Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Kurusétra

Ku Godi Suwarna

Srangéngé karék manceran. Tapi karasa morérét. Wadiabalad Amarta jeung Astina geus aduhareupan. Mangpirang pakarang, karéta perang, kasawang patinggurilap. Dina méga, Para Déwa geus ngabéngbréng rék nyakséni Baratayuda. “Duryudanaaa! Ulah sambat kaniayaaaa!” Wérkudara ngagorowok. Tapi nu ditangtang can katémbong. “Di mana kénéh atuh Anggér Duryudana téh?” Resi Dorna luak-lieuk. Kurawa élékésékéng. Pandawa guligah. Tungtungna, Duryudana teu burung cunduk. Wadiabalad Astina surak. Gumuruh. Tapi, Duryudana kalah tuluy nyampeurkeun ka Pandawa. Kurawa kerung. “Hampura, Adi! Nyanggakeun nagri Astina! Da éta mah hak Adi sadulur-dulur!” cék Duryudana bari sujud ka Yudistira, tuluy nyegruk. Pandawa jeung Kurawa tingpolohok. Para Déwa tingjarenghok. Saréréa pungak-pinguk badis kunyuk nu teu tulus beresin!

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Dudi Herlianto: jadol teh padahal geus saregep hayang nenjo geutih mancer jeung polo mancawura. tega mang Godi Suwarna mah eung :)
 2. Ambuna Kaka: hacccccccccccccccccccih.............urang tuluskeun beresin ah! heu heu
 3. Muhammad Shohiba Nu'man: Awww... pungkasanana nu matak gereget.. heuheu.. hatur nuhun Kang Prab..
 4. Ahmad Fawzy Imron: Ah..katipu simkuring, kang..
 5. Godi Suwarna: Cecep Burdansyah:"Tah, kieu lah raosna janten pangarang teh. Sok sanaos sangsara, tapi tiasa ngugulak-gilek 'takdir'. Heuheu..."
 6. Godi Suwarna: Dudi Herlianto:"Sami sareng upami urang tos pangseng ka indung budak, teras aya keketrok, pupuntenan. Halaah, jaba pakarang tos malagrang, jaba kedah nyanghareupan tamu.. heuheu..."
 7. Godi Suwarna: Ambuna Kaka:"Tah, kitu, Ambu..! Sae diberesinkeun we supados teu janten jerawat... hehehe..."
 8. Ambuna Kaka: heu heu.......
 9. Aditia Gunawan: Kang Prebu, lir badak heuay kageureuwahkeun...heuheu
 10. Dudi Herlianto: geuning? asoooooyy... uing jadi apal kumaha rasana pangseng ka indung budak. nuhun mang Godi Suwarna ...
 11. Ari Andriansyah: Sip pokona mah, Kang.. Tangtos pakarang pandawa nu tos ngaceng teh langsung ngulapés..
 12. Ahmad Yani: Janten emut kana Kasus " Bang Senturi", sugan teh bade " Meledak " , boro tos tatan-tatang meungpeukan cepil .Ari pek teh " melepes" dugi ka ayeuna ! ,he he he he . Heded ..lah Kakang Prabu , Ambekan nu ngahegak dadak sakala ... ngalempreh ..he he he .
 13. Helin Syamsuri: Ceuk rasa uing asa leuwih merenah lamun "karek" ...acan manceran. Lamun manceran keunana ku "geus". Katangkepna ku uing eta kajadian the samemeh manceran. Ieu karasa tina "tapi karasa moreret"...salam!
 14. Taufik Rahayu: euleuh, geuning kalah malibir ka palih dinya...
 15. Yayan 'Bedog' Supriatna: asa maos dina kumpulan carpon "Serat Sarwasatwa"
 16. Ahmad Fawzy Imron: Karaos pisan hareudangna kang.. Sanaos panonpoe nembe manceran, namung jalaran aya heab tina hawa nu bade perang. Nembe manceran oge asa karaos moreret pisan. Ngan hanjakal..moreretna teu lami. Kabujeng kaceos ku nyuuhna duryudana..tiis deui we..ngulapes deui..heuheu
 17. Rudi Riadi: Hanas geus dipentaan karcisna ku Wisnu....
 18. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Digilekkeun sakedik, Jang..! Tapi kacipta nu kagungan skenario aslina tangtos janten kaririweuhan..."
 19. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Haha..! Pangarang mah kalebet 'tukang tipu' anu diwenangkeun ku balarea. Saprtos tukang sulap deui, Yi Haj.."
 20. Godi Suwarna: Cecep Burdansyah:"Nya beunghar-beunghar batin atuh urang teh, Yi Perbu..! Benten sareng Ayank Pemred nu salieuk beh...ku ABG.. heuheu..."
 21. Pungkit Wijaya: Kurusetra, dina poe opat welas nu nyesa ngan ukur girimis, kakang prabu Godi Suwarna. hehe
 22. Godi Suwarna: Ambuna Kaka:"Gumujengna si Ambu teh karaos pelemna. Dasar sagala rupina geulis, seeh.. hehe.."
 23. Godi Suwarna: Aditia Gunawan:"Badak heuay teras anyutna dibalseman... heuheu.."
 24. Deden Abdul Aziz: mani sahate, Kakang, karek tadi siang Yayi nuju ngiker-ngiker bahan fikmin ti medan Kuru... ngajedak manten ku nu ieu mah. ampun, deh!
 25. Godi Suwarna: Dudi Herlianto:"Amang tea legok tapak genteng ungked, 'Jang Dud.."
 26. Godi Suwarna: Ari Andriansyah:"Boa silih kadek sareng baladna da handeueul teu tulus numpes kabatilan.."
 27. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Leres pisan, Amang...! Seueur naker nu matak handeueul di Enonesa mah. Untung urang mah sanes urang Enonesa. Urang mah urang Sunda.."
 28. Godi Suwarna: Helin Syamsuri:"Maksad teh srangenge teu acan manceran, tapi tos moreret ku heabna hawa perang. Tapi, nuhun koreksina, Ang Haj..! Ke bade direvisi, manceran bade digentos ku pecat sawed supados karaos kontrasna...!"
 29. Nanang Sahbana Afnani: Bwahahaha...sanaos kaluar tina pakem tapi endah tur raos diaosna,nyaan kudu tapa heula ka galuh hoyong tiasa kieu mah.?
 30. Godi Suwarna: Taufik Rahayu:"Digiwarkeun sakedik, Yi Haji..! Aman weh alam dunya teh. Di dieu lah nikmatna janten tukang ngarang teh..."
 31. Godi Suwarna: Yayan 'Bedog' Supriatna:"Nuju napak tilas, Jang Yan..! Sono kana wawayangan..."
 32. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Eta pisan maksad sim uing teh, Yi Haj..! Mung, kirang kontras. Bade direvisi we janten; pecat sawed..."
 33. Yayan 'Bedog' Supriatna: dirautan deui mingkin seukeut mingkin lucir, Kang Prabu
 34. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Hahaha...! Penonton kecewa. Hanas tos pagelek-gelek siga ngantri karcis Tim- Naas..."
 35. Godi Suwarna: Cecep Burdansyah:"Nu saguru nu saelmu ulah gangu..! Hehe.."
 36. Godi Suwarna: Pungkit Wijaya:"Girimis sareng citangis, Yi Perbu..."
 37. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Urang tea tos sahate. Der atuh, da tangtros benten sok sanaos saguru saelmu oge...!"
 38. Nazarudin Azhar: Hanas gagancangan kawin, da cenah rek perang tea... ah..heuheu
 39. Godi Suwarna: Nanang Sahbana Afnani:"Heuheu..! Nya kitu tea, Yi Perbu..! Nikmatna mikmin teh di antawisna horeng aya dina ngagulak-gilekna naon nu tos maneuh nyangkaruk dina emutan nu maraos..!"
 40. Dadan Sutisna: Uing lir kacentok... nuju nyemprung ngagaur, dierém ngadadak.
 41. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Hanas tos duda da sieun gugur di medanlaga.. heuheu..!"
 42. Endah Dinda Jenura: euuuuuhhh... ending-na katipuuuuww... sugan teh Duryudana bade liwey siga bencong, heuheuheu! pol, Kang!
 43. Cucu Rahmat: asa diteunggeul ku budak teu ngalawan ieu mah hehehe sae kang.....
 44. Godi Suwarna: Dadan Sutisna:"Sapertos nuju ngebut dina motor, teras spakborna murag nahan ban... heuheu...!"
 45. Godi Suwarna: Endah Dinda Jenura:"Teu wantun diliweykeun mah..! Tapi, ke, duka tah upami Dursasana mah..! Bakal seiuep sigana.. heuheu..."
 46. Rin Riani: Kang Prabu Godi Suwarna,.....atuh teu cios nu kuramas ku getih Duryudana teh,....
 47. Godi Suwarna: Cucu Rahmat:"Hahaha...! Ambek nyedek tanaga midek tea..."
 48. Godi Suwarna: Rin Riani:"Seueur nu teu ciosna, Neng..! Skenario kacow balow.. hehe.."
 49. Cucu Rahmat: Godi Suwarna, tah kitu pisan... keuheul2 teuing, habek we dursasana neunggeul tukang surabi...
 50. Uzanx Boam Hardrocker: kang perbu nuju bersin !
 51. Godi Suwarna: @ Cucu Rahmat:"Bakat ku geregeteun, Dalang ngagabrug Sinden. Nu nongton maledogan panayagan..."
 52. Cucu Rahmat: Kang Godi Suwarna, penonton sibuk nyokotan opieun... euuhhh
 53. Godi Suwarna: Uzanx Boam:"Pan teu cios bereseinna oge..."
 54. Godi Suwarna: Cucu Rahmat:"....tukang sate diserbu butaaa...!"
 55. Cucu Rahmat: Kang Godi Suwarna, buta candrabirawa mamanggul goong jeung bonang
 56. Godi Suwarna: Cucu Rahmat:"...Resi Bisma nutur-nutur tukang suuk..."
 57. Cucu Rahmat: Kang Godi Suwarna, dihalangan ku seta, "sabab nu entos2 ge, Bisma mah cunihin cnah..."
 58. Maman Damiri: Tah geunning aya baratayuda sempalan baru ...
 59. Godi Suwarna: Cucu Rahmat:"...tukang suuk teh manahoreng Dewi Amba..."
 60. Godi Suwarna: Maman Damiri:"Baratayuda dina fikmin Sunda mah pondok sareng teu rame.. heuheu...!"
 61. Cucu Rahmat: Kang Godi Suwarna, muhun dewi amba anu mamawa patrem keur srikandi (pami teu lepat mah) hehehe
 62. Ahmad Fawzy Imron: Kabayang pami damey kitu teh, arjuna ngaleng karna "kang..kita mampir ke saritem dulu yuk!". Tuluy pakarangna "konta" dilelang ka jamaah FPI, paranti ngaburak barik warung remang2.. Waas..
 63. Iwan Hanjuang: sigana duryudana eling tah da rek di reshufle......
 64. Cicara Cac: ajjouuuwww...!! hampura semaar ....ceuk pandita drona...ka kulawarga tumaritis...
 65. Maman Damiri: waas meureun lebah si cepot silih rangkul jeung si ajow...
 66. Godi Suwarna: Yayan 'Bedog' Supriatna:"Sapanjang teu acan janten buku mah bade teras we diseukeutan. Nu ieu ge aya keneh revisisieun.: Srangenge karek manceran. Bade digentos ku : Wanci karek nincak pecat sawed. Supados kontras sareng 'moreret'. Kitu rupina..."
 67. Godi Suwarna: Cucu Rahmat:"Leres...! supata Dewi Amba moal laksana upami Baratayuda-na teu cios mah. heuheu..! Riweuh dekh..."
 68. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Bandar togel seueur nu bangkrut upami damey mah, Yi Haj..."
 69. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Nguping wartos mah anjeunna teh nembe mulih masantren, Mang..!"
 70. Godi Suwarna: Cicara Cac:"...duaan paungku-ungku di pipir..."
 71. Godi Suwarna: Maman Damiri:"Pokona dunya teh damey, Ang..! Hehe..!"
 72. Nandang Darana: Boa ceuk beja, kabejakeun Duryudana ayeuna nganjrek di Malaysia..
 73. Ejang Hermawan: : eger!, ngalubarkeun du'a palangsiang sageuy mun seug dina haté-haté kuring kiwari bebas tina rasa paséa jeung tarung.
 74. Godi Suwarna: Ňandang Darana:"Hahaha...! teras nikah ka Manohara tea..>
 75. Godi Suwarna: @ Eyang Hermawan: Piiiiiis, kitu saur Duryudana..! Heuheu..
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI