Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Rajah Pangemat

Ku Godi Suwarna

Bul kukusna ngelun. Kacapi ngajentréng. Olot Jumri ngarajah. Nu lalajo moyég. “Menyan? Haram, euy!” Mang Lebé nyelengkeung. Olot Jumri anteng ngajentréng. Ras ka pamajikan nu tiwas minggu kamari. Rajahna jadi dareuda. “Meugeus, siah! Musrik!” Mang Lebé nyorongot. Olot Jumri terus ngarajah. Nyambat para luluhurna. Parupuyan beuki ngelun. “Dasar aki-aki hapeuk!” ceuk Mang Lebé bari najongan sasajén. Na atuh, Olot Jumri ujug-ujug ngagerem. Bijil bulu saawak-awak. Coréléng. Matana ngempur. Nu lalajo hookeun. Tapi Mang Lebé teu riuk-riuk. Jubahna ngélébét. “Sia téga maéhan jikan aing!” Olot Jumri nyanggéréngan. Sihungna. Kukuna. Tinggurilap. “Pamajikan sia téh tukang teluh, deuleu!” ceuk Mang Lebé bari ngalugas pedang. Nu lalajo maresat gobang. Olot Jumri dikepung. Jleg. Ngajanggélék jadi lodaya. Guar-gaur. “Alooohu Akbaaar!” Mang Lebé ngagorowok. Breg. Lodaya dikoroyok. Nu tarung pagulung-gulung dirungkup halimun liwung.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Bunhaw Tanjuhoek: #olohok bari nungguan sambungan na#
 2. Cicara Cac: titisan, ti sancang jigana
 3. Duddy RS: Tingsariak muriding, Kang Prabu! :)
 4. Jejen Jaelani W: nu kasurupan matak olohok bari tingsariak...
 5. Nyai Endit: “Meunggeus, siah! Ieu fikmin sia hade teuing!" teuing timana jolna, pamajikan Olot Jumri nyaho-nyaho geus ngabedega luhureun parupuyan.
 6. Erie Syarif: teraskeun, kang!
 7. Rudi Riadi: Naha hate uing bet biluk ka Olot Jumri?
 8. Bunhaw Tanjuhoek: Nyai Endit.....ari pamajikan olot jumri petet teu???? xixixi
 9. Nyai Endit: Kang Godi Suwarna, eta bagean "“Meugeus, siah! Musrik!” " .... meugeus atanapi meunggeus? *hapunten ketah, bilih abdi nu lepat maos*
 10. Cicara Cac: Meugeus nyai tong loba carita, uing keur maca ieu fikmin..!!!!
 11. Godi Suwarna: :"Ieu teh kaidean ku carios Almarhum Kang Hidayat Suryalaga. Saurna, di hiji wewengkon di Cianjur kidul, aya kabiasaan upami jalmi tos sepuh pisan, sok teras angkat ka leuweung, nyandak tarawangsa (rebab buhun). Di leuweung, tarawangsa ditabeuh dina lagu anu husus. Tah, lami-lami eta sepuh sok teras robah wujud janten Lodaya..."
 12. Cicara Cac: Beluk tea, atanapi .... naon kang
 13. Nyai Endit: Hoyong uninga dongengna ih ... panjangan deui dongeng Lodaya ti Pakidulan Cianjurna atuh Kang Godi ....
 14. Godi Suwarna: Bunhaw Tanjuhoek:"Tenang..! Tangtos bakal murudul carios perkawis lodaya..."
 15. Godi Suwarna: Cicara Cac:"Saur jalmi nu uninga, saleresna lodaya nu sok katingal di Sancang teh sanes lodaya nu hirup di dinya. Tapi eta teh 'kapantulkeun' ti alam sanes. Siga proyektor, rupina. Duka teh teuing..."
 16. Cicara Cac: o kitu, manawi teh sami, dan pedah sami lodaya.
 17. Godi Suwarna: Duddy RS:"Keur budak mah sim uing teh resep pisan kana lapak 'Puriding-Puringkak' dina Mangle, Mang Dud. Upami disaleser mah, kajantenan-kajantenan dina novel SANDEKALA teh panjangna tina Puriding-Puringkak tea.."
 18. Godi Suwarna: Jejen Jaelani W:" Fikmin dongeng, Mang Jen..! Hiburan malem mingguan..."
 19. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Di lembur sim uing mah biasana: Meugeus. Duka di lembur Nyai mah. Biasana lisanan mah sok benten-benten..."
 20. Godi Suwarna: Erie Syarif:"Teraskeun ka mana, Neng..? Siap we abdi mah.. Hehe..."
 21. Godi Suwarna: Rudi Riadi:" Upami Mang Rudi Nyamos biluk ka Si Olot, hartosna hiji waktos Mang Rudi bakal janten Lodaya..."
 22. Rudi Riadi: Asik atuh, bisa ngarontok Dewo Persik...hehe.
 23. Bunda Langit: Titisan Siliwangi kitu.. eta aki akiteh,,?,
 24. Godi Suwarna: Cicara Cac:"Tarawangsa, Mang Cica...! Upami di Tasik mah aya di Cibalong. Sok dikawihan ku nini-nini. Kawihna aheng pisan basa Sundana oge aheng. Saur si Andrew urang inggris mah siga musik Thailan, cenah. Aya deui di Sumedang, di Rancakalong. Ieu mah biasana sok diangge ritual sarengsena panen.."
 25. Cicara Cac: hus tong sagawayah nyebut bunda, ehhehhheee
 26. Godi Suwarna: Nyai Endit:"Teu wasa, Nyai..! Keun ke manawi Aa Tatang Sumarsono ngadamel fikmin perkawis perlodayaan. Da kapungkur anjeunna lami di damel di majalah Mangle, di jalan Lodaya.."
 27. Godi Suwarna: Rudi Riadi:" Ah, sanaos tos janten lodaya ge Mang Rudi mah tangtos kana nyamos deui bae... heuheu..."
 28. Yanti Sri Budiarti: Wah aji pamacan tos kaluar yeuh...Ih sieun ngarontok!
 29. Godi Suwarna: Bunda Langit:" Titisan fikmin we ieu mah, Bunda..! Heuheu.."
 30. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Saleresna ieu fikmin tos rengse ti dinten kemis keneh. Kawitna bade diposting malem Juma'ah. Nanging teu cios da teu acan aya wangsit ti karuhun. Hehe...! Sanaos janten lodaya ge sim uing mah teu pikasieuneun, Bu Neneng..! Jalaran huntu tos parunglak, kitu deui kuku..."
 31. Yanti Sri Budiarti: Lodaya teu aya daya atuh nya...hihih
 32. Bunda Langit: oh, kitu,;, kde ah pmi tos kaluar pamacanmah, kdah aya daging atah,, Heuheuy,,; kasabrang ka palembang, uihna nyandak kurupuk, heuheu,
 33. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Sumuhun...! Yaktos...! Lodaya nu ieu mah diudag anak anjing ge sok langsung kabur. Tapi, upami ningal nu nyeungseung mah angger sok bijil sihung sareng kukuna..."
 34. Cicara Cac: naon nu nyeungseung teh kang perbu.
 35. Godi Suwarna: Bunda Langit:" Taaah, etaaa...! Daging atah, Bun..! Kintun sapina we ka rorompok...! Ke dituang sareng kurupuk. teras urang sasarengan nyaba ka Palembang. Okeh..?
 36. Godi Suwarna: Cicara Cac:" Nu nyeungseung teh siga nu Dewi Persik. Ukuranana ulah kirang ti 39 Cup A. Lodaya sedepeun pisan..."
 37. Yanti Sri Budiarti: Kang Cicara Cac: Lah moal tebih ti Dewi Persik Kang...
 38. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Tah, geuning uninga. Yaktos, Dewi Persik tea. Kantenan upami nembe ngalahirkeun mah... heuheu..."
 39. Yadi Fathur Berkata: “Alooohu Akbaaar!” Mang Lebé ngagorowok.. "Revormasi .... jihad 3x". Ceuk nu lalajo
 40. Selly Sie Kirey: Gubraaak...
 41. Yanti Sri Budiarti: hihihi...Dewi...Dewiiii....Kin mah kedah ngahaja diulem kana kagiatan. Hoyong terang nu kabungbulengan ku Neng Dewi teh pami tos jonghok bade kumaha...:)
 42. Mang Jamal: Carita tungtungna midua: lodaya meunang atawa eleh? Sacara boga lakon, lodaya meunang atawa ngahiang. Tapi nu pro lebe jeung noong loba nu ngoroyok make gobang, tangtu beda. Sizoperenia urang sunda: ngagem islam tapi dina hate aya lelembutan batin sunda-siliwangi. Sinkretis nu kadang teu lebur pisan sanajan di sagedengen eta sok aya nu nyebut sunda teh islam islam teh sunda, sigana teu kaasup soal nu dicaritakeun fikmin ieu. Manawi
 43. Hadi Aks: Wah! Wah! 'Maung' Olot Jumri sok mindeng nyanding na jiwa urang. Nanging rajah urang mah da tos bulukan, teu ngahudang ludeung. Edun, Ang!
 44. Endah Dinda Jenura: huaaaahhhh... seru! janten hoyong ngendangan nu padungdung abi macana, Kang!
 45. Arom Hidayat: Serem.. Tapi panasaran kumaha lajengna!
 46. Deden Abdul Aziz: Hanjakal teu kaapungkeun kasakten Mang Lebe nu teu riuk-riuk bari jubahna ngelebet. Manawi teh Si Olot minda rupa janten Lodaya, Mang Lebe janggelek janten Kean Santang, heuheu! Fikmin magis, Ang Prab.
 47. Godi Suwarna: Yadi Fathur Berkata:" Reformasi spriritual, Mang Yadi..."
 48. Godi Suwarna: Selly Sie Kirey:"Etah, angger ari tos gagubrag teu pupuguh teh. Kunaon, Neng Selly...? Kangen deui ka anjeunna..? Krunyaaaa dekh...!"
 49. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:" Dewi Persik teh sumber ilham. Kantenan upami tos neuteup socana bari teras nyepengan etana tea...! Tobaaat...! Sarebu fikmin tangtos langsung murudul tina...pinareupna.. heuheu.."
 50. Godi Suwarna: @ Mang Jamal:" Siiip dekh, Mang...! Urang tea saguru saelmu. Langsung titisan Wastu Kancana. Kalan-kalan urang ge sok jadi maung sanaos mung ukur di panggung. Heuheu...! Padungdung dina lelembutan rupina bakal teras manjang. Bade mihak mana, saha nu bakal kenging, oge gumantung kana lelembutan urang bae..."
 51. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Nyeta dongeng maung kajajaden teh teu weleh nerap dina lelembutan uing. Ti keur keutik sok didongengan ku pun uyut. Di lembur uing mah disebutna teh aden-aden. Ngomongna ngirung. Sok ngali kuburan jalma. Mayit dipanggul. "Mawa naon etah..?" ditanya ku ronda. "Hake hama.." tembalna, maksudna mah 'bangke jalma'. Dedengeun tepi ka kiwari...!"
 52. Muhammad Shohiba Nu'man: Allohu Akbar! Sim abdi hookeun ku ieu fikmin Kang Prab.. matak panasaran ka nu ngaosna.. boh ku pungkasanana, boh ku eusina nu ngajelegur.. Kitu deui tokohna nu (duka raraosan sim abdi) pada-pada antagonis.. Hatur nuhun..
 53. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:" Diaosna malem Salasa Kaliwon, dina acara Nyiar Lumar nu bade dongkap. Mangkaning Ronggeng Gunungna ge sanes Bi Raspi. Mistis pisan nu ieu mah. Saksikanlaaah..."
 54. Bunda Langit: Kang Prabu,, Abdimah ngadanguge.Hangke hikang,, dipanggul cenaaaah etage,, Dipeuyeum heula,,, Mitos etamh heuheuy.,,
 55. Godi Suwarna: Arom Hidayat:"Sabaaaar...! Antos wae carios salajengna nu bade ditayangkeun di TV-one, dina debat kusir nu judulna JLC..."
 56. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:" Taaah, pan eta diapungkeun kasaktenna ku Aom..! Perkawis kasakten, uing jadi inget kana pangalaman nu moal kapopohokeun. Dina taun juh puluhan, uing boga sobat urang Inggris, ngaranna Andrew Herrman. Manehna resepeun pisan kana dongeng maung kajajaden. Hiji mangsa, Jang Andrew dibawa nganjang ka kasepuhan di hiji kampung adat. Keur ngeungeunahna ngobrol perkara Sunda, eta sepuh ujug-ujug ngahuleng, terus mencrong ka Jang Andrew. " Resep kana carita maung kajajaden, nya?" cenah. Derekdek anjeunna medar perkara maung kajajaden. Uing bati ngahuleng. Uninga ti mana eta sepuh yen Jang Andrew resep maung kajajaden..? Hemeng tepi ka ayeuna..."
 57. Rin Riani: Kabitaaaa,....
 58. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Kitu..? Sae wae eta mah. Teu langkung panapsiran Jang MS we. Pembaca adalah raja..! Hehe..!
 59. Godi Suwarna: Rin Riani:"Kabita teh kabita ku naon, kabita ku saha, Neneng..? Kabita ku sim uing...? Heuheu..."
 60. Rin Riani: Leres pisan,.... kabita pisan ku kang Prabu Godi Suwarna,..... nu sakti ngolah basa,.....
 61. Godi Suwarna: Rin Riani:"Nu ngolah basana sakti teh biasana mah sok kirang kasih sayang, Neneng..! Spertos sim uing.... hiks..."
 62. Rin Riani: Deudeuh teuing kang Prabu Godi Suwarna,.... naha atuh bet nurutan abdi,....????
 63. Godi Suwarna: Rin Riani:"Sami kirang kasih sayang...? Waaaah, ari manawi teh di Bu Neneng mah seueur keneh...! Boro bade ngeclok heula... heuheu..."
 64. Ahmad Yani: Kunaonnya, bet jorojoy we ieu hate bet ngarasa biluk ka Olot Jumri !, moal kitu pedah sarua dina panasiban ? heu heu heu...., Pek Olot Jumri di doakeun cing menunang sanajan riweuh nadah pangrempug ! he he he he .....
 65. Rin Riani: Da saur matematik ge,... kirang sareng kirang samisareng tambih,.... he,... he,.... sanes kitu kang Prabu Godi Suwarna,......???? *sanes*
 66. Muhammad Shohiba Nu'man: Diregepkeun sakali deui.. Dibulak-balik. Geuningan sim uing lepat nyurahkeun Kang Prab.. Horeng Olot Jumri nu janten bogalalakonna.. Pangakuan Mang lebe “Pamajikan sia téh tukang teluh, deuleu!” Kalimah eta pisan nu teu karegepkeun.. Neda hapuntenna ka Olot Jumri.. duh..
 67. Nanang Sahbana Afnani: Saenyana ulah kajantenan sepertos kitu "budaya jeung agama bisa silih hargaan malihan mah bisa silih igelan sepertos dina "WAYANG GOLEK"..mung saukur kamandang nu laif tuna tina elmu...Ang.!
 68. Tatang Sumarsono: Najan pondok, tapi wareg. Ngan éta, Ang, abong heueuh badé nongton Olot Jumri, ka panglalajoan gé nyarandak gobang. Kétang, jaman ayeuna gé pami aya éléktunan, panongton di Cibiru mah sok rajeun aya nu nyandak samurai. Rupina teu kabujeng karampas ku Bapa Babinkamtibmas. Dilajeng, Ang.
 69. Cicara Cac: nu nyandak gobang mah, etateh nu bade moro maung Ang.
 70. Godi Suwarna: :"Ke cuang payunkeun ngawaler komen Ang Tatang Sumarsono: Hahaha...! Tos kajudi ti anggalna, hal nu lalajo marawa gobang ka panglalajoan tangtos diajengkeun ku Ang Tatang. Perkawis nu marawa gobang ka panglalajoan tiasa janten sapertos nu dibeberkeun ku Ang Tatang. Kaalaman pisan ku sim uing keur ngora. Di lembur, sim uing saparakanca sok mawa pakarang ka panglalajoan. Kalihna ti eta, dina fikmin nu kawatesanan, proses nyokot heula pakarang ka imah sewang-sewang ku sim uing ngahaja diliwat. Langsung ngajojo raramena bae. Proses nyarelang heula ka imah dipiharep aya dina pikiran nu maca. Bobok tengah salah sahiji cirina fikmin. Kalan-kalan, logika sastra realis nu tukuh kana seab akibat, kapaksa kedah dikantunkeun heula. Kitu manawi...."
 71. Tatang Sumarsono: Waleran anu mantap, Ang. (saenyana hayang nuluykeun kieu nyerat komén téh: Tah kitu, da, ari logika sastra téh.)
 72. Tatang Sumarsono: Sanés "da", Ang, kedahna mah abdi nyerat téh "dak".
 73. Tatang Sumarsono: Ang, perkawis "gobang" sareng "pedang", yeuh ...
 74. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Pedang tiasa dipatalikeun sareng jubah, Ang..."
 75. Tatang Sumarsono: (Ieu mah komén dina haté: Ih, padahal mah terangkeun, bilih waé nu sanés aya anu teu acan terangeun, Ang.)
 76. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Pan ieu mah kangge nu weruh di semuna tea. Heup we, nya..? Omat ulah diteraskeun kana patarosan : Naha Lebe make jubah..? Heuheu.."
 77. Tatang Sumarsono: (Ah, Si Aang mah, ieu mah kanggo ngajembaran basa saréréa, utamina pikeun anu teu acan aruningaeun. Nya wios atuh ari moal diterangkeun mah, manawi ka payun tiasa kasampeur.)
 78. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Komentar nu sae pisan ti Mang Jamal sareng Yi Haji Nanang Sahbana Afnani tiasa janten bahan kangge ngapresiasi ieu fikmin. Sim uing mung nyodorkeun carios sakolebatan. fikmin, Ang fikmiiiiin... heuheu..."
 79. Godi Suwarna: Ahmad Yani:" Tangtos kana kitu, Mang Yani...! Moal boa Olot Jumri teh buyut urang sarerea. Tapi da ieu mah fikmin ketah. Heuheu.."
 80. Hadi Aks: Aeh, kalang ieu ning nu rame mah! Jurus Cikalong srg Timbangan! Aeh, bilih kabujeng disusud ku ci Aang, leres kitu jurus Timbangan teh nu ulin saeutik nanging matak ngajurahroh tea?
 81. Asep Salahudin: "Allohu Akbar," gorowok lodaya
 82. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Jadi lamun diupamakeun ka tukang obat sisi jalan mah Akang Silaing teh, Ang Tatang Sumarsono, saenyana mah jontrot, balad uing salaku tukang obatna. Heuheu..."
 83. Tatang Sumarsono: Moal nerangkeun jurus, sanés usumna, Jang Hadi Aks. Hoyong ngajembaran kaweruh basa. Éta pangna tadi mapaykeun "jirim" sareng "jisim" ka Jang Hadi gé. Atuh sugan waé anu panasaran mah teras maruka kamus, atanapi naroskeun ka nu terangeun. Tuh, apan jadi nambihan kaweruh ku cara kitu téh.
 84. Cicara Cac: etah, sok nyabit2 nu ngagoler bari usik sagala, naon eta Bunda Langit
 85. M Dada Bz: "Hileud paninten, Kang cicara.. weu..."
 86. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Hahaha...! Matak cek uing ge maca fikmin mah ulah ngiceup, Jang MS. Kedah disaleser kecap demi kecap. Ulah waka ngajempolan bari komen kena-kena ka uing nu geus cetuk huis kieu. Heuheu.."
 87. Godi Suwarna: Nanang Sahbana Afnani:"Yaktos pisan, Yi Haj..! Kitu nu dipiharep ku urang mah. Damai di hati, damai di bumi. Piiiiis dekh donk ah..."
 88. Nanang Sahbana Afnani: Abdi mah sok gemes ningal nu dijubah nuduh kufur/bid'ah kalayan teu nganggo nash,padahalmah kufur teh lain walanda lain cina tapi jelema nu ngarasa pangbenerna jeung ngabenerkeun dalil ku nafsuna "Dalih nyumput na Dalil "..puntennya Ang.! Ieu mah sering katingali dina faktana.
 89. Yusran Pare: Eduuuuuun, yeuh!!
 90. Dadan Sutisna: Keur sasimuingeun, maca fikmin nu jero modél kieu, hamo bisa rurusuhan. Rada hésé mun macana diguluyurkeun. Kudu wé ngarandeg dina hiji kecap atawa kalimah. Tur saéstuna, nu sok ngaweuhan dina fikmin mah nya nu nyamunina téa. Siga dina ieu fikmin, konflik nu diasongkeun ku pangarang lain ngan pagedrugna pamadegan Olot Jumri jeung Mang Lebé (soal menyan, musrik, jsté), tapi aya nu leuwih jero batan éta, nyaéta maotna pamajikan Olot Jumri. Ieu téh bagian tina téknik pangarang, kumaha ngangkat téma nu méh laas—ku simuing urang sebut wé, yén téma konflik adat-agama geus remen digulanggapér—jadi hiji karya nu boga wanda anyar. Aya konci kecap “maéhan” jeung “teluh” nu kajadianana ngan bisa disawang tina imajinasi nu maca. Lebah pangarang mungkas ieu fikmin ku ngajanggélékna Olot Jumri jadi lodaya, mun disurahan deui mah, bisa jadi lain hal nu pakasieuneun, lain horor atawa kajadian nu matak serem. Tangtu pangarang maké kasangtukang “sajarah”, mitos, atawa rupaning carita di masarakat. Munculna hal nu ahéng dina hiji karya, boa mangrupa représentasi tina réalitas, sugéstif, atawa bagian tina métafor téa. Dina “Rajah Pangemat”, lodaya téh bisa jadi représentasi tina kakeuheul, amarah, kahanjelu, kakuciwa, jeung rasa neuteuli Olot Jumri. Naha bet ku lodaya? Henteu ku gajah atawa singa? Ieu gé lain hal nu dijieun-jieun, lain kabeneran, atawa ngahaja sina ahéng. Tapi puguh kasangtukang, nyaéta kumaha pangarang ngawangun carita nu didadasaran ku tradisi, mitos, atawa adat kabiasaan, bari angger méré kalaluasaan ka nu maca pikeun neuleuman jero-jeroanana. [Ieu koméntar ditulisan sanggeus simuing ngajempolan, mung karék dicemplungkeun ayeuna]
 91. Muhammad Shohiba Nu'man: Hoyong tiasa ngomentar siga Ang Dadan...
 92. Endah Dinda Jenura: abi hoyong ih dikomentaran kitu ku mang Dadan, sakaliiiii... we! wios dicawad ge...
 93. Cicara Cac: naon buruhna tah.
 94. Dadan Sutisna: Muhammad Shohiba Nu'man: Ah da éta mah nu nyatetkeun nu ngolébat dina pikiran baé, Ang, héhéhé.
 95. Dadan Sutisna: Endah Dinda Jenura: Saleresna mah dilématis, mun jadi pamiarsa bari berkarya téh. Margi tos kitu ti kudratna panginten, ari koméntator mah nyebutkeun “kirang hadé” téh can tangtos tiasa nyieun nu “hadé”. Nanging, di dieu mah urang anggap wé “kawah candradimuka” kanggo ngagodog sareng ngajaulkeun ajén karya-karya fikmin Sunda. Janten rupina kedah dibiasakeun ari silih cawad mah, pan éta téh saurna (saur saha, nya?) bagian tina kanyaah. Mangga atuh diantos karya salajengna, héhéhé, ti ayeuna simuing badé nyiapkeun koméntarna.
 96. Asep Salahudin: @Dadan: saluyu. katawisna fikmin ieu teh mangrupikeun potret etnografi padogong-dogongna antawis agama anu disurahan kalayan harpiah ngayonan pengkuhna nyepeng tradisi. Tangtosna menyan vs musyrik, allohu akbar vs lodaya beuki nandeskeun aworna interaksi simbolik dua kakuatan ieu. sok komo bakal beuki ragot nalika diengklokan ku wadya baldna...sentimentalisme bakal langkung ngaheab. Nu tarung pagulung-gulung dirungkup halimun liwung, jigana kudu dikamalirkeun dina wangun akulturasi! Dina napas akulturasi bebenaran teu ditaratas ngaliwatan panto metode (agama jeung tradisi) tapi ngalangkungan jalan dialektika. Jigana
 97. Dadan Sutisna: Asep Salahudin: Leres, Kang, ieu bagian tina potrét étnografi bangsa urang, nu digambarkan ku pangarang dina wanda lukisan multidiménsi. Simuing nyebat multidiménsi téh, margi ieu mah sanés mung “fikmin news” atanapi skétsa tina hiji kajadian. Mun urang ngimeutan idiom-idiom nu dipaké ku pangarang (moal disebatan di dieu), simuing mah ningal aya hal nu rongkah ngagalura dina ieu fikmin. Kritik nu peureus, atawa boa sora-sora nu marudah. Tapi posisi pangarang mah angger sineger tengah, bari nyodorkeun hiji réalita nu ti bihari nepi ka kiwari (asana) can bérés-bérés. Dialéktika, tah éta deuih, Kang Asép, nu sigana kedah langkung diwewegan téh. Kaping 17-19 Agustus 2001 di Pasantrén Luhur Al-Wasilah Garut aya “Sawala Budaya Pesantren dan Kebudayaan”. Nu ngiringan éta sawala kinten-kinten 45 urang ti kalangan pasantrén, praktisi tradisi, sareng ti panitén budaya. (Kang Ahmad Faisal Imron, Kang Acep Zamzam Noor, Iip Yahya Yus R. Ismail, tangtos émut kénéh kana éta acara). Tujuan sawala téh, di antawisna, kumaha ngawangun sinergi di antara agama (nu saur Kang Asep disurahan kalayan harpiah téa) sareng nu pengkuh kana tradisi. Kasapukan harita tos aya, mung rupina sosialisasina kirang walatra. [Sakantenan wé ieu mah, bilih Kang Asep atanapi saha waé nu peryogi transkrip éta sawala, di simuing aya kénéh].
 98. Asep Salahudin: Dadan Sutisna: ...silih tempas paheuras-heuras beuheung teh ti beh ditu mula (kaaos apan dina robohnya surau kami, atheis, jiad ajengan jrrd), kkatawisna sanes rerep tapi kalah beuki saheng sakumaha katoong tina sora-sora nu marudah eta. Eta geura dina panaluntika minggon kamari apan lembur urang teh kadua sangges NAD dina bagbagan dalit jeung kekerasan sakumaha hal ieu oge disawalakeun (hantem dipadungdengkeun hehe) kamari dina lokakarya ping 8-10 Nopember 2011 di Ramayana Kota Tasik (gawe bareng antawis balitbang kemenag sareng Cipasung)...bawirasa nawaetu ngawangun sinergi kedah silih rebut takdirna jeung nu boga karep ngawangun dunya monolitik nu ditataharkeun kana tapsir mikung ngarasa pengbenerna sorangan...(tah biasana nu kadua dina merjoangkeunana langkung militan hahaha)
 99. Irfan El Fikr: ukur tiasa ngarahuh...
 100. Godi Suwarna: Bunda Langit:" Memang mung sakadar dongeng, Neng..! Nanging urang teu kenging nyepelekeun dongeng, komo mitos, warisan para sepuh urang. Kalan-kalan, tina dongeng atanapi mitos kitu teh para sepuh nyimpen atikan, moral, pesekeun urang. Sarengna deui, can tangtos naon nu didongengkeun ku sepuh urang teh bohong sadaya. Pun uyut sering ngadongeng perkawis Maung Putih. Harita mah sim uing nyangka eta teh sakadar dongeng dongengek we. Tapi, apan ayeuna urang uninga reh di taman safari leres-leres aya maung nu buluna bodas..."
 101. Ahmad Yani: Kangge sim Uing mah, cing barasatna komentar, nu euyeub ku pangaweruh, dina raraga "mesek" eusi, jeung moletek-moletekkeun harti, ngeunaan ieu Fikmin, ngajantenkeun buktos, wireh Nyi Fikmin teh memang aheng, sok sanaos pondok , nanging aweuhanamah, ningan sakitu tebih sareng harusna. Sok komo upami di guar ku Para sastrawan kahot mah ! hatur nuhun Kang Godi, Kang dadan,Kang Asep,Kang Hadi,Kang Tatang , kalih nu sanesna !.
 102. Godi Suwarna: Nanang Sahbana Afnani:"Reuwas oge sim uing ngaos komentar ti almukarom Kyai Haji Asep Salahudin, reh lembur urang teh jawara ka 2 dina perkawis 'kekerasan' beragama saparantos Aceh. Gustiiii...! Boa-boa urang Sunda nu someah teh mung kantun babasan, Yi Haj...!"
 103. Hadi Aks: Dadan Sutisna; Nuhun, adi! Maca komen sakitu antebna, pulunganeun sarerea, rek nu heubeul rek nu anyar. (Galendo mah kantun nyuhunkeun dipaketkn we rupina ka Ang Prabu!) Maca teh bet bari rambisak aka mah! Lawas psn apan tara manggih pamangggih (urg sebut bae kiritk) kieu teh, iwal ti dina bejer pangajen juri, taun kali. Padahal para pangarang anyar teras kul-jol. Ku kiritk siga kieu bkl bruy-bray caang manah susuganan, jd pangeumbingan nu ngantay rek mareuntas cukang. Sewu nuhun teh deuih ka almukarom Asep Salahudin, nu lawas kemba mung nyawang ti kaanggangan. Ayn kersa kumungsur kersa padungdeng. Lacak Kiyai Limbangan, Kakang Haji Usep Romli, boa tiasa disarengan/disuluran, bubuhan anjeunna mah tos moal kasiwer. Hidup fikmin! Urang ngadu'a bae, mugi Timnas U-23 sing janten jawara!
 104. Ahmad Fawzy Imron: Puuunggg..
 105. Ya Soebarta: Gusti, dikantun sakedap ieu lapak Fikmin tambih aheng bae..duh sono, sadinten teu ngambah, pas disampak keun Fikmin karuhun janten ngemut 3 kali bade nganclomkeun Fikmin teh, da geuning teu sagawayah...elmu wungkul ieu teh, hatur nuhun para sesepuh, duh bagja bagja...!!
 106. Godi Suwarna: Yusran Pare:"Leres, Yi Prab. Edun pisan geuning jagat fikmin Sunda teh. Nu edunna teh sanes mung hiji dua. Seueur, Yayi..! Mugi-mugi we dina lapak fikmin di Banjarmasin Post oge sing aredun sapertos fikmin Sunda. Mugia bahasa Banjar sing wuwuh nanjung...!"
 107. Godi Suwarna: Dadan Sutisna:"Walah, edun, "Jang Dan..! Kamandang Jang Dadan perkara fikmin sim uing sakitu atrana. Nepikeun ka uing asa ditaranjangan hareupeun mitoha. Hatur nuhun, 'Jang..! Muga-muga sing jadi kayakinan ka sarerea, yen fikmin Sunda teh, sanajan orok keneh pisan, teu eleh ajen-inajenna ku sajak, carpon jeung novel...."
 108. Nanang Sahbana Afnani: Ulah melang..salami urang nyekel ageuman Islam nu nyunda "ISLAM anti kekerasan sajalur jeung ki Sunda nu someah"kantun kumaha melakna dina kulawarga tangtos sareng Ahlak nu dicontokeun ka anak pamajikan ulah ukur geureuh jeung hulag wungkul ang..!
 109. El Hijar: semakin ngoprot kesang saja rasanya....
 110. Godi Suwarna: @ Asep Salahudin :"Hatur nuhun, 'Yi Haj...! Komentar salira nambihan pangaweruh kangge sim uing. Tetela, urang sami-sami melang ku ieu pasualan. Mugi-mugi we 'nu tarung pagulung-gulung' teh sanes dina hartos ragot galungan. Tapi dina hartos nu disebat ku Yi Haj tea. Hanas eta lembur urang dianggap tos janten Aceh ka 2, eta mah cuang sami-sami ngemutan kumaha carana sangkan rating-na teras lungsur janten nu panghandapna..."
 111. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Tetela, Jang Dadan teh diem-diem menghanyutkan. Tara seueur saur, ana tos pok sok manjang jaba seueur luang pulunganeunana. Sim uing gede harepan reh anjeunna bakal teras janten budayawan Sunda masa depan..."
 112. Nanang Sahbana Afnani: Aamiin..!
 113. Deden Abdul Aziz: Leres Sunda di Republik Fikmin mah saromeah, Kang Nanang, mung nu di luar mah masih keneh seueur nu nyebrut... Dugika di kalangan rumaja di Cianjur mah aya istilah Sunda Woles alias Sunda Slow kanggo nandingan nu nyebrut wae teh
 114. Asep Salahudin: hiji fikmin ieu ajena meh langkung ti desertasi. kecapna dipeureut ma'nana euyeub patali kaditu kadieu... edun
 115. Acep Iwan Saidi: Teluh teh, panginten, salah sahiji mitos. Ari mitos, keur zamanna, teu acan tangtos mitos. Maksad teh, dina mangsana baheula, mitos teh kayakinan. Ari anu namina kayakinan henteu meryogikeun klarifikasi, pokona yakin, beres. Sabalikna, anu sok tetelepek soal kayakinan malih anu remen dituding "ngurustunjung". Kumargi kitu aya kecap "paralun ka sang rumuhun". Tah, teluh oge kitu manawi, ceuk anu ngagemna, nya yakin ayana. Teu kedah diklarifikasi. Saur Mang CC Berg mah tos janten katetapan, cenah. Tah, jalmi urang ayeuna, sapertos kauninga, kompleks pisan pasoalanana. Bangsa urangmah hirup 21 abad sakaligus. Aya orang lembur singkur anu masih nganggo koteka kawas di Papua, aya anu tos nganggo koteka sejen deui di Jakarta. Tah, kumargi kitu, loba di antara urang anu ngambang cecekelan: enya kitu teluh teh aya, atanapi ngan saukur dongeng. Dina kaayaan anu ngambang kiyeu, urang sok remen dipulitikan, dimangfaatkeun ku golongan anu dzalolim. Heug teluh teh dijadikeun isu keur mindahkeun pasoalan politik, supaya urang mopohokeun pasualan anu leuwih rongkah. Cindeknamah, rahayat leutik anu angger jadi korban. Di palebah eta, fikmin kang prabu ngeceskeun harti jeung fungsina. Edas ari pujangga, nya, masalah manusa anu sakitu rongkah jeung ruwet ngajalimet, diguar ku fikmin sauted. Tabe kakang prabu!
 116. Asep Ruhimat: beu....aya ku tapis Aka, nikmat macana, nikmat nyawangna.
 117. Godi Suwarna: Wartawan Leupas:"Ngoprot kesang jalaran nuju moro yahudi kitu..? Heuheu..."
 118. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:" Dupi Sunda Woles kapi naeun ka Sunda Edan..? Hehe.."
 119. Nanang Sahbana Afnani: @kang Deden: ari nilik nilik atanapi nalungtik dugi ka lebah eta mah teu acan kantos,janten we simkuring teh rada reuwas tur himeng margi di Cianjur aya Sunda (islam) nyebrut sareng sunda woles/slow?...hehe,hatur nuhun kang..
 120. Arif Syamsuri: Aktual, tapi badis bom waktu, Islam Sunda, Sunda Islam, Islam Arab, polemikna terus ajol-ajolan keneh, lup lep, jigana can cunduk kana waktu klimaksna ... masih untung di urang teu mahabu jaradi sekte, samodel Islam Aboge, Islam waktu telu, jsb. Aya oge Islam santai ala Kang Acep zamzam
 121. Deden Abdul Aziz: Teu aya Sunda Islam, Kang Nanang, da Islam mah aya oge Sunny atanapi Syi'ah. Di Cianjur mah aya oge Sunda Wani, Sunda Edan, jeung Sunda Woles tea... Tah, Ang Prabu Godi Suwarna, Sunda Woles teh rayi teges Sunda Edan...
 122. Godi Suwarna: Edi Purwadi:" Tos kantun waasn ayeuna mah, Mang Ed..."
 123. Godi Suwarna: Asep Salahudin:"Mugi-mugi sing aya urang Sunda nu janten Dr Fikmin. Ulah dugikeun ka kapayunan ku urang luar..."
 124. Godi Suwarna: Acep Iwan Saidi:"Hatur nuhun kana komentarna anu leubeut ku pangaweruh kangge urang sadaya. Perkawis mitos tiasa dipatalikeun sareng nu sanesna oge. Mung kalan-kalan urang teh sok heurin ku letah, sanes...? Rupina, nu kitu mah keun we sina padungdeng dina lelembutan sewang-sewang..."
 125. Acep Iwan Saidi: Muhun, Kang Prabu. Tah di lebah dinya pangarang teh cerdasna, tiasa kaluar tina pasualan heurin ku letah. Pasualan dipindahkeun ka realiatas anyar anu disebat realitas carita tea, dipindahkeun ka jagat metafora. Janten weh fikmin the sapertos "surat kaleng" anu nyenteg urang tina sagala kahilapan. Wilujeng, ah, kakang Prabu
 126. Godi Suwarna: Acep Iwan Saidi:"Hatur nuhun, Prof..! Tuh, tambih mundel. Tambih seueur pulunganeun. Ke, bade tumaros, dupi Prof Acep katuanganana naon bae...? Pinter-pinter teuing...."
 127. Acep Iwan Saidi: Ha3x, tuangna apan bebek bakar sareng pindang gunung. Mung seseringnamah tuang "blus kere lauk"...
 128. Godi Suwarna: Acep Iwan Saidi:"Wah, sip atuh upami kitu mah. Ke upami ka rorompok disiapkeun bebek bakar sareng pindang gunung. Da nomer sapatu Prof mah abdi tos terang...."
 129. Godi Suwarna: Irfan El Fikr:"Ukur tiasa ngarahuh, nya..? Ngarahuh teh hartosna bernapas keneh. Hayu ah cuang ngarahuh meungpeung tiasa... heuheu..."
 130. Godi Suwarna: Arif Syamsuri:"Yaktos kitu pisan. Teu weleh matak hariwang. Bade kumaha teuing pamustunganana. Yaktos deuih, aya pilihan ti Kang Acep Zamzam Noor; Islam Tapi Mesra. Rupina urang mah mending milih nu eta we..."
 131. Godi Suwarna: Ya Soebarta:"Duh, pangapunten. Leuir ngawaler komentar. Teu katingal aya mang Ya. Ma'lum tos bureng. Leres, Mang Ya...! Ieu lapak dikantunkeun sakedap ge sok karaos kakantun urang teh. Tambih seueur fikmin sarae. nu leres napak dina jalur fikmin. Aya nu humor nu sedih bae. Rupi-rupi pisan. Pangarang-pangarang enggal karyana tambih malencrang. Resep pisan..."
 132. Godi Suwarna: Arom Hidayat:"Halah, pangapunten, telat ngawaler. Teu katingal. Kaselapkeun. Ma'lum tos aki-aki mah teu weleh rarang-rorong. Ieu fikmin tamay mung ukur dugi ka lebah dinya. Tapi upami Jang Arom palay uninga nu panjangna mah sumpin wae ka rorompok... hehe..."
 133. Mang Jamal: sacara simbolik, fikmin ieu oge ngebrehkeun sarupaning perang abadi antara lokal jeung impor-antara warisan karuhun jeung nu datang satukangeun. beurat abah
 134. Godi Suwarna: Mang Jamal:" Hatur nuhun, Amang...! Sanaos pondok nanging komentar Amang teu weleh dicatet ku sim uing. Kantenan upami panjang mah, geura. Hehe..."
 135. Jojo Johari: Bul kukus mah ngelun ka manggung, Kang! Teuing can apal, nagri mana manggung teh? Cenah eta oge.
 136. Godi Suwarna: Tata Rukmantara:"Manggung, manggung kitu mah sigana teh ayana di luhur, Mang...! Luhurna di lebah mana, luhurna sakumaha, duka teh teuing da uing can kungsi nyusud, Mang..! Nyeta teu boga jangjang tuda...!"
 137. Jojo Johari: Moal kajugjug ku elmu ajug tea kitu?
 138. Godi Suwarna: Tata Rukmantara:"Haha...! Elmu ajug nu di tajug mah sigana moal ngajugjug ka mana-mana, Mang Ta..! Paling caang di dinya we, sabudereun samak, moal tepi kana bedug-bedug acan, komo kana lalangit.."
 139. Gus Maman: #140# Tret kuring pipilueun ngotret komentar anu ka 140, anu tadina ngan ukur lalajo.
 140. Godi Suwarna: Gus Manz:"Hahaha...! Nu ka 140 kenging hadiah kalkulator. Hadiahna tiasa dicandak ka kantor Ang Ganjar Kurnia... heuheu..."
 141. Gus Maman: :"Halagh... janten emut kantos kapungkur Ang Ganjar Kurnia, masihan buku kharatis, buku dokumentasi seni( tari )sunda anu kantos aya di Jawabarat, beluk, sisingaan jste, full colour lux edition. Dicandakna di sekertariat. Tah..ayeuna...ke...ke... ayeuna abdi kedah nyandak kalkulator ka mana ?" Ngan...ah...Hanjakan Ang Rektor mah teu tiasa diolo. Ceuk Ayu Tingting : "dimana..dimana gituh ?". he.he.he.. Katingal ti dieu mah Ang Prabu Godi Suwarna tos nganggo komputer enggal. ha.ha.ha..
 142. Ahmad Yusup: Asa emut di lembur. diadu nu gaduh sambatan pamonyet jeung pamacan, Kang.
 143. Godi Suwarna: Gus Manz :" Haha...! Memang bageur Ang Ganjar Kurnia mah, Yayi..! Mung hanjakalna teh ayeuna anjeunna nuju ka mancanagara. Janten, tangtos kalkulator moal waka tiasa dicandak ayeuna-ayeuna... heuheu.."
 144. Godi Suwarna: Ahmad Yusup:"Leres eta teh...! Di lembur uing ge aya nu sok nu kitu. Rupina memang tos aya ti dituna monyet mah musuhna maung.."
 145. Tatang Sumarsono: Ayeuna mah maung sareng monyét téh tos teu ngamusuh, Ang Godi Suwarna, margi duanana sauyunan paheuyeuk-heuyeuk leungeun (éh, maung mah taya leungeunan, nya?) nuju mayunan angkara murka illegal loging.
 146. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Hahaha...! Taaah, uhun, nya...? Sae mun didamel fikmin. Ke, ah, cuang emutan..."
 147. Ahmad Yusup: Rupina kabayang pantesna mah, Olot Jumri teh buluna bulumasi.
 148. Godi Suwarna: Ahmad Yusup:"Mangga diwawaas ku nyalira, Yayi..! Mung, omat ulah dugi ka ngawawaas lodayana lenang teu aya buluan. Da tangtosna ge bakal jorang katingalna... heuheu..."
 149. Heni Sumarni: wuah...naon tea nu lenang?
 150. Godi Suwarna: Heni Sumarni:"Eta, Neng..! Lodaya nu teu aya buluan pisan. Lenang. Herang. Sapertos anyut murangkalih..."
 151. Gus Maman: #nu lalajo mesat koment# :"Kieu we meh adil, salaku penonton anu ngilu mijah bari ngarep kalkukator, kumaha Ang Prabu Godi Suwarna ngayakeun saembara, sing saha nu komentar pas nomor 200 kenging buku sabundel ti Kang Prabu. Adil !?"
 152. Godi Suwarna: Gus Manz:"Hahahaha....! Tangtos sim uing bareuh curuk balas ngetik komen waleran..."
 153. Gus Maman: Tapsir 1 : Jubahna kékélébétan, ngipasan nu lalajo, tadina ukur olohok pedah teu boga kejo, lapar jeung panas beuteung, jadi ruhay, jadi seuneu ngaduruk pamajikan Olot Jumri. Hartosna : nu lalajo mah ngumaha nu "ngipasan". (duka kanyataan na mah kumaha, ceunah ku nasi bungkus jeung uang roko)
 154. Gus Maman: Tapsir 2. Teluh aya keneh dugi ka ayeuna. (naon hubungan nana nya? harap maklum, abdi mah gol. penonton alias nulalajo)
 155. Godi Suwarna: Gus Manz:"Teu kaeumut dugi ka dinya, tah...! Nya ieu tapsir nu paling aheng mah. Tapsir nu siga fikmin. Kedah ditapsirkeun deui. hehe.."
 156. Edwin Ain G: Kade nyogot imbit, Kang Perbu..!
 157. Godi Suwarna: Edwin Ain G:"Ieu ge tos kasogot, Mang Edwin...!"
 158. Iwan Hermana: pas ret saliwat maos fikmin Kang.Godi Suwarna ari manawi teh Bolu Kukus ari heug teh Bul Kukus.....halaaaah leuereus ieu mah maosna teh kedah alon-alon pados teu leungiteun lalakon
 159. Godi Suwarna: Iwan Hermana:"Etah, abong jaman bolu Amanda, Bul Kukus ge katingalna siga kueh. Heuheu....! Tapi da memang nu ieu ge sok dituang. Geura cobian, meungpeung ngelun keneh. Haneut kana patuangan..."
 160. Tatang Sumarsono: Jih, baruk aya bolu kukus? Cing alungkeun atuh ka Cibiru. Bosen tuda, bubuy sampeu deui, bubuy sampeu deui (dipikasono téh mun ngajagragna di hotél bintang, da ari abdi mah kadaharan sapopoé, Ang).
 161. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Halah, di jaman sagala rupi sapertos bolu, nya bubuy sampeu nu matak uruy mah, Ang..!"
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI