Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Lalakon Kadalon-dalon

Ku Godi Suwarna

Geus kolot pisan. Lumampah di hiji dayeuh. Ngadon baramaén. Tapi taya nu maliré. Tungtungna, anjog ka balékota nu keur pésta. Bandéra. Umbul-umbul. Tinggulubur. Jalma ngajajar di sisi jalan. “Ari Aki urang mana?” aya budak nanya. “Aki gé urang dieu, Cu! Nu ngalelemah ieu dayeuh téh apan Aki! Baheula!” témbalna. Si Budak kalah nyéréngéh. Kapireng sora sirineu. Ger. Sarurak. Aya mobil hurung-hérang. Majuna lalaunan. Jandéla tukangna muka. Témbong aya jalma gandang. Maké jas. Gugupay ka balaréa. Beuki deukeut. Bréh. Dikopéah. Mastakana manahoréng hulu anjing. “Tumaaang! Geuning sia hirup kénéh!” Si Aki ngagorowok. Ceg kana batu. Belewer. Pro! Kaca mobil peupeus. Si Aki dicangkalak. “Sia inget kénéh ka aiiing?” kapireng gaur Si Aki sabot digusur patugas. Si Budak tuluy ngahuleng. Nginget-nginget sasakala éta dayeuh.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Iwan Hanjuang: hebat euy si alo..[bari rada kerung keneh]
 2. Gus Maman: :"Ampun paralun jalma gandang. Maké jas. Gugupay ka balaréa. Sanes Sim Uing da rumaos teu dikopeah, Sumpah. wani beunghar salelembur !".
 3. Bunda Langit: si tumangteh bpana sangkuriang kitu,,?
 4. Ahmad Fawzy Imron: Abdi ge ngahuleng kang.. Atuda asa ngabangkieung. Tina bab dalapan lawang sawarga, nu nembe katampi tina hutbah jum'ah. Ayeuna jug teuleum di situ bandung..dina ngembatna sasakala nu sakitu manjang wayahna..
 5. Atun 'turuntun' Marios: Sangkuriangna ieu mah teu gaduheun elmu pancasona.....jd aki-aki
 6. Entjep Sunardhi: Salin jinis minda rupa ngan si Aki teu kataekan guguruna ti Guru Minda teh.
 7. Dayat Iskandar: Hadena teu pipilueun ah. Paralun ah. Sip!
 8. Nana Slamet Tresna Aji: "Aki gé urang dieu, Cu! Nu ngalelemah ieu dayeuh téh apan Aki! Baheula!" témbalna. Ké ké asa pélm Ki Sunda & Kasundaan kiwari. Hapunten pami lepat ngalelebahna
 9. Nana Sukmana: Asa nanhnay ieu hate. Ngaheruk, Kang. Nagara teh ladang kesang, ladang getih, ladang tandon nyawa. Bet katindih ku kari-kari. Bet diheuyeuk ku nu ngabudi anjing, Kang. Tukang leletak, tukang ngahakan anu kotor. Ngadunungan teh mun kabeui hatena. Pasti jutaan Si Aki moal ridoeun lemah caina digeugeuh ku anjing, Kang. Yakin nalangsa. Ras emut ka jenat pun bapa nu sok ngadongengkeun kumaha capena ogol begalan pati sareng Walanda katut Jepang, laju kedah bitotama sareng gorombolan.....lungse, lungse!
 10. Tuti Haryati: Assalamualaikum. . .kang punten ah moal ngiringan bilih lpt. . .mung bd naros kanggo kaping 25 teh cios di akang? . .upami siap tuti bd woro2 kanu sanesna. .hatur nuhun.
 11. Hadi Aks: Alah, nu lami dipeuyeum teu burung jol! Pelem sagalana, si akina, si tukangna, jeung kantor balekota nu teu weleh seah sukan-sukan.
 12. Iwan Hanjuang: Nana Sukmana.. Aki Sunahwi...
 13. Dadang Soekanda: Alah nyaan ku anu ieu mah emutan teh dialung boyongkeun kana sasakala sareng siloka, bororaah budak kuring ge kolot ngahuleng..
 14. Nana Sukmana: Kang Iwan Hanjuang: Ageung jasana anjeunna teh. Namung da teu kantos ngaraos medah meduhna artos nagara sareng artos rayat, Kang. Da sesepeun ku si Tumang tea....
 15. Deden Abdul Aziz: Mobil ditajong jeung eusina ku Si Aki, terus nangkub... Tegep fikmin teh, Ang Prab, landong bayeungyang manah!
 16. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Kerung keneh, Amang..? Supados teu kerung bae, cobi aos komen-komen ti nu sanes. Upami kerung keneh bae, liren we atuh mikmin teh...! Heuheu..."
 17. Godi Suwarna: Gus Manz:"Mangkaning tokoh nu dina mobil teh kaidean ku potret Aa Gus Manz. Hehe...!"
 18. Tanti Damayanti: Pas ningali judul rikat muka kamus basa sunda , leuh seueur kecap nu teu kaguar ku sim kuring namung saatos maos fikmin akang aya pencerahan boh basana boh silokana wilujeng, nampi keneh murid kang?
 19. Godi Suwarna: Bunda Langit:"Tah, eta mah sim uing kirang paos. Da teu terang nuju ngadamelna. Cobi taroskeun ka Dayang Sumbi. Hehe..."
 20. Endah Dinda Jenura: naha karaosna ku abi mah ieu fikmin teh tragik-heroik pisan, nya? sanaos jentre Tumang urang mah biasana dilarapkeun ka Tumang nu eta, tapi tiasa oge digilekkeun janten "Tumang" nu sanesna, Sangkuriang dicangkalak patugas, haduuuuhh... edun, Kang!
 21. Gus Maman: :"Upami teu percanten mah, beulah we dada sim uing, sanajan di Jas jeung di Dasi siga urang bule, da etamah luarna, jerona mah inshaalloh, SUNDARADA !!!"
 22. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Ngahulengna mugia we teu lami teuing. Da upami tos kapendak kecap-kecap koncina mah tangtos bakal gampil ngagebray. kantenan tos dihubungkeun ka situ Bandung mah..."
 23. Godi Suwarna: Atun Marios:"Sangkuriang mah teu kagunganeun Pancasona. Ayeuna ge nuju aya di stasion Ciamis, mulungan botol pelastik, kardus. karunya da mani guladig pisan..."
 24. Godi Suwarna: Entjep Sunardhi:"Hehe..! Leres..! Rupina teu kataekan guguru ka Guru Minda mah. Numawi mantenna mah teras janten andar-andar abadi..."
 25. Ya Soebarta: Hanyiiiiir kadinya ngagicelna geuning, haruuuuh aki uing dicangkalak....!!! toubaaaaaaaah raoseun kieu Kakang awuehanana, dugika eundeur kieu Gedong Burj Khalifa...!!!
 26. Godi Suwarna: Dayat Iskandar:"Hiduuup Golpuuuut...! Hehe..."
 27. Arip Senjaya: aheng suraheng, dasar realisme simbolis!!! he
 28. Iwan Hanjuang: geus teu kerung atuh Lo.tadi mah amang reuwas ku si tumang,jadi unggah adat...
 29. Godi Suwarna: Nana Slamet Tresna Aji:"Tapsirna mandiri pisan, Yayi...! Sae! Sae pisan..! Fikmin sim uing janten langkung jembar. Hatur nuhun, Yayi. Didungakeun, mugia sing enggal ngawayuh.... aeh, punten ah... heuheu..."
 30. Agi Gumelar: Wa, fikminna aneh! Agi resep tapi teu ngartos.
 31. Ahmad Yani: Aduhhh !!, eta mobil nu hurung herang, sareng majuna lalaunan!, edas ...lelembutan nepi ka lumpat, breh kapireng mobil panjang warna hideung, di hareupna kekelebetan bandera leutik,boa-boa nomer mobil na ge mung ukur; 2 hurup jeung hiji angka !? heu heu heu !.Sim kuring kataji ku pungkasannana Kang Perbu ! " Si Budak, tuluy ngahuleng, nginget-nginget sasakala eta dayeuh ". Manahoreng tos ti kapungkur sajarah sok di utak-atik, di saluyukeun jeung kahoyong para papayung, masyarakat mah, mung digiring, sina tuturut munding!. Duh ...matak ketir, upami antawis bener sareng salah tos teu puguh rupana ! heu heu heu .... tos teu tiasa ngabentenkeun mana sirah nu di kopeah sareng mana nu hulu anjing nu keur nyangereng !!!.
 32. Ambuna Kaka: leresan jalan nu bade ka pameungpeuk-garut, aya nu sok maledogan kaca mobil teh kang. utamina pami teu dipasihan sesuatuh ku mobil nu ngaralangkung ka palih dinya. waktos akang angkat ka pakidulan Garut rupina teu kantos kapegat nya da jalanna ka pangalengan. aeh....komenna bet teu nyambung nyaaaaaa......heu heu
 33. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Nyeta, kitu, Mang Na..! Tokoh-tokoh dina ieu fikmin ge boa ngajanggelek tina kaharendeg urang kana situasi nagri nu beuki kieu, yeuh. Haruuuuh....! Tobaaaat..."
 34. Godi Suwarna: Tuti Haryati:"Apan saurna Riche ngajengkeun bumina oge, nu di Situ Gede. Kumaha kapalay nu sanes...? Upami bade di Ciamis nya siap pisan sim uing mah..."
 35. Saefull Atk Archiva: blewer,blewer,blewer,.....uing mah maledogan mobil.....
 36. Is Tuning: moal komén ka fikmin nu ieu mah. Moal. lain pédah ahéng-na ku jalma ginding bari mastaka-na hulu anjing maké dikopéah. Da asa ngagoréhél pisan : kagoréngan nu ngancik dina jelma jaman kiwari nu poho kana purwadaksina; wios nya teu ngomén gé Kang Godi ?
 37. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Fikmin heubeul. Diposting bari ngesang da uing ayeuna keur eureun ngudud. Tos bade saminggu. Numawi, nuju teu garenah mikmin teh. Ngawagu keneh. Biasa bari ngelepus, ayeuna bari ngahaseum. Ngawaleran komen ge boa teu paruguh ieu teh. Teu acan tiasa konsentrasi...! OL ngan saelol-saelol. Can kiat lami...!"
 38. Tatang Sumarsono: Jih, Si Aang eureun udud ning.
 39. Arip Senjaya: Tapi kanggo anu tos ngaraos rupi2 karya kang godi mah carita ieu teh biasa bae, teu aneh teu aheng. Biasa dina hartos "nganggo pola godi nu tos janten". Tapi sanes hartosna nu model kitu teh cicing dina adat. Adat nu tos kuat teu lepat mun tetep diagul-agul, komo lamun keneh seukeut kanggo nga-hong-keun realitas pulitik jeung nu lainna.
 40. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Tos bade saminggu, yeuh..! Numawi, ngalongok ieu lapak ge mung tiasa saelol-saelol, da nuju sagala teu intens, teu harusu. Ngomen ge bari ngesang. Bujeng-bujeng mosting karangan. Ayeuna nyobian ngintun deui fikmin. Kaos jibreg ku kesang..."
 41. Tatang Sumarsono: Atuh jiga budak dibeuteungan nyusu. Sok rungsing. Teu kasawang, ari Ang Godi kana naon rungsingna. Sanés rungsing meureun, nya, jigana meupeus keuyang. Apan di Cipadung gé aya anu eureun udud, meupeus keuyangna téh kana ngawayuh.
 42. Iwan Hanjuang: Tatang Sumarsono, ha ha ha ha ha ha
 43. Entjep Sunardhi: Mangka hade atuh yi Godi,sabot ngiles teh seueur nu leungiteun. Diubek dina cendol weleh teu kapireng. Wios saelol-saelol oge asal mayeng ngelol OL.Hanas eureun udud wios asal ulah eureun diudud he..he..he...
 44. Iwan Hanjuang: aya bahan...
 45. Godi Suwarna: Dadang Soekanda:"Cuang kaluar heula ti nu sadidinten, Mang Dang..! Cuang noong deui sasakala. Tapi angger dibedol teras digejeburkeun deui kana realitas kiwari. Kaleresan, sim uing nuju ijid lalajo TV Enonesa teh. Mugoladoh, Mang Dang..!"
 46. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Alah, uhun, nya...? Matak naon mobil teh ditajong ku si Aki. Tapi pasti moal nangkub deui. Pasti jadi nangkarak. Jadi weh sasakala pasir Tangkarak Mobil, nu aya di landeuheun gunung Tangkuban Parahu..."
 47. Yusran Pare: Waduuuh....fikmin tanpa udud sakieu jerona yeh. Komo mun bari nyesep....! Atuh ulah lami euing we lirenna ngaroko teh, Ang. Geura, sok nikmaaaat teh, nyesep deui saparantos liren....! teru percanten, sok we cobaian.
 48. Godi Suwarna: Tanti Damayanti:"Sami we, Neng..! Sim uing ge sok tutup-buka kamus..! Nambih-nambih kaweruh kana kosa kecap. Da geuning hiji kecap nu asa tos dipiwanoh teh kalan-kalan sok benten pisan hartosna sareng nu kacipta ku urang. Sim uing mah paling bade ngamuridkeun nyarang hujan we, nya..? Hehe..."
 49. Is Tuning: sim uing gé basa keur nyobaan eureunan udud téh hésé kacida. Haraseum, teu puguh peta. Mikir teu konsén. Di jamban komo, teu bisa ngaheujeun-heujeun acan. Komo mun tas dahar atawa ngaregot cikopi panas. Asa aya nu kurang mun teu bari udud téh. Nahan lapar mah teu pira, puasa da geus biasa. Tapi nya untungna bisa ogé ngeureunan udud téh, éta gé mun keur tibra...
 50. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Kitu nyah..? Siiip dekh...! Sim uing teh tos ngabaju pisan ngarang kritik sosial dina carpon. Tapi eta teh kapungkur, jaman orba. Ayeuna mah kanyataan per-poleksosbud-an teh tos teu tiasa janten ide carpon. Tos ngalangkungan imajinasi urang salaku pangarang. Kanyataan sadidinten tos langkung aheng, langkung absurd batan dina carpon-carpon sim uing kapungkur. Tah, tetela, ari ku fikmin mah metu deui geuning ide-ide kritik sosial teh. Ieu teh sigana pedah fikmin mah teu 'seueur saur' siga carpon. Sakali ngaheumbat, sakali ngeplas. Habis perkara..."
 51. Yusran Pare: Leres pisan Kang Perbu...seureur pisan kanyataan nu di luar akal sehat, ceuk urang mah. Tapi da keukeuh, kajadian geuning...
 52. Godi Suwarna: Is Tuning:" Sim uing mah biasa kieu, sok aya eureunna ngudud teh, Mang Is..! Enggal keneh kantos eureun, sataun. Mung, barang ngawitan mikmin, nya ngudud ge ngawitan deui. Nu kawitna satengah bungkus sadinten, ayeuna tos majeng kana tilu bungkus jarsup nu geneplas batang. Tos rada ngarebolan artos balanja pun bojo. Nya liren heula we, ah..."
 53. Godi Suwarna: Ya Soebarta:"Ngaos Fikmin ge sapertos nguseup, Mang Ya...! Fikmin anu gampil teuing kahartos, sami sareng lauk anu gampil nyanggut gampil ngagiriwilna. Teu resep nu kitu mah. Kirang nikmat nguseupna. Fikmin nu ngaosna rada bulak-balik, kerang-kerung heula, sami sareng nguseup lauk nu nyanggutna ngalawan heula sateuacan ngagiriwil..."
 54. Godi Suwarna: Ya Soebarta:"Mung, nya eta, seuseueurna mah nu alim bajoang heula. Malah seueur nu palay tos ngabarak dina meja makan, tos janten pais lauk, kantun nyamualkeun... heuheu..."
 55. Ahmad Fawzy Imron: kang..fikmin akang nu ieu, nu matak kerung ieu, disambung ku pribados ku fikmin nu kantun nyamualkeun..teu kiat atuda, tos lapar pisan..heuheu
 56. Ya Soebarta: Belenyeh uing seuri pas dina "Tumaaaaang! Geuning sia hirup keneh?". Tapi pun uing langsung cirambay pas dina "Sia inget keneh ka Aing?". mun aya jamparing, ek diasongkeun da ka si Aki, hanjakal mung aya batu..!! nu kapireng ku pun uing mah aya kasono pacampur sareng kaijid didieu teh..!! (punten sanes kang Tatang sareng kang ajid..!!)
 57. Godi Suwarna: Arip Senjaya:" Realisme-Simbolis-Marxis...! Pan aya perjuangan kelasna...! Heuheu..."
 58. Nazarudin Azhar: Pas malem Saptu. Tangtos dibacakeun ku sim kuring dina Langari. Edas pisan fikmin teh, tapi moal waka taluk mah, heuheu....
 59. Muhammad Shohiba Nu'man: Sono pisan ka na fikmin Kang Prabu, disampakeun nu pelem kieu.. halah ngajurahroh.. Nu kaemut tina dongeng Sangkuriang teh salah sawiosna yen ati si tumang dirabut, dipasihkeun ka Dayang Sumbi.. Kari-kari dina ieu fikmin tokoh si tumang dijadikeun pamingpin, boa-boa mingpinna teh teu nganggo hate... ieuung... Aptudet pisan Kang Prab... Hatur nuhun..
 60. Godi Suwarna: Agi Gumelar:"Cobi pilarian kecap-kecap koncina, Gi..! Atanapi aosan komen-komenna ti nu sanes! Teras aos deui fikminna..!"
 61. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Sok rudet sim uing mah ku mobil harideung kitu teh. Eta geura ari tos ngangge sirineu. keun ari di kota-kota badag mah, ieu mah di kota leutik model di lembur uing, angger we sok make nu ngaheheang. Duka jangeun nanahaon gunana ari nu kitu. Nitah nyingkah ka nu ngahalangan da teu macet ieuh. Duka mun palay katangar yen aing sebaginyah Dalem Boncel mah. Persis dongeng pun bapa; mun juragan adminstrateur kontrak rek ngaliwat, sok aya mandor nu leumpang tiheula, nitah nyingkir ka rahayat. Sigana kitu kahayangna tah para Dalem Boncel jaman kiwari ge..."
 62. Teti Taryani: Leres Ang, diaos katilu kalina nembe kahartos maksadna... eta si tumang jadi pamingpin nagara. Paingaannn seueur pamingpin nu ngaruksak nagara, keur mah miyuni gogog, taya hate kamanusaanana deuih...
 63. Yayan 'Bedog' Supriatna: ah badé ngomen lirén ududna wéh, kantos sim uing ngalanggan majalah 'kasehatan' nyaan pohara ngarugikeuna udud téh, tah ti saprak maca hal éta sim uing eureun...langganan majalah éta, udud tetep jalan, hihiii..
 64. Maman Damiri: Kabayangkeun mastaka gogog ngangge kopeah ....Ras inget ka lembur sorangan boa enya kitu pisan .
 65. Nanang Sahbana Afnani: Hehe..dina manah mah galecok hoyong pok sang ngomen teh.,tapi can wantun Ang.! Tapi asik pisan maosna..
 66. Ida Nurulhuda: Nyaan..,mending golput tibatan milih si tumang mah....,mugoladoh...*heu heu,,,
 67. Apoedy Sarah Ihsan: sami abdi ge, bade komen perkawis udud, heuheu, didieu mah saprak kepala dinas-na ngiring pengobatan ku jalan udud, sadayana anak buahna janten arudud, diruang AC ge arudud, malah aya WEBSITE na sagala.. heuheuheu...
 68. Tuti Haryati: Alhamdulillah kang upami siap mah, . .puguh kapalay nin iche milih di ciamis,eta pnsrn hoyong terang bumi akang ,nuhun kang, tuti bd ngontak unon anu di jkt mah.
 69. Godi Suwarna: Ambuna Kaka:"Sim uing mah, Insya Allah, moal dibaledogan ku nu karitu, Ambu..! Margi tos kenal sareng rajana dina acara Nyiar Lumar di Astanagede, Kawali. Sareng, dina dibaledogna oge moal nyeri ieuh. Nu sieun mah dibaledog ku Ambu. Tangtos nyerina ge lahir batin..."
 70. Godi Suwarna: Saefull Atk Archiva:"Nu maledog mah Si Aki, da tos sepuh. Upami ku nu anom mah talapung we mobilna, Yayi..."
 71. Godi Suwarna: Is Tuning:"Leres. Teu kedah ngomen, Mang Is..! Sawios seueur nu huluna anjing oge. Cuang sami-sami barandungan we. Teu kedah dikomen. Margi ahli komen mah tos balatak dina TV. Paling tiasa oge urang mah sakadar ngomen..."
 72. Godi Suwarna: Arip Senjaya:"Yaktos, Yi Haji..! Nu sering maca uing mah tangtos ieu fikmin teh teu aheng teu sing. Da ules sapertos kieu teh tos dilalanyahan dina carpon ti taun juh puluhan keneh. Mung nu karaos bentenna antawis mikmin kiwari sareng nyarpon kapungkur teh nya kani'matan dina prosesna. Upami nyarpon mah urang teh hayoh we manjang-manjang kalimah sareng imajinasi. Capeee dekh..! Dina mikmin mah justru nikmatna teh aya dina miceunan kecap atanapi kalimah. Asa janten tukang ngabonsay, Yi Haji..! Karya kedah pas pisan takeranana, boh cangkang boh eusina...! Upami aya keneh nu mubah najan sakecap, hartosna fikminna gagal! Kitu udagan sim uing mah..! Numawi, sim uing mah ngawatesan diri, fikmin teh tara kirang ti 10 jajar tara langkung ti sawelas jajar diketik dina kompoter. Etang-etang ngadisiplinkeun karep, dina raraga milari gaya sorangan.."
 73. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Sok sanaos bari gogobrot kesang, Alhamdulillah, dugi ka dinten ieu mah saum ngaroko teh sukses oge. Duka enjing pageto mah. Margi gogoda ka godina tangtos bakal langkung rongkah...!"
 74. Godi Suwarna: Entjep Sunardhi:"Lapak fikmin teh henteu ari dikantunkeun mah. Unggal dinten, unggal wengi oge sok diteang, dirondaan. Mung, nu rada sesah keneh teh maca karya nu sanes. gara-gara liren ngudud teh maosan karya batur teh seueur lebengna. Teu ngartos-ngartos. kantenan masihan komen mah. Peryogi keneh waktos. Ngesang keneh. Tah, ayeuna mah tos rada eungekut-eungkeut kana anteng deui sanaos teu bari ngelepus..."
 75. Godi Suwarna: Yusran Pare:"Aya ide sae pisan ti Aom Deden Abdul Aziz. Supados aya hubungan sareng legendana, dina tungtung carios, Si Aki teh sanes maledog mobil, tapi najong mobil. Kantenan, eta ide langsung dicapluk ku sim uing. Ieu fikmin direvisi deui. Dirobih tungtungna. Rupina, upami sim uing teu eureun ngaroko mah eta ide teh bakal kaemut ti anggalna. Moal kedah diwartosan ku aom Deden. Kumargi kitu, para fikminer mah omat ulah liren nyesep. Teraskeun ngudud sing dugi ka renghap panungtung...heuheu..."
 76. El Hijar: sim uing komen bari ngelepus udud, dupi komenna mah digabung bae...:)
 77. Nana Sukmana: Kang Godi Suwarna: Ngiring ngarahuh, Kakang Prebu. Kacipta kesang badag kesang lembutna. Nu sasari bari nyot-regot, ayeuna kedah mayun bari neureuyan ciduh.... halah. Bajuang, Kang. Bajuang. Alah bisa lantaran biasa. Cobian bandingan ku ci asak herang atanapi langkung sae cai mineral. Yaktos matihna, Kang. Saparantos barangtuang, boh tuang boh ngarahem --babakuna anu aramis, teraskeun ku ngosok waos. Cekap sawangsulan bae, bilih emailna ngipisan, janten paur. Ti dinya mah lajeng bae ngaleueut saparapat liter cai mineral (sabotol alit). Rada lieur ngawitan mah, ka dituna mah moal. Tangtos aya pangaruhna kana beser, namung sae kanggo ginjal, Kang. Abdi yakin upami sirkulasi getih parantos normal deui, sumanget mikmin bakal ngagulidag nandingan caah Citanduy, Kang. Sing percanten! Mikmin teu kenging kapendet ku haseup roko! He he he....
 78. Rohendi Pandeglang: Ka Godi, kawani samodel kitu nu ahengnamah. Ari model kami moal nanaon kitu mun nyambung-nyambungkeun nukaritu kana kakiwarian?
 79. De Hudaya: Guru sajarah sareng guru budaya, pami aya guru budaya eta ge, tangtos kedah maos ieu fikmin, margi kasabit sok sanaos sakedik. Kamari, maos 3 sajak Indonesia akang dina Jurnal Sajak raraosan teh asa ditabrak parawan kang, ayeuna maos fikmin, asa digalentoran parawan. Duh raraosan. Heheh... Mantap lah kang. Pangarang propesional mah beuki yuswaan teh beuki asak. Ide teh ti mana-ti mana tiasa dijantenkeun saneskanten. Kanggo abdi mah sesah milari kehengkeranana, padahal kantos diajar kritik sastra. Panginten pedah abdina tibra wae nalika di kelas. He
 80. Godi Suwarna: Wartawan Leupas:"Teu kaci nyiksa ku ngabibita ka nu nuju katalangsara, Jang...! Bahaya... heuheu..."
 81. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Jiiih, eta ge ari ciherang mah ciherang, Amang..! Da eureun ngudud teh jadi teu raos nyiteh manis. Ku indung budak dibandingan ciherang teras. Nya kitu, sok seep sakali ngaregot da leungeun teun puguh cabak tea. Ayeuna, beuteung sim uing buncireung ku ciherang. Mun leumpang teh beuteung sok karasa keplok, kawas mamawa balong ka mamana..."
 82. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:"Nyambung-nyambung nu buhun kana kakiwarian teh saratna mah nu buhunna kedah nu tos dikenal ku masarakat. Kitu ge teu sadaya tiasa 'diplesetkeun'. Da aya carita buhun nu dianggap karamat. Sakieu tos aki-aki, uing teu wantun 'mlesetkeun' lalakon Ciung Wanara. Bade dianggap tahayul mangga. Mung, sering aya kajantenan aheng mun bade midangkeun eta lalakon. Tah, ari ti tatar Kulon mah seueur carios aheng nu memang teu acan dipiwanoh ku urang wetan. yi Haji mah asa mending ngawanohkeun eta we heula..."
 83. Godi Suwarna: Deri Hudaya:"Waaah, tos midang kitu sajak uing dina Jurnal Sajak...? Tinggaleun jaman, yeuh..! Padahal nembe minggu kamari uing disunkeun sajak Sunda ku Ki Agus R. Sarjono. diterjemahkeun ku anjeunna. Horeng tos medal deui. Sajak naon wae, 'Jang..? Ngintunna mah seueur pisan da. Oleh-oleh ti Jerman tea..."
 84. Iwan Hanjuang: Sing tawekal we Lo.soal udud mah,mang ge eureun da mun keur boke mah ,atawa cap ciik.... heuheu..
 85. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Tawekal pisan ieu ge, Amang..! Mung ukur tiasa burial-buncelik dipuput ku rerencangan..."
 86. Iwan Hanjuang: kudu ti ayeuna make No SMOKING jeblagkeun dina panto,dan tidak menerima ahli hisab..heuheuheu...
 87. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Dinten ieu ujian nu baot pisan. Margi bakal kasumpingan ku Kyai Ahmad Fawzy Imron, Aom Deden Abdul Aziz, Juag Endah Dinda Jenura, Demang Yayan 'Bedog' Supriatna, Ratu Kaler Nyai Endit miwah para punggawana. Pun bojo nuju nyiapkeun upacara adat..."
 88. Iwan Hanjuang: Duh mun aya emang mah dipapag ku kebo jiro.salam we Lo ka sadayana,kade pais lauk sesakeun nya.heuheuheu..
 89. Riyono Afdfvm: BANGSA YANG BESAR ADALAH BANGSA YANG MENGHARGAI JASA PAHLAWANNYA....tapi geuning di Nagara Astinapura mah loba nu teu nyaho kana sajarah...boro-boro nghormat ka pahlawan...masih untung si tumang ngan dipalengpeng ku si aki, coba mun di bom heuheuheu
 90. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Okeeeh dekh, Amaaaang....! Ke potretna we diunggah dekh... Hehe..."
 91. Godi Suwarna: Riyono Afdfvm:"Yaktos, kitu pisan, Yayi...! Salami seueur keneh balad Si Tumang mah ieu nagri Enonesa teh bakal teras ririweuhan. Untung urang mah urang Sunda. Sanes urang Enonesa... heuheu..."
 92. Riyono Afdfvm: heueheu...leres pisan Kakang Prabu....
 93. Godi Suwarna: Yusran Pare:"Nembe rengse ngobrol sareng para fikminer anu ngadon sorogan ka rorompok. Ti saptu sonten nembe rengse hog-hag. Jalaran nu sanes tingkelepus, nya kapaksa sim uing ge ngiring ngelepus. Kawitna bade sapelenyun. ari heg teh kateterasan. Aya kana juh ratus pelenyunna. Duh, mugia ieu haseup aya mangpaatna kangge mikmin..."
 94. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Uhun, nya..? Hate Si Tumang tos dibedol. Janten, jaba tos teu gaduh hate, jaba huluna anjing. Taaah, ku sim uing mah teu kaemut dugi ka dinya. Nuhun, Yi Haji..."
 95. Jojo Johari: Tobat! Baruk kutan Ang Godi Suwarna teh liren udud? Beu! Cilaka! Dunya mikmin bakal kiamat! Ulah Ang! Ulaaaah!
 96. Yusran Pare: Heuheuheuheu.....bagea akang Perbu, ari tos mulih deui ka sajatina salaku ahli-hisap mah!!
 97. Godi Suwarna: Jojo Johari:"Nuju nyobian saum ngudud, Yi Perbu..! Nanging, malem minggu kamari langsul batal, da eta digoda ku Deden Abdul Aziz, Rudi Riadi, Endah Dinda Jenura, Muhammad Shohiba Nu'man, nu sorogan fiokmin ka rorompok. Padahal tos dijiad ku Almukarom Kyai haji Ahmad Fawzy Imron. Ngelepus deui. Dinten ieu, bade nyobian saum deui..."
 98. Godi Suwarna: Yusran Pare:"Halah, teu kiat, Yi Prab..! nu ngagodana kaliber wungkul. Dinten ieu nyobian deui..."
 99. Ganjar Kurnia: Wilujeng....mugia sing tamat. Pribados mah, salila nyunyuhun sirah nu ieu, can kungsi kaparangkeun udud.
 100. Godi Suwarna: Ang Ganjar Kurnia:" Siip dekh, Ang..! Mun liren ngudud teh sugan we sim uing janten Rektor... heuheu..."
 101. Ganjar Kurnia: Rektor UFS.....Universitas Fikmin Sunda. Iraha ka Bandung?
 102. Godi Suwarna: Ang Ganjar Kurnia:"Hahaha...! Ping 19-22 Desember, upami teu diusir ku Kang Ajip, Insya Allah sim uing ngiring KIBS..."
 103. Kokom Komariah: Enjing ieu meni hegar, mandungan nu ngawangkong dina fikmin tur komen para inohong sastra sunda matak kabita ngadamel fikmin kitu ,pupulung we heula ah nu di ajarmah, moal waka komen isin...eta si tumang teh gegeden , paingan tega nya da atina tos dilaan ,Punten..ngarewong upami lepat pantes ieumah da budak olo leho can aya pangabisa bakat ku cinta sareng sono kana budaya sunda.
 104. Godi Suwarna: Kokom Komariah:"Oooh, Neneng teh budak olol leho..? Hehe...! Manawi teh ABG da eta geuning komen-na mani seksi kitu, tos uninga ka gegeden nu teu garableg manah. Pas pisan. Hatur nuhun apresiasina. Saleresna, sadayana oge dialajar keneh kana mikmin teh jalaran 'barang' enggal tea dina sastra Sunda mah..!"
 105. Muhammad Shohiba Nu'man: Kang Prab Godi, Hatur nuhun pisan kana soroganana, kamari teh saleresna mah hoyong bari sakantenan ngaijajahan elmu mikmin, mung kabujeng kasambung ku pais lele, janten we eungap sareng tunduh.. heuheu novelna nuju dikeureuyeuh.. Haturnuhuuuun...
 106. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Sateuacan kenging ijasah elmu mikmin teh kedah tapa ngeueum di hulucai Cikawali, Astanagede, Kawali. Teras diadukeun sareng Si Buyut Buntet nu ngajagi gayam ropok. Sastrawan Sunda nu parantos lulus eta ujian nembe Toni Lesmana. Nu sanesna mah teu aya nu lulus, kalah arowah, kalebet sim uing... heuheu..."
 107. Muhammad Shohiba Nu'man: Kutan kitu? beu, enyaan eung Ang Toni.. pami terang kitu mah bade meredih ka anjeunna kumaha carana ngelehkeun Si Buyut Buntet. da perkawis tapa di hulucai cikawali mah, insya Allah, bade muruhkeun we.. heuheu
 108. Yayan 'Bedog' Supriatna: baruk..muruhkeun tiasa?
 109. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Whahahahaha...! Tah, nu tos hatam novel Sandekala nembe tiasa disebat sebagai fikminer sajati. Upami teu hatam, eta ge sami, bakal owah, kawas nu ngarangna..."
 110. Godi Suwarna: Yayan 'Bedog' Supriatna:"Aaaaah, Mang Yan mah bet teu cios nganjang. Padahal, sim uing biasa ngawiridkeun elmu pelet teh upami bulan nuju samagaha. Buktosna, Muhammad Shohiba Nu'man langsung aya nu narosan, ti kulawarga Al-Maksoem..."
 111. Muhammad Shohiba Nu'man: Ampuunn..! Gossip... Kabuuuuurrrr....!
 112. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Tuuuh, da ari calon jomlo abadi mah ku gosip ge langsung kabur. Komo ku istri...!"
 113. Yayan 'Bedog' Supriatna: Kang Prabu Godi Suwarna, jisim uing mah badé rerencepan ngadeuheusna ogé, hamo geruh ka sasaha, hihiii...
 114. Godi Suwarna: Yayan 'Bedog' Supriatna:"Hahahaha....! Okeeeeh....! Tapi kedah sareng Nyai Endit..."
 115. Muhammad Shohiba Nu'man: Ampun Kang Prab.. Na'udubillah.. Mangkaning supata guru mah saciduh metu.. Heuheu..
 116. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Upami tos tamat novel Sandekala, cuang jarah ka Kawali. Nepangan karuhun pangarang Sunda nu karyana diserat dina batu prasasti. grafis fikmin mah pameran teh mung ukur sabaraha dinten. Karuhun urang mah pameran karya sastrana dugi ka ratusan taun..."
 117. Muhammad Shohiba Nu'man: Insya Allah Kang Prab, Hoyong pisan! kabita hoyong uninga kumaha dikieuna patempatan nu aya na Sandekala..
 118. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Di-guide-an ku pangarangna. Tarifna : sajam ma puluh rebu...! Tiasa ngobrol langsung sareng Neng Citraresmi..."
 119. Dinda Mosa: aduh, mani kukurayeun....
 120. Godi Suwarna: Dinda Mosa:"Kukurayeun teh tawis deudeuh ti sim uing..."
 121. Dinda Mosa: hihihihi........ih Kang Godi mah,...tawis kadeudeuh teh anu kukurayeun....,
 122. Godi Suwarna: Dinda Mosa:"Jiiih, mungguhing asih sajati mah karaosna kedah dugi ka kukurayeun, Neneng..! Upami nu teu sajati eta matak rorombeheun manah..."
 123. Dinda Mosa: hahahahaha........leres da ayeuna mah usum si Tumang janten......., Numawi kukurayeun teh kumargi ninggal nu dibuligiran ku kanda Prebu, katawis sajati na....
 124. Godi Suwarna: Dinda Mosa:"Pusing tuda, Neng..! Ngabuligiran diri sorangan mah teu aya tingalieunana. Begung abdi mah. Kantun tulang sareng hitut. Ngabuligiran nu sanes we ah, nu sareksi abis..."
 125. Dinda Mosa: hehehehehe........., tulang, kulit, hitut sareng dosa...
 126. Godi Suwarna: Dinda Mosa:"Hitut ge tos kalebet dosa, Neng..! MeleDOS teu karaSA..."
 127. Dinda Mosa: hahahhaha........ah kanda Prebu mah....duh titatadi seuseurian nyalira...., ah memang da kanda yang satu ini mah biar begung juga seksi abis...
 128. Maman Damiri: njiiiirrrr, abong kena ka Kang Prabu , eta nu komen meni nepika ngaratus kitu ....
 129. Muhammad Shohiba Nu'man: Hahaha... Siaap pisaan!
 130. Godi Suwarna: Maman Damiri:"Jalaran sim uing mah Prabu Kunyuk, janten nu ngomenna oge tangtos sarupining monyet, kalebet Ang Maman... hehe..."
 131. Is Tuning: baé, uing mah mendingan disebut siga monyét ku Kang Prebu mah. Ridooooo ! daripada disebut jiga jelma mah... hi hi
 132. Godi Suwarna: Is Tuning:"Taaah, kitu pisan, Mang Is..! Urang mah monyet-monyet ge siga jelema. Mending kieu. Batan jelema sariga monyet..."
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI