Update: 18 Novémber 2012 10:50:16

Arsip Karya Fikmin Petingan (2.666 Naskah)

Nu disebut "Fikmin Petingan", nyaéta naskah Fikmin nu cék tinimbangan admin pantes jeung luyu dipaké conto nulis Fikmin. Kritériana di antarana: naskah nu ditulis ku éjahan nu merenah, basa Sundana bérés, teu réa salah ketik, tur eusina mundel. Admin henteu milah-milah pangarang, tapi éstu milihan téh dumasar kana tinimbangan karya.
Fiksimini Basa Sunda © 2012