Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 26 Januari 2015 03:10:19
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Kemis, 08 Januari 2015 15:32
Sukanda Subrata: " nepang sim kuring Sukanda urang cirebon anu hoyong diiajar nyariios sunda.Sadidintern mah ngasuh murang kalih we.Pun bojo hiji pun anak dua.hoyong lebet fikmin sunda naha tiasa..."
Saptu, 27 Désémber 2014 16:44
Bundana Duo Mojang: " Assalamuallaikum wr'wb,,,,,hatur-nuhun pisan ka Bpk Kuncen fbs anu tos nampi sim kuring jnteun wargi fbs,,," sim kuring leuga manah tiasa di ajar seueur ngaos bahasa sunda sanaos sim kuring nuju buburuh di Negri deungeun mugia nambih seueur saderek,,,nambih elmu,,, nambih ginclong'na uteuk balas di asah ku fbs hehe wassalam'uallaikum wr..."
Saptu, 27 Désémber 2014 16:09
Bundana Duo Mojang: " Assalamuallaikum wr'wb,,,,,hatur-nuhun pisan ka Bpk Kuncen fbs anu tos nampi sim kuring jnteun wargi fbs,,," sim kuring leuga manah tiasa di ajar seueur ngaos bahasa sunda sanaos sim kuring nuju buburuh di Negri deungeun mugia nambih seueur saderek,,,nambih elmu,,, nambih ginclong'na uteuk balas di asah ku fbs hehe wassalam'uallaikum wr..."
Senén, 15 Désémber 2014 17:21
Abdul Haris: " Assalamu'alaikum Wr. Wb. Pangapunten ka réngréngan sadayana. Jalaran kawatesanan ku sarana. Sim kuring nembé tiasa mairan ieu rohangan. Mitembeyan seja ngahaturkeun nuhun kana salaring pangangken. Kersa nampi aubna sim kuring, kalayan léngoh kaweruh. Ageung pangharepan pikeun sim kuring pribadi. Anu seja mundut panuyunna, ti para kanca sadaya. Pikeun sami-sami nanjeurkeun budaya indung. Ieu..."
Senén, 01 Désémber 2014 12:03
Rachmat Adhe: " Assalamu'alaikum warahmatullah,, Punteun bilih aya nu uninga ngagaleuh novel prabu siliwangi di mañana ? Di gramed tos teu..."
Jumaah, 28 Novémber 2014 00:00
Tike Agus Chayaang: " Hatur nuhun panampina..."
Ahad, 02 Novémber 2014 08:22
Husnul Yakin Ali: " Database kamusna teu acan leres..."
Salasa, 30 Séptémber 2014 00:41
Rubi'ah Adawiah: " assalamu'alaikum warahmatullah kularwargi sadaya, resep pisan ningal blog-na. eusina rupi-rupi anu janteun pangaweruh, mugia ngajanteukeun barokah tina elmu anu tiasa kamangpaatkeun. Aamiin..."

Profil Pangarang • Iwan Hanjuang


FBS

Ngawulang di SMAN 45 klapa gading,Yamaha Foundation,Arranger studio Alt,tiasa nabeuh sagala waditra sunda,oge waditra internasional,ti mimiti kacapi dugi ka piano.anggauta jazz corner kemayoran. Alumni LCLR Prambors Rasisonia.

Fikmin Karya Iwan Hanjuang (632 Naskah)


No Tanggal Judul Jml Koméntar Jml Kecap Petingan Jml Karakter
1. 08-10-2014 Jeprut 0 137 998
2. 30-09-2014 Yoséphine 0 103 857
3. 29-09-2014 Lalampahan Ka Karangpawitan 0 149 964
4. 10-09-2014 Fortamento 0 76 576
5. 02-09-2014 Karatagan Pamungkas 0 149 1.223
6. 13-07-2014 Arransemen Anjeun Jeung Kuring 0 113
Petingan
852
7. 07-06-2014 Lalaki Jeung Pati 0 148 1.120
8. 06-06-2014 Merak-banjar 0 148 1.060
9. 04-06-2014 1984 0 146
Petingan
1.154
10. 26-05-2014 Keur Manéhna 0 108 841
11. 24-05-2014 Overture Nu Kapopohokeun 0 74 632
12. 20-05-2014 Keur Nita Tri Novita 0 54 438
13. 12-03-2014 Enin 0 118 892
14. 11-03-2014 Keur Salira Lenggana 0 90 687
15. 09-03-2014 Mushola 0 68 495
16. 06-03-2014 Katineung 0 82 608
17. 01-03-2014 Still Got The Blues Keur Adinda 0 129 881
18. 27-02-2014 Hutang Urang 0 86 644
19. 14-02-2014 Keur Anjeun 0 79 607
20. 12-02-2014 The Last Train 0 112 853
21. 29-01-2014 Nu Ngaharéwos 0 99 822
22. 27-01-2014 Sedih 0 149 1.097
23. 24-01-2014 The Shadow Of Your Smile 0 118 961
24. 18-01-2014 Kring...! 0 149 1.121
25. 14-01-2014 Tenda Biru 0 62 459
26. 09-01-2014 Reffrain Di Pengkolan 0 138 1.031
27. 03-01-2014 Manehna 0 134
Petingan
1.004
28. 26-11-2013 Bi Pejoh 0 103 822
29. 07-11-2013 Nagara Urang 0 75 551
30. 10-08-2013 Kuring Lain Plagiator 0 142 1.251