Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Hulu Peda

Ku Godi Suwarna

Geus méh buruk. Ngagolér di tengah pasar. Matana moncorong. Sungutna rawék balas ngaleguk warangan da laut geus jadi racun. Keur ngabuih wé medar lalampahanana. Jelema pagelek-gelek. Tapi taya nu maliré. Ukur diriung ku Laleur. “Pangersa mah lampar pisan, nya? Kantos tepang sareng parahu Nabi Enuh?” ceuk Laleur Héjo. Hulu Peda unggeuk. Der, medar talajak pangeusi dunya. Hulu Peda ngawartakeun ieu bumi bakal dilabrak tsunami.”Nu salamet ukur mahluk anu takwa!“ Hulu Peda ngelingan. Laleur-Laleur garuligah. Rus-ras. “Pangersa, dupi Laleur diajakan numpak parahu Nabi Enuh?” Laleur Hideung nyelengkeung. Hulu Peda ngahuhuleng. Lila pisan. Keur kitu, aya Ucing nu ngaringkang. Laleur bubar. Tingjarerit. Hulu Peda digiwing Sakadang Ucing…

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Atun 'turuntun' Marios: hahahhahahahhahaha kereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnsumpah!
 2. Iwan Hanjuang: numatak oge ulah samenea tea,,,,!!!
 3. Muhammad Shohiba Nu'man: Aya ku jero kieu teuleumaneun.. beu, hatur nuhun Kang Perbu..
 4. Sarabunis Mubarok: Dahsyat, hulu peda...
 5. Kopral Cepot: "Hulu pedaaaaaaaaaa.... pedo pisaaaan .. pedo ieu fikmin !"
 6. Nazarudin Azhar: hahaha.... semangkin sesuatu dech...
 7. Dede Zm: Nabi nuh ge bisa salah pilih mah nya?
 8. Godi Suwarna: Atun 'turuntun' Marios:"Ti kamari keren-keren bae. Tos jelas abdi mah keren...peng, Kumaha we si Ayank Pem-Pem...!"
 9. Kangeri Kustiaman: Tah ... Dongeng Si Ujang .. .
 10. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Pasti ku Amang mah teu kabayang uing bakal bisa ngarang. Uing tea baheula mah ngarepotkeun wae Amang. Hampura, nya, Mang...?"
 11. Cicara Cac: teu pira ukur hulu peda nya tapi...? ehm..
 12. Kang Hanjuang Siang: kang Godi....jañten emut ka DENG...
 13. Iwan Hanjuang: ah geus apal amang mah ti baheula jaman SMA ge,pan sok ngarang majarkeun geus mayar spp padahal duitna ditilep.. ha ha ha ha ha ha
 14. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Karek mimiti rada genaheun, 'Jang...! Pas tehnikna kacangkem, idena teu embol-ebol. Sieun kitu we uing mah, 'Jang..! Kacipta we mun kitu teh, batur tingsalebrut, uing ngahunted, ukur bisa nyabakan anyut. Kaciaaan dekh diriku..! Hehe..!"
 15. Safrina Soemadipradja Noorman: nu sapertos hulu peda mah sok janten sasaran kaum ucing wae nya, kang......
 16. Godi Suwarna: Sarabunis Mubarok:"Tangtos dahsyat saur Jang Bun ge. Da kantos waas pisan ku hulu peda teh waktos nuju ngobong keneh, sanes...? Tah, ayeun mah da tos janten ajengan, Jang Bun tangtos tara nuang hulu peda..!"
 17. Sarabunis Mubarok: hehehe... puguh ayeuna mah peda nu nuang hulu abdi, kang Godi....
 18. Muhammad Shohiba Nu'man: Kang Perbu Godi Suwarna, atuh nu kitu mah abdi pisan.. heuheu.. simpe inspirasi diantara tingbelesurna fikmin fikmin.. haduh!
 19. Godi Suwarna: Kopral Cepot:"Asal daek tuang-toong ka nu sejen, asal daek macaan karya, ngomentar kana karya batur, eta bakal jadi enerji kreatif oge pikeun urang, 'Pral..! Deukeutan anu keur bersemangat, ngarah enerjina nyerep oge ka urang, jauhan anu ker 'bete', bisi kababawa letoy...! Kitu nu karasa ku uing mah, 'Pral..!"
 20. Godi Suwarna: Nazarudin Azhar:"Apan urang mah teu weleh silih olesan anyut ku balsem, 'Jang Nu...! Supados tararik lumpat... Heuheu..."
 21. Godi Suwarna: Dede Zm:"Duk tah eta mah. Nu puguh ieu mah fiksi, Mang De..!"
 22. Ahmad Fawzy Imron: Nembe kaemut..sigana peda mah, taun taun palih dieu diciptakeunnana. Kalebet tumila. Komo rinyuh..da upami rinyuh tos aya ti wangkid harita. Tangtos parahu nabi enuh balalocor..rupina..
 23. Godi Suwarna: Cicara Cac:"Biasana mah ti nu teu pira, diolah sina jadi 'pira'. Tangtos hasilna ge bakal aheng, 'Jang! Tapi, nyeta, nu teu pira teh sok rada hese mendak idena. Tadi ge kabeneran we aya hulu peda ngagoler caket wadah runtah, digembrong laleur. Kacipta, eta sakadang peda teh geus jauh pisan lalampahanana. Terus bae kapikiran. Nya der we difikminkeun...!"
 24. Cicara Cac: enya kitu, muantabp, kang...
 25. Godi Suwarna: Kang Hanjuang Siang:"Kantos ngaos DENG..? Wah, nuhun atuh...! Mugia we sing aya mangpaatna..."
 26. Iwan Hanjuang: enggeus atuh Lo pan waktu di salasar sunaryo ,mang di agehan... he he he he
 27. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:"Hahaha....! Langkung-langkung ti nilep bayaran..! Aaaah, dasar kunyuk atuh. Ma'lumeun, Mang..."
 28. Godi Suwarna: Kangeri Kustiaman:"Ke, nuju diemutan bade ngadamel fikmin nu tokohna Si Nyai, adina Si Ujang, Mang 'Er...!"
 29. Kang Hanjuang Siang: Sumuhun kang. abdi langganan mangle.janten sanaos teu sadaya karya kang Godi ka aos ogé.. sajak anu. BAEU ANGIN.jst.sae.
 30. Godi Suwarna: Safrina Soemadipradja Noorman:"Sok dianggap propokator, Bu Dos..! Hawatos abid mah ka hulu peda teh. Teu aya hulu peda mah laleur ge janten kirang gairah. Tapi da Si ucing peryogi hirup deuih... Kumaha atuh, nyaaa..?'
 31. Kangeri Kustiaman: Wah dahsyat, adi Si Ujang geulis teu kang ?
 32. Godi Suwarna: Sarabunis Mubarok:"Walah, mun kitu mah kudu ngingu sirah ucing atuh di jero sirah Jang Bunbun...! Heuheu..."
 33. Safrina Soemadipradja Noorman: teu kukumaha panginten, kang, ari kitu mah....sae we aya hikmin kang godi nu nyuarakeun dongeng si peda hehe.....
 34. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:" Jang MS mah anom keneh. Keur anom mah sagala bisa dijieun karya. Titajong bisa jadi sajak. Nongkrong di parapatan bisa jadi karangan. Komo mun keur barusuh manah mah, murudul karya teh. Geus kolot kieu mah hese ngarang teh, 'Jang..! Ieu ge bane we kasetrum ku Neng Fikmin. Jadi uing rada gorejag deui. Duka isuk pageto mah, yeuh..."
 35. Godi Suwarna: Ahmad Fawzy Imron:"Apan ieu mah fikmin, Jang Haji...! Dina fikmin mah tiasa we ngalebetkeun rinyuh kana kapal Nabi Enuh. Pasti rame da..."
 36. Muhammad Shohiba Nu'man: Muhun Kang, neda pangrojongna ti Kang Perbu..
 37. Godi Suwarna: Iwan Hanjuang:" Hehe...! Lepat alamat, mang...! Aya nu namina sami tah..! Boa wargi..."
 38. Arom Hidayat: Hebat.. Sanés Stén deui Bom Atum ieu mah! Lajengna kana bilatung Kang Godi Suwarna?
 39. Godi Suwarna: Kang Hanjuang Siang:"Oh, ngaos DENG waktos nuju carios nyambung keneh di Mangle..? Buku tos medal, mlah tos seep deui. Nu dibukukeun mah tos kenging nambihan. Tebih sareng carios nyambungna..."
 40. Hadi Aks: Wah!!! angger liar tp segarAng!
 41. Godi Suwarna: Kangeri Kustiaman:" Si Nyai teh nembe kelas opat SD. Manis, kumaha we bapana (heuheu). Tomboy abis, 'Mang Er...! Tos tiasa nari topeng. Lumayan, tos tiasa diandelkeun kana ngala berekat. Heuheu..."
 42. Kang Hanjuang Siang: Diantos ah novel na. kang GODI.. Tah aya kang HADI AKS.. sok karempel ah.. kang TEHAS FB.. deui sakantenan.. hahaha
 43. Kangeri Kustiaman: Der ... ah, geura tabeuh Kang !
 44. Asep Salahudin: Dahsyat Kakang Perbu...abong ketua dewan syuro fiksi mini
 45. Deden Abdul Aziz: Keur mah resep nambul, katambah sufistik pisan eta Sakadang Hulu Peda. Polll banget, deh, Kakang!
 46. Godi Suwarna: Safrina Soemadipradja Noorman:"Nu kaaos dina fikmin Sunda teh temana rupi-rupi pisan. Kitu deui gayana. Waktos ieu grup ngawitan dibuka, teu patos seueur karya nu sae, da sadayana oge nuju dialajar keneh. Ayeuna mah lumayan we. Ku kituna, kangge nambihan pangaweruh sim uing saparakanca, diantos pisan bahasan-bahasan, terjemahan karya-karya fikmin luar ti Bu Saf. Honorna kantun nyandak di kantor jurusan Bahasa Inggris UPI. Heuheu..."
 47. Mang Jojo: tuum peda raoseun pisan....
 48. Ganjar Kurnia: assifatu siam fauqol fidaai tahtal jamarot. Ari sepat siem, raosna saluhureun peda sahandapeun jambal roti.
 49. Godi Suwarna: Mang Jojo:"Kantenan tuum peda ti Cinyasag mah. Pelem pisan..."
 50. Godi Suwarna: Ganjar Kurnia:"Whahahaha....! Aamiin...! Soheh pisan, Ang..!"
 51. Oman Abdurahman: Keur abdi mah, anu kungsi diajar geologi, karek "hulu peda" ku kang Godi mah tos bisa ngaguar habitat laut, tsunami atawa banjir badag jaman Nabi Enoh, oge hubungan kakarabatan antara laleur-peda-ucing. Bari, kituna teh ukur dina sababaraha kalimah. Nyaan ari seniman mah, percanten. Wilujeng
 52. Godi Suwarna: Oman Abdurahman:"Hatur nuhun, Yi Perbu...! Kaleresan di rorompok teh ngingu ucing. Nya kitu, kana peda teh haget naker. Ari kamari bet ngariung tah Sakadang Ucing, Hulu Peda sareng Laleur. Teras we diwawaas. Dicipta-cipta eta peda lampar pisan, boa umurna ge tos rebuan taun, tos nyaksian pirang-pirang kajantenan, anjog ka jaman kiwari nu tos sakieu buktosna. Ah, namina ge fikmin, Yi Haji..! Kedah rada lahuta rupina..! Heuheu..."
 53. Dadan Sutisna: Karya-karya (prosa) Mang Godi Suwarna teh, napak pageuh dina galur ngaguluyur, runtuyan kalimah genah pisan nuturkeunana, tapis dina nyuay-nyuay diksi, ringkes tapi lincah, siga ngagerendeng tapi saéstuna ngagorowok. Eta tina cangkang. Léok kana eusi, ieu butuh téhnik nu jero, sabab tina téma nu basajan, bisa nimbulkeun salaksa harti, can tangtu kasurti mun dibaca sahinasna, lantaran méh sakur kecap ngandung siloka nu baris karasa ngaranjugna sabada nu maca namperkeun lelembutanana. Mun geus kasurahan mah, "Hulu Peda" gé carita basajan, nu béda téh, cara nyaritakeunana. *** Kitu nu karampa ku simuing, sabada tadi wengi nyeungeut lilin dina léptop ***
 54. Godi Suwarna: Dadan Sutisna:"Aaamiiin...! Ari uing mah geus karuhan cetuk huis, 'Jang Dan! Manusa abad kamari apan uing mah. Lamun enya bisa kitu, kawas nu dicaritakeun ku Jang Dadan, nya meujeuhna we da kana ngarang teh apan geus puluhuan taun. Justru, uing mah sok kagagas ku barudak ngarora nu karya-karyana maridang dina ieu grup. Karasa pisan kumaha garuligahna dina ngolah basa Sunda nu boa geus teu saleubeut jaman uing keur budak. Garuligah nyiar ide, nyiar kecap, ngaranggeuykeunana. Bet ras ka jaman uing keur ngora. Saenyana mah uing ge kabawakeun ku sumanget barudak, 'Jang..!"
 55. Godi Suwarna: Kang Hanjuang Siang:"Siiip dekh, 'Mang...! Wadyabalad tos ngawitan kempel, yeuh. Nu sepuh nu anom. Cuang sami-sami ngabandungan ketakna..."
 56. Iwan Hanjuang: Dadan Sutisna.. saha heula emangna .... heu heu heu...
 57. Godi Suwarna: Kangeri Kustiaman:" Sok atuh, bilih bade ditanggap di Pasundan. Ongkos berdamai... heuheu....!"
 58. Kangeri Kustiaman: Insya Alloh, ke atuh urang tanggap we dina even taunan, PMSS, sugan na bubuka atuhnya ?
 59. Wisnu Ibrahim: Percanten ka pinisepuh mah, ieu carios éstu matak ngahudang imaji..
 60. Rak Buku Soni: sae fikmin teh, teu wantun ngomentaranana.
 61. Godi Suwarna: Wisnu Ibrahim:"Hatur nuhun ari kaangge mah. Hayu ah cuang sami-sami diajar, ah...!"
 62. Godi Suwarna: Rak Buku Soni:"Aya nu kalangkung. saeutik. Tapi menentukan. Ke direvisi deui..."
 63. Rak Buku Soni: Ya, mangga. Sip
 64. Rudi Riadi: Mudah-mudahan nu ieu lebet 3 besar pilihan Kang Prabu...
 65. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Kantenan nu ieu ge. Lebet pisan, Jang Guru...! Sahate urang mah, sanes..?"
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI