Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Sabda Sang Utusan

Ku Godi Suwarna

Sabada mangabad-abad ngantunkeun Buana Tengah, Mundinglaya mulang ti Jabaning Langit. “Énonésa nu koropok bakal nanjung tur linuhung!” kitu ceuk béja. Pabéja-béja. Pangeusi Nagri tumplek di Gunung Padang. Mundinglaya, nu diraksukan sarwa bodas, ngadeg dina paimbaran batu. Anjeunna ngaos Layang Salaka Domas. Halon. Tapi jéntré, kapireng ku balaréa nu hémpak satungtung deuleu: “Hung swaranikaya! Minangkulu! Minangkala! Kapiladra pilaksana! Huuung!” Lep. Kereles. Édas. Mundinglaya bet ngahiang. Balaréa tingpolohok. Tingharuleng. Nyurahan eusining Layang. “Mun nagara hayang ma’mur, urang kudu ngurus hulu! Kitu saur Anjeunna!” ceuk Mang Ipuh. Yakin pisan. “Lain, ah! Kieu, mun nagara hayang kaya kudu daék melak pala!” Dén Sugih teu éléh yakin. Dur-der. Nu pacental-cental. Di mana-mana. Ceuk ieu: kitu. Ceuk itu: kieu. Gur-ger. Nu padungdung teu kabendung. Silih labrak. Silih témbak. Kampung-kampung kahuruan. Dayeuh-dayeuh ngagugudag. Énonésa ngabebela.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Beni F. Syarifudin: Edas...jiga "Toleat Dancing" nu kamari Ang...hehe.
 2. Jejen Jaelani W: Sunan Ambu ngan wasa ngeclakeun cisoca ningal lemah katata kaduruk ku angkara murka...
 3. Godi Suwarna: Beni F. Syarifudin:"Alah, Jang Eben mah joghedna ge kudu dibalakan ku uing. Ulah isinan, jang..! Bilih jomlo saumur-umur..."
 4. Kus Wanda: enggal atuh milari nu tiasa narjamahkeun Lalayang Salaka Domas...ke enonesa kabujeng jadi ruhak
 5. Godi Suwarna: Jejen Jaelani W:"Bahasa Jabaning Langit tos rteu tiasa kasurahan ku urang Enonesa. Untung we urang mah urang Suna.. hehe.."
 6. Edi Kurnaedi: Aya-aya waenya, Pangeran Sumedang anu sakitu perkasage teu wasa ningali jeung beja eta teh Ang ............
 7. Cassa Grande: Wuis. Lalawuh jum'ah. Nepangkeun Kang. Katampi pisan
 8. Bunda Langit: Hasil tina Jum'atan kitu ieuteh,,;
 9. Beni F. Syarifudin: Godi Suwarna: hahahaha...saruana jeung ajengan Cipasung tah.
 10. Godi Suwarna: Kus Wanda:"Eusi Layang mung bakal tiasa kasurahan ku urang nagara Fikmin. Kitu nu katerawang ku sim uing.."
 11. Godi Suwarna: Edi Kurnaedi:"Ku nu ngagem ingsun medal mah tangtos kasurahan, yayi..!"
 12. Kus Wanda: pami kitu mah bakal aya migrasi gede-gedean ti enonesa ka nagara fikmin kang Prabu..heuheuheu
 13. Godi Suwarna: Cassa Grande:"Sumangga dileueut, Yayi..! Dituang, dieutik-eutik. Ulah diselewegkeun. Bilih kabuhulan..!"
 14. Dadi Arya: Abdi mah nyurahan Enonésa teh ku....ngahelas
 15. Ahmad Fawzy Imron: rupina, 'minangkala, minangkulu, kapiladra pilaksana' teh hartosna; prak minangsraya ka minantu, taroskeun kagungan wargi nu tos janten randa.... :)
 16. Apoedy Sarah Ihsan: sapuk kang prebu, layang bakal kasurahan ku urang nagara fikmin, anu imajinasina muih jiga tornado.. heuheuheu...
 17. Gus Maman: :"Hung swaranikaya! Minangkulu! Minangkala! Kapiladra pilaksana! Huuung!"... Mantra ieu rupina kedah diwiridkeun 7.777 -> Mun nagara enonesa hayang ma’mur jeung hayang kaya.
 18. Godi Suwarna: Bunda Langit:"Yaktos, Bunda..! Pas sim uing nuju nundutan di masigit, ujug-ujug aya nu ngolepat mangrupi cahaya. barang ditewak, tetela fikmin ieu... hehe.."
 19. Abi Ibn Al-Khairi: Ngahuhuleung, abdi teu tyasa ngamandang. Mung ieu we tilam jempol Kanggé Fikmin Kang Preb.
 20. Entjep Sunardhi: Ngudag tapak lacak nu ngahiang hamo kasusud ku raga badag,tapi kudu surti nastiti 'na sajiting ati.
 21. Bunda Langit: Sae pisan ,, pan ku ahlinamah nu kutbah jum'ah ge tiasa janten Fikmin,, hehhe sanaos bari nundutan,, fikmin ieu tangtosna isi kutbah jum'ahnya,, kutbahna penuh kritikan,,
 22. Godi Suwarna: Beni F. Syarifudin:"Uhun, tah..! Anjeunna ge isinan pisan. Tapi barang tos ngarengkenek janten sesah liren..."
 23. Beni F. Syarifudin: Godi Suwarna: tah eta, mung ngengklakna teh jiga negngklak dangdutan heuheu..eta fikmin mani nanceub ari tos dilektopan sareng dimodeman mah hihi.
 24. Jojo Johari: "Ti Jabaning Langit nyandak Layang Salaka Domas". Ngahuleng! Mikiran pihartieunna. "Jabaning Langit", saluareun langit. Hartina dijero. Nu nyangkaruk dina hate. Syarat nyangking "Layang Salaka Domas" kudu jujur, teu sarakah, beresih hate. Kitu amanat ti Gumarang Tunggal (guriang tujuh nu miraga sukma). “Énonésa nu koropok bakal nanjung tur linuhung!” bakal bisa kahontal mun nu ngahontalna ngabogaan hate nu beresih, jujur, henteu sarakah. Sajabaning kitu, pamohalan! Manawi?! (Kesang tangka ngagarajagna maseuhan awak. Leng, lieur. Kulahek! Teu eling).
 25. Godi Suwarna: Kus Wanda:"Ayeuna ge tos karaos migrasina urang Enonesa ka nagara urang teh, Yi Perbu..! Nembe dihutbahkeun ku sim uing perkawis fikmin di emper KIBS (Konferensi Internasional Budaya Sunda), langsung seueur nu bade migrasi. Tapi, ari saur Abah Ajip Rosidi mah ramena fikmin teh pasti mung sementara bae. Sapertos kapungkur jaman genjlongna naon nu disebat puisi Mbeling dina majalah Aktuil. Kitu saur anjeunna. Tapi, anjeunna hilap atanapi boa teu kaemuteun yen genjlong fikmin sareng puisi Mbeling mah benten pisan. Ari puisi Mbeling mah ramena teh dina wanda, gaya nu nyeleneh; Mbeling ngalawan puisi sateuacanna. Mediana mah angger, majalah-majalah keneh. Ari fikmin mah, lian ti genre enggal teh, mediana oge cyber nu kiwari tos tiasa kaakses ku urang lembur. Nanging, eta mah kumaha urang, ketang. naha urang bakal teras ngaleukeunan fikmin. Atanapi mung sakadar obor baralak. Keur sim uing, sauingeun, rek teras we ngeureuyeuh. Da geuning ni'mat pisan mikimin teh..."
 26. Dadang Soekanda: Hiji tah oleh oleh ti KIBS teh saurna rame pedaran Gunung Padang teh? Siap kanggo UT Kasundaan.
 27. Riyono Afdfvm: tah kitu pisan kaayaan di nagara Aistina teh..eh Enonesia teh,,teu dimana teu dimana silih rea omong tapi teu ngabukti....
 28. Godi Suwarna: Dadi Arya:"Sim uing mah tos sanes ngahelas deui, Yi Perbu..! Sim uing mah tos dugi kana geregeteun. Diantos saena, majengna ti jman reformasi teh geuning kalah tambih nyucud. Numawi, urang mah mending ngadegkeun nagri sorangan we. Nagara Fikmin nan berdaolat..!"
 29. Gus Maman: Ang Prabu Godi Suwarna :"anjeunna hilap atanapi boa teu kaemuteun yen genjlong fikmin sareng puisi Mbeling mah benten pisan. Ari puisi Mbeling mah ramena teh dina wanda, gaya nu nyeleneh; Mbeling ngalawan puisi sateuacanna. Mediana mah angger, majalah-majalah keneh. Ari fikmin mah, lian ti genre enggal teh, mediana oge cyber nu kiwari tos tiasa kaakses ku urang lembur" Gus Manz:" Interaktif gitu loh !, mun diibaratkeun mah FBS teh sepertos Pucuk Pineureup sastra dan budaya Sunda. Edas!"
 30. Edi Kurnaedi: Kuayana Fikmin ieu, asa manteb, teu risi, jatining Sunda teh geuning masih ngalanglang buana, sok ah Ki Sunda! urang terekabkeun ka sakumna anu masih keneh ngaku aya titisan acining Sunda !
 31. Godi Suwarna: Gus Manz:"Taaah, eta pisan..! Yaktos, yayi..! Waktos hal eta, perkawis interaktifna, diobrolkeun ka Maharesi Saini KM, anjeunna mah langsung ngartoseun. Padahal, anjeunna kantos setruk. Ari Bah Ajip nu teu kantos setruk, teu ngartoseun..."
 32. Irman Dimyatie: Geuning sakabeh sabda atanapi papagon nu ngandung 'multi-tafsir'.... salin jinis jadi bahan pacogregan. Jalma-jalma lain mikiran jeung ngusahakeun kumaha carana hirup jadi tata tengtrem kerta raharja, tapi jero-jerona mah 'aregois'. Kabeh hayang kapiandel yen eta teh 'tafsiran aing' nu bener. Nu kudu dituturkeun batur. Haduh..... beurat jeung weweg yeuh fikmin. Kuring nepi ka ngoprot macana. Nuhun pisan Ang Prabu Betara Godi Suwarna........
 33. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Benten ari disurahan ku nu keukeuh palay ngawayuh mah. Saur Aa Gus Manz, bakal laksana nu dicita-citakeun sok asal eta mantra digerendengkeun 7.777 kali. Upami teu aya tasbe, tiasa ku bulu kelek.."
 34. Muhammad Shohiba Nu'man: Aduh ieung.. Tulung tuluung..! Naon atuh surahanana? bakating ku hoyong terang eusina Layang, sim uing nyusul ka jabaning langit, seja ngadeuheus ka Ingkang Ratu Mundinglaya Dikusumah. Mung nembe oge dugi kana lawang saketengna, tos di gebes ku para guriang. "Ingkah!" cenah, "sing jongon bae mikmin. Enonesa? enonesa mah nagarana Sunten Jaya.. emangnye gue pikirin!" kitu saur para guriang bari najong uing. Ragrag deui di nagara nu dipikacinta. Nagara Fikmin.
 35. Gus Maman: Uhun Ang Godi Suwarna, ceuk rarasaan sim uing mah asa pas pisan FBS ibarat pucuk pineureup (puting susu), nu orok keneh dina sastra ngahenen nyuruput, sedot-sedot. Kitu oge nu geus senior haben ngagucel. sim uing mah biasa we ngarames sareng meres.
 36. Godi Suwarna: Beni F. Syarifudin:"Nyaan, yeuh pelem pisan lektop pamasihan ti Aa Ganjar Kurnia teh. Apan ceuk uing ge, randa Pa Rektor mah sakurang-kurangna lulusan S 2. Kanyataan.. ieu lektop teh Viao pisan. Pangaos enggalna salawe juta. Randana tiasa pajeng dugi ka genep juta. Kawitna mah rek dijual deui ku uing teh. Rek dibeulikeun notebook we nu dua juta. jadi, uing batian pat juta. Tapi, teu jadi, da sieun didiberik ku Satpam UNPAD. Ti ayeuna, ieu lektop rek dingaranan Den Rektor. Lia ti kanikmatan eta, modemna ge enggal deuh. Pamasihan ti Neneng Yanti Sri Budiarti. Gancang pisan. teu lelet siga nu bareto. Nu ieu mah, asal aya kereteg rek pindah, can ditoel ge geus hideng sorangan...!'
 37. Beni F. Syarifudin: Godi Suwarna: whahahhaha...murengkel kieu seuri. nyaan mantaf. kahade ka eundeurkeun ku sora kereta api Ang, bisi reuwaseun tah fikmin laluncatan ka balong.
 38. Godi Suwarna: Apoedy Sarah Ihsan:"Uhun pisan, yayi..! Urang nagara Fikmin mah garetol tatapana. Siang wengi bolotot mayunan monitor. Kituna teh bari mati geni. Teu tuang teu tunggang. bade kumaha teu sakti atuh.."
 39. Riyono Afdfvm: Apeusna mah lamun rantang tos kana tarang nya Kakang Prabu Godi Suwarna
 40. Godi Suwarna: Abi Cepian Ibn Al-khairi:"Percanten lah ari ngahulengna SuFi (suka Fikmin) sapertos jang Haji mah tangtos benten sareng nu ngahuleng di pacilingan..."
 41. Godi Suwarna: Entjep Sunardhi:"Surah fikmin nu namper kana lelembutan. Hatur nuhun, Ang..!"
 42. Yuyus Rustandi: emh aya ku payus Aa, bati kabitana eta ku lektop jungjunan Rektor, upami maksad di leupaskeun, ulah di ka sasahakeun nya A,sae alungkeun wae ka Bogor, moal teu dirawu dipangku sanaos sabaraha wae oge. tur tengkiw..
 43. Mustika Harunie: kang godi bilih bade mah tukeran we lektopna sareng nu abi, ke dibatian,! hehe
 44. Gus Maman: Alhamdulillah, ang prabu Godi Suwarna, parantos laksana dugi ka ngagaduhan lektop, sigana mapatkeun jampe ajian bari engklak-engklakan di KIBS : "Sun manihong ari gok sun gok kong, nyiliwuri andalemi,hung hong manahoreng till dulce ku uing digecek. jrek nong jrek nong uing luncat sia nu belenong" (*kari uing nungguan iraha turunna kalkulator)
 45. Nyimas Rengganis II: Anis komen kang,heuheu [tuman hi hi]..
 46. Nyimas Rengganis II: hayang nyiwit ah menggemaskan.. hi hi.
 47. Iwan Hanjuang: Lo bagi-bagi ah ciwitna.. heuheuheu..
 48. Rudi Riadi: Nu ripuh jeung nu sugih paccental-cental bari iraha rek pacantelna, padahal mah maseakeun argumen nu sami; nyaeta sirah (hulu jeung pala: uteuk-mikir). Itulah enonesaaaa....wilujeng menikmati lektop sareng modem enggal kang..
 49. Is Tuning: kenging mun uing ngahuleng ?
 50. Godi Suwarna: Bunda Langit:"Yaktos, Bu Neneng..! Juma'ahan mah sanaos bari nundutan oge teu weleh aya kekenginganana..."
 51. Godi Suwarna: Jojo Johari:"Wah, hebat tafsirna, Yi Perbu...! Sae pisan...! Sumangga nyanggakeun, sing dugi ka ngesang. Langkung sae teras kapiuhan saparantos ngaos ieu fikmin. Suapdos langkung nyerep..."
 52. Rohendi Pandeglang: Waduh aya deui bae bahasa teh, nambahan deui kabeungharan bahasa Sunda teh. Aeh nu diluhur, Sunda tah lain Ka Perbu?
 53. Godi Suwarna: Dadang Soekanda:"Rame, rame pisan KIBS teh. Resep. Seueur mahasiswi. Mung, uing mah teu ngiring diskusi. Isin da teu mayar. Nu sanes mah mayarna ge aya nu 500 rb. Sim uing mah diskusina di emper Gedung Merdeka we..."
 54. Godi Suwarna: Riyono Afdfvm:"Numawi, batan parea-rea omong wae sapertos di nagara Enonesa, di nagri Fikmin mah mending pasae-sae mikmin we, Yayi...!"
 55. Jojo Johari: Hor?! Aya komprensi mayar? Atuh mani jiga bade lebet ka lestoran wae? Balakecrakan atuh Ang Godi Suwarna? heuheuheu
 56. Ya Soebarta: Ajeuw, muih! muih! ieu mah kakang,..!! dongkap jumaahan disampakkeun nu kieu...!! titeuleum ieu mah...!!raooooosssss ngahunyudna...!!!
 57. Godi Suwarna: Jojo Johari:"Mayar, yayi..! Kiwari mah apan kitu usumna. Sim uing mah, biasa we, penumpang gelap, tapi pangmaceuhna diskusi di emper-emper. Dugi ka dipasihan lektop ku Juragan rektor Unpad. Dipasihan modem ku Neneng Yanti Sri Budiarti. Mung, asa jenten gancang teuing ieu teh. Curuk can antel kana keyboard ge sok ujug-ujug bruy-bray garanti.. hehe.."
 58. Jojo Johari: Heuheuheu... Hidup Persib!
 59. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Eta ge basa Sunda keneh, 'Ro..! Basa Sunda Saka tea.. heuheu.."
 60. Godi Suwarna: Ya Soebarta:"Rudet ku nu parasea bae di puseur nagri, Yi Haj..! Batan janten ewateun, nya mending dijantenkeun fikmin wae..."
 61. Herdy Mulyana: Muning Laya, ngahiang bari mere tanggara. Duh Enonesa duka bakal kumaha.Mundel pisan fikmin ieu kakang perbu
 62. Nazarudin Azhar: Fikmin sabada KIBS? hehe, moher kang... Enonesa ngabebela.. duh
 63. Godi Suwarna: Herdy Mulyana:"Kirang kumaha nagri Fikmin masihan totonden. Tapi da nagara Enonesa mah kitu we. Tos moal tiasa disalametkeun deui. Wios we lah. Urang mah cuang ngurus nagri urang we, Yayi.."
 64. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Uhun, Yi Perbu..! Mikminna ngangge lektop sareng modem enggal. Mani neyerepet, gancang pisan. Cobi, mun ti baheula uing mikmin ngangge nu kieu, pasti tos kenging hadiah Nobel..! Hehe..."
 65. Herdy Mulyana: Yaktos kitu pisan kakang, hanjaklana para pangagung enonesa mah, tos katutup lelembutana. Enjing mah simkuring moal aya di enonesa ah rek ngalih w ka garut he2
 66. Godi Suwarna: Herdy Mulyana:"Jih, na da uing mah betah pisan di Nagri Garut teh.kantenan di pakidulanana. Endah naker sok sanaos Sancang-na tos ngawitan karancang ku urang Enonesa. Pamandangan Garut Kidul digambarkeun sae pisan dina buku sajak Paguneman, karya Kang Acep Zamzam Noor nu enggal"
 67. Herdy Mulyana: Manawi endah Garut teh kakang, sanaos ka heab ku hawa enonesa nuju rada harengheng,iraha atuh bade di anjangan rahayat nagri fikmin nu ti Garut
 68. Godi Suwarna: Herdy Mulyana:"Siap, Yi Perbu..! Mikmin di Ranca Buaya tangtos heded.."
 69. Godi Suwarna: Edi Kurnaedi:"Yu, ah, cuang sami-sami mentangkeun jamparing fikmin ka awang-awang. Keun, bade ka mana we dugina mah..."
 70. Herdy Mulyana: Yaktos heded pisan Kang Perbu,Mikmin di rencangan ti jelegurna laut kidul,Sae di anggo Kongres Fikmin rupina
 71. Godi Suwarna: Irman Nurhapitudin Dimyatie:"Numawi, di Enonesa mah seueur teuing multitapsir, seueur teuing surahaneun. Jalmina ngaranngge kedok rupi-rupi. Urang, salaku urang nagri fikmin, janten kacandak rieur..."
 72. Ida Nurulhuda: Enonésa duh énonésa..,paingan rebuan kalong di Situ Panjalu ngahiang..,sigana bakating tos murel nyaksian énonésia nu beuki ramijud...
 73. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Numawi, nanaroskeun nasib Enonesa mah sial dangkal, Yi Perbu..! Los ka jabaning langit, kalah diseuseulan ku Sunan Ambu. Los, kadasar bumi, diciduhan ku Antareja. Ka dasar laut, digambreng ku Jayakatwang. Antep we lah..! Urang mah cuang ngawangun nagri fikmin we. Kumaha carana supados subur ma'mur kawas uing nu mikmin ngangge lektop sareng modem ginding kieu... heuheu..."
 74. Godi Suwarna: Riyono Afdfvm:"Rantang kana tarang, tonggong katinggang taraje, kanjut direwod monyet, bitis digegel anjing. Sial pisan, yayi.."
 75. Godi Suwarna: Yuyus Rustandi:"Tangtos moal ka saha ieu lektop diwariskeun. Antos we engke taun 2020, tangtos ieu lektop diwariskeun ka Yi Perbu.."
 76. Godi Suwarna: Mustika Harunie:"Siap lah...! Ieu lektop tiasa digentosan ku mojang Kadugede nu jarangkung, barodas tea..."
 77. Godi Suwarna: Gus Manz:"Sukses pisan perjoangan urang dina raraga ngarebut ieu lektof teh, Yi Perbu..! Pelem pisan hoteng ari mikmin di nu kieu. Tiasa pipindahan; ti kamar, ka tengah bumi. ayeuna uing nuju mikmin di buruan, bari ningal langit. Hanjakal teu aya bulan geuning..."
 78. Godi Suwarna: Nyimas Rengganis II:"Nyi Mas Anis ti tatadi bade nyiwit wae ka sim uing teh. Bujeng-bujeng diciwit, ku Neng anis mah sim uing teh siap dibaledog ku bakiak..."
 79. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Wah, eta geuning Yi Perbui tiasa nyurahan dugi ka palih dinya..? Hebat! hebat pisan..! Paingan tiasa ngarang fikmin heded ari gemet ngaos bari ludeung napsirkeunana mah. Tah, urang Enonesa mah biasana napsirkeun teh sok palay diwewelan ku nu ngarangna. Atanapi, uoami urang Enonesa ngarang fikmin, bakat kuhayang disebat absur teh sok der we ngarang fikmin anu manehna oge teu ngarti kana karyana sorangan...! Urang nagara fikmin mah palinter dekh ikh.."
 80. Muhammad Shohiba Nu'man: Adeuh.. nembe kaemutan.. Uhun nya, leptop randa bengsrat tea.. heuheu.. wilujeng Kang Prab!
 81. Muhammad Shohiba Nu'man: eh, randa bengsrat kitu? ah, nu penting mah.. bebelecetanana.. hehe.. Hidup Fikmin!
 82. Ahmad Fawzy Imron: saparantos macaan komen di luhur..janten hoyong ngadamel deui jadwal ngadeuheus ka ciamis. Teu pira..mung hoyong noel den lektor, si vaio tea...hehe
 83. Eex Vanbarnazz Purusaningsamorogolrogol: nyaan percekana teh kang Prab mah ! bulu kelek oge janten tasbeh...kacipta kg Prab lam-lamimah rupina kesangna ngadagleg saageung2 HANJELI....Heu...heu...!!!!!!
 84. Godi Suwarna: Is Tuning:"Tos lah, teu kedah diangge hulang-huleng, Mang Is..! Manakitu ge tos sanes jodo..hehe.."
 85. Godi Suwarna: Herdy Mulyana:"Kantenan we hededna mah. Di laut, caang bulan, urang mikmin. Wah, fikminna ge moal teu ngenpray, jumelegur atuh..."
 86. Godi Suwarna: Ida Nurulhuda:"Uhun, saurna, nya..? Saur pun bapa, upami leuweung tos ditilar ku kalon, eta teh leuweung tos ilang dangiang. Kitu rupina 'leuweung' enonesa ge..."
 87. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: meni hoyong tiasa ngadamel filmin modél kieu..iraha nya?
 88. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Lektof-n memang randa, Yi Haji..! Nanging, randa pa rektor tea saklirang-kirangna lulusan S 2. Modemna enggal deuih. Halaaah, nikmooot dekh. Tapi, asa gancang teuing ieu teh. Keyboard teu acan ditoal ge tos langsung ngalih bakat ku gancang...."
 89. Endah Dinda Jenura: Minangkulu! Minangkala! Kapiladra pilaksana! Ti Pildacil, Pilkada, Pilgub dugika Pilpres: saruana, hahhaha! sewu jempol kanggo oleh-oleh KIBS ieu, Kang...
 90. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Asal kersa diwayuh we ku sim uing, tangtos tiasa mikmin sapertos kieu... heuheu..."
 91. Iwan Hanjuang: ha ha ha ha ha ha ha togmol ih..
 92. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ambuing..abot geuning syaratna téh
 93. Nazarudin Azhar: Nu ngajajar dina lomari tong waka diseepkeun Kang, ke iraha-iraha dianjangan deui, heuheu.. waas, lektop enggal tea nyerepet kana mikmin yeuh...
 94. Irman Dimyatie: Paingan kuring hayang nyandung.... da geuning aya nu nyontoan hehehehe.....
 95. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Dina KIBS teh sim uing mah kitu we, cilingcingcat, teu betah di sarohangan lami-lami ngabandungan nu nyararios. Seseringna mah dibetot sanah-sinih ku nu calurhat perkawis budaya Sunda. Seseringna mah teu patos ngartos kana naon nu dicalurhatkeun. Ngartos keneh kana imbit miwah pinareupna nu pagaliwota di gedung Merdeka. Merdeka cuci mata di nagri enonesa nu merdeka teuing..!"
 96. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Yah, batan ngangge bahasa hung swaranikaya, bilih lepat nyurahan..."
 97. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Abot atuda palay ngarang fikmin sae teh. Saratna mah teu abot teusing, ah. Sim uing mah begung, hampang, Nyi Mas..! Mangga, kantun ngemut-ngemut we eta mah..."
 98. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Angger keneh eusina teh ti barang beres ngariung ge, teu coceng. Barter, barter..."
 99. Nazarudin Azhar: Orkeeess...hehe
 100. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: perkawis dedeganna mah badé alit badé ageung teu janten masalah da kaleresan awak abdi mah langkung ti badag, upami dina kulkas mah sami sareng kulkas opat panto
 101. Nana Sukmana: Dua dinten satengah teu lunga-lengo kana rohangan tengah istana fikmin. Pakojot sareng parentah Pangab. Barang sup, uluh, disampakkeun fikmin istimewa ti almukarom fikmin Kakang Perbu Godi Suwarna. Pogot, Kakang. Asa kacandak suat-siet nyawang nagara ti awang-awang. Pok tapi bari teu prak. Sip, Kang. Lektop anyar rupina, nya?
 102. Lalat Socrates: Layang anu jelas matak kaharti oge teu saeutik mawa ceceda ka balarea, komo deui ieu teu matak kaharti.... duuhh ieung...
 103. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Siap..! Diantos upami bade ka rorompok deui mah, Yi Haj..! Engke mah cuang teras jarah ka Astanagede, Kawali. Cuang neang patilasan luluhur para pangarang Sunda nu natah sajak dina batu tulis. Tangtos fikmin urang bakal langkung mencrang..."
 104. Ely Nurtini: wah...wah....wah.....luar biasa fikmin Kang Godi....
 105. Godi Suwarna: Ely Nurtini:"Hatur nuhun, Bu Neneng..! Da kumaha atuh, Enonesa mah kedah dugi ka kituna. Kedah ancur lebur heula sateuacan janten nagara linuhung. Untung we urang mah sanes urang Enonesa. Urang mah urang Suna... heuheu..."
 106. Asep Komara: duh...dupi lemah cai sim kuring palih mana nya ?
 107. Godi Suwarna: Asep Komara:"Jiiih, apan nagri urang mah di dieu, Yi Perbu..! Di nagri fikmin. Tempat urang bumetah. Paheuyeuk-heuyeuk hate. Ngolah basa warisan para luluhur. Silih asah, silih asuh, silih asih. Tebih tina pacogregan..."
 108. Dayat Iskandar: Abong bagawan. Angger unggul dina sagalana.
 109. Godi Suwarna: Dayat Iskandar:" Apan aya laguna, Yayi..! Bagawan Solooo, riwayatmu iniiiih.... heuheu..."
 110. Ari Andriansyah: Mun seug Mundinglaya terang nya kumaha Enonesa ayeuna moal teu balik deui ka jabaning langit, komo ningal PSSI mah, heheh..
 111. Godi Suwarna: Ari Andriansyah:"Pasti kitu, Jang..! Anjeunna tangtos teras lapor ka Guruminda. Guruminda nugaskeun Guriang Tujuh kangge nyapukeun urang Enonesa ka laut Kidul, kangge parab Nyi Ratu. Enonesa dieusian ku urang-urang ti nagri fikmin. Beres dekh..."
 112. Godi Suwarna: Irman Nurhapitudin Dimyatie:"Perkawis ngawayuh mah apan Eyang Prabu Siliwangi oge garwana teh dugi ka sawidak lima... hehe...!"
 113. Ki Hasan: Ieu mah ngengklokan we nya. Aya tafsiran lalakon Mundinglaya numutkeun Ambu Dian: Kentring Manik Mayang Sunda disebat Nay Mas Padmawati Subanglarang disebat Nya Mas Tejamantri. Surawisesa disebat Mundinglaya. Cakrabuana atanapi Walangsungsang disebat Guru Gantangan. Syarif Hidayatullah disebat Sunten Jaya Karajaan Sunda disebat Karajaan Pajajaran Cirebon disebat Kutabarang Malaka disebat Jabaning Langit Padrao (tugu prasasti) serat perjanjian disebat layang salaka domas Urang Portugis anu ditepangan dua kali di Malaka disebat Guriang Tujuh. (Ambu: Richadiana Kartakusuma)
 114. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Upami parantos ditimbanng-timbang, diemut-emut, kaputusanana enggal laporkeun ka sim uing... hehe..."
 115. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Salami KIBS teu noong-noong lapak teh sono kacida, Yi Haji..! Kaleresan aya ide kenging nimu tina KIBS keneh. Tos ti Bandung mula dikutrat-kotret bari mecak lektop enggal. Dugi ka lembur diapungkeun weh. Bari rada luak-lieuk da seueur nu arenggal geuning dina lapak teh. Nyaan, majeng pisan..."
 116. Irman Dimyatie: Ang Prabu Godi Suwarna: Bade tumaros, dupi hasil tina KIBS teh nu paling urgen (punten, naon Basa Sundana) kangge Bangsa sareng Basa Sunda teh naon? Panasaran simkuring mah.... Hatur nuhun, Ang.
 117. Godi Suwarna: :"Seueur ari rekomendasi tina KIBS tea mah. Ti kawit widang seni, pulitik, agama jrrd. Moal tiasa ditataan hiji-hiji. Nu paling utami mah KIBS II ieu teh ngarekomenasi ngadegna Universitas Terbuka (UT) Kasundaan. Sugan we aya jurusan Fikmin atuh... hehe..."
 118. Acep Zoni Saeful Mubarok: gustiiii.... mani ku rudet alam enonesa teh...cing atuh harudang...
 119. Nana Sukmana: Abdi mah sawalerna, teu tiasa noong kana KIBS, halah bati kumejot, Kang. Namung nya kitu tos kasawang seueur pok manan prakna. Nu mawi ku abdi tos kajudi, Raka Prebu mah pasti bakal cilingcingcat. Komo bari seueur sobat ti mancanagara mah, pasti bakal pogot!
 120. Godi Suwarna: Acep Zoni Saeful Mubarok:"Enonesa mah moal tiasa hudang eui, Yi Haji...! Sakedap deui ge bangkrut total..! Tos we mending ngadamel nagara sorangan ayeuna mah...."
 121. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Tina lima ratusan pamilon KIBS teh tilu parapatna mah istri. Seueseurna mahasiswi. Kantenan, batan ngiringan diskusi, sim uing mah kalah sering dipalotret prawedingan ku para mojang, dianggap mahluk prasajarah, dianggap BCB (benda Cagar Budaya). Sedih aya, Yi Haji..."
 122. Nana Sukmana: Hih, janten kareueus nu gareulis mah sanés bantrak-bantrakeun Raka Prebu. Boa Akang téh disajajarkeun sareng Ketua KPK, apan sami-sami mikaijid ka nu sok rereweg. Tah, ku jalaran éta pisan rupina para mojang paralayeun ditikah ku Akang téh. Teu kedah ringrang, asal ageung kasanggem bae atuh! Prung baé! Da nu kitu mah tara pancakaki sareng sok lolong bonconong deuih, moal serabeun ku camutmutna rambut salira! Ha ha ha....
 123. Godi Suwarna: Lalat Socrates:"Numawi, kitu pisan, Amang..! Di Enonesa teh teu weleh sagala diadu-renyomkeun. Leuheung mun matak jadi pinter ka rahayat. Da ieu mah kalah nambahan kabingung. Pusing dekh.."
 124. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Hahaha....! Numawi, tina pangalaman puluhan taun diriung-riung ku imbit, sim uing tos terang naon saleresna nu dipikapalay ku para mojang teh. Sanes, sanes mideudeuh sim uing, Yi Haji. Aranjeunna mah peryogi ku nu huisan teh kangge pembimbing karir. Tah, ayeuna, dina mangsa tos cetuk huis kieu, sim uing tos cape janten pembimbing. Ayeuna mah sim uing nu hoyong dibimbing ku aranjeunna..."
 125. Nana Sukmana: Tah kitu pisan Raka Prebu. Alamiah sareng realistis pisan étah. Saur basa urang pasantrén mah sunatullah. Tina ngurus janten uruseun, tina ngogo janten diogo, dina nyoo janten dicoo (maksad teh diasuh) he he he... Atuda ka pantar Akang mah saha nu teu kagémbang. Bujeng-bujeng ka nyi mojang, dalah bangsaning jalu ogé mindeng tibelat.Anugrah éta téh. Sami sareng resep kana pinareup. Anugrah!
 126. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Rieur, Yi Haj...! Cacak mun sajepret motret malayar sapuluh rebu we, uing pasti mucekil pisan. Eta we, sabada dipalotret ngarombongan, na atuh da sok hayang tuluy saurang-saurang. Sapoe mah resep we dipotretan teh da sok bari pakaleng-kaleng. Lila-lia mah cape nu aya. Teu kaur keur ngobrol daria, pada nepak, pada noel ku nu paralay dipotret. Tungtung mah sok ngadon nyingkur we bari mikiran nasib diri nu disaruakeun jeung keris atawa kujang karuhun..."
 127. Abdul Hamid M. Sastra: mahasiswa nu ngiring teh pedah we dikeprak ku dosenna. atuh para guru hoyong surtipikatnyah. pok pek prak na mah nya ieu fikmin. Seueur pemakalah anu keneh sasadu teu tiasa nyarios ku basa sunda cenah. beu sangat tercida yah. eh kacida pisan maksud teh.
 128. Nana Sukmana: Ha ha ha... bongan Raka Prebu sapertos keris tuda. Boa leres kasauran Soni, rada sesah milari nu model salira. Bujeng-bujeng nyi mojang, pun uing baé sok agul ka barudak. Waktos harita motrét Raka Prebu sasih siam, hasilna dipajang janten walpaper monitor komputer pun uing. Tah, ka payun mah rupina kedah nyandak bodyguard sapertos urang Blékota, supados teu sagawayah jalmi tiasa putrat-potrét.
 129. Godi Suwarna: Abdul Hamid M. Sastra:"Nya kitu tea, Amang...! Atuh nu ngaracung bade tumaros teh seuseueurna mah nu kalah ngadon ceramah deui. Ngaler-ngidul. Rieur uingah. Numawi, seseringna mah nyingkur we di rohang konsumsi. Ngobrol sareng panitia nu aranom. Nu tetela sarumanget ngobrolkeun budaya Sunda..."
 130. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Tah, rupina kedah kitu, Yi Haj..! Engke deui mah bade ngabantun tukang ngencleng. Tangtos mucekil... heuheu.."
 131. Nana Sukmana: Kang, eta modem mani nyérépét kitu. Benten ari lektop anyar mah. Modemna gentos deuih?
 132. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Numawi, asa gancang teuing ieu teh. Biasana, upami klik teh teras ngahuleng heula da nu diklik teu acan ngagebray. Ayeuna mah, teu acan diklik oge tos ngagebray sorangan, bakat ku gancang. Hehe.."
 133. Nana Sukmana: Ha ha ha.... nandingan iklanna. Paingan atuh ti énjing dugi ka wayah kieu masih kénéh aya di istana fikmin da tangtos sono ka nu anom, si lektop anyar, si nyérépet téa. Abdi ah ngangsitkeun pulsa ieu téh. Énjing kedah tos diparaban deui.
 134. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Jih, nya eta sim uing teh karek hudang, Yi Haj..! Tibra ti sareureuh budak. Nyaring-nyaring tengah peuting. Ayeuna hese dipeureumkeun deui. Nya tos we, bade teras molotot, bari ngarevisian deui fikmin, boh nu geus diposting, boh nu masih dina pabeteken. Resep ngarevisian teh. Mun dina ngabonsay tea mah kari ngagunting dangdaunana nu jadina teu pas jeung wanda tangkal. Pan geuning ngabonsay teh ari mimiti ngabentukna mah sok cape lahir batin. Mun tinggal ngaguntingan daun mah nikmat kacida. Nya kitu mikmin oge. Ngarevisian kecap teh nikmat kacida. Bari latihan ongkoh, ngasah hate, ngalatih kapekaan kana kecap, kana kalimah, kana wirahmana..."
 135. Is Tuning: direncangan ku sim uing atuh Kang.. :)
 136. Iwan Hanjuang: Lo ,karek beres yeuh emang tas ngabantu rekaman babaturan,meni ateul hayang mikmin titadi.lalagiheun....
 137. Godi Suwarna: Is Tuning:"Nya ari teu aya mojang nu bagadang mah Mang Is ge lumayan we. Batur keueung... :-)
 138. Is Tuning: Sim uing mah, mun begadang sareng mojang, kalah ka sieun Kang Prebu. da mendingan saré bareng jeung mojang mah. Da horéng nu bahaya téh beunta bareng.. heu heu
 139. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Rekaman..? Wah, asoy atuh..! Kantenan upami Dewi Persik nu direkamna mah. Hehe...! Di Bandung, ayeuna nuju usum barudak metal, hard rock, nu lagu-laguna ku basa Sunda. Resep lah. Sugan we ieu teh ciciren yen basa Sunda nguniang deui..."
 140. Iwan Hanjuang: emang ge aya stok lo dua lagu jazz sunda,geur dikurihit da ku muldan,ngan MOU can puguh he he he he he
 141. Godi Suwarna: Is Tuning:"Ari uing mah rek beunta rek tibra ge agger we sareng mojang mah resep. Beunta resep ngobrolna. Upami kulem, nya digugahkeun we da sim uing mah resep keneh ngobrol batan cungkelik-cungkedang mah. Cape, Mang Is..! Jaba kitu-kitu keneh..."
 142. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Jazz Sunda...? Tah, der atuh..! Asa bakal pipayueun, Mang..! Minimal dibeuli ku uing..!"
 143. Iwan Hanjuang: ku emang dujieun sorangan da kabeh,gamelanana ku midi keyboard di jkt,Lo asa gancang ning interna diganti meureunnya modemna,biasana sok telat.. heuheu...
 144. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Lektop enggal ti Ang Ganjar Kurnia. Merekna Vaio, Sonny. Modem enggal ti Neng Yanti Sri Budiarti. Mokaha, mulang KIBS teh sim uing mah angkaribung da pada masihan. Tos puguh ari ongkos beus mah. Kararunyauen ka uing teh. Uing tea fikminer nu hirup di bawah garis kemiskinan..."
 145. Kokom Komariah: Meni resep nya pangalaman tina KIBS Ang Prabu, iraha atuh simkuring tiasa tepang sareng sesepuh budaya sunda nya? Kalebet Ang Prabu, anu sugih mukti ku pangalaman sareng pangaweruh kasundaan. Presiden di negeri fikmin, anu pikabetahan sanajan simkuring warga anyar.
 146. Kokom Komariah: Meni resep nya pangalaman tina KIBS Ang Prabu, iraha atuh simkuring tiasa tepang sareng sesepuh budaya sunda nya? Kalebet Ang Prabu, anu sugih mukti ku pangalaman sareng pangaweruh kasundaan. Presiden di negeri fikmin, anu pikabetahan sanajan simkuring warga anyar.
 147. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Hatur nuhun kintunanana. Dina taun juh puluhan sim uing nguping oge ti Maharesi Wahyu Wibisana, reh Mundinglaya teh sanes mung sakadar tokoh pantun. Nanging aya dikieuna. Katrangan ti anjeunna meh sami sareng nu dikintunkeun ku Ki Hasan Tah, ku sim uing mah tos sasabaraha kali tokoh mundinglaya ditambut kangge dina sajak, carpon...."
 148. Godi Suwarna: Kokom Komariah:"Jih, ari Neneng...! Saur saha sim uing sepuh...? Umur nembe 25 piraku disebat sepuh..? Hehe...! Upami palay tepang sareng para sesepuh mah kedahna ngayakeun Muktamar Fikmin, supados nambihan deui sumanget. Da geuning tos rada seueur para mujahid fikmin nu kapungkur ngiring bajoang ngawalan muka lapak, ayeuna tos teu katingal deui. Upami aya riungan mah tangtos tingkurumuy deui..."
 149. Ki Hasan: Leres Kang Godi Suwarna, eta Ambu Dian teh arkeolog nu khusus neuleuman sajarah Tatar Sunda, Wargina Abah Ali, Kalender Sunda.
 150. Godi Suwarna: Ki Hasan:"Ma'lum karuhun, sajarah oge dilanggengkeun dina sastra lisan, diwariskeun dugi ka urang ayeuna..."
 151. Cece Hidayat: Hayang nembrong teh teu wasa....da rumasa ukur jadi pelalajo di nagri fikmin teh.Ah....sugan we ari terus lalajo mah sok jorojoy aya karep hayang jadi pamaen....atawa kudu miluan heula seminar mikmin kitu? Wilujeng Ang Perebu....tetela perjuangan Salira kalandep ku balarea....!
 152. Cece Hidayat: Pami teu lepat,waktos aya lokakarya guru basa Sunda,Kang Ganjar Kurnia jangji bade nerbitkeun kumpulan fikmin.....geura tawiskeung Kang Godi Suwarna,sugan ku Unpad tiasa diterbitkeun.Tangtos pajengna teh da jaminan mutu....bakal kalandep ku balarea geura....!
 153. Godi Suwarna: Cece Hidayat:"Seueur dulur nu kawitna nyarios mung bade janten bobotoh. Nanging, rupina teras geretek paralay mikmin. Tungtungna mah teu kaampeuh. Burudul we ngintunkeun karya. Kitu geura ke Yi Perbu ge...! Atuh dina teu ngiring mikmin-na oge, diantos pisan kamandangna kana karya dulur-dulur urang di dieu. Da tangtos seueur nu peryogi ku elmu panemu, jampe pamake Yi Perbu dina widang basa sareng sastra Sunda. Diantos pisan..."
 154. Godi Suwarna: Cece Hidayat:"Uhun, kapungkur anjeunna kantos kedal kitu. Mung, nguping wartos anjeunna ayeuna nu bade medalkeun antologi fikmin munggaran..."
 155. Godi Suwarna: Eex Vanbarnazz Purusaningsamorogolrogol:"Saleresna, wirid ku bulu kelek mah eta teh jurus Kyai haji Ahmad Fawzy Imron, nu dilungsurkeun ka sim uing...!"
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI