Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Ringkang

Ku Godi Suwarna

Leumpangna ngeteyep. Palahak-polohok. Dayeuh geus robah pisan. Padahal karék bulan kamari ka dieu téh. Wangunan alagréng. Kantor. Toko. Warna-warni. Jalmana pagancang-gancang. Tingsuruntul. Jeduk. Aya nu nubruk. Jedak. Aya nu nabrak. Priiiit! “Leumpang laun teuing! Ngagokan batur! Tilang!” cék Pulisi gendut. Manéhna ditalék. KTP dirampas. Réngsé urusan, manéhna teu éléh géléng. Nyebrut. Susuruduk leuwih gancang ti nu séjén. Priiit! “Ngebut siah! Kurangajar!” cék Pulisi galak. Manéhna dicangkalak. Tuluy dibérok di rohang barau hapeuk. Rarat-rérét. Anéh. Horéng aya di lemburna. Indungna, bapana, adina, keur ngariung di saung. Tingjarentul. Disidik-sidik. Geuning bet jaradi patung taneuh! Culang-cileung di rohang nu beuki caang. Bruh-bréh. Saung, sawah, gunung, langit, panonpoé, kasawang sarwa saules jadi pulas taneuh porang. “Gustiii, ari ayeuna jaman iraha?” cék manéhna nu leyur jadi cimata.

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Ambuna Kaka: emh...................
 2. Yusran Arifin: Alloohuakbar. Kumaha Kang Godi Suwarna ari tos kitu.. Keueung.. mani tos teu wawuh jeung alam dunya
 3. Yadi Fathur Berkata: Edas kuring nepi ka sapuluh balikan maca bet Hoyong keneh maca..
 4. Dinda Mosa: Duuh.......mani sing sariak...
 5. Muhammad Shohiba Nu'man: Eungap Kang Perbu Godi Suwarna... Ngiring ngaheruk ngemutan jaman.. Nuhun
 6. Asep Ruhimat: asa sarwa salah lampah papaduan jeung pulisi di mangsa teuing iraha mah nya.
 7. Mang Udung: leres bah..... karaos pisan abah... sihung na Sandekala masih keneh seukeut naker... nuhun ah...
 8. Godi Suwarna: Ambuna Kaka:"Kunaon, Ambu...? Raos..? Atanapi raos..? Heuheu.."
 9. Godi Suwarna: Yusran Arifin:"Numawi uing ge lieur, Jang Haji...! Contona; uing kantos jalan-jalan di UPI (Universitas Padahal IKIP). Na da kalah nyasab ayeuna mah. Padahal, welasan taun uing jadi galandangan IKIP. Terang ka juru-juruna. Kiwari mah ampuuun gustiii...! Sasab, Jang..! Pangling beak karep. Bororaah tiasa mulangkeun panineungan ka mangsa uing nuju beger kunyuk. Amensia tea kitu..? Hehe.."
 10. Kez Sukezz: Waas pm poek nj kitu mah. Ningang di temah wadi. Na kamana atuh jalan hoyong deui mulang?hikss
 11. Godi Suwarna: Yadi Fathur Berkata:"Kenging meuyeum aya kana samingguna ieu teh. teras we diguliksek, dikotektak, direvisi. Tos rada yakin, nembe diposting, bilih asak teuing bin buruk. Tapi angger asa aya nu kirang bae..! Keun, manawi kasampeur dina karya nu bade dongkap..."
 12. Godi Suwarna: Dinda Mosa:"Tingsariak, tingpuriding. Hehe..! Saur Kang Acep Zamzam Noor mah, bulu punduk teh tiasa diangge ukuran sae henteuna seratan...! Aya teori wedalan anjeunna. Teori Bulu Kuduk. Tos dibukukeun..!"
 13. Ahda Imran: Godi Suwarna : UPI (Universitas Piksimini Indonesia)
 14. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Ieu fikmin kenging ngawawaas deui tina fikmin nu kantos dikintunkeun. Dikirangan, ditambihan deui. Diguliksek kecap per-kecap. Uing kacandakeun gemet kieu teh ku Kang Hadi Aks, Deden Abdul Aziz, Dadan Sutisna, Darpan A Winangun, Endah Dinda Jenura...! Aranjeunna jarang ngintunkeun karya. Tapi, sakali ngintun sok matak hookeun..!"
 15. Muhammad Shohiba Nu'man: Muhun Kang Prab. Diestokeun pisan piwurukna. kedah asak pisan ningan.
 16. Godi Suwarna: Asep Ruhimat:"Heuheu..."
 17. Godi Suwarna: Mang Udung:"Kantos ngaos Sandekala..? Wah, nuhun atuh..! Eta novel mun didamel fikmin boa sabaraha rebueun, nya..? Tapi da benten ketah. Novel mah laluasa. teu kauger. Neng Fikmin mah diuger nanging hasilna mah angger kedah salegaeun, sajeroeun novel.."
 18. Mang Udung: ari abah... Eta sandekala dugi ka pikawatireun... diaos jungkir balik, aya ku teu wareg-wareg. Nuju kenalan sareng neng fikmin ieu soteh... Numawi nganuhunkeun dilelepkeun kana grup ieu... Ari diajarkan hoyong ngan bingung ngawitan nana kumaha... Lanjuttt bah.........
 19. Godi Suwarna: :"LALAJO PSSI NGADON KEOK DEUI BAE. TOS WE MIKMIN DEUI, AH..!"
 20. Godi Suwarna: :"TAPI PNASARAN KETAH. KELA AH..."
 21. Godi Suwarna: Kez Sukezz:"Tos teu aya jalan mulang, Neng...! Kapaksa urang kedah teras lumaku, sok sanaos lalampahan bakal abot karaosna..."
 22. Godi Suwarna: Ahda Imran:"UNPAD = Universitas Piksi Ajah Dekh.."
 23. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Tapi ulah lami teuing oge meuyeumna. Bilih buruk..."
 24. Godi Suwarna: :"Halah, kurang pas euy...! 'jadi pulas taneuh porang' kuduna 'badis pulas taneuh porang'. Lengkepna : kasawang sarwa saules badis pulas taneuh porang'. Asa leuwih genah. Cilakaaaaa...."
 25. Godi Suwarna: Mang Udung:"Haha...! Upami tos hatam ngaos pun novel Sandekala mah tangtos moal sesah upami mikimin teh. Jalaran dina eta pun novel seueur kajantenan aheng sapertos dina fikmin jaman kiwari. Mung ukur nu weruh di semuna sapertos Mang Udung nu bakal tiasa nyurahan eta novel.. heuheuy..."
 26. Iman Ramdani: "Hmm...kena pisan eta Fikmin teh Kang Guru, nembag kana mamaras simkuring, hatur nuhun seuér luang gal di Fikmin sunda mah"
 27. Godi Suwarna: Iman Ramdani:"Heheuy...! Cobi aos fikmin Kasarung kenging Aom Deden Abdul Aziz...! Langkung 'ngaheab' batan fikmin sim uing..! Sim uing kabita pisan..."
 28. Iman Ramdani: "Atos diaos kang, nyaan etamah. jadi minder bade ngirim ka Fikmin teh can PD, hehe...nembe ngonsep can wantun di taekeun!"
 29. Kang Warsa: Zaman teknomaniak... heu, tukang fikmin taun 2045 bakal dianggap teroris da teu laleumpang ngadon ngaharephep di enggon bari mikir milari ide
 30. Godi Suwarna: Kang Warsa:"Sateuacan taun 2045 ge sim uing mah sok sering sasab sakalieun jalan-jalan ka dayeuh teh, ka UPI upamina. Ngahephep mah upami nuju ngarangna, sanes..? Da dina milari bahan mah tangtos kedah jalan-jalan lampar sanaos dibarung sasab..."
 31. Godi Suwarna: Iman Ramdani:"Eta mah mung kangge acuan wungkul. Anjeunna tiasa nyerat kitu teh saparantos ngahasilkeun ratusan sajak, puluhan cerpen, sareng novel. Jaba gaya ngarangna ge anjeunna mah tos aheng ti aanomna. Tangtos teu sesah upami ngagilek kana fikmin teh. Nu katingal rada 'pekepuk' mikmin teh nu biasa nyajak tapi teu kantos nyarpon, sareng nu biasa ngarang carpon realis nu sok leubeut ku deskripsi. Tapi da sadayan ge nuju berproses, nuju dialajar keneh. Nya 'Kasarung' mah etang-etang deungeun pikeun eunteung tea...!"
 32. Iman Ramdani: "hatur nuhun piwejangna Kakang Guru.."
 33. Godi Suwarna: Iman Ramdani:"KangGuru..? Leuh, na da uing mah tara aclog-aclogan, 'Jang Iman..! Heuheu..."
 34. Mulyawati Kusdinar: saalit tapi patri
 35. Godi Suwarna: Mulyawati Kusdinar:"Tah, eta rupina jurus fiksimini teh, Bu Neneng..! Saalit tapi patri. Saalit tapi eusi saageung-ageungna...! Der atuh ngarang, nya...?"
 36. Abi Ibn Al-Khairi: Leres pisan éta téh Mama Guru, abdi milari fikmin basa sundamah leubeut ku mangpirang ka unikan. Dupi watesan antawis fikmin basa sunda sareng basa nu lian kumaha? Tangtosna aya watesan panginten.
 37. Hadi Aks: Alaaahhh..., pelem Ang! Langkung ti hulu peda ieu mah!
 38. Godi Suwarna: Abi Ibn Al-Khairi:"Rupina teu aya ari wates nu jelas mah. Mung katingalna, fikmin-fikmin luar nagreg sok nyandak tina carita rayat, legenda, mitos, aranjeunna. Rupina urang ge kedah keresa ngali tina akar urang sorangan. Kitu manawi..."
 39. Godi Suwarna: Hadi Aks: Kitu..? Alhamdulillah...! Justru raraosan mah uing asa tagtegtog di nu ieu mah. Teu salancar dina Si Hulu Peda.."
 40. Mulyawati Kusdinar: diajar ah, batur tiasa piraku neneg henteu, hehehehe
 41. Beni F. Syarifudin: mantabs ang..
 42. Hadi Aks: Nu ieu mah jlrn aang nganggo acuk realis, asa breh "Lalakon Awon", langkung fresh dech, tp ttp nyengat kayak coca cola....hahaha...
 43. Godi Suwarna: Mulyawati Kusdinar:" Tangtos tiasa Neneng ge...! Sambat we sim uing, teras tenjrag bumi juh ratus kali.... heuheu.."
 44. Godi Suwarna: Beni F. Syarifudin:"Nuhun, 'Jang...!"
 45. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Nyobian ngaranggeuy-ranggeuy plot, ngawawaas tokoh dina lapak nu purek. Padungdung jeung diri sorangan, antara hayang sarwa atra, sarwa panjang sareng sabalikna ti eta, sarwa nyungkeret karep..! Ragotna langkung-langkung ti ngarang sajak, carpon atanapi novel. Anggeus hiji ge ngalehlehna lami pisan. Tapi nikmaaaaat, 'Jaro..!"
 46. Rudi Riadi: Tah, nu ieu ge kudu diapungkeun...
 47. Iman Ramdani: "Maksadteh Kakang Guru Abdi.."
 48. Rak Buku Soni: asyik
 49. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Jang Guru mah gawe teh ngan ngapung-ngapungkeun bae..! Haha..."
 50. Rak Buku Soni: hahahaha
 51. Godi Suwarna: Iman Ramdani:"Abdi tersinggung disebat KangGuru mah. Margi aslina sim uing mah kunyuk pisan. Hahaha..!"
 52. Godi Suwarna: Rak Buku Soni:"Nuhun, Yi Haj..! Tambih sumanget, yeuh..! Asa jaman baheula, jaman cacarakan ngarang..."
 53. Rak Buku Soni: Muhun abdi ge, najan hate nuju raheut
 54. Godi Suwarna: Rak Buku Soni:"Taya deui obat pangmujarabna kangge nu raheut hate iwal ti mikmin dina basa Sunda. Geura teras cobian..."
 55. Rudi Riadi: Ngahaja Kang bilih kabujeng KASARUNG, sok sanaos tos didokumentasikeun dina Daluang Fikmin Dadan oge, angger we da nu maos mah ka buruan ieu heula...
 56. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Uhun, nya..! Kuduna mah disairan ku urang ieu teh. Tapi, nyeta, sok kalah pogot ngomentaran ari ka nu resep teh. Poho we kana ngadokumentasikeun mah. Geus aya ti dituna urang teh sok poho kana dukomentasi. Untung aya Jang Dadan Sutisna. Manehna mah tos piun dekh..."
 57. Rak Buku Soni: Hahahaha muhun pisan
 58. Rudi Riadi: Tah, eta kaunggulan Jang Dadan Sutisna teh, Kang Prabu..Pangaran nu jadi programmer...Mun Bill Gates urang Sunda, pasti aya hadiah Rancage kanggo anjeunna.
 59. Godi Suwarna: Rak Buku Soni:" Kitu da urang mah. Karangan sorangan ge duka di marana. Sok sono. Tapi tos taya tapak-tapakna acan.."
 60. Godi Suwarna: Rudi Riadi:" Nyeta, hanjakalna teh di urang mah nu sok meunang hadiah jasa teh aki-aki wungkul. Padahal, mun nu ngora siga Jang Dadan Sutisna dihargaan gawena ku dileler hadiah jasa, tangtu anjeunna bakal leuwih soson-soson. Uing kungsi ngobrolkeun perkara ieu ka tokoh-tokoh di Bandung, sangkan barudak ngora nu atra tapakna dina kasundaan dileler oge. Tapi duka..."
 61. Rudi Riadi: Leres pisan, Kang Prab, tapi mudah-mudahan bae Ayi Dadan ulah ngulahek sumangetna ku gara-gara teu aya perhatosan ti para inohong.
 62. Yayan 'Bedog' Supriatna: janten emut kana kasauran Kang HW Setiawan & Kang Dadan Sutisna, -ceuk sakaol senina ngarang teh dina ngarautan- (dina buku "Luang keur nu ngarang" )
 63. Deden Abdul Aziz: percaya ka Mang Dadan mah, moal ngulapes pedah teu diapresiasi ku penghargaan. Leukeun tur kreatif ti keur budak keneh. Emut keur masih disaragam abu-abu, ti Tanjungsari rajin bulak-balik ka Lodaya ngeusian Mangle Alit. Babarengan nulis, ngabelesat. Ayeuna mah uing loba katinggaleun lengkah, komo palebah ngadokumentasikeun karya-karya Sunda mah...
 64. Rudi Riadi: melak cabe moal jadi bonteng, kabuktian ku Yi Dadan, ..hidup Dadan Sutiisnaaaa....
 65. Godi Suwarna: Deden Abdul Aziz:"Uhun, moal, moal dugi ka kitu. Jang Dadan mah jalmina santai, anteng. Teu siga uing nu kalan-kalan barangasan padahal geus aki-aki. Heuheu..."
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI