Update: 21 Januari 2013 09:10:23

TENGAH PEUTING

Ku Godi Suwarna

Dewi sabeuleugeunjeur. Manehna sabeuleugeunjeur. Der papuket. “Wak! Wek! Wok! Wak! Wek! Wok!” Impianana kagebah ku sora alarm HP. Manehna nyaring. Susur-sasar. “Telepon ti Dewi, Aa..?” sora nu ngaharewos gigireun, sabot nangkeup pageuh pisan. Sora mitoha awewe...

Koméntar kana ieu Fikmin:
 1. Iman Ramdani: waah cilaka, pagentos kamar tamah...
 2. Uzanx Boam Hardrocker: ieungg
 3. Dadan Sutisna: "Rupina..." ceuk manehna. Barang telepon diangkat, kadenge sora bapa manehna haroshos jeung semu wak-wek-wok: "Jang, bisi maneh deudeupeun, ieu Dewi keur nyuluran heula indung maneh sapeuting mah."
 4. Muhammad Shohiba Nu'man: hehe..
 5. Godi Suwarna: Iman Ramdani:"Heuheu...! Kedahna, judulna teh : LALINGLUNG.
 6. Godi Suwarna: Uzanx Boam:" Nu ieu mah husus keur nu geus karawin, 'Jang..!"
 7. Godi Suwarna: Dadan Sutisna:"Hahahaha...! Saumur nyunyuhun fesbuk, karek dikomnetar ku Jang Dadan... Nuhun, ah.."
 8. Godi Suwarna: Muhammad Shohiba Nu'man:" Kade, ah..! Heuheu.."
 9. Uzanx Boam Hardrocker: alhamdulilah kuring mah jomlo
 10. Dadan Sutisna: Godi Suwarna: Hehe, upami saumur-umur pisan mah henteu rupina. Mung tos aya warsihna kirang aktif mesbuk, tadina bade diajar "ngabagawan" sapertos Bagawan Hadim Jsb. Mung rupina can manjing wanci janten tarik teuing gogodana. Nuju diajar dodokumentasian dina wanda digital, kalebet sadaya status Raka Perbu binarung komentar-komentarna ti kawit dugi ka ayeuna...
 11. Godi Suwarna: Dadan Sutisna:"Kitu...? Sono uing teh, 'Jang Dadan...! Nya sukur we ari angger manteng kana garapan mah. Daria di dunya maya, diunggah ka dunya nyata. Leukleuk, leukeun tos janten sipat Jang Dadan. Mugia sing hasil sagala pamaksadan...!"
 12. Lalat Socrates: .........hhmmm boa aing.
 13. Godi Suwarna: Lalat Socrates:" Maksadna, Mang Lalat sok nyasab ka kamar mertua...? Haha..."
 14. Lalat Socrates: waaaaaaaaakaaaaa........
Ngeunaan Ieu Naskah:
Naskah lianna karya Godi Suwarna
 1. Tukang Parahu Xxi
 2. Si Éyank & Si Ayank
 3. Tukang Parahu Xx
 4. Serat Kasmaran
 5. “tom & Jerry”
 6. Tukang Parahu Xix
 7. Ucing Garong
 8. Eureup-eureup
 9. Kalangkang Peuting
 10. The Battle For Freedom
 11. Adam & BÉker
 12. DongÉng Rayagung
 13. Luwang-liwung
 14. Malem Minggu
 15. Tukang Parahu Xviii
 16. “tokééé..! Tokééé..! Tokééé..!”
 17. DÉsa Wisata
 18. Ringkang Sang Dangiang 2
 19. Tukang Parahu Xvii
 20. Tukang Parahu Xvi
 21. Halo-halo Bandung
 22. “open House”
 23. Tukang Parahu Xv
 24. Sanghiang Bedug
 25. Kembang Buruan
 26. Nu Tajil PoÉ Katujuh
 27. Kembang Api
 28. Tukang Parahu Xii
 29. Malem Minggu
 30. Tukang Parahu Xi
 31. Tukang Parahu X
 32. Tukang Parahu Ix
 33. Tukang Parahu Viii
 34. Tukang Parahu Vii
 35. Tukang Parahu Vi
 36. Tukang Parahu V
 37. Tukang Parahu Iv
 38. Tukang Parahu Iii
 39. Tukang Parahu Ii
 40. Tukang Parahu I
 41. Urang Sunda Nu Pamungkas
 42. “fatal Attraction”
 43. Lain Lalakon Petingan
 44. Nu Barusuh Manah
 45. Shohiba AnÉmer Fikmin
 46. Rampak Lodong
 47. Tembang Pamungkas
 48. Ringkang Sang Dangiang
 49. “The Skeletons Bar”
 50. Durma Mahayuda
 51. Lutung Gandrung
 52. Lalakon Awon
 53. Ashabul Kahfi
 54. I Miss You..!
 55. Jang AsÉp & Gatotkaca
 56. Gunjang-ganjing
 57. Parahu Nabi Enuh
 58. Pandawa Dadu
 59. Rotasi Sakeclak Cai
 60. Gambar Parahu Dina Kikisik
 61. Sabda Sang Utusan
 62. Ronggéng Gunung
 63. Dongéng Ti Nagri Kedok
 64. Lalakon Kadalon-dalon
 65. Murang-maring
 66. Jalan-jalan
 67. Kunyuk Gandrung
 68. Monalisa
 69. Rajah Pangemat
 70. Révolusi
 71. Berlin, Dina Hiji Peuting
 72. Serat Kasmaran
 73. Nagri Balai
 74. Die Berlinerin
 75. Sabot Ngalenyap
 76. Fikmin, Oh, Fikmin
 77. Kurusétra
 78. Pangarang
 79. Rajapati
 80. Ringkang
 81. Kamar Pangantén
 82. Roméo, Oh, Roméo…!
 83. Kembang Buruan
 84. Déwi
 85. Hulu Peda
 86. Jihad
 87. Titistulis
 88. DÉWI
 89. DI STASION
 90. PIWURUK
 91. TENGAH PEUTING
 92. PRESIDEN
 93. KABOGOH
 94. DAYEUH
 95. DEWI