Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Fikmin, Oh, Fikmin

Ku Godi Suwarna

Isuk-isuk. Cangkir ngelun. Regot. Manéhna nginum Fikmin. Cekés. Serebung. Peureum-beunta udud Fikmin. Tuluy rususuhan ka sisi jalan Fikmin da puguh geus rada beurang. Gura-giru nyegat Fikmin. Geuleuyeung ka kantor. “Fikmin, A? Fikmin, Téh?” kenék Fikmin nyorowok nawaran Fikmin ka nu rajeg sisi jalan. Baliho iklan Fikmin tingjungkiring sajajalan. Umbul-umbul gambar Fikmin tingkélébét. Nu dagang riab, naranggung Fikmin, teu maliré potrét badag cagub Fikmin tingséréngéh némbong-némbong waos Fikmin. Jol ka kantor Fikmin, manéhna anteng ngetik Fikmin. Mulang ti kantor, disampakkeun pamajikan dumalingding seungit Fikmin. “Mikmin, yuuu?” cénah bari tuluy silih tangkeup. Brak, balakécrakan murak Fikmin. Ponyo naker. Badis nu geus ratusan taun teu mikmin. “Oh, yéésssh, Fiksiminiiih…” pokna tuluy teurab babarengan.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Ambuna Kaka: tina bahamna rag-rag mangrebu-rebu fikmin........yes, yes, yessssssssssss!
 2. Yusran Pare: Hadeh....ari ku prabu-na mah fikmin ge jadi fikmin nyaan yeuh...segerrr!!
 3. Emas Kurnianingsih: Abdi pesen tilu, dipincuk kang....
 4. Eex Vanbarnazz Purusaningsamorogolrogol: yeeessss....ceuk pamajikan bari meresan fikmin urut daharrr..!!!
 5. Nazarudin Azhar: asa di nagri smurf, ngan ieu mah fikmin. jadi mun ambek teh, "gandeng! bisi difikmin ku aing!" hahaha.... asyik kang...
 6. Gun-Gun Ci Eces'tea: Aduh fikmin katingaleun d wc umum ceuk manehan nana bari kokodok kantong calana'na..!?
 7. Godi Suwarna: :"SONO MIKMIN. TAPI MODEM NUJU LEMOT PISAN. MA'LUM MODEM JAMAN PRABU SILIWANGI. HADUUUUH...."
 8. Cicara Cac: beuteung lapar, hayang mikmin heula, ah kejo teh euweuh fikminan.
 9. Godi Suwarna: Ambuna Kaka:"Yees, yess, yess...!" saur Ambu bari soca kantun bobodasna wungkul. Heuheu...! Nikmat mikmin teh lah. Kaleresan saku nuju rada metet ladang ngaos Fikmin di Cianjur.
 10. Eex Vanbarnazz Purusaningsamorogolrogol: kang perbu ngangge modem merek Fikmin geura dijamin....yeeeessssss...!!!
 11. Godi Suwarna: Yusran Pare:"Numawi, nuju fifikmineun pisan sim uing teh, Ang..! Eta we dinten rebo di Cianjur, waktos nepangan Aom Deden Abdul Aziz, na da unggal nu katingal teh kawas fikmin sadayana. Kantenan da nu dianjangan oge nuju raragotna kana mikmin. Juag Endah Dinda Jenura nuju anteng nggrafis fikmin. Ngobrol ngaler-ngidul teh teu wleh fikmin sareng fikmin..."
 12. Rudi Riadi: saestuna pisan, Kag Prabu...fikmin teh ngahihileudan wae, di kelas ge ngadon mere tugas ka budak, abdi mah jongjon bae mikmin..Duh, fikmin...narkobaku...
 13. Godi Suwarna: Emas Kurnianingsih:"Siap..! Kangge Neng Emas mah porsi spesial dekh. Ngangge mie golosor, kurupukna si geboy tea. Antos sakedap.."
 14. Ari Andriansyah: leres, Kang.. komo laptop ngikiclik tah na pikiran teh, ari fikminna teu beres-beres, heheh..
 15. Yayan 'Bedog' Supriatna: "Oh..god..oh...yes..oh..yes.." maranehna silih tembal ngadarunga hue..heu...
 16. Endah Dinda Jenura: Hahahha! Fikmin pisan fikmin ieu, diaos sababara kali ge fikmin deui-fikmin deui, estuning matak fikmin kana fikmin. Fikmin we pokona mah! Hidup fikmiiiiiiinnn...
 17. Iman Ramdani: da pami wasa ieu sarengkak saparipolahna didamel fikmin
 18. Ratna Utamie: Duh.tanggal kolot rada fikmin teu gaduh fikmin,rieut kana fikmin.Hidup fikmin kang good...
 19. Muhammad Shohiba Nu'man: asiiik pisan...! rumaos kabungbulengan ku fikmin teh.. heu heu..
 20. Deden Abdul Aziz: pas nyegat Fikmin, dina kacana aya tulisan Fikmin juga sayang Fikmin... heuheu! sigana ladang nyaba teh ditamplokkeun pisan jadi Fikmin, Oh, Fikmin. Asa ku tuegeeeepppp....
 21. Godi Suwarna: Eex Vanbarnazz Purusaningsamorogolrogol:"Oooh, yeeesssh, saur salakina bari ngelapan anyut..."
 22. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Haha..! Tos kateguh, 'Jang..! Da geuning ayeuna mah Jang Rudi ge janten getol OL. Kade we di kelas mah bilih kaperego ku kapala sakola..."
 23. Godi Suwarna: Ari Andriansyah:"Nyeta, si lektok teh teu weleh kumalayang. nanging da kumaha, sim uing mah salaku sakadang admin, teu kenging ngiringan saembara. Tapi, keun we. Asal obyag kana mikmin. Uing mah cekap ngangge komputer jaman Nabi Daud... heuheu..."
 24. Teti Taryani: Fikmin ada di mana-mana.....nyaliara di saban tempat jeung waktu....
 25. Ari Andriansyah: tenang, kang.. Pa Ganjar mah maha uninga kana kabutuh juri, heheheh..
 26. Godi Suwarna: Yayan 'Bedog' Supriatna:"Hahaha...! Mang Yayan mah teu kaop diarahkeun sakedik, sok langsung....ngadunga..."
 27. Yayan 'Bedog' Supriatna: ikh.. panan kitu ari murid nu cerdas tur soleh mah Kang Prabu
 28. Acep Zoni Saeful Mubarok: ... hidup fikmin... ceuk fikmin ngagorok, bari ditembalan raeng ku fikmin nu lianna... tapi sanajan kitu aya we fikmin anu ngalindur bari nanya ka fikmin anu keur gogorowokan dina fikmin... ari fikmin teh naon fikmin???
 29. Yusran Pare: sirik ah, cianjur tos dilongok....ari ka teun sim uing iraha??
 30. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Haha..! Sumrf tea karesep uing. Jaba aya film-na ayeuna mah. Nyaan, ayeuna mah teu weleh sagala fikmin. Nenjo etehna nyingkab katembong fikminna oge teu weleh hoyong teras mikmin. Boa kedah konsul ka fiskolog Neng Maya Ardiwinata, yeuh..."
 31. Godi Suwarna: Yusran Pare:"Uhun, Ang...! Siap lah. Bade milari fikmin di Barito. Manawi kenging ABG fikmin di Banjarmasin. Ke, ngantosan honor fikmin kangge ongkosna, Ang Prab.. Heuheu..."
 32. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Ti Ciamis ka Cianjur, sajajalan ningal fikmin. Di Cianjur disampakkeun fikmin. Ngobrol fikmin pogot naker. Hanjakal waktosna kawatesanan ku fikmin. Tapi, nyaan, bumi Juag nu ayeuna mah raoseun diangge mikmin. Yu, ah, cuang ngariung, ngobrol fikmin ping 2-3 Nov dina raraga diskusi fikmin. Sugan we urang sadaya tiasa ngarereb di hotel fikmin nu gratis, ditraktir Ang Rektor fikmin..."
 33. Emas Kurnianingsih: diantos yeuh tos laparrrrrrrrrrr......, atanapi kedah dijorag wae qt a ciamis..?? heu..
 34. De Hudaya: "Mikim, yuuu?" Waas kang Godi Suwarna. Hi
 35. Godi Suwarna: Cicara Cac:"Kade bilih kabuhulan fikmin. Enggal ngaleueut fikmin..."
 36. Aditia Gunawan: Mang, meser fikmin rasa papermint..
 37. Godi Suwarna: Ratna Utamie:"Numawi, mending mikmin batan mikmin. Pan kamari wengi parantos mikmin mah. Piraku wengi ieu bade mikmin deui bae. Mending mikmin we ayeuna mah..."
 38. Muhammad Shohiba Nu'man: Kang Prab Godi Suwarna.. mikmin wengi teh Kang Prab mah mikmin mikmin... heu heu..
 39. Maya Ardiwinata: Akang Godi Suwarna,...... abdi siap nampi klien nu nuju kabungbulengan fikmin [sugan katepaan]......alhamdulillah ya,....fikmin teh 'sesuatu banget',....janten candu massal rupina.
 40. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Kahade we anteng teuing ngagrafis fikmin, 'Jang Fikmin..! Bilih teu janten fikmin..."
 41. Nazarudin Azhar: aya fikmin dina fikminna, lalaunan ku uing difikmin, fikminna lalaunan fikmin...
 42. Asep Ruhimat: “Mikmin, yuuu?” cénah bari tuluy silih tangkeup. maca ungkara nu ieu bet janten sur-ser Ang! hehe...
 43. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Nya kitu tea, 'Aom..! Fikmin teh memang fitamin. Eta we apan Aom oge ujug-ujug gorejag deui. Padahal tos mangalam-alam teu ngarang. Nya kitu deui Jaro Hadi Aks, Gan Darpan A Winangun, selang-selang tina nga-S 2 teh make jeung kabujeng keneh mikmin. Atuh, Jang Dadan Sutisna, nu disangka baris tikelebek teras teu menyat deui di alam maya, ayeuna mah tembong deui hojahna. Jang Rudi Riadi, nu baheula ditariupan di Gang Bp Eni sina getol ngarang, karek ayeuna katingal ngagurinjalna. Padahal, batur mah tangtos bari saribuk pakepuk eta teh. Untung we uing mah geus pangsiun, ayeuna jongjon tur nikmat naker janten karyawan fikmin..."
 44. Muhammad Shohiba Nu'man: emh.. bati ngamikmin.. rumaos sim fikmin sok anteng ngagrafis fikmin.. heu heu
 45. Godi Suwarna: Teti Taryani:"Uhun, Bu Guru..! Cuang silih sumangetan dina raraga nyegerkeun deui basa Sunda, diluyukeun sareng pajamanan. Mugia aya mangpaatna kangge urang miwah seuweu siwi jaga..."
 46. Dadan Sutisna: Dina sadinten, cekap ngaluangkeun waktos 4 Fikmin weh, supados kiat mikmin siang kalayan wengi. Ieu fikmin tos garetek hayang komen bari ngacung-ngacung jempol, tapi jadwal wengi teh seja ngadaftar karya nu baris dipamerkeun tea...
 47. Nanang Sahbana Afnani: Ningal bentang jeung bulan keu mikmin,pon kitu deui sorot matapoe nu anteng mikmin kabeh alam dunya keur bungah ku fikmin..nitenan hate nu kumejot hayang mikmin..oohh God..Father na Fikmin sunda.!
 48. Godi Suwarna: Ari Andriansyah:"Kitu? Tapi da wios teuing, 'Jang Ari. Sim uing, Kang Nazarudin Azhar, Kang Dadan Sutisna, estuning clik wening clak tunggang janten admin teh. Teu ngarepkeun diperesen lektok ku Ang Ganjar Kurnia. Paling miharep ka anjeunna, supados keresa ngalamar Dewi Persik keur tiluaneun... hehe.."
 49. Godi Suwarna: Yayan 'Bedog' Supriatna:"Yaktos, dina urusan och yesh, och no mah Jang Yayan murid nu pangcalakanana..."
 50. Godi Suwarna: Acep Zoni Saeful Mubarok:"Halah, tepang di dieu geuning. Sono pisan, Yi Haji...! Rumaos, 'rorompok' FB nu itu mah tos tara dilongok-longok. Pakepuk di dieu bae, di nu anom sim uing teh..."
 51. Dadan Sutisna: Godi Suwarna: Kumaha wae nya, da apan Kang Nazarudin Azhar mah resepeunana ka Ayu Tingting. Moal matak muriang kitu upami didangongkeun ka Dewi Persik?
 52. Godi Suwarna: Emas Kurnianingsih:"Siaaap...! Ke dikintun rujak fikmin nu lada. Supados seuhahna tiasa saminggueun..."
 53. Godi Suwarna: De Hudaya:"Haha..! 'Mikmin, yuuuu...!' Eta tos janten kode rusiah sim uing sareng si eteh upami bade moro yahudi. Atuh dina derna moro teh asa langkung pelem, 'Jang..!"
 54. Nazarudin Azhar: Mang Dadan, sanes teu ser ka Perssik teh, mung kumaha atuh da bisi hapa hui, Perssik tos diincer ti kapungkur ku Kang Godi... Palaur katulah nyiap ti kenca teh heuheu
 55. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Hahaha...! Ke atuh kangge Jang Nunu mah ku Ang Ganjar Kurnia dipangmilihkeun mahasiswi UNPAD nu nembe semester 3 tapi imbit miwah pinareupna tos KKN.. heuheu..."
 56. Godi Suwarna: Aditia Gunawan:"Seep, 'Jang..! Kantun koropak rasa fikmin..."
 57. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Punten, 'Jang..! Nembe uing nyelang mikmin heula sareng Si Eteh..."
 58. Godi Suwarna: Maya Ardiwinata:"Hahaha...! Siiip dekh. Resep grup ieu mah. Anggotana aya fsikolog sagala. Lengkep. Bilih aya nu teu kataekan ku ajian fikmin teras rada ngagerebeg, mugia Neng Maya keresa ngalandonganana... heuheu.."
 59. Godi Suwarna: Maya Ardiwinata:"Tapi, rupina sim uing nu kedah pangpayuna dilandongan. Da ieu geuning kana ceuli seueur nu tingharewos 'fiksiminiiiih, fiksiminiiiih, cenah mani saheng kieu..."
 60. Godi Suwarna: Dadan Sutisna:"Leuheung mun kiat 4 fikmin dina sadinten. Uing mah dua dinten sakali ge nyeri cangkeng, Jang..! Curuk bareuh balas mikmin. Teu bisa dipake ngorong-ngorong acan. Kari jempol we nu tiasa diacung-acungkeun teh. Ongkoh, mindeng teuing mah bilih bosen. Mending ngeureuyeuh we, lalaunan, da bakal manjang jalan fikmin teh. Ulah sering-sering teuing kawas nu nyingsring. Kari ningal, saha di antara Jang Dadan saparakanca nu bakal meunang hadiah sastra Rancage tina buku ladang mikmin. Uing onaman tos teu melang teu nineung... heuheu..."
 61. Godi Suwarna: Asep Ruhimat:"Istilah 'mikmin' tos janten kode rusiah upami sim uing bade mikmin sareng pun bojo. heuheu..."
 62. Gus Maman: Beres imam ngaos patehah dina jum'atan, mam'um raeng... mikmiiiiiiiin!.
 63. Abah Sarjang: Geus... Ti ayeuna ka hareup, lamun Akang arek mikmin Neng Fikmin, Fikminkeun heula abdi! Pokona teu rido kudu safikmin jeung si kehed Fikmin...!
 64. Dadan Sutisna: Abah Sarjang: Abah can nyeratkeun karya kanggo pameran nya? Mangga ah seratkeun judulna supados di-update dina dokumen.
 65. Budi Firdaus: ha ha ha..hayang seuri ku biwir..ningali kalakuan fikmin
 66. Godi Suwarna: Nanang Sahbana Afnani:"Sagala nu kareret teras diwawaas sugan tiasa janten fikmin. Kitu deui sagala nu kumalangkang dina panineungan, dina lamunan. Kitu nu nuju kajantenan ayeuna. Resep. Asa jaban ngarang baheula, nuju ngora..."
 67. Ganjar Kurnia: Kangge kulem dina raraga mikmin mah urang usahakeun
 68. Godi Suwarna: @ Ang Ganjar Kurnia:"Horeeee...! Asyiiiik...! Nuhun, Ang..."
 69. Endah Dinda Jenura: acik acik aciiiikkk.... dilokalisir Kang Ganjar Kurnia ah, supados rameeee... --luar kotaan atoh teu diajakan ge, hahaha!
 70. Abah Sarjang: Dadan Sutisna : kumargi abdi kakantun rada lami... teu terang kedah kumaha carana Kang Dan?
 71. Hadi Aks: Kang Godi: Fikmin teh kembang nu mangkak saparat jalan; halimun wungu nu ngarangkul ti suhunan; hiur angin na pucuk-pucuk pineus; peuting nu rintih mukakeun lawang. Langgeor ka pajuaran. Pok ngaorowok semu aral: naha moal deui wae ieu teh...???
 72. Godi Suwarna: Gus Manz:"Rense natepan, burudul weh ide kangge fikmin..."
 73. Godi Suwarna: @ Abah Sarjang: Jang Dadan-na nuju sibuk rupina, Bah..! Kieu we atuh,i Abah milih nyalira tilu fikmin kojo Abah, teras kintunkeun kana inbox Gan Nazarudin Azhar, sareng Gan Dadan Sutisna. Supados teu pabeulit sareng kintunan kangge saaembara, seratan we : Pameran # JUDUL # Eusi. Kitu we rupina..."
 74. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Hahaha...! Ti mana we milik mah. Urang lembur tea soleh kana mikmin..."
 75. Yadi Fathur Berkata: fikmin ngomentaran fikmin.. heuheuh
 76. Gus Maman: Nu kakuping kana manah waktos berjamaah, nu diucapkeun ku imam dina panungtungan patehah teh : "balad fikmiiin". teu asa-asa deui gantawang kuring: "amiiiiiin !"
 77. Godi Suwarna: Budi Firdaus:"Mangga, wilujeng gumujeng. bebas, merdeka, Yi Perbu.."
 78. Yusran Pare: daek medu, nyeri kulit beuteung ... eh, kulit pikmin yeuh!! seuri sorangan, ngeunah naker!
 79. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Nyaan, kitu pisan, Jaro! Misterina deuih nu jadi daya pikatna teh. Ku fikmin tambah karasa kaahengan kahirupan. Luak-leokn, gulak-gilekna, kawas kahirupan nu memang hese dibade. Urang bisa naker diri, naker batur. Bisa ngukur jero jeung jembarna hate sewang-sewang najan ukur ngalangkang dina satampah 'kulah'. Fikmin jadi bebedahan pikeun rupaning katugenah nu geus lawas kabendung...."
 80. Godi Suwarna: Yusran Pare:"Kacipta, ngaos fikmin bari tebih ti lembur. Tangtos palay geura ka Bandung, ngariung sareng wadiabalad fikmin. Tangtos gumujengna bakal langkung fikmin, Ang..!
 81. Yusran Arifin: Kagegeloan ku Fikmin Kang Godi Suwarna. Mani weureu kitu, geuning? karaos ku Fikmin teh mani sekow kieu.
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI