Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Dongéng Ti Nagri Kedok

Ku Godi Suwarna

Jaman ayeuna, aya hiji nagri nu nuju ngaleuweung ganggong. Pangeusi di éta nagri nuju usum nganggé kedok. “Ngajaran maké kedok uncal, ah!” saur Sakadang Lodaya bari teras ngadodoho pirang-pirang Ajag lapar nu ngaranggé kedok Domba. “Ci, Ci..! Kaluar atuh, euy! Ieu jukut mani haréjo kieu, yeuh!” saur Sakadang Ajag bari laha-loho ka bumi Kelenci. Nu sanésna api-api naruang jukut, bari disarada émbé-émbéan. Tapi, Kelenci teu araya di bumina. Kelenci mah nuju ngaranggé kedok Monyét. Darémo. Tinggurayang ‘na kakayon. Bari hantem tinggéréwék: “Turunkan harga céndoool! Turunkan harga céndoool!” Kantenan, Sakadang Careuh kabaribinan. Teras aranjeunna ngaranggé kedok Badak. Ngadon ngaramuk. Tingsuruduk. Nalubrukan tatangkalan. “Dengkleung déngdék! Buah kopi raranggeuyan...” Sim Uing nu siga Kunyuk mung tiasa humariring najan taya nu ngupingkeun.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Iwan Hanjuang: wew keyen yeuh dan I tidak kerung lagih...
 2. Endah Dinda Jenura: dupi sakadag Kuya dimana, Kakang?
 3. Iwan Hanjuang: Endah Dinda Jenura sakadag kuya mah atung eneh-atung eneh..xixixixixi
 4. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Tuntungna mah sim uing tiasa deui ngarang nu kieu, yeuh..! Waktos jaman Mas Harto mah lancar kana ngarang nu kieu teh. Saparantos gentos ku Mas Ngesbeye, janten magol. Tah, ayeuna morojol deui dina wanda fikmin. Nyanggakeun, Amang...! Wilujeng leleson mikmin di Lampung..."
 5. Yusran Pare: Dupi Kang Perbu nangge kedok naon harita?
 6. Eex Vanbarnazz Purusaningsamorogolrogol: Ari buaya mah tos dikedok tiditu mula rupina nya kang Perbu....heu...maknyuzzzz dech!
 7. Apoedy Sarah Ihsan: asa janten ariel... heuheuheu...
 8. Iwan Hanjuang: nurutan Tatang Sumarsono ah,Yusran Pare..ngangge Ang.
 9. Iwan Hanjuang: puguh asa mending jaman kandel beungeut jeung ayeuna marake topeng mah...lebih parah Lo..
 10. Kus Wanda: “Keun céndol déwék, ulah pada ngarasaan…” sim uing neruskeun ngahariring….
 11. Nana Slamet Tresna Aji: Kaulanun ... seja tumaros: masih aya kénéh kitu Sang Hanoman dinu ngaranggé kedok monyét, Kakang Perbu?
 12. Ahmad Fawzy Imron: Waas kang..singhoreng leres pisan nagri urang tos robih wujud janten leuweung..leuweung nu pinuh ku api-api. Aya nu damang nganggo kedok pasen UGD, aya artis nganggo kedok pandita..ah, janten hoyong ngeunteung, ari abdi nuju nganggo kedok naon ayeuna? Sieun lepat kedok, bade naros hiji wanoja, bilih kedok careuh teu acan dilaan..da eta mah husus paranti naros randa.. Heuheu
 13. Dewi Kandita: Kang Godi, Saé pisan iyeumah. Kahartos sareng teu abot tp gaduh bobot. Ditaropéng duka naun maksadna tah.
 14. Rohendi Pandeglang: Beuh... Tah di dieumah ngaleuya nu marake kedok ucing kuru. Nu nanggoan dibere sesa kejo jeung cucuk asin ti nu marake kedok bendo
 15. Dinda Mosa: Ah, abdi mah janten hoyong nari kedok we...eh tari topeng ketang....
 16. Is Tuning: Saéstuna nu maraké kedok téh kaasup mahluk nu teu percaya kana dirina.Sabab kedok téh nyumputkeun hal-hal anu saenyana; Puguh apal pisan kana dirina yén manéhna téh jelma, tapi naha bet jariga kadal, jariga ajag, jariga buhaya. Geus puguh-puguh nu jariga londok mah; jleg dimana mendi. Mahabu diunggal tempat; Uing mah geus mupakat jeung Kang Godi Suwarna, sanajan kunyuk gé rék hayang jiga jelma... :)
 17. Selly Sie Kirey: pami kakang ngengge kedok naon atuh ya??
 18. Yanti Sri Budiarti: Cobi telek-telek abdi ayeuna nuju nganggo kedok naon?
 19. Inda Nugraha Hidayat: Bet jiga nagri uink ayeuna ieu mah ... tuh persidēnna ogē nuju nganggo kedok ... kedok tangkal kiara nu euweuh ceulian euweuh panonan ... teu ngadēngē rahayat ceurik, teu nēnjo rahayat barongkēakan... keukeuh baē ngayakeun kariaan ... ngawinkeun kakawasaan ...
 20. Tatang Sumarsono: Deuh, ieu kamonésan, Ang. Ieu jaman kedok, mani asa merenah pisan. Bilih aya anu peryogi, ieu di pun uing aya kedok derby juara nasional. Apan sok seueur anu palayeun dibibitan ku derby unggulan mah, taripna dugi ka 25 juta. Beu anu lalenjang téh ngantay, tos dijadwal dina saban minggonna.
 21. Dadi Arya: Pun uing janten hyg sibeungeut juh las kali yeuh....haruuuh, duka tos seep kedok sabaraha nya? Gustiiii.....ampun!
 22. Ya Soebarta: Upami saur Kang Ariel piterpen mah "buka dulu topengmuh" cenah...! ah ek ngiringan janten kunyuk we ari kitu mah atuh...!!
 23. Muhammad Shohiba Nu'man: walah, Dongeng Fabel lintas yuswa, lintas nagara ieu mah.. Hatur nuhun Kang Prab.. (tara-tara, sim uing bet janten hoyong ngeunteung ieu teh)
 24. Teti Taryani: Teu karaos nya Ang, ti barang akil baleg sigana mah... kedok napel da diri masing-masing...
 25. Meila Handayani: keur lieur yeuh ayank..kedok uink di luna maya teu dibalikeun wae..hiihihhi
 26. Rudi Riadi: Kataji ku Sakadang Ajag nu nganggo kedok domba, didodoho ku Lodaya nu samanea anggo kedok mana bae.
 27. Lalat Socrates: Janten pabaliut.... abdi bogoh ka anjeun, anjeun bogoh ka oray.... heuheuheu
 28. Mariana Herdiawan: sapertos dina fesbuk nya kang ,iyeumah pribados nganggo identitas nyalira teh meni asa nganggo kedok,da bade coment teh meni asa2 bisi kaceplosan padahal teukuat pisan pami aya nu ngadamel stts teh sok gararetek hyng coment,,janten weeh hoyong ngadamel deui akunt identitas nu sanes ,padahal pribadi abi nu saleresna ,,,kitu panginten abimah ..tos hela kang nya bade maghrib sok sanaos seer pisan nu bade di sanggaken ..heu
 29. Gani Kandhiawan: kelinci demo : Surealis . kelinci mah demona pami disengker birahi.
 30. Herdy Mulyana: Kedok dipake nyamunikeun laku lampah nu ledok
 31. Nazarudin Azhar: wah, ngabring kieu yeuh fikmin edas... malem rebo janten langkung anteb, sila ipis payuneun kompi, kopi ngebul, udud merekis, fikmin narohnit kieu... buka heula kedokna ah... hehe
 32. Deden Abdul Aziz: Fikmin fabel nu dumasar kana kabeungharan dongeng klasik sasatoan di urang, diropea ku Ang Prabu janten fabel modern nu top markotop, pinuh ku satire. Kabeh jalma geus miyuni sato. Kabeh manusa geus ngaranggo kedok nu pinuh ku rupa-rupa pura-pura. Saha nu terang urang mikmin, ngajempol, sareng ngomen oge bari ngaranggo kedok... Sip pisan fikminna, Ang Prab!
 33. Nanang Sahbana Afnani: ..hehe.,tos mah make kedok katambih diharudung sarung...
 34. Ida Nurulhuda: Assiik..,pajeng pisan yeuh dinten ieu icalan kedok téh.Dipilih,dipilih,dipilih....!!! Arisinan geuning nyaaa,,ngaranggé kedok..
 35. Muhammad Shohiba Nu'man: Sakanten deui ah ngaosna.. bongan sasarina mah fabel teh dongeng nu sok nibrakeun.. da ieu mah bet matak nyileuk.. beu, hatur nuhun Kang Prab!
 36. Ya Soebarta: Heuheu, abdi mah kayungyun ku kalimah “Ci, Ci..! Kaluar atuh, euy! Ieu jukut mani haréjo kieu, yeuh!” saur Sakadang Ajag bari laha-loho ka bumi Kelenci. Adeuh, bade uleng heula ah sakedap mah...!!!
 37. Abi Ibn Al-Khairi: Ieu geuning nu dimaksad "person" téh. Dina psikologi kantos kapendak sakedikna, yén mahluk nu namina jalmi kadang disebat person (kedok/topeng) teh dumasar kana pasipatana nu pangrajeunan nyumputkeun jati dirina nyalira. Da upami sanes ku fiksi mah pamohalan teuing bedul nganggé kedok embé. Tapi jalmi mah dina kanyataana ogé tos nembrak sok nyarumput dinu caang. Haturnuhun Kang Godi.
 38. Kokom Komariah: Halaaah..beuki rame..kieu betah pisan di fikmin teh seueur nu araheng. Ari nu sajati araya keneh? Paingan dina pendidikan ayeuna memanusiakan manusia. Punten pisan nuun, hoyong wae komen ieu teh, budak olo leho euweuh kanyaho hayang wae nyaho...
 39. Nana Sukmana: Urang janten tokohna dina ieu fikmin fabel teh Kakang Perbu. Nagri kawas sato.Halah moal tiasa neraskeun fikmin beurit atuh da parantos kababad. Taluk! Taluk!
 40. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Sakadang Kuya mah nuju balap lumpat sareng Sakadang Peucang. Teu acan marulang dugio ka ayeuna..."
 41. Godi Suwarna: Yusran Pare:"Sim uing mah biasa we, ngangge kedok kunyuk, Yayi..! Kunyuk mah tiasa rada ngahibur batur, sanaos diri sorangan hibureun oge. Hehe..."
 42. Godi Suwarna: Eex Vanbarnazz Purusaningsamorogolrogol:" Rupina kana kitu, Yayi..! Kantenan buaya darat mah kedokna ge rupi-rupi pisan..."
 43. Godi Suwarna: Apoedy Sarah Ihsan:"Haha..! Miwaang muka topeng, ari pek topengna manglapis-lapis..."
 44. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Uhun, kapungkur mah karandel kulit beunegut, ayeuna mah tos kandel teh jaba ngarangge kedok,,,"
 45. Nazarudin Azhar: Édun, nu begadang yeuh, héhé...
 46. Godi Suwarna: Kus Wanda:"Nguping wartos reh kawih Dengkleung Dengdek teh mangrupi gambaran manah karuhun urang nu katideresa ku para talajak para santana..."
 47. Godi Suwarna: Nana Slamet Tresna Aji:"Apan Anomanna mah nuju ngangge kedok panyajak Godi Suwarna tea.... hehe..."
 48. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Numawi, sok janten sarwa lepat. Ari teu ngangge kedok sok disebat euweuh beungeutan. Baringung..."
 49. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Jiiih, uing mah karek hudang, Yayi..! Tadi sore modem macet pisan. Putus harepan. Ker weh kerek. Tos tahajud langsung mikmin..."
 50. Godi Suwarna: Dewi Kandita:"Horeng fikmin mah kumaha nu ngarangna, Neng..! Sim uing ge da teu abot, fikminna oge teu abot. Bilih teu percanten, mangga sim uing pangkon ku Neng Dewi.. hehe.."
 51. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Di Tatar Wetan ge seueur nu kitu teh, Yayi..! Hawatos tak tea gte..."
 52. Godi Suwarna: Dinda Mosa:"Ooh, tiasa ngibing topeng Neneng teh...? Der atuh ah..."
 53. Godi Suwarna: Is Tuning:"Sapuk, Mang Is..! Yu, ah, cuang ngadamel partai Kunyuk.."
 54. Godi Suwarna: Selly Sie Kirey:"Jih, ti kapungkur ge sim uing mah ngangge kedok Leonardo Di Kapriyo. Teu katingal kitu..?"
 55. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Nuju ngangge kedok Si Mamah lah...! Nya..?"
 56. Godi Suwarna: Inda Nugraha Hidayat:"Nya kitu te, Mang Inda...! Matak geuleuh..."
 57. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Tah, upami eta mah peryogi pisan. Nambut atol-na we atuh. Kacipta ari juara nasional mah..."
 58. Godi Suwarna: Dadi Arya:"Sami. Sim uing ge duka tos seep sabaraha kedok dinten ieu wungkul ge, yeuh.."
 59. Godi Suwarna: Ya Soebarta:"Siap, Yayi...! Cuang ngadamel Partey Kunyuk...!"
 60. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Taaah, eta, dongeng semua umur. Supados sim uing engke tiasa maca fikmin payuneun barudak.."
 61. Godi Suwarna: Teti Taryani:"Kana kitu, Bu Neneng! Jaba kedokna ge rupi-rupi pisan..."
 62. Godi Suwarna: Meila Handayani:"Kedok uing mah nuju ditambut ku Sule, Ayank.."
 63. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Haha..! Tina: Srigala berbulu Domba tea, jang Rud.."
 64. Godi Suwarna: Lalat Socrates:"Uing ge hoyong ngarang fikmin nu kawas lagu Doel Su,bang nu tungtungna bogoh ka Domba tea.."
 65. Godi Suwarna: Mariana Herdiawan:"Teu weleh-weleh ngarangge kedok urang teh. Tapi aya nu diangge kana kasaean oge. Mung, da seueseurna mah nya kitu, kana kaawonan bae.."
 66. Godi Suwarna: Gani Kandhiawan:"Sami sareng sim uing atuh upami kitu mah. Demo jalaran kasengker birahi... hehe.."
 67. Godi Suwarna: Herdy Mulyana:"Nya kitu, Yayi...! Tos laledok pisan geuning..."
 68. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Gara-gara tepang sareng Jang Nunu uing teras kenging 3 fikmin enggal. Diantos deui kintunanana ka rorompok, ah..."
 69. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Saparantos urang ngariung di rorompok tea, tingpucunghul ide-ide kangge fikmin. Tos tilu nu langsung janten. Teu acan nu ngantri keneh dina hulu ieu teh. Tetela, upami palay produktif mah kedah rada sering ngariung yrang teh..."
 70. Uchi Russell Rusli: wakakak eta halah eta nu ngageugeuh di leuweung gonggong nganggo kedok dugikeun ka silih kloning..... keun wae humariring sok sanaos teu aya nu nguping... nu penting diaos keneh ku sim kuring ..... teraskeun we ngahariring, mugia hiji waktos kadangu ku ayu tingting, teras diajak suting......
 71. Godi Suwarna: Nanang Sahbana Afnani:"Tos digharudung sarung teras hitut... heuheu..."
 72. Dadang Soekanda: Biasana jalmi pinter langkung tiasa ngareka reka kedokna, namung najan kumaha pinterna tap tetep moal tiasa ngaleungitkeun sifat dasar diri manehna najan nepi ka maot. Pinuh siloka pisan..
 73. Godi Suwarna: Dadang Soekanda:"Upami kitu mah mugi-mugi urang teu kalebet jalmi pinter. Malah, saur sepuh tea mah, teu bodo-bodo acan. Wios lah. Asal tiasa mikmin we..."
 74. Muhammad Shohiba Nu'man: Kang Prab, janten emut kana bebegig nu aya di payuneun bumi Salira.. Bakal sarieuneun kitu maranehna ku anu eta?
 75. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Hahaha...! Uhun, nya..? Tah, kedok nu ngajega di teras rorompok teh gw banged gheto loch...! Janten, upami bada ngarengge kedok, ulah kapalang. Kedah nu badag bari serem kawas nu eta..."
 76. Muhammad Shohiba Nu'man: Tangtos. sadayana oge baris sarieuneun ku nu eta mah.. sakitu bolotot bari rangeteng kitu.. iwal...... bonek! heuheu *) kabuuuuurrrr....!
 77. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Whahahahaha....! Yaktos! Bonek mah teu sarieuneun margi aranjeunna mah teu kalebet manusa...!"
 78. Kez Sukezz: Waasna sakadang mencek dagang cendol..heuheu..
 79. Godi Suwarna: Kez Sukezz:"Waas keneh upami Neng Kez ditoong ku sim uing..."
 80. Tatang Sumarsono: Aya deui béja, lagu Dengkleung Déngdék téh lahirna dina jaman Priangan Stelsel. Harita Sumedang dianggo wewengkon kebon kopi dumasar kana parétah Tuan Besar. Kebon kopi anu dipusti-pusti téh, dina émprona ngalantarkeun rahayat sangsara. Nya gelar éta lagu, anu eusina nyindiran: engkeun anu déwék, ulah pati diheureuyan .... Seueur pangagung anu ngaraos risi ku éta lagu, duméh asa kasindiran. Nya ditiupkeun isu: Dengkleng Déngdék teu meunang sagawayah dikawihkeun, mana komo ti peuting, sabab bakal disampeurkeun maung. Ku cara kitu, rahayat seueur anu sieuneun pami ngawihkeunana. Leres henteuna ieu wqartos, wallohu alam.
 81. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Gustiiiii, uing muruding macana, Ang..! Uing kenging wartos eta teh ti guru urang, Resi Wahyu Wibisana. tapi teu patos lengkep. Dilengkepan pisan dina komen di luhur. Hatur nuhun, Ang..!"
 82. Selly Sie Kirey: teu katingal kang, mung katingal na leo nardodikspriyo : masa abad yang akan datang 2000th lagi....wkwkwkwkkkk
 83. Godi Suwarna: Selly Sie Kirey:"Wios lah 2000 th deui ge. Bade diantosan we...! Bari ngawih Dengkleung Dengdek..."
 84. Riyono Afdfvm: Janten kabita simkuring ge Ang, mung bade ngange kedok naon nya...heuheu
 85. Godi Suwarna: Riyono Afdfvm:"Palay kedok mah kantun sumping we ka rorompok. Kaleresan sim uing tukang kedokna. Aya rupi-rupi karakter sareng ukuran. Pangaos dameeey...! Hehe..."
 86. Riyono Afdfvm: sip atuh Kakang pami kitu mah, manawi aya kedok jalmi soleh heueheu......
 87. Godi Suwarna: Riyono Afdfvm:"Taaah, upami kedok nu kitu mah seueur setokna di Almukarom Kyai Haji Ahmad Fawzy Imron. Tiasa dipesen via FB..."
 88. Riyono Afdfvm: Teh Yetti War bilih bade, kedok kitu mah aya di simkuring, kaleresan tos bosen ngangena heueheu
 89. Godi Suwarna: Yetti War:"Aya eta ge. Mung didamelna tina (punten) anyut kuda. Janten sok meber teu puguh-puguh..."
 90. Yetti War: ah abdi mah upami ieu kaaos ku kang Godi ... bade pesen Kedok kandel kulit ..........
 91. Godi Suwarna: Ida Nurulhuda:"Yaktos, pajeng pisan dagang kedok di nagrina mah. Mung, kade bilih lepat ngical. Margi kedokna teh gumantung kana mode oge. Upami lepat model, padagang tiasa bangkrut..."
 92. Godi Suwarna: Ya Soebarta:"Haha..! Supados karaos ngolona, Mang Ya..! Mangga lah, wilujeng teras uleng. meungpeung ieu fikmin teu dilieur-lieur. Dicatet saujratna langsung ti nagrina..."
 93. Godi Suwarna: Abi Ibn Al-khairi:"Sakinten upami kedokna luyu keneh sareng jatidirina mah, Jang Abi..! Da geuning di nagri kedok mah, seueur kedok nu patarenggang, tebih tina nurani nu nganggena. Malah apan di nagrina mah kedokna teh tiasa guntas-gentos gumantung kana usumna.."
 94. Yusran Pare: ♫ buka dulu topengmu, buka dulu topengmu...♫ #lagusahanyaetatehpohodeui?
 95. Godi Suwarna: Yusran Pare:"Ah, Yi Perbu mah sok api-api hilap. Apan eta teh laguna maru Yi Perbu waktos marebutkeun Neng Luna Maya..."
 96. Abah Amin: Kakang Prabu, itu kumaha aya kuda nil nganggo kedok abdi. Teu nanaon kitu?
 97. Abi Ibn Al-Khairi: Muhun ogé nya Kang, meni Ironis duh nagri kedok. Untung ath nagri urang mah di nagri énonésa sanés nagri kedok. Aparatna keparat, pajabatna bangsat, aktivisna iblis, jaksa jeung kulisina ogé éé ucing. "kumuh ripuh loh jinawi" hehe.
 98. Godi Suwarna: Abah Amin:"Cobi kintunkeun we lamatna kana inboks. Ke ku uing diatur seperti kecelakaan. Heuheu..."
 99. Godi Suwarna: Abi Ibn Al-khairi:"Sareng, untungna deui teh urang mah sanes urang Enonesa. Urang mah da urag Sunda. Heuheu..! Waktos para fikminer ngariung di rorompok, aya urang Cianjur, balad teh Endah Dinda Jenura nu sarimbag pisan sareng Cep Abi. Boro uing tos atoh..."
 100. Nyai Endit: Hehe .. Kang Godi Suwarna, abdi komen nya, kangge nu ka 100. Abdi mah bageur, pami demo ge tara ngangge kedok.
 101. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Siiip dekh...! Doorprize-na novel Sandekala citakan enggal. Candak langsung ku nyalira ka rorompok, upami pun bojo nuju teu aya... Heuheu..."
 102. Nyai Endit: eta ku keukeuh ... hahaha. Ah, pokona mah nyai mah moal percanten kanu ngangge kedok.
 103. Godi Suwarna: :"Uhun, ulah, ah Nyai..! Kajaba upami Nyai ngangge kedok Julia Peres. Uing bade nambut kedok Jay Rames. Hayu cuang silih Peres sareng silih Rames tea.."
 104. Nana Sukmana: Kang Godi : Abdi nga-SMS mani teu diwaler. Padahal kaduanana sareng ka nu si Euceuna....
 105. Nyai Endit: "Ha ha ha ha, tobaaaaaaaat ..... taluk ah, isin ku kang Ganjar Kurnia, Nyai mah"
 106. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Walah, barang ditingal horeng uhun aya SMS ti Mang Nana. Numawi, upami nuju asik mikmin teh uing mah sok poho kana sagala. Bujeng-bujeng kana HP, pun bojo ngangge daster ipis ge sok tara dilieuk. Heuheu..! Pun bojo kaleresan nuju nyiapkeun puluhan anggean tari kangge enjing. Sim uing OL teh ngangge HP SMART jadul sakelee. Mayarna ma puluh rebu sasasih, unlimted eta teh. Janten, kacipta leletna, sanes..? Ti Lapak Fikmin ka Beranda ge ngantosna teh dugi ka 10 menit. Tapi, cocok lah kangge aki-aki siga uing mah. Cepet teuing ge bilih teu katanagaan. Heuheu.."
 107. El Hijar: ari abdi saena nganggo kedok naon nya...
 108. Godi Suwarna: Wartawan Leupas:"Jurnalis mah cocogna teh ngangge kedok manuk toed. Supados cerewed..."
 109. El Hijar: Raka perebu Godi Suwarna, abdi mah jurnalisna ge jurnalis leupas alias ngencar, tos rada seueur ngabetem, sae sigana pami nganggo kedok manuk teod...hehehe...
 110. Godi Suwarna: Wartawan Leupas:"Kedok toed campur maung supados cerewed campur galak. Cocok lah.."
 111. El Hijar: hahaha...sareng ngerekeb....
 112. Godi Suwarna: :"Ngerekeb artis. Dewi Persik tea. Duuuh..."
 113. Nana Sukmana: Sumuhun, kedah dioluyukeun.... bilih mopo. Hayoh kedah dicandak ka paraji, keh!
 114. Godi Suwarna: :"Uhun, ah..! Bilih matak turun bero, Mang Nana . Komo upami kedah ngagaleuh mah. Kajabi upami aya nu manggaleuhkeun. Hehe.."
 115. Ahmad Fawzy Imron: Saparantos wangsul ti bumi salira..tos sababaraha dinten abdi teu mendak wae ideu kanggo mikmin. Rupina kedah maksakeun neda beuleum gurame miwah pais lele. Ku eta hal, pamugi kang godi teu kaabotan kanggo ngintunkeun eta katuangan, abdi di dieu bd nyayogikeun santri istri kanggo liron tambihna.. Hatur nuhun.
 116. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Whahahahahaha....! Atuda sadaya jampe fikmin tos dikucurkeun kana beuleum gurame sareng pais lele. Tingal nu sanes, nu harita naruang, Fikminna langsung aredun. Upami dina lodeh mah jampena kangge sementawis. Kabuktosan, Yi Haji harita keneh ngadamel fikmin Samagaha nu edun. Ayeuna tos lebeng deui, nya..? Hahahaha..."
 117. Mega A. Noviandari: fabelmini...
 118. Godi Suwarna: :"Walah, walah, salami aya lapak fikmin, nembean jurupotret handal nu namina Mega A. Noviandari ngomentaran fikmin sim uing. Hatur nuhun, Neneng...! Sok sanaos komentarna mung sauted, sim uing langsung asa ngapung ka Padang nepangan si Uda... heuheu..."
 119. Mega A. Noviandari: *langsung ngangge kedok uncal: lumpaaattt...!!!!
 120. Mega A. Noviandari: fabelcomment...
 121. Godi Suwarna: Mega A. Noviandari:"Aya uncal ngagoes sepedah ka alun-alun, eueueuy...! Potreeeet...! Potreeeet...!"
 122. Mega A. Noviandari: 1x jepret 20rb, dicetak 8R...
 123. Godi Suwarna: Mega A. Noviandari:"Ah, Neneng mah ahda-ahda ajah..."
 124. Mega A. Noviandari: Tuh da kang Goda Suwarna mah memang suka mengGodi...
 125. Godi Suwarna: Mega A. Noviandari:" Aya hiji Mega nu sok resep tumpak sepedah bari motret...! Fikmin sekali yah..?"
 126. Mega A. Noviandari: fiksiminim...
 127. Nana Sukmana: Ke ge aya nu manggaleuhkeun.... kade we bilih ararateul tilasna.
 128. Godi Suwarna: Mega A. Noviandari:"Yah, apabolehbuntet dekh..! Urang mah memang jalmina sing sarwa minim. Nasiiiib...."
 129. Irfan Arifuddin: punten Kakang Prebu Godi Suwarna, ari kedok anu paling dipikasieun kedok naon nya..? sim uing bade meser hiji wae mah.. hehe
 130. Godi Suwarna: Irfan Arifuddin:"Sim uing gaduh kedok badag kacida, Yayi..! Namina Sahiang Bebegig. Sadaya hama di ieu nagri bakal kabur upami eta kedok diangge. Tiasa ditingal we heula ka rorompok. Harga berdamai... heuheu..."
 131. Is Tuning: cik engke mun ka bumina kang Prebu bade ditingal. mun uing sieun, berarti uing gé kaasup hama... :)
 132. Godi Suwarna: :"Diantos pisang, Mang Is, Kedokna aya dua. Waktos ngariung di rorompok, Kyai Ahmad Fawzy Imron, Aom Deden Abdul Aziz, Juag Endah Dinda Jenura, Den Rudi Riadi, Jang Muhammad Shohiba Nu'man mah teu sarieuneun. Malah teras dipalotret sareng Sahiang Bebegig. Duka tah Mang Is mah. Kedah ditest.. heuheu..."
 133. Is Tuning: nyaéta, pédah wé si aceuk uing kungsi ngabéjaan. cenah Kang Godi mah bebegigna loba, jaba aralus."Atuh, aralus mah lain gé bebegig ?" ceuk uing bari kerung. "Atuh nya jeuleu baé engké !", cenah... ha ha
 134. Godi Suwarna: Is Tuning:"Wahahahaha....! Hartosna, si Aceuk mah sanes hama, Mang Is..! Upami ku nu sanes hama, Sanghiang Bebegig teh memang katingalna kasep. Kumaha we uing... heuheu.."
 135. Is Tuning: Atuh boa uing gé kalebet hama meureun nyah ? da teu kaop ningali sabangsaning nu harérang jaba munu'u, jol wé hoyong ngokos... ha ha ha
 136. Nyai Endit: "Ih, kang Godi Suwarna ngangge kedok janten kasep ...."
 137. Is Tuning: Cik atuh Nyai, enjing keneh kieu mah tong nganggo kedok...
 138. Nyai Endit: "Saha ih nu kokodok?punten!"
 139. Is Tuning: ko kodok ? bangkong muluuuun.....
 140. Dinda Mosa: Kakang Prebu Godi Suwarna,.....euh....dupi kedok kolaborasi kumaha..?
 141. Muhammad Shohiba Nu'man: Etah etah, Mang Is sareng Nyai Endit, enjing-enjing tos parebut kedok..!
 142. Is Tuning: Kang Nu'man, duka kumaha mimitina da ka abdi téh jiga nu kumahaaaa kitu... ha ha
 143. Muhammad Shohiba Nu'man: heuheu.. moal kapancing ku mang Is, ah.. ngaku we ti ayeuna, sieun ku Nyai Endit teh uing mah.. heuheu..
 144. Is Tuning: Sieun kumaha ari Kang Nu'man ? sieun bogoh ? hua ha ha
 145. Muhammad Shohiba Nu'man: hahaha..
 146. Abi Ibn Al-Khairi: Aeh leres nya, urang sunda...! Salamet ateuh ah. Kang Perabu, sim kuring bati handeueul waktos kamari téh. Teu terang angkatna. Pami terangmah angkt. da simkuring og nuju di statsios cicalengka. Jantenamah Ngupahan nyalira w ku ngaagulkeun fikmin payuneun wong cirebon sareng indramayu.
 147. Godi Suwarna: Is Tuning:"Nu sok palay kakas-kokos ka nu herang munu'u mah teu kalebet hama, Mang Is...! Nu kitu mah Komodo pisan. Kalebet Kaajaiban dunya. Kedah dilestarikeun...! "
 148. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Yaktos, Nyai. Sim uing mah kedokna ge seueur pisan. Nu diangge ka diskusi fikmin waktos di UNPAD sanes kedok nu sasari. Eta mah kedok biasa we khusus kangge diskusi. Upami ngangge kedok kojo mah Nyai oge pasti kabandang ka Ciamis da..."
 149. Godi Suwarna: Dinda Mosa:"Kedok kolaborasi mah kedok nu biasa diangge ku Ang Nendi sareng Tisnasanjaya spk..."
 150. Godi Suwarna: Is Tuning, Mohammad Muhammad Shohiba Nu'man, kahade sing atos-atos, Nyai Endit teh putri lahunna (= anak asuh) Ang Tatang Sumarsono. Ulah dihareureuyan. Bilih bendu. Mangkaning kedok anjeunna mah kumisna ge baplang pisan, luhur handap.."
 151. Is Tuning: Moal...moal diheureuyan, bade dinyaanan wé...
 152. Godi Suwarna: Is Tuning:"Taaah, upami kitu mah mangga teh teuing. Siapkeun we kumis Mang Is. Gosok ku beuleum lancah maung. Ngarah rada serem siga kedok Bujang Ganong ti Ponorogo..."
 153. Is Tuning: cekap teu dikurud sasasih gé dijamin baplang kumis mah.. jaba nyeureud .. ha ha
 154. Muhammad Shohiba Nu'man: wah, kedah ngadu kumis mah sim uing nyerah atuh.. heuheu..
 155. Godi Suwarna: Is Tuning:"Taah, der atuh silih seureud sareng Nyai Endit. Kaleresan anjeunna kagungan tato kalajengking dina puhu sampeanana pisan. Cobian digesek ku kumis Mang Is. Sugan we arendogan teras megar janten pirang-pirang fikmin nu aya seuseureudan..."
 156. Is Tuning: naha geuning Kang Prebu dugi ka apal aya tato dina puhu sampéanana ? kungsi kitu ditingalikeun ? ha ha
 157. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Nanging, sakumaha jangkung sareng kumisna baplang. Anjeunna kagungan kelemahan. Sieuneun pisan ku putra mertuana. Laporkeun we, Mang MS.."
 158. Godi Suwarna: Is Tuning:" Ssst...! Ulah diwatos-wartos; udelna dipasieup ku tato kembang eros..."
 159. Eboed Eman Budiman: kang godi... upami abdi icalan kedok pajeng moal nya ?
 160. Godi Suwarna: "'Eboed' Eman Budiman:"Jiih, pan ayeuna ge seueur pisan nu ngicalan kedok. Puseurna teh di Senayan tea. Sok teras diarangge upami aranjeunna marejeng dina TV. Unggal wengi ge teu weleh rame. geura mangga uningaan..."
 161. Godi Suwarna: Abi Ibn Al-khairi:"Nyeta, sim uing ge handeueul pisan. Tos kacipta Cep Abi cacamuilan nambul lele sagede sampean Nyai Endit. Teras guntreng sisi balong sareng penari geulis balad pun bojo nu harita ngahaja diangkir kangge Cep Abi. Hanjakal pisan..."
 162. Abi Ibn Al-Khairi: Halahay . . . . . . ! Ieu mah modus ngabibitaan rupina.. "tkeng waka dibhas di dieu Kang Prabu, ké upami kongres deui ah hehe".
 163. Rudi Riadi: Abi Ibn Al-khairi: tadina mah rek disampeur. Mung teu apal nyampeurna ka mana? Punten sanes teu ngajak.
 164. Abi Ibn Al-Khairi: Muhun sawios we da sanés lepat di Akang. Jalaran simkuring langki nganjang Fikmin wé jantn tinggaleun karéta. Kintn2 iraha ath Mindo na? Hehe. . . !
 165. Godi Suwarna: Rudi Riadi:" Laaah, teu ngajak mah teu ngajak weee...! Padahal ku uing tos dipeupeujeuhan yen Cep Abi Ibn Al-khairi kudu kabawa..!" (Heuheu... keun sina gelut lah. Bongan asa tiiseun lapak teh)
 166. Godi Suwarna: Abi Ibn Al-khairi:"Harita ge terang ti Jang Muhammad Shohiba Nu'man, asana. Nu ngawartosan yen Cep Abi nuju makalangan, maca fikmin. Ari kolot mah teu weleh sukur, lumayan honorna jangeun mahugi..."
 167. Muhammad Shohiba Nu'man: Nyakseni Cep Abi.. mung sim uing teh bati ngahephep we titadi ge.. asa dosa teu ngajak salira.. teu ngolebat tianggalna atu da.. hapunten..
 168. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Ke deui mah cuang ayakeun Muktamar Akbar FBS. Supados kumpul para fikminer ti sakuliah jagat. Bari sakantenan kawinan masal. Da geuning para fikminer teh seueur pisan anu jomblo. Cuang jodo-jodokeun sakalian. Sangkan fikmin baranahan..."
 169. Muhammad Shohiba Nu'man: Asiiiiikkk...! Panuju pisan Kang Prab! (emh, bati isin we, meni sagala dijeujeuhkeun, hahaha!)
 170. Teti Taryani: Kade! tong aya nu midua nyaaa...
 171. Godi Suwarna: Teti Taryani:"Nu katingal aya anleh kana midua mah mung Yi Ahmad Fawzy Imron, Bu Neneng...! Sim uing mah taya maksad kana ngawayuh teh. Hiji ge teu katanagaan. Mung, turunan kiat ieu teh... heuheu..."
 172. Teti Taryani: Euh... kitu Ang Godi? horeng nu lungguh nyah nu kagungan cita-cita luhung palay midua teh? hehehe...
 173. Godi Suwarna: :"Anjeunna mah memang tos kasaratan, kasorotan, kasiritan, bu Neneng...! Lengkep... heuheu..."
 174. Abi Ibn Al-Khairi: Ajib sumanget pisan ah, sapagodos Kang Prab aya nu masal mah sok grétong saurna. Kantenan di lbéan ku pun Guru mah. Hehe. Kang MS. Nu'man, padahal simkuring teh tos sono nyilikitik masal Dikocek Kang Rudi Riadi. Kantenan nuju mucekil pulsa mah langkung leubeut nyilikitikna hehe. . . Salam baktos we ka sadayana. Pamugi tyasa patepang deui Ang.
 175. Godi Suwarna: Abi Ibn Al-khairi:"Sip, Cep Abi. Diantos we malem taun baru di Kebun Seni, Bandung. Cuang ngengklak dina pintonan Ronggeng Gunung...!"
 176. Hadi Aks: Hahaha...aheng psn, Ang! Fikmin fabel super! Nimat si djarum super! Tinggaleun kareta nyaan yeuh! Nu asik pisan goongna, lagu dengkleung dengdek! Humariring bari taya nu ngupingkeun! Wah, karaos nyeresetna!
 177. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Nyobian sim uing teh ngadamel fikmin fabel, 'Adi! Margi apan cenah bibit buit fikmin jaman kiwari teh nya tina fabel tea. Karuhun urang seueur ngawariskeun dongeng-dongeng sasatoan. Kantun ngarigal-rigel diluyukeun sareng pajamanan. Da tangtos karuhun oge ngarang dongeng sasatoan teh diluyukeun sareng pasualan jaman nalika aranjeunna jarumemeng..."
 178. Maya Ardiwinata: Personifikasi nu remarkable kang,......leres2 extra-ordinary! Salam sono kanggo akang nu beunghar ku gagasan-klasik sareng up-to date.
 179. Godi Suwarna: Maya Ardiwinata:"Hatur nuhun, Bu Dosen..! Mung sakadar neraskeun lacak karuhun. Mugia namper dina manah. Salam kangen ka sadaya mahasiswi Psikologi utamina ka Ibu Dosenna... hehe..."
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI