Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Gambar Parahu Dina Kikisik

Ku Godi Suwarna

Puguh wé sono kacida. Geus puluhan taun téa. Kari-kari diparengkeun tarepung deui dina malem taun baru. Ngariung di tempat nu teu weléh ngancik dina panineungan. Pangandaran. “Waas, nya? Asa karék kamari!” ceuk Dikdik sabot ngagambar écéng dina kikisik. “Manéh mah angger waé, Dik! Kasép!” omong Riche bari tuluy ngagambar jamparing niruk écéng. Dikdik ukur nyéréngéh sabot neruskeun hanca: gambar écéng jadi layar parahu. “Ari Si Ajat teu dibéjaan?” Budi nanya. “Dibéjaan ku urang!” walon Yani. Der ngarupat Si Ajat. Murid nu pangkuperna. Malem taun baru harita gé, basa rék narumpak parahu, Si Éta mah kudu dipaksa. Sabot nu séjén galécok, Didik anteng ngagambar parahu nu dikepung lambak. “Wah, geus subuh, yeuh!” Didik mungkas obrolan sabada nganggeuskeun gambar. Saréréa ngalieuk ka béh wétan. Balébat. “Taun hareup ngariung deui di dieu, nya?” ceuk Tuti. Saréréa sapuk. Ti dinya, ujug-ujug lus-les. Ngariles. Balébat beuki ngempur, ngahibaran gambar parahu nu tikalebuh.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Lalat Socrates: enjing-enjing abah mah tos ngadongeng jurig..... beuuhhh.... hahaha
 2. Ari Andriansyah: beu aya ku nyiriwik kana ati, boa maranehna nu tikelebuh teh gambarna tos ngajeblag dina surat kabar, Kang.
 3. Yadi Sutomo: Ngagebeg kareureuhnakeun,....
 4. Neni Hendriati: Manawi teh sanes reunian ririwa, Kang?
 5. Yanti Sri Budiarti: Nu namper tina reuni...Wilujeng!
 6. Eel Nurlaela: nu tikelebuh teh parahuuu ???? atanapiiii ......... hehhehhe
 7. Godi Suwarna: Lalat Socrates:"Kawitna mah bade diposting malem juma'ah, Mang..! Tapi teu kiat nahanna. Subuh ngagutrut, kiwari tos diposting. Biasana mah sok dipeuyeum heula. Wios, nya, Mang...? Da sok sanaos diposting malem jumaah ge, Mamang Gibb salaku Raja Jin mah moal muringkak, sanes...?"
 8. Godi Suwarna: Ari Andriansyah:"Jiih, nya uhun tos aya gambarna, 'Jang Ari...! Ngajareblag dina koran Aherat Pos. Pemred-na Deden Abdul Aziz...!"
 9. Ahmad Fawzy Imron: hawatos ka ajat...
 10. Maman Damiri: Jiga reuni para vampir , nya Kang ?
 11. Rudi Riadi: Tos tatan-tatan pas maos teh, Kang. Pasti sanes ukur "carita kayas biasa". Enya bae, renjaganana asa kikiris nu disered ku lambak.
 12. Ki Hasan: Ti saprak aya fesbuk, re-uni teh usum dimana-mana. Sihoreng ririwa ge jigana keuna ku demam fesbuk. Janjian re-uni di pangandaran.
 13. Jojo Johari: Korban! Moal salah korban karacunan eceng gondok nu kakecretan ku racun tumbila. Beu?! Tiwas! Tobaaaaat! heuheuheu
 14. Ari Andriansyah: hahahha.. leres, Kang. nuju usum kapal % parahu tikelebu apan ayeuna teh.
 15. Godi Suwarna: Yadi Sutomo:"Ngagebeg kareureuhnakeun teh basa Enonesa-na : Terkejut setelah beristirahat. Hehe.."
 16. Godi Suwarna: Neni Hendriati:"Saha nu terang urang ge tos janten ririwa, Neneng..!"
 17. Jejen Jaelani W: Boa-boa nu saurang deui mah Sangkuriang, teu laksana lalayaran paduduaan, ngadon lalayaran di basisir pananjung, susuganan Sumbi teh nitis ka Nyi Ratu Laut Kidul.....
 18. Tatang Sumarsono: Kaalaman asana ku pun uing kikituan téh, Ang.
 19. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Yaktos, dina dinten Minggu kamari teh sim uing reunian di rorompok sareng balad-balad jaman di SMA. Di antawisna ngalobrolkeun basa ameng ka Pangandaran, jaman kelas 2 SMA, taun juh tilu. Kumargi ngangkat tina fakta mah hasilna tangtos bakal janten fikmin biasa-biasa ajah, nya diwawaas deui ku sim uing teh, Kitu, tah, jantenna teh. Neda dihapunten ka rerencangan nu kasabit jenenganana...!"
 20. Lalat Socrates: Tatang Sumarsono: kaalaman, maksadna ngalaman janten ririwa ang? heuheu kabuuuurrrrr...!!!
 21. Neni Hendriati: Ang Godi Suwarna tos janten ririwa? Hiiiy...cieunnn
 22. Muhammad Shohiba Nu'man: Seja husnudon ka na ieu fikmin. Tangtos aya maksadna ngintunkeun fikmin model kieu dina wanci haneut moyan. Enya. Dongeng ririwa. Nanging da sanes eta nu ngamuringkakkeun sim uing mah. Eta, parahu nu layarna siga eceng, nu ditiruk ku jamparing. Nu tikelebuh. Nu mahekeun lampah nu keur aamisna. Mangsa rumaja. Mangsa haneut moyan siga ayeuna. Duh.. Tragis Kang Prab! Neda pangapunten tos nyanyahoanan nyurahan. Hatur nuhuun.. "sweet seventeen" jempol kasanggakeun.. heuheu
 23. Godi Suwarna: Eel Nurlaela:"Nu tikalebuh teh sagala rupina. Tepang sareng rerencangan dina acara reuni, nu kapungkur dipicangcam siang wengi, ayeuna tos nini-nini. Hate sim uing kalebuh, Neng...! Ah,kieu-kieu teuing mah tos we sina parupus dina mangsa rumajana. Supados ieu katinineung langgeng mencrang dina hate..."
 24. Eel Nurlaela: hmmmm ! aya kituna oge Ning ! kang Godi Suwarna tehhhh hehhehhe
 25. Teti Taryani: Katineung nu teu weleh nyangsang.... ngajak tepang sanaos tos padaanggang ... dunya Ang Godi nu teu weleh aheng... Sip banget, Kakang...
 26. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Nya kitu tea, Yi Haj...! Nu kuper teh biasana mah sopk lungguh. Tah, dupi nu lungguh sok seukeut rasa, weruh, sapertos Yi Haji..."
 27. Godi Suwarna: Maman Damiri:"Tah, eta pisan, Ang Man. Malem taun baru mah sagala rupi mahluk reunian. Sapertos mahluk fiminer, kapan bade ngadon ngariung di Kebun Seni tea, bade ngengklak dina acara Ronggeng Gunung. Reuni sareng karuhun..."
 28. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Nya kabita we atuh uing nu tos cetuk kieu ge kana ngarang fikmin kayasan teh. Mung, fikmin kayas ules kolot mah langkung cueut ka aherat..."
 29. Godi Suwarna: Ki Hasan:" Nya kitu pisan, Ang..! Jaman kiwari mah aya reuni TK sanes kanten. Duka naon tah nu dialobrolkeunana. Da piraku ari ngobrolkeu modol sareng ngompol di sakolana onaman... hehe.."
 30. Neni Hendriati: Sae, Ang Godi Suwarna, fikmin cueut ka aherat etang-etang mekelan nu aranom manahna...
 31. Apoedy Sarah Ihsan: Ieu mah persis panginten rerencangan abdi, anu maraot tileuleup di pameungpeuk garut malem taun baru.. hiks.. sanajan fikmin jurig tibatan sieun malah sedih anu karaos.. hiks.. kayas genre jurig.. heuheuheu..
 32. Godi Suwarna: Jejen Jaelani W:"Boa kitu, Yayi...! Boa Sangkuriang nu eta mah palayeun ngawayuh ka Dayang Sumbi sareng ka Ratu Kidul..."
 33. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Tah, pas pisan atuh ari kitu mah maksud dan tujuan uing ngarang ieu fikmin teh, Ang..! Nyeta, cita-cita teh hayang bisa mikmin tina pangalaman nu karandapan ku sarerea. Berjama'ah ngawawaas panineungan. Bari ngagebeg berjama'ah oge upami fikminna diwawaas deui ku pangarangna..."
 34. Asep Komara: wa'as ieu fikmin,..sunrise di Pangandaran...
 35. Dadi Arya: Sanaos teu dipeuyeum heula gé, maos fikmin Kakang Prabu mah kedah dititénan unggal ungkarana, margi pulunganeun sareng leubeut ku nu nyumput sajeroning jero. Numawi asa 'doraka' pami maos mung sakali atnp salancar kitu waé mh, kantenan teu ngajempolan mah waaah 'doraka pisan'! heuheu...
 36. Godi Suwarna: Lalat Socrates:" Ang Tatang Sumarsono mah kalebet raja ririwa, Mang Gibb..!"
 37. Godi Suwarna: Neni Hendriati:"Yaktos, teu pindo damel, Neneng...! Sim uing mah tos janten ririwa. Nu sok ngaririwaan manah mojang sa-Tatar Sunda..."
 38. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man: "Gusti, aya ku manjang eta tafsir. Hade pisan, Jang Haji. Ku uing mah teu kaemut dugi ka dinya. Tetela, pamaca bisa leuwih jembar ngambah karya nu dibacana batan pangarangna. Mugia ieu janten catetan sarerea, yen pamaca kudu ludeung ngubek kamungkinan nu nyamuni dina karya, najan boa eta teh teu kapikir ku pangarangna. Juh puluh jempol kana tafsir Jang Haji MS. Mun seug uing jadi Rektor UNPAD, Jang Haji pasti dibere lektop merek Vaio da..."
 39. Ya Soebarta: Halaaaaah diaos sababaraha kali uihan ge raosna sami, super kayas ieu mah, bingung ngomenna ge...!! mulangkeun panineungan pada semut merah pokona mah...!!!deuh, ngalageday kieu kang prab...!
 40. Muhammad Shohiba Nu'man: Leuh, isin ah.. teu acan kataekan elmuna.. teu acan kaliber lektop sim uing mah.. (ieu komentar diketik dina lektop jadul) deuh.. heuheu..
 41. Rin Riani: Nyeredet ang prabu,... ras ka diri asa parahu dikepung lambak,...
 42. Nanang Sahbana Afnani: Enyaan Ang nu ieu mah,sakali maos langsung muringkak..endah jeung mawa gambar sorangan ka mangsa harita..nuhun ah.!
 43. Nazarudin Azhar: Enyaan, hese neangan kakurangna dina carita nu weweg model kieu. Kuda-kuda nu ajeg tea, lebah narajang teu bisa digiwarkeun, ngajengkang..tapi nikmat...
 44. Rohendi Pandeglang: Beuh...! Kitu weh.
 45. Godi Suwarna: Eel Nurlaela:"Jiih, biasana mah sim uing teh langkung ti kituna, Neng...! Bilih palay yakin mah tiasa amengan we ka rorompok. Diantos, ah...!"
 46. Godi Suwarna: Teti Taryani:"Dunya urang teh leubeut ku kaahengan. Komo di nagara Enonesa mah. Araheng pisan. Puli-tikus aheng, presiden aheng, bentang sinetron aheng, koruptor aheng jrrd. Araheng. Tah, salaku tukang fikmin, dongeng urang kedah langkung aheng batan dongeng maranehna..."
 47. Deden Abdul Aziz: Fikmin jurus Pai Mai dina film Kill Bill (nu maenna si mencrang si bentang timur Uma Thurman tea) nu lantip cukup ku Tiga Jari musuh langsung ngajurahroh. Teu motah, tapi matak ngahegak, Ang Prab...
 48. Ahmad Fawzy Imron: kabayang kang,,wangkid ayeuna ratusan rebu eroh nu reuni di basisir aceh...bari teu liren2 ngorehan kikisik, milarian jasadna nu ti taun 2004 teu acan kapendak...basisir nu hangru ku cimata getih, cimata nu kaluar ladang kapeurih ningali nagrina acak2an, sabada ratusan rebu tumbal pasolengkrah...
 49. Dadang Soekanda: Carita rumaja endah moal aya tuntasna, teu ceurik nya seuri, basajan dina alur, tapi kuring taki-taki lain pun Perbu, upami teuaya jeblagan, carita tetep basajan najan baris kalimat rek lekasan, naa...keur narik napas nyumponan mungkas carita ieu janten eungap, sesah kaluar... hapunten bilih kalepasan kaluar teu kakemot.
 50. Godi Suwarna: :"Haalaaaah, aingaaah....! Kieu, yeuh ari rusuh teuing mosting teh. Ukur sajam diimplengna. Dikdik ge jadi Didik. Salah dua uuuy...! Pangapunten ka sadayaaa...! Sim uing rumaos talobeeeh...! Haruuuuh, aingaaah, aingaaaaah....."
 51. Kokom Komariah: Sieun doraka, abdimah bade ngajempolan we, teu tiasa komen abot nu kayas kieumah.
 52. Kokom Komariah: Sieun doraka, abdimah bade ngajempolan we, teu tiasa komen abot nu kayas kieumah.
 53. Kokom Komariah: Sieun doraka, abdimah bade ngajempolan we, teu tiasa komen abot nu kayas kieumah.
 54. Godi Suwarna: Neni Hendriati:"Jiiih, sim uing ge ari hate mah nembe salawe taun, Neng...! Namung ieu eusi kolor tos majeng kana 'cita-cita' hidup. Hidupna teh mung sakadar cita-cita...hehehe..."
 55. Heni Sumarni: belesekna bet kana eusi kolor?
 56. Neni Hendriati: Aheuheu, Ang Godi Suwarna, sae pisan kagungan keneh cita-cita dina hidup nu teu hidup...he...
 57. Godi Suwarna: Apoedy Sarah Ihsan:" Ke, upami teu lepat mah nu limaan tea..? Ti ITB, sanes..? Kantos ningal monumenna di baisisir Pameungpeuk, jalan ka Ranca Buaya, asana.."
 58. Godi Suwarna: Asep Komara:"Sunrise di Pangandaran, mulangkeun umur ka mangsa rumaja, mangsa kedalna asih munggaran, ayeuna tos jaradi aki-aki, nini-nini. Gustiiiii...."
 59. Apoedy Sarah Ihsan: sanes manawi, rerencangan abdi sma, taun 1991 bade ka taun 1992, kapungkur mah putrana dandim garut, dugi ka ayeuna layona ge teu kapendak... hiks... tiluan nu titeuleum, hiji kapendak utuh, nu hiji mung mastakana wungkul, nu hiji deui teu kapendak.. hiks..
 60. Iwan Hanjuang: Ranca buaya mah wewengkon bungbulang lo,aya tanjakan kapten...
 61. Godi Suwarna: Dadi Arya:"Nya eta, Jang Dad...! Aya nu kalangkung ngetikna. Kedahna Dikdik, ari ku uing diketik Didik, jaba dua kali deuih. Lepat dua, Jang...! Kieu yeuh ari rusuh teuing mosting teh. Padahal kirang kumaha dipolototan ku opat panon (kacamata bureng). Handeueul pisan, 'Jang Dad..! Sakumaha hadena karangan, mun aya lepat ketik teh siga nu geulis aya cileuhan. Cek sakaol, musuh pangarang mah sanes kritikus, tapi salah ngetik..! Haruuuuh, aingaaaah...."
 62. Asep Komara: Simkuring kantos kagulung ombak Pananjung. Ngojay nengah teuing. Alhamdulillah ditangtayungan keneh. Malihan aya pangbeberahna. Basa ngiciprit ka darat, manehna keur ngantosan bangun nu melang. Lieuk deui lieuk deui, cenah. Ah...ngahephep we sajeroning disimbutan..heu..heu..baluas tapi wa'as.
 63. Deni Riaddy: naha jadi jauh panineungan maca fikmin ang prebu nu ieu mah yeuh. emut ka pun adi nu mancen tugas di puskesmas pangandaran, antawis natalan dugi ka taun baruan sok teu kenging ditaros. pajarkeun teh nuju piket kang, biasana sok aya mayit anteurkeuneun, cenah..
 64. Godi Suwarna: Ya Soebarta; Sim uing ge nuju ngalageday, mikmin bari ngeteh manis, saparantos dinten Minggu reunian sareng balad-balada jaman SMA. Hanjakal si Manehna teu ngiring ngempel da tebih di pulo sabrang. Maksad bade mikmin kayas, ari der kalah ngarang nu sapertos di luhur, tah. Ayeuna, hate manteng ka si manehna nu teu ngajadi, bari anteng ngupingkeun lagu Michael Buble; A Song for You: I've been so many places in my life and time I've sung a lot of songs and I've made some bad climbs I've acted out my life in stages with ten thousand people watching Oh, but we're alone now and I'm singing this song for you...
 65. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Nyaan, Jang Haji...! Lektop ti Ang Ganjar Kurnia, sanaos tilas, tapi lancar naker kana mikmin. Fikmin ieu ge dikarang mung ukur sajam sareng ngarevisina (sanaos aya nu lepat, lepat panon eta mah). Nyaan, 'randa' Ang Rektor mah sakirang-kirangna S 2 tea. Singer bari pinter ieu lektop teh. Vaio teaaa.. Ke, bade disakolakeun deui ka S 3, ah...!"
 66. Godi Suwarna: Rin Riani:" Ras ka diri, asa parahu dikepung lambak...? Deudeuh teuing, Jungjunan...! Sim uing ge kantos ngalaman kitu teh. Tapi manah mellow teh sok teras bae didamel sajak. sapertos dina ieu sajak: JEMPLANG KATAPANG satangkal katapang semu ngarancang gupuy-gapay di ponclot jojontor karang, nu nyorangan nyorang héab angin barat gumelebug di basisir pamiangan sanggeus pasini jeung wanci, mungkas impian janari kalangkangna ngagupay-gupay balébat, kana lapat-lapat layar ka parahu nu keur jengkar seja muru sukulangit satangkal katapang bangun keur ngungun ditilar genclang parahu nu ngangkleung di tungtung tanjung kalakayna tingkoléang kapentrang jamparing beurang geutah peurih ‘na raheutna disimbeuhan budah uyah basa lambak terus meupeus jumegur neumbragan akar ngendag-ngendag jajantung kayon koropok satangkal katapang nu ngalanglayung nganti-nganti angin rintih ngirim béja ti jaladri sanggeus parahu panungtung awor jeung gulubur layung kari pangpung nganti sirung, mapag peuting humarurung taya pucuk nu rék ngempur kahibaran gebur bulan da hujan langgeng nyilantang kabendung di langit liwung (07)
 67. Cassa Grande: maos fikmin ieu bari ngopi di warung nasi. matak pogot.
 68. Godi Suwarna: Nanang Sahbana Afnani:"Kangge urang gunung sapertos urang, basisir teh teu weleh matak waas, matak kelar. Numawi mangpirang asih teu weleh dikedalkeun di basisir, seueur katineung nu sesah hilapna. Jutaan jalmi kantos ngalaman kelar di basisir. Pangalaman nu sami didamel fikmin, tangtos karaos raket na hate. Pungkasanana, da puguh fikmin, digilekkeun sakedik kana bulu punduk. Endah nanging muringkak, kitu saur salira, sanes cek uing... hehehe..."
 69. Ki Hasan: Kang Godi Suwarna, ku uing disalin nya ka lapak sabeulah. Keur conto migunakeun basa Sunda.
 70. Rin Riani: Ang Prabu Godi Suwarna,... ragrag cisoca ku 'Jemplang Katapang', ras kana sajak salira 'Sunset', ....... 'Harewos hariring angin mere beja yen bulan moal rek mangkak, sabab hujan ngadodoho di lawang saketeng peuting. "Urang geus kudu sayaga bisi peuting metengan kalbu duaan!". Taya basa mun kapaksa urang nyorang peuting mongkleng ngaliwatan leuweung ganggong. Meureun geus kitu kuduna layung ngempur kudu surup !.
 71. Ahmad Yani: Mun kongang, asa ku hayang, carita di pungkas ku rasa senang. Tapi dalah di kumaha!, ka endah ngan ukur sesebutan hate !, nu nempel jadi mangpirang-pirang rupa rasa. Di sisi basisir, sesemplekan ka endah, ka guar deui, lebah alam nu lian ti biasa. Gambar eceng na keusik basisir, edas kunaon bet jadi bau bawang bodas ??? halahhhh !!
 72. Imas Srimulyani: Kang Godiiiiiii ......
 73. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Nya eta aya lepat ketik saeutik, Yayi...! Mangga geura uningaan. Upami penca tea mah, kuda-kuda kirang kumaha wewegna. Dina waktos nyerang, ngangge jurus 'jeblagan' nu tos kenging ngasah salami puluhan taun. Na atuh, ari pek teh kacugak ku paku payung. Teu pira. Tapi matak handeueul. Gagal dekh. Nanging apabolehbuntet. Salah uing, bet rurusuhan mosting...! Haruuuuuh....!"
 74. Godi Suwarna: Imas Srimulyani:"Neng Imaaaas....! MMUuuaaCH...!" (Muncrat dekh)
 75. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Nya, lumayan we beuh wungkul ge. hatur nuhun, ah...!"
 76. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Tungtungna, jurus nu pangmatihna teh nyaeta jurus nu teu ngajurus, Yi Perbu...! Kantun kumaha naluri. Kamana leokna urang dibawa kalimah, ngapeng nutur-nutur lamunan. Tos ngabukur, kantun ngarevisian. Kitu we sigana dina mikmin mah da puguh lapakna heureut, matak moal bisa hojah lamun rea teuing jurus..."
 77. Rohendi Pandeglang: hahaha...." beuh"... eta singgetna tina sajuta kecap, anu ngemu sarebu maksud Ka Perbu, jadi teu kagambar kumaha nyaritakeun kareueus, haren, jeung ngungkab kaendahan fiksi anu laur biasa Ka, najan singget pisan.
 78. Dhitu Ti Dhituna: ah ari saur kuring mah alus we da rumasa kurang elmu kana basa sunda teh.
 79. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Uhun, aya ku teu areuih-euih, nya..? Aringsyaf-na teh paling ukur satawara sasih tina stunami Aceh teh. Ka dieunakeun mah der deui wae pahiri-hiri, pakia-kia, matak geuleuh nu ngabandungan. Numawi, cuang bunarkeun we Enonesa mah. Cuang tanjeurkeun nagara urang sorangan; Republik Fikmin nan berdaolat..."
 80. Godi Suwarna: Dadang Soekanda:"Jih, da urang ge rumaja di hate atuh, Yayi...! Upami teu rumaja mah moal ieuh ngarang fikmin. Anging jalmi nu kagungan manah langgeng dina karumajaan nu bakal tiasa manjang ngarangna. Anapon Yi Perbu tos teu kiat nandangan hawa carita nu ngulibek dina patuangan, ulah asa-asa, sebrotkeun wae. Mugia teu janten busiat..."
 81. Yadi Sutomo: Unggal taun baru teh,.. nambihan anggota, .....
 82. Safrina Soemadipradja Noorman: Kang, suka dgn statement ini "Sakumaha hadena karangan, mun aya lepat ketik teh siga nu geulis aya cileuhan." Soalna aya anggapan -di tempat abdi- ari sastra mah bebas....tatabahasana lepat ge teu nanaon...asa aneh nya. Abdi ge can mendakan karya sastra, kalebet karya Kang Godi, nu asal bahasana. Kapan2 bicara di tempat abdi nya, Kang.
 83. Godi Suwarna: Safrina Soemadipradja Noorman:"Weiiis, Bu Dosen ngiring ngomen euy...! Asoooy dekh...! Ari numutkeun pamendak sim uing mah pangarang teh kedah diajar, kedah tiasa heula aturan-aturan bahasa nu sakedahna numutkeun tetekonna. Bujeng-bujeng tatabasana, dalah ngetikna ge kedah leres. Upami tos paham pisan kana kumaha sakedahna, nembe pangarang tiasa bereksperimen, milari kamungkinan sanes tina aturan tea, kangge kaperyogian ekspresi pribadina. Malah, upami diperyogikeun, pangarang tiasa bae nyiptakeun kecap sorangan. Nguping wartos Shakespeare oge kitu sanes, Bu Neneng..?"
 84. Ki Hasan: Beu, edas, eta mireng kuliah Kang Godi Suwarna perkara pentingna nulis tukuh kana tetekon tatabasa, asa diajar bahasa komputer. Kudu bisa ngabebaskeun kreatifitas dina rohangan nu kawates ku tetekon tea. Boh kawates ku kosakecapna oge tandabacana. Nuhun ah.
 85. Safrina Soemadipradja Noorman: Muhun, Kang, saurna mah kitu. Saatos aya WS, aya standarisasi. Basana ge sering n seueur dikutip atnp diturutan ku penulis sanes. Panjang ah...tos harilap deui.... (;
 86. Nazarudin Azhar: Didik sareng Dikdik? Hehehe
 87. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Kedah tukuh kana tetekon. Tapi oge tiasa bae upami pangarang bade milarian kamungkinan sanesna tina patokan-patokan tea, kangge kapentingan ekspresi pribadina anu boa kapayunna bakal djantenkeun tetekon anyar, sapertos Chairil Anwar nu ngutak-ngatik tetekon basa Enonesa jaman Pujangga Baru, cenah. Apan dina basa Inggris ge aya nu disebat Author tea. Sanes kitu, Bu Safrina...?"
 88. Godi Suwarna: Safrina Soemadipradja Noorman:"Ah, Bu Neneng mah sok pelit ku elmu panemu, jampe pamake. Kedah di rohang kuliah bae. Ulah hilapan atuh, Bu Neneng...! Pan teu acan janten profesor..."
 89. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Uhun, Yayi..! Lepat ngetik dua aksara. Asa janten Abang Jampang kumis melintang kacugak ku paku payung. Halaaaah, aingaaah...! Handeueul..."
 90. Godi Suwarna: Kokom Komariah:"Jiiih, sok sanaos mung ukur ngajempolan ge jempol kintunan ti Neneng mah tangtos sanes jempol samanea. Hatur nuhuuuun..."
 91. Rohendi Pandeglang: tah saluyu, Ka Perbu. aya sawatara barudak nu isok maca ieu grup. majah teh kekecapan jeung bahasana bebas pisan ning nu saraemah cenah. ceuk kula; moal bisa jiga kitu, lamun teu apal tetekon nulis jeung tatabasana. jadi mun rek nyieun nu rongkah, kudu ngarti kanu biasana heulan. kitu lain Ka?
 92. Godi Suwarna: Heni Sumarni:"Belesekna kana eusi kolor..? Euleuh, eta Neng Heni dugi ka tega ngabelesekkeun eusi kolor. Getek, Neeeng...!"
 93. Godi Suwarna: Neni Hendriati:"Jiiih, ari cita-cita mah teu weleh gaduh, Neng..! Sok sanaos teu 'hidup-hidup'... hehe..."
 94. Ki Hasan: Enyaan euy, lain beja, Kang Godi Suwarna tukuhna kana tetekon teh. Najan mun noong papakean luar mah teu riuk-riuk pitukuheun. Geuning jero-jerona mah bisa leuwih tukuh ti nu resep make jas jeung dasi. Nyaan ieu mah, lain muji. Hayu geura urang buktikeun, ku uing. Tiap ngomentaran fikmin, apan manehna mah tara poho tetekon tea. Toong geura ieu contonna: 1. Ki Ki Hasan: "Kedah ..."; 2. Safrina Soemadipradja Noorman: "Ah, ..."; 3. Nazarudin Azhar:"Uhun, ..." Turutaneun tah baraya fikminin wal fikminat. Bagja urang Sunda boga maharesi jiga dia.
 95. Ambuna Kaka: aziiiiiiiiiiiiiiib...............pelem pisan maosna kang! ck ck ck....
 96. Safrina Soemadipradja Noorman: Leres kitu, Kang. Author mah berkaitan sareng authority, authoritarian....sadayana perkawis kakuasaan. Kantenan penulis ge ari gaduh kawasa (atas tetekon/tatabahasa, kosa kata, jsbt) tiasa ngutakngatik basa supados merenah tur endah.....
 97. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Haruuuh, ulah kitu, Ki..! Keur mah irung uing rebeh, dipuji mah janten beukah, yeuh...! Tobaaaaat dekh..."
 98. Godi Suwarna: Ambuna Kaka:"Pelem keneh kadu, Neng...! Kaleresan aya nu ngintun, yeuh..! Bade..?"
 99. Ambuna Kaka: hoyooooooooooooong......
 100. Godi Suwarna: Safrina Soemadipradja Noorman:"Taaah, geuning...! Hartosna, salaku penguasa kecap, Sang Author tiasa ngutak-ngatik tetekon, kosakata, kangge kaperyogian ekspresi pribadina. Tapi, kitu soteh upami pangarang tos hatam dina perkawis tetekon umum. Sang Author. Asa keueung. Caket kana Dementhor dina Harry Poter.. hehe..."
 101. Arom Hidayat: Can gé reuhreuy ku fikmin nu muringkak di susul tepus ku Sajak Jemplang Katapang, duh! Nyuuh.. Kang Prabu!
 102. Iwank Pamungkas: Kang Prabu nyuhungkeun widi, sajak Jemplang Katapang na di'copas' ku sim uing... Hatur nuhun sateuacanna.
 103. Godi Suwarna: Apoedy Sarah Ihsan:"Gustiiii, mangkaning aranom keneh tangtosna oge. Sabar, 'Jang...! Aranjeunna bakal langgeng ngancik dina panineungan urang...."
 104. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Uhun, Mang..! Basa uing ti Pameungpeuk bade ka Ranca Buaya, aya 5 monumen nu nanjeur kawas tihang. Cenah eta teh pangeling-eling ka mahasiswa ITB nu titeuleum di dinya..."
 105. Godi Suwarna: Asep Komara:"Tah, numawi. Penjaga Pantai Pangandaran teh sering karukulutus, jalaran seueur tamu nu tara narurut upami dicarek ngojay. Padahal ngojayna di laut nu hara-haraeun. Kacipta, taun baru ayeuna tangtos puluhan rebu jalmi nu ngarojay di Pangandaran. Asa moal katanagaan ku para penjaga pantai. Numawi, unggal taun ge sok aya bae nu tikerebek..."
 106. Godi Suwarna: Deni Riaddy:"Ssst...! Ulah wawartos ka sasaha, nya..? Nu titareuleum di Pangandaran teh biasana mah nu ngojayna teu narurut kana larangan. Tah, upami aya nu maot titeuleum, eta teh minangka wadal, seba ka Ratu Kidul. Langkung seueur nu maot, pamayang sok langkung mucekil hasilna, kitu saur hiji sepuh di Pakidulan. Tapi, omat, ulah diwartos-wartos ka sasaha. Bilih uing disangka nyebarkeun kamusrikan..."
 107. Godi Suwarna: Cassa Grande:"Yaktos, Yi Perbu...! Fikmin mah aduna sareng kopi. Pedo elooom...!"
 108. Godi Suwarna: Rin Riani:"Euleuh, geuning eta bet uninga kana sajak sim uing nu eta. Haruuuh, janten we emut deui mangsa sim uing nuju kacida melowna. Untungna teh tiasa ngarang sajak. Upami henteu mah boa sim uing tos ngagulayun dina dahan jengkol. Upami resep kana sajak sim uing mah ke lah dikintun ka bumi, juh las treuk..."
 109. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Da kawitna ge sim uing teh bade ngarang fikmin kayas tea. Na atuh bet ngaleok ka dinya, nya..? Ah, nya sakalian we goongna disina kitu, Mang Yan. Sugan we langkung ngaweuhan dina manah nu maraca..."
 110. Tuti Haryati: Kang mani waas emut deui wkts di pangandaran. .hatur nhn kang kn panampiannana. . .bth keneh kamari teh ,sono keneh asa alim papisah deui. . .hatur nuhun . .kang mdh2an urang dipaparin pnjng yuswa, sehat. . .amin
 111. Godi Suwarna: Tuti Haryati:"Taaah, geuning aya Neng Tuti, uuuy...! Muhun, resep pisan waktos dinten Minggu reuni tea. Asa sakedap. Manawi teh bade dugi kawengi ngararumpina. Boro tos disiapkeun gurame tilu deui kangge beuleumeun. Ari pek teh wayah Asar tos balubar. Engke mah bagadang, ah..! Supados ngobrola wareg..."
 112. Safrina Soemadipradja Noorman: Kang, author mah caket oge kana motor, kotor, atw doktor hehehe Pami dementor mah tina dementia (pikun), tah eta contoh kawasa rowling sbg author milihan nami kanggo harry potter, jigana teh kenging nalungtik ngiker2 nu henteu sembarangan......
 113. Tuti Haryati: Insya Allah. .kapayun deui mah sgn we tias bernostalgila di pangandaran. . .hehe. . Hapunten ah nembe tiasa muka ,pgh uih ngariung rrncngn smp dugi k magrib.
 114. Godi Suwarna: Safrina Soemadipradja Noorman:"Salaku Albus Dumbledore, sim uing kapaksa kedah tiasa nyihir kecap janten sajak, janten fikmin, supados teu teurak disedot ku Dementhor alias pikun. Di jagat fikmin, sim uing, salaku Albus Dombledore, teras-terasan milari Harry Potter supados lapak fikmin teu direbut ku Voldemort. Calon-calonna mah tos seueur. Seueur nu aranom nu meh 'jadi'. Kantun diuji ku waktos. Naha aranjeunna teh bakal manjang ngarang fikmin, atanapi mung sakadar obor baralak, sapertos tudingan Ajip Rosidi..."
 115. Godi Suwarna: Tuti Haryati:"Waaah, tos reunian deui bae, rupina...! Memang resep reuni teh. Sok asa anom deui. Padahal urang teh tos anom keneh... hehe.."
 116. Nana Sukmana: Halah pun uing kapodosan Raka Prebu, teu rancingeus alak-ilik. Manawi téh teu aya kintunan fikmin ti salira. Anu mawi, nembé téh... nembé pisan... marios kintunan résénsi buku ti Resti Nurfaidah, padamel Lembaga Bahasa Bandung. Buku nu dibahasna téh perkawis réuni. "Musibah atau Berkah?" saurna. Ana gok sareng fikmin salira, perkawis réunian deuih. Asa nu dikemat. Walah, sakapeung sok janten wasilah, janten kanyaah, janten Tresnaning Tresna, namung sakapeung mah tiasa janten Murang-Maring atanapi Sandékala dina manah sewang-sewang. Jejer nu parantos dipaheutkeun tiasa lita taya tapakna, sapertos gambar parahu anu kalebuh ku sésa ombak. Ah, aya geugeut, aya raheut, Raka Prebu.
 117. De Hudaya: Ngageleser kang. Raos diaos. Unsur-unsurna weweg. Diaos kadua kalina bet asa dicium putri duyung, raraosan teh. hehe
 118. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Kawitna mah ieu fikmin teh moal waka diapungkeun dinten ieu, da nyubuh digarapna. Sono keneh. Hoyong ngarawat keneh, supados langkung belejag. Namung, enjing-enjingna sumping wangsit kedah ngapung dinten ieu. Nya pung weh. Boh musibah boh berkah, cuang tampi bae, da puguh teu weleh nganteng tatali silaturahim, tapak lacak, sajarah pribadi, sanaos kumaha wae oge wujudna kiwari. Ari ditampina ku kasadrahan mah asa moal matak murang-maring, da tos kantenan sandekala mah nuju kumawasa, sanes bae dina hate, tapi oge dina ieu pajamanan..."
 119. Acep Zoni Saeful Mubarok: bagja... mugia panjang yuswa bari aya dina kabarokahan...
 120. Godi Suwarna: Deri Hudaya:"Nya kitu tea, 'Jang..! Kaleresan tos reuni. Ngemat kalangkang jaman keur ngora. Bari itung-itung sukuran masih keneh dipaparin renghap..."
 121. Godi Suwarna: Acep Zoni Saeful Mubarok:"Aaamiiin...! Nuhun pidu'ana, Yi Haji..! Panjang umur bari teras tiasa mikmin. Da cita-cita kana ngawayuh mah tos dikubur ti taun kamari keneh..."
 122. Nana Sukmana: Kantenan, leres pisan raka Prebu. sajarah! Urang sakapeung sok harilap kana sajarah, dugi ka sandekala ngiwat carita nu saujratna. Mtak tijalikeuh nu nuju lelengkah halu.
 123. Nana Sukmana: Halah, pun uing kataji ku obrolan Akang sareng Téh Safrina. Sapuk pisan kana pamadegan Akang. Kedah gemet. Apan éntép seureuhna pikiran jalmi (bakat ku alim nyebat keteraturan berpikir) tiasa diukur tina taraptina ngagunakeun basa. Atuh dina nyerat gé pon kitu kénéh. Éntep seureuhna idé téh tiasa ditaker tina taraptina nyerat. Ari basa tulis, patalina téh sareng tetekon basa tulisan. Apan koma sareng peun téh éstu bakal mangaruhan hartos. Lajeng, sabada titik atanapi nganyaran kalimah kedah ku aksara ageung. Apan Akang mah lepat sakedik gé bangun hanjelu. Margi mémang ngaganggu. Dikdik janten Didik, sanaos bakal kamalum. Abdi kedah ngaguru dugi ka leresan dinyana. Sanggem pun uing mah, karangan anu saé téh, sajabi ti idéna saé, basana saé teh, ngagunakeun tetekon basana ogé kedah saé deuih. Sapertos nu teu sapira namung teu kinten pentingna. Kedah didugikeun teras-terasan ka nu nuju léléngkah halu sapertos pun uing, supados jarejeg. (Halah papandéan aya ku pas pisan "Sapertos nu geulis cileuhan")
 124. Endah Dinda Jenura: kutan jurig ge sok reunian,beuuuhh... tikelebuh oge manah abi maca ieu fikmin, Kang, kantun jempol we acungan-acungan baning helok...
 125. Deni Riaddy: gusti Allah Maha Uninga kakang prabu! aya dua atanapi tilu fikmin sim uing kamari2 ngeunaan jurig teh. nembe dongkap pisan ka rorompok ieu teh sabada angkleung2an 14 jam dina mobil. teu tebih, ti tangerang. pangalaman aheng salami di jalan, nyampurnakeun sim uing sakulawargi. alhamdulillah salamet oge...
 126. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Da kacipta atuh, upami ngarang ngangge kalimah teu puguh, bari teu puguh oge tanda bacana. Kajaba upami memang dihaja sina kitu, upami konsep ngarangna memang kitu margi aya udagan sanes. Kitu oge upami tos paham pisan kana tetekon nu biasa dilarapkeun ku balarea.
 127. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Jempol saha nu acung-acungan wayah kieu..? Jempol ci Uken...? Jempol nu palih mana...? Heuheu..."
 128. Godi Suwarna: Deni Riaddy:"Wah, wah, aya kajantenan naon, Yayi..? Nuhun ari tos saralamet dugi ka bumi mah. Eta nu dipiharep..."
 129. Dinda Mosa: Lus les kamana kang..?, Janten muringkak bulu punduk....
 130. Uzanx Boam Hardrocker: nu ngariles sigana tarunduheun nya kang
 131. Godi Suwarna: Dinda Mosa:"Lus-les. Ngariles. Ti Basisir teras ngempul di bumina Dinda Mosa..."
 132. Godi Suwarna: Uzanx Boam:"Sigana kana kitu, 'Jang..! Seepeun kopi di basisir..."
 133. Uzanx Boam Hardrocker: leuh pan cai laut ari wengi mah,siga kopi..hideung lestreng
 134. Godi Suwarna: :"Eta ge tos seep sadreum sewang. Angger tarunduheun keneh..."
 135. Uzanx Boam Hardrocker: kedah direncangan ku akang..komo nu geulisna mah
 136. Deni Riaddy: insya Allah kakang, ke urang garap dongengna. ayeuna mah nunuh geuning. ngantosan subuh heula ieu teh... wilujeng enjing ka sadayana kum we ah!
 137. Ki Hasan: Beu geuning masih keneh nyarileuk
 138. Godi Suwarna: Uzanx Boam:"Pan sadayana oge rerencangan sim uing..."
 139. Godi Suwarna: Deni Riaddy:"Tah, kitu we atuh. Ulah waka diucah-aceh. Pidongengeun dipendem heula. Istilah kang Wahyu Wibisana mah 'dipeuyeum', saurna. Meuyeum tea kedah pas pisan waktos ngaludangna. Sakedap teuing bilih atah keneh. Lami teuing bilih buruk..."
 140. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Numawi, mondok tabuh sapuluh. Ngorejat deui tabuh dua. teras nyileuk dugi ka kiwari. Rupina mondok opat jam ge tos cekap kangge aki-aki model sim uing mah..."
 141. Ki Hasan: Cekap opat jam ge Kang Godi Suwarna. Malah aya babah ti Cap Gajah Diuk ngamalkeun mondok ukur tilu jam.
 142. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Uhun, Ki...! Cekap lah...! Teu burung seger..! Teh manis bari ngelepus, teras ngarevisian fikmin, boh nu tos diposting, boh nu masih dina pabetekan. Nikmooot...."
 143. Safrina Soemadipradja Noorman: resep pami tiasa ngantor sapertos creative director-na FSB mah...(:
 144. Godi Suwarna: Safrina Soemadipradja Noorman:"Creative Director...? Sim uing..? Euleuh, atu kedah gaduh sekretaris. Keresa janten sekretarisku, Neng...?"
 145. Safrina Soemadipradja Noorman: hehehe...kedah nu kreatif oge, kang...abdi mah rumaos teu memenuhi syarat (:
 146. Godi Suwarna: Safrina Soemadipradja Noorman:"Jiiih, saur saha teu memenuhi syarat, Neng..? Memenuhi pisan. Neneng tea lincah pisan apan waktos janten panitia KIBS oge. Sibuk. papalangkung sareng sim uing ge sapertos nu bade nubruk, da teu ningal titincakan, teras wae BBM-an. Ciri jalmi nu kreatif apan eta teh..."
 147. Safrina Soemadipradja Noorman: hahaha...leres kreatif...supados disangka sibuk (:
 148. Godi Suwarna: Safrina Soemadipradja Noorman:"Muhun. Sibuk pisan katingalna. Sareng bedas pisan deuih. Da eta we ngangkat meja ge ku nyalira. Hebat. Tah, upami janten Sekretaris PT. FBS (Fikmin Basa Sunda) mah moal dugi ka kitu. Paling mangku direkturna we da hampang ieuh. Bade..?"
 149. Godi Suwarna: Arom Hidayat:"Jiiih, pan sagala ge ulah kagok ngawawaas..! Upami Jang Arom ngajeblag ku sajak Jemplang Katapang. Tah ku maha upami ku sajak nu ieu yeuh. Sajak sabada Tsunami di Pangandarann. Basa uing nuju 'ngayas' di basisir. Khusus kangge Jang Arom. Ulah wawartos ka sasaha, nya..? Kieu geura... : KELIR BASISIR ringkang manjang ka basisir nu keur hibar mapay tapak ketak lambak nu kungsi neumbrag bubulak tingborẻlak kikisikna lir cipanon gararing kapentrang mangsa sanggeus tresna dipungkas pasini pati, kari angin humariring ngalilirkeun mangpirang régang katapang nu harurung sarirungan sagara gumuruh deui, ngayunambing bagang jeung parahu mayang lambakna teu burung mecut laun-laun ngajaulkeun angen-angen kana gebur méga bungur nu ngalayang sadongkangan ringkang midang papapasangan jeung kalangkang di basisir nu kasawang marangkak kembang karangna najan galindeng kamelang kalan-kalan kapireng ti tungtung tanjung sésélékét palebah séah sagara, ngaweuhan ka jempling leuweung nanging geuning hariring angin rumangsang terus metit dina ati ngajak nganclang kumalayang nebarkeun rumpaka asih kana gupay jajaran réma kalapa, kana lalancip lambakna sangkan langgeng talibatin nyambungkeun laut jeung langit ringkang awor gumulung jeung kalangkangna di mumunggang batukarang nu karasa nyuruwuk niruk jaladri kawas parahu keur jengkar narik jangkar nilar muara kakelar témbong layarna ngelewung lapat-lapat awor jeung gurilap méga barang srangéngé manceran ngahurung-hurungkeun kalbu ngarangkleung sewu katresnan muru gurat sukulangit kari raga diuger garis basisir, katalikung lingkung tanjung ukur wasa sumoréang nganti sajak nu rék mulang ti sagara (07)
 150. Safrina Soemadipradja Noorman: Teu kedah ah...engke direktur eksekutif sareng pemasaran haroyongeun deuih. . . Katingalina mah teu harampang...hehehe...piiiiiz ah
 151. Godi Suwarna: Safrina Soemadipradja Noorman:"WHahahaha.... ! Mangkaning Direktur Eksekutif-na Prof Dr. Nazarudin Azhar. Sakitu badagna. Cocok sareng jabatanana. Teras Direktur pemasaranana: Prof DR Sofy Krisma alias Nyai Endit. Molem dekh..! Moleg dan pelem...! Heuheu...! Tah, keun we Direktur Pemasaran mah sina dipangku ku Direktu rEksekutif. Tah, Sekretaris mah bagean mangkon Dirut nu sakieu begungna. Hampang pisan. Okeh, Neng..?"
 152. Safrina Soemadipradja Noorman: Hehe sawios ah janten guru we, kang....
 153. Godi Suwarna: Safrina Soemadipradja Noorman:"Jiiih, ari Neneng...! Nya wios atuh ari kitu mah. Mangga bade janten guru bae mah..! Sim uing siap janten muridmu, Bu Nenenk...! Murid nu kirang kasih sayang tea...! Okeh, Bu..? Heuheu..."
 154. Godi Suwarna: Dhitu Ti Dhituna:"Tina rajin ngaos fikmin tangtos basa Sunda Sunda Yi Perbu baka ngajembaran...! Geura mangga..."l
 155. Godi Suwarna: Yadi Sutomo:"Yaktos, Yayi...! Unggal taun baruan beuki nambihan we wadal kangge Ratu Kidul teh. Nu reuni ti taun-ka taun tangtos bakal tambih seueur..."
 156. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Yaktos. Kangge fikminer bakal (heuheu) eta teh kedah diperhatoskeun pisan. Basa Sunda nu netekon, tanda bacana merenah. Tah, di mana engke hal-hal dadasarna tos kacangkem, tiasa bae pangarang ngagulak-gilek tetekon, upami diperyogikeun kangge ekspresi pribadi, asal puguh sareng kahartos alesanana. Malah, ngadamel kecap enggal oge tiasa bae. Uing kantos ngarang sajak nu aya kecap ; Salieuk breh. Maksad uing, unggal ngalieuk kamana bae; breh manehna. Tapi, kumargi nu ilaharna ; salieuk beh, nu hartosna beunghar, salieuk breh kenging mikir hese cape teh digentos ku editor, diwangsulkeun deui kana ; salieuk beh. Katenan, hartosna ge janten tebih pisan. Haruuuh, aingaaaah...!"
 157. Godi Suwarna: Cecep R. Kartiwa:"Siip dekh, Yi Perbu...! Hayu cuang asah deui kamampuh urang dina basa indung. Kantun ngabiasakeun deui ku jalan ngaosan fikmin-fikmin, masihan komentar-komentar, ngaos catetan-catetan nu disimpen dina 'koropak' dokumen ieu grup" "Sim uing gaduh sobat jenenganana Juniarso Ridwan. Anjeunna turunan wetan. Sadidintenna ngangge basa Sunda kasar. Nanging keyeng pisan hoyong tiasa ngarang dina basa Sunda. Anjeunna langganan majalah Mangle, koran Sipatahunan. Dina waktos tilu sasih tos ngawitan tiasa ngarang basa Sunda. Malah, saterasna mah janten tokohna pisan..."
 158. Godi Suwarna: Cecep R. Kartiwa:"Hahahaha...! Sae pisan etah...! Tiasa didamel metoda ku sepuh-sepuh sanesna eta mah...! Basa Sunda berhadiah..! Heuheu.."
 159. Risnawati Ahmad: Abdi ngomentaran obrolan mana nya? Ah bade ngalamar sekretaris tea we atuh, manawi janten hatam kana ngadamel fikmin xixixi..
 160. Godi Suwarna: Risnawati Ahmad:"Neneng Risna mah jaten nu anom we atuh, nya...? Supados hatam pisan kana fikmin sim uing... hehe..."
 161. Arom Hidayat: Hatur nuhun Kakang Prabu, katampi pisan Sajakna... Ajib..ajib..ajib.. Duh
 162. Risnawati Ahmad: @kakang prabu: heuheu...tos betah janten nu sepuh tanpa gaduh nu anom hahaaa...
 163. El Hijar: asyik bgt.... komenna mah digabung bae....hiks...
 164. Godi Suwarna: Arom Hidayat:"Siip dekh, 'Jang...! Ngarang fikmin nu latarna laut, kaleresan seueur sajak sagara-an oge. Asa nyurup upami diapungkeun kana komentar teh. Husus kangge Jang Arom Mellow Hidayat....heuheu..."
 165. Endah Dinda Jenura: Arom Mellow Hidayat, haduuuuhhh...
 166. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Asa puitis...! Tibatan Arom Rinto Hidayat mah..." hehe.."
 167. Hadi Aks: He...aneh bin ajib! Tp bari sok umat-imut ari maca 'gagaduhan' Aang realis teh! Asik!
 168. Edi Kurnaedi: Kang ! Dupi parahu eta teras dianggo kusaha ?
 169. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Tangtos bari umat-imut anyut da fikminna ari realis mah katingal pisan kayasna...! Tapi da kayas ge kayas aki-aki, kayas kolot alias maju ka geuneuk... heuheu.."
 170. Godi Suwarna: Edi Kurnaedi:"Gambar parahuna teh diangge balayar ngala lauk ku gambar pamayang, yayi...!"
 171. Dinda Mosa: Ih Kang Godiiii......mah ! Mani ngagebeg, pajarkeun karumpul di rorompok......mangga we ah ka Bumi Kang Godi we...
 172. Godi Suwarna: Risnawati Ahmad:"Padahal, upami janten nu anom teh saumur-umur disarebat ; nu anom. Dugi ka janten uyut-uyut oge angger disebat; nu anom...!"
 173. Godi Suwarna: Wartawan Leupas:"Hatur nuhun, komen ti Aa Wartawan mah mundel kacida...!"
 174. Mamat Kandawibawa: Kang Godi...hatur nuhun pisan, tiasa tepang.....pami tos muka fikmin , komo aya seratan Kang Godi , sono pisan, panasaran ....
 175. Godi Suwarna: Mamat Kandawibawa:"Sami-sami, Yi Perbu...! Alatan fikmin, silaturahim mugia tiasa langgeng ngantengna. Fikmin sim uing tea pami diaos teh berhasiat, matak awet anom... heuheu..."
 176. Godi Suwarna: Dinda Mosa:"Tah, engke teh malem Juma'ah. Tangtos karempel di bumi Neneng Dinda. Sarumpingna kana tabuh dua welas. Antos we, nya...?"
 177. Dinda Mosa: Kang Godi..!!!! Ampuuun...!!!!!, padahla mah bekelan lagu ayu ting ting we atuh, ambeh teu darugi......hiks.
 178. Godi Suwarna: Dinda Mosa:"Ku abdi ge tos dibekelan lagu eta. Mung, kumaha atuh, da paralayeun pisan reuni di bumi Neng Dinda. Wios we atuh. Pirage bade narambut para. Ke ngempelna bade di para, saurna. Mugia kawidian..."
 179. Saefull Atk Archiva: nyaeta mun cakeut weh...hoyong ngariung jeung batur teh...hanjakal jauh uing mah....
 180. Dinda Mosa: Iiih.......duuh......kumaha atuh...? Engke wengi teh, saena mondok atanapi begadang nyaa....?
 181. Godi Suwarna: Saefull Atk Archiva:"Tiasa ngariung oge. Numpak sajadah ngapung we. Paling lami sapuluh menit. Diantos, ah.."
 182. Godi Suwarna: Dinda Mosa:"Taaaah, sae begadang we sareng sim uing. Keun we, kantunkeun bumi mah kange nu reunian. Urang mah cuang naek sajadah ngapung we. Bilih palay ka langit katujuh ge moal burung dijajapkeun..."
 183. Dinda Mosa: Beu...!!!!,...naek sajadah ngapung..? kacipta atuh resepna....eta anu reunian bade mayar sewa henteu..?
 184. Godi Suwarna: Dinda Mosa:"Jiih, tangtos malayar atuh. Mayarna ge ku boeh sareng ku kapas tilas aranjeunna..."
 185. Dinda Mosa: AAAWWWWW....!!!!!!! Kang Godi mah !!!!!!!!!!!
 186. Dinda Mosa: KANG GODI BAONG !!!!!
 187. Dinda Mosa: NYINGSIEUNAN WAE.....hiks...
 188. Godi Suwarna: Dinda Mosa:"Teu kenging AW-AWan wayah kieu, Neng..! Ke we wengi Aw-awan mah, pan bade malem juma'ahan, moro Yahudi di langit katujuh tea..."
 189. Dinda Mosa: Duuh.........aw na oge benten,....nu ayeuna mah bakat ku sieun atuh,.....
 190. Godi Suwarna: Dinda Mosa:"Nu ayeuna bakat ku sieun. Ke wengi bakat ku naon, Neng..?"
 191. Dinda Mosa: bakat ku atoh parantos kenging yahudi....hahahha
 192. Godi Suwarna: Dinda Mosa:"Bakat ku atoh sareng bakat ku raoooos dekh. Yahudi tea langkung felem batan fikmin..."
 193. Dinda Mosa: wah,.....tau aja..., eta lauk yahudi raosna digoreng atanapi dibeuleum.......?
 194. Godi Suwarna: Dinda Mosa:"Ieu mah nu atos-atos, nya..? Tos ti jaman Nabi Adam keneh, langkung raos nu atahna da..."
 195. Dinda Mosa: O kitu..? cekap dibanjur cuka atanapi jeruk mpis...? teras dikecapan ?
 196. Godi Suwarna: Dinda Mosa:"Taaah, eta..! Leres pisan. Sateuacan disamualkeun, kecapna kedah dilamotan heula..."
 197. Saefull Atk Archiva: kudu kumaha atuh nya uing yeuh......tempatna teu apal, no hp teu apal.....moal nepi sigana ang Godi Suwarna
 198. Apoedy Sarah Ihsan: Saefull Atk Archiva maenya can pernah ka derenten alias kebon binatang bandung. tempat di pintu masuk anu deukeut badan atom nasional.. heuheuheu.. mun ti jonggol mah turun di leuwi panjang trus naek beus damri jurusan leuwi panjang dago. turun di simpang dago. terus make angkot caringin - sadang serang.. tah ka kenekna menta turun weh di pintu bon bin nu deukeut batan teh.. tingal weh aya nu rambutna bodas.. tah eta pisan kang prebu godi.. heuheu.. punten ngiring ngabala.. heuheuheu..
 199. Saefull Atk Archiva: uing oge pernah ka dago mah...ngan ka jl. riau, teras ka green valley teing ari kebon binatang mah....asa karek apal kang Apoedy Sarah Ihsan
 200. Godi Suwarna: :"Tuh, pituduh jalan ti Kyai Apoedy Sarah Ihsan tos sakitu jentrena. Upami kirang jentre keneh mah, tiasa taroskeun bae Kebon Binatang ka sadaya nu tepang di Bndung. Piraku sasab ka.....Tasik, Yayi...!"
 201. Godi Suwarna: Apoedy Sarah Ihsan:"Rupina Kyai Haji Saefull Atk Archiva mah kedah di kawal ku pulisi supados dugi ka Kebun Seni... hehe..."
 202. Budi Sobar: kakara muka euy.. panineungan nu hese leungit, ngan kabina bina mun aya guru dititah nimba, atawa buuk pinuh ku keusik basisir, riche bari ngahikhik nyuuh dina tungtung tuur.eu...euh gening hese balik deui ka jaman harita. bray taun ieu parahu dina gambar ngaguluyur......
 203. Abah Sarjang: Ditugel janggal...
 204. Godi Suwarna: Budi Sobar:" Jih, na bet telat atuh, Kakang...? Hehe.. Panineungan. Geus cueut kieu mah 'nyawang' pikahareupeun teh geus mimiti rada burem, justru mun nyoreang ka tukang panineungan teh asa beuki malencrang bae. Enya, panineungan urang nu dijieun ieu fikmin teh. Diwawaas deui. Tina fakta jadi fiksi. Fiksina pisan aya dina tungtung carita nu ngahaja diahengkeun. Sangkan teu ngan saukur pupulung kitu bae. Sangkan manjing kana fikmin..."
 205. Godi Suwarna: Abah Sarjang:"Lir dirabut bulu anyut..."
 206. Abah Sarjang: Halaaah... Puueeeeuuurreeeeuuusss..! (padahal ngan hiji nyelap kana sleting)
 207. Pak AdSulaeman: manawi teh gambar parahu nu nangkub bejad tengahna? ari pek teh gambar eceng geuning?
 208. Jojo Johari: Opat rumaja nu keur sumedeng mekar, balayar tumpak parahu mapag lambak nu ngagalura, nganteur ludeung nabeuh lamunan. Teu engeuh nu ngawasa sagara embungeun kasemahan. Ngerelep sapada harita, sabada parahuna tibalik, dibedol ka dasar sagara. Jadi tumbal kahayangna.
 209. Godi Suwarna: Abah Sarjang:"Komo mun dirabut sadayana ku nu sepuh. Nu mawi, bah, ulah kumawantun ngawayuh, ah...!"
 210. Godi Suwarna: Pak AdSulaeman:"Yaktos, Yi Perbu...!Eceng pisan. Eceng nu soeh ditiruk jamparing...."
 211. Godi Suwarna: Jojo Johari:"Taun ieu mah berekah. Teu aya nu tikelebek di Pangandaran. Mugia we Nyi Ratu teu bendu ngintun tsunami, jalaran teu haturan brondong Bandung... hehe..."
 212. Dinz Spasi Dinz: emh ni muringkak sabulu-bulu,..
 213. Maman Damiri: Lere poma ulah kumawantun ngawayuh upami niatna can teteg mah .
 214. Godi Suwarna: Dinz Spasi Dinz:" Muringkak dugikeun ka bulu anyut... heuheu..."
 215. Godi Suwarna: Maman Damiri:"Numawi, moal kumawantun...!"
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI