Update: 21 Januari 2013 09:10:23

Jihad

Ku Godi Suwarna

Listrik anjog ka kampung nu seungit lisung. Bray. Tajug ngempur matak sérab pangeusina. Cempor nyempod di kolong Paimbaran. Samak butut murungkut. Bedug meungpeun ku Panakol. Isukna, kurunyung sémah nu anyar pinanggih: Sepéker. Wanci salat, gantawang Sepéker adan. Bedug diliwat. Teu ditabeuh ieuh. Bedug mudigdig. Panakol ngagidir. Tengah peuting, Sepéker pépédéngkréng, jalang-jéléng, nincakan Samak nu beuki murengked, ngajebian Bedug, gugulayunan dina Paimbaran, tuluy ngadiukan Qur’an. ”Siaaah, dasar Yahudiii…!” teu kaampeuh, Bedug ngagorowok. Panakol diheumbatkeun. Geprék! Geprék! Gombrang! Sepéker dipékprék. Lampu-lampu dipeupeuskeun. Cempor katodél. Minyak bahé kana samak. Gur! Ger! Tajug kahuruan…

(Sabada maca Flash Fiction jeung Micro Fiction kintunan Endah Dinda Jenura)

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Entjep Sunardhi: "Hanyun ku emen... hanyun ku emen...!" Mang Juha gogorowokan bari disalendang sarung.Curukna nunjuk ember sisi balong.
 2. Atun 'turuntun' Marios: kereeeeeeeeeeeeen
 3. Dede Zm: tehroris ngiring bingah kang Perbu!
 4. Godi Suwarna: Entjep Sunardhi:"Mang Nyuha kaduruk anyuuut...! Mang Nyuha kaduruk anyuuut...!"
 5. Dadang Soekanda: Calakan nya... langsung janten... kinten uninga jujutannana mah, langsung we atuh lapor ka BARESKRIM
 6. Entjep Sunardhi: he..he... waas kana kecap tajug,cempor oge panakol anu sakapeung sok dipake ganjel nu sujud,batina adug songkol bari ngagarawak.
 7. Muhammad Shohiba Nu'man: hibar en aheng! janten geregetan hoyong tiasa.. kumaha atuh kumaha.. heueheu
 8. Rina Adyana: mamang abah teu aya duana....hebring....hoyong tiasa kitu lah...
 9. Dadang Soekanda: Leres Neng Rina Adyana, sim kuring ge ka taji. Upami istri mah bade dipelet can lieureun mah. Hanjakal pameget, jaba... piraku kudu perang gobang mah.
 10. Yayan 'Bedog' Supriatna: tengah poe ereng-erengan sora nini cepreng beberekbekan nembang solawatan. "beuh... saha tateh meni teu ngeunaheun pisan", cekeng " doraka siah " gerentes cekeng keneh
 11. Asep Ruhimat: gambaran paneka jaman, modrenisasi masjid bet asa aya nuansa anu leungit.
 12. Rak Buku Soni: jero eusina
 13. Abah Sarjang: Majar cnah teu meunang tajug make bedug teh, budaya urang budha... Ari sepeker budaya urang mana?
 14. Rudi Riadi: Mun Pa Mario maca ieu fikmin pasti bakal pok : ZUPER ZEKALI....!
 15. Godi Suwarna: Atun 'turuntun' Marios:"Kerenpeng...? Teu kenging nyindiran ka nu kerempeng teh. Kawas nu teu sedep bae..! Heuheuy, deuh, aingah..."
 16. Godi Suwarna: Dede Zm:"Heuheu...! Nu ieu mah rupina sabalikna ti teroris nu biasa, Mang De..!"
 17. Godi Suwarna: Dadang Soekanda:"Apan deungeun pikeun eunteung tea, Mang Dang...! Cekap ku conto salangkung, etang-etang lilingeran. Tos kitu mah kantun ngabelecet. Di Enonesa tea seueur kajantenan-kajantenan aheng. Bakat ku seueur nu aheng, boa ku urang kalangkung teu kaperhatoskeun... Heuheu...""
 18. Kez Sukezz: Deuh, mantap kang!
 19. Dadang Soekanda: Hatur nuhun Kang Prabu Godi Suwarna, teu weleh laer aisan, cekap aisan nu laer teh. Eta ku ngaruntuyna kajadian, dugi ka jelugurna tenjragan tung tung carita. Kang salametkeun ieu rohangan...kataji...kataji...ageug mangfaatna.
 20. Godi Suwarna: Entjep Sunardhi:"Ngahaja sim uing ngangge kecap-kecap heubeul, supados Mang Tjep waas. Haha...! Tetela, ngaganjel nu nuju sujud ku panakol bedug, supados ari calik ari gerewek teh sing horeng aya di lembur Mang Tjep ge, nya..? Haha...! Panieungan tarawehan jaman nuju budak. Waas..."
 21. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Hayu, cuang balap, Mang MS...! Piraku budak ngora kawon ku aki-aki. Prung, ah..!"
 22. Hadi Aks: Beu, beu...ampun ampun! Fikmin beuki tingsariak kieu Ang!
 23. Muhammad Shohiba Nu'man: Siap.. Seja nuturkeun Kang! Neda navigasina..!
 24. Godi Suwarna: Rina Adyana: "Mana atuh fikmin kagungan, Neng Rina...? Karya munggaranana tos sae. Kantun neraskeun...!"
 25. Godi Suwarna: Dadang Soekanda :"Sim uing mah kadang-kadang tiasa janten istri oge da. Gumantung kaperyogian we..."
 26. Godi Suwarna: Yayan 'Bedog' Supriatna:" Hahaha...! Jaman ayeuna mah memang Kualitas soanten gumantung kana kualitas sepekerna oge..! Janten teu alami..."
 27. Godi Suwarna: Asep Ruhimat:"Sim uing mah jalmi jadul, resep keneh jaman tajug, cempor, bedug, Mang Asep...! Asa langkung husu. Batan ayeuna nu singsarwa hurung-herang...."
 28. Yadi Fathur Berkata: " Abdi mah resep mun aya listrik dimasigit caangna ka mana-mana" *Paribasa.. Heuheuh..
 29. Godi Suwarna: Yadi Fathur Berkata:" Sisindiran ngepop jaman bihari eta teh. Kapungkur mah populer pisan. Di awal taun genep puluhan..."
 30. Lalat Socrates: bedug ngaku jihad, sepéker ngaku jihad..... antukna kabéhanana ningalkeun solat....
 31. Iman Ramdani: "hmm...jero pisan eta kang makna na teh..sanes bedug jeung sapeker wae nu parasea teh ayeunamah.."
 32. Ambuna Kaka: alaaaaaaaaah, enggal telepon kantor pemadam kebakaran!
 33. Insan Purnama: teu cekap ngajempol sakali, palayna ngajempol teh sapuluh... tapi teu normal meurennya pami jempolna sapuluh mah....FF nu sae banget kang godi...
 34. Kopral Cepot: satu kata ... muantab's
 35. Godi Suwarna: Rak Buku Soni :"Apan cenah kedah kitu fikmin mah, nya, Yi Haj...? Sok sanaos pondok cangkang, eusina mah kedah jero, lega, panjang aweuhanana....! Ulah sawangsulna, cangkang ngayayay panjang, eusina pondok tur deet kacida. Ari ngobrtol sadidinten nyarioskeun rupa-rupa tiori. Ari dina karangan teu kaambeu tah lacak tiori teh. Watiiiir dekh...!"
 36. Iman Ramdani: Alhamdulillah, nambihan deui elmu, Thank's kakang Prebu...
 37. Godi Suwarna: Abah Sarjang:"Nya kitu, Abah...! Di urang teh sok sagala teu meunang bae. Ka dieunakeun karituna teh.Na da basa uing keur leutik mah asa nyalse we ibadah teh. Teu diririweuh ku nu panatik. Tahlilan ge sok make parupuyan, menyan. Tara aya nu garah-geureuh. Malah, mun make menyan teh uig mah sok husu kacida. Karasa pisan rawuhna Gusti Allah teh. Ayeuna mah jadi sarwa garing...!"
 38. Godi Suwarna: Rudi Riadi:"Haha..! Dupi Pa Mario teh panjangna Mario Bros tea..?"
 39. Godi Suwarna: Kez Sukezz:"Ah, teu acan dugi, Neng..! Masih kararagok keneh. Sesah geuning ngarang fikmin teh. Kedah aheng, ngirit kecap. Sanes bae kecap sareng kalimah nu kedah diperhetangkeun efek-na teh, Tapi oge tada-tanda baca. Supados langkung ekspresif. Capeee dekh..."
 40. Andri L. Kusumah: Di lembur-lembur aya keneh bedug nu teu dipangsiun, Aspek (anti speker) disebatna.
 41. Godi Suwarna: Andri L. Kusumah:"Wah, bagja upami tajug dituguran keneh ku aspek mah. Di lembur sim uing mah tos kantun kuluwungna we, seueur nu tos teu aya kulitan. Watir ningalna ge..."
 42. Godi Suwarna: Dadang Soekanda:"Kenging ngoprot kesang, kenging meuyeum sawatara dinten. Teras diasah, bulak-balik direvisi, sangkan herang bolenang sapertos anyut. Sabada dikintunkeun, angger asa aya nu kirang keneh bae..."
 43. Godi Suwarna: Hadi Aks:"Ki Jirjis ge tos matak muriding. Sigana sae upami eta Ki Jirjis dijantenkeun tokoh Fikmin saterasna...."
 44. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:"Siip dekh...! Wilujeng bajoang...!"
 45. Mang Jojo: ti ciledug bras ka ceger , rea akar di buruan ; bedug diganti sepeker balukna kahuruan...; wilujeng enjing kang perbu..
 46. Godi Suwarna: Mang Jojo:"Hahahaha....! Wilujeng enjing, Mang 'Jo...! Nuju ngawawaas tajug, yeuh....!"
 47. Yusran Arifin: Muringkak. Siga carpona, sajakna. Taya nu teu di acak2 ku perlambang. Aheng Kang!
 48. Godi Suwarna: Yusran Arifin:"Tetela, mikisimini teh sami sareng nyajak, Mang 'Yus..! Asyiiiiiek dekh ikh...! Heuheu...! Lindeuk japati alias gampang-gampang susah tea. Eta nu matak geregeteun teh. Seksi abies dekh..!"
 49. Abah Sarjang: Tah eta Kang Prab... "Fanatik" (kedah nganggo "Ef", bilih diseuseulan mui). Malah langkung ka beh dieunakeun mah tahlilan oge teu kenging, "bid'ah" cenah. Jigana teh sawarga milik manehna, Alloh milik manehna, sagala teu meunang, sagala bid'ah, majar teh euweuh ti jaman Nabina, komo menyan jeung parupuyan, warisan hindu cenah. Nyepeng agama teh janten kalahka araraheng, tungtungna jadi kalangkang, ngagem cangkang tinggal bugang.
 50. Godi Suwarna: Abah Sarjang:Halah, haduuuh, hampuuuun...! Sok ngadak-ngadak bayeungyang uing mah mu mireng nu kitu teh. Mangkaning uing mah sok husu pisan mun salat bari nyeungeut hio teh. Kantenan upami ngangge hio terapi tea geuning. Tenaaaang teh kana hatena. Kumaha atuh..? Tapi, basa uing nganjang ka Darusalam, Gus Icep ge da osok, saurna."
 51. Abah Sarjang: Ari nu kararahot mah da elmu panemuna tos cekap, pastina oge moal gurahgeureuh sagala haram sagala bid'ah, da nu sok karikituan mah nu ngagem agamana ololeho keneh...
 52. Godi Suwarna: :"Kana kitu sigana, "Bah...! Sok ngareunah hate ari ngawangkong sareng para almukarom mah. Adem dekh..."
 53. Godi Suwarna: Lalat Socrates:"Nu gor-gar di mana-mana, Tungtungna tajug urang kahuruan...!"
 54. Godi Suwarna: Iman Ramdani:"Nuju usum nu pasea. Di mana-mana. Numawi upami di jagat Fikmin aya nu masean. Asa kacida teuing we. Der, ah.."
 55. Godi Suwarna: Ambuna Kaka:"Telat, Ambu...! Tajugna tos janten areng..! Teu kapuluk pisan..."
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI