Update: 29 Juni 2012 16:50:12

Monalisa

Ku Godi Suwarna

Gambar panimu téh diberesihan. Gambar Nyi Mojang nu leleb imutna téa. Ditatap. Diusap. Pel. Dipajang dina bilik rawing. Silih teuteup. Manéhna ngarahuh, tuluy kaluar ti saung bututna di jarian. Lunta saba kota. Pulang-pulung sanajan awakna nyebrét. ”Sia nu ngabangsat hayam aing, nya?” nu nyorowok tuluy nonjok. Manéhna digarebugan. Getih boborot. Mulang ka saungna bari ngalangsud. Ngarumpuyuk dina samak. Rét kana gambar. Kosong. Kari keretasna. Manéhna peureum. Awakna beuki nyebrét. Aya nu ngudaran pakéan. Nyéka raheut. Meresihan getih garing. Manéhna beunta. Bréh. Nyi Mojang. Diuk gigireun. Manéhna disangkéh. Dihuapan. Madu asih ngageleser dina tikoro. Nyaksrakna saawak-awak. Nyi Mojang ngarangkul. Manéhna nangkeup. Kumalayang. Ngawang-ngawang. Papasangan. Ti harita, gambar Nyi Mojang nu geus ratusan taun nyorangan, ayeuna jadi duaan. Majang dina bilik rawing. Maranéhna silih asih salawasna.

Koméntar kana ieu Fikmin:
Teu aya komentar.
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xi
 2. Tukang Parahu X
 3. Tukang Parahu Ix
 4. Tukang Parahu Viii
 5. Tukang Parahu Vii
 6. Tukang Parahu Vi
 7. Tukang Parahu V
 8. Tukang Parahu Iv
 9. Tukang Parahu Iii
 10. Tukang Parahu Ii
 11. Tukang Parahu I
 12. Urang Sunda Nu Pamungkas
 13. “fatal Attraction”
 14. Lain Lalakon Petingan
 15. Nu Barusuh Manah
 16. Shohiba AnÉmer Fikmin
 17. Rampak Lodong
 18. Tembang Pamungkas
 19. Ringkang Sang Dangiang
 20. “The Skeletons Bar”
 21. Durma Mahayuda
 22. Lutung Gandrung
 23. Lalakon Awon
 24. Ashabul Kahfi
 25. I Miss You..!
 26. Jang AsÉp & Gatotkaca
 27. Gunjang-ganjing
 28. Parahu Nabi Enuh
 29. Pandawa Dadu
 30. Rotasi Sakeclak Cai
 31. Gambar Parahu Dina Kikisik
 32. Sabda Sang Utusan
 33. Ronggéng Gunung
 34. Dongéng Ti Nagri Kedok
 35. Lalakon Kadalon-dalon
 36. Murang-maring
 37. Jalan-jalan
 38. Kunyuk Gandrung
 39. Monalisa
 40. Rajah Pangemat
 41. Révolusi
 42. Berlin, Dina Hiji Peuting
 43. Serat Kasmaran
 44. Nagri Balai
 45. Die Berlinerin
 46. Sabot Ngalenyap
 47. Fikmin, Oh, Fikmin
 48. Kurusétra
 49. Pangarang
 50. Rajapati
 51. Ringkang
 52. Kamar Pangantén
 53. Roméo, Oh, Roméo…!
 54. Kembang Buruan
 55. Déwi
 56. Hulu Peda
 57. Jihad
 58. Titistulis
 59. DÉWI
 60. DI STASION
 61. PIWURUK
 62. TENGAH PEUTING
 63. PRESIDEN
 64. KABOGOH
 65. DAYEUH
 66. DEWI