Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Kamar Pangantén

Ku Godi Suwarna

Kamar oléng. Ranjang oyag. Dalingding kembang malati kasilih ku bau cubluk. Ngahiek. Manéhna lungleng. Lalanjung. Kapireng baé omongan Déwi tadi. Lir guludug nu terus manjang. “Déwi mah tos teu suci…” cenah. Tuluy balaka. Sagalana. Teu kireum-kireum. Hayang ngagantawang. Tapi bari hayang nyegruk ongkoh. Rét. Aya nu tingkeleper. Aleuntreup dina panto kamar. Cucunguk! Panto muka. Déwi ngajanteng di lawang. Bau cubluk beuki mabek. Nyéh. Déwi imut bari mukaan pakéan. Nyampeurkeun. Sabeuleugeunjeur. Bréh. Aya cucunguk dina imutna. Cucunguk tinggarayam dina beungeutna, beuheungna, dadana, beuteungna, palangkakan. Cucunguk ngaburudul tina liang korobokan nu gorowong dina sela pingping Déwi. Awak Déwi karungkupan ku pirang-pirang cucunguk. Uyek. Cucunguk terus murudul. Tingkeleper. Gumuruh minuhan kamar…

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Rak Buku Soni: Asyik, ke ari salaki Dewi ka mana?
 2. Godi Suwarna: Rak Buku Soni:"Nyumput di kolong ranjang, Yi Haj..! Sieuneun ku cucunguk..!"
 3. Yusran Arifin: Busyet! Bogoh jeung geuleuh. Malati oge jadi bau cucunguk.. Sigana ngulapes deui, Kang God?
 4. Muhammad Shohiba Nu'man: Halah... ngabirigidig Kang...
 5. Lalat Socrates: eungap....... uuhhh
 6. Srikandaris Jampaséna: Kakang Prabu pisaaaann... 'berkarakter'
 7. Godi Suwarna: Yusran Arifin:"Sanes ngulapes deui, Yi Haji..! Sigana teras owah.."
 8. Asep Salahudin: Cairan baygon nyemprot tina palus. Dua galon. Cucunguk laen paeh. Kalahka engklakengklakan. Eakeakan. Ngabelelan Gan Palus... nu salah asup
 9. Arom Hidayat: Kapiheulaan kélong..!
 10. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Nu ngarangna ge ngabirigidig pisan. Sabab, sieuneun pisan ku cucunguk teh. Ssst...! Ulah diucah-aceh, nya? Heuheu...."
 11. Godi Suwarna: Lalat Socrates:"Ngahaja ngarang nu eungap, supados Mang lalat teu nikah deui...."
 12. Lalat Socrates: Godi Suwarna : hahaha... naha da maca fikmin ieu mah kalah mingkin sumanget Ang...
 13. Godi Suwarna: Srikandaris Jampaséna:" Kitu...? Karakter cucunguk rupina, sanes..? Heuheu.."
 14. Godi Suwarna: Asep Salahudin:"Baygonna diuyup langsung ku panganten pameget, Yi Haj..."
 15. Godi Suwarna: Arom Hidayat:"Leuheung upami kapiheulaan kelong mah. Ieu mah kapiheulaan ku Ang Deden Abdul Aziz, Jang...! Hehe.."
 16. Godi Suwarna: Lalat Socrates:"Sumanget kana nuang cucunguk, rupina...! Sami sareng Jaro Hadi Aks, sarat naekkeun elmuna teh kedah tuang cucunguk sabaskom..."
 17. Muhammad Shohiba Nu'man: Haha.. Hebat eung.. terapi phobia cucungukna liwat fikmin.. Asik!
 18. Reni Asmara Budi: Iiiiiiyyyy.....eta cucunguk meni uyek kitu...
 19. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Kungsi diterapi ku rerencangan. Carana, cucunguk dikeleran, disimpen dina meja tulis paranti uing digawe. Mimitina mah, gustiii, muriding sabulu-bulu. Lila-lia mah nya teu ting puriding teuing. Tapi angger we, mun ningal cucunguk nangkarak, katingal awakna nu gegeretan, sukuna nu roas-roes, angger sok ngabecir, diseungseurikeun ku budak. Tobaaat...."
 20. Godi Suwarna: Reni Asmara Budi:"Uhun, Neng..! Hiji oge tos matak muringkak. Komo upami ningal Abah Sarjang uyek. Pasti Neneng ngabecir ka kolong ranjang..."
 21. Abah Sarjang: Halah aya hiji oge Ema uing sakitu pusingna, komo mun uyek atuh Kang Prab...
 22. Yusran Arifin: Hehehe.. Muhun kitu? Tapi basa Kang Godi maca sajak di Azan, sapanggung sareng Neng Peking,eta cucunguk mani ngaharenen. Sawarehna kasima.
 23. Asep Ruhimat: kabayang basa ngareungeu "dewi mah geus teu suci...", mandog mayong...
 24. Rudi Riadi: Kamar panganten jadi kandang cucunguk...cucungah pisan cucunguk teh!
 25. Nanang Sahbana Afnani: Iiiiyyyy..meni garila ngabayangkeunana ge.?
 26. Kez Sukezz: Pokona mah di kamar disadiaan kapur bagus sakardus! Hee
 27. Lalat Socrates: kedahna, sigana, judulna th... liang cucunguk hihihihi
 28. Bunda Langit: Asanateh Caroge Dewi Moal Tiasa Gugah,,;Pan Anjeunah Gaduh Panyawat " Impotensi " Hihihihi Punten,,,; Tutulak Bayu Tutulak,, tulak Tanggul Tebéh Kidul,, < Lumpat Ah,, Nyalingker Kapipir Dapur > Sieun Diteke Kunu Gaduhna,,,hihìhi
 29. Caca Danuwijaya: jadi ieu fiksimil teh ngeusina kakang prab sieun ku cucunguk lain sieun ku neng dewi anu tos teu suci
 30. Muhammad Shohiba Nu'man: Kang Prab Godi Suwarna.. hahaha.. kabayang luluncatanana.. hahaha...
 31. Nazarudin Azhar: Ampuun.. Uing mah teu sieun ku maung, satpol pp, atanapi mitoha.. Sieun soteh ku cucunguuk..! Heuheu
 32. Godi Suwarna: :"Abah Sarjang:"Uhun, nya, 'Bah..! Uyek mah hawatos ka Si Ambu jeung ka Si Ayah. Mending nunggal we siga Mang Lalat Socrates..."
 33. Abah Sarjang: Ahihihi... nunggal bari eumeuleumeul...
 34. Godi Suwarna: Yusran Arifin:"Walah, eta santri disamikeun sareng cucunguk..? Bendu geura ke Almukarom Kyai Haji Acep Zamzam Noor. Harita mah pan aya Den Sarabunis Mubarok, salaku Raja Cucunguk. Janten, rahayatna kalabur da aya rajana..."
 35. Godi Suwarna: Asep Ruhimat:"Rupina kana kitu, Mang Asep..! Mandeg mayong sapertos Mang Dian Hendrayana II diasongan mik piwarng nyanyi lagu rock.."
 36. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Cucunguk nu cucungah...! Ngadon ngagulung, riab di kamar panganten. Keun nu jaromblo, kayaning Uzanx Boam, Bode Riswandi, Arom Hidayat, Inda Nugraha Hidayat, Aditia Gunawan, sina tambih sarieuneun kawin... heuheu..."
 37. Godi Suwarna: Nanang Sahbana Afnani:"Teu kadeh dibayang-bayang, Yayi..! Aos we..! Dibayang-bayang mah bilih alim nikah (deui) hehe..."
 38. Dadang Soekanda: Kang Perbu, tos imbang ayeuna mah antawis seueurna cucunguk sareng Dewi dewi. Sok Dewina sina kaluar tina kelek cucunguk, murudul, manawi abdi kabagean.
 39. Ahmad Fawzy Imron: Bade bedo ah ka dewi teh.. Sieun cucunguk napuk. Wios bade neraskeun ka yanti, mariana, indri, iis, santi, tita, lia, sari sareng rosi we ah..
 40. Godi Suwarna: Kez Sukezz:"Tah kitu we atuh, Neng..! Upami aya nu bade pangantenan, piwarang nyiapkeun kapur sareng baygon..."
 41. Godi Suwarna: Lalat Socrates:"Teu tega bade ngajudulan Liang Cucunguk teh. Da sok sanaos kumaha oge angger matak cerdas sareng matak cermat tea apan..."
 42. Godi Suwarna: Bunda Langit:"Carogana gugah deui. Mung di rumah sakit jiwa, Neng..!"
 43. Deden Abdul Aziz: emut kana terapi Kang Prabu basa ngadamel carpon "Cucunguk" tea, tapi pas ditapuk cucunguk di rorompok mah angger we Yayi ge ngabret, cul laptop cul fikmin, ngamang2 panggebug nu puguh mah bari noroktok tuur
 44. Godi Suwarna: Caca Danuwijaya:"Haha..! Bakat ku isin ku cucunguk, janten fikmin-na ge kitu, tah...! Ngesang...."
 45. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Tetela sanes uing wungkul tukang ngarang nu sieun ku cucunguk teh. Di antawisna ; Kang Darpan A Winangun, Ang Deden Abdul Aziz, Ang Hadi Aks, Teh Endah Dinda Jenura, Teh Yanti Sri Budiarti jsb. Sigana, upami palay sae ngarang kedah sieun ku cucunguk...!"
 46. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man: (Ke, hilap seurina, 'Jang) : Heuheuheu...!"
 47. Inda Nugraha Hidayat: halah ... majar uing bujangan, eyang perbu Godi Suwarna ? Gosip eta mah ... Uink tos rarabi ... tapi henteu jeung Dewi ... uink tos boga budak, tapi da lain cucunguk ... nyaan ... sumpah uink mah ...
 48. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"memang, sarat palay janten pangarang hebat mah ulah sieun ku pulisi, tentara, satpol PP. Tapi kedah sieun ku cucunguk...!! Heuheu..."
 49. Godi Suwarna: Abah Sarjang:"Lumayan we eumeul-eumeul mah, Bah..! Batan nampuyak..."
 50. Rak Buku Soni: Halo Om?
 51. Godi Suwarna: Rak Buku Soni:"Pesenan tos dikintun kana inbpx massage..."
 52. Abah Sarjang: eumeuleumeul sakedapan, saterasna nampuyak kawas Jang Aduy... heu..
 53. Godi Suwarna: Dadang Soekanda:" Mngga, nyanggakeun Dewi nu sanes mah. Asal ulah Dewi Persik. Mung hiji-hijna. Pelem pisan Si Neneng eta mah..."
 54. Godi Suwarna: Abah Sarjang:"Ameng ka rorompok, 'Bah..! Di uing aya landong ngacung.. heuheu.."
 55. Abah Sarjang: Siaaap... ngke ah ari parantos gaduh paculeunna... pasti ngahajakeun ngadeuheus. Sanes bade diajar nyerat, tapi bade diajar ngacung... heu..
 56. Godi Suwarna: Abah Sarjang:"Diantos, 'Bah..! Ti Banjar mah gampil. Kantun naek kareta api. Lungsur di stasion Ciamis. Rorompok di dinya pisan ayeuna mah.."
 57. Apila Haspita: Reuwas pisan..... keur dekem2 maca cucunguk... eeehhh eta si kehed cucunguk ngageleber....kumisna panjang kacida. Nya kapaksa we kuring kabur, bari ngonci karep di kamer. iiiiiiihhhhhhhhhhh
 58. Godi Suwarna: Apila Haspita:"Sieun ku cucunguk oge Neneng teh...? Sami atuh. Hayu, ah, cuang ngadamel grup FAC alias Forum Anti Cucunguk.. hehhe..."
 59. Yadi Fathur Berkata: Dupi kias tina naon cucunguk teh. Kang Prabu..?
 60. Apila Haspita: Kang Godi Suwarna, ah... ari sieun mah henteu, mung sakapeung mah sok isin. Matak mending keneh ngabecir.
 61. Godi Suwarna: Yadi Fathur Berkata:"Cucunguk mah kitu we, 'mengerikan' kangge sim uing mah. Komo upami tos naggkarak, kokosehan hayangeun malik, awakna katingal gegeretan, sukuka roroesan. Iiiiiy, seraaaaam..!"
 62. Godi Suwarna: Apila Haspita:"Oooh, kitu...? Abdi mah nu sok isin teh upami tepang sareng maung. Isiiiin teh... heuheu.."
 63. Muhammad Shohiba Nu'man: Kang Perbu Godi Suwarna, sanes bade nyingsieunan ieu mah.. mung numutkeun elmu biologi, cenah cucunguk teh sato nu pangbisaanana adaptasi.. tangtosna bakal rada sesah musna.. heuheu..
 64. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:" Kantenan we kiat pisan. Ku bom nuklir ge teu maraot tah Den Cucunguk mah. Jaga, upami aya perang nuklir, manusa bakal musnah, tinggal uing sorangan, dikepung ku cucunguk sagede-gede Muhammad Shohiba Nu'man..."
 65. Apila Haspita: Tapi sigana sieun keneh paamprok jeung cucunguk, tibatan jeung maung oge. Emmmhhh...karunya nya nu sieun ku cucunguk, meni asa kajajah. Tapi atuda kumaha teu bisa dibebenjokeun ku nanaon.
 66. Godi Suwarna: Apila Haspita:"Leres kitu pisan eta teh, Neng..! Sim uing mah dugi ka diterapi-na bakat ku isin ku sakadang cucunguk. Ayeuna mah tos lumayan. Teu patos isin teuing. Asal ulah euntreup dina pangambung we..."
 67. Apila Haspita: Kang Godi Suwarna, Kumaha tah resepna ameh teu sieun? Sakapeung sok era ku budak. Cul budak...cul salaki... Demi ngabelaan perang jeung cucunguk.
 68. Ahmad Yani: Ditingal tina tempat murudalna cucunguk ! ,nembe ngartos ,kunaon cucunguk bau ! hi hi hi !!
 69. Muhammad Shohiba Nu'man: haha.. Ingah, kaduhung nyingsieunan eung.. heuheu
 70. Yadi Fathur Berkata: Bilih pajarkun anom keneh... heuheuh...
 71. Godi Suwarna: Apila Haspita:"Ku rerencangan diterapina teh. Anjeunna newak cucunguk, teras dilebetkeun kana keler, ditutupan ku nu karanang supados cucungukna teu paeh. Keler teh disimpen dina meja tulis, paranti abdi digawe. Ngawitan mah bujeng-bujeng nyampeurkeun kitu we; puriding-puringkak, bibirigiidigan. Diperong we tah sakadang cucunguk teh ti katebihan.Lami-lami rada wantun nyaketan keler. Sok dipencrong sabot sim uing digawe. Tungtungna mah nya teu patos sieun teuing. Asal ulah euntreup dina awak we...! Kitu, Neng.."
 72. Godi Suwarna: Ahmad Yani:" Hahaha...! Nya kitu, Yyi..! Tina cubluk tea. Mabek dekh ikh..."
 73. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Hahaha...! Numatak, ulah sok nyingsieunan kolot, ' Jang..!"
 74. Godi Suwarna: Yadi Fathur Berkata:"Heuheu...! Anom tarangna, Yayi.."
 75. Apila Haspita: OOOhhhh nhn atuh kna resepna. mdh2an abi oge tiasa nurutan. (Ihhhhh.... bari ting puriding)
 76. Godi Suwarna: Apila Haspita:"Tos duaan rerencangan nu (rada) damang diterapi kitu. Cobian we, Neng...! Asal tahan muriding sadinten, dua dinten. Ka dituna mah tangtos.... kapiuhan... heuheu.."
 77. Apila Haspita: tah eta, nu teu sanggem teh nu sadinten dua dintenna. Kadituna langkung ginggiapeun. heheheeeeeee
 78. Muhammad Shohiba Nu'man: haha.. Ampun...
 79. Godi Suwarna: Apila Haspita:"Hahaha..! Moal. moal dugi ka kapiuhan. Prinsipna : Tak kenal maka tak sayang, ti dinya rupina..."
 80. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Cucunguk, oh, cucunguk....! Heuheu.."
 81. Apila Haspita: oh kitu nya??? Tah kade Kang Godi Suwarna aya cucunguk euntreup dina punduk. heuheueheu
 82. Cicara Cac: cucunguk numpuk minuhan sabulu-bulu,...
 83. Godi Suwarna: Apila Haspita:"Cucungukna tigejebur kana teh manis. Ah, kagok. Dileguk we ku abdi mah..."
 84. Godi Suwarna: Cicara Cac:"Judulna Puriding-Puringkak. Cocok ditayangkeun malem juma'ah..."
 85. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Milarina mending nami anu ka-arab-arab-an, Yi Haj..! Biar ada rasa kurma-nyah....! Hehe.."
 86. Ahmad Fawzy Imron: Heu..alim kang ah, sok pagujud..seueur teuing buluna
 87. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Ooooh, seueur rambutna..? Ari manawi teh siga onta, teu patos jabrig...."
 88. Ahmad Fawzy Imron: Hehe..onta ge seueur buluan kang..
 89. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:" Oh, manawi teh onta ge lenang sapertos Siti Julaeha... heuheu..."
 90. Yadi Fathur Berkata: mengomentari kiriman di Fiksimini Basa Sunda:: .. "Klik" mos diutekeun bray muka... Cucunguk-cucunguk rabeng tina monitor.. Kana sirah. Kana awak. Pingping. Tuur. Dampal suku. Antukna anjeuna titeulum dina sagara cucunguk.. Haag..
 91. Godi Suwarna: Yadi Fathur Berkata:":"Kolor diporosotkeun. Anyut dikebut-kebut. Breh. Cucunguk kalaluar tina saban lilipetan...."
 92. Ahmad Yani: Basa cucunguk ...nempel di " Tugu Monas ", lar aya Arwana ngaliwat , Capluk di teleg , dugi ka puhu tuguna ! he he he he !!
 93. Godi Suwarna: Ahmad Yani:" Ningal Cep Monas ditapuk cucunguk, Neng Keong Emas gegerewekan..."
 94. Budi Muhammad: Hahaha.. pangalaman nyalira jigana èta mah..
 95. Godi Suwarna: Budi Muhammad:"Fiksi, 'Jang..! Hehehe..."
 96. Ahmad Yani: Kakang Prabu : Sihoreng Keong Mas ge janten hilap ka temah wadi nya !, Ari ningali " Kasedepna " ,aya nu neleg mah ! he he he he !!
 97. Uzanx Boam Hardrocker: kacipta eta nangkeupna nu sieun ku cucunguk
 98. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Numawi, malah ayeuna mah Keong Emas teh pikahawatoseun pisan, da Tugu Monasna tos akli-aki, janten teu tiasa ngacung, janten eumeul-eumeul wae..."
 99. Godi Suwarna: Uzanx Boam:"Bujeng-bujeng ditangkeup, 'Jang..! Kalah mabur bari ngjingjing lancingan..."
 100. Uzanx Boam Hardrocker: untung eusina teu hiber..wkwkwk
 101. Godi Suwarna: Uzanx Boam:"Hiber mah henteu. Mung ti harita janten nampuyak..."
 102. Uzanx Boam Hardrocker: kutan ! Kudu dijampean kang..
 103. Godi Suwarna: Uzanx Boam:"Tos teu tiasa dijampean..! Kedah diamputasi. Gentos ku kagungan kuda..."
 104. Yadi Fathur Berkata: Kagungan kuda lumping
 105. Uzanx Boam Hardrocker: beuh,,ke diudag udag marlyn monroe atuh kang..kahade ah
 106. Ahmad Yani: Digentos Ku kagungan kuda mah , rupinamah kedah siap mayunan masalah enggal ! , Kedah mesen kolor nu nguyupuk dugi ka taneuh ...wakakakakkkkk !!!
 107. Godi Suwarna: Yadi Fathur Berkata:"Taaaah, etaaa...! Supdos aheng. Model baru. Dianyam kawas bilik..."
 108. Godi Suwarna: Uzanx Boam:"Moal ngudag si Ibu eta mah. Paling diudag ku Dewi Persik..."
 109. Dadang Soekanda: Langkung hariwang paur ngamuk upami ningali bujur kuda.....
 110. Godi Suwarna: Ahmad Yani:"Sae tah potongan kitu mah. Sakantenan ngarungkupan tuur nu tos bangir..."
 111. Godi Suwarna: Dadang Soekanda:"Yaktos, kana kitu..! ningal bujur kuda lumping ge sok teras ngudag..."
 112. Yadi Fathur Berkata: Hahahaah.... nyeri kulit beuteung euy... Tina cucunguk kana kuda ieu teh... Naon hubungana cing..? haduh halah heuheuheuh..
 113. Uzanx Boam Hardrocker: pasti nepi ka kokorondangan eta dewi persik..haha
 114. Godi Suwarna: Yadi Fathur Berkata:"Apan cucunguk teh putra Papap Kuda ti Mamah Kuya..."
 115. Godi Suwarna: Uzanx Boam:"Ngorondang bari ngagitek, 'Jang.."
 116. Uzanx Boam Hardrocker: gutak gitek gual geol persis meri keur diangon
 117. Godi Suwarna: Uzanx Boam:"Nu sae gitekna mah sanes meri, 'Jang..! Entog. Sok geura sidik-sidik..."
 118. Muhammad Shohiba Nu'man: Beu, teu acan rengse keneh rupina lalakon cucunguk.. Kalah beuki rame.. Enya bae geuning Kang Prab Godi... cucunguk teh hese paehna.. heuheu..
 119. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Uhun, geuning, yeuh..! Sim uing dugi ka bareuh curuk balas ngagiles cucunguk. Tapi teu pupus-pupus..."
 120. Uzanx Boam Hardrocker: entog mulang atawa entog balik kang?
 121. Uzanx Boam Hardrocker: entog mulang atawa entog balik kang?
 122. Godi Suwarna: Uzanx Boam:"Jaer mundur, 'Jang..!"
 123. Muhammad Shohiba Nu'man: Haha.. lajengkeun Kang!
 124. Dadang Soekanda: Anu sae geol gitekna di lembur sim kuring mah sanes Entog namung Enn.. nah tukang surabi, hayu gera urang tes..
 125. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Fikmin pamungkas ti lembur, 'Jang..! Uing rek ngalalana heula..."
 126. Godi Suwarna: Dadang Soekanda:"Siap, Mang Dang...! Antos sakedap, bade nyuhunkeun jiad Hajar Jahanam ka Almukarom Kyai Ahmad Fawzy Imron..."
 127. Dadang Soekanda: Hayu Ang diantos. Kade ngalalana teh teu kenging kamalinaan, tiiseun fikmin teuaya anu ngageugeuhna mah ( punten teu maksad nyamikeun sareng jin).
 128. Godi Suwarna: Dadang Soekanda:"Hahaha...! Wios disamikeun sareng jin oge, Yayi..! Rada unggah darajat. Biasana mah sim uing teh sok disarebat Raja Kunyuk..."
 129. Muhammad Shohiba Nu'man: Duh.. seja ka mana atuh Kang Prab? mudah-mudahan ge teu lami.. Cuang-cieung taya pupuhu mah..
 130. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Ka Jepang heula, 'Jang..! Bade nangtang duel ka Musashi. Anjeunna nyepeng haiku, sim uing ku fikmin Sunda. Pidu'ana we, nya..? Hehe.."
 131. Uzanx Boam Hardrocker: gereyem nilem panginten
 132. Muhammad Shohiba Nu'man: Amin.. didu'akeun pisan.. mugia sing dilancarkeun sagala rupina.. tong hilap pamuka lawangna.. heuheu
 133. Godi Suwarna: Uzanx Boam:"Nu jomblo mah ulah garayam-rgereyem, 'Jang..!"
 134. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Siap, 'Jang..! Pamuka tulakna fikmin.... deui bae...!"
 135. Muhammad Shohiba Nu'man: heu heu.. Teu sawios Kang Prab.. Komo ku fikmin mah.. Diantosan pisan!
 136. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Okeeeh, 'Jang..! Mihape lembur. Kade ulah poho tutulak...."
 137. Muhammad Shohiba Nu'man: Siap!
 138. Uzanx Boam Hardrocker: hidup jomlo HAHAHAHA
 139. Iman Ramdani: "cucunguk nyaliara teu ka ampeuh..."
 140. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Siiip dekh..!"
 141. Godi Suwarna: Uzanx Boam:"Nu jomblo kapiheulaan cucunguuuuk...!"
 142. Godi Suwarna: Iman Ramdani:"Nyaliara ka Gunung Haluuuuu...! Haha.."
 143. Taufik Rahayu: cucunguk geus ngaranjah imah-imah, sakola-sakola, pilemburan, kota-kota, dunya jeung jagat...
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI