Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Murang-maring

Ku Godi Suwarna

‘Kang, iraha urang tiasa tepang? Diah.’ Kitu cék SMS. Jajantung ratug. Uing undur ti basisir laut kidul. Nyingkur dina liliuh katapang. Diah. Lamunan kumalayang. Panineungan bruh-bréh deui. “SMS ti saha? Béda ambeuna!” kapireng nu gumerendeng. Gebeg. HP asa aya nu ngarebut. Lésot tina ranggeuman. Kumalayang lir kalakay. Buru-buru diudag. Teu katéwak. HP ngoléang ka basisir. Terus ngalayang ka laut. Tina pucuk lambak, ujug-ujug aya réma nu laléncop nyanggap HP. Lep deui. Duh. Uing ngan ukur bisa ngaheruk. “Bogoh pisan ka Si Diah Pitaloka téh? Uyuhan, bogoh ka urang gunung!” kapireng nu ngagorowok. HP dibalédogkeun ti jero laut. Negel pisan kana tarang. Uing nyengir. “Dasar kunyuk nurustunjung!” nu jumerit téténjrag di dasar bumi. Basisir inggeung. “Jor, susul kaituh!” Jurungkunung. Indung lambak tanding gunung. Ngaguludug ti tengah jaladri. Jumelegur. Ngaburak-barik basisir.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Atun 'turuntun' Marios: mantaaaaaaaaaapppppp!!!! wartoskeun ka nu ngageugeuh laut kidul!!! meni siga nu ijid pisan ka urang gunung teh? eleh geulis nya????
 2. Deden Abdul Aziz: Tegep 'Murang-Maring' dina fikmin mah, Ang Prab, aya adumanis mitos sinareng sajarah. Eta Neng Ratu timburu ka Ceu Diah? Siga nu tiasaeun wae maca SMS, nya... hahay!
 3. Kyai Matdon: kabita. kumetap
 4. Maspri Dkc: Da éta gara-gara hapé, tsunami janten malidkeun haté nu marojéngja....
 5. Hadi Aks: Wah, dipeuyeumna boa dg ka pat puluh dinten nu ieu mah! Ngguar Nyai Roro sareng Neng Pitaloka tea, kdh ckp sasajenna. Hahaha... bangat dech Ang! Digayem we teras ieu dibulak-balik, ngeunah angeunna ngeunah angenna!
 6. Nazarudin Azhar: Matak ge kade Kang, upami sakali-kali deui kitu teh palaur tsunamina langkung ageung... :D
 7. Yanti Sri Budiarti: Ampuuuun..Meni galak timburu pisan Kanjeng Ratu teh Kakang Prebu! Matak inggeung jagat...Ieu abdi urang gunung sieun we kabaud...
 8. Godi Suwarna: Atun Marios:"Aya nu nyarios reh Neneng Atun teh titisan Citraresmi. Wilujeng, Neng...! Kaleresan sim uing titisan Hayam Wuruk. Mari, ah.. heuheu..."
 9. Ahmad Yani: Tampolana nganjang Ka Neng Dyah teh, Tarang kedah ngangge Tensoplas !, Kang Perbu ! Heu heu heu !!.
 10. Iwan Hanjuang: beda sa ised lah jeung emang,alo ti basisir emang tina kamalir... he he heheuheu
 11. Munggaran Alfatih Z: Haduuuuhhh paingan padamelan kang perbu cai laut cipatujah motah wae teh, haaaagggg kedah tanggung jawab tah.., Leuh..cinta lintas Zaman ieu mah hehehe ti Karajaan Sunda Kelapa ngintun sms k Ciamis heheh
 12. Deden Abdul Aziz: Abdi mah resep ka Neng Dyah Pitaloka teh geulis gunung, ti katebihan geulis, tos caket mah kantenan pisan... Sigana!
 13. Atun 'turuntun' Marios: kang Godi Suwarna: oh kitu saha tah kang nu nyarios kitu? pami terang jalmina bade dibaledog imut da..... Pami enya titisan citraresmi ke pami seserahan ka palih jawa teh ulah naek kapal cai atuh nya kang, sieun Ceu Ratu ngamuk.... mendingan naek kareta wae ti buruan akang....
 14. Selly Sie Kirey: mantap!!!! "HP dibaledogkeun???" hahaha
 15. Godi Suwarna: Edi Purwadi:"Duh, hapunten, Mang Ed..! Palih dinya kacandak inggeung...heuheu..."
 16. Godi Suwarna: Mang Yaya:"Hatur nuhun, Mang Ya..! Ieu teh kenging meuyeum sawatara lami. Nembe dikencarkeun ayeuna, malem Juma'ah. Da kitu saur wangsitna.. :-)
 17. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Nya kitu, 'Aom..! Ti barang ieu lapak fikmin dibuka, aya kana ratusna, upami teu rebu oge, fikmin nu nyarioskeun perkara salingkuh alias sérong, nyéléwéng, nyéndéng. Duka, da mani saredep pisan kana ngarang nu kitu teh. Jadi we uing kabita. Hoyong nurutan. Maksad teh ngarang nu kitu..."
 18. Godi Suwarna: Kyai Matdon:"Tiasa. Asal sering salingkuh, Kyai..! Hehe.."
 19. Godi Suwarna: Maspri Dkc:"Kitu pisan, Yi Haji..! Numawi, ti barang aya cunami sim uing mah teu weleh marojengjang, kirang kasih sayang, da ditundung ku itu ku ieu..."
 20. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Yaktos, Adi...! Meuyeumna ge lami pisan. Ide munggaran mah klasik, sanes SMS tina HP, nanging serat tina lontar. Tadi wengi nembe kaemut, matak naon mun SMS, HP. Supados langkung 'ngiwari'. Ku lontar mah boa nu maca sesaheun nyipta-nyiptana. Ari ku HP mah apan etah Aa Cecep Burdansyah nu tos lami teu ngalanto ka dieu ge ujug-ujug ngajempolan..."
 21. Teti Taryani: Haduuh... nembe muka aya nu aheng kieu, Ang! cinta menembus waktu...gara-gara Nyi Roro 'jealous' ka Nyi Putri laut janten motah? ieu kitu nu janten sabab tsunami teh?
 22. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Fakmin nu dikarang janten fikmin, Yayi..! Etang-etang ngawakilan pamiarsa nu kantos ngalaman. Dabrulna we dibadagan ngarah rame. Hehe..! Saur Aom Deden Abdul Aziz mah campuran antawis sajarah, mitos, tambih balai nu kaalaman ku urang.."
 23. Rudi Riadi: hawatos ka Nyi Diah, piraku kedah jadi tumbal deui...
 24. Muhammad Shohiba Nu'man: Urang laut murang-maring janten tsunami.. Pami gentenan urang gunung nu malikan murang-maring, kacipta tingbeledugna gunung bitu.. Dahsyat Kang Prab! Fikmin nu matak bungah kaum feminist, matak miit kaum poligamist.. heuheu..
 25. Is Tuning: Laut ngagolak, hujan cur cor, gelap dor-dar. haté uing milu sahéng. Cikénéh ceu Diah nga-sms ka uing. "Kang Is Tuning, Kakang Prabu aya katingal on-lén ? mun aya béjakeun, naha sms aceuk teu dibales ? ditelepon, nu némbal téh bet sora lauk.."
 26. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Numawi, Ratu Kidul mah barangasan pisan, Neneng..! Teu kaopan. Nanging, peryogi oge gaduh bojo ka nu barangasan teh, supados sim uingna teu kuuleun, kacandak motah kawas galura laut kidul. Lajeng, kangge mengimbangi nu barangasan, pruk weh sim uing ka Neneng Diah Pitaloka nu lungguh, timpuh, matak ayem tengtrem. Hasilna? Nya cunami tea... Tobaaaat...!"
 27. Ida Nurulhuda: Jelegur,jelegur..,karaos inggeungna timburu Nyi Ratu Kidul téh. Abdi gé timburu ka Kang Godiiii...,naaa ku hebat-hebat teuing atuh imajinasina.,,,,
 28. Asép Bénito Aripin: ulah hilap Trijata oge timburu kang Prabu (aeh...trijata teh saha nya kang? naha neng Dyah, nyi Roro atanapi saha?)
 29. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Cilaka ku polah sorangan tea, Mang Yani..! Hehe..! Numawi, cunami pangandaran teh teu weleh kaemut wae. Kieu dongengna: dina sasih Juli taun 2006, sim uing saparakanca kenging pancen ngagarap kesenian kangge bubuka Festival Langlayangan di Pangandaran. Salami proses latihan, Pangandaran nu biasana hareudang bayeungyang teh harita mah tiris pisan. Karek ngalaman tengah poe ereng-ereng dijejeket bari dikupluk da tirisna kabina-bina. Dinten Saptu ping 15 Juli acara rengse. Dinten mingguna rombongan wangsul ka Ciamis. Dinten Senen ping 17-na geledug cunami. Basa tilu dintenna sim uing ka Pangandaran deui, hotel tempat ngarereb ancur lebur. Pangalaman nu moal kapopohokeun, Mang Yan.."
 30. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Asal tiasa teras ngamalirkeun fikmin we atuh, Mang!. Diantos ku sim uing di basisir..."
 31. Godi Suwarna: Munggaran Alfatih Z:"Sok sanaos Ratu Kidul nu galak tos janten pun bojo nu pangsepuhna. Ari hate mah teu weleh ngait ka urang gunung, Neng..! Tanda asih sim uing ka Citraresmi, apan di Astana Gede, Kawali, sim uing spk. sok ngayakeun acara "Nyiar Lumar", pintonan rupi-rupi kasenian sawengi jeput. Dina eta acara sim uing sareng anjeunna sok 'bulan madu' deui. Tah, sugri nu teu acan kantos ngiring acara 'Nyiar Lumar" eta hartosna teu acan janten urang Sunda sajati...."
 32. Uzanx Boam Hardrocker: tsunamiiii...ceuk diah tuluy pingsan
 33. Munggaran Alfatih Z: halaaaaahhhhh hoyong terang atuh nu kumaha nyiar lumar teh
 34. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Geulis pisan, Aom..! Sim uing kantos tepang dina "Nyiar Lumar" munggaran. Apan dangiang Nyi Putri dibahankeun sapalih ku Juag Endah Dinda Jenura. Teras hurung mancur. Dugi ka ayeuna apan Aom teu pukah deui, sanes..? hehe..."
 35. Nazarudin Azhar: Kantos pendak sareng Diah Pitaloka, salangkung di batu pangeunteungan. Geulis, rada hideung santen, ngan waosna semu hideung.
 36. Godi Suwarna: Atun Marios:"Aya we nu nyanggem ka sim uing yen Neng Atun titisan Citraresmi. Moal diwartoskeun saha-sahana. Tapi, leres oge, disidik-sidik mah Neneng teh aya sieur-sieur Nyai Putri. Teu lepat soca batinna etah nu nyebat kitu teh. Bentenna teh ari Nyai Putri mah lungguh, Neneng Atun mah jalingkak..."
 37. Godi Suwarna: Selly Sie Kirey:"Sanes wae dibaledog ku HP, nanging uing teras diseblok ku cunami. Aya sajakna oge da. Geura, nya.... TANJUNG KALIWUNG jungjunan, anjeun ngejat tina rangkulan kadeudeuh kebat pundung ti basisir, kumalayang tunggang lambak sanggeus tresna ngawarangan di banjarkarang karancang ngaligincing ka sagara pangancikan nu kasawang gumarabyag mulang ukur mawa raheut jeung hangit rarawék haté basa asih kari ruhak ‘na kikisik jungjunan, horéng anjeun teu leler dibangbalérkeun ngagugudug sabot nyumput di sédong jaladri mongkléng teu kadongkang ku gupay kalakay méga ti langit garing harita, mangsa tandes jeung rob-roban salah wayah ukur parahu nu weruh yén sagara keur marudah réh anjeun ngabarungsinang jungjunan, kalan-kalan rambut anjeun ngabebela di sagara ngaduruk pucuk balébat, ngagolakkeun punduk lambak laut geuneuk ku amarah nu disidem di leuweung ganggeng hawar-hawar sora anjeun jumerit awor jeung angin gumelebug neumbrag karang salingkung tanjung ngagederkeun jantung leuweung jungjunan, geuning anjeun meupeuskeuyang ngabedah-bedah amarah di puseur nagri jaladri téténjrag di dasar bumi, banjarkarang digunjang-ganjing tuluy anjeun ngabudalkeun jungkiringan gunung lambak nu ngaguludug ti sukulangit, gumulung ngepung basisir ngabencar-bencarkeun kalbu jungjunan, anjeun mah biheung di mana basa jerit jeung cimata kakubur ‘na ruhak lambak barang tanjung humarurung dirurub halimun wuyung geuning anjeun tuluy suwung ti basisir nu pasiksak sabada saban pasini dipungkas lalancip pati kari lembur ngalanglayung (pangandaran, 17-7- ’06)
 38. Dadang Soekanda: Carita rahayat mani taya ngaregogna disaluyukun sareng jaman kiwari, ni'mat maca, ni'mat basa, genah carita, ngalangeor matak geregeteun, maca hayang ulah waka kana nepi tungtung, balikan deui kitu keneh..Moal nepi kuring mah...
 39. Godi Suwarna: Teti Taryani:"Yaktos, Bu Neneng...! Pun bojo nu pangsepuhna teh galak timburu pisan. Sateuacan kajantenan cunami teh aya acara Festival Penyair Internasional di TIM Jakarta. Teu pira sim uing teh jalan-jalan ka jalan Jaksa sareng penyair bule istri. Na da ngamukna teh ruar biasa. Nya janten cunami tea. Ngageunjleungkeun. Padahal, kirang kumaha ku sim uing sok dipasihan wadal, urang Bandung nu ngadon ngarojay di Pananjung. Unggal nuju libur ge teu weleh disetron ku sim uing teh. Nya kitu, anjeunna mah resepeun pisan dipasihan wadal urang Bandung teh. Margi, kapungkur, kantos aya urang Bandung nu maling arca ti guha Rengganis. Dugi ka ayeuna Nyi Ratu neuteuli pisan...."
 40. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Moal, Nyai Putri Citraresmi moal janten tumbal. Anjeunna baris langgeng ngancik dina sanubari uing. Anjeunna nu bakal langgeng ngancik dina sajak, carpon, novel sareng fikmin uing. Nya anjeunna nu teras nyumangetan uing, nu nuduhkeun yen hirup di Tatar Galuh teh teuing ku endah. Hanas eta sering patelak sareng Ratu Kidul, apan eta teh janten tanaga nu teras ngahirupkeun, ngaworkeun, budaya Sunda basisir sareng budaya Sunda gunung..."
 41. Teti Taryani: Paingaannn.... surna teh pami urang Bandung ka Pangandaran enging ngangge acuk beureum, sok teras dikewat ku Nyi Roro... Leres ta teh? buktos atanapi mitos? Nu tangtos mah janten palalaur....
 42. Selly Sie Kirey: Sae pisan...kang, sajak na!!! Janten terharu. Mung teu kinteun" nyeblok teh ku sunami?? matak engke deui mah pami smsan tong susulumputan....qiqiqiqiiii
 43. Godi Suwarna: Teti Taryani:" Hahaha...! Dongeng eta mah, Bu Neneng...! Tapi, ssssst...! Ulah seueur saur. Ulah teuing ditaroskeun leres henteuna. Ayeuna mah cuang 'nyaba' sareng sim uing ka dunya dongeng nu aheng, nu teu sadidinten. Etang-etang selingan tina kanyataan di ieu nagri nu tambih teu nyata wae... hehe..."
 44. Atun 'turuntun' Marios: Jalingkaaaaaaaakkkkk............... nya keun atuh ke mah bade lungguh timpuh
 45. Nana Sukmana: Anu mawi upami bade serong kedah sing lantip, Kang. Da Nyi Roro Kidul ge moal kitu atuh upami Akangna tigin kana jangji mah. Saha piistrieunana atuh anu henteu jaheut manahna ningal satria kameumeutna maling-maling reret sareng putri terahing raja. Bet bujeng-bujeng Nyi Roro Kidul, apal Yuni Sara ge ngagerewek ningal Rafi Ahmad reret deet ka Ayu Tingting.
 46. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Ngahaja ku uing diwayuh. keun, sina tingbeledug gunungna, tingjelegur cunamina. Sina aya bancang pakweuh nu pohara. Bongan ku reformasi mah nagri Enonesa teh teu beres bae. Piraku sugan ari ku revolusi mah. Ancur ancur lah Enonesa teh. kajeun teuing da urang mah tos gaduh nagri sorangan; Nagri Fikmin.."
 47. Rohendi Pandeglang: nyaan murang maring teh Ka Prabu... yu ah urang kelebetkeun geura banera nagri fikmin teh, pang Enonesa isineun... ja di nagri fikmin mah, nu murang maring oge loba nu ngajempol...geura mun di Enonesa... moal teu di tewak tibum. hahaha...
 48. Muhammad Shohiba Nu'man: Panuju Kang Prab.. Teu aya nu langkung merdeka iwal ti Nagri urang sarerea.. Hiduplah Fikmin Raya..!
 49. Godi Suwarna: Is Tuning:"Wartoskeun ka Neng Diah, wengi ieu mah sim uing bade malem Juma'ahan sareng Ratu Kidul. Tos kagok ngagaleuh rampe, Mang Is..! Jaba tadi siang uing tos nyetor babatang urang Bandung sebagianyah wadal. Wengi ieu pasti ragot sareng Nyi Ratu. Nyai Diah mah engke we, bagean malem Juma'ah payun. Punten pangwartoskeun. Sim uing kagok, tos ucul-ucul..."
 50. Is Tuning: Mangga Kang Prebu Godi Suwarna, diéstokeun pisan. seja diwartoskeun langsung baé, sugan kabujeng ka cipanas. Ceu Diah, nuju ngiuhan di ruko tukang manisan, bari ngahadang beus ka Ciamiskeun. Jaba bari angkaribung, rebo ku jingjingeun ku cokor embé meunang ngulub keur oleh-leh kang Prebu. kitu tadi mah, saméméh ngasms deui ngabejaan yén batré-na Low Bat.. :)
 51. Ya Soebarta: Nembe maos, rieur deui wae yeuh, keheula kumaha nya,,?? ieu kitu sajarah uyah jeung asem teh..?! ke ke ke, pami nu asin sareng nu haseum dihijikeun janten kumaha nya, wah raos pisan...!! ah, keheula ketang bade 5 uihan deui maosna, moal waka komen..!
 52. Godi Suwarna: Ida Nurulhuda:"Saleresna mah ieu fikmin teh idena basajan pisan; salingkuh. Tiasa disebat tos guladig da tema nu kieu teh sering pisan digarap ku para fikminer, boh ku istri boh ku pameget. Mung, jalaran sim uing mah teu biasa ngarang realis, nya diolah dina wanda anu kieu. Supados nu ngaos ngaraos pangling sareng teu baroseneun nampina..."
 53. Godi Suwarna: Asep Asép Bénito Aripin: Trijata mah benten deui, Yi Perbu..! Eta mah pun bojo kenging ngiring saembara ti jaman Ramayana. Numawi, sim uing mah hoyong lengkep gaduh bojo teh. Aya nu kenging mipit ti nagri mitos, legenda, sajarah, wayang. Nanging da ari nu pang dipikacinta, dipihormat mah angger we pun bojo nu pang-agungna: Sunan Ambu...."
 54. Iwan Hanjuang: Inget ka alo teh mun bulan puasa we .jadi nawaetu sambel godi..
 55. Ade Rahmat: Kang Godi Suwarna, SMS ka abdina mah kieu " Pang males patikeun".
 56. Godi Suwarna: Ade Rahmat:"Aya eta ge anjeunna nga-SMS kitu. Tapi ku sim uing sok teras dilelemah. Kieu : "Wayahna Neneng ngemasi pati. Bongan Tuang Rama kuanjeunna sasat nyebakeun salira ka Tatar Wetan. Tuang Rama nu haripeut ku teuteureuyeun. Kena-kena rek kagungan mantu ka Raja nu beunghar, der salira miwah para panganggung dikerid ka Wetan. Apan kedahna mah calon mantu nu ngadeuheus ka nagri Sunda. Sabar we, Neng mah..! Neng mah korban pulitik tuang Rama nu kirang paningal. Sabar, da sadaya urang Sunda nyaah, mitineung, mitresna pisan ka salira.." kitu sanggem abdi dina SMS.
 57. Fahry Danan Jaya: luar biasa,imaji naturalisna.....asa nyaan kaalaman.
 58. Rukman Ranudinata: Ang Fahry Danan Jaya, punten, sanes imaji naturalis panginten...tapi imaji surealis (khayal anu saperti nyata).
 59. Ade Rahmat: Kang Godi Suwarna, TANJUNG KALIWUNG na dicopy paste, hatur nuhuh. pami gaduh frosa na Diyah Pitaloka karangan D. Iskandar, dimana tiasa milari.
 60. Godi Suwarna: Ade Rahmat:"Sumangga ari kaangge mah, Yi Perbu...! Tah, upami buku eta mah sigana tos moal aya di toko, da medalna tos lami pisan. Tapi tiasa milari buku-buku sanesna perkawis eta. Upamina, buku Yoseph Iskandar nu bade dicitak ulang. Antos we medalna..."
 61. Ade Rahmat: Maksad abdi Yoseph Iskandar, kantos maca di perpustakaan daerah Cianjur mung ayeuna teu aya, hoyong ngagaduhan eta buku frosa, hatur nuhun info na.
 62. Godi Suwarna: Ade Rahmat:"Siiip dekh, Yi Perbu...! Wilujeng bubujeng alias moro buku..!"
 63. Godi Suwarna: Munggaran Alfatih Z:"Teu acan uninga "Nyiar Lumar" kitu, Neneng..? Waaaah, atuh moal kapasihan dangiang Putri Citraresmi. Hehe..! Acarana dua taunan. Taun payun bade aya deui. Tah, engke mah urang aya acara maca fikmin. Teras, urang ngayakeun lomba ngarang fikmin Nyiar Lumar saparantosna. Kade, ulah teu sumping. Bilih karuhun bendu.. hehe..."
 64. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Kantos tepang oge sareng Nyai Putri..? Wah, wilujeng, Yayi..! Yaktos, hideng santen anjeunna teh. Aya sieur-sieur Dewi Persik. Mung, kantenan langkung manis Nyai Putri. Di budereun Asatana Gede kawali, seueur nu manis kitu teh. Numawi uing betah Nyiar Lumar oge..."
 65. Godi Suwarna: Dadang Soekanda:"Hatur nuhun, Mang Dang..! Saleresna, tos seueur fikminer nu milih tema sapertos kieu. Idena mah tos klise pisan. Ieu teh kenging satekah polah, ngangkat ide nu tos bari janten fikmin. Jalan cariosna teras diutak-atik supados plotna matak panasaran nu maraca, sina nuturkeun dugi ka ahir. Diwawaas ku imajinasi nu ngaharib-harib kana dongeng nu diaworkeun sareng kanyataan. Dugi ka wangkid ieu, sim uing gaduh kacindekan yen fikmin mah kedah langkung 'lahuta' batan genre sastra Sunda sanesna. Kangge nanahaon urang milih wanda fikmin upami sami mawon sareng wanda sastra sanesna. Kitu 'jurus' fikmin sim uing. Dugi atanapi henteuna mah kumaha behna bae..."
 66. Ahmad Yani: Duh ..kataji pisan ku cariosan kang Perbu : " Kangge nanahaon urang milih wanda fikmin, upami sami mawon sareng wanda sastra sanesna !".Tah... eta pisan nu rupina nyuhunkeun langkung di guar teh. Kumargi teu kinten gandangna upami fikmin ngandung " Gaya" nu mandiri,salami ieu sim kuring mung rumpu rampa, bari ngeureuyeuh maoans fikmin-fikmin petingan nu aya dina ieu grup. namung teu acan jelas, wanda nu kumaha saleresna nu ngajanten ciri bentenna fikmin ti bentuk sastra sanesna !
 67. Nanang Sahbana Afnani: ..ukur tiasa ngajempolan deui we..heu heu sumiratna nepi kana embun embunan..heu heu !
 68. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Tiasa diuningaan deui, etang-etang ngaderes deui, perkawis fikmin dina dokumen ieu grup. Dikawitan ku postingan Ang Nazarudin Azhar nu nyandak bahan tina seratan Agus Noor, minangka rajana fikmin sastra Enonesa, dugi ka Hartining Mini, kintunan Ang Hawe Setiawan. Di dinya ditandeskeun reh fikmin teh sanes mung ukur carita nu pondok pisan. Tapi oge, cenah, eusina kedah langkung jembar batan novel. Saleresna, fikmin nu Mang Yani, Nu Mang Ya Soebarta, nu Mang Dadang Soekanda, Mang Muhammad Shohiba Nu'man, sareng sawatara nu sanesna deui, tos karaos nuju ngalengkah ka palih dinya. Kantun ngaleukeunan. Kitu rupina..."
 69. Godi Suwarna: Mang Yaya:"Asa nodongkeun pestol kana sirah sorangan, Mang Ya! Siga dina rolet rusia tea..! Heuheu... isin ah.."
 70. Ya Soebarta: Heuheu, eta palebah 'uing nyengir'na bet milu nyerengeh pun uing, tapi pas palebah 'jurungkunung' bet asa jadi pararoek titingalian teh..!! cobi. kamana kudu lumpat..?!! 7 uihan deui ieu mah..!!!
 71. Godi Suwarna: Ya Soebarta:"Apan tema kieu mah Mang Ya Soe ge kantos ngadamel asana. Mung nu ieu mah diageungan dabrulna . Nanging da kawon aheng ku fikmin NAON mah....! Tabe tah ka nu eta mah...! Edun pisan..!"
 72. Godi Suwarna: Mang Yaya:" Hahaha....! Aya deui sajak kangge Ratu Kidul teh. Ieu mah nuju 'bullan madu sareng anjeunna, nuju geugeut kacida. sateuacan kajantenan timburuan ka nu Nyi Putri Citraresmi. Geura, nya....
 73. Godi Suwarna: GANDRUNG PANANJUNG asih kuring ka salira, jungjunan! langkung ngempur batan gulubur purnama nalika wengi harita ngahibaran basisir di palih wétan waktos urang sasarengan ngagalindengkeun ungkara ombak sagara teras marakbak ngagenclang-genclangkeun bagang séwu parahu pamayang gumiwang di laut wening nu mariang dijurung gending kaludeung anging asihing salira, jungjunan! karaos teu weléh rintih sapertos haréwos angin humariring ngagupaykeun mangpirang pucuk katapang pan salira nu tos ngagelar basisir janten tetelar pamedar tresna waktos geugeut tambih meueut, katawis laut kareueut murubmubyar guliwengan leuweung ganggeng pangreureuhan warna-warni lauk lampar kahéman salira pisan, jungjunan! nu parantos ngahiruphuripkeun sagara ringkang pamayang teu weléh manjang ti usum ka usum da salira nu ngaréka satangkarak laut kidul janten karajaan lauk nu ngantengkeun pareng ti taman karang ka sédong sigrong ti lambak ka bubulakna, ti basisir ka lemburna pangharepan baranang sabanjarkarang mugia langgeng asih urang, junggjunan! saban wanci sasarengan ngaheuyeuk nagri jaladri ngageburkeun balébatna, ngahurung-hurungkeun layung ngawurkeun roncé sulintang satengahing impénan para pamayang nu jalengkar lapat-lapat ngolah laut tug dugi ka sukulangit asih urang bakal mangkak di sagara, di basisir dumalingding nyambuang ka alakpaul (pangandaran ’06)
 74. Muhammad Shohiba Nu'man: Duh, boa ti dieu pisan kawitna fikmin di luhur teh Kang Prab?
 75. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: untungna teu cios ngasms kakang prabu..paur ah
 76. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:" Saparantos sim uing meh kagusur ku cunami Pangandaran, aya lima sajak nu tiasa disebat sakantet. 1. Gandrung Pananjung, minangka 'bulan madu'na. 2. Siraru di Bulaklaut, nyarioskeun sim uing ngadon jalan-jalan ka kafe, tepang sareng wanoja nu siga Citraresmi (heuheu). 3. Ulat Laut, minangka kila-kila sateuacan balai cunami. 4. Tanjung Kaliwung, nu tos diposting di luhur, minangka kajantenan cunami-na. 5.Ketir Basisir, minangka balukar tina cunami. Kitu, Mang MS..."
 77. Godi Suwarna: Mang Yaya:"Duuuuh, kawihna nu eta...! Mangkaning nu ngawihna seksi abis, Mang Ya..! Neng Rika Rafika teaaaa... hehe..."
 78. Muhammad Shohiba Nu'man: Kabita.. Hoyong pisan ngaos Kang Prab.. Di buku nu mana tiasa kapendakna?
 79. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Jiiiih, puguh diantos-antos pisan SMS ti Kangjeng Ratu Yuyu mah..! Upami cios nga-SMS mah boa moal kajantenan Cunami. Da mung ukur Nyi Mas Kangjeng Ratu Yuyu nu baris tiasa ngadameykeunana..."
 80. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man: Teu acan dibukukeun nu eta mah. Tapi ke atuh cuang posting we sakantenan. Tapi urutananana sapertos nu diserat ku sim uing di komen ka Mang MS.
 81. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: heuheuy...langkung ti cunami boa Kang..
 82. Godi Suwarna: SIRARU DI BULAKLAUT (: novitta di maniso) angin barat ngabarasat ngajak nganclang sapanjang genclang basisir kumoléang ringkang nu ngabarungsinang mulung kelét jeung imutna ti lampu ka lampu kafé sajajalan kapireng laut gumuruh ngagalura neumbrag dada bulan mangkak di sagara pucuk lambak tinggurilap niruk angin sarébu parahu bébérlayar dina kalbu nu ngulawu basa peuting beuki manting nundung jempling terus nyemprung di lingkung tanjung néangan béntang nu maluguran cunduk ‘na gebur kikisik di buruan nu daréhdéh nangtang sindang aya teuteup leuwih ngempur batan sahurunan lumar nungtun ringkang muru lawang ka rohang sarwa gumiwang basa musik kapireng sumedeng ngoncrang kawas lambak nabeuh karang nyangsaya ‘na korsi awi sabot ngeunteung kana genclang sorot soca karasa geter sagara tina réma ‘na ranggeuman jeung kelétna kawas gebray kingkilaban di laut peteng ngahurungkeun ruhak layung ‘na jajantung ruhruy sarohangan sahéng musikna nu ngegegedur awor jeung séah sagara nu teu weléh ngagalura dina pencrong jeung haréwos, dina usap jeung geugeutna laun-laun lelembutan kawas camar kumalayang di basisir nu garing digarang mangsa diganggayong katiga manjang raga nu tambah halabhab ngaleleguk gelas peueut jeung peuheurna angin monténg ka rohangan, tiris niir tulang iga wangkongan beuki gumuruh badis laut keur marudah ngabudalkeun rurungga karang kaliwung tapi simpé kalah liket ‘na lalangit peuting beuki gunjang-ganjing barang pirang-pirang béntang tingkalayang jero tarang papasangan makalangan kalangkang patingjuringkang ngumbar réngkak meungpeung sagara keur ngebrak babarengan ngaworkeun imut jeung hégak méméh dibuburak lambak! (pangandaran ’06)
 83. Muhammad Shohiba Nu'man: Asiiik..! Diantos pisan!
 84. Godi Suwarna: ULAT LAUT ( toni lesmana) peuting éta sagara teuing ku ahéng! angin barat ngahiwiwik tirisna narajang tulang basa urang naléngténg bulan ka kulon, ka basisir nu meredong nu kasawang ngan gurilap kingkilaban ngagerihan kulit peuting kawas sekin sisiriwik nyiksik jantung heulang badag ngagayabag totondén nu leuwih meles batan pulas indungpeuting kumalayang bangun rék nepikeun béja ti sagara nu marudah tapi urang kalah terus padungdeng jeung séah ombak maséakkeun béh mana gurat basisir peuting urang beuki jempling sok sanajan surak lambak awor jeung gulidag angin parahu nu ngajaloprak kawas mangpirang babatang ngajajar sisi basisir dirurub rarawing jaring ‘na kikisik nu cipruk ku cucuk ibun urang nyaring sapeupeuting ngalinjing tengahing jempling anjog ka basisir wétan tuluy nyawang kahariwang nu ngadingding ti sukulangit ngahaja nganti balébat bari samar kana hibar da janari dikepung halimun liwung (pangandaran ’06)
 85. Godi Suwarna: KETIR BASISIR awak lambak nu ngajungkiring leuwih angkeub batan mendung dina kalbu gusti, ka mana kudu nyamuni mun balai nyiriwik tanding jamparing? ukur jerit maretit ka langit hangit basa takdir jumegur neumbrag basisir sakuriling banjarkarang nguburak-barik harepan nu mucuk ‘na mégamalang ngaléngléong mangpirang-pirang rarangkang kumerebek dina umpalan kikisik sagara ngabanjir bandang kawas naga nu nyidem tatu réwuan windu dumadak ngetak bayangan ngalabrak gebur bubulak bari gangas ngamangsa sakur tangtungan saampar basisir ketir ka mana nya pamuntangan mun balai ngepung ringkang da geuning ruruhit pati tingbelesat ti madhabpapat sungut laut handaruan ngarecah eusining tanjung tingkoléab babatang dihuru layung sareupna ngarurub kalbu kawas mongkléng satengahing guha karang rarangkang nu tingkuniang tina jugang séwang-séwang, tina sesebitan ombak, tina bangkarak parahu, tina barangkal impian nu paburisat, rumanggieung ngitung tatu sakujur tangtung basa dengék jeung kocéak kapireng nyasaak wanci gumalingging nu nyorang lelewang peuting najan laut bangun tibra ngageugeubra kaketir ngaweuhan ka pasir-pasir nu tagiwur dibuburak gelebug angin sagara humaregung di mumunggang sabot nyawang kahariwang nu katémbong gumulung di lembur peteng lir kuburan panineungan taya béntang nu marengan kalangkang ngabarungsinang da geuning sakur cahaya diteleg belegbeg laut kari diri ngaligincing nganti beurang samar tepung jeung balébat (pangandaran ’06)
 86. Godi Suwarna: Mang Yaya:"Waaah, eta mah kangge pun bojo nu sanes deui atuh, Mang Ya...! Alamat cunami deui bae ieu mah, yeuh.. ! Heuheu...! Eta Mang Yaya dugi ka seueur kitu ngarawatan sajak sim uing..."
 87. Godi Suwarna: Mang Yaya:Whahahahahaha....! Iraha bade ameng ka Ciamis, Mang Ya..? Dipangmeuleumkeun gurame dekh. Diantos pisan..."
 88. Godi Suwarna: Mang Yaya:"Taaah, engke deui mah upami ngalangkung ka halte, diantos nyimpang ka rorompok. Sesama pangsiunan dilarang saling buka rusiah, Mang Ya...! Hahaha..."
 89. Ahmad Fawzy Imron: kang..dinten saptu minggu ayeuna, akang nuju linggih di bumi? manawi aya widi Gusti, abdi saparakanca bade ngadeuheus tea..
 90. Muhammad Shohiba Nu'man: Ngadegdeg Kang Prab.. Teu wantun ngomentar.. Bati ngarahuh.. ngaguruh mingkin gumuruh.. Teu kaampeuh.. Nyegruk! (dipirig ku sora hujan, nu boa caina ladang kukumpul tina haseup janten angkeub nu ngangkleung ti laut kidul.. ieuung..!)
 91. Yanti Sri Budiarti: Ahmad Fawzy Imron: Iiiih A Uzy...hoyong ngiriiiing ka Ciamis...hiks!
 92. Ahmad Fawzy Imron: teh yanti..hayu atuh teteh..urang sakantenan paparahuan di situ lengkong..
 93. Yanti Sri Budiarti: Ahmad Fawzy Imron: Duuuuh hoyong pisaaan...Nanging kumaha atuh, pun anak orok keneh paur teu acan kiateun.
 94. Ahmad Fawzy Imron: teh yanti..aeh leres nya. nuju kagungan nu alit...manawi aya atuh nu ngawakilan teteh ti para mahasisiw?i. insya Alloh moal disasaha..
 95. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Okeeeh, diantos pisan, Yi Haji...! Mugi-mugi tiasa sareng Aom Deden Abdul Aziz sarimbit....."
 96. Godi Suwarna: Mang Yaya:"Waaah, asoooooy....! Siaaap, Mang Yaaa...! Ti ngawitan dinten ieu dugi ka sasih payunna, sim uing seja molototan monitor moal ngiceup-ngiceup...!"
 97. Ahmad Fawzy Imron: sumuhun kang..
 98. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: asyiikkkk...matak langkung pogot mikmin téh yeuh aya hadiahan mah
 99. Godi Suwarna: Mang Yaya:"Siiip dekh, Mang Ya...! Ku sim uing bade dibewarakeun ayeuna pisan...!"
 100. Putra Galuh: ''GANDRUNG PANANJUNG'' ''SIRARU DIBULAKLAUT'' eta dua sajak akang,nu pang diemutna,.sabab,,kantos di bacakeun ku abi nju peringatan,mieling ''tsunami''nu ka dua.di Radio swasta,Di pangandaran.'''pertama abi maca sajak''....
 101. HW Setiawan: Dyah Pitaloka rupina teu weleh janten "heroine" sastra Sunda. Ang Godi, tos kantenan, kalebet pangarang nu ngantengkeun katineung ka Citraresmi anu saur Ki Sayudi mah "Si Lenjang bulan ngalangkang" tea. Upami Ki Sayudi katingalna langkung seueur menekung tina perkawis ramana Dyah anu digambarkeun sakitu gagahna di "tegal pati", Ang Godi mah katingalna museur ka Dyah, boh dina puisi boh dina prosa. Atuh ayeuna, di pakalangan fikmin, Ang Godi maparin kasang basisir ka imajinasi kolektif ngeunaan Dyah kalayan---sakumaha biasana---deskripsi anu fantastik bari teu hilap ngadumaniskeun nu buhun sareng nu mutahir. Tabe, Ang!
 102. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Numawi, kenging sawatara taun mah kajantenan cunami Pangandaran teh teu weleh kacipta bae. Teras kacacandak ngimpen. Mangaruhan kana wanda sajak sim uing nu salajengna..."
 103. Godi Suwarna: Tatang Supriadi:"Nyeta, tadina mah uing teh hayang pisan ngayakeun acara mieling cunami pangandaran. Tapi, tepi ka ayeuna can pareng bae. Nya tungtungna mah cukup dijieun sajak we itung-itung pangeling-elingna..."
 104. Safrina Soemadipradja Noorman: Saleresna Kang G teh museur di laut atanapi di gunung? Hehe asa sering oge Ratu Kidul teh janten toho utama dina seratan Kang G tapi asana mah ngawujud dina perilaku alam -laut. Mani asa digambarkeun gede ambek wae....tapi keun we, gagah perkasa, saur abdi mah. Pantes we si kunyuk kitu patut dikelebuhkeun mah atuda mani gampil kagoda ku urang gunung....emang sapa eluh? Hehehe....janten dina pamendak abdi mah, dina fikmin ieu, neng diah teh sanes heroine ah.....
 105. Godi Suwarna: Safrina Soemadipradja Noorman:"Salaku Raja Kunyuk, sim uing teh teu weleh bingung bade ngancik di gunung, atanapi di laut. Da di laut aya umat sim uing teh, sok tingkorondang di cagar alam, di gunung mah tos kantenan. Salaku urang gunung, sim uing sok 'terpesona' ku pamandangan, kaayaan di laut; ku ombakna, balebatna, layungna, bulanna. Tapi nya kitu teu kiat lami da sok hareudang. Wangsul nepangan urang gunung, angger tara lami sosonoan teh. Gampil bosen. Ari bade disabumikeun, nya kitu sok galetreng bae, kumaha we kang Ajip Rosidi (urang basisir) sareng Kang Wahyu Wibisana (urang gunung). Rupina, tos nasib sim uing salaku Raja Kunyuk, kedah salawasana marojengja, guligah, midua manah. Nanging, ku kieu teh apan janten tiasa teras ngarang. Da upami tos teu guligah mah rupina ngarang oge bakal pangsiun.. hehe..."
 106. Iman Ramdani: Padahal tong kengeng pangjurung mah atuh gera susul, kadar eta cenah... resiko!! hehe sae pisan kang
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI