Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Kunyuk Gandrung

Ku Godi Suwarna

Gok. Polohok. Moal. Moal kapalingan. Trijata pisan. Trijata nu diiwat ku Jembawan rébuan taun ka tukang. Tepung deui di dieu. Cinta lawas mangkak deui dina dada. “Anoman angkat ka pasaaar!” ceuk Si Bos bari nakolan dogdog. Nu lalajo surak. Trijata umat-imut. Nangkeup ka hiji Jajaka. Leng. Lalanjung. Rumanggieung ngurilingan pakalangan. Dirényohan ku nu lalajo. “Buluna bodas! Lucu déh ih!” ceuk Trijata. Éta sora bet kapireng gumalindeng dina haté. Haténa. Tapi aya nu nyérését. Barang nénjo Si Jajaka jeung Trijata beuki geugeut. “Anoman miang ka médan peraaang!” cék Si Bos. Dogdogna ditilingtitkeun. Gap kana bebedilan. Serenteng ka tengah kalang. Si Jajaka didorodod. Kalah ngusek seuseurian. Trijata nyikikik. Nu lalajo tingcakakak. Pudigdig. Bret. Ranténa pegat. Bebedilan dibalédogkeun kana beungeut Si Jajaka. “Kunyuk goblog!” Si Jajaka ngagorowok. Dirontok. Ger galungan. “Monyétna édaaaan! Monyét édaaan!” nu lalajo tingjarerit.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Iwan Hanjuang: edas we..oleh-oleh ti garut anoman rada ngamuk...
 2. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Saleresna dikarangna mah tos aya dua mingguna, Mang! Teras we diutak-atik. Nembe dikencarkeun ayeuna wireh lapak rada sepi. Sim uing salaku Juragan Administrateur, upami lapak sepi teh sok hariwang. Hariwang bilih anggota parundung. Nanging, araya geuning jempol-jempolna bae mah. Nuhun ka sadaya..."
 3. Endah Dinda Jenura: Anoman nguwak-ngawik Nagara Dogermonyetan, gur ah, guuurrr...!
 4. Tatang Sumarsono: Ang, ieu mah babadéan waé, kénging maca bulak-balik. Har, boa-boa tokoh kahiji dina ieu fikmin téh kunyuk téa, kitu? Mun téa mah leres, nyumputna mani jero pisan.
 5. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Numawi, sok watir ningal monyet didogerkeun teh. Kacipta upami aya PBDM (Persatuan Buruh Doger Monyet), pasti eta monyet bakal daremo da..."
 6. Iwan Hanjuang: Sing jembar we Lo.......
 7. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Hehe..! Ngahaja disumputkeun, Ang..! Margi isin. Da sim uing teh sok asa janten Anoman nu ditanggap maca sajak di mamana. Rengse maca sajak, nu narongton sok hoyong dipotret jeung uing. Persis we uing teh mahluk ajaib nu kumelendang di alam dunya. Dipotret kedah bari nyerengeh da ngarah katingal suka. Padahal hate mah ceurik, Ang..! Hiks..! Tapi, demi sastra Sunda, teu nanaon lah..! Heuheu.."
 8. Rudi Riadi: Sajabi ti hasil mikir, fikmin oge hasil "ningali", ieu nu katewak ku sim kuring di fikmin 'Kunyuk Gandrung' teh. Ulah jauh-jauh geuning, nu kasaksian unggal poe ku urang ge bisa dijadikeun karya anu hebat kieu. Leuh, naha teu kapikiran nya? (bari luak-lieuk ka jalan, sugan aya nu pantes difikminkeun)
 9. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Amang ge sing jembar we kagungan Alo disamikeun sareng Benda Cagar Budaya nu sok pada motret. Uninga waktos di garut, sanes..? Dipagorenyangkeun ku nu paralay dipotret. Sing kiat, Amang.."
 10. Endang Kasupardi Ti Cisurupan: oleh-oleh ti garut ieu mah tutas ngajurian, hahahaha....
 11. Godi Suwarna: Rudi Riadi:" Apan saur Ang Tatang Sumarsono ge nyiar ide teh kedah bari jalan-jalan, teu cekap ukur padungdengkeun dina mastaka jeung manah.Sabada nimu ti jalan ti pasampangan, nembe diwawaas di bumi. Tema badag tina kajadian baradag mun dikarang heg alus teh nya pantes we, tos kitu kedahna. Keur sim uing, tina ide nu teu sapira, tina kajadian biasa, mun digarap janten karya nu aheng, eta karek disebat ajib...." (bari teras luak-lieuk milari nu nyempil alit)
 12. Iwan Hanjuang: he he he he kuat lah emang mah geus teu heran,Alhamdulilah .kunyuk rawun teh sarua jeung celebritis yang patut dilestarikan...
 13. Lalat Socrates: nu karasa, hirup alahbatan dogér monyét; kalan-kalan jadi bos sabab réa kabutuh, di waktu lain jadi anu ngalalajoan gawéna surak jeung nyeuseurikeun, di tempat sejen jadi kunyuk anu gawéna ngarenyohan batur teu sadar kana tangtung sorangan, dina wanda séjén janggélék jadi anu nulis carita fikmin ngeunaan dogér monyét.... aing anu koménna. hahahahaha
 14. Godi Suwarna: Endang Kasupardi Ti Cisurupan:" Ti Garut mah mung ngabantun dodol wungkul. Aeh, ketang, katambihan ku ngabantun anyut nu peungkeur sabada dikeueum di Cipanas. Heuheu...."
 15. Echa AnggieAni: bur payung geura bukakeun, bur payung geura bukakeun... :D
 16. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Tuh, pan, ku dulur sorangan ge uing mah tos dianggap kujang buntung nu peryogi dilestarikeun..."
 17. Godi Suwarna: Lalat Socrates:"Walah, eta komen Si Amang mani ngakademis kitu. Abong Doktor haneut si Amang mah. Haha..! Nya kitu Amang, sanggeus buuk uing bodas kieu, asa beuki rea wae nu ngarenyohan ka uing. Pasti disaruakeun jeung Anoman. Teu sawioslah. Kitu we eta mah, upami UIN bade nanggap deui uing, honorna 20% kangge Amang. Etang-etang honor kana komentarna nu sae pisan... hehe.."
 18. Godi Suwarna: Echa AnggieAni:" Ke, buka payung buka payung kitu mah asa nu bade nikah. Dupi Neng Echa keresa kitu ditikah ku Anoman..? Boa-boa Neng Echa teh Trijata tea nu tos rebuan taun dipigandrung ku Anoman..heuheu.."
 19. Bunda Langit: Heuheu,,,; Rameééé,,,; ,watirnya Pmi janten Monyeeeeet,,,
 20. Aditia Gunawan: urang antosan reinkarnasi salajengna. Boa-boa hanoman jadi uing, trijata jadi Ayu Tingting.
 21. Echa AnggieAni: Ambiiing...!
 22. Godi Suwarna: Bunda Langit:" Tuuuh, Neneng Bunda mah kalah gumujeng. Nyeungseurikeun sim uing. Monyet-monyet oge ieu mah tiasa ngarang, Neneng...!"
 23. Godi Suwarna: Aditia Gunawan:"Kunyuk Gandrung teh bagian ka hiji, 'Jang Adit..! Antos carios salajengna : Kunyuk Melenguk..!"
 24. Lalat Socrates: kabayang... anu tos manjing alirah putih... masih ngaraos seueur anu ngarenyohan..... kumaha jadina ari uing? heuheu.... jadi pengen malu deh gue... HAHAHA......
 25. Godi Suwarna: Echa AnggieAni:" MMUUAaaCH..!"
 26. Godi Suwarna: Lalat Socrates:" Tenaaaaang. Prof...! Ke diwirid jampe ngarenyohan mojang... hehe..."
 27. Neni Geo Albanjari: karunya teuing...reinkarnasina janten monyet dogdog...doger monyet...meni aheng...
 28. Bunda Langit: Hih,,, Na ari kakang prabu,,; Sha nunyebat monyeeeeet,,,; Hehe beu kurumaosan ah,, : hihii
 29. Godi Suwarna: Neni Geo Albanjari:"Jaba digumujengkeun ku beubeureuh. Nasiiiib...!"
 30. Godi Suwarna: Bunda Langit:"Margi nu didogerkeunana teh sim uing... hehe..."
 31. Ella Wargadinata: beu......naha reinkarnasi teh kunyuk deui kunyuk deui? cobi janten Brad Pitt.........
 32. Rohendi Pandeglang: Beuh....Teu kabayang jing... Doger Monyet nyambung kana jagat Ramayana, didinyatah tohagana Fikmin, tur pohara luar biasana Kaka Prabu Godi Suwarna teh. Mun ngadalang, ke rek dilakonkeun jadi salah sahiji tokohna, nu dipaenkeun dina jejer Ramayana jeung Mahabrata. Pasti pogot panongton. Baktos...
 33. Yanti Sri Budiarti: Judulna sanes "Kunyuk Gandrung", kedahna "Anoman Timburu".... Eta ku keukeuh Trijata deui...Trijata deui...hiks!
 34. Ya Soebarta: Beu, uleng deui wae..!! 3 uihan deui ah..!!
 35. Ambuna Kaka: hem........aziiiiiiiiib!
 36. Godi Suwarna: Ella Wargadinata:"Rupina mah sanes reinkarnasi, Neneng...! Da saur pun Aki, dalang lembur, Anoman mah masih jumeneng dugi ka yeuna oge. Saha nu terang salah sawios monyet nu sok didogerkeun teh nya Anoman pisan.."
 37. Nazarudin Azhar: Edaas... ngaburicak kieu yeuh, teras-terasan dikosok sateuacan diposting rupina mah... bet ras kana hadiah rancage..heuheu
 38. Teti Taryani: Sesah kana ngartosna eusi fikmin Kakang Godi mah, ngajomantara bangeettss.... hamo kaudag...
 39. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Taaah, eta, teras digosok ngarah ieu fikmin herang molenang siga anyut duren. Heuheu...! Sim uing teh sabil ku endingna. Ngahuhuleng sawatara dinten. Kawitna mah Si Monyet teh dibabuk dugi ka hanteuna. Eling-eling tos di-erkeras. Tapi tiasa ningal keneh hatena nuju direcah ku Si Jajaka sareng Trijata. Kitu tadina mah. Tapi teras diemut-emut deui. Tungtungna, nya digantungkeun sapertos kitu we ah. Endingna mah kumaha nu ngaraos bae..."
 40. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: bieuna mah si monyet teh gede harepan tiasa ce el be ka sareng trijata...
 41. Godi Suwarna: Rohendi Pandeglang:" Ari ku nu uninga kana lalakon wayang mah jol kateguh bae. Nya kitu, sim uing mah pangresepna kana wayang teh nya ka Anoman pisan. Di rorompok gaduh dua wayang golek Anoman teh. Ramayana ge upami teu aya Anoman mah moal rame. Resep ku saktina. Ngiring bagja basa Anoman ngengingkeun Trijata nu sakitu geulisna. Ngiring sedih basa Trijata direbut ku Kapi Jembawan. Tah, upami ningal doger monyet nu ayeuna balatak di saban kota, sim uing mah sok ras ka Anoman..."
 42. Nazarudin Azhar: Cekap pisan sakitu rupina Kang, langkung pepel, lolongkrang imajinatifna langkung lega, tiasa janten saratus fikmin dina imaji nu maca... :D
 43. Muhammad Shohiba Nu'man: Dijelegurkeun ti ngawitanana keneh, kagugusur dugi ka tungtungna.. Sarengsena ngaos ieu fikmin, naha ari jorojoy teh sim uing bet dumadakan hoyong janten kunyuk.. Tuluung Kang Prab!
 44. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti: "Anoman teh tokoh kameumeut sim uing ti bubudak. Kalan-kalan sim uing sok ngarasa janten Anoman nu kirang kasih sayang jalaran pupujan hatena aya nu ngiwat. Sim uing teras milari Trijata di saban pintonan doger, Monyet..! aeh, punten, lepat nyimpen koma.. heuheu..."
 45. Ambuna Kaka: ha ha ha......
 46. Godi Suwarna: Ya Soebarta:"Rupina ayeuna mah tos juh puluh balik ngaosna. Hehe..! Mugia sing teras namper, yayi..!"
 47. Yanti Sri Budiarti: Haduh etah?! Naha nyebat Monyet?! Aliiiiiiiiiiiim....Wios janten Trijata kajajaden we...hihihi...
 48. Hadi Aks: Duh, peurihna asa nurihan, Ang! Kacipta ti harita knh, ti barang gok tepang srg Anoman di Taman Argaloka. Kacipta geulis-manisna Trijata teh! Dipapantes teh siga Kareena Kapoor ku adi mah! Ari ayeuna gok di parapatan, disangkeh ku nu lian, br sang kakasih dirante kukurilingan di parapatan .... Gustiii, tepi ka hyg ujug2 nyuuh, hyg ceurik biheung ku naon!
 49. Gus Maman: " Demi amoy sa cimol, sim uing resep keneh maca komenna tibatan maca fikmina " (*rumaos odob sastra)
 50. Ganjar Kurnia: di Jakarta mah tias didemo ku kelompok pro kebinatangan
 51. Godi Suwarna: Ambuna Kaka:" Si Ambu mah uzab-azib wae, ah..! Mang Azib mah tukang baso di Ciamis, Ambu..!"
 52. Godi Suwarna: Teti Taryani:"Saleresna mah gampil dipikahartosna ieu fikmin teh, Bu Neneng...! Asal uninga kana lalakon Anoman dina Ramayana, nu garwana, Trijata tea, ditipu teras dibandang ku Kapi Jembawan. Kantun ngahubungkeun kana doger monyet nu ayeuna ngaleuya di saban kota...."
 53. Mang Jamal: tah eta, abdi mah teu patos khusyu kana wayang teh, ngan ngefans ka cepot we (modeu angkat tangan :)
 54. Asep Salahudin: Dramaturgi doger monyet: nu ngalalakona ti kawitTrijata, Anoman , Si Bos , Nu lalajo, hiji Jajaka. Sadayana boga lalakon...Jiga ceuk ustad Kenneth Duva Burke: jadi doger monyet lain keur drama tapi nyata
 55. Maspri Dkc: Tiasa ogé Si Monyét sareng Si Jajaka galungan téh, duméh ceuk pangrasa maranéhna keur mertahankeun kaboga nu jadi 'hakna', Trijata.
 56. Jojo Johari: Torojol Subali. Jebrod! Jebrod! Jebrod! Najongan bos doger tangka kelengerna. Can puas. Gajleng muru nu lalajo. Jebrod! Jebrod! Jebrod! Dogdog ditalapung tangka ngapungna. Ngarasa soak nempo kajadian kitu, saban nu lalajo laju ngasongan udud sabatang sewang. Seak! Bet! Bet! Bet! Dirampas. Diranggeum. Sawareh dikana kelek keun, sawareng dipesakan. Teu kawadahan. Dibaheum. Ohek! Ongkek! "Hanyiiir, udud saha yeuh nu bau bacin?!" Subali molotot. Nu lalajo surak euyah-euyahan. Aya nu bari ajleng-ajlengan. Sawarehna deui jujuralitan bari surak "Hidup Anomaaan! Hiduuup!" cenah. Uing geuwat balik sabada ngarawatan udud nu balatak di pakalangan, bari surak "Hidup Anomaaan! Hiduuup!".
 57. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Ngahaja nyimpenan granat dina unggal kalimahna. Di tungtung we nyimpen bom batok tujuh guruntul. Tapi ku cara kieu teh boa seueur pamaca nu tos bobor karahayuan ti awal keneh, racleng tulang-talengna sateuacan dugi ka tungtung. Yaaaah, pabolehbuntet dekh...!"
 58. Godi Suwarna: Tata Rukmantara:"Taaah, komen dina wanda fikmin deui. Sigana, komen kieu nu dipiharep ku Prof Dr Hawe Setiawan teh. Hiji fikmin mancing lahirna fikmin sejen dina komen. Rancage dekh ikh..! Hatur nuhun, Mang 'Ta..! Didungakeun, mugia sing tereh nyandung... heuheu..."
 59. Teti Taryani: Muhun, emut ayeuna mah lalakon Hanoman teh. Kaleresan di rorompok aya keneh komik carita wayang karya Kosasih: Ramayana, Wayang Purwa, Mahabharata, Bharatayudha... Jenten pogot dibukaan deui. kapungkur teh ngahaja ngawanohkeun carita wayang ka pun anak (kangge menangkal komik Jepang nu mahabu), mamanawian aya ajen carita nu tiasa dipulungan... Alhamdulillah, ning raresepeun...
 60. Godi Suwarna: Teti Taryani:"Nya kitu, Bu Neneng...! Gara-gara mikmin teh sim uing janten ngungkab deui panineungan. Ngungkab deui pangalaman nu tos lawas kapopohokeun, ngungkab deui carios wayang, carita rayat, mitos, legenda. Atanapi diemutan deui ku fikmin-fikmin karya nu sanes, sapertos ku karya-karya fikmin Bu Neneng nu ngingetkeun deui sim uing ka mangsa-mangsa nuju sakola. Malah dugi ka mukaan deui kamus basa Sunda. Asa janten gorejag deui pisan ieu teh..."
 61. Yadi Fathur Berkata: Tos lalajo doger monyet komentar Ang?... heheh
 62. Godi Suwarna: Yadi Fathur Berkata:"Haha...! Parantos, Yi Haji..! Kalem sajah. Sacarana-sacarana dina raraga sami-sami mikanyaah fikmin. Malahan mah aya nu teu resep pisan kana komentar teh. Padahal, tos janten ciri dina sastra cyber model kieu, nya eta silih komentaran. Jangeun nanahaon urang kuru cileuh kentel peujit, bari teu dihonoran, lamun teu silih komentaran. Apan silaturahim teh tujuan utama ayana FB. Upami teu resep silaturahim, asa teu kedah makalangan dina sastra FB. Mending ngarang dina mediamassa biasa we. Eta ge apan angger hayang aya nu maca, hayang aya nu mairan mangrupa kritik, sanes..?"
 63. Yadi Fathur Berkata: Mung dihonoran ku jempol sareng komentar tapi kapuasan pribadi langkung karaos pisan batan dihonoran samiliyar nyertat dina koran teu dimuat... margi dina fikmin mah pasti dimuat, kajabi nuju sukses *Sukses=susah akses internet
 64. Godi Suwarna: Yadi Fathur Berkata:"Haha..! Nya kitu tea, Yi Haj..! Jempol teh ngagedean hate. Komentar nu dipiharep teh nya komen nu tiasa ngajembaran karya, ngalegaan wawasan. Tapi, komen nu celengkang-celengkeung oge sanes teu aya hartosna. Paling copel, eta nu komen teh nuju diajar wanter da seueur oge nu arisinan, atanapi nuju diajar ngadamel kalimah nu engkena bakal aya gunana upami anjeunna mikmin. Ku kituna, santaaaaai ajaaaah, Yi Haj...!"
 65. Yadi Fathur Berkata: Leres pisan Pangersa... kadang sok aya deuih ideu fikmin nu nyurungkuy tina komen nu celengkang-celengkeung *"Sim Uing kungsi ngalaman.."
 66. Godi Suwarna: Yadi Fathur Berkata:"Tuuuh, pan..! Uhun, uing kantos maca fikmin nu idena tina komen manehna keneh. Kayungyun. Boa uhun fikmin karya Yi Haji. Hilap deui nu ngarangna..."
 67. Safrina Soemadipradja Noorman: Leres, Kang, berkomentar mah da proses. Pami nu ceuceuleungkeungan dilarang mah hawatos atuh, da interaksi sareng nu sanes -nu benten level, benten latarblk, jsbt- Insya Allah ngaltih cara berpikir n berbahasa (jiga abdi....wawanian nganggo bs. Sunda di dieu hee...)
 68. Godi Suwarna: Safrina Soemadipradja Noorman:"Walah, aya tamu ti Timur Tengah, euy..! Wilujeng sumping, Ya Habibah..! Hehe..! Numawi, sim uing teh sering 'ngunclung-ngunclungkeun' tokoh nu kirang pede berbahasa Sunda, nanging sumbangsih emutanana diperyogikeun kangge kamajengan sastra Sunda. Sim uing kantos nyarungsum basa Sundana pengamat sastra nu sapertos kitu. Barang karyana dimuat, na atuh aya komentar ti salah sawios tokoh sastra Sunda. "Upami ieu basa Sunda asli kenging salira, kuring erek diajar deui basa Sunda ti salira!" cenah. Atuh eta tokoh teh janten pundung. Alimeun deui nyerat dina basa Sunda. Padahal, karyana sae pisan. Mung, memang peryogi ngabiasakeun deui ngangge basa Sunda, sapertos seuseueurna dulur-sulur urang nu aktip di ieu grup. Memang, boh tokoh boh nu sanes tokoh, kedah sabar pisan upami bade aktip dina grup sapertos kieu mah. Tapi, ku kitu ku kieu, mugia we aya hikmahna..."
 69. Acep Iwan Saidi: Si bos salamina memang hirup, boh dina dongeng boh di alam nyata. Si bos nu nyepeng remot kontrol, si bos nu boga kuasa. Si bos nu kawasa ngareka zaman. Si bos nu boga bebenaran. Si bos nu boga hak mesat gobang. Si bos nu boga carita. Si bos teh nya Pangarang tea. Ironis, tragis, jempol saratus!
 70. Godi Suwarna: Acep Iwan Saidi:"Haturn nuhun, Prof..! Raos geuning janten Bos teh. Tiasa ngagulak-gilek takdir. Tiasa nyenangkeun sareng nyangsarakeun. Tiasa maehan sareng ngahirupkeun. Paingan pada-pada paralay janten Bos; DPR, Bupati, Gubernur, Presiden. "Kekuasaan adalah narkoba!" kitu cenah geuning. Paingan sim uing katagihan ngarang fikmin da nikmoooot dekh, Prof..! Hehe..."
 71. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Kacipta, CLBK saparantos rebuan taun mah tangtos sono kacida. Nyimas wae saparantos dikantun saminggu tangtos ragot..."
 72. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: tong bujeng saminggu dalah sadinten ge kacida sonona..heuheu
 73. Iwan Hanjuang: ragot begalan pati...xixixixixixixi
 74. Godi Suwarna: Hadi Aks:" Ngawawaas monyet mah sok langsung bruh-breh. Malah aya dongeng monyet nu bogoh ka dunungan istri. Waktos Prof Dr Tisna Sanjaya nuju kuliah keneh, anjeunna kagungan monyet, dicangcang, dikandangan. Hiji waktos, uing nganjang ka bumina. Kasampak tos aya sabaraha urang rerencanganana, mahasiswa senirupa ITB. Di antawisna, aya mojang Indo, mencrang pisan. Barang ningal eta mojang, Sakadang Monyet ujug-ujug runyah-renyoh, teras motah. Rantena pegat. Na atuh, Sakadang monyet ngagabrug Nyi Mojang. Sampean Nyi Mojang ditangkeup, teras diperkosa. Sadayana hareugeueun. Aya aheng. Aya keueung. Aya hoyong seuri. Tah, nu pangpayunna sadar kana kaayaan, nu teras nulungan, nu ahirna nikah ka eta Nyi Mojang, runtut raut tug dugi ka ayeuna. Eta kajantenan teras kacipta bae, sanaos tos puluhan taun..."
 75. Nana Sukmana: Cinta sajati mah moal laas ku waktu Kakang Perbu. Hanjakal nu nitis taing-aingan. Itu mah enggeus di ditu. Kuring mah angger di dieu. Kahalangan ku dimensi anu benten, dugi ka ituna henteu engeuh yen nu aya payuneunna teh nu miasih saban wanci. Janten sedih. Emut kana judul lagu "Cinta Tak Sampai".
 76. Is Tuning: Anoman, sanajan monyet, boga cinta nu satia, teu lééh ku mangsa. Uing gé kitu. satia...ka tiap wanoja...
 77. Acep Iwan Saidi: Pangarang teh Allah kangge tokoh-tokohna, hehehe. Kumargi kitu pangarang moal pernah tiasa diobok-obok kusasaha. Kumargi kitu oge, manawi, para gegeden sok timburuan ka pangarang.
 78. Godi Suwarna: Is Tuning:"Di leresan eta mah urang teh sami sareng Den Anoman. Langgeng dina cinta sajati. Mung, bentenna, di jaman Ramayana mah langka nu geulis siga Dewi trijata teh. Jaman ayeuna mah seueur nu geulis langkung ti anjeunna. Di antawisna nya... Dewi Persik tea... hehe..."
 79. Godi Suwarna: Acep Iwan Saidi:"Panuju, Prof..! Tambih ditimburuan ku pajabat, tambih resep ngarang teh. Hanjakalana teh ayeuna mah pajabatna hare-hare, sapertos nu teu melang, nu teu nineung, nu teu keuheul ka pangarang teh. Asa mending jaman Soeharto. Harita mah sim uing produktif pisan..."
 80. Is Tuning: Pejabat baheula mah sensitip tuda, gampang kasigeung. Teu kaopan.. ari ayeuna mah, pejabatna gé leuwih palinter ngarang. Komo ngarang anggaran mah, jeung ngarang alesan..
 81. Godi Suwarna: Is Tuning:"Alah, aya ku enya eta mah, Mang Is..! Pas pisan. Ku uing dipikiran ti baheula naon sababna pang pajabat ayeuna apilain ka urang-urang. Jol ebreh ayeuna mah. Nyaan. Cerdas Si Mang Is mah. Serius uingah. Nuhun, Mang Is..."
 82. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Numawi, lalakon teh teuing ku panjang. Rantena teuing ku pageuh. Si Bos terus ngadogdogan. Trijata duka dimana. Ukur raga nu ngadoger saban mangsa, di jalan, di pasampangan. Renghap-ranjug di pakalangan. Ieu renghap duka rek nungtung di parapatan nu mana..."
 83. Nana Sukmana: Endah, Kang. Dina endah aya peurih. Peurih lambat laun jadi nimat. Tina timat tumarima. Saban lengkah tos lebah-lebahna, ka mana kedah napakna. Leres, nu sajati mah patri. Otelaneun sawaktos watos, nyeuitna jadi kaasih nu teu pegat ti wanci ka wanci..... (Lah, asa hoyong tepang jeung manehna ieu teh. Gustiiiiii! Ieu nu didebat endah dina peurih teh. Tobaaaaaat!)
 84. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Endah dina peurih...! Purwakantina genah tapi matak nyeredet deuih. Dina endah, dina peurih dina nimat, teu weleh aya kapanasaran, pedah naha aya rupa-rupa rasa? Dina lengkah, dina tapak jeung leahna, aya pananya nu ngan wasa dikedalkeun dina hate, disidem dina eusi fikmin bae...."
 85. Nana Sukmana: Fikmin teh jentreng kacapi, paranti nepikeun geterna asih jeung peurih. Fikmin teh pada rumpaka, keur ngaguratkeun rucatan kapasaran. Fikmin teh haleuang, paranti ngabedah-bedahkeun rasa. Dina fikmin aya surti, aya tineung.
 86. Iik Setiawan: Ehem. Nuang naon tiasa kitu?
 87. Tatang Sumarsono: Kulub taleus, Ang, ti Mang Ade, nu sok icalan bajigus payunan RRI.
 88. Iik Setiawan: Teu aya tukang sate mah.
 89. Godi Suwarna: Gus Manz:"Amoy sacimol...? Haha...! Sae pisan eta sumpah. Sim uing ge daek ditangkeup amoy sacimol reh ieu fikmin peryogi diaos ku Aa Gus Manz.."
 90. Godi Suwarna: Ganjar Kurnia:"Tangtos kana kitu, kana didemo ku pecinta satwa. kantenan upami di laur nagreg mah. Nanging da kumaha atuh, nya. Si Bos ge peryogi panyawer kangge napkah kulawarga. Hawatos ku itu ku ieu..."
 91. Gus Maman: :"Ang Prab Godi Suwarna, kantenan diaos fikmin di luhur, mung sakolebat mah tadina teu acan katangkep langsung 'gimana-gimananya gituh'. Saha Trijata? Tah saparantosna ngaos komentar nembe burudul bruy bray caang padang narawangan. Teu aya duana dekh!"
 92. Acep Iwan Saidi: Hahaha, kakang prabu, upami gegedenna kitu, urang balikkeun logikana: urang pikakeuheul, urang cekal, urang demo teras. Sugan we maranehanana anu janten produktif. Upami noyod keneh, nya si "Orok" tea leres2 kedah diruwat, dijenengkeun. Revolusi, he3x. Nuhun, Kang, komen balik Kang Prabu ngainspirasi abdi kanggo nyerat soal Kreatvitas versus Represi.tabe!
 93. Godi Suwarna: Gus Manz:"Taaah, upami kitu mah jelas sim uing bagja. Mangga, amoy sacimol haturan Yi Perbu, sadayana. Uing rela. da fikmin tos diaos ku salira..."
 94. Godi Suwarna: Acep Iwan Saidi:"Siiip dekh, Prof..! Nyaan tuda. Jaman Kang Mas Soeharto mah sok bingaaaah upami ngarang nu rada nyentil-nyentil teh. Kabingah teh langkung badag batan honor ngarang nu teu sapira. Ari ayeuna..? terus terang sim uing ical gairah kangge ngarang kritik-kritik sosial kitu teh. Sedengkeun nya kritik sosial pisan nu matak sim uing kapungkur produktif naker. Ayeuna mah nu kitu teh tos diumbar di mana-mana. Tos olab. Weureu. Duka kedah ngarang nu kumaha ieu uing. Piraku kedah ngarang perkawis bobogohan onaman da sim uing teh tos cetuk huis. Bingung dekh, Prof..!"
 95. Acep Iwan Saidi: Kang Prabu, faktana Kang Prabu teras nyerat, teras berkarya, oge teras ngomentaran anu nyerat di na iyeu kempelan. Pamendak abdi, angkenan Kang Prabu anu bingung kedah nyerat naon, katingalina mangrupi refklesi tina dariana merhatoskeun kaayaan sepina iyeu zaman ku karya-karya anu aheng. Numutkeun pangamatan abdi, pangarang anu intensitas pertemuan sareng daya empatina kentel ka kaayaan zaman, jasad sareng roh eta Pangarang tos janten jasad sareng roh sosial. Hareudang sosial janten hareudang manehna. Getih sosial getih manehna.
 96. Acep Iwan Saidi: Tah, waktos kakang Prabu mertelakeun kumaha kudu ngarang dina zaman anu paeh-sapaehna kiyeu, numutkeun abdi etateh mertelakeun oge potensi kretaivitas dina diri anu ngabebela.Kakang Prabu sigana keur taki-taki milarian jalan kaluar tina iyeu kaaayaan. Da ari kreativitasmah dasarna memang kaluar tina kotak kajumudan. Kreativitas henteu dicirikeun ku saukur produktif sareng hoyong benten ti nu sanes; uteuk kreatifmah uteuk anu teras-terasan hoyong nyiptakeun struktur (rekstrukturisasi).
 97. Acep Iwan Saidi: maksadteh struktur anyar--leuh iyeu curuk hayoh wae mencet tus enter, komen janten kapotong-potong weh, hehehe. Perkawis nyerat bobogohan sareng Ratu Kidul, ah teu sawios-wios diserat ku nu tos huisan oge. Salira oge tangtos uninga, aya pangarang anu makin tua makin menjadi, aya oge anu reflektif, anu tobat sambel, anu tobat nyaan, sareng saterusna. Ari Kakang Prabumah katingalina masih kiat sapuluh deui, hehehe. Janten "Cangkul yang dalam teras, kita tanam jagung di mana-mana" hahaha!
 98. Godi Suwarna: Acep Iwan Saidi:"Duh, asa kawakilan pisan ieu sim uing. Naon anu dicarioskeun ku salira, tangtos bakal janten cekelan sim uing, da uhun, kitu pisan nu karaos teh, mung uing mah teu pasih ngedalkeunana. Bawirasa, ieu teh peryogi kauninga oge ku para pangarang sanesna, nu sami-sami guligah mayunan jaman, dina mangsa utak-atikna pulitik parantos ngalangkungan imajinasi seniman. Hatur nuhun, Prof..!"
 99. Gus Maman: #99# Dina paningal abdi mah, Ang Prabu Godi Suwarna masih ABG. Hidup Sundaranda eh Randa Sunda eh.. Sundarada !!.
 100. Rak Buku Soni: asyik
 101. Echa AnggieAni: komen ka-100 kenging door prize moal nya?
 102. Gus Maman: #102# Candak dina Rak Buku Soni. :) . Numutkeun info jongklok, Rektorat bade nyayogikeun rupi-2 "doorprize" : Kalkulador (keukeuh), Buku Sastra, ATK jsbte. dina tahun enggal 2012. Mung kade ieu rahasia keneh ulah dibeja-beja kasasaha !!!.
 103. Godi Suwarna: Mang Jamal:"Ah, Amang mah sok api-api. Piraku teuing Amang teu husu kana wayang. Mangkaning sim uing mah modal pisan carios wayang teh. Modal ngarang. Kantun ngarugal-rigel, tiasa janten puluhan carpon..."
 104. Godi Suwarna: Asep Salahudin:"Leres, Yi Haji..! Eta pisan kodena teh. Upami tos uninga kana eta kode mah ieu fikmin teh gampil dipapayna.."
 105. Godi Suwarna: Maspri Dkc:"Monyet doger ge manusia, aeh. Heuheu. Maksad sim uing mah Anoman tea nandang tunggara alatan cinta. Tungtungna bya kitu. Kapaksa galungan..."
 106. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Pisah sadinten sok sono kacida..? Wah, rupina ayeuna ge nuju jihad atuh, nya..?"
 107. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Panuju, Mang Na...! Fikmin nu ngalantarankeun urang janten begang balas bagadang... hehe.."
 108. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: nembe bade tatahar..ahahaha
 109. Godi Suwarna: Iik Setiawan:"Ieu teh jalaran keur leutik sim uing resep pisan 'lalajo' wayang tina radio, siaran RRI tea. Waas, mun tos surak bari tingharuit. Dedengeeun dugi ka ayeuna oge..."
 110. Godi Suwarna: @ Nyimas Kangjeng Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Tos bade 'mikmin wayah kieu..? Wilujeng atuh..! Mugia sing sukses...! Hehe.."
 111. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: pidu'ana we sing lungsur langsar dugi ka mucekil..hor naon tea
 112. Godi Suwarna: Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:"Enggal atuh geura tatahar di kamar. Ulah mikmin bae bilih si Ayank bendu..."
 113. Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu: ke saurna teh nuju pameng chating c ayankna..heuheu
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI