Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Nagri Balai

Ku Godi Suwarna

“Baca!” Rut-rét. Ah, taya sasaha. Nu kasawang ukur belewukna langit. Panonpoé semu geuneuk. Gunung-gunung diendag lini. Tingbeledug jero tarang. Angin garing ngahiuk ti sawah bangkar, ti kebon pelak cipanon. Sagara léb-léban. Banjir bandang di basisir. Ganti peuting, bulan témbong ngabebela. Leuweung-leuweung kahuruan. Sasatoan ngagugudag, tingbelesat, tingjarerit. Urang lembur katawuran. “Baca!” Rut-rét. Ah, taya sasaha. Nu kasawang ukur dayeuh nu gumuruh. Jelemana tinggorowok. Sahéng nu papanjang-panjang létah. Létah-létah tinglaléor. Ngabeulitan gedong demi gedong jangkung. Tingjelegur gedong runtuh. Létah kalah tuluy campuh, bet silih cekék genggerong. Jelema ayeuh-ayeuhan. Ngarak bugang séwang-séwang di jalan, di pasampangan. “Baca!” Rut-rét. Duh, taya sasaha! Ukur jungkrang ngalungkawing dina haté. Dasarna duka di mana…

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Irvan Mulyadie Bersabda: Sajak..... :-D
 2. Godi Suwarna: Irvan Mulyadie Bersabda:"Gilekkeun heula kana prosa liris, Jang..! Nurutan Aom Deden Abdul Aziz..."
 3. Irvan Mulyadie Bersabda: ASik, kang perbu....!!!
 4. Godi Suwarna: Irvan Mulyadie Bersabda:" Fikmin Juma'ahan.. heuheu..."
 5. Putra Galuh: duh dunya teh beuki sepuh geuningan..,malur+nu nami na tos sepuh tea.sok kantun ngantosan,hehe.punten ah ngring koment.
 6. Yayan 'Bedog' Supriatna: euh...muhun Kang Parbu Godi téh Ustadz ogé ningan, "Iqro !"
 7. Ahmad Yani: Kengeng lima balikan Kang perbu, abdi nyobi neuleman ieu fikmin,ari suasana batin na mah tos langsung katangkep, da karaos tina wirahmana nu nyereset mautan hate.Nyobi nengetan hubungan antawis "Baca !!"sareng langit nu belewuk ,bulan nu ngabebela,letah jalma nu papanjang-panjang, jeung silih cekek genggerong ! . Moal kitu ieu teh "Fakta Zaman " nu keur di lakonan ku urang ayeuna ? , ras jadi emut ,kana jeritan Kang Yasraf Amir Piliang dina " Dunya nu dilipet-lipet" .Sok Baku Kang Perbu mah ,ari tos ngajak pikiran ngahegak teh !. heu heu !!
 8. Godi Suwarna: Tatang Supriadi:"Nyeta atuh, dunya teh tos reyod pisan. Kantenan da Jang Tatang mah kantos ampir-ampiran dileled tsunami, sanes...? Waas, nya harita tah... Gustiiii..."
 9. Godi Suwarna: Yayan 'Bedog' Supriatna:"Saparantos sim uing bagadang sareng Almukarom Kyai Haji Ahmad Fawzy Imron, janten kieu fikmin teh, Jan Yan...! Janten ngiqro. Heuheu...! Fikmin dina raraga juma'ahan, mapag lebaran haji. Allahu Akbaaaar...!"
 10. Dede Zm: "Baca! kalayan Asma Pangeran anjeun nu geus nyiptakeun ..."
 11. Yayan 'Bedog' Supriatna: Kang Prabu umajak ka urang sangkan mamaos téh sanés mung sakur nu 'tersurat' tapi ogé nu 'tersira' diantawisna mamaos 'jaman' kitu manawi nu katampi ku jisim uing, nuhun...Kang Prabu
 12. Hadi Aks: Wah! Sufi banget dech! Suka fikmin banget, ceuk kai Rudi mah. Fikmin nu ieu tangtos diseratna di jero guha shara (br emut ka yuni shara...hahaha).
 13. Godi Suwarna: Dede Zm:"Baca! Baca! Baca!..."
 14. Yadi Fathur Berkata: :"Baca!..Pagawean raja dikawasa ku jalma jegud. nu salah dalah depercaya, sadangkeun nu bener malah jadi jelema teupuguh lunta. cai ngalir ka girang. Laut saat kota2 kabanjiran " Kumaha atuh mun tos kitu Ang Prabu..?"
 15. Deden Abdul Aziz: Ngadadak hayang Duha heula. Wayah kieu manjing keneh teu, nya? Fikmin kieu teh nu ngajak nyuuh lain ku da'wah atawa parentah... Leres, Ang Prab, baca... bacaeun sarerea. Fikmin pisan, tobaaaat!
 16. Godi Suwarna: Ahmad Yani:" Nyobian deui kana wanda nu rada muisi. Nurutan Jaro Hadi Aks. Ngalenyepan kahirupan sabada sim uing mulang ti dayeuh Bandung gumuruh ku fikmin. Jaba hujan ngaririncik di Ciamis mah ieu teh. Pun anak nuju sakola. Pun bojo miang ka Tasik. Mung ukur disarenmgan ku sora hujan nu seah..."
 17. Cucu Rahmat: Kang Godi Suwarna, asana moal aya tungtung nagri urang teh kaya kieu mah...
 18. Godi Suwarna: Yayan 'Bedog' Supriatna:" Nu umajak mah Kyai Fikmin, 'Jang Yan! Sing daek demi sumpahna ge, uing mah teu umajak. Hehe..."
 19. Iman Ramdani: "Gap, ningal kasisi ka gigir asa nagara sorangan ka ayaan kitu teh, gusti ulah kajadian kanagara kuring, ka nagara maya ue...anu taya miboga"
 20. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Saleresna mah tos lami pisan diceungceumna ieu fikmin teh. Teras we dikosok supados herang molenang sapertos anyutna Praf Dr. Teddi Muhtadin. Heuheu...! Tah, saparantos tepang sareng Almukarom Kyai Haji Ahmad Fawzy Imron,nembe lungsur SK ti karuhun, supados ieu fikmin dipidangkeun..."
 21. Hadi Aks: Karaos psn da kenging ngicip-ngicipna! Moal teu ngalenggak Haji Uji. Tp can ktingal ngelol nya, nj bgean hotib nu rd tebih pasti. Kabita Ang! Nyungseb ngeueung, sabada nyorang riuhna dayeuh!
 22. Teti Taryani: Gustiii... leres-leres lenyepaneun... janten hanjakal sok ngamubadirkeun waktos ku nu teu patos mangpaat...
 23. Maspri Dkc: Ku ayi prebu Godi Suwarna mah ajen fikmin teh baris ngapung pisan...salut.
 24. Tisna Sanjaya: ngageter maca fikmin "Nagri Balai"..Deden mah duha, uing mah hayang ngaleungit !!..rek manggihan Akira Kurosawa..pasti Fikmin ieu bakal jadi DREAMS nu teu anggeus-anggeus..aya Deden Abdul Azis keur nyuuh di lukisan "Wheat Field with Crows" van Gogh....nuhun ang Godi, pasti jadi jimat nagleungit jeung ngapung keur nu 'maca'..
 25. Abdul Hamid M. Sastra: Papanjang-panjang létah, paliket-liket kecap, palemes-lemes pupur. Antukna haté anu gudawang ngoléang ka jungrang ngalongkéwang anu poék mongkléng.
 26. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Janten emut ka 'Memento Mori', carponmu nan mambuat diriku tersegruk-segruk. Tos riiweuhan bari tuluy pada naringgalkeun,ku Gus Ahmad Fawzy Imron, Arom Hidayat, ku Muhammad Shohiba Nu'man, ku Den Aziz, Juag Endah Dinda Jenura, Rudi Riadi Nyamos, uing nyorangan di GGM. Ngeueung, Tuluy ngajeos di lembur. Pung weh ieu fikmin dipostingkeun. Nikmaaaat dekh ikh..."
 27. Ida Nurulhuda: Salut lut lut lut...,Kang Godi tatangga abdi,jawara pokona mah ! Ké nu dina fikmin ieu téh asa-asa di lembur kuring ningan...,
 28. Godi Suwarna: Cucu Rahmat:"Numawi, 'Jang Cu....! Ayeuna mah hayu cuang sami-sami tapakur di guha Fikmin..."
 29. Godi Suwarna: Iman Ramdani:"Tapi da totonden teh asa beuki rea, 'Jang Iman..! Beuki rea nu matak sareukseuk, matak barusuh manah. Sing iatna, Jang. Bakal aya balai nu pohara... hehe.."
 30. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Dinten juma'ah mah Haji Ahmad Fawzy Imron teh tangtos nuju ngalanglang masjid bari baseuh rambut da sawewengi mikmin sareng geureuhana nu anom. Uing mah kieu we, yeuh. Sebaginyah pangsiunan yang sunyi sepi sendiri, Yaaah, mikmin ajaaaah..."
 31. Godi Suwarna: Yadi Fathur Berkata:" Maca tv nu matak rudet pisan mah, Jang Yad..! Halah...! Numawi sim uing mah lalajo tv teh mun aya mengbal we. Lalajo MU. Salangkungna mah nya mending tapa we diguha fikmin..."
 32. Godi Suwarna: Teti Taryani:"Tapi, upami mikmin mah teu ngamubadirkeun waktos, sanes..?"
 33. Godi Suwarna: Maspri Dkc:"Cuang apungkeun ku sadayana, Yayi..! Supados luhur pisan. Hehe.."
 34. Muhammad Shohiba Nu'man: Allohu Akbar! Masya Alloh.. Ngayekyek lahir tumekaning batin.. dahsyat Kang Prab!
 35. Iman Ramdani: "batin seniman memang sekeut kang Pabu, kahoyong mah ulah gusti!!"
 36. Godi Suwarna: Tisna Sanjaya:"Uhun, nya..? Asa kaemutan eta film DREAMS. Film fikmin pisan. Ke, ah, rek lalajo deui. kabeneran uing boga DVD-na. Sugan we kaparengkeun uing nyutradaraan film fikmin..."
 37. Ahmad Fawzy Imron: maos ieu fikmin. Bet ras emut kana bugang2 nu patulayah sisi basisir, gigireun bangkarak kapal, dina 'rumah2 kardus'. Bet ras ka dulur2 nu huhujanan mulungan receh sisi jalan. Ngamodal elap sareng budah sabun colek. Bet ras ka diri nyalira. ukur bisa ngajajapkeun du'a luhureun layon2 nu dicebor ku cisoca kulawargina.
 38. Tisna Sanjaya: ..leres pisann kang Godi kedah nyutradaraan film sunda kontemporerghhh ..film lokal edan ti nagri gering..pasti jawara di oscar, haqul yaqin !!..abdi siap sebagey seksi angkat jungjungna mah..duuuh gregettt ang.. urang nyieun film seni sunda edannnn!!!
 39. Tisna Sanjaya: kudu jadi film fiksi mini sunda !!..kun fayakun !!!
 40. Iik Setiawan: Limaeun deui mah aya Kang.
 41. Godi Suwarna: Abdul Hamid M. Sastra:" Yaktooos...! Pas pisan. Oge jaman eyeuna mah seueur nu ngarangge kumis, godeg miwah janggot palsu. Sim uing mah yakin, bulu-bulu kagungan Bah Aham mah asli. Kantos nyobian ngajenggut, sakedik..."
 42. Nazarudin Azhar: Maca ieu fikmin, Gustii, raatkeun hujan, abdi hoyong jumaahan.. *dipayung koran...
 43. Tisna Sanjaya: haaar..jumaah kitu...sugan teh rebo..asa di unpad keneh..
 44. Asep Ruhimat: Gustiiiiii....ieu fikmin Aka Godi Suwarna mani kudu diojayan diteuleuman, bet lila-lila hiliwir angin islami. Enya kitu? Hampura Aka bisi salah nyurahan.
 45. Yus R. Ismail: Ngiring ngaguru ah ka Kang Prabu ngalangkungan fikminna, manawi ieu hate nuju sae...
 46. Godi Suwarna: Ida Nurulhuda:" Leuh, urang teh tatangga, Neneng...? Boa 'tatangga sabeulah'...! Ameng atuh ka rorompok. Cuang mikmin.. Heuheu..."
 47. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Sabada mikmin nu rada nyarpon. Ayeuna nyobian nu rada nyajak. Plotna dileunjeurkeun oge. Mung basa Sundana rada direka. Siga fikmin Jang MS nu kamari tea, geuning. Fikmin tos lami dipeuyeum. Tadi diposting saparantos direvisi tungtungna. Di leleweng. Hehe..."
 48. Habis Gelap Terbitlah Terang: di aos 4-5 kali wangsulan. nember kahartos. htr nuhun Kang. kahartos pisan
 49. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:" Perbawa usum hujan rupina, Yi Haj..! Balai teh asa tos nyarantong, caraket pisan...! Mugi-mugi mah ulah ketang, sok sanaos ieu uing asa tambih keueung bae...! Tambih kirang kasih sayang da pun bojo nuju teu aya.... Hikis..!"
 50. Godi Suwarna: Tisna Sanjaya:"Seueur kamungkinanana fikmin teh. Tiasa dikitu kieu. Tiasa digrafisan, difilmkeun, didramakeun. Mun bade difilmkeun, ulah uing sutradarana. Mending ku Asep Supriatna we nu leukeun. Jang Tisna aktorna da tos rada siga bentang sinetron amerika latin. Uing mah jadi tukang nyarang we. Supados teu sibuk pakepuk teuing. Matak awon kana mikmin. Hehe...! Mikmin ge tos sibuk kieu. Sibuk nyobian rupi-rupi jurus sareng kamungkinanana...."
 51. Ya Soebarta: Beu, asa di jero guha poek mongkleng kang prebu Godi Suwarna, teu katingal curuk-curuk acan...sieueueueueun.
 52. Rudi Riadi: Maca.ieu fikmin, asa kateug nulis teh, nyamos deui nyamos deui.
 53. Godi Suwarna: Iman Ramdani:"Maca alam, maca diri, ngasah manah, ngasah kalimah dina raraga mikmin. Lami-lami karaos aya nu ngulisik dina hate. Hoyongeun midang janten rupi-rupi fikmin. Aya nu kieu. Aya nu kitu. Rupi-rupi..!"
 54. Godi Suwarna: Iik Setiawan:" Tina lima teh malah tiasa janten puluhan, ratusan fikmin. Teras baranahan. Tos seepeun ide teras ngalalana deui di Bandung. Tepang deui sarng mang Iik. Bru-breh deui ide. Fikminna murudul deui. Nuhun, Mang Ik..!"
 55. Nanang Sahbana Afnani: Nyanghareupan nu ngarana dilematis,antara uteuk jeung hate estu teu manggih rasa.."duh..ang Godi nu ieu mah meni sing sariak"
 56. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Numawi, sim uing teh teu acan nyobian ngarang fikmin nu muisi. Nya sakali-kalieun mah hoyong we nurutan fikmin Jang Nunu, Sarabunis Mubarok, nu tarapis ngareka fikmin puitis. Ieu ge mudah-mudahan mah teu dengdek teuing kana sajak. Tapi keun we ketah dengdek teuing kana sajak ge. Ke tinggal ngenyed deui, sina morosa deui..."
 57. Godi Suwarna: Asep Ruhimat:"Yaktos, teu pindo damel. Koncina mah dina ; "Baca!" Nya mung ukur ku kecap 'Baca', urang tiasa dugi ka mikmin kieu teh. Nu teu tiasa 'maca' mah tangtos moal tiasa mikmin..."
 58. Iwan Hanjuang: kalem Lo rusiah dijamin....xixixixixi
 59. Godi Suwarna: Yus R. Ismail:"Ngaguru...? Heuheu...! Aya-aya wae Amang mah...! Pantar Mang Yus mah tos teu kedeh guguru. Kantun keresa mokuskeun anjeun kana fikmin Sunda. Kintunan nu munggaran bae tos matak hookeun. Hanjakalna teh bet teu ngadian deui. Diantos pisan karya-karyana, Mang Yus...!"
 60. Godi Suwarna: Gustav Robert Kirchhoff:"Om Gus mah ngaosna mung ukur 4-5 balikan. Komo sim uing mah nu ngarangna, aya kana juh puluh balik mah sateuacan ieu karya dikintunkeun. Bari angger asa teu acan pas bae..."
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI