Cigunung, Lukisan kénging Yus Rusamsi
Update: 24 Séptémber 2014 05:20:17
Login ku Akun Facebook

Pangréana Fikmin

Pangaléwohna

Koméntar ti Kanca

Kemis, 21 Agustus 2014 08:23
Intan Permata: " Asa lebet ka kebon kembang warna..."
Saptu, 16 Agustus 2014 12:32
Iwan Nurdiansyah: " betah, nambahan pangaweruh, utamina basa nu buhun, nu murwakanti, nu ngandung siloka,..."
Jumaah, 15 Agustus 2014 09:57
Dharma Lesmana: " Hoyong ngitun artikel, kamana..."
Kemis, 14 Agustus 2014 09:06
Alex Hasan Sapari: " Assalaamu'alaikum... Sampurasun...! Kalintang bingahna sim kuring tiasa gabung di grup FBS ieu. Aya sakedik pamundut; Rumaos bodo kana basa luluhur téh, utamina mah perkawis Undak Usuk Basa sareng cara ngalarapkeunana. Rupina upami di Tepas Fikmin ieu--di sagédéngeun Kamus Basa Sunda--di-postingkeun Undak Usuk Basa, tangtosna Tepas Fikmin téh janten langkung sampurna. Hatur..."
Rebo, 13 Agustus 2014 12:09
Aliayachoer: " ..."
Rebo, 25 Juni 2014 10:15
Mang Eboed: " Naha teu tiasa muka..."
Kemis, 12 Juni 2014 11:48
Ifunk Anker Karindink: " Assalamualaikum, wilujeng wayah kieu..."
Rebo, 14 Méi 2014 14:02
Dini Juwita: " Assalamu'alaikum...hoyong ngawitan ngintun fikmin mugia katampi..kedah dikintun kamana..hatur nuhun anu..."

Profil Pangarang • Iwan Hanjuang


FBS

Ngawulang di SMAN 45 klapa gading,Yamaha Foundation,Arranger studio Alt,tiasa nabeuh sagala waditra sunda,oge waditra internasional,ti mimiti kacapi dugi ka piano.anggauta jazz corner kemayoran. Alumni LCLR Prambors Rasisonia.

Fikmin Karya Iwan Hanjuang (629 Naskah)


No Tanggal Judul Jml Koméntar Jml Kecap Petingan Jml Karakter
1. 10-09-2014 Fortamento 0 76 576
2. 02-09-2014 Karatagan Pamungkas 0 149 1.223
3. 13-07-2014 Arransemen Anjeun Jeung Kuring 0 113
Petingan
852
4. 07-06-2014 Lalaki Jeung Pati 0 148 1.120
5. 06-06-2014 Merak-banjar 0 148 1.060
6. 04-06-2014 1984 0 146
Petingan
1.154
7. 26-05-2014 Keur Manéhna 0 108 841
8. 24-05-2014 Overture Nu Kapopohokeun 0 74 632
9. 20-05-2014 Keur Nita Tri Novita 0 54 438
10. 12-03-2014 Enin 0 118 892
11. 11-03-2014 Keur Salira Lenggana 0 90 687
12. 09-03-2014 Mushola 0 68 495
13. 06-03-2014 Katineung 0 82 608
14. 01-03-2014 Still Got The Blues Keur Adinda 0 129 881
15. 27-02-2014 Hutang Urang 0 86 644
16. 14-02-2014 Keur Anjeun 0 79 607
17. 12-02-2014 The Last Train 0 112 853
18. 29-01-2014 Nu Ngaharéwos 0 99 822
19. 27-01-2014 Sedih 0 149 1.097
20. 24-01-2014 The Shadow Of Your Smile 0 118 961
21. 18-01-2014 Kring...! 0 149 1.121
22. 14-01-2014 Tenda Biru 0 62 459
23. 09-01-2014 Reffrain Di Pengkolan 0 138 1.031
24. 03-01-2014 Manehna 0 134
Petingan
1.004
25. 26-11-2013 Bi Pejoh 0 103 822
26. 07-11-2013 Nagara Urang 0 75 551
27. 10-08-2013 Kuring Lain Plagiator 0 142 1.251
28. 03-08-2013 Metamorfosa 0 74
Petingan
581
29. 29-07-2013 Annabelle Rose 0 151 1.200
30. 28-07-2013 Ki Sobat 0 151 1.143