Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Berlin, Dina Hiji Peuting

Ku Godi Suwarna

Réngsé magelarkeun sajak Sunda. Bérlin narawangan. Hadirin ngagimbung kénéh. “Abdi resep pisan!” kitu kira-kira cék Bettina bari nyiuman. Uing nyéréngéh méh soéh pipi. “Teu ngarti basa Sunda. Tapi bisa ngarasakeun!” cék Mariane sabot nangkeup. Irung uing beuki rebéh. Tapi, aya nu terus merong di juru. Bulé jalu jangkung badag. Dijékét kutung teu dikancingkeun. Gundul. Si Bulé nyampeurkeun. Bréh. Anting rapang. Kongkorong. Tatona saawak-awak. Aya tato swastika dina dadana. “Pasti kabogoh Bettina, atawa Mariane, nu timburuan!” cék haté. Uing api-api ngaléos ka toilét. Si Bulé nuturkeun. Uing ngabalicet ka gang. Si Bulé terus nuturkeun. Uing lumpat. Si Bulé ngudag. Gusti. Gangna buntu. Uing ngayekyek. Geus asa jekok ditonjok ku peureup sagedé kalapa. Pasrah. Si Bulé ngangsrog. Na atuh, ari pok téh :”Great show! Thank You, Master!” cénah, rada ngaliwey, dongko, tuluy nyembah. Léos deui wéh. Halah, sugan téh rék tuluy nyium..

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Godi Suwarna: :"Hiburan kangge nu wareureu domba. Khususon haturan Prof Dr Tisna Sanjaya, nu nami-nami kabogohna ku abdi didamel tokoh..."
 2. Yadi Fathur Berkata: ”Great show! Thank You, Prebu.. ameng atuh ka teun abdi di bantarcaringin!” heheh siiip
 3. Godi Suwarna: Yadi Fathur Berkata:"Alim, ah...! Sieun dicium..."
 4. Atep Kurnia: Jerman tea atuh pikiraneun, ... heuheu
 5. Iwan Hanjuang: cuang-cieung ngan sorangan cuang nakolan kaleng we...
 6. Godi Suwarna: Atep Kurnia:"ABG-na kawas es batu...! Tapi teu burung laleyur ari dileukeunan mah... hehe..."
 7. Asep Ruhimat: Katingalna mah, Aka, jiga urang ngupingkeun lagu barat, najan teu ngarti tapi ngeunah kana ceuli. Kantenan ieu, salian ti ngeunah kareungeuna, diwewegan deuih ku ekspresi, properti kalebet anggoan has Aka, jeung lian2na atuh tangtu matak jadi magnit, untung we eta nu gareulis teu milu ngabring ka ciamis.
 8. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Simpe ing pamrih rame ing embe..."
 9. Tatang Sumarsono: Abi ngiring ngajempolan. Kumaha cara-carana, tataros heula ka pun anak, da rumaos gaptek. Kitu th, pamundut tos ngawitan ditaratas.
 10. Godi Suwarna: Asep Ruhimat:"Nya kitu, sagala rupi elmu panemu diketrukkeun. Pentas didekor siga di bumi dukun. Dililinan, dimenyanan, dikacapian, dikawihan. Isin-isin ge sim uing ngengkak di panggung, keun we disebut nu gelo ge da di lembur batur ieuh. Beres mentas, tetela seueur urang Sunda nu tos lami teu ngalobrol basa Sunda. Na da teras rame, malah tungtngna mah karakawihan dikacapian ku Neng Wina ti STSI..."
 11. Muhammad Shohiba Nu'man: Hanas kacandak tegang, pedah tadi dina bewara bakal aya gelutan.. ari pek teh pungkasanana bet mintonkeun Kang Prabu nu nuju ngayekyek.. hehe.. Great Show, Master!
 12. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Jempolna rela, Ang Tang...? Hehe...! Fikmin salancar we ah minggu sonten mah. Etang-etang hiburan saparantos cape sadidinten, meuncitan embe. Ayeuna kantun nuang sate, ditambul bari mayunan komputer..."
 13. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Fikmin nu diangkat tina fakta. Fakmin kitu...? Heuheu.. Uing ge heran sorangan, dua kali kajadian, aya bule jerman ujug-ujug ngantelkeun dua dampal leungeunna, dina dada, tuluy dongko. Nu saurang basa uing rengse magelaran. saurang deui di kampung Kronberg. Duka pedah naon..! Eta we pangalaman nu pangahengna mah..."
 14. Liman Sanjaya: boa éta séké-sélérna Hitler, Kang Perbu..
 15. Godi Suwarna: Liman Sanjaya:"Kana kitu, 'Jang...! Neo Nazi tea sigana mah, nya...? Tapi ku kasenian mah janten saroleh geuning..."
 16. Ahmad Yani: Toobatttt , aya "Jawara " sieun ku nu tatoannn !!!! heu heu heu !!
 17. Tatang Sumarsono: Ih, rela pisan. Bilih teu percanten mah, belahlah dada aku (kitu saur Titik Shandora ka Muchsin Alatas). Atuh ngajempolan bari teu rela mah, moal jadi ganjaran panginten. Pami ngajempolan bari pangarahan, asa teu katulup naon nu bade diarahna, da abi bade nyoro roko ge apan urang ayeuna nuju rada anggang, komo deui apan rokona teu samerek.
 18. Muhammad Shohiba Nu'man: Uing yakin, Maranehna molah kitu teh alatan komara miwah sima Kang Prabu nu nyumirat.. Moal henteu. Karasa ku sim uing nyalira..
 19. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Bule jangkung badag pisan, Mang Yani. Aya kana dua meterna. Sanes bantrak-bantrakkeun. Matak kabur pangacian.Uing ge ngan seret dadana. Hitler ge pasti sieuneun ku nu kitu mah. Komo uing nu kantun tulang-taleng sinareng hitut. Ngayekyek nu aya, Amang.."
 20. Rak Buku Soni: dua meter ter dipancal naganggo taraje hahaha
 21. Rin Riani: Siga naon nya kang Prabu Godi Suwarna ngayekyek,...... waas,...
 22. Rudi Riadi: Aduh, aingah...tadi teh diselang heula ku ngageberan sate, ari hol, geuning nu Kang Prabu tos aya...kapandeurian!
 23. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Hahaha...! Jempol Ang Tatang tea dua bungkuseun samsu. Ke mun tepung lah...! Nuhun Ang Tang tos kersa maca fikmin nu uing. Emut jaman baheula, carpon munggaran sim uing nu judulna : Kalangkang Budah, apan ku Ang Tang ngawitan diaosna. Pasti Ang tang mah tos hilap da..."
 24. Tatang Sumarsono: Kalangkang Budah? Moal hilap atuh. Pami dina komputer mah, filena tos dikopi-kopikeun kana flesdis, ngarah aya cadangan, bilih aya sakadang virus. Eh, abi mah tos tara ngaroko merek eta. Sareng nanaonan make kedah kikituan sagala. Ih, mani matak isin ...
 25. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Ah, nyarios kitu teh pedah we Mang MS mah sieun didelete ku uing tina ieu grup. Heuheu..! Di lembur mah uhun we seueur nu sarieuneun ku uing teh, Mang! Da ieu dangdanan teu parok jeung batur, siga tukang teluh. Piraku bule jerman sieuneun diteluh..?"
 26. Nazarudin Azhar: hahaha... salam master!
 27. Godi Suwarna: Rak Buku Soni:"Wah, bujeng-bujeng emut kana taraje. Kabur pangacian nu aya...!"
 28. Rak Buku Soni: hahahahaha atuh kumaha?
 29. Ambuna Kaka: xixixixixxixixixi, kapengpeongan ku gaya rambut ang prabu rupina mah nya!
 30. Godi Suwarna: Rin Riani:"Upami palay ningal sim uing ngayekyek, atanapi lumpat sakalumpat-lampet, mangga, asongan cucunguk we. Kantenan mun tepang sareng bule jangkung badag nu siga cucunguk mah. Iiiiiy, seyeeeem..."
 31. Rak Buku Soni: hahahaha piraku sieun ku cucunguk?
 32. Wawa Wartini Syamsudin: Hanas parantos bingah..sumuhuuuunnn?
 33. Ya Soebarta: Asiiiik euy parcintaan...hoyong nurutan,tapi nyamos wae...
 34. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Pdahal ditungguan lami tadi teh. Mani sepi. Siga nu ngiring kapeuncit. Nya kapaksa uing mosting ieu fikmin. Kawitna mah waka ayeuna dipidangkeunana teh. Tapi, asa keueung tadi teh. Nya dikintunkeun we, etang-etang nge-test pamiarsa..."
 35. Muhammad Shohiba Nu'man: hahaha.. Nyaan Kang.. Komo nyarios "delete" kitu mah.. langkung simaan.. heu heu
 36. Ahmad Fawzy Imron: Kabita..hehe
 37. Godi Suwarna: Tatang Sumarsono:"Panineungan pisan eta mah. Kumaha ngadegdegna uing sabada ngarang Kalangkang Budah, bari teu yakin bakal dimuat henteuna. Harita, Ang Tang mah tos janten pangarang moyan da sok cinutrung di buruan PKM. Nya uing teh lah-lahan ngahaturkeun eta naskah ka salira. "Alus ieu carpon teh. Ngan masarakat moal ngartieun!" kitu komentar salira harita. Emut dugi ka ayeuna ge. "Ari alus mah bae masarakat teu ngartieun ge. Asal ulah jaba butut, jaba nu maca teul ngartieun" kitu cek hate uing harita. Dimuat oge tungtungna mah. Waas dekh ikh..."
 38. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Hahaha...! Jang Nunu mah tangtos uninga dongeng aslina. Janten, pasti tiasa ngabandungan kumaha ngolah fiksi nu diangkat tina fakta. Yah, hiburan ieu mah. Supados fikmin teh teu dianggap angker teuing..."
 39. R.Atang Supriatna: Hahaha...Bisa wae ari Sehu..katampi Ang Perbu. Ngehkey abdi ning maosna...:)
 40. Godi Suwarna: Rak Buku Soni:"Nya ngayekyek we da bulena siga cucunguk. Isin pisan uing mah mun tepang sareng cucunguk teh. Bakat ku isin sok teras muriding. Aya fikminna perkawis cucunguk Upami teu lepat mah judulna : Kamar Panganten. Saparantos ngarang eta fikmin, sim uing janten teu patos isin upami tepang sareng cucunguk teh..."
 41. Godi Suwarna: Ambuna Kaka:"Saha nu bade kapengpeongan ku buuk sim uing, Ambu...? Sakieu tos cetuk huis. Duka mun eta bule nganggap sim uing BCB alias Benda Cagar Budaya pajangkeuneun di musieum.."
 42. Ambuna Kaka: xixixixixixixixxi..........
 43. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Yu atuh cuang ka ditu, Yi Haj...! Miangna mah seja umroh we. Rengse umroh teras cuang ameng neang popotongan sim uing di ditu. Yi haj mah kantun milih we palay nu mana..."
 44. Rak Buku Soni: oh kitu, sae atuh. Teras kumaha BAE?
 45. Heri Awie: Asa sono, lawas teu gok ngan moal ari ngok mah, heuheu... damang kang Prebu?
 46. Endang Kasupardi Ti Cisurupan: hahahaha.....si gehel. suganteh.....memangnyah aku cowok ngapain...hik hik hik
 47. Iik Setiawan: Teu didongengkeun saujaratna, da anu aslina mah kapan salira oge ditato dina bujur seratanana "Bebeas HIV"
 48. Godi Suwarna: Wawa Wartini Syamsudin:"Numawi, nuju reresepna digulung ku Enon ABG nu karutap-ketap. Ari heg digebah ku bule jaluna. Aya bagja teu daulat, kitu saur Ang Hadi Aks tea mah..."
 49. Godi Suwarna: Ya Soebarta:"Kamari parantos mostingkeun Serat Kasmaran nu rada muitis, ngasah deui hate, nyobian 'nabeuh' basa Sunda nu cenah ngagalindeng tea, legato lah saur tukang musik tea mah. Tah, nu ieu mah asli prosa. Basa Sundana didurugdugkeun dina wirahma nu rancag. Nya kitu, dina fikmin cuang cobian we rupi-rupi kaistimewaan basa Sunda..."
 50. Endah Dinda Jenura: upami teras disun ku si Dugul bade difikminkeun moal, Kang?
 51. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Whahahaha....! Ampun dekh...! Pangkeueung-keueungna sim uing mah ningal hom-hom. Ben-ben onaman sakinten. Tah, kaleresan waktos ka ditu teh nuju aya Festival Hom-Ben. Nguping wartos Walikota Berlin teh kalebet kaum gay oge. Rame. Puseur kota pinuh ku nu karitu. Tingpeneleng. Untung uing mah teu seksi siga Tisna Sanjaya...! Kacipta mun disun ku nu kitu. Pasti janten fikmin sabukueun..."
 52. Kez Sukezz: hahahhaaaa...pami dicium teh milik nyaa, kang Godi Suwarna?? hehe
 53. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Sima aing sima maung, aing kasima ku maung... heuheu...! Tenang, uing mah bageur pisan, 'Jang..! Galak soteh kalan-kalan we, upami lapak fikmin aya nu ngendag-ngendag, pasti uing singkil ngasah bedog. Geresel meuncit sorangan...! Kitu we..."
 54. Godi Suwarna: R.Atang Supriatna:"Etang-etang hiburan dina raraga boboran. Supados teu mabek teuing ku getih sareng daging. Ke fikmin nu abot-abot mah cuang pidangkeun dina malem Rebo nu bade dongkap..."
 55. Godi Suwarna: Heri Awie:"Saparantos aya fikmin teh sim uing janten sehat pisan. Gorejag deui kana ngarang, ngomen sareng ngajuempol. Kawitna mah fesbuk teh tos bade dikantunkeun. Ayeuna mah, yaaaah, ke heula ah. Betah deui..."
 56. Godi Suwarna: Kez Sukezz:"Disun ku bule jalu mah amit-amit dekh...! Tapi upami disun ku Neng Kez mah.... pasti Neng Sukeezz-na ngabecir..."
 57. Hadi Aks: Lah, tos aya cemplungan geuning! Td manco teu jol bae, nmw trs dikantun. He..benten kelir nu ieu mah. Make teras nyerengeh macana ge. Alurna matak gemes anu maca; diciuman, ditangkeupan ku abg, teras dibeberik jalmi dugul..!
 58. Maspri Dkc: Aya kituna Kang prebu Godi Suwarna..hehehe sae, teu matak kerung nu maos.....
 59. Godi Suwarna: Endang Kasupardi Ti Cisurupan:"Nya kitu tea..! Upami dina novel tea mah judulna Numbuk Di Sue. Ieu mah aya bagja teu daulat..."
 60. Godi Suwarna: Iik Setiawan:"Eta mang Iik dugi ka uninga yen bujur uing ditato : Bebas HIV. Hahaha...! Untung dina tarang uing aya tato : Yu, Cuang Mikmin...."
 61. Nanang Sahbana Afnani: Hahaha...panginten teh rek tragis Ang.!
 62. Heri Awie: kade ah...kalalanjoan janten betah dinu mini, heuheu...
 63. HW Setiawan: Asa kantos nguping dina wangkongan urang di sisi balong sasih Sawal tea. Aya Nunu sareng Dudi harita teh, teras balakecrakan. Tengkiyu, Master...
 64. Edwin Ain G: Ari manawi teh, nu jangkung ageung tapi aluway-aliwey bade humarewos ka Kang Perbu, "Wood you like, take me to you room, Sir!" Garilaaa..
 65. Cece Hidayat: Ckckckck.....fikmin bin fakmin,ieu mah!
 66. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Kawitna mah moal waka dikunclungkeun, Adi..! Mung kamari teh asa simpe. Teu aya nu mosting, teu aya komen, teu aya jempol. Salaku nu ngaronda lapak, sim uing melang bilih tatangga kalabur. Nya lung weh fikmin kojo teh dipostingkeun. Heuheu..."
 67. Godi Suwarna: Maspri Dkc:"Ngahaja, Yayi...! Cuang selang-sekar sareng nu matak kerung we. Supados pariatif. Supados nu ngaos teu teras-terasan kerung. Sakali-kali dihibur, sakali-kali dipasihan emutaneun. Kitu rupina..."
 68. Godi Suwarna: Nanang Sahbana Afnani:"Wah, tragis wae mah hawatos ka sim uingna, Yayi..! Hehe...! Hirup di Enonesa tos jelas-jelas tragis. Tah, nu tragis teh teu sae teras ditragis-tragis. Sakali-kali mah cuang ngabagjakeun maneh wae... heuheu..."
 69. Godi Suwarna: HW Setiawan:"Haha...! Yaktos, kantos dicarioskeun waktos urang ririungan. Nyobian ngolah fakta janten fiksi. Etang-etang nyumangetan ka para fikminer Sunda supados jarejem dina sastra Sunda. Da geuning ari dienyakeun mah teu wudu seueur ABG bule nu sarerah bongkokan dina rangkulan ungkara Sunda nu mandraguna. Heuheuheu...
 70. Tisna Sanjaya: serieus..nu dugul di tato swastika teh namina Joachim Kosasih ramana urang Cibatu H. Jeje Kosasih, paraji oge gaduh paguron silat di Cibatu.. taun 68 exil ka Berlin Timur, dituduh lekra, gaduh bojo Renate Eigner urang Weimar, guru bahasa rusia..ayeuna gaduh restoran di palebah Kenedystrasse Berlin..Joachim teh di berlin gaduh komunitas S ulin (Sunda-Berlin)..basa abdi kaditu, taun 1998 nuju aya pembacaan puisi Blues Kere Lauk karya ang Godi ku bahasa sunda sareng jerman, waranoheun pisan ka seniman sunda jeprut mah..sumpah mi aloh !
 71. Godi Suwarna: Tisna Sanjaya:"Oooh, kitu, Prof...? Teu sangka eta Joachim. Manawi teh Jerman asli we da teu siga urang Cigondewah. Tah, dupi Neng Bettina sareng Neng Mariane kumaha jujutanana...? Boa kantos sasimbut sareng urang Sersan Bajuri...?"
 72. Tisna Sanjaya: taaah H. Jeje kosasih saurna sasimbut mah teu acan..mung sakasur kantos..ti Bettina gaduh dua..ti Mariane mah lengoh..
 73. Reni Asmara Budi: Oleh-oleh Berlin ngajanggelek dina fikmin...Siipp..lah...
 74. Godi Suwarna: Tisna Sanjaya:"Tuuuuh, ari disedek-sedek teh Ang Prof mah sok teras ngabalicet. Padahal, Neng Bettina sareng Neng Mariane teh tergila-gila alias kabungbulengan ku kumis Aa Tisna Sanjaya. Aranjeunna curhat sawewengi ka sim uing di hiji kamar di wewengkon Berlin Wetan. "Kenapa dia lahir di Cigondewah..? Kenapa dia tidak tinggal di Munchen saja? kitu saurna bari nyalegruk na dada uing..."
 75. Godi Suwarna: Reni Asmara Budi:"Mung tissa dugi kana fikmin. Teu tiasa janten novel. Margi, nuju diwawaas sareng ngawaas ABG-na, kabujeng kagebah manten ku Si Bule gundul... heuheu.."
 76. Godi Suwarna: Heri Awie:"Seueur nu nyarios kitu ka sim uing, Bah! 'Kade ulah kalalanjoan dina fikmin', cenah. Kieu, Bah; Dina nyarpon, nyajak, novel mah sim uing teh tos teu aya kapanasaran deui. Asa tos hatam, kitu cek raraosan. Sarupaning piagem tos numpuk di rorompok. Asa tos teu aya tantangan deui. Barang kurunyung Neng Fikmin, sim uing nu tos impoten teh bet ujug-ujug buringhas deui. Katenan saparantos karaos reh fikmin teh lindeuk japati. Tambih geregeteun, tambih moho. Nanging da ari ka nu ngarora mah sim uing teu weleh miharep sangkan maranehna tetep bajoang dina sajak, carpon, novel. Supados sastra Sunda angger hirup di ditu di dieu. Kitu rupina, Bah...!"
 77. Heri Awie: amien....sapuk, sapagodos... endog...endog...tk. endog ngoceak...heueuheu...
 78. Godi Suwarna: Heri Awie:"Wah, sono eta kana sajak endog...! Iraha deui urang bade maca sajak eta, nya...?"
 79. Heri Awie: masih pabaliut nu di sejana, kang prebu... Mugia bae atuh tungtung taun aya hijahna, heu..
 80. Godi Suwarna: Heri Awie:"Kitu, 'Bah..? Nya atuh uing mah ngantos wartos ti urang dayeuh we...! Tapi, dina 'Saba sastra nu engke mah cuang tambihan ku maca Fikmin, nya, Bah...? Mudah-mudahan Aceuk Etti Rs panuju. Pangpangna mah, mugia sing aya bekelna... hehe.."
 81. Heri Awie: Amien....Insya Alloh, urang dugikeun ka ibu Jendril Etti Rs, sumuhun muga bae atuh aya jurig tumpak domba bari nyawer kunu bareureum, ngarah balong pinuh deui, heuheu...
 82. Hadi Aks: Kang Godi Suwarna & Ang Tisna Sanjaya: Rencana Ang Tina bd milemkeun fikmin Jerman tea, adi panuju, pm dua fikmin Jerman Aang dihijikn bae, spds, rasanya 'rame'. Lebar ku adegan di-udag2 nu dugul.....nyaan!
 83. Heri Awie: haaar naha ang Hadi Aks, nyabit nu dugul, jiga nyindiran cuang, heuheu... damang, ang?
 84. Godi Suwarna: Heri Awie:"Taaah, eta pisan...! Tatamu ngiring marelak lauk dina balong kabuyutan. Balong pinuh, fikmin murudul. Fikmin murudul, tebih tina palay ngawayuh. Heuheu..."
 85. Heri Awie: kade tah...perkawis ngawayuh mah ulah tarik teuing medarna, bilih aya nu nyatetkeun, sareng kumaha atuh nasibna Marane? heuheu....
 86. Nana Sukmana: Horeng borangan Kakang Perbu teh dina kieuna mah. Teu cara dina sajak.... ha ha ha....
 87. Godi Suwarna: Heri Awie:" Non Maren tea, 'Bah..? Nyeta, boro uing ilu open turnamen Maren Cup di ditu teh. Bersaing sareng panyajak-panyajak Enonesa nu salohor. Barang tos dugi ka final, karek apal, singhoreng Non Maren teh resep ka sasama Enon. Halaaaah, gaplah, 'Bah...!"
 88. Heri Awie: heuheu...kalunya teuing kang plebu ngegel culuk... saul ceu Bening Pagi mah, kacian deh loh kabulasinan, heuheu...
 89. Godi Suwarna: Nana Sukmana:"Wanian soteh di lembur da rea balad, Mang Na..! Di ditu mah lemor, tangan kosong. Tapi bari ge-er deuih. Raraosan teh sadaya istri nu narongtong kutap-ketap ka sim uing. Jalu-jaluna asa tingsanggereng bae. Dasar nu ge-er ...! Hehe.."
 90. Godi Suwarna: Heri Awie:"Hahaha...! Tapi da teu sadaya ngegel culuk, Abah...! Aya oge nu teu kabulasinan. Tapi, eta mah moal diucah-aceh ka Abah. Bisi dibeja-beja di juru..."
 91. Heri Awie: tong boroning nyamuni bari buni, pan ngadapang dinu caang ge sim uing mah tara geruh, jampena ukur ku gupay, heuheu...
 92. Godi Suwarna: Heri Awie:"Siiip dekh, 'Abaaah...! Kaleresan bade aya nu nyusul ti ditu. Gumading keneh, 'Bah..! Sumangga, haturan Abah dekh..! Heuheu..."
 93. Heri Awie: katampi kang prebu, ke saba'dana di wangsulkeun deui, heuheu...
 94. Godi Suwarna: :"Nya kedah atuh eta mah, Abah...! Bilih sim uing katarosan ku sepuhna. Sok geura, ke, kenal ka anjuenna mah fikmin Abah moal teu ngaburudul. Dijamin, 'Bah..!"
 95. Deden Abdul Aziz: Murudul rambu uing dikepung ku fikmin fantasi Ang Prab, dugika teu tiasa langsung komen... Edisi Berlin ngawitan murubut yeuh
 96. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:" Eta tuda Prof Dr Tisna Sanjaya ngeukeuhan bae, 'Aom...! Sok lah ngarang fikmin jerman, ke ku uing dibere gambar, saurna. Kaleresan, di rorompok teh tos teu gaduh karya anjeunna hiji-hiji acan, da ditukeurkeun kana beas...."
 97. Godi Suwarna: Edi Purwadi:"Ti Cibaduyut teh kantun labas ka Ciendog. Di dinya aya Mama Guru pangsiunan. Jenegnanana Mama Helin Syamsuri. Aslina mah jenenganana teh Berlin Syamsurin. Kantun ngadeuheus ka anjeunna. Rupi-rupi jampe aya di anjeunna. Duh, hoyong pisan nganjang ka India teh. Tos lami teu ngagoler dina papan paku... heuheu..."
 98. Godi Suwarna: Edi Purwadi:"Hahaha...! Der we, 'Jang Ed...! Sakantenan wartakeun yen di lembur urang nuju geunjleung fikmin. Tiasa milih karya-karya nu sanesna kangge diterjemahkeun kana bahasa urang dinya. Saha nu teras, dina hiji waktos sim uing nganjang ka dinya. Hoyong nongkrong di Taj Mahl. Hoyong ngarang sajak kangge Neng Mumtaz nu sering kaimpen-impen... hehe..."
 99. Godi Suwarna: Edi Purwadi:"Gustiiiii, uing muriding, Yi Perbu...! Sanajan teu ngartos bahasana. Aksarana we dipeleng. Judul fikmin nu eta mah NAGRI BALAI. Margi eta aya kecap "Soma" tilu kali. Pasti eta teh : Baca! Hatur nuhuuuun, Yayi..! Mugia sing betah di pangumbaraan..."
 100. Gus Maman: Gustiiii, 'comment' nepi ka natusna langkung. Saestuna, dawuhan prabu Dorna : 'comment' mangrupakeun bagean anu teu teu tiasa dipisahkeun tina fikmin"!. Fikmin teh 'comment, comment teh fikmin. Amswastiasu.Darso.
 101. Godi Suwarna: Gus Manz:" Numawi, Yi Perbu...! Ieu curuk sim uing dugi ka bareuh kieu balas ngetik, ngawaler komentar. Nya kitu, sim uing dugi ka kieu teh dina raraga ngalarapkeun dawuhan Resi Dorna. Hehe..." Om Mane Padme Hom...
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI