Update: 14 Januari 2012 07:10:07

Révolusi

Ku Godi Suwarna

Brol. Orok dibagéakeun. Ma’lum anak Presidén. Nu pésta di mana-mana. Tapi rahayat mah garuligah. Pédah nagri ukur ma’mur keur gegedén. Sang Presidén bagja naker diparengkeun boga anak lalaki, hiji-hijina, ti Déwi Persik, selir kameumeut. “Enénan, ‘Yang!” ceuk Presidén basa orok gogoaran. Orok dipangku ku Déwi Persik. Orok ngecrokan pucuk pinareup nu nyeungseung. Sang Presidén kutap-kétap. “Badé?” ceuk Déwi Persik. Sang Presidén gura-giru ilu ngagemol. Orok ujug-ujug buringas. Ngagerem. Ngenyotna beuki nyepot. Kawas léntah. Déwi Persik jumerit. Getihna kaserot. Orok ngabadagan. Ngabadagan. Sang Presidén dirontok orok. Dijungjungkeun. Dijingjing ka alun-alun. Béja pabéja-béja. Rahayat ngagimbung. Gegedén ngayekyek. Sang Presidén dipuntirkeun. Keleweng. Dibalangkeun ka awang-awang. Rahayat surak. Gumuruh. Tah, ti harita, éta orok nu morontod dingaranan: Ujang Pikmin Sundarada.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Andri L. Kusumah: Presidenna saha kang Perbu..??
 2. Edi Warsidi: Manawi teh eta orok bade teurab, teras nawisan ...bade ...ngecrok ..aww, pangersa Godi Suwarna, ngecoh pun adi.
 3. Cicara Cac: asa wanian tah orok, maenya eleh ku orok.
 4. Cicara Cac: orok wedalan kulon sigana.
 5. Godi Suwarna: Andri L. Kusumah:" Nu pantes janten presiden mah taya sanes iwal ti Aa Tisna Sanjaya. Rambutna galing muntang, kumisna meles keneh. Cocok upami kagungan selir Dewi Persik teh..."
 6. Selly Sie Kirey: Presiden na kang Godi Suwarna?? Hehehe
 7. Godi Suwarna: Edi Warsidi:"Heuheu...! Apan eta ge babonna mah tina dongeng eta pisan, Mang Ed..! Sim uing mah mung ukur ngawawaas deui supados manjing kana warangka fikmin...!"
 8. Acep Iwan Saidi: Revolusi! Revolusi! Orok oge apal, maenya urang henteu? Revolusi Kang Prabu!!! Siap ngabangun Republik Pikmin, lah! Nyaan edun pisan iyeu pikmin teh!
 9. Rudi Riadi: Ujaaaaang, salametkeun indung nyaneh...balikkeun deui ka sabihara-sabihari. Lebar. Keun we bapa mah...
 10. Godi Suwarna: Cecep Burdansyah:"Revolusi di nagri Sastra, 'Ayank..! Numawi, koran Aa Cecep enggal geura ngamuat fikmin. Bilih janten korban revolusi. Heuheu..."
 11. Godi Suwarna: Cicara Cac:"Tos kabuktosan di nagara Sastra Sunda. Orok tiasa ngelehkeun sajak, carpon, novel. Pendekar-pendekar jadug sakelas Tatang Sumarsono, Cecep Burdansyah, Hadi Aks, Darpan A Winangun, Deden Abdul Aziz, Tisna Sanjaya, Acep Iwan Saidi, Ganjar Kurnia, sarerah bongkokan ka orok nu nembe borojol.. heuheu..."
 12. Yadi Fathur Berkata: Marhaba
 13. Godi Suwarna: Selly Sie Kirey:" Aa Godi mah teu resep ka Dewi Persik. Resepna ka Neng Selly..."
 14. Hadi Aks: Wah! Fikmin ajaib Ang! Ruar biasa! Liar, nyuruduk lir munding mabok. Ieu kdh anu kalebet diaoskn dina KIBS. Revoluisoner. Calon Hadiah Fikmin LBSS!
 15. Godi Suwarna: Acep Iwan Saidi:"Di taun juh puluhan ahir, sim uing kantos ngiringan revolusi dina sastra Sunda. Rame harita ge. Tina papaseaan dina media, manjang dina kahirupan sadidinten. Yoseph Iskandar 'perang' sareng Rustandi Kartakusumah. Juniarso Ridwan 'tarung' sareng Rahmat M. Sas. Karana. Rame. Sim uing mah biasa we, propokator. Heuheu...! Tapi, gairah harita benten sareng dina revolusi fikmin. Ayeuna mah langkung-langkung menggairahkan. Ieu gagaduhan teras ngaceng palay mikmin, Yi Prof..."
 16. Ragis Rakanawiraras: sanes saorok orokna, lain orok sammaneah
 17. Kyai Matdon: lah...nu kieu yeuh nu hese ngudag na teh....
 18. Entjep Sunardhi: Na ka marana gulang-gulang...? Tapi keun bae lah nu penting mah si orok urang pada ngamumule.
 19. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Wah, karaos nyurudukna...? Alhamdulillah...! Ti wangkid sim uing terang yen ungkara, imajinasi, pangarang Gabriel Garcia Marquez sok dipapandekeun kana banteng edan nu nyuruduk, sim uing kabita pisan. Dicobian dina basa Sunda nu gaduh potensi 'gumalindeng' tea. Basa Sunda 'dibadak ciheakeun'; Tutubruk nanging angger ngawirahma, kitu cita-cita sim uing dina ngarang basa Sunda. Duka teh teuing. Boa samar laksana.... hiks..."
 20. Ahmad Yani: Tah ... kieu Ahengna Kang Perbu ..teh !,dugi ka ngadegdeg tuur maos kecap " NGECROK PUCUK PINAREUP " ditambihan deuih ku NYEUNGSEUNG ...Tobaaaaaattttt , sanes kabayang deui , malihmah asa ka angseu seungitna oge !!! heu heu !!
 21. Godi Suwarna: Entjep Sunardhi:"Kawitna mah aya adegan orok nu dikepung ku rebuan gulang-gulang. Teras digelutkeun. Nanging, panjang teuing, Ang. Kapaksa diedit, da sim uing nuju ngadisiplinkeun karep reh ngarang fikmin teh moal langkung ti sawelas jajar ngetik dina komputer. Nya kitu, seueur ungkara, adegan, nu kapaksa diedit dina raraga meuseuh diri tea. Kitu manawi, Ang..."
 22. Ratna Utamie: Waduh, depe dikenyot sim kuring nu enyur enyuranana.ha.ha.ha
 23. Ya Soebarta: Mung hiji kecap...aheeeeeeeeeeng...!!
 24. Dadang Soekanda: Kitu Teh Ratna, simkuring mah timiiti orok nawisan teras dugi kaayeuna, manyun wae ...kumaha ieu ngubaranana?
 25. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Salamet biangna mah, Mang Rud..! Tetap nyeungseung. Bagean Mang Rudi eta mah..."
 26. Godi Suwarna: Ragis Rakanawiraras:"Orok fikmin. Sina gagah we ah. Karunya..."
 27. Godi Suwarna: Kyai Matdon:"Benten jurus, Kyai..! Jurus Kyai ge upami diulik teras mah tangtos bakal janten karya anu aheng. Da ayeuna ge tos ngawitan karaos ahengna, nu diangkat ti dunya budeureun salira Kantun dileukeunan..! Yakin dekh...!"
 28. Acep Iwan Saidi: Kang Prabu, katingalina eta orok awal lahirna memang tahun 70an, dina seni rupamah pan kurun waktu eta oge ting borojol orok-orok anu ngalantarankeun Gerakan Seni Rupa Baru. Tah eta orokteh memang bakal teras lahir dina waktos2 tertentu, sapertos ayeuna di nagara pikmin. Eta meureun nu disebat atapisme tea, alias lahirna deui roh-roh purba. Tah, kumaha upami eta kalahiran deui orok di pikmin urang rayakeun? Keun abdi siap miribumian di FSK.
 29. Irvan Mulyadie Bersabda: Tah, nu kieu yeuh..... Keren !!!
 30. Abi Ibn Al-Khairi: Asyik dekh...! Fikmin tos wantun ngawacana kana revolusi. Sedep Kang Prabu ah. Mang Muamar Khadafi ogé ka éléhkeun.
 31. Teti Taryani: Abong Dewi Persik kameumeut Kang Prabu .... salamet we nya gaduh orok aheng ge... da eta orokna tacan wareg nenen... heuheu...
 32. Darpan A Winangun: Aya nu nyeungseung, aya nu cugenang eta teh Kang Perbu. Duana ge sami matak uruy Presiden. Hehe
 33. Godi Suwarna: Acep Iwan Saidi:"Asooooy geboooooy, Yi Prof...! Siap dekh...! Uhun, nya, aheng oge jaman taun juh puluhan teh. Sagala rupi gerakan kabudayan nyoko di dinya. Tah, boa uhun fikmin ge saleresna mah katitisan gerakan taun juh puluhan. Saur Tisna Sanjaya, nu namina gerakan teh bisa bae umurna mung ukur sawatara lami, tiasa teu abadi, tapi bakal mangaruhan kabudayan salajengna. Dina waktos hiji gerakan tos ngawitan 'disusupi' ku kapentingan industri, nu tadina ukur ngandelkeun sumanget, mangka ahirna bakal kabandang kana komersilan. Ayeuna ge tos tingkurunyung pamedal nu siap ngabukukeun fikmin sim uing. Halah..."
 34. Ella Wargadinata: Semangadddd....maju perut..pantat munddurrr....eh asli Ang, nembe apal manawi teh sastra sunda mung tiasa maen di dunya cinta anu melow,kulawu.... ternyata ngahudang sumanget (ngahudang birahi oge mangga teuing lah) ..........
 35. Yus R. Ismail: Kumargi Dewi Persik pundung, orok teh ka toko-toko ngarebutan susu botol. Tapi da teu wareg-wareg, da orok ieu mah kedah dipasihan susu fikmin. Okey Boss... mariiii kita mikmin....
 36. Godi Suwarna: Yadi Fathur Berkata:"Heuheu...! Marhaba-anana parantos kamari di Unpad. Kantun dilajengkeun kana cara nikahkeun orok nu morontod...!"
 37. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Biasa eta mah, Mang'Yan..! Mamanis dina revolusi. Ari aya nu nyeungseung mah tangtos nu halabhab tiasa ngiringan kenyat-kenyot... hehe.."
 38. Abah Amin: Panginten ieu mah orokna Presiden Djayadirandjang... ti Nagri Militan.
 39. Godi Suwarna: Ratna Utamie:"Oooh, ngiring enyur-enyuran Bu Neneng teh...? Kumah atuh, nya...? Mangkaning sim uing nu ngarang. Mangkaning sim uing mah sok berani berbuat, berani bertanggung jawab. Hehe.."
 40. Fasha Rouf: jawara..
 41. Ambuna Kaka: leuh.....pauuuuuuur!
 42. Deden Abdul Aziz: Orok jawara mah tos sanes ngindung ka Dewi Persik, Ang Prab, moal kiateun diserot ku tanaga fikmin nu rosa. Ayeuna ku Ayu Ting Ting meh ieu Republik Fikmin tiasa manggulang-mangguling mahala mahayu ka sakujur nagri... Eta orok bintangna naon, nya?
 43. Asep Ruhimat: orok fikmin tea atuh matak ngageunjleungkeun.
 44. Lalat Socrates: Ujang Pikmin Sundarada ...........rada naon ang?
 45. Tuti Haryati: Hehehe. , .presidenna kang godi nyaliranya ? Matak orokna kiat ngangkat.
 46. Tuti Haryati: Hehehe. , .presidenna kang godi nyaliranya ? Matak orokna kiat ngangkat.
 47. Godi Suwarna: Ya Soebarta:" Aheng mah tiasa oge nu hitut disongokeun kana seeng. Aheeeeng, kitu suantenna teh. Heuheu...! Bodoran jalman tai kotok dilebuan..."
 48. Godi Suwarna: Dadang Soekanda:"Cobi we ngecrokan jempol.....mertua... hehe...!"
 49. Emas Kurnianingsih: heu...., enggal damelkeun aktena ath....
 50. Uzanx Boam Hardrocker: awwwww
 51. Godi Suwarna: Abi Ibn Al-khairi:" Ti jaman sim uing nuju nyarpon baheula, tema-tema teh ngahaja teu milih nu ilahar. Nu mung ulukutek dina tema garapan nu sanes. Nya sok ngadamel nu langkung jembar ambahanana. Numawi harita pada nyebat teu parok jeung batur. Da uhun kitu pisan..."
 52. Uzanx Boam Hardrocker: awwwww
 53. Godi Suwarna: Teti Taryani:"Dewi Persik mah moal dugi ka bobor karahayuan dienen ku orok. Sakitu nyeungseungna, Bu Neneng...!"
 54. Abi Ibn Al-Khairi: Kitu pisan kang perabu teh deuh. Kataji banget dekh. . .
 55. Godi Suwarna: Ella Wargadinata:"Rupina, ku karakter basa Sunda nu gumalindeng tea, tarikan kana ngarangna ge sok ageung kana romantisan. So raresep sumoreang. Nyeungceurikan baheula nu sarwa endah. Padahal, sagigireun tiasa diangge ngagerean cepil sapertos bulu hayam, basa Sunda oge tiasa diagge byepret, ngagitik. Kitu manawi..."
 56. Godi Suwarna: Darpan A Winangun:" Cita-cita mah hoyong ngadamel BF alias Blue Fikmin ieu teh. Numawi tos ngawitan wantun ngalebetkeun nu 'nyeungseung'. Manawi enjing tos ngawitan wantun ngalebetkeun nu munu'u..! Heuheu..."
 57. Ya Soebarta: Kang Perbu Godi:hitut na seeng mah 'e' na hiji,itu mah 'e' na sapuluh...ti tatadi ngabayangkeun taeun na dewi persik digemol...kacipta nu kaluarna nanah tingburial...
 58. Ahmad Yani: Enggal gera di akteuan orok teh Kang Perbu ! . Lebar ..ku Saktina ! he he !!
 59. Nanang Sahbana Afnani: Hahaha...asa dijalanan ngadamel fikmin cawokah,namung can wantun kanggo nyeratna ang.!!
 60. Godi Suwarna: Yus R. Ismail:"Hahaha...! Yah, tiasa teras dipanjangkeun, dipanjangan. Siga Orok Mang Yus..."
 61. Godi Suwarna: Abah Amin:" Leres, 'Bah..! Nami presidenna Jayadiranjang... heuheu..."
 62. Godi Suwarna: Fasha Rouf:"Jawara ngenyot pinareup..."
 63. Abi Ibn Al-Khairi: Kang Prabu Godi. "Padungdung Dangdut" ogè tos rada mikmin da nya..?
 64. Godi Suwarna: Ambuna Kaka:"Rupi-rupi geuning kaum wanoja nu ngaos ieu fikmin teh. Aya nu nyebat getek, nu enyur-enyuran. Ambu mah paur, geuning. Rupina sensitif pisan... heuheu..."
 65. Godi Suwarna: Abi Ibn Al-khairi:"Yaktos, Yi Haj...! Tiasa oge digolongkeun kana fikmin rupina. Malah, saur Prof Dr Mikihiro Moriyama, Buku Sajak Dongeng Si Ujang teh tos kalebet kana fikmin. Numawi, anjeunna manghanjakalkeun kunaon eta buku bet dijudulan Sajak...."
 66. Iwan Hanjuang: engke deui mah ku Malinda de ,ulah dewi persik wae Lo.asa gede keneh nu malinda de pan eta mah geus milik nagara,da digedeanana oge ku duit nasabah.. he he he he he he
 67. Ya Soebarta: Kang Perbu, uing mah resep ieu maca Fikmin nu ieu mah tos 5 uihan teh, hoyong deui..nyungkeun widi bade dilaminating ah...
 68. Cicara Cac: nu malinda mah tos disita sabeulah ku nagara Ang Iwan, janten kantun sabeulah deui. hehehehe
 69. Lalat Socrates: nyaan abong fikmin...... imajinasi ampul-ampuan kitu ang...; teu jauh ti imajinasi dina puisina hahahaha heded pisan......
 70. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:" Teu tega ka Neng Ayu Ting Ting mah, bau keneh jaringao. Mending kawin ka Dewi Persik, 'Aom...! Tingali teuteupna, estu ngajak ngagoloyoh salawasna... heuheu..."
 71. Godi Suwarna: Asep Ruhimat:"Geunjleung samadhab papat. Aewuhanana tos dugi ka Dubai, Jerman, Walanda, Jepang, Ustrali. Ear dekh ikih..."
 72. Godi Suwarna: Lalat Socrates:" Sundarada! Hahaha...! Kaperhatoskeun, euy ku si Amang mah. Sundarada, rada gelo, rada pinter, rada soleh, rada... heuheu...! Dina revolusi mah ulah aya nu sampurna, Amang...! Mendingh di 'rada'keun we. Supados revolusina manjang... heuheuy.."
 73. Godi Suwarna: Tuti Haryati:" Dupi cita-cita sim uingi mah sanes janten Presiden. Cita-cita sim uing mah nikah ka Dewi Persik. Mung, masih pakeukeuh-keukeuh ieu teh. Sabar we, ah. Da nuju diakalan, nuju dipelet..."
 74. M Dada Bz: bade komnt tapi tos kumplit ku anu sanes. Pokona mah dun tah sakadang pineureup teh...
 75. Godi Suwarna: Emas Kurnianingsih:"Nuju dilereskeun ka kelurahan. Rada sesah da kedah nyogok... heuheu..."
 76. Abi Ibn Al-Khairi: Tanduandé ath sapertos pelok dialungkeun kana taneuh dina fikmin teh. Langsung melentung langsung buahan. Nu ku abdi dipulungan buahna he2 . . . !
 77. Godi Suwarna: Uzanx Boam:" Ih, siga nu getek dikecrok. Boa-boa Ujang teh..."
 78. Uzanx Boam Hardrocker: hoyong nyobian ngecrok hehehe
 79. Godi Suwarna: Abi Ibn Al-khairi:"Keur sim uing, imajinasi dina fikmin teh kedah diabur pisan. Ulah imaji sadidinten teuing. Apan lamunan-lamunan urang dina sadidinten ge sok araheng. Kantenan impenan mah. Tah, dunya fikmin teh, cek sim uing, nya dinya impenan tea. Sok araheng geura. Kawas dina Alice In Wonderland. Geura..."
 80. Abi Ibn Al-Khairi: Teuh digebregkeun teh murudul buahna gning. Sip dekh mulung heula ah mo waka mikmin heuheu. . . ! Nuhun kang prab.. Tegep. . . ! Tambih ngajustru ku kieumah, Fikmin revolusioner teh.
 81. Godi Suwarna: Ya Soebarta:"Haha...! Kacipta nu nuju di Dubai mah. Sagala dibayang-bayangkeun. DP tea seksi, Mang Ya...! Tingali sorot socana. Gustiiiii....! Tuluuuuung....."
 82. Godi Suwarna: Ahmad Yani:" Teu acan kabujeng diakteuan. Ieu masih keneh sibuk nenen ka biangna... heuheu..."
 83. Godi Suwarna: Nanang Sahbana Afnani:"Der atuh, Yayi...! Cawokah mah benten sareng porno. Upami porno mah dipiharep tiasa ngahudang birahi. Dupi cawokah mah mung sakadar kangge 'mancing' seuri. Cawokah mah moal kenging ku UU anti pornografi... hehe..."
 84. Nyi Roro: Kang Godi Suwarna, abdi mah ngimpenna tara aheng, basajan bae.. kumaha atuh supados aheng?
 85. M Dada Bz: Enya, Kang. Da aricawokah mah sirop mun urang keur hanaang...heheh
 86. Godi Suwarna: Nyi Roro:"Taaah, upami ngimpenna tara aheng mah cobi atuh ameng ka tempat nu aheng-aheng, ka kuburan wengiwengi. Tangtos aya lamunan-lamunan nu aheng. Mangga geura cobian..."
 87. Godi Suwarna: M Dada Bz:"Taaaah, eta pisan, Yayi...! Cawokah mah menghibur. Teu matak 'ngacung' da... hehe..."
 88. Nyi Roro: Hiiiy... cieung atuh... baroraah ngalamun, ngayekyek we teras kapiuhan :D
 89. Godi Suwarna: Nyi Roro:"Numawi, apan tos aya ti jaman baheulana, Bu Neneng...! Upami palay kataekan mah kedah tatapa di tempat-tempat nu hara-haraeun. Sami da mikmin oge. Kedah angkat heula ka gunung, ka leuweung, ka hulucai..."
 90. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Wah, tobat, mang, ku nu si ibu eta mah. Sieun, ah...! Kagak manusiawi tuh... Iiiiy, seraaaaam...!"
 91. M Dada Bz: Leres sapagodos abdi sareng, Kang Godi, Bu Nyi Ror.
 92. Godi Suwarna: Ya Soebarta:"Bade dilaminating...? Wah, aya-aya bae Yi Haji mah. Tapi, nuhun atuh ari kalandep mah. Nya etang-etang ngahibur ka urang Dubai we...'
 93. Godi Suwarna: M Dada Bz:"Sanes sapagodos atuh. Sapagodi manawi..."
 94. M Dada Bz: Sanes sapagodi panginten, Kang. Sapagodis.... hehehe
 95. Godi Suwarna: M Dada Bz:" Upami kitu mah tiasa diteraskeun atuh: Sapagodis sareng nu manis..."
 96. M Dada Bz: "Tiasa oge, kang kitu. :Sapagodis sareng nu manis suranis sanaos kulimis teu aya kumis, nu penting teu tiris...."
 97. Ahmad Fawzy Imron: Abdi nembe parantos nelek nelek socana DP tina gambar majalah. Leres kang..matak nohnit, matak prikitil..eh, prikitiw. Mangkaning pun bojo tos obo..
 98. Godi Suwarna: M Dada Bz:"Hahaha...! Cerdas dekh ikh..."
 99. M Dada Bz: "Kang Godi ditilik-tilik seratan, Akang nganggo wae tanda kutip. Punten ku sim kuring bade di tiron, nun."
 100. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Teuteupna teu weleh geugeut, Yi Haj..! Matak muriding sabulu-bulu. Hideung santen deuih. Jaba nyeungseung. Sawengi weh jalan-jalan sareng anjeunna, fikmin urang moal teu janteun juh las bukueun... Tobaaaaat..."
 101. Godi Suwarna: M Dada Bz:"Supados karaos yen seratan urang teh penting. Sareng, tos janten kabiasaan, upami ngadamel kalimah langsung sok ngangge tanda kitu. Kacacandak ka dieu..."
 102. Tatang Sumarsono: Turutan we, Jang Ahmad Fawzy Imron ....
 103. M Dada Bz: "Sumuhun dawuh, Kang Godi. Katampi pisan ku jisim abdi....."
 104. Tatang Sumarsono: Enya, turutan we, Jang M Dada Bz, oge ka anu sanesna, eta kabiasaan ngadamel tanda kutip teh, sakumaha Kang Godi Suwarna, salami saluyu sareng konteks tulisan mah. Moal, moal disebat epigon ari nurutan nu kitu-kitu wae mah, da memang kedahna.
 105. Godi Suwarna: M Dada Bz:"Tuh, pan..? Ari ngangge tanda kitu mah dawuhan Yi Perbu diestokeun pisan ku sim uing... heuheu..."
 106. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:" Nya kitu tea, Aka...! Asa sanes paguneman upami teu ngangge tanda kitu teh..."
 107. M Dada Bz: "Teu dinyana, teu disangka, wengi ieu iasa langsung cumarios sareng para inohong basa sok sanaos bari dina PIKMIn grup oge, anu biasana mah mung apal teh dina rupaning buku-bukuna wae. Sok padahal satadina mah moal arek kutak-ketik palaur di ektok ku batok ku pun bojo, sapedah ninggalkeun tugas pokok, purah ngagentos popok orok...Leuh bagja temen nuhun ah......"
 108. Muhammad Shohiba Nu'man: Yeeaaaaah...! Ngiring surak Kang Prab! Hidup Ujang Pikmin! Hidup Dewi Persik! Nuju lalungse dipaparin fikmin nu seger kieu.. Ngadadak cenghar deui..! Hatur nuhun Kang Prab..
 109. Godi Suwarna: M Dada Bz:" Sadaya balad Ang Yusran Pare, eta hartosna balad sim uing keneh. Hehe..! Wios alewoh di dieu ge lanan. Supados ke upami kopdar, urang tos teu asa-asa deui..."
 110. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Wah, Jang MS nembe jebul. Diantos ti tadi. Ieu bantuan ngenyot, yeuh. Teu seep-seep...ududeun.. heuheuy.."
 111. Abah Amin: Ieu cingcirining Kakang Prabu teh leres-leres 'Pribadi yang SUPER.' Pami Gan Abdul Hamid M. Sastra mah 'Pribadi yang 234'.
 112. Muhammad Shohiba Nu'man: Sidikan tos sono pisan ka Jang Pikmin teh.. Nembe rengse tugas nagara Kang Prab.. Siap! Cuang seuseup dugi ka mulek.. hehe
 113. M Dada Bz: "akutan kitu eta teh, Kang. Sareng Kang Yusran mah sim kuring teh dulur salembur, batur sasumur mangsa di Bandung ta teh. Tempat sim kuring ngagantelkeun seug aya karerepet....hehe......"
 114. Tisna Sanjaya: ..gustiii nu aguuung..meuni rameee..tos rebuan fikmin, komentar..puluhan rebu jempol..seruu , kreatif, imajinatif, edaaan..ngelehkeun konprensi sunda, bamus suna ..komo kongres pssi jeung resapel mah...bravo lur !!!
 115. De Hudaya: Keren deh, Orok. Hehe
 116. Nazarudin Azhar: Édas! Kumaha upami ngadamel Paguyuban Sundarada? Saé pisan yeuh, ngaran, kataji, Kang...
 117. Godi Suwarna: Abah Amin:"Pribadi nu super memang nyesep jarsup, nya Bah..? Haha..! Mung kiat sataun teu udu teh, Bah..! Dina lebet sataun teh teu ngarang sakotret-kotret acan. Kapaksa, udud dilanjut..."
 118. Yayan 'Bedog' Supriatna: Sundarada? cacakan rada tos Edas komo mun Enya! kitu tanapi kumaha?
 119. Godi Suwarna: Yayan 'Bedog' Supriatna:"Hahaha...! Emut ka Khadafi. Jalaran jalmina revolusioner, pangkatna ge kolonel we saumur-umur. Tah, supados fikmin teras ngagaduhan jiwa revolusioner, nya urang 'rada' -keun we. Rada pinter, rada kreatif, rada gelo, rada bener, rada salah. Ku kituna, urang sami-sami milari jalan kangge nyampurnakeun diri..."
 120. Tisna Sanjaya: SUNDARADA ..dahsyat !!....cobi ayakeun lomba ngadamel LAMBANG, SIMBOL SUNDARADA...kanggo pinunjul, siap.. ti sim uing lektop kaluaran terweuteuh..moal kawon ku agan rektor dech..
 121. Godi Suwarna: Tisna Sanjaya:" Hahaha...! Bongan tuda sok aya urang Sunda nu asa panghebatna ti seler bangsa sanesna. Keueung, Prof..! Bilih kalangsu siga Hitler. Aya oge nu ngaraos hina, laip janten urang Sunda teh. Hayoh we sedih pedah urang Sunda teu aya nu jadi pamingpin kaliber nasional. Padahal, boa bakat urang Sunda mah lain jadi pamingpin. Boa bakatna teh dina seni. Da geuning seueur seniman kaliber dunia sapertos salira. Kota Bandung apan jadi kota terkreatif di Asia. Tapi, prestasi dina kasenian mah teu dianggap penting geuning. Nya wios we, ah. Uing mah rek jadi Sundarada we meh terus revolusioner.. hehe.."
 122. Tisna Sanjaya: ..eta panuju banget kana stetmen agan Godi Suwarna..tos tong loba uted, agan janten Presiden SUNDARADA..omat sim uing angkat janten naon we..perkawis Dewi Persik, abdi kenal pisan..moal keur saha..
 123. Yayan 'Bedog' Supriatna: haruh...mangkaning teu tiasa gumbar-gambar uing mah, alamat NYAMOS deui baé lektop téh, hihiii...
 124. Godi Suwarna: Tisna Sanjaya:"Sapuk atuh ari kitu mah. Sebagai Caca Handika, Prof Tisna tangtos seueur kenalan seniwati widang dangdut. Sok sanaos Ang Tis nuju kagegeloan ku Are You Thin Think, sim uing mah moal pindah pileumpangan, bade angger memuja Dewi Persik nu pameunteuna etnis, siga urang Ciendog asli. Hiji waktos mah sim uing hoyong pisan kolaboratil sareng anjeunna..."
 125. Tisna Sanjaya: ...eeeh ku kami disiapkeun sual Dewi Persik mah..kantos neng Dewi dua kali ka Cigondewah...mung abdi mah tara ibur..Presiden Sundarada mah Ibu Negarana kedah ti wetan..cocog pisan sareng etangan Sundaatlantis..
 126. Godi Suwarna: Tisna Sanjaya:" Sundaatlantis... Hahahaha...! Hebat istilah teh, Prof..! Supados revolusioner, ulah aya presiden di Sundarada mah. Nu atos-atos ge presiden mah sok kalah maen band, bersaing jeung Si Ujang, anak uing. Mun Dewi Persik ka Cigondewah deui, omat uing bejaan. Ke dikirim gurame..."
 127. Yayan 'Bedog' Supriatna: kamandang Prof ti Argentina kitu? nu nalungtik mangtaun-taun : "The Lost Atlantic City / Taman Eden / Taman Firdos téh kapungkur ayana di Sundaland "
 128. Deden Abdul Aziz: Ang Nu Azhar & Ang Entis Sanjaya | Uing mah made Sundawoles (slow) we, margi pami tos ngango sunda-sundaan teh bawaanana sok haroyong nyebrut wae ning...
 129. Godi Suwarna: Yayan 'Bedog' Supriatna:" Yaktos, Yi Perbu...! Eta buku teh sae kangge nyumangetan karep. Mung, upami sumanget teuing tiasa bahaya oge. Matak ninggang kana paripaos : agul ku payung butut..."
 130. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:" Urang mah mending tumut kana fatwa Almukarom Kyai Haji Acep Zamzam Noor: Sunda Tapi Mesra...
 131. Deden Abdul Aziz: Leres, Ang Prab... Satubuh, eh satuju namina Jang Sunda sanes Ki Sunda. "Biar Sunda Tapi Tetap Mesra"
 132. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:" Revolusina ge kedah ngandelkeun hate. Revolusi dengan Cinta. Damai di hati, damai di bumi. Hindari kekerasan. Margi urang Sunda mah saromeah, balabah, balodor. Upami aya nu galak teh sok aneh. Apan aya paripaos : Sagalak-galakna urang Sunda moal tepi ka ngahakan iket..."
 133. Yanti Sri Budiarti: Kieu yeuh ari hanaang hoyong nenen teh...sok ka mana karep he he
 134. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"...Nuju usum hujan kieu mah cekap nu ukuran 39 cup A. Halaaaaah, halabhaaaab salalawasnaaa... hahaha..."
 135. Yanti Sri Budiarti: Aya oge nu 42...mung kedah parebut sareng orok. Bade? hi hi hi
 136. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:"Hahaha...! Alim, ah...! Bilih dibalangkeun ku orok. Da tangtos sakti eta orok teh...! Da waktos dipidamelna oge, ramana dugi ka ngacleng ka para.."
 137. Yanti Sri Budiarti: hahaha...Sawios atuh alim mah, bade diperenan deui we kana kulkas!
 138. Godi Suwarna: Yanti Sri Budiarti:" Tah, leres..! Kitu we heula, ke upami Bang Toyib ka Bandung, enggal we suguhan. Hawatos. Tos halabhabeun pisan. Tos hoyongeun murak, saurna."
 139. Ahmad Yani: Mikiran nasib Si Ujang Fikmin Sundarada, ka hareupna, moal kitu bakall jadi mamala, bongan lahirna ngan ukur ti selir. Kabayang wae bakal aya perang rongkah marebutkeun warisan karajaan...heu heu heu !.
 140. Cece Hidayat: Hadeuh.....aya ku nikmat macana.....atuda pinareup Dewi Persik dikenyot ku orok,diheroan ku Persiden....kalah ngajirim buta nu nyedot us-us nepi ka jg getihna.....emh,kacipta kumaha ngaburialbuncelikna Neng DePe.....hihihihihi....!
 141. Godi Suwarna: Ahmad Yani:" Haha...! Selir nu dipikameumeut mah langkung-langkung ti garwa padmi, Mang 'Yan..! Sabar, urang tangtos kabagean janten camat-camat bae mah... heuheu..."
 142. Godi Suwarna: Cece Hidayat:" Haha..! Rupi-rupi komen ti ibu-ibu kana adegan enen. aya nu enyur-enyuran, getek, paur. Kitu deui bapa-bapa. Pun ad, Kyai Haji Ahmad Fawzy Imron mah dugikeun ka ngahaja ngimpleng potret Dewi Persik nu rada ngaboleklak. Aya-aya bae.. Heuheu..."
 143. Dinda Mosa: Hadooooh.........., Ujang Fikmin Sundarada ngabageakeun Hari Pahlawan. Wios lah janten buta oge da tos ngalungkeun presiden nu teu nyaah ka rahayat......., Perkawis Dewi Persik ngayekyek mah aya keneh anu Jupe....... Kanda Prebu mah Top markotp lah...:)
 144. Godi Suwarna: Dinda Mosa:" Ujang Fikmin mah mugia teu janten buta sapertos ramana. Mugia sing janten penyanyi dangdut ngala ka tuang ibu. Jupe? Halah, nenen-na muhun we. Namung, eta pameunteu asa kirang manusiawi... hehe..."
 145. Gus Maman: Jupe mah tos aya anu gaduh : Jay Rames. :)
 146. Godi Suwarna: Gus Manz:" Jay Rames sareng Jupe nu tepang dina pameran grafis fikmin tea... silih peres, silih rames...heuheu..."
 147. Gus Maman: Kang Prabu Godi Suwarna : "eta teh implementasi nyata silih asah, silih asuh, silih asih".
 148. Godi Suwarna: Gus Manz:"Nyata pisan eta mah. Sae. Langkung sae teras baranahan janten...fikmin...."
 149. R.Atang Supriatna: unggal maos Fikmin kang Prabu, murengked deui - murengked deui bade mikmin teh, hahaha.. wios ah janten Fans bae cekap. Bravo kang Prabu...
 150. Maspri Dkc: Abong master Ang Godi Suwarna mah....edun.
 151. Godi Suwarna: R.Atang Supriatna:"Walah, walah, padahal mah der we atuh, Yayi..! Udagan memang kedah aya, dina hartos fikmin nu 'dicita-citakeun'. Tapi da tangtos fikmin Yi Perbu bakal benten sareng sim uing. Kedah benten malah. Supados fikmin Sunda langkung seueur pulas...!"
 152. Godi Suwarna: Maspri Dkc:" Heuheu.... dietang-etang teh sim uing tos 33 taun ngarang dina basa Sunda. Proses tea rupina, yayi...!"
 153. Mulyawati Kusdinar: Gustiiii......mani rame nya ? hebat pisan tah orok langkung-langkung ti Gatot Kaca atuh kasaktenna, nya. Pantes pengaos susu di pasar awis da halabhab wae.....
 154. Esép Muhammad Zaini: Hmmmm...kacipta wae stupa Dewi Persik. Mani hoyong nyobian, Kakang...
 155. Godi Suwarna: Mulyawati Kusdinar:" Eta orok teh dilahirkeun ku Dewi Persik. Tos sakitu gagahna. Komo upami dilahirkeun ku Dewi Mulyawati nu gagah perkasa. Istri nu sakti tanding Srikandi ti Tatar Kidul Nagri Galuh. Mung, hanjakal Dewi Mulyawati mah teu acan ngadamel fikmin. Padahal diantos pisan ku Para Srikandi sanesna..."
 156. Godi Suwarna: Cicara Cac:"Yi perbu mah sapertos nu kabungbulengan ku nu Neneng Malinda g'Dee, sanes...? Sim uing mah sieun ningalna oge. Serem pisan. Asa ningal hulu angkot nu ngaburayot dina dada... heuheu..."
 157. Yadi Fathur Berkata: Kade ah revolosi-na ulah dugi ka ngagugurkeun 7 jendral fikmin heheh .. ciga dina pilm G30S
 158. Godi Suwarna: Ésép Muhammad Zaini:"Stupa..? hehe...! Perkawis 'stupa' tetela sering janten inspirasi para seniman kahot. Aya 'stupa' nu janten patung, lukisan, puisi jrrd. Fikmin di luhur mah mung sakadar nyabit sakedik peran 'stupa' dina revolusi..."
 159. Godi Suwarna: Yadi Fathur Berkata::"Revolusi ieu menyakitkan, 'Jendral...! Wios, sim uing siap janten tumbalna... hehe.."
 160. Yusran Pare: Nyaan resep yeuh maos komen para ahli....matak reueus. Aya "kolaboratil" aya "Malinda gDee" aya oge "stupa" ngenyod!!
 161. Godi Suwarna: Yusran Pare:"Eh, manawi teh teu diperhatoskeun ku Banjarmasin. Boro ku sim uing teu diilmiahkeun. Hehe..! Nuhun, Yi Perbu...!"
 162. Yusran Pare: heuheuheuheu......nu kumaha nu ilmiah teh, Kang Perbu?
 163. Godi Suwarna: Yusran Pare:" Nu kumaha atuh, nya...? Nu seueur catetan sampean tea kitu...? Hehe.."
 164. Kez Sukezz: Whuahahahahaaa...Waasna pohara,, kang !
 165. Godi Suwarna: Kez Sukezz:"Hahaha...! Taaah, geuniiiing...! Saur Neng Kez mah waas. Saur kaom istri sanesna mah aya nu nyebat mani enyur-enyuran, ni getek, ni paur. Nuhun ari teu enyur-enyuran, teu getek, teu paur mah. Nuhun ari waas mah... hehe...'
 166. Yusran Pare: heuheuheu....muhun ketang, waas. Asa noong "taeun" ...!!
 167. Godi Suwarna: Yusran Pare:"...asa noong Neng Kez Sukezz, sanes..? Heuheuy..."
Ngeunaan Ieu Naskah:
 • Medal: 09 Novémber 2011 09:05:49
 • Komentar: 167
 • Jempol: 70
 • Format: Tos Luyu
 • Revisi: Teu aya revisi
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Parahu Nabi Enuh
 2. Pandawa Dadu
 3. Rotasi Sakeclak Cai
 4. Gambar Parahu Dina Kikisik
 5. Sabda Sang Utusan
 6. Ronggéng Gunung
 7. Dongéng Ti Nagri Kedok
 8. Murang-maring
 9. Jalan-jalan
 10. Kunyuk Gandrung
 11. Monalisa
 12. Rajah Pangemat
 13. Révolusi
 14. Berlin, Dina Hiji Peuting
 15. Serat Kasmaran
 16. Nagri Balai
 17. Sabot Ngalenyap
 18. Fikmin, Oh, Fikmin
 19. Kurusétra
 20. Pangarang
 21. Rajapati
 22. Ringkang
 23. Kamar Pangantén
 24. Roméo, Oh, Roméo…!
 25. Kembang Buruan
 26. Déwi
 27. Hulu Peda
 28. Jihad
 29. Titistulis