarna mani julas jempol ah , mani emprak heheh.... janten isin . hihih
 184. Nana Sukmana: Mugi-mugi, Kang!
 185. Akoer Lah: wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang, asa emut keneh carpon akang nu judulna "uwak-awik" kitu? nu nyarioskeun wayang harirup terus ngaramuk, malah aya sinden diperkaos ku buta sagala, hahaha...
 186. Godi Suwarna: Uti Kinanti:"Haha...! Ulah isin-isin ka sim uing mah, Neneng...! Terbuka we sagala rupina (aeh). Nyaan, nu sanes mah kana jorangna, Neneng mah kana simbulna. Hebat dekh ikh..."
 187. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Aaamiiin...! Supados tereh ngadeg bumi gedong tea..."
 188. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Leres, dina Uwak-Awik. Sok resep nambut carios wayang teh. Tiasa diangge sindir-sampir kana situasi jaman. Kantos aya nu nyebat reh sim uing ngaruksak carios wayang. Ah, naha da carios wayang di urang mah memang tos 'ruksak' upami dibandingkeun sareng aslina..."
 189. Akoer Lah: maos eta carpon dina buku sawidak carita pondok tea taun 80 an, sababaraha balikan dibacana ge, ngan hanjakal ayeuna duka dimana bukuna, milarian di palasari kalah kahuruan, kang perbu manawi aya peperenian keneh bukuna?
 190. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Pokona, upami hiji waktos Mang Akoer amengan ka rorompok, ku uing pasti dibahanan buku, sanes mung ukur hiji. Tapi, ulah wawartos ka nu sanes. Bilih nyaruhunkeun. Rugel atuh uing... heuheu..."
 191. Akoer Lah: Siiip lah, atuh ngabantun tahuna kedah sareng jongkona ieu mah, hehehe....hanjakal akang enjing bade ka pangandaran, tadina mah bade nyimpang sakantenan ka lembur situ.
 192. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Duh, uhun, nya...! Hanjakal pisan..."
 193. Akoer Lah: hanjakal "nyiar lumar" lami keneh, atuh dipajukeun kang waktuna, hehehe...
 194. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Hahaha...! Tiasa wae majeng. Gumantung lungsurna wangsit ti karuhun..."
 195. Akoer Lah: wangsit ti perbu siritwangi...?
 196. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Taaah, eta...! Prabu Siritwangi nu teu weleh dumalingding..."
 197. Akoer Lah: Dumalingding wangi jeung nyegakna balsem nu dipopokeun ka sirit, hehehe..
 198. M Dada Bz: Sirit teh sami sareng si rait atanapi istilah anu sanes, nun....heuheu
 199. Godi Suwarna: Akoer Lah:"Campur bau cucunguk, sakedik... heuheu.."
 200. Godi Suwarna: M Dada Bz:"Jiih, etah, teu kenging surat-sirit wayah kieu, Yayi..! Pamali... ;-)..
 201. Kangeri Kustiaman: Kacida
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI